Роль Конституційного Суду України у забезпеченні верховенства Конституції України. Принцип верховенства права І конституційна юрисдикція. Правові форми участі Конституційного Суду України у закон icon

Роль Конституційного Суду України у забезпеченні верховенства Конституції України. Принцип верховенства права І конституційна юрисдикція. Правові форми участі Конституційного Суду України у закон
Скачати 61.18 Kb.
НазваРоль Конституційного Суду України у забезпеченні верховенства Конституції України. Принцип верховенства права І конституційна юрисдикція. Правові форми участі Конституційного Суду України у закон
Дата30.07.2012
Розмір61.18 Kb.
ТипЗакон

Перелік питань на Державний екзамен зі спецкурсу:

«Теоретичні і практичні проблеми конституційного судочинства»


 1. Поняття та система правової охорони Конституції.

 2. Генеза конституційного контролю.

 3. Конституційний контроль та його місце системі правової охорони Конституції України.
 4. Модель конституційного правосуддя за концепцією Ґ. Кельзена.


 5. Зміст принципів діяльності Конституційного Суду України.

 6. Роль Конституційного Суду України у забезпеченні верховенства Конституції України.

 7. Принцип верховенства права і конституційна юрисдикція.

 8. Правові форми участі Конституційного Суду України у законотворчості.

 9. Незалежність Конституційного Суду України та її гарантії.

 10. Місце Конституційного Суду України в системі вищих органів державної влади.

 11. Порядок та умови звернення громадян та юридичних осіб до Конституційного Суду України.

 12. Структура Секретаріату Конституційного Суду України.

 13. Вплив конституційної юстиції на розвиток українського конституціоналізму.

 14. Взаємодія міжнародного та національного права в практиці Конституційного Суду України.

 15. Контроль конституційності положень міжнародно-правових актів.

 16. Конституційна скарга громадян в реаліях сучасності.

 17. Повноваження Конституційного Суду України.

 18. Підстави і критерії визнання конституційності нормативно-правових актів.

 19. Межі обов’язковості актів Констиутційного Суду України за колом осіб, у часі та просторі.

 20. Проблеми правового регулювання виконання рішень Конституційного Суду України.

 21. Співвідношення судової практики Конституційного Суду України із судовою практикою Європейського Суду з прав людини.

 22. Правова природа актів Конституційного Суду України.

 23. Порівняльно-правова характеристика понять: конституційний контроль, конституційний нагляд.

 24. Порівняльно-правова характеристика понять: конституційна юрисдикція, конституційна юстиція, конституційне правосуддя, конституційне судочинство.

 25. Види конституційного контролю.

 26. Місце конституційного контролю в системі правової охорони Конституції України.

 27. Порівняльно-правова характеристика понять: конституційна законність, конституційний правопорядок.

 28. Суб’єкти правової охорони Конституції України.

 29. Суб’єкти та об’єкти конституційного контролю.

 30. Англо-саксонська модель конституційної юстиції.

 31. Американська (дифузна) модель конституційної юстиції.

 32. Французька (квазісудова) модель конституційної юстиції.

 33. Генеза конституційної юстиції в Україні.

 34. Контроль Конституцiйного Суду Укрaїни зa додeржaнням процeдури внeсeння змiн до Конституцiї Укрaїни

 35. Конституцiйний Суд Укрaїни у систeмi стримувaнь i противaг.

 36. Суддя КСУ. Вимоги, що пред’являються до судді Конституційного Суду України.

 37. Порядок і процедура вступу на посаду і звільнення з посади судді Конституційного Суду України.

 38. Фактичне і юридичне значення присяги судді Конституційного Суду України.

 39. Права, обов’язки, гарантії, відповідальність судді Конституційного Суду України.

 40. Позасудова діяльність суддів КСУ. Конференція Європейських Конституційних судів.

 41. Зміст діяльності Конституційного Суду України.

 42. Голова Конституційного Суду України, його повноваження. Вибори Голови Конституційного Суду України.

 43. Заступники Голови Конституційного Суду України. Їх повноваження.

 44. Звільнення з посади Голови КСУ, його заступників.

 45. Секретаріат Конституційного Суду України. Структура Секретаріату Конституційного Суду України.

 46. Проблеми формування Конституційного Суду України

 47. Конституційне і адміністративне судочинство: вирішення питання конституційності та законності правових актів.

 48. Проблеми визначення поняття, особливостей, видів та правової природи актів Конституційного Суду України.

 49. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина у рішеннях Конституційного Суду України.

 50. Проблеми застосування принципів діяльності Конституційного Суду України.

 51. Офіційне тлумачення Конституції і законів України.

 52. Форми звернень до Конституційного Суду України. Субєкти звернень до Конституційного Суду України.

 53. Постійні комісії Конституційного Суду України як допоміжні робочі органи з питань організації внутрішньої роботи КСУ.

 54. Тимчасові комісії Конституційного Суду України.

 55. Пленарні засідання Конституційного Суду України. Особливості призначення пленарного засідання Конституційного Суду України.

 56. Повноважність пленарного засідання. Повноваження пленарного засідання.

 57. Засідання Конституційного Суду України. Його повноваження.

 58. Порядок скликання пленарного засідання та засідання Конституційного Суду України.

 59. Перевірка відповідності нормативно-правових актів Конституції.

 60. Межі повноважень Конституційного Суду України.

 61. Інститут конституційного подання до Конституційного Суду України. Підстави для конституційного подання.

 62. Підстави для визнання правових актів неконституційними.

 63. Проблеми спорів про компетенцію, різновиди цих спорів.

 64. Перевірка відповідності міжнародних договорів Конституції України.

 65. Офіційне тлумачення Конституції і законів України.

 66. Інститут конституційного звернення. Підстави для конституційного звернення.

 67. Захист прав людини Конституційним Судом України.

 68. Акти КСУ: поняття, види правова природа.

 69. Досудовий розгляд конституційних подань і звернень як стадія конституційного провадження.

 70. Розподіл конституційних подань та конституційних звернень між колегіями суддів.

 71. Процесуальні аспекти звернення до Конституційного Суду України з конституційними поданнями і конституційними зверненнями.

 72. Формальні вимоги, що пред’являються до конституційних подань і конституційних звернень.

 73. Суддя-доповідач у справі. Порядок його призначення. Статус судді-доповідача. Відвід судді-доповідача. Підстави і порядок відводу.

 74. Підготовка матеріалів справи до розгляду в колегії суддів, на засіданні, на пленарному засіданні КСУ як стадія конституційного провадження.

 75. Призначення експертизи. Зміст ухвали про призначення експертизи.

 76. Проблеми статусу спеціаліста та представника у конституційному провадженні.

 77. Розгляд конституційних подань та конституційних звернень в колегії суддів – як стадія конституційного провадження.

 78. Умови ведення засідання Колегії суддів.

 79. Повноваження Колегії Суддів.

 80. Об’єднання конституційних проваджень. Роз’єднання конституційних проваджень.

 81. Підстава визнання конституційного провадження у справі невідкладним. Зміст процесуальної ухвали про визнання конституційного провадження у справі невідкладним.

 82. Оформлення матеріалів справи як судової справи. Підготовка питань до розгляду на пленарному засіданні.

 83. Строки у конституційному провадженні.

 84. Принципи розгляду справ на пленарному засіданні Конституційного Суду України.

 85. Форми слухань у КСУ.

 86. Стадія розгляду справ Конституційним судом як головна стадія конституційного провадження.

 87. Учасники конституційного провадження.

 88. Утворення тимчасових комісій.

 89. Підстави закриття конституційного провадження.

 90. Прийняття рішення, давання висновку у справі. Порядок проведення закритої частини пленарного засідання.

 91. Порядок проведення голосування.

 92. Зміст рішення, висновку. Підписання рішення, висновку.

 93. Порядок офіційного оприлюднення рішення, висновку.

 94. Обов’язковість рішення висновку КСУ.

 95. Окрема думка судді Конституційного Суду України.

 96. Порядок виконання рішення, висновку.

 97. Преюдиційність рішення Конституційного Суду України.

 98. Особисті права у рішеннях Конституційного Суду України.

 99. Громадянські і політичні права у рішеннях Конституційного Суду України.

 100. Економічні права у рішеннях Конституційного Суду України.

 101. Соціально-культурні права в рішеннях Конституційного Суду України.

 102. Принципи конституційного ладу в актах Конституційного Суду України.

 103. Питання виборів і референдумів в актах Конституційного Суду України.

 104. Статус та діяльність органів державної влади в актах Конституційного Суду України.

 105. Питання місцевого самоврядування в актах Конституційного Суду України.

Схожі:

Роль Конституційного Суду України у забезпеченні верховенства Конституції України. Принцип верховенства права І конституційна юрисдикція. Правові форми участі Конституційного Суду України у закон iconПитання політики І права в діяльності Конституційного Суду України (в контексті принципу поділу влади)
У статті досліджується питання обмежень Конституційного Суду України, покликаних забезпечити для органу конституційної юрисдикції...
Роль Конституційного Суду України у забезпеченні верховенства Конституції України. Принцип верховенства права І конституційна юрисдикція. Правові форми участі Конституційного Суду України у закон iconЗакон україни про засади запобігання І протидії корупції (Відомості Верховної Ради України (ввр), 2011, №40, ст. 404) {Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду №6-рп/2012 від 13. 03. 2012
Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду
Роль Конституційного Суду України у забезпеченні верховенства Конституції України. Принцип верховенства права І конституційна юрисдикція. Правові форми участі Конституційного Суду України у закон iconЗакон україни про засади запобігання І протидії корупції (Відомості Верховної Ради України (ввр), 2011, №40, ст. 404) {Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду №6-рп/2012 від 13. 03. 2012
Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду
Роль Конституційного Суду України у забезпеченні верховенства Конституції України. Принцип верховенства права І конституційна юрисдикція. Правові форми участі Конституційного Суду України у закон iconПрограма вступних випробувань з конституційного права україни для ІІ- vі курсів пояснювальна записка
Програма вступних випробувань з Конституційного права України розроблена на основі чинних програм з Конституційного права України,...
Роль Конституційного Суду України у забезпеченні верховенства Конституції України. Принцип верховенства права І конституційна юрисдикція. Правові форми участі Конституційного Суду України у закон iconФорми реалізації конституційного обов’язку додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей

Роль Конституційного Суду України у забезпеченні верховенства Конституції України. Принцип верховенства права І конституційна юрисдикція. Правові форми участі Конституційного Суду України у закон iconФорми реалізації конституційного обов’язку додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей

Роль Конституційного Суду України у забезпеченні верховенства Конституції України. Принцип верховенства права І конституційна юрисдикція. Правові форми участі Конституційного Суду України у закон iconЩодо конституційного подання Верховного суду України
Конституції України положень Закону України «Про судоустрій І статус суддів» від 07. 2010 р у частині змін до розділу хіі-2 Господарського...
Роль Конституційного Суду України у забезпеченні верховенства Конституції України. Принцип верховенства права І конституційна юрисдикція. Правові форми участі Конституційного Суду України у закон iconРішення Конституційного Суду України від 03. 06. 1999 року №5-рп/99 (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім’ї»)

Роль Конституційного Суду України у забезпеченні верховенства Конституції України. Принцип верховенства права І конституційна юрисдикція. Правові форми участі Конституційного Суду України у закон iconО. В. Білоскурська Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці правосвідомість та правова культура, як невід’ємні складові конституційного обов’язку додержуватися конституції україни та закон
Правосвідомість та правова культура, як невід’ємні складові конституційного обов’язку додержуватися конституції україни та законів...
Роль Конституційного Суду України у забезпеченні верховенства Конституції України. Принцип верховенства права І конституційна юрисдикція. Правові форми участі Конституційного Суду України у закон iconО. Білоскурська ( І нститут держави І права ім В. М. Корецького нан україни)
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи