Питання на залік для магістрів із спецкурсу «теоретичні проблеми права соціального забезпечення» icon

Питання на залік для магістрів із спецкурсу «теоретичні проблеми права соціального забезпечення»
Скачати 67.64 Kb.
НазваПитання на залік для магістрів із спецкурсу «теоретичні проблеми права соціального забезпечення»
Дата30.07.2012
Розмір67.64 Kb.
ТипДокументи

ПИТАННЯ НА ЗАЛІК ДЛЯ МАГІСТРІВ ІЗ СПЕЦКУРСУ «ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»


 1. Правове поняття соціального забезпечення громадян в Україні.

 2. Право людини на соціальне забезпечення в Україні: поняття, зміст, обсяг, межі.

 3. Поняття права соціального забезпечення та сфера його дії.

 4. Предмет права соціального забезпечення.

 5. Право соціального забезпечення, право соціального захисту, трудове право, цивільне право, фінансове право: проблема співвідношення.

 6. Особливості методу права соціального забезпечення за умови ринкових перетворень.

 7. Система права соціального забезпечення та основні критерії групування її елементів.

 8. Загальна частина права соціального забезпечення.

 9. Проблеми змістового наповнення спеціальної частини права соціального забезпечення.

 10. Система принципів права соціального забезпечення.

 11. Форми права соціального забезпечення: сутність, класифікація, тенденції розвитку.

 12. Соціально-забезпечувальні правовідносини: сучасне розуміння та наповнення спеціальних ознак.

 13. Суб’єктно-об’єктна характеристика правовідносин соціального забезпечення.

 14. Зміст соціально-забезпечувальних правовідносин: суб’єктивне право, юридичний обов’язок.

 15. Соціально-страхові правовідносини: проблема правової природи.

 16. Юридичні факти в механізмі реалізації норм права соціального забезпечення і правосуб'єктності.

 17. Організаційно-правові форми соціального забезпечення: поняття, види, сучасне розуміння.

 18. Теоретичні основи соціального страхування як організаційно-правової форми соціального забезпечення

 19. Асигнування з бюджету як організаційно-правова форма соціального забезпечення громадян в Україні: проблеми застосування в ринкових умовах.

 20. Недержавне пенсійне страхування: проблеми галузевої належності.

 21. Пенсійне забезпечення як інститут права соціального забезпечення.

 22. Поняття, ознаки та особливості соціальної допомоги; її місце в системі соціального забезпечення України.

 23. Правовідносини, які виникають внаслідок надання соціальних пільг.

 24. Проблеми правового забезпечення соціального обслуговування та соціальних послуг.


^ ПИТАННЯ НА ІСПИТ ДЛЯ МАГІСТРІВ ІЗ СПЕЦКУРСУ «ПРАВОВІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ»


 1. Соціальне страхування як принцип права соціального забезпечення.

 2. Соціальне страхування як організаційно правова форма соціального забезпечення.

 3. Соціальне страхування я к інститут права соціального забезпечення.

 4. Проблема галузевої належності правових норм, що становлять правовий інститут соціального страхування.

 5. Поняття та юридичні ознаки соціального страхування.

 6. Відмінність соціального страхування від інших видів страхування.

 7. Види соціального страхування за законодавством України.

 8. Система нормативно-правових актів, що регулюють соціальне страхування в Україні.

 9. Роль актів фондів соціального страхування у регулюванні відносин соціального страхування.

 10. Страховий ризик як різновид соціального ризику. Ознаки страхових ризиків.

 11. Система страхових соціальних ризиків.

 12. Поняття та ознаки суб’єктів соціального страхування.

 13. Види суб’єктів системи соціального страхування України.

 14. Застраховані особи як суб’єкти соціального страхування.

 15. Поняття та види страхувальників. Порядок набуття статусу страхувальника.

 16. Страховики у системі соціального страхування України.

 17. Види страховиків та особливості правового статусу окремих страховиків.

 18. Роль держави у системі соціального страхування України.

 19. Поняття, ознаки та види правовідносин соціального страхування

 20. Місце правовідносин соціального страхування у предметі права соціального забезпечення.

 21. Зв’язок правовідносин соціального страхування із предметом регулювання інших галузей права.

 22. Соціально-забезпечувальні правовідносини у системі соціального страхування, їх види.

 23. Структура соціально-забезпечувальних правовідносин у системі соціального страхування: суб’єкти, об’єкти, зміст.

 24. Процедурні відносини у системі соціального страхування, їх особливості

 25. Суб’єкти, об’єкти та зміст процедурних правовідносин у системі соціального страхування.

 26. Поняття страхових внесків, їх відмінність від податків та інших обов’язкових зборів і платежів.

 27. Інші джерела формування коштів соціального страхування.

 28. Поняття страхових виплат, їх ознаки.

 29. Види страхових виплат. Проблеми розмежування видів страхових виплат та відмежування їх від інших видів соціального забезпечення.

 30. Страхові пенсії: поняття, ознаки, види.

 31. Поняття, види та особливості страхових допомог.

 32. Соціальне обслуговування у системі соціального страхування.

 33. Поняття, ознаки та види відповідальності за порушення законодавства про соціальне страхування.

 34. Відповідальність страховиків та їх посадових осіб.

 35. Відповідальність страхувальників за порушення порядку нарахування і сплати страхових внесків.

 36. Відповідальність застрахованих осіб.^ ПИТАННЯ НА ІСПИТ ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ ІЗ СПЕЦКУРСУ «СОЦІАЛЬНІ ДОПОМОГИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ»


 1. Поняття та ознаки соціальних допомог.

 2. Види соціальних допомог. Страхові та нестрахові (державні) соціальні допомоги.

 3. Принципи соціальних допомог в Україні.

 4. Загальні підстави призначення, надання та відмови у виплаті страхових допомог.

 5. Загальні підстави призначення, надання та відмови у виплаті нестрахових (державних) допомог.

 6. Поняття допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

 7. Суб’єкти права на допомогу у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

 8. Правові підстави виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

 9. Правові умови виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

 10. Порядок виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

 11. Підстави відмови у призначенні та виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

 12. Розмір допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

 13. Страхова допомога на поховання.

 14. Правовий статус комісії (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

 15. Поняття допомоги в разі нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

 16. Суб’єкти права на допомогу в разі нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

 17. Поняття нещасного випадку на виробництві, професійного захворювання.

 18. Загальний та спеціальний порядки розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

 19. Порядок визначення ступеня втрати працездатності потерпілим.

 20. Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.

 21. Призначення щомісячної грошової суми в разі часткової чи повної втрати професійної працездатності (щомісячна страхова виплата).

 22. Страхова виплата потерпілому при тимчасовому переведенні його на легшу роботу. Страхові виплати потерпілому під час його професійної реабілітації.

 23. Одноразова допомога потерпілому в разі стійкої втрати професійної працездатності.

 24. Одноразова допомога в разі смерті потерпілого.

 25. Щомісячні страхові виплати особам, які мають на це право у разі втрати годувальника.

 26. Страхова допомога дитині, яка народилась інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності.

 27. Страхові виплати на медичну та соціальну допомогу.

 28. Санаторно-курортне лікування потерпілих від нещасних випадків на виробництві чи від професійного захворювання.

 29. Порядок виплати страхових соціальних сум у разі смерті потерпілого.

 30. Порядок розгляду справ про страхові виплати . Відмова у страхових виплатах і наданні соціальних послуг. Припинення страхових виплат і надання соціальних послуг.

 31. Суб’єкти права на допомоги сім’ям з дітьми.

 32. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами.

 33. Одноразова допомога при народженні дитини.

 34. Допомога у зв’язку з доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

 35. Державна допомога на дітей, які перебувають під опікою та піклуванням.

 36. Державна допомога на дітей одиноким матерям.

 37. Порядок призначення та виплати страхових допомог сім’ям з дітьми.

 38. Порядок призначення та виплати державних допомог сім’ям з дітьми.

 39. Поняття та ознаки субсидії як державної допомоги.

 40. Суб’єкти права на житлову субсидію.

 41. Умови призначення субсидії на житлово-комунальні послуги.

 42. Підстави відмови у призначенні субсидії на житлово-комунальні послуги .

 43. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям.

 44. Допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.

 45. Допомога по безробіттю: правові підстави, суб’єкти, розміри.

Схожі:

Питання на залік для магістрів із спецкурсу «теоретичні проблеми права соціального забезпечення» iconЗавдання для самостійної роботи студентів, які вивчають спецкурс «Теоретичні проблеми права соціального забезпечення»
Проаналізуйте концепцію соціальної аліментарності та її значення для обґрунтування предмета права соціального забезпечення в сучасних...
Питання на залік для магістрів із спецкурсу «теоретичні проблеми права соціального забезпечення» iconІ. Теоретичні питання
Місце соціального ризику в структурі юридичного факту, що зумовлює реалізацію права на соціальне забезпечення
Питання на залік для магістрів із спецкурсу «теоретичні проблеми права соціального забезпечення» iconТема 1: Поняття, метод і система права соціального забезпечення
Болотіна Н. Б. До питання про модель соціального забезпечення в Україні // Державність. – 1993. №2
Питання на залік для магістрів із спецкурсу «теоретичні проблеми права соціального забезпечення» iconТематик а курсових робіт для студентів стаціонару 3 курсу з Права соціального забезпечення на 2012 – 2013 н р
Соціально-забезпечувальні відносини – складова частина предмету права соціального забезпечення
Питання на залік для магістрів із спецкурсу «теоретичні проблеми права соціального забезпечення» iconПлан науково-дослідницької роботи Національного університету «Одеська юридична академія» на 2011-2015 роки за темою «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та права»
...
Питання на залік для магістрів із спецкурсу «теоретичні проблеми права соціального забезпечення» iconКонтрольні питання з дисципліни «Трудове право»
Поняття трудового права як галузі права. Відмежування трудового права від суміжних галузей права (цивільного, адміністративного права,...
Питання на залік для магістрів із спецкурсу «теоретичні проблеми права соціального забезпечення» iconПитання на модуль №1 з права соціального забезпечення. Сформулюйте визначення поняття «соціальне забезпечення»
Розкрийте зміст концепції непрацездатності для обґрунтування сфери соціально-забезпечувальних правовідносин
Питання на залік для магістрів із спецкурсу «теоретичні проблеми права соціального забезпечення» iconПитання на модуль №1 з права соціального забезпечення, для заочної форми навчання

Питання на залік для магістрів із спецкурсу «теоретичні проблеми права соціального забезпечення» iconТема Поняття, предмет, метод І система права соціального забезпечення
Поняття соціального забезпечення, соціального захисту, соціальної політики держави
Питання на залік для магістрів із спецкурсу «теоретичні проблеми права соціального забезпечення» icon16 квітня 2011 року взяти участь у науково-практичній конференції студентів «Актуальні питання сучасної науки і права»
Теоретичні та практичні питання адміністративного права і процесу, фінансового права, господарського права і процесу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи