Наближений перелік питань, на основі яких формулюватимуться екзаменаційні icon

Наближений перелік питань, на основі яких формулюватимуться екзаменаційні
НазваНаближений перелік питань, на основі яких формулюватимуться екзаменаційні
Дата30.07.2012
Розмір125 Kb.
ТипДокументи

Наближений перелік питань, на основі яких формулюватимуться екзаменаційні

білети з курсу “ Криміналістика”

І. Теорія та методологія криміналістики:

 1. Поняття і значення криміналістики.

 2. Криміналістика як наука і навчальна дисципліна.

 3. Історія криміналістики в Україні.

 4. Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні.

 5. Предмет та об’єкти науки криміналістики.

 6. Предмет і завдання криміналістики.

 7. Методи криміналістики.

 8. Система науки криміналістики.

 9. Розвиток криміналістики за кордоном.

 10. Теоретичні і методологічні основи криміналістики як частина криміналістики.

 11. Взаємозв’язок криміналістики з оперативно-розшуковою діяльністю, судовою медициною, судовою психіатрією та юридичною психологією.

 12. Завдання, функції криміналістики. ЇЇ принципи і закони.

 13. Найвидатніші представники криміналістичної науки та їх внесок у її становлення.

 14. Традиційні уявлення про природу криміналістики. Сучасний стан цього питання.

 15. Генезис питання про предмет, систему і об’єкти криміналістики.

 16. Загальнонаукові методи криміналістики.

 17. Спеціальні (окремі) методи криміналістики.

 18. Поняття і види криміналістичної ідентифікації.

 19. Співвідношення криміналістики з кримінальним правом, кримінальним процесом, кримінологією.

 20. Критерії допустимості спеціальних методів криміналістики в кримінальному судочинстві.

 21. Поняття і види криміналістичної ідентифікації.

 22. Об’єкти криміналістичної ідентифікації, їх класифікація.

 23. Суб’єкти криміналістичної ідентифікації.

 24. Поняття і класифікація ідентифікаційних ознак.

 25. Ідентифікаційні ознаки, їх властивості і види.

 26. Структура процесу криміналістичної ідентифікації.

 27. Стадії ідентифікаційного дослідження.

 28. Використання математичних методів і комп’ютерних технологій в ідентифікаційних дослідженнях.

 29. Види та форми криміналістичної ідентифікації.

 30. Поняття, сутність та методика криміналістичної діагностики.

 31. Об’єкти і суб’єкти криміналістичного діагностування.

 32. Структура процесу криміналістичного діагностування.

 33. Криміналістичне прогнозування та його наукове і прикладне значення.

 34. Методологія криміналістики як науки і як виду практичної діяльності.

 35. Чуттєво-раціональні та формально-логічні методи криміналістики.

 36. Поняття, види та джерела криміналістичних знань.


ІІ. Криміналістична техніка:

 1. Поняття і завдання криміналістичної техніки як частини криміналістики.

 2. Науково – технічні засоби, які використовуються для лабораторного дослідження речових доказів.

 3. Судова фотографія, поняття і види.

 4. Судова фотографія: види і завдання.

 5. Правила фотографування речових доказів в натуральну величину.

 6. Фотографування місця події.

 7. Судово-оперативна фотографія: поняття, види.

 8. Панорамна фотографія.

 9. Сигналетична (впізнавальна) зйомка.

 10. Судово-дослідницька фотографія.

 11. Фотоматеріали та їх класифікація.

 12. Механізм утворення слідів – відображень.

 13. Папілярні узори, їх властивості, типи та види.

 14. Класифікація слідів у трасології.

 15. Динамічні і статичні сліди в трасології.

 16. Сліди знарядь зламу, їх класифікація.

 17. Встановлення (відновлення) тексту, залитого чорнилом, фарбою.

 18. Опис сліду босої ноги людини в протоколі огляду місця події.

 19. “Доріжка слідів” та її криміналістичне значення.

 20. Опис сліду взуття в протоколі огляду місця події.

 21. Виявлення й фіксація слідів пальців рук людини.

 22. Сліди транспортних засобів та їх криміналістичне значення.

 23. Фіксація слідів ніг і транспортних засобів.

 24. Поняття судової балістики і основні об’єкти судово – балістичного дослідження.

 25. Боєприпаси до вогнепальної зброї як об’єкт судово-балістичного дослідження.

 26. Механізм утворення слідів на гільзі та кулі під час пострілу. Їх криміналістичне значення.

 27. Сліди застосування вогнепальної зброї.

 28. Питання, які вирішуються судово-балістичною експертизою.

 29. Основні способи підробки документів.

 30. Підчистка як спосіб підробки документів: ознаки і способи виявлення.

 31. Витравлювання як спосіб підробки документів: ознаки і способи виявлення.

 32. Ознаки підробки підпису і способи її виявлення.

 33. Ознаки підробки печаток і штампів. Способи їх виявлення.

 34. Криміналістичне дослідження машинописного тексту.

 35. Загальні і окремі ознаки почерку.

 36. Криміналістичне дослідження письма.

 37. Класифікація ознак зовнішності людини.

 38. Словесний портрет.

 39. Поняття судової балістики. ЇЇ наукові основи та співвідношення з криміналістичним зброєзнавством.

 40. Наукові основи криміналістичного дослідження письма (письмової мови та почерку).

 41. Різновиди, завдання та можливості техніко-криміналістичної експертизи документів.

 42. Підготовка матеріалів для призначення авторознавчої експертизи. Види порівняльних зразків письмової мови та вимоги до них.

 43. Поняття криміналістичного (письмомовного) дослідження документів і його завдання та об’єкти.

 44. Письмова мова як об’єкт криміналістичного дослідження. Співвідношення авторознавства і почеркознавства.

 45. Документ як об’єкт криміналістичного дослідження. Криміналістична класифікація документів.

 46. Підготовка матеріалів для призначення почеркознавчої експертизи. Види порівняльних зразків почерку та вимоги до них.

 47. Ідентифікаційні (загальні та окремі) ознаки письмової мови.

 48. Способи і засоби збирання інформації про зовнішність людини з метою пошуку та встановлення особи.

 49. Судово-криміналістичне дослідження ознак зовнішності людини.

 50. Генотипоскопічний аналіз у кримінальному судочинстві.

 51. Криміналістична (кримінальна) реєстрація.

 52. Криміналістичні обліки та їх види.

 53. Криміналістичні обліки та їх характеристика.

 54. Об’єкти криміналістичного обліку.

 55. Оперативно-довідкові криміналістичні обліки. Характеристика та їх можливості.

 56. Криміналістично-пошукові обліки. Характеристика та їх можливості.

 57. Довідково-допоміжні криміналістичні обліки, їх характеристика і можливості.

 58. Система та структура складових криміналістичної техніки як частини криміналістики.

 59. Поверхневі та об’ємні сліди. Методи (способи) їх виявлення та факультативної фіксації.

 60. Холодна зброя. Поняття, види та криміналістичне значення.

 61. Поняття та криміналістична класифікація зброї.

 62. Криміналістичне вибухознавство та його співвідношення з судовою (криміналістичною) балістикою.

 63. Вогнепальна зброя як об’єкт судової балістики.


ІІІ. Криміналістична тактика:

 1. Криміналістична (слідча) тактика як складова частина криміналістики: поняття і завдання.

 2. Тактичний прийом і тактична операція.

 3. Поняття криміналістичної версії, її логічна природа.

 4. Поняття і види планів розслідування злочинів.

 5. Стадії (етапи) планування розслідування злочинів.

 6. Принципи планування розслідування злочинів.

 7. Завершальний етап розслідування злочинів, його зміст і завдання.

 8. Характеристика засобів криміналістичної тактики.

 9. Становлення та сучасний стан уявлень про криміналістичну тактику.

 10. Система та структура складових криміналістичної тактики.

 11. Структура та характеристика елементів загальних положень криміналістичної тактики.

 12. Слідча дія як основний засіб криміналістичної тактики. Поняття, види, періодизація.

 13. Слідча ситуація. Поняття, види, значення.

 14. Тактичне рішення й тактичний ризик у криміналістиці.

 15. Тактична операція й тактична комбінація як засоби криміналістичної тактики.

 16. Етапи і структура організації розслідування злочинів

 17. Планування розслідування злочинів. Поняття, завдання, види, принципи, етапи та форми.

 18. Версія в структурі планування розслідування злочинів. Поняття, значення, види, принципи.

 19. Правила конструювання і перевірки слідчих версій. Типові помилки цих процесів.

 20. Поняття, види та принципи слідчого огляду.

 21. Стадії огляду місця події. Завдання, що вирішуються на кожній із них.

 22. Підготовка до огляду місця події.

 23. Учасники огляду місця події та їх роль.

 24. Негативні обставини, що можуть бути виявлені під час огляду місця події. Їх криміналістичне значення.

 25. Поняття і види обшуку, умови правомірності його проведення.

 26. Тактика проведення обшуку в приміщенні.

 27. Тактика особистого обшуку.

 28. Особливості тактики проведення групового обшуку.

 29. Тактика проведення виїмки.

 30. Відмінність обшуку від виїмки.

 31. Поняття і види відтворення обстановки і обставин події.

 32. Стадії відтворення обстановки і обставин події та завдання, які вирішуються на кожній із них.

 33. Підготовка до відтворення обстановки і обставин події.

 34. Загальні тактичні умови проведення відтворення обстановки і обставин події.

 35. Поняття, види і завдання допиту.

 36. Стадії допиту і завдання, які вирішуються на кожній із них.

 37. Стадії допиту свідка.

 38. Завдання слідчого під час прослуховування вільної розповіді в процесі допитів.

 39. Підготовка до допиту обвинуваченого.

 40. Підготовка до допиту підозрюваного.

 41. Тактичні прийоми допиту підозрюваного, який не бажає давати показання.

 42. Тактичні прийоми допиту з урахуванням ситуаційних факторів.

 43. Тактичні прийоми допиту в безконфліктній ситуації.

 44. Тактичні прийоми допиту в конфліктній ситуації, коли допитуваний дає неправдиві показання.

 45. Особливості тактики допиту неповнолітніх.

 46. Особливості тактики допиту потерпілих.

 47. Тактика допиту підозрюваного в безконфліктній ситуації.

 48. Тактичні прийоми допиту свідка за умов конфліктної ситуації.

 49. Тактичні прийоми допиту підозрюваного в ситуації, коли він відмовляється давати показання.

 50. Тактика допиту обвинуваченого, який дає неправдиві показання.

 51. Особливості тактики допиту неповнолітнього обвинуваченого.

 52. Тактика очної ставки.

 53. Застосування звукозапису і відеозапису під час допитів.

 54. Підготовка до пред’явлення для впізнання.

 55. Тактика пред’явлення для впізнання предметів.

 56. Особливості тактики пред’явлення для впізнання трупа.

 57. Взаємодія слідчого і експерта під час призначення й проведення судових експертиз.

 58. Тактика освідування.

 59. Види (класифікація) криміналістичних експертиз.

 60. Тактика призначення судової експертизи.

 61. Державні судово-експертні установи в Україні.

 62. Питання, які вирішуються авто технічною експертизою.

 63. Методи і способи, що використовуються під час огляду місця події.

 64. Науково-технічні (пошукові та фіксуючі) засоби, що використовуються в процесі огляду місця події.

 65. Тактичні прийоми обшуку, їх види та значення.

 66. Поняття, завдання і види пред’явлення для впізнання.

 67. Загальні правила щодо організації й проведення пред’явлення для впізнання живих осіб.

 68. Особливості тактики пред’явлення для впізнання тварин.

 69. Особливості тактики судових допитів.

 70. Процесуальні та організаційні питання призначення судової експертизи.

 71. Підготовчий етап призначення судових експертиз. Загальні правила, структура, завдання.

 72. Сутність етапу проведення судової експертизи.

 73. Функції та дії слідчого на етапі проведення судових експертиз.

 74. Загальні положення методики проведення судово-експертних досліджень.

 75. Висновок експерта. Види та правила оцінки.

 76. Криміналістичні ситуації та їх види.

 77. Чинники, що впливають на формування криміналістичних (слідчих) ситуацій.

 78. Організація розслідування злочинів. ЇЇ поняття, рівні та суб’єкти здійснення.

 79. Негативні обставини, що можуть бути виявлені у ході обшуків. Їх криміналістичне значення.


ІV. Криміналістична методика:


 1. Поняття і завдання методики розслідування окремих видів злочинів як частини криміналістики.

 2. Поняття криміналістичної характеристики злочинів, її співвідношення з кримінально-правовою і кримінологічною характеристиками злочинів.

 3. Структура криміналістичної характеристики злочинів.

 4. Елементи криміналістичної характеристики злочинів.

 5. Криміналістична характеристика вбивств.

 6. Початковий етап розслідування вбивств.

 7. Типові версії розслідування вбивств за ситуації, коли виявлено труп із ознаками насильницької смерті. Завдання цієї ситуації та шляхи їх вирішення.

 8. Слідчі дії та оперативно – розшукові заходи початкового етапу розслідування вбивств.

 9. Криміналістична характеристика розкрадань, вчинюваних привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

 10. Криміналістична характеристика крадіжок чужого майна.

 11. Криміналістична характеристика квартирних крадіжок.

 12. Початковий етап розслідування квартирних крадіжок.

 13. Криміналістична характеристика грабежів.

 14. Початковий етап розслідування грабежів.

 15. Криміналістична характеристика розбійницьких нападів.

 16. Криміналістична характеристика хуліганства.

 17. Типові слідчі ситуації, які виникають на початковому етапі розслідування хуліганства.

 18. Криміналістична характеристика шахрайства.

 19. Криміналістична характеристика хабарництва.

 20. Початковий етап розслідування хабарництва.

 21. Способи вчинення шахрайства.

 22. Початковий етап розслідування шахрайства.

 23. Предмет допиту потерпілого під час розслідування шахрайства.

 24. Початковий етап розслідування злочинів, його зміст і завдання.

 25. Початковий етап розслідування хуліганства.

 26. Криміналістична характеристика злочинних порушень правил безпеки праці.

 27. Криміналістична характеристика злочинних порушень правил охорони водних ресурсів.

 28. Початковий етап розслідування злочинних порушень правил охорони водних ресурсів.

 29. Слідчі дії та оперативно-розшукові заходи початкового етапу розслідування злочинних порушень правил охорони водних ресурсів.

 30. Криміналістична характеристика злочинних порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

 31. Початковий етап розслідування злочинних порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

 32. Завершальний етап розслідування злочинних порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

 33. Криміналістична характеристика злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

 34. Типові слідчі ситуації які виникають на початковому етапі розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

 35. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій під час розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

 36. Судові експертизи, які найчастіше призначаються під час розслідування хуліганства.

 37. Судові експертизи, які найчастіше призначаються в процесі розслідування вбивств.

 38. Судові експертизи, які найчастіше призначаються під час розслідування злочинних порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

 39. Судові експертизи, які найчастіше призначаються у ході розслідування порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

 40. Судові експертизи, які найчастіше призначаються під час розслідування злочинних порушень правил охорони вод.

 41. Способи розкрадань, вчинюваних привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

 42. Особливості організації та планування розслідування розкрадань. Обставини, що підлягають встановленню.

 43. Початковий етап розслідування розкрадань, вчинюваних привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

 44. Особливості виконання окремих слідчих дій під час розслідування розкрадань, вчинюваних привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

 45. Криміналістична характеристика розбійницьких нападів.

 46. Особливості розслідування розбійницьких нападів.

 47. Планування розслідування шахрайства. Типові слідчі ситуації.

 48. Початковий та наступний етапи розслідування шахрайства.

 49. Криміналістична характеристика вимагання.

 50. Планування та початковий етап розслідування вимагання.

 51. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій під час розслідування вимагання.

 52. Особливості порушення кримінальної справи про хабарництво. Типові ситуації початкового етапу розслідування й дії слідчого.

 53. Особливості тактики проведення окремих слідчих під час розслідування хабарництва.

 54. Початковий етап розслідування підпалів та інших злочинів, пов’язаних з виникненням пожеж.

 55. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій під час розслідування підпалів та інших злочинів, пов’язаних з виникненням пожеж.

 56. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій під час розслідування екологічних злочинів.

 57. Види, завдання та можливості судових експертиз у справах про вбивства.

 58. Криміналістична класифікація способів розкрадань, вчинюваних привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

 59. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування розкрадань, вчинюваних привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

 60. Сутність, завдання та вимоги до здійснення дослідчої перевірки у справах про хабарництво.

 61. Тактика затримання з поличним у справах про хабарництво.

 62. Причини та „слідова картина” як елементи криміналістичної характеристики злочинних порушень правил дорожнього руху та експлуатації транспорту.Затверджено на засіданні кафедри кримінального процесу і криміналістики
Схожі:

Наближений перелік питань, на основі яких формулюватимуться екзаменаційні iconНаближений перелік питань з криміналістики для модульного контролю №2
Криміналістична (слідча) тактика як складова частина криміналістики: поняття І завдання
Наближений перелік питань, на основі яких формулюватимуться екзаменаційні iconПерелік питань для підсумкового контролю
До яких об’єктів екологічного права належать території, що зазнали екологічних катастроф?
Наближений перелік питань, на основі яких формулюватимуться екзаменаційні iconПерелік фахових видань та умови публікації наукових статтей в них
...
Наближений перелік питань, на основі яких формулюватимуться екзаменаційні iconПерелік питань, які виділені для самостійного вивчення
Перелік питань, які виділені для самостійного вивчення з фармацевтичного та медичного товарознавства для студентів ІV курсів (спеціальність...
Наближений перелік питань, на основі яких формулюватимуться екзаменаційні iconПерелік дисциплін, з
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Наближений перелік питань, на основі яких формулюватимуться екзаменаційні iconПерелік дисциплін, з
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Наближений перелік питань, на основі яких формулюватимуться екзаменаційні iconПерелік дисциплін, з
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Наближений перелік питань, на основі яких формулюватимуться екзаменаційні iconУіі. Перелік основних питань для підготовки до іспиту
Уіі. Перелік основних питань для підготовки до іспиту Теории классической школы управления
Наближений перелік питань, на основі яких формулюватимуться екзаменаційні iconЕкзаменаційні матеріали по дисципліні «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» Програмні (екзаменаційні питання)
Екзаменаційні матеріали по дисципліні «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн»
Наближений перелік питань, на основі яких формулюватимуться екзаменаційні iconПерелік питань з психоаналізу та інших особистісно орієнтованих діагностично-лікувальних підходів, які повинні опанувати студенти
Перелік питань з психоаналізу та інших особистісно орієнтованих діагностично-лікувальних підходів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи