Питання для підготовки до модулю та заліку з курсу «Прокурорський нагляд в Україні» для студентів заочної форми навчання icon

Питання для підготовки до модулю та заліку з курсу «Прокурорський нагляд в Україні» для студентів заочної форми навчання
Скачати 78.43 Kb.
НазваПитання для підготовки до модулю та заліку з курсу «Прокурорський нагляд в Україні» для студентів заочної форми навчання
Дата30.07.2012
Розмір78.43 Kb.
ТипДокументи

Питання для підготовки до модулю та заліку з курсу «Прокурорський нагляд в Україні» для студентів заочної форми навчання


 1. Акти, як форма правових засобів прокурорської діяльності.

 2. Види нагляду за додержанням і правильним застосуванням законів.

 3. Види прокурорських перевірок законності правових актів та способи перевірки законності правових актів.

 4. Вимоги, яким повинні відповідати правові акти прокурора.

 5. Вимоги, яким повинні відповідати прокурори і слідчі прокуратури. Порядок їх призначення.

 6. Відмова прокурора від обвинувачення та її правові наслідки.

 7. Військові прокуратури України. Система, завдання, функції, розмежування компетенції з територіальними прокуратурами.

 8. Галузева приналежність і об’єкти прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно–розшукову діяльність.

 9. Джерела з яких прокурор отримує інформацію про порушення закону при прийнятті, реєстрації та вирішенні заяв та повідомлень про злочини.

 10. Дисциплінарні стягнення, які застосовуються до працівників прокуратури: система, порядок застосування.

 11. Дії, як форма правових засобів прокурорської діяльності.

 12. Документи первинного обліку в прокуратурі та порядок їх ведення.

 13. Загальна характеристика внутрішніх функцій прокуратури - аналітичної та прогнозування.

 14. Загальна характеристика внутрішніх функцій прокуратури - планування та взаємодії органів і структурних підрозділів прокуратури.

 15. Загальна характеристика функції контролю виконання.

 16. Загальна характеристика функції управління.

 17. Зародження української прокуратури (XIV ст. – 1722 рік)

 18. Заходи заохочення до працівників прокуратури: система, порядок застосування.

 19. Зміст досудового слідства органами прокуратури.

 20. Зміст представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави у розгляді судами цивільних справ.

 21. Зміст представництва у розгляді судами адміністративних справ.

 22. Зміст представництва у розгляді судами господарських справ.

 23. Інформаційне забезпечення прокурорського нагляду за додержанням і правильним застосуванням законів.

 24. Інформаційно-аналітичне забезпечення органів прокуратури

 25. Контроль і перевірка виконання в органах прокуратури.

 26. Аналіз роботи в органах прокуратури.

 27. Матеріальне забезпечення працівників прокуратури.

 28. Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури

 29. Методика проведення прокурорських перевірок виконання законодавства про власність.

 30. Методика проведення прокурорських перевірок виконання законодавства податковими службами.

 31. Методика проведення прокурорських перевірок законності правових актів.

 32. Методика прокурорського нагляду за виконанням законів у сфері захисту прав і свобод громадян.

 33. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно–розшукову діяльність.

 34. Нагляд за законністю виконання покарання, не пов’язаного із позбавленням волі.

 35. Нагляд за законністю звільнення та умовно-дострокового звільнення.

 36. Нагляд за законністю перебування осіб у місцях тримання затриманих, попереднього ув’язнення, в інших установах, що виконують заходи примусового характеру.

 37. Нагляд за законністю перебування осіб у місцях, де виконуються заходи примусового характеру, які призначаються судом.

 38. Напрями діяльності органів прокуратури. Поняття, класифікація.

 39. Напрями координації прокуратурою діяльності у боротьбі із злочинністю.

 40. Об’єкти і галузева приналежність прокурорського нагляду за органами дізнання та досудового слідства.

 41. Облік і звітність в органах прокуратури.

 42. Законодавчо-систематизаційна робота в органах прокуратури.

 43. Організація прокурорського нагляду за органами дізнання та досудового слідства.

 44. Організація роботи прокуратури.

 45. Основні напрямки та форми міжнародного співробітництва та правової допомоги у роботі органів прокуратури.

 46. Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів у місцях позбавлення або обмеження волі.

 47. Особливості участі прокурора у перегляді рішень, ухвал, постанов у господарських та цивільних справах за нововиявленими обставинами.

 48. Планування роботи в органах прокуратури.

 49. Повноваження прокурора під час здійснення нагляду за додержанням і правильним застосуванням законів.

 50. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за законністю і обґрунтованістю порушення та відмови в порушенні кримінальних справ.

 51. Повноваження прокурора та особливості їх реалізації, в залежності від об’єкта нагляду за додержанням законів у ході виконання судових рішень у кримінальних справах, а також під час застосування інших заходів примусового характеру.

 52. Повноваження прокурора у процесі здійснення нагляду за органами дізнання та досудового слідства.

 53. Повноваження прокурора щодо здійснення нагляду за оперативно-розшуковими органами.

 54. Подання прокурора: поняття, зміст, форма та порядок внесення.

 55. Понятійний апарат прокурорського нагляду.

 56. Поняття і значення досудового слідства органами прокуратури.

 57. Поняття і значення принципів організації та діяльності органів прокуратури України.

 58. Поняття і система зовнішніх функцій діяльності прокуратури.

 59. Поняття і строки атестації працівників прокуратури.

 60. Поняття підтримання державного обвинувачення в суді як виду діяльності прокурора.

 61. Поняття правових засобів прокурорської діяльності. Їх система і класифікація.

 62. Поняття представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом.

 63. Порядок атестації працівників прокуратури.

 64. Класні чини працівників прокуратури.

 65. Порядок заміщення посад в органах прокуратури. Мета, завдання, порядок та форми відбору.

 66. Порядок здійснення прокуратурою координаційної діяльності у боротьбі із злочинністю.

 67. Порядок отримання прокурором інформації, що містить державну, комерційну чи банківську таємницю або конфіденційну інформацію.

 68. Порядок призначення прокурорсько-слідчих працівників.

 69. Постанова прокурора: поняття, види, форма та порядок внесення.

 70. Правовий та соціальний захист працівників прокуратури.

 71. Правові акти прокурорського нагляду за органами дізнання та досудового слідства.

 72. Правові гарантії принципу незалежності прокурорських працівників.

 73. Правові засоби зобов’язуючого характеру.

 74. Правові засоби зупиняючого характеру.

 75. Правові засоби розпорядчого характеру.

 76. Правові засоби прокурорської діяльності за допомогою яких виявляють порушення законів, причини та умови, що їм сприяють;

 77. Правові засоби прокурорської діяльності спрямовані на притягнення порушників законів до юридичної відповідальності;

 78. Правові засоби прокурорської діяльності спрямовані на усунення порушень законів та обставин, що їм сприяли;

 79. Правові засоби прокурорської діяльності,  що мають за мету забезпечення відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної правопорушенням;

 80. Правові засоби прокурорської діяльності,  що спрямовані на попередження правопорушень.

 81. Правові основи (законодавство) організації та діяльності прокуратури.

 82. Правові та організаційні форми координації прокуратурою діяльності у боротьбі із злочинністю.

 83. Предмет і завдання нагляду за органами дізнання та досудового слідства.

 84. Предмет і завдання прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які виконують оперативно–розшукову діяльність.

 85. Предмет і межі нагляду за додержанням і правильним застосуванням законів.

 86. Приводи і підстави проведення прокурорських перевірок.

 87. Принцип гласності.

 88. Принцип демократизму.

 89. Принцип деполітизації та заборони сумісності у трудовій діяльності.

 90. Принцип єдиноначальності та колегіальності в діяльності органів прокуратури.

 91. Принцип єдності прокурорської системи і прокурорського нагляду.

 92. Принцип законності прокурорсько-наглядової та інших видів діяльності органів прокуратури.

 93. Принцип незалежності прокурорських працівників і підпорядкування їх закону.

 94. Принцип публічності.

 95. Принцип централізації прокурорського нагляду.

 96. Припис прокурора: поняття, зміст, форма та порядок внесення.

 97. Природоохоронні прокуратури України. Система, завдання, функції, розмежування компетенції з територіальними прокуратурами.

 98. Прокуратура в період української революції (1917-1921 роки)

 99. Прокуратура на українських землях, що входили до складу Австро – угорської імперії (1849-1918 роки), Польщі ( 1920 – 1939 роки)

 100. Прокуратура на українських землях, що входили до складу Російської імперії (1722-1917 роки)

 101. Прокуратура України в централізованій системі радянської прокуратури (поч. 1930-х — 1991 рр.)

 102. Прокуратури з нагляду за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах. Система, завдання, функції, розмежування компетенції з територіальними прокуратурами.

 103. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами дізнання та досудового слідства: поняття та завдання.

 104. Прокурорський нагляд за додержанням органами дізнання і досудового слідства вимог закону про прийом, реєстрацію, облік і вирішення заяв і повідомлень про злочин.

 105. Прокурорський нагляд за забезпеченням виконання вимог закону щодо участі захисника на досудових стадіях провадження у кримінальних справах.

 106. Прокурорський нагляд за застосуванням органами досудового розслідування заходів процесуального примусу та вчиненням інших процесуальних дій.

 107. Прокурорський нагляд та контрольно-наглядові повноваження інших державних органів. Відомчий і позавідомчий контроль.

 108. Прокурорський нагляд як самостійна галузь державної діяльності. Предмет і завдання.

 109. Прокурорські перевірки додержання і правильного застосування законів.

 110. Протест прокурора: поняття, зміст, форма та порядок внесення.

 111. Розмежування компетенції прокуратур міст з районним поділом.

 112. Розподіл службових обов'язків у міській, районній прокуратурі

 113. Роль і місце прокуратури в системі державних органів України.

 114. Система і класифікація принципів організації та діяльності органів прокуратури.

 115. Система прокуратури України та структура її органів.

 116. Співвідношення прокурорського нагляду із суміжними юридичними дисциплінами.

 117. Стажування в органах прокуратури. Мета, завдання, порядок та форми відбору.

 118. Становлення і розвиток української радянської прокуратури (1917 - поч. 1930-х рр.)

 119. Структура Генеральної прокуратури України.

 120. Структура обласних прокуратур та прирівняних до них.

 121. Сутність і значення функції координації прокуратурою діяльності у боротьбі із злочинністю.

 122. Суть та завдання нагляду за додержанням і правильним застосуванням законів.

 123. Суть, завдання, предмет та об’єкти нагляду за додержанням законів у ході виконання судових рішень у кримінальних справах, а також під час застосування інших заходів примусового характеру.

 124. Транспортні прокуратури України. Система, завдання, функції, розмежування компетенції з територіальними прокуратурами.

 125. Участь прокурора у розгляді справ про адміністративні правопорушення.

 126. Участь прокурора у стадіях щодо перевірки вироків, ухвал і постанов суду.

 127. Участь прокурора у судових дебатах.

 128. Участь прокурора у судовому слідстві.

 129. Форми представництва прокуратури у адміністративному судочинстві.

 130. Форми представництва прокуратури у цивільному судочинстві.

 131. Форми представництва прокуратури у господарському судочинстві.

 132. Моделі прокуратури у сучасному світі.

Схожі:

Питання для підготовки до модулю та заліку з курсу «Прокурорський нагляд в Україні» для студентів заочної форми навчання iconПитання для підготовки до модулю та заліку з курсу «Прокурорський нагляд в Україні» для студентів заочної форми навчання
Види прокурорських перевірок законності правових актів та способи перевірки законності правових актів
Питання для підготовки до модулю та заліку з курсу «Прокурорський нагляд в Україні» для студентів заочної форми навчання iconПитання для підготовки до модулю та заліку з курсу «Прокурорський нагляд в Україні» для студентів заочної форми навчання
Види прокурорських перевірок законності правових актів та способи перевірки законності правових актів
Питання для підготовки до модулю та заліку з курсу «Прокурорський нагляд в Україні» для студентів заочної форми навчання iconПитання підсумкового контролю
Питання на іспит з предмету «теорія ймовірностей та математична статистика»для студентів 3-го курсу природничо-гуманітарного коледжу...
Питання для підготовки до модулю та заліку з курсу «Прокурорський нагляд в Україні» для студентів заочної форми навчання iconКонспект лекцій по курсу „ екологія" для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 140101 "
Конспект лекцій по курсу „Екологія” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 140101 "Готельно ресторанна...
Питання для підготовки до модулю та заліку з курсу «Прокурорський нагляд в Україні» для студентів заочної форми навчання iconКонспект лекцій для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки
Вища математика ІІ: Конспект лекцій для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 030509 “Облік І аудит”. ?...
Питання для підготовки до модулю та заліку з курсу «Прокурорський нагляд в Україні» для студентів заочної форми навчання icon«Науково-дослідна робота студентів» для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки
«Науково-дослідна робота студентів» (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 050701...
Питання для підготовки до модулю та заліку з курсу «Прокурорський нагляд в Україні» для студентів заочної форми навчання iconПрокурорський нагляд в Україні
Рекомендовано до друку кафедрою кримінального процесу І криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка....
Питання для підготовки до модулю та заліку з курсу «Прокурорський нагляд в Україні» для студентів заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки України
Кравець О. М. Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки...
Питання для підготовки до модулю та заліку з курсу «Прокурорський нагляд в Україні» для студентів заочної форми навчання iconПитання на модуль з спеціального курсу «Прокурорський нагляд за орд, дізнанням та досудовим слідством»
Сторія становлення прокурорського нагляду за додержанням законів органами, що ведуть боротьбу із злочинністю на українських землях,...
Питання для підготовки до модулю та заліку з курсу «Прокурорський нагляд в Україні» для студентів заочної форми навчання icon"бухгалтерський облік" для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи