План заняття icon

План заняття
Скачати 145.5 Kb.
НазваПлан заняття
Дата12.11.2012
Розмір145.5 Kb.
ТипДокументи

Тема 1. Поняття, суть, завдання та система кримінального

провадження України. Предмет і система курсу

План заняття

 1. Поняття кримінального провадження.

 2. Історичні форми кримінального процесу.

 3. Завдання кримінального провадження України

 4. Кримінально-процесуальна форма

 5. Система кримінального провадження (стадії провадження).

 6. Кримінально-процесуальні відносини.

 7. Кримінально-процесуальні функції.

 8. Кримінально-процесуальні гарантії.

 9. Кримінально-процесуальне право в системі інших галузей вітчизняного права.

 10. Наука кримінального процесуального права. ЇЇ предмет і завдання.

Нормативний матеріал та судова практика


 1. Конституція України 1996р.: статті 3,6,8,21,22.

 2. Кримінальний процесуальний кодекс України (КПК України) від 13 квітня 2012 року: . статті 2,3 (п.п.5, 6, 19,24).

 3. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина” від 30 травня 1997 р. (Преамбула, п.п. 1,2,7).


Додаткова спеціальна література


 1. Альперт С. Кримінально-процесуальні функції: поняття, система, суб’єкти.: Конспект лекцій. - Харків: НЮАУ,1995. – 28с.

 2. Аленін Ю, Гурджі Ю. Публічна природа гарантій прав особи у кримінальному процесі // Право України. – 2003. - №4.

 3. Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного процесса. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1980. – 251с.

 4. Божьев В.П. Уголовно-процессуальные правоотношения. - М.: 1975. – 175с.

 5. Володина Л.М. Цели и задачи уголовного процесса// Государство и право. – 1994. №11. – С.126-132.

 6. Горбачов О., Кривобок В. Завдання кримінального судочинства: витоки, зміст, реалізація // Право України . – 2001, - №8. – с.34-37.

 7. Даев В.Г. Взаимосвязь уголовного права и процесса. - Л.: 1982. – 112с.

 8. Лобойко Л.М. Стадії кримінального процесу: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. – 176с.

 9. Маляренко В.Т. Про завдання кримінального судочинства // Вісник Верховного Суду України. – 2000. - №6.

 10. Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів в кримінальних справах. Теорія, методика, зразки документів: Навч. посібник.- К.: 1992. – 216с.

 11. Нажимов В.П. Типы, формы и виды уголовного процесса. – Калининград: 1977. – 239с.

 12. Никоненко М.Я. Поняття, види і зміст кримінально-процесуальних гарантій // Науковий вісник Нац. Акад.. МВС України. – К.: 2001. – Вип..1.

 13. Павлишина А.А. Ціль сучасного кримінального процесу України // Право України. – 2009.– №2. – С. 134-138.

 14. Погорецький М.А. Кримінально-процесуальні правовідносини: структура і система. – Харків „Арсіс”, 2002. – 160с.

 15. Смирнов А.В. Модели уголовного процесса. - СПб.: «Наука», 2000. – 224с.

 16. Чепурний О. Кримінально-процесуальні функції: проблеми визначення та законодавчого врегулювання // Право України. – 2001. №8. С.80-83.

 17. Якуб М. Л. Процесуальная форма в советском уголовном судопроизводстве.-М.:1981. - 144с.

 18. Шпилев В.Н. Содержание и форма уголовного судопроизводства. – Минск: изд-во БГУ, 1974.


Питання для самоконтролю


 1. В чому полягає суть кримінального провадження?

 2. Які історичні форми (моделі) мав кримінальний процес?

 3. Які завдання кримінального провадження України?

 4. В чому полягає суть і яке поняття правосуддя?

 5. В якому співвідношенні знаходяться поняття „правосуддя", "кримінальне провадження" і "судочинство щодо кримінальних правопорушень"?

 6. Який механізм кримінально-процесуального регулювання? Назвіть його елементи.

 7. Яка система кримінального провадження?

 8. Види кримінальних проваджень

 9. Що слід розуміти під стадією кримінального провадження?

 10. Які є стадії у кримінальному провадженні України?

 11. Що таке кримінальні процесуальні відносини, які є їх види та в чому полягає їх особливість?

 12. Що собою становлять кримінальні процесуальні гарантії?

 13. Які обов’язки державних органів є кримінально-процесуальною гарантією?

 14. Які кримінальні процесуальні гарантії особи закріплені в Конституції України?
 1. Що слід розуміти під кримінальною процесуальною функцією?

 2. Які функції властиві кримінальному провадженню?

 3. Що слід розуміти під кримінально-процесуальною формою?

 4. Назвіть ознаки процесуальної форми?

 5. Що слід розуміти під «належною правовою процедурою».

 6. У якому співвідношенні знаходиться кримінально-процесуальне право з кримінальним (матеріальним) правом та іншими галузями права?

 7. Якими є предмет і завдання науки кримінального провадження (кримінально-процесуальної доктрини)?


^ Завдання і задачі


1. Які з приведених нижче положень згідно ст.2 КПК України становлять завдання кримінального провадження (кримінального судочинства):

а) виявлення правопорушень;

б) швидке, повне і неупереджене розслідування і судовий розгляд кримінальних правопорушень;

в) викриття винних у вчиненні злочинів;

г) правильне застосування Закону (як матеріального, так і процесуального), з метою, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини і жодний невинуватий не був обвинувачений або засуджений і жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу;

д) виконання вироку і виправлення та перевиховання засуджених;

е) сприяння зміцненню законності і правопорядку;

ж) сприяння відверненню і викоріненню кримінальних правопорушень;

з) охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального правопорушення;

і) виховання громадян в дусі неухильного дотримання Конституції України, її законів та правил соціального співжиття;

й) захист майнових та пов'язаних з майновими прав і інтересів потерпілих від злочинів.

к) застосування до кожного учасника кримінального провадження правової процедури.


2. Наведіть в наведеному нижче переліку стадії кримінального процесу:

а) проведення перевірки повідомлень про кримінальне правопорушення;

б) внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань

в) порушення кримінальної справи;

г) досудове розслідування;

д)підготовче судове засідання;

е) попереднє дізнання;

є) судове слідство;

ж) судовий розгляд справи;

з) судові дебати;

і) ухвалення судового рішення;

й) виконання судових рішень;

к) апеляційне провадження;

л) провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру;

м) касаційне провадження;

н) провадження за нововиявленими обставинами;

о) провадження щодо неповнолітніх;

п) провадження у Верховному Суді України.


3. Оберіть із перерахованих нижче положень ті з них, які є кримінально-процесуальними процесуальними функціями:

а) виявлення кримінальних правопорушень;

б) обвинувачення;

в) захист обвинуваченого;

г) досудове розслідування кримінального провадження;

д) віддання до суду обвинуваченого;

е) розгляд і вирішення справи про кримінальне правопорушення судом;

ж) підтримання цивільного позову;

з) захист від цивільного позову;

і) захист порушених кримінальним правопорушенням майнових та особистих немайнових прав та інтересів потерпілих осіб;

й) попередження кримінальних правопорушень і виховання громадян в дусі поваги до закону і правил соціального співжиття.


 1. Складіть схему системи кримінального провадження за таким зразком:


^ Стадії кримінального провадження України

№ п/п

Найменування стадії

Безпосереднє завдання

Коло основних суб’єктів є, які відповідають за їх вирішення

Основні методи і способи їх вирішення

Початковий і заключний моменти та підсумкове процесуальне рішення

1.

2.

3.

4.

5.

6.
 1. Під час судового розгляду справи про кримінальне правопорушення обвинувачений заявив клопотання про відмову від призначеного йому судом захисника-адвоката Карбовника, мотивуючи її тим, що захисник недостатньо ознайомився з матеріалами провадження і некваліфіковано виконує свій процесуальний обов'язок. Обвинувачений просив суд допустити до участі в справі обраного ним самим захисника-адвоката Гикавку. Суд відмовив у задоволенні клопотання підсудного, покликавшись на те, що адвокат Карбовник заперечує проти заявленого йому відводу.

1. Чи правильне рішення прийняв суд? Яким процесуальним актом він повинен оформити своє рішення щодо заявленого клопотання?

2. В чому суть кримінальних-процесуальних гарантій?

3. Про які процесуальні гарантії йдеться у даному випадку і чи не були вони порушені?

Відповіді обґрунтуйте посиланням на кримінально-процесуальний закон. (КПК України)

6. Під час проведення досудового слідства щодо кримінального правопорушення (злочину) про обвинувачення Мочульського у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України, виникла необхідність провести обшук у його квартирі відповідно до вимог ст. ст. 223,234-236 КПК України.

Слідчий, винісши постанову про проведення обшуку, запросив понятого та спеціаліста-криміналіста і прибув на квартиру Мочульського. В той час в ній знаходився лише 9-річний син обвинуваченого. В його присутності слідчий разом із запрошеними особами провів обшук, вилучивши ряд цінних речей. Про їх вилучення був складений акт, один екземпляр якого було залишено на квартирі Мочульського.

1. В чому полягає суть і значення кримінальної-процесуальної форми?

2. Чи не допустив слідчий порушень кримінальної-процесуальної форми? Якщо так, то які саме?

3. Чи були порушені процесуальні гарантії прав обвинуваченого, і якщо так, то які?


Тема 2. Кримінальне процесуальне законодавство


План заняття


 1. Загальна характеристика джерел кримінального-процесуального права.

 2. Конституція України – нормативний акт прямої дії у сфері кримінального провадження.

 3. Міжнародні договори (багатосторонні та двосторонні), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, як джерело кримінального-процесуального права.

 4. Кримінальний процесуальний кодекс України та його структура.

 5. Інші закони України, які регламентують окремі питання кримінального провадження.

 6. Рішення Конституційного Суду України в механізмі кримінального-процесуального регулювання.

 7. Рішення Європейського Суду з прав людини як джерело кримінального-процесуального права.

 8. Роль постанов Пленуму Верховного Суду України та Вищого Суду з розгляду цивільних і кримінальних справ України в механізмі кримінального-процесуального регулювання.

 9. Значення наказів, вказівок, інструкцій Генерального прокурора України та Міністра внутрішніх справ з питань кримінальної-процесуальної діяльності та прокурорського нагляду.

 10. Норми кримінального-процесуального права: їх структура та особливості; види кримінального-процесуальних норм за способом правового регулювання. Аналогія у кримінальному, процесуальному регулюванні.

 11. Дія кримінального-процесуального закону в просторі, часі та стосовно кола осіб. Особливості дії кримінально-процесуального закону щодо окремих осіб.Нормативний матеріал та судова практика


 1. Конституція України. Статті 8, 9, 19, 22, 26, 80, 92 (п.п. 1,2,14), 105, ч. 3 ст. 126, 152.

 2. Кримінальний процесуальний кодекс України. Прийнятий 13 квітня 2012р. (статті 4,5,6,7, 519-523; 542-544; прикінцеві та перехідні положення.

 3. Закон України від 07.02.2002 р. „Про судоустрій та статус суддів” від 7 липня 2010р. (Ст. 48, 57, ч.3, ст. 62.).

 4. Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 р. Ст. ст. 22, 24, 26, 27, 29-31, 37, 39.// Кримінально-процесуальний кодекс з постатейними матеріалами / за ред. Шибіко В.П. – К.: Юрінком Інтер, 2000, с. 155-166.

 5. Віденська конвенція про консульські зносини від 24 квітня 1963 р. (глава 2) //Там само, с. 175-184.

 6. Закон України «Про прокуратуру» від 5 грудня 1991р. з наступними змінами і доповненнями.

 7. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012р. №5076/VІ (ст. 19, 21, 22, 23, 25).

 8. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» (Відомості ВРУ, 2006, №30, ст.260.)

 9. Закон України „Про громадянство України” від 18 січня 2001р.

 10. Закон України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” (Відомості ВРУ, 2012 №19-20, ст.. 179, статті 2,3,23).

 11. Закон України „Про статус народного депутата України” від 17 листопада 1992 р. (ст. 27) // Там само, с. 199.

 12. Закон України „Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” від 23 грудня 1997 р. (ст.. 20) // Там само, с. 200.

 13. Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні, затверджене Указом Президента України 10.06.1993 р. // Там само, с.193.

 14. Положення про торговельне представництво України за кордоном (ст.ст. 1,3,7), затверджене Указом Президента України від 17 серпня 1993 р. \\ Голос України, 1993, 26 серпня.

 15. Висновок Конституційного Суду України справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 80, 105 Основного Закону України) від 27 серпня 2012 року // http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=185734Додаткова спеціальна література


 1. Андрушко П. П. Джерела кримінального права України: поняття, види // Адвокат. – 2011. - №7 – с.13-17

 2. Узунова О.В. Міжнародні договори України як джерела кримінально-процесуального права України // Держава та регіони: Серія: Право 2009 р., № 1 – с.96-100
 1. Нор Н. Судова практика в механізмі кримінально-процесуального регулювання та форми її вираження // Вісник Львівського національного. Серія юридична.- 2008. - № 47- С. 257–264
 1. Вовк І. Кримінально-процесуальна аналогія та інші правові категорії // Вісник Львівського національного. Серія юридична.- 2010. - № 50- С. 340–345
 1. Маляренко В. Кримінально-процесуальне законодавство України: питання становлення і розвитку // Право України . - 2003. - N9. - С. 3-15 
 1. Депутатська недоторканність: (Сучасна парл. та судова практика / За заг. ред. О.В. Задорожного: - К.: Логос, 2004.

 2. Дроздов О.М. Джерела кримінально-процесуального права. – Харків, 2004.

 3. Волкотруб С.Г. Імунітет у кримінальному процесі України – Харків: „Консум” , 2005 (розділ 3).

 4. Філатов В.М., Солодкий С.А. Застосування норм міжнародних договорів і рішень Європейського суду з прав людини у кримінальному судочинстві // Вісник Верховного Суду України. – 2004. № 7.

 5. Чаюн М.Г., Кириченко Ю.М., Кидисюк Р.А. та ін. Правові позиції Конституційного Суду України в рішеннях і висновках (1997 – 2003 року). – К.: Атіка, 2003. (Передмова).


Питання для самоконтролю


 1. Що є джерелом кримінального-процесуального права?

 2. Які нормативні акти є формою кримінального, процесуального права?

 3. Яка роль Конституції України як джерела кримінально-процесуального права?

 4. Які Ви знаєте міжнародні багатосторонні договори (міжнародно-правові акти: декларації, пакти, конвенції), які регулюють кримінальні-процесуальні відносини і згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (ратифіковані)?

 5. Які є основні закони, що регламентують кримінальне провадження в України?

 6. Яка структура Кримінального-процесуального кодексу України? Коли він був прийнятий та введений в дію?

 7. Яке значення мають рішення Конституційного Суду України для регулювання кримінальних, процесуальних відносин?

 8. Яке значення для кримінального провадження мають рішення Європейського суду з прав людини?

 9. В чому полягає суть і значення для кримінального судочинства роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, що містяться у його постановах?

 10. На кого розповсюджується і яке значення мають для кримінального провадження накази та інші акти нормативного характеру Генерального прокурора України?

 11. Які є види кримінальних-процесуальних норм?

 12. Яке співвідношення кримінального-процесуальної норми і статті кримінально-процесуального закону?

 13. Яка структура кримінальної-процесуальної норми?

 14. Чи допускається застосування кримінально-процесуального закону за аналогією?

 15. На якій території діє кримінальний-процесуальний закон України?

 16. Як він діє в часі?

 17. На яких осіб розповсюджує свою дію кримінальний - процесуальний закон України?

 18. Чи має кримінально - процесуальний закон зворотну силу?

 19. В чому полягає суть імунітету посадових осіб, що виконують особливі за своєю вагою і значенням функції у державі, і які це посадові особи? В чому знаходить прояв даний вид імунітету?

 20. Які Ви знаєте імунітети стосовно дії кримінального-процесуального закону України, пов’язані з міжнародними відносинами?


^ Задачі і завдання


1. Коли вступає в законну силу кримінальний процесуальний закон:

а) негайно після його опублікування в офіційних друкованих виданнях;

б) після спливу 10-ти днів з часу опублікування;

в) після опублікування в пресі, але з дня, який вказано в законі;

г) після спливу 10-ти днів з часу публікації закону в офіційних друкованих виданнях, якщо в самому законі (або постанові парламенту про порядок введення його в дію) немає іншої вказівки про введення його в дію, але не раніше дня його опублікування.

Чи може бути така ситуація,що опублікований закон вводиться в дію лише частково (певні норми діють з іншого часу)?Якщо така ситуація можлива,- приведіть приклад.

2. Теплохід "Михайло Шолохов", маючи прописку Одеського порту, здійснював круїз до Талліна (Естонія). Коли теплохід знаходився в Балтійському морі на ньому була вчинена крадіжка цінних особистих речей у туриста Волкова. Викрадені речі були виявлені у матроса Бувалого. Капітан теплоходу провів необхідні процесуальні дії після прибуття судна в Одесу передав матеріали справи слідчому.

 1. Яким матеріальним і кримінальним, процесуальним законом мав керуватись капітан під час проведення процесуальних дій у цьому випадку?

 2. Яким кримінальним процесуальним законом слід керуватись слідчому, прокурору і судові при проведенні досудового розслідування і судового розгляду справи про кримінальне правопорушення?3. Під час провадження досудового розслідування кримінального правопорушення передбаченого у ч. 2 ст. 143 КК України у вчиненні якого підозрюється громадянин Петренко, виникла необхідність проведення окремих слідчих (розшукових) дій на території Білорусії і Російської Федерації. У цьому зв'язку слідчий склав окремі доручення про проведення цих дій і вислав їх у відповідні слідчі органи названих держав. При цьому він просив в окремих дорученнях, щоб слідчі дії проводились за процесуальним законом (КПК) України.

 1. За яких умов можливе надіслання окремих доручень в інші держави та виконання на їх територіях слідчих (розшукових) дій слідчими інших держав?

 2. Яким кримінально-процесуальним законом мають керуватись слідчі органи при виконанні взаємних доручень?

 3. Чи зміниться ситуація у випадку, коди слідчий, який вів досудове слідство у справі Петрененка, сам виїде у названі держави для проведення певних слідчих дій?4. Під час повідомлення Федика про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.186 КК України, і роз’яснено йому права підозрюваного він відмовився від захисника, мотивуючи тим, що він є студентом юридичного факультету шостого курсу заочного навчання і може сам успішно здійснювати свій захист. Проте після закінчення досудового розслідування і оголошення йому про це, та надання доступу до матеріалів досудового розслідування підозрюваний заявив клопотаня про участь в справі як захисника адвоката Гикавки. Дане клопотання слідчий відхилив, мотивуючи тим, що обвинувачений раніше відмовився від участі в справі захисника.

  1. Чи було забезпечено право підозрюваного на захист?

  2. Якою нормою воно врегульовано?

  3. Розкрийте структуру цієї норми?6. Торговий аташе одного з іноземних посольств, разом з акредитованим журналістом своєї держави здійснювали туристичну поїздку по нашій країні. Під час прогулянки в м. Києві, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вони зустріли громадянина однієї з африканських держав, який навчався у Київському університеті, посварилися з ним і в бійці, яка виникла після цього, нанесли ножові поранення останньому.

Після затримання і доставлення до відділу внутрішніх справ, торговий аташе і журналіст вимагали негайного їх звільнення, покликаючись на своє іноземне підданство.

 1. З'ясуйте порядок притягнення до кримінальної відповідальності іноземців та осіб без громадянства.

 2. Хто з іноземних громадян користується недоторканністю (імунітетом від кримінальної відповідальності на території України).

 3. Як повинен діяти керівник відділу внутрішніх справ, слідчий чи прокурор?

Схожі:

План заняття iconТематичний план занять: Фармацевтичний факультет спеціальність – «фармація» Заняття 1 «Патофізіологія системи травлення. Недостатність травлення.»
Заняття 1 «Патофізіологія системи травлення. Порушення травлення в ротовій порожнині»
План заняття iconРозклад практичних занять 5-го курсу в 2010/2011 навчальному році
Рекомендований початок заняття о 900, закінчення заняття о 1400 (5,83 акад годин), в тому числі перерва 30 хв. (Інтервал навчального...
План заняття iconРозклад практичних занять 5-го курсу в 2010/2011 навчальному році
Рекомендований початок заняття о 900, закінчення заняття о 1400 (5,83 акад годин), в тому числі перерва 30 хв. (Інтервал навчального...
План заняття iconТематичний план лекцій та практичних занять
Контрольне заняття "Лiкарськi засоби, що впливають на функції виконавчих органів"
План заняття iconЗаняття
Тематичний план практичних занять (тематичних розборів хворих) зі спеціальності «ортопедія та травматологія» на базі стажування
План заняття iconЗаняття 1 Вид заняття – групове заняття Кількість годин 2 год
Здоров'я людини як медико-біологічна та соціальна категорія. Духовний, психічний, фізичний, соціальний аспекти здоров'я людини
План заняття iconТема Теоретичні проблеми релігієзнавства План семінарського заняття
Калінін Ю. А., Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство: Підручник. – 6-те вид. — К.: Наукова думка, 2002. – 352 с
План заняття iconЗаняття 2 «Загальна нозологія: загальне вчення про хворобу, етіологію, патогенез» Заняття 3 «Патогенна дія факторів зовнішнього середовища: іонізуюче випромінювання, механічний фактор, барометричний тиск»
Заняття Предмет і завдання патофізіології. Методи патофізіологічних досліджень.Історичні етапи формування патофізіології
План заняття iconПлан І. Опитування студентів
Мета заняття: Навчити студентів тактичних прийомів організації проведення та фіксації результатів слідчого експерименту
План заняття iconРегламент прийому відпрацювань пропущених практичних занять у студентів 6 курсу медичного факультету №2 на кафедрі внутрішньої медицини №2 у 2012-2013 навчальному році. Пропущені практичні заняття
Пропущені практичні заняття відпрацьовуються впродовж двох днів (тривалість практичного заняття 7 академічних годин)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи