Тема 8: права на землю невласників земельних ділянок icon

Тема 8: права на землю невласників земельних ділянок
Скачати 341.87 Kb.
НазваТема 8: права на землю невласників земельних ділянок
Дата12.11.2012
Розмір341.87 Kb.
ТипДокументи

ПЛАН

практичних занять із земельного права України для студентів ІV курсу денної форми навчання


ТЕМА 8: ПРАВА НА ЗЕМЛЮ НЕВЛАСНИКІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК


Заняття І

(5, 7, 9 листопада 2012 року)

Основні питання:

1. Загальна характеристика прав на землю невласників земельних ділянок.

2. Види прав на землю невласників земельних ділянок.

3. Право постійного користування земельними ділянками.

4. Порядок надання земельних ділянок у постійне користування.

5. Право концесійного землекористування.


Додаткові питання:

1. Чим обумовлене існування інституту прав на землю невласників земельних ділянок?

2. Сформулюйте визначення та розмежуйте наступні поняття: «права на землю», «речові права на землю», «речові права на чужу земельну ділянку», «обмежені речові права на земельну ділянку».

3. Визначте перелік речових прав на землю.

4. Визначте поняття та види зобов’язальних прав на землю.

5. Як розмежовуються права на землю невласників земельних ділянок за обсягом повноважень користувача?

6. У чому полягають причини істотного звуження сфери застосування права користування земельними ділянками?

7. З якого моменту виникають права на землю невласників земельних ділянок?

8. У чому полягає значення державної реєстрації прав на землю?

9. Як змінювався суб’єктний склад права постійного користування земельними ділянками в процесі розвитку земельного законодавства?

10. Які особливості характерні для права постійного користування земельною ділянкою?

11. Хто може бути постійними користувачами земельних ділянок на землях окремих категорій (сільськогосподарського, лісогосподарського призначення, водного та природно-заповідного фонду тощо)?

12. Чи змінюється зміст права постійного користування при зміні власника земельної ділянки?

13. Проаналізуйте визначення поняття «концесія», які містяться в нормативно-правових актах України.

14. Виокремте характерні ознаки концесії.

15. Визначте відмінності концесійного землекористування від орендного землекористування.


Вирішити задачі:

Задача 1.

На сесії селищної ради було прийнято рішення зобов’язати голову фермерського господарства «Путивлянське» переоформити право постійного користування земельною ділянкою на право користування цією земельною ділянкою на умовах договору оренди строком на 10 років. Розмір орендної плати був визначений селищною радою у трикратному розмірі земельного податку.

Чи правомірне рішення селищної ради? Ким визначається термін дії договору оренди земельної ділянки і в якому порядку встановлюється розмір орендної плати?

Задача 2.

Державний заклад освіти ІV рівня акредитації має, крім основних навчальних корпусів, гуртожитку, бібліотеки, ще і структурний підрозділ на землях національного природного парку, де проводиться науково-дослідна робота по вивченню особливостей флори та фауни регіону та здійснюється оздоровлення працівників університету на пільгових умовах (членам профспілки університету).

У якій формі справляється плата за землю постійними землекористувачами?

Хто має пільги зі сплати земельного податку?

Які кошти за користування земельною ділянкою повинен сплачувати університет?


Задача 3.

Директор казенного підприємства «Зоря» з метою розширення виробничих площ звернувся до міської ради з проханням надати в оренду земельну ділянку площею 0,5 га у межах міста. Міський голова відмовив у задоволені відповідної заяви.

Чи правомірна відмова?

Чи необхідно проводити земельні торги щодо набуття права постійного користування та права оренди земельної ділянки державної та комунальної власності?

Дайте правовий аналіз ситуації.


Задача 4.

У 1996 році районною державною адміністрацією було видано державному підприємству «Галицькийрибгосп» державний акт на право постійного користування водним об’єктом розміром 52,3 га. У 1999 році було змінено організаційно-правову форму підприємства на акціонерне товариство. Голова районної державної адміністрації звернувся до правонаступника державного підприємства «Галицькийрибгосп», яке використовувало земельну ділянку на праві постійного користування, переоформити право користування земельною ділянкою на умовах оренди землі, мотивуючи це тим, що зазначена юридична особа не віднесена до переліку осіб, наведеному у статті 92 чинного Земельного кодексу України.

Акціонерне товариство «Галицькийрибгосп» відмовилося переоформляти право користування земельною ділянкою на умовах оренди, посилаючись на те, що воно є правонаступником державного підприємства, та на рішення Конституційного Суду України № 5-рп/2005 від 22 вересня 2005 року, де вказано, що громадяни та юридичні особи, які на законних підставах отримали землю у постійне користування до набрання чинності новим Земельним кодексом України (до 2002 року), можуть продовжувати користуватися своєю ділянкою, як і раніше.

Чи необхідно переоформляти право користування земельною ділянкою акціонерному товариству «Галицькийрибгосп» на умовах оренди землі?

Дайте правовий аналіз ситуації.


Задача 5.

Громадянин К. звернувся до міської ради із заявою про приватизацію земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку. Рішенням міської ради у задоволені заяви було відмовлено, оскільки зазначена земельна ділянка знаходиться у постійному користуванні міжшкільного навчально-виробничого комбінату.

Громадянин К. оскаржив зазначене рішення до суду.

Яке рішення повинен прийняти суд? Вирішіть питання про оформлення прав на земельну ділянку власником житлового будинку, розташованого на ділянці, що перебуває в користуванні іншої особи.


Заняття ІІ

(12, 14, 16 листопада 2012 року)


Основні питання:

1. Поняття та види права земельного сервітуту.

2. Порядок встановлення, дії та припинення земельного сервітуту.

3. Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).

4. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій).


Додаткові питання:

1. Виділіть ознаки, характерні земельним сервітутам.

2. Визначте суб’єктний склад земельних сервітутних правовідносин.

3. Чи може бути земельний сервітут предметом цивільно-правових правочинів (купівлі-продажу, застави тощо)?

4. Які земельні права виникають в особи, в інтересах якої встановлено земельний сервітут?

5. За яких умов земельний сервітут може бути встановлений в судовому порядку?

6. У чому полягає різниця між правом земельного сервітуту і обмеженням прав на земельну ділянку?

7. Розмежуйте земельний сервітут та емфітевзис; земельний сервітут та суперфіцій.

8. Що необхідно розуміти під публічним сервітутом?

9. У яких випадках дія земельного сервітуту може бути припинена у судовому порядку?

10. Які права та обов’язки виникають у сторін договору емфітевзису?

11. Які обмеження встановлені законодавством щодо реалізації емфітевзису в Україні?

12. Чи визначено в законодавстві істотні умови договору емфітевзису? На Вашу думку, які умови договору емфітевзису можна віднести до істотних?

13. Які обмеження встановлено відносно права користування земельною ділянкою державної або комунальної власності для сільськогосподарських потреб?

14. Земельні ділянки яких категорій земель можуть використовуватися при встановлені суперфіцію та емфітевзису?

15. Визначте юридичні факти, наявність яких зумовлює виникнення суперфіцію на підставі заповіту.

16. Здійсніть порівняльний аналіз суперфіцію з орендою землі.

17. Які правові наслідки припинення дії суперфіцію відносно подальшої долі зведених споруд?

18. Чи повинна земельна ділянка, надана у користування за договором суперфіцію оподатковуватися? І якщо так, хто є платником плати за землю (власник земельної ділянки, наданої для забудови, чи суперфіціарій (землекористувач)?

19. Чи існують суперечності між нормами цивільного та земельного законодавства у сфері регулювання земельного сервітуту, емфітевзису та суперфіцію?


Вирішити задачі:

Задача 1.

Будівельна компанія „Татри” звернулася до районної державної адміністрації з проханням надати земельну ділянку площею 10 га під забудову на умовах суперфіцію на 50 років. У держадміністрації компанії відмовили у надані земельної ділянки, натомість запропонували викупити цю земельну ділянку на конкурсній основі.

Чи правомірна відмова райдержадміністрації? Проаналізуйте ситуацію.


Задача 2.

Загальні збори садівничого товариства „Провесінь” прийняли рішення надати земельну ділянку, що належала померлому члену цього товариства у користування на умовах емфітевзису. Прокурор міста опротестував це рішення.

Проведіть правовий аналіз ситуації.


Задача 3.

Голова фермерського господарства „Тріс” вирішив передати земельну ділянку, що була ним приватизована для ведення фермерського господарства у користування за договором емфітевзису з правом забудови. Інші члени фермерського господарства не погодились з таким рішенням і звернулися до суду з правом визнання такого договору недійсним.

Вирішіть справу.


Задача 4.

Громадянин Іваненко звернувся до суду з позовом про усунення перешкод у користуванні своєю земельною ділянкою (негаторний позов) до сусіднього землекористувача Петруняка, який здійснюючи будівництво стодоли (на своїй земельній ділянці) зберігає будівельні матеріали на земельній ділянці Іваненка.

Громадянин Петруняк звернувся до суду із зустрічним позовом про встановлення земельного сервітуту.

Яке рішення повинен прийняти суд? Які обставини повинні бути враховані у цій справі?


Задача 5.

Будівельна компанія «Метеор», яка мала замовлення від ПрАТ «Добробут» на зведення лазні на земельній ділянці комунальної власності запропонувала проект договору про встановлення суперфіцію міській раді. Міський голова відмовив в укладенні договору про встановлення суперфіцію, оскільки його не влаштовували умови щодо терміну дії договору і оплати за його встановлення. «Метеор» звернувся до адміністративного суду з вимогою про спонукання міської ради до укладення договору суперфіцію га умовах, визначених забудовником.

Кому підвідомчий цей спір?

Які документи необхідні для того, щоби розпочати забудову земельної ділянки на умовах суперфіцію?

У якому порядку приймається рішення про надання земельної ділянки комунальної власності на умовах суперфіцію?


^ ТЕМА 9: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

(19, 21, 23 листопада 2012 року)


Основні питання:

1. Поняття та ознаки оренди землі.

2. Співвідношення цивільного та земельного законодавства у сфері регулювання земельних орендних відносин.

3. Об’єкти та суб’єкти оренди землі.

4. Поняття та умови договору оренди.

5. Правові умови та порядок укладення договору оренди земельної ділянки.

6. Права та обов’язки сторін за договором оренди земельної ділянки.

7. Орендна плата за землю та її форми.

8. Підстави та порядок припинення договору оренди земельної ділянки.

9. Зміна та поновлення договору оренди земельної ділянки.

10. Відповідальність сторін договору оренди земельної ділянки.


Додаткові питання:

1. У чому полягають основні відмінності оренди від права тимчасового користування земельними ділянками?

2. Як на Вашу думку, право оренди належить до категорії зобов’язального чи до категорії речового права? Відповідь обґрунтуйте.

3. Чи може бути право оренди земельної ділянки предметом цивільно-правових правочинів (купівлі-продажу, застави тощо)?

4. У чому полягають особливості продажу права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах?

5. Що є підставою передачі в оренду земельної ділянки, що перебуває у приватній власності, та земельної ділянки державної та комунальної власності?

6. Чи підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню договір оренди земельної ділянки? Які законодавчі акти передбачають обов’язкове нотаріальне посвідчення договорів оренди земельної ділянки?

7. У чому проявляється особливість договорів оренди нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок?

8. Назвіть основні ознаки суборенди земельних ділянок.

9. У чому полягає переважне право орендаря на отримання орендованої земельної ділянки у власність?

10. У яких випадках договір оренди земельної ділянки може бути розірваний достроково?

11. Визначте правову природу договору оренди земельної ділянки.

12. Який порядок державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок?

13. Хто здійснює реєстрацію договорів оренди (суборенди) землі?

14. Як визначити розмір орендної плати за землю?

15. Як змінювалося коло суб’єктів відповідальності і види відповідальності за земельні орендні правопорушення?


Завдання:

Визначте відмінності договору оренди земельної частки (паю) від договору оренди земельної ділянки, склавши порівняльну таблицю.

Критерій розмежування

Договір оренди земельної частки (паю)

Договір оренди земельної ділянки

1.

Правове регулювання2.

Поняття договору3.

Предмет договору4.

Сторони договору5.

Зміст договору6.

Форма договору7.

Порядок реєстрації договору.8.

Орендна плата9.

Порядок укладення договору.10.

Момент набрання чинності.11.

Підстави припинення договору.

Вирішити задачі:

Задача 1.

Громадянин П., власник земельної частки (паю), 1 квітня 2000 року передав в оренду ПП «Чобіток» строком на 5 років належний йому земельний пай розміром 6,54 га (в умовних кадастрових гектарах) і вартістю 22 452 грн. Передачу посвідченого сертифікатом права на земельний пай було відповідним чином оформлено шляхом укладення договору оренди земельного паю. Зазначена в договорі земельна частка (пай) увійшла в земельну ділянку, що була виділена в натурі єдиним масивом групі власників земельних часток (паїв) із метою надання цієї ділянки в оренду. На цей масив було складено єдиний план.

25 травня 2003 року громадянин П. звернувся до суду з позовом до ПП «Чобіток» про дострокове розірвання договору оренди земельної частки (паю) в натурі (на місцевості). Обґрунтовуючи свої позовні вимоги, громадянин П. посилався на відсутність плану (схеми) належної йому земельної ділянки і виплату йому орендної плати у розмірі меншому, ніж визначений чинним законодавством.

Яке рішення повинен винести суд?


Задача 2.

Громадянин Б. звернувся до суду з позовом до ТзОВ «Львів-Ріпак» про розірвання договору оренди земельної частки (паю). Позивач мотивував свої вимоги тим, що у березні 2003 року між названим ТзОВ та його матір’ю було укладено договір оренди належної їй земельної частки на основі сертифікату. Після укладення договору мати померла, а він як спадкоємець майна матері не бажав продовжити дію цього договору. До цього ж відповідач не виконав умов матері стосовно виплати орендної плати.

Сам позивач у розгляді справи участі не брав, у судовому засіданні був його представник. Під час розгляду справи було встановлено, що фактично договору про оренду земельного паю не існує, а позивач не може представити доказів, що він є спадкоємцем.

Проаналізуйте ситуацію. Яке рішення повинен винести суд?


Задача 3.

ВАТ «Самбірське» звернулося до суду з позовною заявою до Самбірської районної державної адміністрації про визнання договору оренди земельної ділянки від 17.02.2000 року, укладеного між ВАТ «Самбірське» та Самбірською районною держадміністрацією, поновленим на тих же умовах строком на 5 років, починаючи з 18.02.2008 року. При цьому позивач посилався на ст. 764 ЦК України вважаючи, що таке поновлення відбувається автоматично. У судовому засіданні було встановлено, що рішення райдержадміністрації про поновлення договору не приймалося.

Проаналізуйте ситуацію. Яке рішення повинен прийняти суд?


Задача 4.

Громадянин М орендував у сільській раді земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства. Коли строк дії договору закінчився він, не уклавши з радою нового договору оренди, продовжував використовувати земельну ділянку на умовах попереднього договору, вважаючи, що він поновлений автоматично.

Проте через 3 місяця громадянина М. викликали до сільської ради і повідомили, що договір оренди з ним не продовжений, а земельна ділянка за рішенням сільської ради передана у користування іншому громадянину.

Громадянин М. оскаржив рішення до суду, вважаючи його незаконним.

Проаналізуйте ситуацію. Яке рішення повинен винести суд?


Задача 5.

Між міськрадою та підприємством було укладено (до 01.01.2011 р.) договір на право тимчасового користування землею на умовах оренди. Згідно з умовами договору плата за землю вноситься у вигляді орендної плати у розмірі одного земельного податку. Водночас, згідно з пп. 288.5.1 Податкового кодексу України розмір орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою трикратного розміру земельного податку.

Який розмір орендної плати повинно сплачувати підприємство з 01.01.2011 р. – один розмір земельного податку (за умовами договору) чи трикратний розмір земельного податку (відповідно до вимог Податкового кодексу України)? Обґрунтуйте відповідь.


Задача 6.

Комунальне сільськогосподарське підприємство ім. Б. Хмельницького уклало договір оренди земельної ділянки площею 5 га із сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом „Нива”. На цій земельній ділянці сільськогосподарський обслуговуючий кооператив планував спорудити елеватор для зберігання зерна. Голова селищної ради звільнив директора цього підприємства і визнав договір оренди незаконним.

Проаналізуйте ситуацію.


Задача 7.

Гр.-н В. передав в оренду свій земельний пай АТ „Агроленз” терміном на 5 років згідно із договором від 01.10.2004 р. У 2007 році гр.-н В. звернувся із заявою про виділення йому як власнику земельного паю земельної ділянки в натурі (на місцевості). При цьому у вересні 2007 року сертифікат про право на земельний пай в райдержадміністрації йому обміняли на державний акт про право приватної власності на земельну ділянку. За два місяці до закінчення терміну дії договору він письмово попередив орендаря про небажання переукладати договір на новий термін, оскільки хоче обробляти свою земельну ділянку самостійно. На пропозицію орендодавця орендар відповів, що не збирається повертати йому земельну ділянку. Свою позицію він обґрунтував тим, що відповідно до п. 3 договору про оренду земельного паю від 01.10.2004 р. у разі виділення земельної ділянки в натурі (на місцевості) зобов’язання сторін за договором припиняються, але орендодавець зобов’язаний укласти договір оренди земельної ділянки на термін, який передбачено договором. Тобто орендодавець запропонував укласти знову договір оренди земельної ділянки терміном на 5 років. Гр.-н В. відмовився переукладати договір на новий термін. АТ „Агроленз” звернулося до суду.

Проведіть правовий аналіз ситуації. Яке рішення повинен прийняти суд?


^ ТЕМА 10: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ

(26, 28, 30 листопада 2012 року)


Основні питання:

1. Поняття обмежень прав на землю.

2. Види обмежень прав на землю.

3. Способи встановлення обмежень прав на землю.

4.Правове регулювання обмежень набуття права власності на землю.

5. Правове регулювання обмежень щодо розпорядження землею.

6. Правовий режим зон з особливими умовами використання земель.

7. Порядок встановлення обмежень прав на землю.

8. Реєстрація обмежень прав на землю.

9. Добросусідство.


Додаткові питання:

1. У чому полягають причини встановлення обмежень прав на землю?

2. Розмежуйте поняття «обмеження прав на землі» та «обмежені речові права на чужі земельні ділянки».

3. Чи тотожними є поняття «обмеження» та «обтяження» земельних ділянок?

4. Які обмеження прав на землю закріплені Перехідними положеннями Земельного кодексу України?

5. Визначте підстави встановлення обмежень прав на земельні ділянки.

6. Визначте суб’єктний склад правовідносин добросусідства.

7. Порівняйте зміст принципу добросусідства у земельному праві України та міжнародному публічному праві.

8. Які є способи реалізації права добросусідства?


Вирішити задачі:

Задача 1.

На території Дмитрівської селищної ради є 7 земельних паїв, власники яких померли понад 5 років тому і 1 земельний пай, власник якого помер 1о місяців тому. На ці паї не заявлено права за заповітом або за законом. Голова селищної ради прийняв рішення про перехід цих паїв у комунальну власність територіальної громади смт. Дмитрів.

Прокурор регіону опротестував таке рішення. У якому порядку спадщина визнається відумерлою? Складіть проект відповідної заяви про визнання спадщини відумерлою.


Задача 2.

На земельній ділянці, наданій для ведення фермерського господарства, знаходиться озеро площею 1,6 га, яке належить фермерському господарстві на праві приватної власності. Громадянин Олійник та Салик, проїжджали по землях фермерського господарства, зупинилися біля озера, почали купатися і розбили намети, плануючи залишитися на 2 дні. Голова фермерського господарства, який вияв такі дії, зобов’язав громадян Олійника та Салика заплатити по 100 грн. або покинути територію фермерського господарства.

Чи передбачені обмеження на використання земель фермерських господарств? Проаналізуйте ситуацію.


Задача 3.

Львівська обласна державна адміністрація дала згоду на проведення геодезичних робіт ПП «Геологорозвідка» на території ботанічного саду національного університету імені Івана Франка. Ректор ЛНУ імені Івана Франка згоди на проведення таких робіт не давав.

У якому порядку оформляється право на проведення геологорозвідувальних робіт і визначаються строки їх проведення? Проаналізуйте ситуацію.

Задача 4.

У межах охоронної зони державного історико-культурного заповідника «Тустань» Сколівського району проводиться будівництво готельно-ресторанного комплексу. Підгорецька сільська рада прийняла рішення про надання земельної ділянки громадянину К. для ведення особистого селянського господарства, а потім змінила цільове призначення земельної ділянки, а інспекція держархбудконтролю Львівської області дала дозвіл на будівництво.

Забудовник К. змінив русло річки, яка протікала по наданій йому земельній ділянці і скерував її в іншому напрямку, використовуючи бульдозер та іншу техніку.

Директор заповідника звернувся зі скаргою до прокуратури Львівської області.

Проаналізуйте ситуацію.


^ ТЕМА 11: ПРИПИНЕННЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ

(3, 5, 7 грудня 2012 року)


Основні питання:

1. Загальна характеристика підстав припинення прав на землю.

2. Класифікація підстав припинення прав на землю.

3. Підстави припинення права власності на землю: поняття, види та їх характеристика.

4. Підстави припинення права користування земельною ділянкою: поняття, види та їх характеристика.

5. Способи припинення права власності на землю та права користування земельною ділянкою.

6. Добровільна відмова від права власності або права постійного користування земельною ділянкою.

7. Примусове припинення прав на земельну ділянку.

8. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб.

9. Примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності.

10. Порядок вилучення земельних ділянок, наданих у постійне користування.

11. Порядок вилучення (викупу) особливо цінних земель.


Додаткові питання:

1. У чому полягає припинення прав на землю?

2. З’ясуйте зміст наступних понять: „випадок”, „підстава”, „умова”, „порядок” припинення права власності на землю.

3. У ст. 140 ЗКУ визначені підстави чи випадки припинення права власності на землю? Відповідь обґрунтуйте.

4. Які юридичні наслідки настають з припиненням права власності на земельну ділянку?

5. З якого моменту припиняється право власності на земельну ділянку?

6. Який порядок припинення права власності на землю особи, якій земельна ділянка не може належати на праві власності?

7. Наявність яких юридичних фактів необхідна для припинення права власності на земельну ділянку у випадку добровільної відмови землевласника від земельної ділянки?

8. Визначте зміст угоди про передачу права власності на земельну ділянку.

9. За наявності яких умов припиняється право власності на землю у випадку конфіскації земельної ділянки?

10. Розкрийте зміст понять «суспільні потреби» та «суспільна необхідність».

11. Чи може частина земельної ділянки бути об’єктом право відношення викупу для суспільних потреб? Проаналізуйте законодавчий та доктринальний підходи.

12. Визначте особливості провадження у справах за адміністративними позовами про примусове відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності.

13. Який порядок погоджень питань, пов’язаних з вилученням (викупом) земельної ділянки?


Завдання:

Складіть порівняльну таблицю процедури викупу земельних ділянок приватної власності та їх примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності, передбаченої Законом України „Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу” та Законом України „Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності”.


Вирішити задачі:

Задача 1.

Жителька с. Нерубаївка Іваненко О. М. у 1990 році отримала у постійне користування земельну ділянку площею 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку та господарських будівель. 21 січня 2007 року вона померла. Нерубаївська сільська рада прийняла рішення про передачу її земельної ділянки у власність громадянину М. для будівництва будинку.

У листопаді 2007 року права на вказану земельну ділянку пред’явив громадянин П., син померлої громадянки Іваненко О. М., вважаючи, що він мав переважне право на її отримання у власність і що було порушено порядок вилучення земельної ділянки. Рішення сільської ради про передачу у власність земельної ділянки громадянину М. громадянин П. оскаржив до суду.

Проаналізуйте ситуацію. Яке рішення повинен прийняти суд?


Задача 2.

У 1993 році громадянці М. рішенням сільської ради було передано у приватну власність земельну ділянку в селі Бродки для будівництва жилого будинку та господарських будівель. Проте держаного акту на право власності на земельну ділянку вона не отримала.

Після смерті громадянки М. у 2003 році будинок успадкувала її дочка С. Проте у видачі їй державного акту на право приватної власності на землю їй було відмовлено на підставі того, що нею вже було безоплатно приватизовано присадибну земельну ділянку у м. Хмельницькому, де вона постійно проживає. Громадянці С. пояснили, що двічі земельна ділянка у власність не передається. А тому потрібно звернутися до суду про визнання права власності на цю земельну ділянку.

Зробіть правовий аналіз ситуації. Вирішіть спір.


Задача 3.

Громадянка України В. у 2002 році набула у власність земельну ділянку сільськогосподарського призначення шляхом виділення їй в натурі (на місцевості) земельного паю. У 2003 році громадянка В. поїхала на роботу до Італії, де у 2007 році вийшла заміж за громадянина Італії і змінила громадянство України на громадянство Італії. У 2008 році під час тимчасового перебування в Україні у сільській раді громадянці В. повідомили, що приватизовану нею земельну ділянку необхідно продати, тому що вона вже не громадянка України. За роз’ясненням громадянка В. звернулася до юридичної консультації.

Що можна порадити громадянці В у цій ситуації?

Задача 4.

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.06.2009 р. «Про викуп земельних ділянок для суспільних потреб та надання їх у постійне користування» Львівській облдержадміністрації доручено викупити до 1 червня 2009 року земельні ділянки згідно з додатком (усього 30 ділянок загальною площею 17,22 га) та забезпечити їх надання державному підприємству «Міжнародний аеропорт «Львів» у постійне користування для забезпечення реалізації проекту реконструкції аеродрому з метою підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року в Україні. Відповідно до цього розпорядження Львівська облдержадміністрація запропонувала усім 30 власникам цих земельних ділянок їх викупну ціну. Проте більшість власників земельних ділянок з цією ціною не погодилися, вважаючи її суттєво заниженою.

Проаналізуйте ситуацію. Які можливі шляхи вирішення даного питання?


Рекомендовані джерела:

І Законодавство

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3. – Ст. 27.

 3. Господарський кодекс України від 16 жовтня 2003 року № 436-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.

 4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.

 5. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-36, № 37. – Ст. 446.

 6. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13/№13-14, №15-16, №17/. – Ст. 112.

 7. Закон України „Про концесію на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг” від 4 липня 1998 року № 735/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 27. – Ст. 980.

 8. Закон України „Про оренду землі” від 6 жовтня 1998 року № 161-ХІV (в ред. Закону від 02.10.2003 р. № 1211-ІV) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 10. – Ст. 102.

 9. Закон України „Про концесії” від 14 липня 1999 року № 997-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 41. – Ст. 372.

 10. Закон України „Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг” від 14 грудня 1999 року № 1286-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 3. – Ст. 21.

 11. Закон України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” від 1 липня 2004 року № 1952-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 51. – Ст. 553.

 12. Закон України „Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу в Україні” від 19 квітня 2007 року № 962-VІІ (в ред. Закону від 05.06.2009 р. № 1474-VІ) // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 44. – Ст. 656.

 13. Закон України „Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності” від 17 листопада 2009 року № 1559-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 1. – Ст. 2.

 14. Указ Президента України „Про гарантування захисту економічних інтересів та поліпшення соціального забезпечення селян-пенсіонерів, які мають право на земельну частку (пай) від 15 грудня 1998 року № 1353/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 50. – Ст. 24.

 15. Указ Президента України „Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” від 3 грудня 1999 року № 1529/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 49. – Ст. 11.

 16. Указ Президента України „Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян-власників земельних ділянок та земельних часток (паїв) від 2 лютого 2002 року № 92/2002 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 6. – Ст. 239.

 17. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження порядку реєстрації договорів оренди земельної частки (паю) від 24 січня 2000 року № 119 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 4. – Ст. 113.

 18. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Типового договору оренди землі” від 3 березня 2004 року № 220 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 9. – Ст. 527.

 19. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації правочинів” від 26 травня 2004 року № 671 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 21. – Ст. 1420.

 20. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі” від 9 вересня 2009 року № 1021 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 75. – Ст. 2557.

 21. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах „Про затвердження Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі” від 4 травня 1999 року № 43 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 23. – Стор. 357.

 22. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах „Про затвердження форми типового договору оренди земельної частки (паю)” від 17 січня 2000 року № 5 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 8. – Ст. 331.


ІІ Збірники нормативно-правових актів

1. Земельний кодекс України з постатейними матеріалами: Збірник нормативно-правових актів та матеріалів судової практики: Видання 2-е. За станом нормативно-правових актів та актів органів судової влади на 1 лютого 2007 року / Упорядник А. М. Мірошниченко. Науковий редактор В. В. Носік. – К.: Фізична особа – суб’єкт видавничої справи Романчик Р. С., 2007. – 720 с.

2. Земельне законодавство України [текст]: збірник офіційних текстів законів станом на 1 лютого 2012 р. / Упорядник Ю. І. Руснак. – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 384 с.


ІІІ Судова практика

 1. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. № 7. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/E5DB134E2C2BE3D7C3256EBD00373408?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=E5DB134E2C2BE3D7C3256EBD00373408&Count=500&;

 2. Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин: постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011 р. № 6 – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу Х „Перехідні положення” Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) від 22.09.2005 р. № 5-рп/2005. – Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=9890.

4. Земельні ділянки. Законодавство. Роз’яснення. Судова практика. // Бюлетень законодавства і юридичною практики. – 2008. – № 12. – 416 с.

5. Практика розгляду судами земельних спорів, 2009. // Бюлетень законодавства і юридичної практики. – 2010. – № 5. – 348 с.


ІV Основна навчальна та наукова література

 1. Андрейцев В. І Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії / Володимир Іванович Андрейцев. – К.: Знання, 2007. – 445 с.

 2. Бахуринська М. М. Правові засади концесії земельної ділянки за законодавством України / М. М. Бахуринська; за ред. В. І. Андрейцева. – К.: Знання, 2010. – 230 с.

 3. Бусуйок Д. В. Обмеження прав на землю за законодавством України: Монографія / Діана Вікторівна Бусуйок. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2006. – 144 с.

 4. Бусуйок Д. В. Правове регулювання виникнення, здійснення та припинення прав на землю: Навч. посібник / За заг. ред. П. Ф. Кулинина. – К.: Вид-во Європейського університету, 2010. – 185 с.

 5. Бусуйок Д. Правові засади імплементації понять «емфітевзис» та «суперфіцій» у земельне право України: сучасний стан та перспективи розвитку / Д. Бусуйок // Право України. – 2006. – № 8. – С. 102-104.

 6. Ващишин М. Я. Підстави встановлення суперфіцію / М. Я. Ващишин // Сучасні проблеми аграрного і природоресурсного права: міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 30-31 жовтня 2009 р.: зб. наук. праць / за заг. ред. В. М. Єрмоленка. – К.: ІРІДІУМ, 2009. – С. 140-142.

 7. Ващишин М. Я. Підстави припинення суперфіцію / М. Я. Ващишин // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2010 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – С. 241-242.

 8. Єрмоленко В. Правові проблеми добровільної відмови від земельної ділянки сільськогосподарського призначення / Володимир Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 7. – С. 116-119.

 9. Жиравецький Т. М. Особливості оренди земель сільськогосподарського призначення / Т. М. Жиравецький // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції. 3-4 лютого 2011 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 224-226.

 10. Жиравецький Т. М. Особливості права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) / Т. М. Жиравецький // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 30-31 травня 2008 р. / Уклад. Т. Д. Климчик. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – С. 342-344.

 11. Земельне право України: підруч. / [Балюк Г. І., Коваленко Т. О., Носік В. В. та ін.]; за ред. В. В. Носіка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2008. – 511 с.

 12. Земельне право України: підручник / [Беженар Г. М., Бондар Л. О., Гавриш Н. С. і ін.]; за ред. О. О. Погрібного та І. І. Каракаша. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К.: Істина, 2009. – 600 с.

 13. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Андрейцев В. І., Балюк Г. І., Гетьман А. П. та ін.]; за заг. ред. В.І. Семчика. – [3-є вид., перероб. і доп.]. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2007. – 896 с.

 14. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Науково-навчальний посібник / [Титова Н. І., Позняк С. П., Гуревський В. К. і ін.]. за ред. докт. юрид. наук, проф. Н. І. Титової. – Львів: ПАІС, 2005. – 368 с.

 15. Ільків Н. Примусове відчуження земельних ділянок та об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені з мотивів суспільної необхідності: правові проблеми / Н. Ільків, О. Ільницький // Право України. – 2011. – № 5. – С. 231-241.

 16. Ільків Н. В. Суперфіцій як альтернативний спосіб набуття права на забудову земельної ділянки / Н. В. Ільків // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2010. – № 2. – С. 117-127.

 17. Ільницька Н. Оренда як правова форма використання земель у сучасний період: поняття, особливості, юридична природа / Н. Ільницька // Право України. – 2000. – № 8. – С. 60-64.

 18. Каракаш І. І. До питання про використання земельних ділянок «публічної власності» на праві суперфіцію / І. І. Каракаш, А. І. Ріппенко // Південноукраїнський правничий часопис. – 2008. – № 4. – С. 137-142.

 19. Каракаш И. И. Право собственности на землю и право землепользования в Украине: Научно-практ. пособие / Илья Иванович Каракаш. – К.: Истина, 2004. – 216 с.

 20. Костяшкін І. О. Окремі питання припинення прав на земельну ділянку / І. О. Костяшкін // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 2007 р. 1-2 черв.: У 2-х т. / Уклад. Т. Д. Климчик, І. М. Якушев. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім.. Лесі Українки, 2007. – Т. ІІ. – С. 46-48.

 21. Кулинич П. Ф. Право добросусідства за земельним законодавством України / П. Ф. Кулинич // Земельне право України. Теорія і практика. – 2006. – № 1 . – С. 25-33.

 22. Кулинич П. Ф. Право земельного сервітуту: поняття, види та порядок реалізації / П. Ф. Кулинич // Юридичний журнал. – 2003. – № 10. – С. 64-68.

 23. Кулинич П. Ф. Правові проблеми охорони і використання земель сільськогосподарського призначення в Україні: Монографія / Павло Федотович Кулинич. – К.: Логос, 2011. – 688 с.

 24. Марусенко Р. І. Правові аспекти земельних сервітутів в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / Р. І. Марусенко. – К., 2005. – 19 с.

 25. Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підручник / Анатолій Миколайович Мірошниченко. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 712 с.

 26. Мірошниченко А. М. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / А. М. Мірошниченко, Р. І. Марусенко. – К.: Правова єдність, 2009. – 496 с.

 27. Настіна О. Щодо питання законодавчого закріплення підстав припинення права державної власності на землю в Україні / Ольга Настіна // Підприємництво, господарство і право. – 201. – № 1. – С. 104-107.

 28. Носік В. В. Припинення права приватної власності на землю в Україні / В. В. Носік // Земельне право України. Теорія і практика. – 2006. – № 6. – С. 42-48.

 29. Пащенко О. М. Правові проблеми відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільних необхідності / О. М. Пащенко // Співвідношення екологічного, природоресурсного, земельного та аграрного права: матеріали круглого столу 9 грудня 2011 р. / За заг. ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. – Х.: Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2011. – С. 84-89.

 30. Погрібний О. О. Право земельного сервітуту за українським земельним законодавством / О. О. Погрібний // Земельне право України. Теорія і практика. – 2006. – № 1. – С. 34-41.

 31. Семчик В. І. Земельне право України: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. зал.] / Семчик В. І., Кулинич П. Ф., Шульга М. В. – К.: Вид. Дім „Ін Юре”, 2008. – 600 с.

 32. Уркевич В. Про правове регулювання користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб / Віталій Юркевич // Юридичний радник. – 2009. – № 2.

 33. Федорович В. І. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності: проблеми правового регулювання / В. І. Федорович // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 4-5 червня 2010 р. / уклад. Вознюк Н. І., Климчик Т. Д., Крисюк Ю. П., Старко О. Л., Старчук О. В., Шевчук І. М., Чупринський Б. О. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2010. – С. 527-528.

 34. Федорович В. І. Добросусідство як інститут земельного права України / В. І. Федорович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2006. – Випуск 42. – С. 257-262.

 35. Федорович В. І. Обмеження прав на землю / В. І. Федорович // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції. 13-14 лютого 2003 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – С. 364-366.

 36. Федорович В. І. Права на землю невласників земельних ділянок / В. І. Федорович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2002. – Випуск 37. – С. 378- 382.

 37. Федорович В. І. Право земельного сервітуту за законодавством України / В. І. Федорович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Випуск 40. – С. 318-324.

 38. Федорович В. І. Правове регулювання викупу земельних ділянок для потреб, пов’язаних з проведенням чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні / В. І. Федорович // Збірник наукових праць за результатами Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин в Україні» (м. Хмельницький, 14-15 травня 2010 року). – Хмельницький: видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. – С. 32-35.


V Додаткова навчальна та наукова література

 1. Алексеева С. Виды земельных сервитутов и их классификация / С. Алексеева // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 5. – С. 30-33.

 2. Бердніков Є. С. Договір як форма регулювання оренди землі в Україні / Є. С. Бердніков // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. – 2000. – Випуск 9. – С. 253-257.

 3. Бердніков Є. Трансформація інституту постійного землекористування з прийняттям нового Земельного кодексу України / Є. Бердніков, П. Пастушенко // Право України. – 2004. – № 2. – С. 60-66.

 4. Білецька Г. М. Орендні земельні правовідносини: поняття та особливості / Г. М. Білецька // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 30-31 травня 2008 р. / Уклад. Т. Д. Климчик. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – С. 319-320.

 5. Брунь А. Г. Договір оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / А. Г. Брунь. – Х., 2003. – 16 с.

 6. Бусуйок Д. В. Поняття та види обмежень щодо розпорядження земельною ділянкою / Д. В. Бусуйок // Земельне право України. Теорія і практика. – 2006. – № 6. – С. 27-32.

 7. Бусуйок Д. Способи встановлення обмежень прав на землю за законодавством України: теоретичний аспект / Діана Бусуйок // Юридична Україна. – 2005. – № 2. – С. 60-63.

 8. Вербицька Н. Обмеження прав використання землі: можливість чи зобов’язання / Наталія Вербицька // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 9. – С. 156-159.

 9. Высоцкая В. В. Особенности правового регулирования отношений, связанных с использованием чужого земельного участка под застройку (суперфиций) / В. В. Высоцкая // Республіканська науково-практична конференція «Сучасні екологічні проблеми та методика викладання еколого-правових дисциплін» (25-26 листопада 2010 року) / За заг. ред. А. П. Гетьмана. –Харків: НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, 2010 – С. 128-129.

 10. Глотова Е. В. К вопросу о правовом обеспечении аренды земли в Украине / Е. В. Глотова // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. Вип. 9. – Одеса, 2000. – С. 299-303.

 11. Гривнак К. Суперфіцій як право користування чужою земельною ділянкою для забудови / Катерина Гривнак // Земельне право України. Теорія і практика. – 2008. – № 11. – С. 15-21.

 12. Гринько С. В. Правові аспекти реєстрації прав на землю: Монографія / Гринько С. В. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2004. – 172 с.

 13. Дремлюга К. О. Набуття права оренди земельної ділянки: правове регулювання / К. О. Дрімлюга // Університетські наукові записки. – 2007. – № 4 (24). – С. 276-278.

 14. Єлісєєва О. В. Класифікація випадків та підстав припинення права приватної власності на земельну ділянку / О. В. Єлісєєва // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К.: ІДІП НАН України. – Вип. 26. – С. 433-439.

 15. Єлісєєва О. В. Припинення права приватної власності на земельну ділянку за законодавством України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / О. В. Єлісєєва. – К., 2006. – 21с.

 16. Єлісєєва О. В. Юридична природа поняття „припинення права приватної власності на земельну ділянку” / О. В. Єлісєєва // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К.: ІДІП НАН України. – 2004. – Вип. 25. – С. 450-456.

 17. Ільків Н. В. Проблеми реалізації емфітевзису в Україні / Н. В. Ільків, О. Т. Панасюк // Правова політика Української держави [текст]: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Том 1. / 19-20 лютого 2010 року – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – С. 220-221.

 18. Ільків Н. В. Оренда земель сільськогосподарського призначення в Україні: теоретичні й практичні аспекти: монографія / Наталія Володимирівна Ільків. – Л.: Льв.ДУВС, 2008. – 295 с.

 19. Інютіна О. Примусове припинення прав власників на землю / Олена Інютіна // Земельне право України. Теорія і практика. – 2008. – № 4. – С. 31-34.

 20. Кальніченко А. Постійне користування земельними ділянками: законодавчі зміни / А. Кальніченко // Землевпорядний вісник. – 2008. – № 3. – С. 55-61.

 21. Кирєєва І. В. Припинення права використання земельних ділянок внаслідок їх невикористання / І. В. Кірєєва // Співвідношення екологічного, природоресурсного, земельного та аграрного права: матеріали круглого столу 9 грудня 2011 р. / За заг. ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. – Х.: Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2011. – С. 134-138.

 22. Коваленко Т. О. Правове регулювання оренди земель сільськогосподарського призначення відповідно до Сертифікату на право на земельну частку (пай) / Т. О. Коваленко // Земельне право України. Теорія і практика. – 2006. – № 6. – С. 33-41.

 23. Корсунова А. С. Ограничения права собственности на землю / А. С. Корсунова // Закон. – 2003. – № 11. – С. 57-62.

 24. Кулинич П. Закон «Про оренду землі»: нова редакція – нові проблеми / Павло Кулинич // Юридична Україна. – 2004. – № 6. – С. 76-81.

 25. Кулинич П. Ф. Підстави припинення прав на землю: деякі теоретичні та практичні проблеми / П. Ф. Кулинич // Земельне право України. Теорія і практика. – 2006. – № 2. – С. 31-36.

 26. Кулинич П. Ф. Правові засади оренди землі в Україні / П. Ф. Кулинич // Юридичний вісник. – № 36 (272). – 2000. – 7-13 вересня. – С. 49-55.

 27. Луць В. Проблеми земельного сервітуту / Володимир Луць, Петро Лапечук, Тетяна Попович // Юридична Україна. – 2010. – № 2. – С. 53-55.

 28. Маляр Ю. В. Виникнення інституту земельного сервітуту. Законодавче регулювання в Україні / Ю. В. Маляр // Земельне право України. Теорія і практика. – 2009. – № 4. – С. 16-23.

 29. Мироненко І. Поняття та зміст відносин добросусідства / Ігор Мироненко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 11. – С. 95-98.

 30. Михайленко О. Емфітевтичне право – традиція класичної цивілістики / О. Михайленко // Право України. – 2005. – № 6. – С. 44-47.

 31. Міняйлик І. Ю. Поняття, види та порядок встановлення земельних сервітутів / І. Ю. Міняйлик, А. В. Гунчак // Земельне право України. Теорія і практика. – 2007. – № 11-12. – С. 25-31.

 32. Настіна О. І. Відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності як підстава набуття державою права власності на землю / О. І. Настіна // Збірник наукових праць за результатами Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин в Україні» (м. Хмельницький, 14-15 травня 2010 року). – Хмельницький: видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. – С. 70-72.

 33. Настіна О. Щодо питання законодавчого закріплення підстав припинення права державної власності на землю в Україні / Ольга Настіна // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 1. – С. 104-107.

 34. Носік В. В. Права на чужі земельні ділянки за законодавством зарубіжних країн / В. В. Носік, А. М. Мірошниченко, Р. І. Марусенко // Земельне право України. Теорія і практика. – 2006. – № 4. – С. 55-89.

 35. Пейчев К. П. Обмеження права власності на земельні ділянки: окремі питання / К. П. Пейчев // Право України. – 2002. – № 8. – С. 47-50.

 36. Першиков Є. Проблемні питання «суперфіцію» у земельних правовідносинах / Є. Першиков // Право України. – 2009. – № 9. – С. 49-53.

 37. Пікалов Е. Договір про встановлення сервітуту / Е. Пікалов Е., А. Юрченко // Юридичний журнал. – 2003. – № 5. – С. 63-67.

 38. Розновська С. Б. Земельний сервітут як окремий різновид обтяжень прав на землю / С. Б. Розновська // Держава і право. – Випуск 44. – С. 463-469.

 39. Свит Ю. П. Ограниченные вещные права на землю / Ю. П. Свит // Закон. – 2004. – № 2. – С. 20-27.

 40. Святолуцька О. С. Оренда і суперфіцій як форми індивідуальної забудови / О. С. Святолуцька // Сучасні тенденції розвитку національного законодавства України: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення юридичного факультету НУБіП (19-20 травня 2011 р., м. Київ, Україна) / Упор. к. ю. н., доцент О. М. Гончаренко. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2011. – С. 400-402.

 41. Семчик В. І. Особливості оформлення договорів оренди земельних ділянок / В. І. Семчик, К. О. Настечко // Проблеми законності. – 2009 .- Вип. 106. – С. 68-75.

 42. Скрипник В. Вилучення земельних ділянок для суспільних потреб як особлива підстава припинення права власності / Володимир Скрипник // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 6. – с. 28-31.

 43. Спіцина Л. Встановлення земельного сервітуту за домовленістю сторін та за рішенням суду / Л. Спіцина // Землевпорядний вісник. – 2007. – № 3. – С. 27-32.

 44. Станкевич Н. Г. Вещные права на землю граждан в гражданском и земельном законодательстве Российской Федерации и Республики Беларусь / Н. Г. Станкевич // Экологическое право. – 2005. – № 1. – С. 88-95.

 45. Терзі І. Г. Підстави встановлення земельних сервітутів / І. Г. Терзі // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 30-31 травня 2008 р. / Уклад. Т. Д. Климчик. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – С. 394-395.

 46. Туцький Ю. В. Частина земельної ділянки як об’єкт правовідношення викупу для суспільних потреб / Ю. В. Туцький // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції „Дев’яті осінні юридичні читання” (м. Хмельницький, 12-13 листопада 2009 року): У 4-х частинах. – Частина друга: „Конституційне право. Адміністративне право. Фінансове право. Інформаційне право. Земельне право. Аграрне право. Екологічне право. Природоресурсне право. Трудове право та право соціального забезпечення”. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. – С. 182-184.

 47. Харьков В. Правовое регулирование земельных сервитутов в гражданском и земельном законодательстве / В. Харьков // Хозяйство и право. – 2000. – № 9 (284). – С. 29-35.

 48. Черкаська Н. В. Обмеження прав на земельні ділянки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / Н. В. Черкаська. – Х., 2008. – 19 с.

 49. Черкаська Н. Щодо умов договору емфітевзису / Наталя Черкаська, Галина Фордуй // Земельне право України. Теорія і практика. – 2011. – № 4. – С. 21-26.

 50. Швець Є. І. Порівняльний аналіз колізій у концесійному законодавстві України / Є. І. Швець // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 52. – С. 241-246.

 51. Яценко Д. Адаптація українського законодавства до сучасних правовідносин у сфері надання чужої земельної ділянки для забудови / Д. Яценко // Право України. – 2007. – № 3. – С. 93-96.

Схожі:

Тема 8: права на землю невласників земельних ділянок iconТема 3: права на землю невласників земельних ділянок
Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)
Тема 8: права на землю невласників земельних ділянок iconЗакон України "Про плату за землю" від 3 липня 1992 року
Закон „Про плату за землю” визначає розміри та порядок плати за використання земельних ресурсів, а також напрями використання коштів,...
Тема 8: права на землю невласників земельних ділянок iconЗалікові питання
Розрахунок точності площ земельних ділянок, що визначаються аналітичним методом
Тема 8: права на землю невласників земельних ділянок iconПитання на екзамен з дисципліни "Земельне право"
Викуп земельних ділянок для суспільних потреб. Примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності
Тема 8: права на землю невласників земельних ділянок iconДержавний комітет України по земельних ресурсах
Проект “Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру
Тема 8: права на землю невласників земельних ділянок iconДержавний комітет України по земельних ресурсах
Проект “Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру
Тема 8: права на землю невласників земельних ділянок iconТема загальні положення корпоративного права
Ознаки корпоративного права. Особливості корпоративного права. Соціальна зумовленість корпоративного права. Фактори, що зумовили...
Тема 8: права на землю невласників земельних ділянок iconТема I. Понятие международного права 2 Тема II. Источники международного права 8
Тема XVIII. Международно-правовое регулирование экономического сотрудничества 253
Тема 8: права на землю невласників земельних ділянок iconТема: Методика проведення основних прийомів масажу та масаж окремих ділянок тіла

Тема 8: права на землю невласників земельних ділянок iconПоложення про речове право 25 Тема №18. Право власності 25 Тема №19. Право спільної власності 25 Тема №21. Речові права на чуже майно 25 Тема №22. Загальні положення про право інтелектуальної власності 25
Тема №15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 25
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи