Закон України від 7 лютого 1991р. №698-хіі \"Про підприємництво\"// Відомості Верховної Ради України. 1991. №14. Ст. 168. Закон України від 19 вересня 1991 р. №1576-хи«Про господарські товариства»//Відомості Верховної Ради України. 1991.№49. Ст. 682 icon

Закон України від 7 лютого 1991р. №698-хіі "Про підприємництво"// Відомості Верховної Ради України. 1991. №14. Ст. 168. Закон України від 19 вересня 1991 р. №1576-хи«Про господарські товариства»//Відомості Верховної Ради України. 1991.№49. Ст. 682
Скачати 26.75 Kb.
НазваЗакон України від 7 лютого 1991р. №698-хіі "Про підприємництво"// Відомості Верховної Ради України. 1991. №14. Ст. 168. Закон України від 19 вересня 1991 р. №1576-хи«Про господарські товариства»//Відомості Верховної Ради України. 1991.№49. Ст. 682
Дата13.09.2012
Розмір26.75 Kb.
ТипЗакон

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ДИСЦИПЛІНИ «СІМЕЙНЕ ПРАВО»


 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996року // Відомості Верховної Ради України.- 1996. - №30. – Ст. 141.

 2. Цивільний кодекс Української РСР, затв. Законом Української РСР від 18 липня 1963 р. № 1540-06/Кодекси України. — К.: Юрінком Інтер, 1998. Кн. 2.

 3. Цивільний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 16.01.2003р.// ГУ.- 2003.- 14 березня.

 4. Господарський кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 16.01.2003р.//ГУ.- 2003.-14 березня.

 5. Гражданский кодекс Российской Федерации. С постатейным приложением материалов практики Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации / Сост. Д.В. Мурзин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: (Издательство НОРМА - ИНФА М), 2002.- 1024с. 6. Закон України від 7 лютого 1991р. № 698-ХІІ “Про підприємництво”// Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 14. —Ст. 168.

 7. Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХИ«Про господарські товариства»//Відомості Верховної Ради України. — 1991. —№ 49. — Ст. 682.

 8. Закон України від 27.03.1991р.“Про підприємства в Україні” // ВВР УРСР. – 1991. - № 24. – Ст. 272.

 9. Закон України від 1 червня 2000 р. № 1775-ІІІ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»//Відомості Верховної Ради України - 2000. - № 36. - Ст. 299.

 10. Закон України від 17 липня 1997 р. №469/97-ВР «Про сільськогосподарську кооперацію»// Відомості Верховної Ради України. — 1997. —№ 39. - Ст. 261.

 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 740 «Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності»//Офіційний вісник України. — 1998. — № 21. — С. 767.

 12. Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р.№ 740//Офіційний вісник України. — 1998. — № 21. — С. 33.

 13. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзе-ри, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2002.Кн. 1 — 720 с.

 14. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 1. Загальна частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 520 с.

 15. Юридична енциклопедія: В 6 т. /Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. - К.: «Укр. енцикл.», 1998. - Т. 1: А-Г.- 672 с.

 16. Юридична енциклопедія: В 6 т. /Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. - К.: «Укр. енцикл.», 1998. - Т. 2: Д-Й.- 744 с.

 17. Юридична енциклопедія: В 6 т. /Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. - К.: «Укр. енцикл.», 1998. - Т. 3: К-М.- 792 с.

 18. Сімейне право України: Підручн. / За ред. Гопанчука В. С. —К.: Істина, 2002. - 304 с.

 19. Фурса С. Я., Фурса Є. I Спадкове право. Теорія та практика. Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2002.- 496 с.

 20. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Частное право. Цивилистика. Физические лица. Юридические лица. Вещное право. Обязательства. Виды договоров. Авторское право. Представительство: Учеб. пособие. — К.: А.С.К., 2001. —832с.

 21. Підогригора 0. А., Боброва Д. В. Цивільне право /загальна частина/. -К.: Вентурі, 1995.

 22. Підопригора 0. А., Боброва Д. В. Цивільне право /ІІ частина/. -К.: Вентурі, 1996.

 23. Емельянов В.П. Гражданское право Украины. -X.: Консум, 1996.

 24. Индыченко С.П., Гопанчук В.С. Брачно-семейное право в попросах и ответах. -К.: Изд-во полит. литер. Украины, 1990.

 25. Матвеева Г.К. Советское семейное право. -К.: Юрид. литер., 1985.

 26. Підопригора 0.0. та інші. Цивільне право України. Правові основи підприємницької діяльності. -К.: Вентурі, 1994.

 27. Под ред. Маслова В.Ф и Пушкина Л.А. Советское гражданское право, в 2-х томах. -К.: Вища школа, 1983.

 28. Азимов Г.Н. Залоговое право. -X.: Оригинал, 1993.

 29. Азимов Г.Н. Все о наследовании. -X.: Оригинал, 1993.

 30. Демченко Т.А., Панасюк 0.Т. Вексельное право. -К.: 1993.

 31. Матвеев Ю.Г., Довгерт А.С., Кисиль В.И. Гражданское право в вопросах и ответах. - К.: Политиздат Украины, 1987.

Схожі:

Закон України від 7 лютого 1991р. №698-хіі \"Про підприємництво\"// Відомості Верховної Ради України. 1991. №14. Ст. 168. Закон України від 19 вересня 1991 р. №1576-хи«Про господарські товариства»//Відомості Верховної Ради України. 1991.№49. Ст. 682 icon1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.// Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. – Ст. 141
Закон України від 02. 1991 р. ( з наступними змінами та доповненнями ) “Про підприємництво” // Відомості Верховної Ради України....
Закон України від 7 лютого 1991р. №698-хіі \"Про підприємництво\"// Відомості Верховної Ради України. 1991. №14. Ст. 168. Закон України від 19 вересня 1991 р. №1576-хи«Про господарські товариства»//Відомості Верховної Ради України. 1991.№49. Ст. 682 iconЗакон України від 20. 12 1990 "Про міліцію"//Відомості Верховної Ради 1991- № Ст. 20; Закон України від 11. 1991 "Про прокуратуру"//Відомості Верховної Ради України. 1991. №53
Тема № досудове розслідування: поняття, зміст, форми та загальні положення (2 год.)
Закон України від 7 лютого 1991р. №698-хіі \"Про підприємництво\"// Відомості Верховної Ради України. 1991. №14. Ст. 168. Закон України від 19 вересня 1991 р. №1576-хи«Про господарські товариства»//Відомості Верховної Ради України. 1991.№49. Ст. 682 iconЗакон України. Про внесення змін до Конституції України // Відомості Верховної Ради (ввр), 2005, n 2, ст. 44. Закон України. Про міліцію // Відомості Верховної Ради України. 1991. № Ст. 20 (Із численним змінами І доповненнями за 1991-2004 рр.)
Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради урср. 1990. №31. Ст. 429
Закон України від 7 лютого 1991р. №698-хіі \"Про підприємництво\"// Відомості Верховної Ради України. 1991. №14. Ст. 168. Закон України від 19 вересня 1991 р. №1576-хи«Про господарські товариства»//Відомості Верховної Ради України. 1991.№49. Ст. 682 iconЗакон України від 02. 1991 р. ( з наступними змінами та доповненнями ) "Про підприємництво" // Відомості Верховної Ради України. 1991. №14. Ст. 168
move to 0-13597493
Закон України від 7 лютого 1991р. №698-хіі \"Про підприємництво\"// Відомості Верховної Ради України. 1991. №14. Ст. 168. Закон України від 19 вересня 1991 р. №1576-хи«Про господарські товариства»//Відомості Верховної Ради України. 1991.№49. Ст. 682 iconЗакон україни про підприємництво ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 14, ст. 168 ) ( Вводиться в дію Постановою вр

Закон України від 7 лютого 1991р. №698-хіі \"Про підприємництво\"// Відомості Верховної Ради України. 1991. №14. Ст. 168. Закон України від 19 вересня 1991 р. №1576-хи«Про господарські товариства»//Відомості Верховної Ради України. 1991.№49. Ст. 682 iconЗакон України про прокуратуру від 5 листопада 1991 р. (ст ст. 34-36) //Відомості Верховної Ради України, 1991 р. N 53, ст. 793
...
Закон України від 7 лютого 1991р. №698-хіі \"Про підприємництво\"// Відомості Верховної Ради України. 1991. №14. Ст. 168. Закон України від 19 вересня 1991 р. №1576-хи«Про господарські товариства»//Відомості Верховної Ради України. 1991.№49. Ст. 682 iconЗакон України "Про власність" від 7лютого 1991р.\\Ввр урср. 1991.№14. Ст. 249. Закон України "Про підприємництво" від 7лютого 1991р.\\Ввр україни. 1991.№14. Ст. 168
Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії вру 28 червня 1996р.\\ Голос України. 1996. 13 липня
Закон України від 7 лютого 1991р. №698-хіі \"Про підприємництво\"// Відомості Верховної Ради України. 1991. №14. Ст. 168. Закон України від 19 вересня 1991 р. №1576-хи«Про господарські товариства»//Відомості Верховної Ради України. 1991.№49. Ст. 682 iconЗакон України «Про освіту» від 23. 05. 1991 р. №1060-xii (Відомості Верховної Ради урср вiд 20. 08. 1991 1991 р., №34, стор. 451)
«Положення» вводиться з метою створення в Донецькому державному університеті управління єдиної системи опрацювання та оформлення...
Закон України від 7 лютого 1991р. №698-хіі \"Про підприємництво\"// Відомості Верховної Ради України. 1991. №14. Ст. 168. Закон України від 19 вересня 1991 р. №1576-хи«Про господарські товариства»//Відомості Верховної Ради України. 1991.№49. Ст. 682 iconЗакон України "Про підприємства в Україні" (Відомості Верховної Ради України. ? 1991. ? №24)
Закон України “Про підприємства в Україні” (Відомості Верховної Ради України. ? 1991. ? №24)
Закон України від 7 лютого 1991р. №698-хіі \"Про підприємництво\"// Відомості Верховної Ради України. 1991. №14. Ст. 168. Закон України від 19 вересня 1991 р. №1576-хи«Про господарські товариства»//Відомості Верховної Ради України. 1991.№49. Ст. 682 iconЗакон України "Про цінні папери та фондову біржу": Відомості Верховної Ради 1991, n 38, ст. 508
Закон України “Про цінні папери та фондову біржу”: Відомості Верховної Ради 1991, n 38, ст. 508
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи