Чинний кк україни має своїм завданням icon

Чинний кк україни має своїм завданням
Скачати 201.94 Kb.
НазваЧинний кк україни має своїм завданням
Дата12.11.2012
Розмір201.94 Kb.
ТипЗакон
1. /25crimp/Розд_л 1 - Крим_нальний закон.doc
2. /25crimp/Розд_л 10 - Суб'єкт.doc
3. /25crimp/Розд_л 11 - Злочин _ його види.doc
4. /25crimp/Розд_л 13 - Множинн_сть злочин_в.doc
5. /25crimp/Розд_л 3 - Стад_х вчинення злочину.doc
6. /25crimp/Розд_л 4 - Суб'єктивна сторона.doc
7. /25crimp/Розд_л 5 - Сп_вучасть.doc
8. /25crimp/Розд_л 6 - Об'єктивна сторона злочину.doc
9. /25crimp/Розд_л 7 - Обставини, що виключають злочинн_сть д_яння.doc
10. /25crimp/Розд_л 8 - Об'єкт злочину.doc
11. /25crimp/Розд_л 9 - Зв_льнення в_д крим_нальнох в_дпов_дальност_.doc
12. /25crimp/розд_л 12 - Особливост_ крим_нальнох в_дпов_дальност_ та покарання неповнол_тних.doc
13. /25crimp/розд_л 2 - Зв_льнення в_д покарання або його в_дбування.doc
Чинний кк україни має своїм завданням
Розділ 10 Субєкт (63 тести)
Злочин І його види (52 тести) Згідно із законодавчим його визначенням злочин – це
Тестові завдання (24 шт) Множинність злочинів це (вкажіть найбільш повну І точну відповідь)
Розділ 3 Стадії вчинення злочину Стадії вчинення злочину – це
Розділ 4 Суб’єктивна сторона (29 шт.) Суб’єктивна сторона складу злочину – це
Повідомлення про достовірно відомий підготовлюваний або вчинюваний злочин; обіцяне заздалегідь переховування злочинця, знарядь чи засобів вчинення злочину, слідів злочину чи предметів, здобутих злочинним шляхом, придбання чи збут таких предметів
Розділ 6 об’єктивна сторона злочину
Розділ 7 обставини, що виключають злочинність діяння (28 шт). Поняття обставин, що виключають злочинність діяння визначено
Об’єкт злочину – це (вкажіть найбільш повну І точну відповідь)
52 тести За своєю суттю звільнення від кримінальної відповідальності є
Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх
Розділ 2 35 тестів Звільнення від покарання або його відбування. Якщо призначена засудженому міра покарання перевищує санкцію нового закону, то

Розділ 1 Кримінальний закон. (34 тести)


Чинний КК України має своїм завданням:

 1. визначення порядку провадження у кримінальних справах;

 2. охорону прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний;

 3. забезпечення виконання кримінального покарання з тим, щоб воно не тільки було карою за вчинений злочин, але виправляло та перевиховувало засуджених у дусі чесного ставлення до праці, точного виконання законів, відвертало вчинення нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, а також сприяло викорененню злочинності;

 4. правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від протиправних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання правопорушенням;

 5. правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам;

 6. визначення, які суспільно небезпечні діяння є злочинами, та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили;

 7. регулювання суспільних відносин, які виникають у процесі боротьби зі злочинністю;

 8. визначення основ кримінальної політики;

 9. встановлення правових основ попередження і боротьби зі злочинністю;

 10. охорону правопорядку, визначення порядку провадження у кримінальних справах, забезпечення виконання покарання.Диспозиція, яка лише називає передбачений нею злочин, але не розкриває його ознак (змісту), іменується:

 1. пряма;

 2. називна (проста);

 3. описова;

 4. бланкетна;

 5. відсильна;

 6. змішана (комбінована);

 7. альтернативна;

 8. безальтернативна;

 9. складна (комулятивна);

 10. абсолютно визначена;

 11. відносно визначена;

 12. невизначена.Диспозиція, яка не лише називає передбачений нею злочин, але й розкриває його ознаки (зміст), іменується:

 1. пряма;

 2. називна (проста);

 3. описова;

 4. бланкетна;

 5. відсильна;

 6. змішана (комбінована);

 7. альтернативна;

 8. безальтернативна;

 9. складна (комулятивна);

 10. абсолютно визначена;

 11. відносно визначена;

 12. невизначена.Диспозиція, яка відсилає до іншої статті або частини чи пункту статті кримінального закону (закону про кримінальну відповідальність), де називається передбачений нею злочин чи описуються його ознаки або розкривається їх зміст, іменується:

 1. пряма;

 2. називна (проста);

 3. описова;

 4. бланкетна;

 5. відсильна;

 6. змішана (комбінована);

 7. альтернативна;

 8. безальтернативна;

 9. складна (комулятивна);

 10. абсолютно визначена;

 11. відносно визначена;

 12. невизначена.Диспозиція, яка для з’ясування змісту ознак передбаченого нею злочину відсилає до нормативно-правових актів, що не є кримінальними законами (нормативних актів інших галузей права), називається:

 1. пряма;

 2. називна (проста);

 3. описова;

 4. бланкетна;

 5. відсильна;

 6. змішана (комбінована);

 7. альтернативна;

 8. безальтернативна;

 9. складна (комулятивна);

 10. абсолютно визначена;

 11. відносно визначена;

 12. невизначена.Санкція, в якій передбачений лише один вид основного покарання, називається:

 1. пряма;

 2. називна (проста);

 3. описова;

 4. бланкетна;

 5. відсильна;

 6. змішана (комбінована);

 7. альтернативна;

 8. безальтернативна;

 9. складна (комулятивна);

 10. абсолютно визначена;

 11. відносно визначена;

 12. невизначена.Санкція, яка встановлює точний розмір передбаченого нею покарання, називається:

 1. пряма;

 2. називна (проста);

 3. описова;

 4. бланкетна;

 5. відсильна;

 6. змішана (комбінована);

 7. альтернативна;

 8. безальтернативна;

 9. складна (комулятивна);

 10. абсолютно визначена;

 11. відносно визначена;

 12. невизначена.Санкція, яка встановлює нижню (мінімальну) і верхню (максимальну) межі передбаченого нею покарання, називається:

 1. пряма;

 2. називна (проста);

 3. описова;

 4. бланкетна;

 5. відсильна;

 6. змішана (комбінована);

 7. альтернативна;

 8. безальтернативна;

 9. складна (комулятивна);

 10. абсолютно визначена;

 11. відносно визначена;

 12. невизначена.Санкція, яка передбачає два чи більше основних видів покарань, лише один з яких і може бути застосований до винної у вчиненні злочину особи, називається:

 1. пряма;

 2. називна (проста);

 3. описова;

 4. бланкетна;

 5. відсильна;

 6. змішана (комбінована);

 7. альтернативна;

 8. безальтернативна;

 9. складна (комулятивна);

 10. абсолютно визначена;

 11. відносно визначена;

 12. невизначена.Санкція, яка поряд с основним передбачає і додаткове покарання, називається:

1) пряма;

 1. називна (проста);

 2. описова;

 3. бланкетна;

 4. відсильна;

 5. змішана (комбінована);

 6. альтернативна;

 7. безальтернативна;

 8. складна (комулятивна);

 9. абсолютно визначена;

 10. відносно визначена;

 11. невизначена.Якщо санкція текстуально встановлює лише верхню (максимальну межу) відповідного виду покарання, то його мінімальний розмір:

 1. у кожному конкретному випадку визначається судом;

 2. становить 6 місяців;

 3. становить 1 рік;

 4. становить одну третину передбаченого у ній покарання;

 5. становить половину передбаченого у ній покарання;

 6. становить нижня межа, визначена для даного виду покарання у Загальній частині КК;

 7. жодна з наведених вище відповідей не є правильною.Злочин визнається вчиненим на території України:

 1. лише тоді, коли його було почато і припинено на території України;

 2. лише тоді, коли його було припинено на території України;

 3. лише тоді, коли його було почато на території України;

 4. лише тоді, коли його було закінчено на території України;

 5. лише тоді, коли його було почато і закінчено на території України;

 6. лише тоді, коли його було почато або закінчено на території України;

 7. лише тоді, коли його було почато і продовжено на території України;

 8. лише тоді, коли його було закінчено або припинено на території України;

 9. якщо його було і почато, і продовжено, і закінчено або припинено на території України;

 10. якщо його було почато, продовжено, закінчено або припинено на території України;

 11. це питання чинним КК не врегульоване;

 12. жодна з наведених вище відповідей не є правильною.Злочин, вчинений у співучасті, визнається вчиненим на території України:

 1. лише тоді, коли усі співучасники діяли на території України;

 2. лише тоді, коли виконавець і хоча б один із співучасників діяли на території України;

 3. якщо його виконавець або хоча б один із співучасників діяв на території України;

 4. якщо його виконавець і не менше двох співучасників діяли на території України;

 5. якщо його виконавець або не менше двох співучасників діяли на території України;

 6. це питання чинним КК не врегульоване;

 7. жодна з наведених вище відповідей не є правильною.Якщо громадянин України вчинив злочин за її межами і там зазнав за нього покарання:

 1. він не може бути притягнений в Україні до кримінальної відповідальності за цей злочин;

 2. він може бути притягнений в Україні до кримінальної відповідальності за цей злочин;

 3. він притягається в Україні до кримінальної відповідальності за цей злочин;

 4. він притягається в Україні до кримінальної відповідальності за цей злочин, але суд може пом¢якшити призначене йому покарання;

 5. він притягається в Україні до кримінальної відповідальності за цей злочин, але суд може звільнити його від відбування призначеного покарання;

 6. питання про його кримінальну відповідальність в Україні вирішується у кожному конкретному випадку слідчим, прокурором, судом;

 7. жодна з наведених вище відповідей не є правильною.Якщо особа без громадянства, що постійно проживає в Україні, вчинила злочин за її межами і там зазнала за нього покарання:

 1. він не може бути притягнений в Україні до кримінальної відповідальності за цей злочин;

 2. він може бути притягнений в Україні до кримінальної відповідальності за цей злочин;

 3. він притягається в Україні до кримінальної відповідальності за цей злочин;

 4. він притягається в Україні до кримінальної відповідальності за цей злочин, але суд може пом¢якшити призначене йому покарання;

 5. він притягається в Україні до кримінальної відповідальності за цей злочин, але суд може звільнити його від відбування призначеного покарання;

 6. питання про його кримінальну відповідальність в Україні вирішується у кожному конкретному випадку слідчим, прокурором, судом;

7) жодна з наведених вище відповідей не є правильною.


Громадянин України, який вчинив злочин за її межами:

 1. не підлягає відповідальності за КК України;

 2. завжди підлягає відповідальності за КК України;

 3. підлягає відповідальності за КК України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов¢язковість яких надана Верховною Радою України;

 4. питання про кримінальну відповідальність такої особи в Україні вирішується у кожному конкретному випадку слідчим, прокурором, судом;

 5. жодна з наведених вище відповідей не є правильною.Особа без громадянства, що постійно проживає в Україні, за вчинений за її межами злочин:

 1. не підлягає відповідальності за КК України;

 2. завжди підлягає відповідальності за КК України;

 3. підлягає відповідальності за КК України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов¢язковість яких надана Верховною Радою України;

 4. питання про кримінальну відповідальність такої особи в Україні вирішується у кожному конкретному випадку слідчим, прокурором, судом;

5) жодна з наведених вище відповідей не є правильною.


Чи може дипломатичний представник іноземної держави у разі вчинення ним злочину на території України підлягати відповідальності за КК України?

 1. Не може.

 2. Може у випадку вчинення ним шпигунства.

 3. Може у випадку вчинення ним умисного вбивства.

 4. Може у випадку вчинення ним тяжкого злочину.

 5. Може у випадку вчинення ним умисного злочину.

 6. Може у випадку вчинення ним посягання на життя державного діяча.

 7. Може у випадку вчинення ним злочину, не зв¢язаного з виконанням службових обов¢язків.

 8. Може у випадках, передбачених міжнародними договорами або якщо він вчинив передбачені цим КК особливо тяжкі злочини проти прав і свобод громадян України чи інтересів України;

 9. Може у випадку вчинення ним особливо тяжкого злочину.

 10. Може у випадку ясно вираженої на це згоди акредитуючої держави.Особа без громадянства, що не проживає постійно в Україні, за вчинений за її межами злочин:

 1. не підлягає в Україні відповідальності за її КК;

 2. підлягає в Україні відповідальності за її КК;

 3. підлягає в Україні відповідальності за її КК лише у випадках, передбачених міжнародними договорами або якщо вона вчинила передбачені цим Кодексом тяжкі або особливо тяжкі злочини проти прав і свобод громадян України або інтересів України;

 4. підлягає в Україні відповідальності за її КК лише у випадках, передбачених міжнародними договорами і якщо вона вчинила передбачені цим Кодексом особливо тяжкі злочини проти прав і свобод громадян України або інтересів України;

 5. підлягає в Україні відповідальності за її КК лише у випадках, передбачених міжнародними договорами;

 6. підлягає в Україні відповідальності за її КК лише у випадку вчинення нею передбачених цим Кодексом особливо тяжких злочинів проти прав і свобод громадян України або інтересів України;

 7. підлягає в Україні відповідальності за її КК лише у випадку вчинення нею передбачених цим Кодексом особливо тяжких злочинів проти громадян України;

 8. підлягає в Україні відповідальності за її КК лише у випадку вчинення нею передбачених цим Кодексом особливо тяжких злочинів проти інтересів України;

 9. підлягає в Україні відповідальності за її КК лише у випадку вчинення нею передбачених цим Кодексом особливо тяжких злочинів;

 10. підлягає в Україні відповідальності за її КК лише у випадку вчинення нею передбачених цим Кодексом злочинів, за які встановлене покарання у виді довічного позбавлення волі;

 11. питання про кримінальну відповідальність такої особи чинним КК не врегульоване;

 12. питання про кримінальну відповідальність такої особи в Україні вирішується у кожному конкретному випадку слідчим, прокурором, судом;

 13. жодна з наведених вище відповідей не є правильною.Іноземець, який вчинив злочин за межами України:

 1. не підлягає в Україні відповідальності за її КК;

 2. підлягає в Україні відповідальності за її КК;

 3. підлягає в Україні відповідальності за її КК лише у випадках, передбачених міжнародними договорами або якщо вона вчинила передбачені цим Кодексом тяжкі або особливо тяжкі злочини проти прав і свобод громадян України або інтересів України;

 4. підлягає в Україні відповідальності за її КК лише у випадках, передбачених міжнародними договорами і якщо вона вчинила передбачені цим Кодексом особливо тяжкі злочини проти прав і свобод громадян України або інтересів України;

 5. підлягає в Україні відповідальності за її КК лише у випадках, передбачених міжнародними договорами;

 6. підлягає в Україні відповідальності за її КК лише у випадку вчинення нею передбачених цим Кодексом особливо тяжких злочинів проти прав і свобод громадян України або інтересів України;

 7. підлягає в Україні відповідальності за її КК лише у випадку вчинення нею передбачених цим Кодексом особливо тяжких злочинів проти громадян України;

 8. підлягає в Україні відповідальності за її КК лише у випадку вчинення нею передбачених цим Кодексом особливо тяжких злочинів проти інтересів України;

 9. підлягає в Україні відповідальності за її КК лише у випадку вчинення нею передбачених цим Кодексом особливо тяжких злочинів;

 10. підлягає в Україні відповідальності за її КК лише у випадку вчинення нею передбачених цим Кодексом злочинів, за які встановлене покарання у виді довічного позбавлення волі;

 11. питання про кримінальну відповідальність такої особи чинним КК не врегульоване;

 12. питання про кримінальну відповідальність такої особи в Україні вирішується у кожному конкретному випадку слідчим, прокурором, судом;

 13. жодна з наведених вище відповідей не є правильною.Іноземці, які вчинили злочин на території України:

 1. ніколи не підлягають відповідальності за її КК;

 2. завжди підлягають відповідальності за її КК;

 3. підлягають відповідальності за її КК лише у випадках, передбачених міжнародними договорами;

 4. підлягають відповідальності за її КК лише у випадку вчинення ними особливо тяжкого злочину;

 5. підлягають відповідальності за її КК лише у випадку вчинення ними тяжкого або особливо тяжкого злочину;

 6. підлягають відповідальності за її КК лише у випадку вчинення ними особливо тяжких злочинів проти прав і свобод громадян України або інтересів України;

 7. підлягають відповідальності за її КК лише у випадку, якщо вони проживають на її території;

 8. підлягають відповідальності за її КК лише за наявності згоди на це держави, громадянами якої вони є;

 9. підлягають відповідальності за її КК за винятком тих з них, які не підсудні у кримінальних справах судам України;

 10. питання про кримінальну відповідальність іноземців, які вчинили злочини на території України її чинним КК не врегульоване, і тому у кожному конкретному випадку вирішується слідчим, прокурором, судом;

 11. жодна з наведених вище відповідей не є правильною.Особи без громадянства, які вчинили злочин на території України:

 1. ніколи не підлягають відповідальності за її КК;

 2. завжди підлягають відповідальності за її КК;

 3. підлягають відповідальності за її КК лише у випадках, передбачених міжнародними договорами;

 4. підлягають відповідальності за її КК лише у випадку вчинення ними особливо тяжкого злочину;

 5. підлягають відповідальності за її КК лише у випадку вчинення ними тяжкого або особливо тяжкого злочину;

 6. підлягають відповідальності за її КК лише у випадку вчинення ними особливо тяжких злочинів проти прав і свобод громадян України або інтересів України;

 7. підлягають відповідальності за її КК лише у випадку, якщо вони проживають на її території;

 8. підлягають відповідальності за її КК лише за наявності згоди на це держави, громадянами якої вони є;

 9. підлягають відповідальності за її КК за винятком тих з них, які не підсудні у кримінальних справах судам України;

 10. питання про кримінальну відповідальність іноземців, які вчинили злочини на території України її чинним КК не врегульоване, і тому у кожному конкретному випадку вирішується слідчим, прокурором, судом;

11) жодна з наведених вище відповідей не є правильною.


Кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність) набирає чинності:

 1. з моменту його прийняття;

 2. з моменту його підписання Головою Верховної Ради;

 3. з моменту його підписання Президентом України;

 4. з дня його реєстрації в Міністерстві юстиції України;

 5. з дня його оприлюднення в засобах масової інформації;

 6. з часу. передбаченого самим законом;

 7. через сім днів після його підписання Президентом України;

 8. через сім днів після його реєстрації в Міністерстві юстиції України;

 9. через сім днів після його оприлюднення;

 10. через десять днів після його підписання Президентом України;

 11. через десять днів після його реєстрації в Міністерстві юстиції України;

 12. через десять днів після його оприлюднення;

 13. через сім днів з дня його оприлюднення. якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування;

 14. через сім днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування;

 15. через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування;

 16. через десять днів з дня його оприлюднення. якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування;

 17. жодна з наведених вище відповідей не є правильною.Якщо самим кримінальним законом (законом про кримінальну відповідальність) не передбачений час вступу його в силу, він набирає чинності:

 1. з моменту його підписання Головою Верховної Ради України;

 2. з моменту його підписання Президентом України;

 3. з дня його реєстрації у Міністерстві юстиції України;

 4. з дня його оприлюднення засобами масової інформації;

 5. з моменту його прийняття;

 6. через сім днів після його підписання Президентом України;

 7. через сім днів після його реєстрації в Міністерстві юстиції України;

 8. через сім днів після його оприлюднення;

 9. через десять днів після його підписання Президентом України;

 10. через десять днів після його реєстрації у Міністерстві юстиції України;

 11. через десять днів після його оприлюднення;

 12. через сім днів з дня його оприлюднення;

 13. через сім днів з дня його офіційного оприлюднення;

 14. через десять днів з дня його офіційного оприлюднення;

 15. через десять днів з дня його оприлюднення;

 16. жодна з наведених вище відповідей не є правильною.Кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність), офіційно оприлюднений 1 вересня 2002р. без вказівки в ньому на час вступу його в силу, набере чинності:

 1. 1 вересня 2002р.;

 2. 2 вересня 2002р.;

 3. 7 вересня 2002р.;

 4. 8 вересня 2002р.;

 5. 10 вересня 2002р.;

 6. 11 вересня 2002р.;

 7. 12 вересня 2002р.;

 8. 15 вересня 2002р.;

 9. 1 жовтня 2002р.;

 10. жодна з наведених вище відповідей не є правильною.Кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність), офіційно оприлюднений 1 вересня 2002р. з вказівкою у ньому, що він набирає чинності з дня його опублікування, вступить в силу:

1) 1 вересня 2002р.;

 1. 2 вересня 2002р.;

 2. 7 вересня 2002р.;

 3. 8 вересня 2002р.;

 4. 10 вересня 2002р.;

 5. 11 вересня 2002р.;

 6. 12 вересня 2002р.;

 7. 15 вересня 2002р.;

 8. 1 жовтня 2002р.;

10) жодна з наведених вище відповідей не є правильною.


Датою офіційного оприлюднення кримінального закону (закону про кримінальну відповідальність) вважається:

 1. дата його прийняття;

 2. дата його державної реєстрації;

 3. дата одержання його відповідними державними органами та органами місцевого самоврядування;

 4. дата підписання його Президентом України;

 5. дата виходу у світ відповідного номера його видання, в якому його було опубліковано раніше, ніж в інших виданнях;

 6. дата виходу у світ відповідного номера його офіційного видання, в якому його було опубліковано раніше, ніж в інших офіційних виданнях;

 7. дата виходу у світ відповідного номера його офіційного видання, в якому його було опубліковано найпізніше.Згідно з чинним КК часом вчинення злочину визнається:

 1. час вчинення особою передбаченої кримінальним законом (законом про кримінальну відповідальність) дії або бездіяльності;

 2. час настання передбачених кримінальним законом (законом про кримінальну відповідальність) суспільно небезпечних наслідків;

 3. час виникнення в особи наміру вчинити передбачену кримінальним законом (законом про кримінальну відповідальність) дію або бездіяльність;

 4. час виникнення в особи умислу вчинити передбачену кримінальним законом (законом про кримінальну відповідальність) дію або бездіяльність;

 5. час вчинення злочину чинний КК не визначає.Кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність), який частково пом¢якшує відповідальність, а частково її посилює:

 1. має лише пряму дію;

 2. має як пряму, так і зворотну дію;

 3. у тій частині, яка пом¢якшує відповідальність, він має як пряму, так і зворотну дію, а у тій частині, яка посилює відповідальність, він має лише пряму дію;

 4. питання про дію такого закону у часі чинним КК не врегульоване;

 5. жодна з наведених вище відповідей не є правильною.Зворотну дію в часі має кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність):

 1. який скасовує злочинність діяння;

 2. що встановлює злочинність діяння;

 3. що посилює кримінальну відповідальність;

 4. який пом¢якшує кримінальну відповідальність;

 5. який частково пом¢якшує кримінальну відповідальність, а частково її посилює;

 6. будь-який кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність) має зворотну дію у часі;

 7. жодний кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність) зворотної дії у часі не має;

 8. у якому це прямо передбачено.Особа, засуджена за діяння, караність якого кримінальним законом (законом про кримінальну відповідальність) усунена:

 1. не підлягає звільненню від призначеного покарання;

 2. підлягає негайному звільненню від призначеного судом покарання;

 3. підлягає звільненню від призначеного покарання умовно;

 4. підлягає звільненню від призначеного покарання під заставу;

 5. підлягає звільненню від призначеного покарання із заміною його заходами адміністративного стягнення;

 6. може підлягати звільненню від призначеного покарання;

 7. може підлягати звільненню від призначеного покарання, якщо вона довела своє виправлення;

 8. підлягає звільненню від призначеного покарання, якщо вона довела своє виправлення;

 9. підлягає звільненню від призначеного покарання, якщо вона відбула не менше половини його строку і довела своє виправлення;

 10. підлягає звільненню від призначеного покарання, якщо воно не зв’язане з позбавленням волі.У разі набрання чинності кримінальним законом (законом про кримінальну відповідальність), що пом’якшує покарання, призначена засудженому міра покарання, що перевищує санкцію нового закону:

 1. знижується до максимальної межі покарання, встановленої санкцією нового закону;

 2. знижується до максимальної межі покарання, встановленої санкцією нового закону, якщо вона довела своє виправлення;

 3. знижується до мінімальної межі покарання, встановленої санкцією нового закону, якщо вона довела своє виправлення;

 4. знижується до мінімальної межі покарання, встановленої санкцією нового закону;

 5. може бути знижена;

 6. може бути знижена до мінімальної межі покарання, встановленої санкцією нового закону, якщо вона довела своє виправлення;

 7. може бути знижена до мінімальної межі покарання, встановленої санкцією нового закону;

 8. може бути знижена до максимальної межі покарання, встановленої санкцією нового закону;

 9. може бути знижена до максимальної межі покарання, встановленої санкцією нового закону, якщо вона довела своє виправлення;

 10. зниженню не підлягає.Проміжний кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність) – це закон:

 1. який встановлює злочинність діяння;

 2. який усуває злочинність діяння;

 3. який посилює покарання;

 4. який пом’якшує покарання;

 5. який не стосується караності діяння;

 6. який набрав чинності після вчинення злочину;

 7. який втратив чинність після вчинення злочину;

 8. який набрав чинності після вчинення злочину, але припинив свою дію до втрати злочином його кримінально-правового значення;

 9. застосування його зупинено;

 10. який вже офіційно оприлюднений, але чинності ще не набрав.Залежно від способів з’ясування змісту кримінального закону (закону про кримінальну відповідальність) розрізняють такі види його тлумачення :

 1. філологічне (граматичне, тестове);

 2. системне;

 3. історичне;

 4. буквальне (адекватне);

 5. нормативне (загальне);

 6. казуальне (індивідуальне);

 7. обмежувальне;

 8. офіційне;

 9. неофіційне;

 10. поширювальне;

 11. аутентичне;

 12. делеговане (легальне);

 13. доктринальне (наукове);

 14. буденне;

 15. професійне;

 16. цільове (телеологічне);

17) правозастосувальне.

Схожі:

Чинний кк україни має своїм завданням iconЛекція Методи та засоби антивірусного захисту Загальні
Але в той же час нерідко можна почути про випадки проникнення вірусів на захищені антивірусом комп'ютери. У кожному конкретному випадку...
Чинний кк україни має своїм завданням iconТема Етичні засади здійснення правосуддя. План
Природно, що судова етика своїм предметом має вивчення практики застосування норм моралі у всіх сферах діяльності суду
Чинний кк україни має своїм завданням iconТема: кароліна кримінальний кодекс феодальної німеччини
Кримінально-судове Уложення “Священної Римської імперії німецької нації”- один з найбільш яскравих пам”ятників права пізнього феодалізму....
Чинний кк україни має своїм завданням iconТехнології навчання у глосарії термінів юнеско поняття «педагогічна технологія»
У глосарії термінів юнеско поняття «педагогічна технологія» трактується як системний метод створення, застосування й визначення всього...
Чинний кк україни має своїм завданням iconЗакон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами
Документ 1280-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 07. 01. 2013, підстава 4910-17
Чинний кк україни має своїм завданням iconОбразцы библиографических описаний
Дсту гост 1: 2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. – На заміну гост 1-84; чинний...
Чинний кк україни має своїм завданням iconМетодичні рекомендації щодо організації дошкільної освіти у 2013-2014 навчальному році Зміни, що
Україні. При цьому, основним завданням визначено своєчасне становлення і повноцінний розвиток життєвокомпетентної творчої особистості...
Чинний кк україни має своїм завданням iconСтатус: Чинний
Указу Президента України від 27. 04. 2011 №504 "Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ...
Чинний кк україни має своїм завданням iconПоложення про | вiд 26. 01. 2005 №15 (Повний текст)Документ z0231-05, редакцiя вiд 26. 01. 2005, чинний (2 сторiнки) Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 05. 12. 06 11: 24 ]
Про затвердження Типового положення про | вiд 26. 01. 2005 №15 (Повний текст)Документ
Чинний кк україни має своїм завданням iconПроект концепція розвитку наукової сфери України Завданням часу є
Концепція розвитку наукової сфери України (далі Концепція) визначає передумови, мету, принципи, завдання та механізми розвитку наукової...
Чинний кк україни має своїм завданням iconУкраїнознавство Т. А. Мінченко
Головними завданням українознавства є плекання в учнів щирих почуттів любові до неньки – України І до всього українства, шанування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи