Робоча програма для студентів спеціальності 020205 \"Образотворче мистецтво\" спеціалізації \"Художник ювелірних виробів\" Затверджено icon

Робоча програма для студентів спеціальності 020205 "Образотворче мистецтво" спеціалізації "Художник ювелірних виробів" Затверджено
НазваРобоча програма для студентів спеціальності 020205 "Образотворче мистецтво" спеціалізації "Художник ювелірних виробів" Затверджено
Сторінка1/9
Дата21.11.2012
Розмір1.33 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

СТИЛІ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ

ТА АРХІТЕКТУРІРобоча програма


для студентів спеціальності 6.020205 “Образотворче мистецтво”

спеціалізації “Художник ювелірних виробів”


Затверджено

на засіданні кафедри

ювелірного мистецтва

Протокол № 2

від ___ __________ 2012 р.


Київ – 2012


Укладач


^ Ю.В. Романенкова, доктор мистецтвознавства, професор


Рецензент


Н.О. Урсу, доктор мистецтвознавства, професор


Стилі в образотворчому мистецтві та архітектурі: робоча програма для студентів спеціальності 6.020205 «Образотворче мистецтво» спеціалізації “Художник ювелірних виробів” / уклад. Ю.В. Романенкова. – К.: НАКККіМ, 2012. – 128 с.овал 3


^

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАМета викладання навчальної дисципліни – ознайомлення студентів спеціалізації «Художник ювелірних виробів» з основними еволюційними фазами світового мистецтва та архітектури, поняттями «мистецтво», «стиль», «течія», «творчий метод», з творчістю провідних майстрів світового мистецтва, поглибити знання в галузі світової культури, дати розуміння основних принципів стилеутворення в образотворчому мистецтві та архітектурі.

Завдання вивчення навчальної дисципліни – формування у студентів напряму базових знань у галузі основних художніх стилів, напрямів і творчих методів, головних стадій еволюції мистецтва – від первісності до ХХ ст., тобто ознайомлення з мистецьким доробком провідних країн світу, шедеврами світового мистецтва – перлинами провідних музейних колекцій, історією їх створення, що сприятиме підвищенню загального інтелектуального рівня студентів.

Дана дисципліна є однією з базових, що допомагають перетворити студентів майбутніх фахівців з високим інтелектуальним рівнем, освічених у різних галузях. Знання в галузі мистецтва дадуть їм можливість почуватися впевненіше, не тільки фахівцями вузького профілю, але й освіченими, інтелігентними людьми.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати: «стильовий календар», відрізняти один стиль від іншого за сукупністю ознак, знати основні мистецькі пам’ятки різних епох, місцезнаходження найвідоміших творів мистецтва світу;

Вміти: розрізняти за сукупністю стильових ознак твори різних майстрів, відрізняти мистецькі епохи одну від іншої, аналізувати твори різних мистецьких стилів та епох.

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з п’яти навчальних модулів.

У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 «Мистецтво Стародавнього Світу» студент повинен:

Знати:

 • основні еволюційні фази мистецтва означеного періоду;

 • теорії щодо виникнення мистецтва;

 • комплекси стильових ознак мистецтва первісності, Давнього Сходу, античності, основні пам’ятки.

Вміти:

- аналізувати кожну мистецьку добу за стильовими ознаками, відрізняти їх одну від одної.

У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля № 2 «Зарубіжне мистецтво Середньовіччя та Відродження» студент повинен:

Знати:

 • основні еволюційні фази мистецтва означеного періоду;

 • комплекси стильових ознак мистецтва Середньовіччя, Відродження Італії та країн Північного Ренесансу, провідні мистецькі стилі, творчі методи, течії, напрями, основні пам’ятки;

 • провідні музейні колекції світу, де зберігаються найвидатніші мистецькі шедеври.

Вміти:

- аналізувати мистецьку добу за стильовими ознаками.

У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля № 3 «Зарубіжне мистецтво від XVII до XХ ст.» студент повинен:

Знати:

 • основні еволюційні фази мистецтва означеного періоду;

 • комплекси стильових ознак мистецтва XVII-ХХ ст., провідні мистецькі стилі, творчі методи, течії, напрями, основні пам’ятки.

Вміти:

- аналізувати кожну мистецьку добу за стильовими ознаками, відрізняти їх одну від одної.

У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля № 4 «Мистецтво Росії» студент повинен:

Знати:

 • основні еволюційні фази російського мистецтва від Давньої Русі до ХХ ст.;

 • провідні мистецькі стилі, творчі методи, течії, напрями, основні пам’ятки.

Вміти:

- аналізувати кожну мистецьку добу за стилістичними ознаками, відрізняти їх одну від одної.

У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля № 5 «Мистецтво України» студент повинен:

Знати:

 • основні етапи формування та розвитку мистецтва України від Давньої Русі до ХХ ст.;

 • комплекси стильових ознак мистецтва України від давніх часів до ХХ ст., провідні пам’ятки.

Вміти:

- аналізувати кожну мистецьку добу українського мистецтва за стильовими ознаками.

Кожна тема передбачає обов’язковий контроль знання візуального ряду.

Курс призначений для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», розрахований на 5 семестрів (перші п’ять семестрів навчання), складається з 360 годин, тобто 10 кредитів ECTS, із яких 172 години – аудиторні, з них 140 – лекційні, 32 – семінарські, 188 – розраховані на самостійне закріплення студентами отриманих знань. Кількість тижневих годин – 2. Курс є обов’язковим, передбачає 5 змістових модулів. Наприкінці кожного семестру планується залік, вивчення курсу завершується іспитом.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Робоча програма для студентів спеціальності 020205 \"Образотворче мистецтво\" спеціалізації \"Художник ювелірних виробів\" Затверджено iconРобоча програма для студентів спеціальності 020205 "Образотворче мистецтво" спеціалізації "Художник ювелірних виробів" Затверджено
Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з...
Робоча програма для студентів спеціальності 020205 \"Образотворче мистецтво\" спеціалізації \"Художник ювелірних виробів\" Затверджено iconЦінності в системі художньої культури
Цінності в системі художньої культури: робоча навчальна програма для студентів напряму 0202 «мистецтво», спеціалізації 020205 «Художник...
Робоча програма для студентів спеціальності 020205 \"Образотворче мистецтво\" спеціалізації \"Художник ювелірних виробів\" Затверджено iconФаховий рисунок для ювелірів
Фаховий рисунок для ювелірів: робоча навчальна програма для студентів напряму 0202 «мистецтво», спеціальності 020205 «Художник ювелірних...
Робоча програма для студентів спеціальності 020205 \"Образотворче мистецтво\" спеціалізації \"Художник ювелірних виробів\" Затверджено iconПрограма творчого конкурсу з образотворчого мистецтва для спеціальності 020205 Образотворче мистецтво
Вступне фахове випробування з дисципліни «Образотворче мистецтво» для вступників на базі загальноосвітньої школи буде проводитися...
Робоча програма для студентів спеціальності 020205 \"Образотворче мистецтво\" спеціалізації \"Художник ювелірних виробів\" Затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Рама вступного випробування творчого конкурсу для вступу за напрямом 020205 «Образотворче мистецтво» передбачає виявлення здібностей...
Робоча програма для студентів спеціальності 020205 \"Образотворче мистецтво\" спеціалізації \"Художник ювелірних виробів\" Затверджено iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Робоча програма для студентів спеціальності 020205 \"Образотворче мистецтво\" спеціалізації \"Художник ювелірних виробів\" Затверджено iconПоложення про проведення вступних іспитів з рисунку та композиції освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр напрям підготовки 0202 «Мистецтво», спеціальність 020205 «Образотворче мистецтво»
Термін навчання: 4 роки – на базі середньої (повної) загальної освіти (11 класів)
Робоча програма для студентів спеціальності 020205 \"Образотворче мистецтво\" спеціалізації \"Художник ювелірних виробів\" Затверджено iconПрограма вступного випробування для спеціальності "Образотворче мистецтво "
Малюнок. Програма вступного випробування для спеціальності “Образотворче мистецтво ”
Робоча програма для студентів спеціальності 020205 \"Образотворче мистецтво\" спеціалізації \"Художник ювелірних виробів\" Затверджено iconНапрям підготовки 020205 «Образотворче мистецтво»
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Робоча програма для студентів спеціальності 020205 \"Образотворче мистецтво\" спеціалізації \"Художник ювелірних виробів\" Затверджено iconДокументи
1. /Образотворче мистецтво/!!!!!ПРОГР ВСТУП 6.020205-О+.doc
2. /Образотворче...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи