Перелік питань на модуль з навчальної дисципліни? «Конституційно-процесуальне право України» icon

Перелік питань на модуль з навчальної дисципліни? «Конституційно-процесуальне право України»
Скачати 131.46 Kb.
НазваПерелік питань на модуль з навчальної дисципліни? «Конституційно-процесуальне право України»
Дата30.07.2012
Розмір131.46 Kb.
ТипРішення

Перелік питань на модуль з навчальної дисципліни?

«Конституційно-процесуальне право України»


 1. До якого судового органу оскаржуються рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії щодо встановлення нею результатів виборів чи всеукраїнського референдуму?
 1. До якого судового органу оскаржуються рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, члена цієї комісії, окрім дій щодо встановлення нею результатів виборів чи всеукраїнського референдуму?
 1. До якого судового органу оскаржуються рішення, дії чи бездіяльність виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських (в тому числі міст Києва та Севастополя), районних у містах виборчих комісій щодо підготовки та проведення місцевих виборів; територіальних (окружних) виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України; обласних комісій з референдуму і комісії Автономної Республіки Крим з всеукраїнського референдуму, а також членів зазначених комісій?
 1. Який строк, за загальним правилом, встановлено для подання до суду позовних заяв щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, комісії з референдуму, членів цих комісій?
 1. Протягом якого строку, за загальним правилом, суд вирішує адміністративні справи, щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, комісії з референдуму, членів цих комісій?
 1. Якому судовому органу підсудна справа про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності?
 1. Назвіть повний перелік осіб, які мають право звернутися з позовною заявою про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності?
 1. Які особи, за загальним правилом, не мають права голосу на виборах?
 1. На засадах якої виборчої системи здійснюються вибори народних депутатів України?
 1. Яку кількість відсотків голосів виборців, що взяли участь у голосуванні, має набрати партія, щоб мати можливість брати участь у розподілі мандатів народних депутатів України?
 1. Хто може бути обраний народним депутатом України?
 1. Вкажіть обставини, які виключають можливість бути висунутим та обраним народним депутатом України?
 1. В яких випадках проводяться чергові вибори народних депутатів України?
 1. Визначте дату наступних чергових виборів до Верховної Ради України?
 1. Вкажіть дату, коли відбуваються чергові вибори до Верховної Ради України?
 1. Назвіть суб’єкта призначення позачергових виборів до Верховної Ради України?
 1. Протягом якого строку проводяться позачергові вибори до Верховної Ради України?
 1. Яким способом утворюються закордонні виборчі дільниці?
 1. В якій основній формі здійснює свою роботу виборча комісія?
 1. З яких джерел здійснюється фінансування витрат на підготовку і проведення виборів народних депутатів?
 1. З яких джерел формується виборчий фонд партії?
 1. Яким особам забороняється робити добровільні внески до виборчого фонду партії?
 1. Вкажіть максимальну кількість кандидатів у народні депутати, що висуваються партією?
 1. Вкажіть мінімальну кількість кандидатів у народні депутати, що висуваються партією?
 1. З якого моменту партія, кандидати у депутати на виборах народних депутатів України мають право розпочати свою передвиборну агітацію?
 1. За якою виборчою системою проводяться вибори депутатів сільських, селищних рад?
 1. За якою виборчою системою проводяться вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад?
 1. За якою виборчою системою проводяться вибори сільських, селищних, міських голів?
 1. Вкажіть повний перелік осіб, які вважаються такими, що не належать до жодної територіальної громади та не мають права голосу на місцевих виборах?
 1. Яким суб’єктам належить право висування громадянами кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови?
 1. Назвіть види місцевих виборів?
 1. В яких випадках проводяться перші місцеві вибори?
 1. В яких випадках проводяться чергові місцеві вибори?
 1. Яким органом приймається рішення про проведення чергових виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів?
 1. Яким органом приймається рішення про проведення чергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим?
 1. В яких випадках призначаються позачергові місцеві вибори?
 1. Яким органом приймається рішення про проведення позачергових виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів?
 1. В яких випадках призначаються повторні місцеві вибори депутатів місцевих рад?
 1. В яких випадках призначаються проміжні місцеві вибори депутатів місцевих рад?
 1. Назвіть мінімальний склад депутатів сільської, селищної, міської, районної у місті ради?
 1. Назвіть максимальний склад депутатів міської ради?
 1. Від якого фактору залежить кількісний склад депутатів сільської, селищної, міської, районної у місті ради?
 1. Вкажіть кількісний склад Верховної Ради Автономної Республіки Крим?
 1. Як поділяються виборчі дільниці в залежності від кількості виборців?
 1. Кому належить право висування кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, в тому числі міст Києва та Севастополя, районної у місті ради?
 1. Кому належить право висування кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови?
 1. Які особи не можуть бути зареєстровані офіційними спостерігачами від іноземних держав чи міжнародних організацій під час виборів?
 1. Якою мовою друкуються виборчі бюлетені?
 1. Вкажіть дії виборця, у разі якщо він, заповнюючи виборчий бюлетень, припустився помилки?
 1. Які діє зобов’язана вчинити дільнична виборча комісія з невикористаними виборчими бюлетенями?
 1. Коли проводяться чергові вибори Президента України?
 1. В який строк проводяться вибори Президента України у разі дострокового припинення його повноважень?
 1. Протягом якого часу новообраний Президент України вступає на пост?
 1. З якого моменту новообраний Президент України вважається таким, що вступив на пост?
 1. Яка посадова особа здійснює приведення до присяги Президента України?
 1. В якому кількісному складі та на який строк обирається Верховна Рада України?
 1. Якою кількістю голосів приймається рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України?
 1. Протягом якого часу у разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні Верховна Рада України зобов’язана зібратись?
 1. Яким суб’єктом скликається засідання Верховної Ради України у разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні?
 1. Які правові наслідки закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану?
 1. В яких випадках Президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради України?
 1. В який період повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені?
 1. Яка кількість голосів народних депутатів, за загальним правилом, необхідна для прийняття законів?
 1. Яка кількість голосів народних депутатів, за загальним правилом, необхідна для прийняття постанов Верховної Ради України?
 1. Які дії повинен вчинити Голова Верховної Ради України після прийняття закону?
 1. Які дії повинен вчинити Президент України після отримання закону підписаного Головою Верховної Ради України?
 1. Який строк надано Президенту України для підписання закону прийнятого Верховною Радою України?
 1. На який строк обирається Президент України?
 1. Ким та яким способом обирається Президент України?
 1. Які вимоги висуваються до кандидата на посаду Президента України?
 1. Хто не може бути висунутим кандидатом на пост Президента України?
 1. Скільки строків підряд одна й та сама особа може бути обрана Президентом України?
 1. Кому належить право висування кандидатів на пост Президента України?
 1. Скільки кандидатів на пост Президента України може висунути партія?
 1. Назвіть види виборів Президента України?
 1. В яких випадках проводяться чергові вибори Президента України?
 1. В яких випадках проводяться позачергові вибори Президента України?
 1. В якому випадку проводяться повторні вибори Президента України?
 1. Яким органом призначаються вибори Президента України?
 1. Для проведення виборів Президента територія України поділяється?
 1. Визначте систему виборчих комісій організовують і проводять вибори Президента України?
 1. Які вимоги існують щодо партійного членства кандидата на пост Президента, який висувається партією?
 1. Які правові наслідки висунення кандидатом на посаду Президента декількома партіями?
 1. Центральна виборча комісія, крім інших підстав, відмовляє у реєстрації кандидата на пост Президента України у разі?
 1. Коли кандидат на пост Президента України може розпочинати проведення передвиборної агітації?
 1. Скільки довірених осіб може мати кандидат на пост Президента України в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі?
 1. Скільки довірених осіб може мати кандидат на пост Президента України у кожному територіальному виборчому окрузі?
 1. За наявності яких обставин, дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборах Президента України на виборчій дільниці недійсним?
 1. В які строки мають бути встановлені результати голосування у день виборів Президента України?
 1. Хто є суб’єктом законодавчої ініціативи щодо подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (крім розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України")?
 1. Яка кількість голосів народних депутатів необхідна для попереднього схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України, крім розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України"?
 1. Яка подальша процедура прийняття законопроекту про внесення змін до Конституції крім розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України" після його попереднього схвалення?
 1. Хто є суб’єктом законодавчої ініціативи щодо подання законопроекту про внесення змін до розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України"?
 1. Вкажіть кількість голосів народних депутатів необхідних для прийняття законопроекту про внесення змін до розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України" Конституції України?
 1. Яким органом призначається всеукраїнський референдум, яким затверджується внесення змін до розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України"?
 1. Чи можливо повторно внести зміни до розділів I, III і XIII Конституції з одного й того самого питання?
 1. В яких випадках Конституція України не може бути змінена?
 1. Чи можна законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався Верховною Радою України, і закон не був прийнятий, подати повторно?
 1. Які обмеження існують щодо внесення змін в одні і ті ж положення Конституції?
 1. Який строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах?
 1. Який строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах?
 1. Коли проводяться чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів?
 1. Який строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати якої обрані на чергових виборах?
 1. Коли відбуваються чергові вибори до Верховної Ради Автономної Республіки Крим?
 1. Якою є основна форма роботи Верховної Ради України?
 1. Вкажіть види сесій Верховної Ради України?
 1. Назвіть обов’язкову урочисту умову початку і завершення кожної сесії Верховної Ради України?
 1. Яка максимальна кількість фракцій може бути сформована політичною партією, що отримала депутатські мандати у Верховній Раді України?
 1. Мінімальна кількість народних депутатів для формування депутатської фракції у Верховній Раді України має становити?
 1. Членом скількох фракцій у Верховній Раді України може бути народний депутат України?
 1. Членом скількох фракцій у Верховній Раді України може бути Голова Верховної Ради України, Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради України?
 1. Дайте визначення поняття «позафракційний народний депутат»?
 1. Назвіть форму об’єднання позафракційних народних депутатів?
 1. Мінімальна кількість народних депутатів для формування депутатської групи має становити?
 1. На який строк та яким органом обирається Голова Верховної Ради України?
 1. Яким способом приймається рішення щодо обрання Голови Верховної Ради України?
 1. Яка кількість голосів та за якої умови необхідна для обрання Голови Верховної Ради України?
 1. Кому належить право законодавчої ініціативи?
 1. Кому належить виключне право на внесення проекту закону про Державний бюджет України?
 1. Кому належить право законодавчої ініціативи щодо внесення проекту закону про надання згоди на обов'язковість міжнародних договорів України?
 1. Строк протягом якого має бути зареєстрований законопроект, проект іншого акта, внесений до Верховної Ради?
 1. Визначте строк протягом якого головний комітет попередньо розглядає законопроект і ухвалює висновок щодо доцільності включення його до порядку денного сесії Верховної Ради?
 1. Який подальший порядок роботи з законопроектами Верховною Радою нового скликання, не прийнятими Верховною Радою попереднього скликання в першому читанні за основу?
 1. В який строк вноситься до відповідного комітету Верховної Ради України альтернативний законопроект?
 1. За якою процедурою, як правило, розглядаються законопроекти у Верховній Раді?
 1. В чому полягає суть розгляду і прийняття законопроекту в першому читанні?
 1. В чому полягає суть розгляду і прийняття законопроекту в другому читанні?
 1. В чому полягає суть розгляду і прийняття законопроекту в третьому читанні?
 1. В яких випадках допускається остаточне прийняття законопроекту відразу після першого чи другого читання?
 1. Яка кількість голосів необхідна для прийняття постанов Верховної Ради України?
 1. Яка кількість голосів необхідна для прийняття резолюцій Верховної Ради України?
 1. Яка кількість голосів необхідна для прийняття декларацій Верховної Ради України?
 1. З якого моменту набирають чинності постанови Верховної Ради які не містять положень нормативного характеру?
 1. З якого моменту набирають чинності постанови, прийняті Верховною Радою, які містять положення нормативного характеру?
 1. Назвіть суб’єкта підписання та оприлюднення постанови Верховної Ради України?
 1. Назвіть максимально можливу кількість запитів одного народного депутата на одному пленарному засіданні?
 1. Рішення про направлення депутатського запиту до Президента України на вимогу народного депутата, групи народних депутатів, комітету має бути попередньо підтримане?
 1. За яких умов рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України вважається прийнятим?
 1. Ким може бути внесена пропозиція про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим?
 1. Назвіть обов’язкову юридичну передумову внесення пропозиції про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим?
 1. Яка кількість голосів народних депутатів необхідна для припинення Верховною Радою України повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим?
 1. Які законодавчі вимоги щодо мови ведення засідань Верховної Ради України?
 1. В яких випадках допускається проведення закритих пленарних засідань Верховної Ради?
 1. На закритому пленарному засіданні Верховної Ради мають право бути присутніми?
 1. В якому порядку призначається на посаду і звільняється з посади керівник апарату Верховної Ради України?
 1. Коли починаються і завершуються чергові сесії Верховної Ради?
 1. Назвіть правильно всіх суб’єктів скликання позачергової сесії Верховної Ради України?
 1. Протягом якого строку збирається Верховна Рада України у разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні?
 1. Вкажіть на правові наслідки закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану?
 1. Верховна Рада нового скликання збирається на першу сесію у залі засідань Верховної Ради не пізніше ніж?
 1. Визначте потижневий розклад роботи Верховної Ради протягом календарного місяця чергової сесії?
 1. Розтлумачте значення терміну «ad hoc», що застосовується в процесі діяльності Верховної Ради України?
 1. В який спосіб здійснюється відкрите голосування у Верховній Раді України?
 1. В який спосіб здійснюється таємне голосування у Верховній Раді України?
 1. Перелічіть акти Верховної Ради?
 1. Визначте конституційно-правовий статус Погоджувальної ради парламенту?
 1. Назвіть особу, що головує на засіданнях Погоджувальної ради?
 1. Яким чином розподіляються посади голів комітетів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів парламенту?
 1. Вкажіть кількість комітетів членом яких може бути народний депутат України?
 1. Який період визначений законодавством для подання звіту тимчасової спеціальної комісії?

Схожі:

Перелік питань на модуль з навчальної дисципліни? «Конституційно-процесуальне право України» iconПерелік питань з курсу «Кримінально-процесуальне право України», що виносяться на модуль (залік)
Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами як засада кримінального провадження
Перелік питань на модуль з навчальної дисципліни? «Конституційно-процесуальне право України» iconКритерії оцінювання екзамен з навчальної дисципліни „Кримінально-процесуальне право України”
Екзамен з навчальної дисципліни „Кримінально-процесуальне право України” проводиться в два етапи
Перелік питань на модуль з навчальної дисципліни? «Конституційно-процесуальне право України» iconПерелік питань з курсу "Кримінально-процесуальне право", що виносяться на модуль (залік)
Поняття, ознаки та значення принципів кримінального процесу. Класифікація принципів
Перелік питань на модуль з навчальної дисципліни? «Конституційно-процесуальне право України» iconПерелік питань для перевірки знань студентів з курсу «конституційне право України»
Конституційно-правові відносини: поняття, суб’єкти, об’єкти. Юридичні факти у конституційному праві України
Перелік питань на модуль з навчальної дисципліни? «Конституційно-процесуальне право України» iconПерелік питань зі с/к «Нове кримінально-процесуальне право України», що виносяться на іспит
Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами як засада кримінального провадження
Перелік питань на модуль з навчальної дисципліни? «Конституційно-процесуальне право України» iconПерелік питань з курсу «Кримінально-процесуальне право України», що виносяться на іспит
Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами як засада кримінального провадження
Перелік питань на модуль з навчальної дисципліни? «Конституційно-процесуальне право України» iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне право України»
Нове кримінально-процесуальне законодавство України та завдання кримінального провадження. Система кримінального провадження та основні...
Перелік питань на модуль з навчальної дисципліни? «Конституційно-процесуальне право України» iconТестові завдання з навчальної дисципліни „Кримінально-процесуальне право України”
Яка з перерахованих умов не належить до загальнообов'язкових при проведеннi освідування
Перелік питань на модуль з навчальної дисципліни? «Конституційно-процесуальне право України» iconПерелік питань до іспиту з дисципліни «Банківське право України»
move to 0-12686361
Перелік питань на модуль з навчальної дисципліни? «Конституційно-процесуальне право України» iconПерелік питань, які виносяться на залік з дисципліни “ сімейне право України ”
move to 0-13655413
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи