Перелік питань на державний іспит для бакалаврів «конституційне право україни» icon

Перелік питань на державний іспит для бакалаврів «конституційне право україни»
Скачати 117.71 Kb.
НазваПерелік питань на державний іспит для бакалаврів «конституційне право україни»
Дата30.07.2012
Розмір117.71 Kb.
ТипДокументи
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ для бакалаврів
«КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»


Адміністративно-територіальний устрій України (поняття, нормативно-правове регулювання, принципи, система, Концепції реформування).Акти Конституційного Суду України (поняття та види, загальна характеристика їх конституційно-правової природи).Верховенство Конституції України як засада (принцип) конституційного ладу України. Місце Конституції України в системі джерел конституційного права. Конституція України і міжнародно-правові акти, ратифіковані Україною.Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (поняття, види, загальна характеристика конституційно-правової природи окремих видів відповідальності, проблеми конституційно-правового регулювання).Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (поняття, види, загальна характеристика конституційно-правової природи окремих видів відповідальності, проблеми конституційно-правового регулювання).Гарантії місцевого самоврядування (поняття, види, загальна характеристика конституційно-правової природи, проблеми конституційно-правового захисту).Громадянство як необхідний атрибут держави (поняття, конституційно-правова природа, принципи, проблеми конституційно-правового регулювання).Джерела конституційного права України (поняття, конституційно-правова природа, система, види, тенденції розвитку).Загальні збори (сходи) громадян за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання (поняття, конституційно-правове регулювання та механізм реалізації).Інститут представника Президента України (завдання та функції, види, особливості конституційно-правового регулювання).Компетенція виконавчих комітетів місцевих рад (завдання та функції, поняття, види, конституційно-правове регулювання).Компетенція виконавчих комітетів місцевих рад (завдання та функції, поняття, види, конституційно-правове регулювання).Конституційне право громадян на судовий захист та правову допомогу (поняття та зміст, конституційно-правова природа, механізм реалізації).Конституційне право громадян на участь в управлінні державними справами (поняття та зміст, конституційно-правова природа, механізм реалізації).Конституційне право громадян України на життя та на повагу до своєї гідності (поняття та зміст, конституційно-правова природа, механізм реалізації).Конституційне право громадян України на об’єднання в політичні партії та громадські організації (поняття та зміст, конституційно-правова природа, механізм реалізації).Конституційне право громадян України на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування, на безпечне для життя і здоров’я довкілля (поняття та зміст, конституційно-правова природа, механізм реалізації).Конституційне право громадян України на працю та відпочинок (поняття та зміст, конституційно-правова природа, механізм реалізації).Конституційне право громадян України на проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій (поняття та зміст, конституційно-правова природа, механізм реалізації).Конституційне право громадян України на свободу думки і слова (поняття та зміст, конституційно-правова природа, механізм реалізації).Конституційне право громадян України на свободу та особисту недоторканість (поняття та зміст, конституційно-правова природа, механізм реалізації).Конституційне право громадян України на таємницю особистого життя (поняття та зміст, конституційно-правова природа, механізм реалізації).Конституційне право України як галузь права (поняття, система, особливості, місце в національній правовій системі). Конституційне право як юридична наука.Конституційний лад України (поняття, сутність та засади). Конституційні характеристики України за Основним законом держави 1996 року.Конституційні закони (поняття, конституційно-правова природа, види).Конституційні обов’язки громадян України (поняття та зміст, конституційно-правова природа, види, механізм реалізації).Конституційні основи законодавчої діяльності Верховної Ради України (завдання, суб’єкти законодавчої ініціатив, законодавча процедура)Конституційні права та свободи людини і громадянина в Україні (поняття та зміст, види, конституційно-правова природа, механізм реалізації).Конституційно-правова відповідальність в Україні: поняття, суб’єкти, проблеми становлення (утвердження) як окремого виду юридичної відповідальності.Конституційно-правова природа виборчого права громадян (поняття та зміст, види, нормативно-правове регулювання, механізм реалізації).Конституційно-правова природа державних символів (поняття, функція, види, нормативно-правове регулювання, порядок затвердження та використання).Конституційно-правова природа обов’язку захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України (поняття та зміст, механізм реалізації).Конституційно-правова природа особистих прав і свобод громадян України (поняття та зміст, види, механізм реалізації).Конституційно-правова природа політичних прав і свобод громадян України (поняття та зміст, види, механізм реалізації).Конституційно-правова природа рішень (актів) референдуму. Механізм реалізації рішення Всеукраїнського та місцевого референдумів.Конституційно-правова природа соціально-економічних прав і свобод громадян України (поняття та зміст, види, механізм реалізації).Конституційно-правова природа соціальної держави. Проблеми утвердження України як соціальної держави.Конституційно-правова природа спеціального статусу столиці України – міста-герой Києва та міста Севастополь (нормативно-правове регулювання, столичні функції, система органів публічної влади та особливості їх взаємодії, співвідношення територіального суверенітету з територіальним верховенством)Конституційно-правова природа суверенітету (поняття, нормативно-правове регулювання, проблем утвердження)Конституційно-правова природа України як унітарної держави. Особливості унітаризму в Україні (поняття, особливості нормативно-правового регулювання, державні гарантії).Конституційно-правове регулювання державної мови в Україні. Особливості статусу мов корінних народів та національних меншин в Україні (поняття, функція, особливості нормативно-правового регулювання, державні гарантії).Конституційно-правове регулювання набуття громадянства України (підстави та умови, механізм, компетентні органи, що приймають рішення)Конституційно-правове регулювання припинення громадянства України (підстави та умови, механізм, компетентні органи, що приймають рішення)Конституційно-правове регулювання припинення повноважень Президента України.Конституційно-правове регулювання статусу території держави та адміністративно-територіальних одиниць (поняття території, поняття АТО, закріплення державного кордону, зміна державного кордону, межі АТО, зміна меж АТО).Конституційно-правове регулювання функцій Верховної Ради України. Трансформація функцій парламенту внаслідок конституційної реформи.Конституційно-правовий принцип розподілу влади. Проблеми утвердження (становлення) в Україні конституційної моделі «ваг і стримувань» в системі розподілу влади в процесі реформи Конституції.Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим (функція автономії, особливості нормативно-правового регулювання, конституційні передумови відновлення, особливості функціонування органів публічної влади)Конституційно-правовий статус біженців в Україні (поняття, особливості нормативно-правового регулювання, права, державні гарантії).Конституційно-правовий статус Верховної Ради України (завдання, функції та повноваження, особливості нормативно-правового регулювання, порядок обрання та припинення діяльності, акти, механізм взаємодії з іншими органами публічної влади).Конституційно-правовий статус іноземців в Україні (поняття, особливості нормативно-правового регулювання, права, державні гарантії).Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України (завдання, функції та повноваження, особливості нормативно-правового регулювання, порядок утворення та припинення діяльності, акти, механізм взаємодії з іншими органами публічної влади).Конституційно-правовий статус комітету Верховної Ради України (завдання, функції та повноваження, особливості конституційно-правового регулювання, види, порядок утворення та припинення діяльності, акти)Конституційно-правовий статус Конституційного Суду України (завдання, функції та повноваження, особливості нормативно-правового регулювання, порядок утворення та припинення діяльності, акти, механізм взаємодії з іншими органами публічної влади).Конституційно-правовий статус народного депутата України (функції, особливості нормативно-правового регулювання, права і обов’язки, форми діяльності, підстави виникнення та припинення депутатського мандату, гарантії депутатських повноважень, відповідальність).Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні (поняття, особливості нормативно-правового регулювання, права, державні гарантії).Конституційно-правовий статус органів територіальної самоорганізації населення в Україні (завдання, функції, компетенція, нормативно-правове регулювання, види, механізм взаємодії з органами місцевого самоврядування).Конституційно-правовий статус Президента України (завдання, функції та повноваження, особливості конституційно-правового регулювання, порядок обрання та припинення діяльності, акти, механізм взаємодії з іншими органами публічної влади).Конституційно-правовий статус районної та обласної ради (завдання, функції та компетенція, нормативно-правове регулювання, структура, форми діяльності, проблеми реформування).Конституційно-правовий статус сільської, селищної, міської рад (завдання, функції та компетенція, нормативно-правове регулювання, порядок обрання та припинення діяльності, акти, механізм взаємодії з іншими органами публічної влади).Конституційно-правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (завдання, функції та повноваження, конституційно-правове регулювання, порядок обрання та припинення діяльності, акти, місце в системі органів державної влади).Конституційно-правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (завдання, функції та повноваження, конституційно-правове регулювання, порядок обрання та припинення діяльності, акти, місце в системі органів державної влади).Конституційно-правовий статус фракції Верховної Ради України (завдання, функції та повноваження, особливості конституційно-правового регулювання, порядок обрання та припинення діяльності, акти, місце в системі органів державної влади).Конституційно-правовий статус фракції Верховної Ради України (завдання, функції та повноваження, особливості конституційно-правового регулювання, порядок обрання та припинення діяльності, акти, місце в системі органів державної влади).Конституція Автономної Республіки Крим (порядок прийняття та внесення змін, предмет регулювання, місце в системі джерел права).Конституція України як закон прямої дії.Конституція України як закон, що має підвищену ступінь стабільності. Загальна характеристика процедури внесення змін до Конституції України.Механізм реалізації Конституції України.Норми конституційного права (поняття, загальна характеристика конституційно-правової природи, юридичні властивості, класифікація).Повноваження Президента України (поняття, види, функції, конституційно-правове регулювання, механізм та проблеми реалізації).Політична, економічна та ідеологічна багатоманітність в Україні – як засада конституційного ладу.Поняття державного органу. Конституційна система державних органів в Україні.Поняття надзвичайного стану. Види надзвичайних режимів за законодавством України.Поняття та система місцевого самоврядування в Україні.Постійні комісії місцевих рад (функції та повноваження, особливості конституційно-правового регулювання, порядок утворення та припинення діяльності, акти, механізм взаємодії з органами місцевого самоврядування).Принципи виборчого права (поняття, система, загальна характеристика конституційно-правової природи окремих видів принципів виборчого права, проблеми реалізації принципів виборчого права).Системно-структурна характеристика конституційного права як галузі права.Сучасний український конституціоналізм (поняття, сутність, засади та процес їх становлення).Функції Конституції України (загальна характеристика конституційно-правової природи, поняття та види).Юридичні властивості Конституції України.Схожі:

Перелік питань на державний іспит для бакалаврів «конституційне право україни» iconПерелік питань, які виносяться на іспит з курсу „Конституційне право України
Конституційне право як галузь права: поняття, предмет та метод правового регулювання
Перелік питань на державний іспит для бакалаврів «конституційне право україни» iconПерелік питань для перевірки знань студентів з курсу «конституційне право України»
Конституційно-правові відносини: поняття, суб’єкти, об’єкти. Юридичні факти у конституційному праві України
Перелік питань на державний іспит для бакалаврів «конституційне право україни» iconКонституційне право україни”
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни ”Конституційне право України” для студентів денної та заочної...
Перелік питань на державний іспит для бакалаврів «конституційне право україни» iconМіністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (для студентів денної форми навчання напряму...
Перелік питань на державний іспит для бакалаврів «конституційне право україни» iconМіністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (для студентів денної форми навчання напряму...
Перелік питань на державний іспит для бакалаврів «конституційне право україни» iconПитання на іспит з навчального курсу «Державне право зарубіжних країн» для студентів ІІ курсу
Терміни «конституційне право» І «державне право». Співвідношення, зміст І практика їх застосування в різних країнах
Перелік питань на державний іспит для бакалаврів «конституційне право україни» iconКомплексний іспит 2012 рік Конституційне право
Вступного іспиту з основ держави І права для вступників до магістратури за спеціальністю «державна служба»
Перелік питань на державний іспит для бакалаврів «конституційне право україни» iconПерелік питань з курсу «Кримінально-процесуальне право України», що виносяться на іспит
Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами як засада кримінального провадження
Перелік питань на державний іспит для бакалаврів «конституційне право україни» iconПерелік питань зі с/к «Нове кримінально-процесуальне право України», що виносяться на іспит
Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами як засада кримінального провадження
Перелік питань на державний іспит для бакалаврів «конституційне право україни» iconПерелік питань на іспит із спецкурсу: “Право на працю та гарантії його реалізації в умовах ринкової економіки”
Додаткові гарантії зайнятості для громадян які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи