Тема правові засади соціального партнерства. Колективний договір Основні питання icon

Тема правові засади соціального партнерства. Колективний договір Основні питання
Скачати 72.01 Kb.
НазваТема правові засади соціального партнерства. Колективний договір Основні питання
Дата02.12.2012
Розмір72.01 Kb.
ТипДокументи

ТЕМА 2. правові засади соціального партнерства. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

1. Основні питання.


 1. Поняття та рівні соціального партнерства, його мета та завдання.

 2. Форми соціального партнерства.

 3. Загальна характеристика генеральної, галузевих та регіональних угод.

 4. Поняття колективного договору та сфера його укладення.

 5. Сторони колективного договору.

 6. Зміст колективного договору. Зобов’язальні, нормативні та інформативні умови.

 7. Порядок прийняття та дія колективного договору. Вирішення розбіжностей при укладенні колективного договору.

 8. Порядок реєстрації колективного договору.

 9. Контроль за виконанням колективного договору.

 10. Відповідальність за невиконання умов колективного договору.
^

2. Питання для самоконтролю і перевірки.


 1. Чи можна колективний договір розглядати в якості інституту трудового права?

 2. Скільки найманих працівників має працювати на підприємстві, щоб можна було укласти колективний договір?

 3. Чи не вбачаєте Ви суперечностей між ч.1 і ч.2 ст.11 КЗпП України? Відповідь обґрунтуйте.

 4. Чи можна укласти колективний договір у селянському (фермерському) господарстві? А в кооперативі?

 5. Хто є сторонами колективного договору в акціонерному товаристві?

 6. Чи має якесь відношення ст.9 КЗпП України до колективного договору?

 7. Чи можна укласти колективний договір без інформативних умов?

 8. Чи може від імені роботодавця виступати при укладенні колективного договору стороння юридична особа (див. ст.12 КЗпП України)?

 9. Чи може роботодавець виступати ініціатором укладення колективного договору?

 10. Якщо працівник поступив на роботу після підписання колективного договору, то чи поширюються положення останнього на цього пра­цівника? Обґрунтуйте свою відповідь.

 11. Кого мав на увазі законодавець, встановивши можливість контролю за виконанням колективного договору “уповноваженими представниками” (ст.19 КЗпП України)?

 12. Чи є чинними положення незареєстрованого колективного договору?

 13. Чи можна укладати колективний договір у міністерстві?

 14. Проаналізуйте 2-3 колективні договори з точки зору відповідності чинному законодавству.
^

3. Вирішити задачі.


1. На одному з новостворених приватних підприємств м. Львова, постало питання укладення колективного договору. Група працівників уповноважила директора підприємства виступити з ініціативою про підписання колективного договору з власником підприємства. Останній не заперечував проти підписання колективного договору, але вважав, що укладення колективного договору це право, а не обов’язок власника. Крім того на новостворених приватних підприємствах колективний договір можна укладати не раніше, ніж через один рік після того, як буде повністю укомплектовано штат. Більше того, власник вважав, що директор підприємства повинен виступати уповноваженим органом власника при укладенні колективного договору, а не представляти інтереси трудового колективу, до складу якого він не відноситься. І найбільш вагомим аргументом власника при відмові укласти колективний договір було те, що всі умови праці працівників (а їх було лише 4) узгоджені в трудових договорах і потреби в укладенні додаткового договору немає.

Проаналізуйте ситуацію та оцініть аргументи власника.


2. 18 лютого 2008 року на заводі “Акціонерне товариство “Агрегат” закінчувався термін дії колективного договору. Оскільки ні представник роботодавця, ні рада трудового колективу, які підписали цей договір не розпочали переговори про його переукладення, профком заводу 4 лютого направив директору заводу письмову пропозицію розпочати переговори щодо підписання нового колективного договору. Не отримавши у визначені законом терміни ніякої відповіді, профком 13 лютого звернувся до спостережної ради “Акціонерне товариство “Агрегат”. Остання 20 лютого створила комісію і розпочала переговори з профкомом про укладення колективного договору на новий термін.

На конференції трудового колективу, скликаній для ухвалення проекту колективного договору 15 березня, голова ради трудового колективу, посилаючись на ст.12 КЗпП України просив конференцію відхилити проект як такий, що підготовлений неналежними сторонами. При цьому він запевнив, що вже 16 березня будуть розпочаті переговори з директором заводу про продовження старого колективного договору на новий річний термін.

Більшістю голосів конференція схвалила проект колективного договору і уповноважила спостережну раду і профком підписати його не пізніше 25 березня.

Дайте правовий висновок з приводу наведеної ситуації.


3. Робітник складального цеху Марків отримав повідомлення про те, що через 2 місяці він буде звільнений з роботи за п.1 ст.40 КЗпП України у зв’язку з скороченням штатів. Марків домовився з начальником цеху, аби той дозволив йому передчасно (за одну годину до кінця зміни) залишати роботу з тим, щоб знайти нове місце праці. В табелі виходу на роботу Марківу проставлявся повний робочий день. Виявивши це порушення, бухгалтерія при звільненні вирахувала із зарплати Марківа 70 грн. На засіданні комісії по трудових спорів (КТС), де розглядалася скарга Марківа, начальник цеху посилався на колективний договір, згідно якого працівникам, які звільняються за п.1 ст.40 КЗпП України, надається протягом двох місяців 5 годин на тиждень для пошуків роботи з оплатою їх по середньому заробітку. На думку бухгалтерії цей пункт колективного договору є незаконним, оскільки оплата може проводитись лише за фактично відпрацьований час.

Як вирішити трудовий спір?


4. До адміністрації Львівського заводу фрезерних верстатів звернулися з заявою про укладення трудового договору дружина військовослужбовця строкової служби Лепех і син інженера цього заводу Салій. Враховуючи, що ці дві заяви поступили на одне вакантне місце, адміністрація погодилась укласти договір з сином працівника заводу. При цьому вона посилалась на те, що згідно умов колективного договору дітям і членам сімей працівників заводу надається першочергове право працевлаштування на вакантні місця. Вважаючи, що її права порушені, дружина військовослужбовця звернулася зі скаргою до прокурора району.

Чи підлягає скарга задоволенню?


5. На одному з підприємств Житомирської області при укладенні колдоговору виник спір між радою трудового колективу і профкомом з приводу того, який саме орган повинен представляти інтереси найманих працівників.

Як вирішити цей спір?


6. На комбінаті "Сірка" (м. Розділ, Львівська обл.) в поточному році утворилася дуже складна фінансово-економічна ситуація, у зв'язку із чим при укладенні колдоговору на наступний рік до нього були включені ряд нових положень. Зокрема, дозволялось, як виняток, залучати неповнолітніх (за згодою профкому) до шкідливих робіт до 1 місяця і переносити їм відпустку на осінь або весну, зменшувати розмір заробітної плати.

Ваша думка про правомірність цих положень.
^

НОРМАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ:


 1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р.

 3. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.

 4. Закон України “Про організації роботодавців” від 24.05.2001р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 32. – Ст. 171.

 5. Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” від 15.09.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4.

 6. Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” від 03.03.1998р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №34. – Ст. 227.

 7. Закон України “Про колективні договори і угоди” від 01.07.1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 61.

 8. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів” від 05.04.1994 № 225 // ЗП Уряду України. – 1994. – № 8. – Ст.193.

 9. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, Конфедерацією роботодавців України та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2002-2003 роки, укладена 16.01.2002 р.

ЛІТЕРАТУРА:


 1. Бару М.І. Колективний договір на сучасному етапі // Радянське право. – 1985. – № 12.

 2. Вайпан В.А. Функции колдоговора сквозь призму перестройки // Советское государство и право. – 1988. – № 5.

 3. Васильев А.В. Коллективный договор: практика и проблемы // Советское государство и право. – 1987. – №10.

 4. Гетьманцева Н.Д. Співвідношення централізованого і локального правового регулювання трудових відносин: Автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. к.ю.н. – Київ, 1996. – 23 с.

 5. Заржицький О., Башмаков В. На шляху до соціального партнерства // Право України. – 1997. – №6.

 6. Козак З.Я. Договірне регулювання за трудовим правом України: Автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. к.ю.н. – Київ, 1999. – 19 с.

 7. Козак З.Я., Пилипенко П.Д. Правові засади соціального партнерства // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей викладачів юридичного факультету. Випуск II. – Івано-Франківськ, 1998. – С. 126-131.

 8. Коллективный договор в странах Запада: от подготовки до реализации. Сб. Обзоров. – М.:ИНИОН РАН, 1998.

 9. Лосиця І. Колективний договір в нових умовах господарювання // Право України. – 1997. – № 5. – С. 73-76.

 10. Лосиця І.О. Колективний договір в умовах переходу до ринкової економіки: Автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. к.ю.н. – Харків, 1997. – 24 с.

 11. Лях Г.И. Коллективный договор на предприятии. – Минск, 1981 г.

 12. Михеев В.А. Основы социального партнерства: теория и политика: Учеб. для вузов. – М.: Экзамен, 2001. – 448 с.

 13. Пилипенко П. Про участь профспілок у трудових правовідносинах у світлі Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” // Право України. – 2000. – № 9. – С.81.

 14. Прокопенко В. Правове становище профспілок: сьогодення і перспективи // Право України. – 1999. – № 6. – С.106.

 15. Процевський О. Трансформація прав профспілок України: реальність чи вимисел // Право України. – 1996. – №7.

 16. Семигин Г.Ю. Социальное партнерство в современном мире. – М., 1996.

 17. Сіленко А. Сила та слабкість профспілок як показник ефективності соціального захисту працівників: порівняльний аналіз // Право України. – 2000. – № 2. – С.22.

 18. Снигирева И.О. Профсоюзы в условиях перестройки // Советское государство и право. – 1988. – №11.

 19. Цепин А.Й. Профсоюзы и трудовые права рабочих и служащих. – М., 1980.

 20. Чанишева Г. Теоретичні проблеми правового регулювання колективних трудових відносин в сучасних умовах // Право України. – 2000. – № 8. – С.31.

 21. Ярошенко О. Щодо права роботодавців на об’єднання // Право України. – 1998. – №5. – C. 76-78.

Схожі:

Тема правові засади соціального партнерства. Колективний договір Основні питання iconТема правові засади соціального партнерства. Колективні договори І угоди колективні трудові спори
Неприпустимість заборони діяльності щодо укладення та виконання колективних договорів І угод
Тема правові засади соціального партнерства. Колективний договір Основні питання iconЗавдання для самостійної роботи студентів, які вивчають спецкурс «Соціальне партнерство в Україні: правові засади»
...
Тема правові засади соціального партнерства. Колективний договір Основні питання iconКолективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір – нормативний документ, в якому визначені взаємні обов’язки адміністрації І трудового колективу у сфері економічного...
Тема правові засади соціального партнерства. Колективний договір Основні питання iconКолективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір – нормативний документ, в якому визначені взаємні обов’язки адміністрації І трудового колективу у сфері економічного...
Тема правові засади соціального партнерства. Колективний договір Основні питання iconВ. М. Єрмоленко про концептуальні правові засади державно-приватного партнерства у сфері вищої освіти І науки
Про концептуальні правові засади державно-приватного партнерства у сфері вищої освіти І науки
Тема правові засади соціального партнерства. Колективний договір Основні питання iconТема. Організаційно-правові форми соціального забезпечення
Організаційно-правові форми соціального забезпечення це способи фінансування І здійснення соціального забезпечення. Ці форми розрізняють...
Тема правові засади соціального партнерства. Колективний договір Основні питання iconРішення про утворення, установчий договір, статут B. Трудовий договір C. Договір купівлі-продажу D. Договір міни E. Колективний договір 4
Хворому на ішемічну хворобу серця для профілактики тромбоутворення був призначений препарат з групи нестероїдних протизапальних засобів....
Тема правові засади соціального партнерства. Колективний договір Основні питання icon проект Колективний договір на 2006-2008 роки Розділ І загальні положення
Визнаючи даний колективний договір нормативним актом, на підставі якого здійснюватиметься регулювання соціально-економічних, виробничих...
Тема правові засади соціального партнерства. Колективний договір Основні питання iconЗміст тем курсу тема предмет вивчення курсу, основні поняття, методи та основні цілі курсу
Зед; принципи та види зед; правові засади на здійснення зед; органи державного регулювання та місцевого управління зед та їх основні...
Тема правові засади соціального партнерства. Колективний договір Основні питання icon“затверджено” рішенням конференції трудового колективу від 25 січня 2011 р. Колективний договір
Колективний договір є основним правовим документом, який регламентує трудові І соціально-економічні відносини між адміністрацією...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи