Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Правовий режим земель рекреаційного призначення (26, 27 І 30 березня 2012 р.) icon

Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Правовий режим земель рекреаційного призначення (26, 27 І 30 березня 2012 р.)
Скачати 156.95 Kb.
НазваПравовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Правовий режим земель рекреаційного призначення (26, 27 І 30 березня 2012 р.)
Дата30.07.2012
Розмір156.95 Kb.
ТипДокументи

ПЛАН

практичних занять з курсу «Земельне право України»

для студентів 4-го курсу денної форми навчання


ТЕМА 18: ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ТА ІНШОГО ПРИРОДООХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(26, 27 і 30 березня 2012 р.)


Основні питання

1. Поняття та склад земель природно-заповідного фонду.

2. Порядок відведення земельних ділянок для створення об’єктів природно-заповідного фонду.

3. Загальна характеристика правового режиму земель природно-заповідного фонду.

4. Особливості правового регулювання охорони та використання земель, зайнятих:

а) природними заповідниками;

б) біосферними заповідниками;

в) національними природними парками;

г) регіональними ландшафтними парками;

ґ) заказниками;

д) іншими об’єктами природно-заповідного фонду.

5. Землі іншого природоохоронного призначення та особливості їх правового режиму.

6. Поняття та склад земель рекреаційного призначення.

7. Особливості правового режиму земель рекреаційного призначення.

8. Особливості використання земель рекреаційного призначення.

9. Зміст, підстави виникнення, зміни та припинення права рекреаційного землевикористання.

Додаткові питання

1. Класифікація територій та об’єктів природно-заповідного фонду України.

2. Який порядок створення й оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду?

3. Проаналізуйте як змінювалося місце земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення у складі категорій земель до 1990 р. і після 1990 р.

4. Назвіть особливості правового режиму земель природно-заповідного фонду.

5. Які види відповідальності передбачено за порушення правового режиму земель природно-заповідного фонду?

6. Які землі можна віднести до земель іншого природоохоронного призначення?

7. До складу якої категорії земель входять водно-болотні угіддя?

8. Співвідношення понять «рекреаційна зона» і «землі рекреаційного призначення».

9. До складу яких категорій земель можуть входити землі рекреаційного призначення?

10. Форми природокористування на землях рекреаційного призначення: спеціальне і загальне природокористування.

11. Які особливості зміни цільового призначення земель оздоровчого і рекреаційного призначення?

12. До складу якої категорії земель входять земельні ділянки, надані для дачного будівництва?


Вирішити задачі

Задача 1.

Рішенням Луганської обласної ради від 18 травня 1995 р. № 6/8 було оголошено створення ботанічного заказника «Гончарівський» площею 389 га в Сватівському районі Луганської області, який умовно знаходиться на території трьох сільських рад (умовно тому, що відсутня будь-яка технічна документація на цю заповідну зону). Голова однієї із сільських рад звернувся до юридичної консультації за відповіддю на запитання: хто зобов’язаний виготовити технічну документацію на ботанічний заказник та здійснити відмежування земель природно-заповідного фонду від інших категорій? Надайте консультацію голові сільської ради.


Задача 2.

При розпаюванні земель колективної власності у 2001 році на підставі рішення сільської ради було надано і відведено в натурі земельну ділянку із земель орнітологічного заказника «Млин» площею 2,48 га та виготовлено Державний акт на право приватної власності на землю громадянину Івченку. Відповідно до рішення Київської обласної ради народних депутатів від 10 березня 1994 року орнітологічний заказник місцевого значення «Млин» загальною площею 71,6 га, розташований на землях колгоспу «Хлібороб» , входить до природно-заповідного фонду області.

Прокурор в інтересах райдержадміністрації звернувся до суду з позовом про припинення права власності на земельну ділянку Івченка. Яке рішення має прийняти суд? Обґрунтуйте це рішення.


Задача 3.

Сім’я Валовіних на Закарпатті відповідно до чинного законодавства займається зеленим туризмом. Для забезпечення збільшення обсягу послуг голова сім’ї звернувся із заявою до райдержадміністрації щодо виділення земельної ділянки для створення пункту технічного обслуговування автомобілів громадян, яка розташована в межах земель рекреаційного призначення.

Який порядок надання земельних ділянок за рахунок земель рекреаційного призначення?

Задача 4.

Житель України переобладнав приватний будинок, який розташований на приватній земельній ділянці в межах земель рекреаційного призначення, у будинок відпочинку сімейного типу.

При укладенні договору купівлі-продажу цього будинку з громадянином Росії нотаріус рекомендував українцю укласти договір оренди земельної ділянки для обслуговування будинку.

Чи правий нотаріус?


Задача 5.

Громадська організація «Зелена планета» обґрунтувала необхідність створення регіонального ландшафтного парку «Гуцулка» в межах Вижницького району Івано-Франківської області і звернулися з відповідним клопотанням до Вижницької районної ради. Голова Вижницької районної ради відмовив у прийнятті і розгляді відповідної заяви.

1. Хто має право клопотати про створення чи оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду і який орган розглядає такі клопотання?

2. Який орган приймає рішення про створення регіонального ландшафтного парку?

3. Який орган приймає рішення про відведення земельної ділянки для регіонального ландшафтного парку?


^ ТЕМА 19: ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.

(2, 3, 6 квітня 2012 року)


Основні питання

1. Поняття та склад земель оздоровчого призначення.

2. Особливості правового режиму земель оздоровчого призначення.

3. Округи і зони санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів.

4. Особливості використання земель оздоровчого призначення.

5. Поняття та склад земель історико-культурного призначення.

6. Правові форми використання земель історико-культурного призначення.

7. Правові форми та методи охорони земель історико-культурного призначення.

8. Охоронювані археологічні території та їх правовий режим.

9. Статус територій, пов’язаних з охороною культурної спадщини.


Додаткові питання

1. Назвіть структурні елементи національної екологічної мережі.

2. Розмежуйте поняття «лікувально-оздоровча місцевість» і «курорт».

3. Яка мета санітарної охорони курортів?

4. Визначте зміст терміну „природні лікувальні властивості”.

5. У якому порядку місцевість оголошується курортом?

6. Особливості надання земельних ділянок для створення або розширення курортів.

7. Визначте основні засоби та заходи правової охорони земель оздоровчого призначення.

8. Особливості оподаткування земель оздоровчого призначення.

9. Визначте цільове призначення земель історико-культурного призначення.

10. Порядок віднесення земельних ділянок до земель історико-культурного призначення.

11. Правовий режим зон охорони пам’яток.


Вирішити задачі

Задача 1.

На прохання відпочиваючих, що мають особистий автомобільний транспорт адміністрація оздоровчого санаторію, що знаходиться на березі Азовського моря, дозволила спорудити автомобільну стоянку в межах прибережної смуги моря. Державний інспектор з контролю за використанням і охороною земель, на підставі виявлення порушення земельного законодавства, зафіксував правопорушення та передав матеріали перевірки до прокуратури.

Вкажіть порядок та особливості використання земель оздоровчого призначення. Визначте права та обов’язки державного інспектора з контролю за використанням і охороною земель.

Задача 2.

Директор санаторію «Обрій» своїм розпорядженням дозволив будівництво житлових приміщень працівникам санаторію, які працювали в санаторії більше 10 років. При проведенні перевірки дотримання земельного законодавства районною прокуратурою цей факт був визнаний незаконним. Директор санаторію звернувся в юридичну консультацію з питанням щодо правомірності своїх дій.

Зробіть висновок.


Задача 3.

Згідно з рішенням Кіровоградської обласної ради від 24 листопада 2006 року № 114 «Про створення історико-архітектурного заповідника родини Раєвських» було створено комунальне підприємство «Історико-культурний заповідник родини Раєвських».

Для території заповідника за рахунок земель Розумівської та Бовтирської сільських рад Олександрійського району Кіровоградської області були відведені у постійне користування земельні ділянки загальною площею 3,28 га. Нині для розвитку заповідника виникла потреба у включенні до його території земель водного фонду (ставка) площею 11,8 га, що межує із заповідником на території Розумівської та Бовтирської сільських рад.

Керівництво комунального підприємства «Історико-культурний заповідник родини Раєвських» звернулося до Управління земель промисловості, природоохоронного призначення та моніторингу земель Державного агентства земельних ресурсів за роз’ясненням щодо порядку включення земель водного фонду (ставка) до території комунального підприємства «Історико-культурний заповідник родини Раєвських», що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст області, з подальшим отриманням державного акта на право постійного користування землею. Дайте роз’яснення керівництву «Історико-культурний заповідник родини Раєвських».


Задача 4.

Поблизу Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника активно ведеться житлове будівництво разом з офісними приміщеннями та облаштуванням підземних майданчиків для паркування авто.

Які зони встановлюються навколо історико-культурних заповідників з метою захисту традиційного характеру їх середовища? Наскільки правомірними в наведеному випадку є будівельні роботи в охоронній зоні?


Рекомендовані джерела:


І Законодавство

 1. Основы земельного законодательства Союза ССР и Союзных республик от 13 декабря 1968 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1968. – № 51. – Ст. 485.

 2. Земельний кодекс УРСР від 8 липня 1970 р.// Відомості Верховної Ради УРСР. – 1970. – № 29. – Ст. 205.

 3. Земельний кодекс УРСР від 18 грудня 1990 р. № 561-12 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 10. – Ст. 98.

 4. Закон України „Про внесення змін та доповнень до Земельного кодексу Української РСР” від 13 березня 1992 р. № 2196-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 25. – Ст. 354.

 5. Водний кодекс України від 06.06.1995 р. № 213/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – Ст. 189.

 6. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3. – Ст. 27.

 7. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. № 3852-ХІІ (в ред. від 08.02.2006 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 21. – Ст. 170.

 8. Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів (Рамсарська конвенція від 02.02.1971 р.), ратифікована Законом України «Про участь України в Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів» від 29.10.1996 р. № 437/96-вр // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 50. – Ст. 257.

 9. Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року № 1264-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.

 10. Закон України „Про природно-заповідний фонд України” від 16 червня 1992 року № 2456-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 502.

 11. Закон України „Про фізичну культуру і спорт” від 24.12.1993 р. № 3808-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 14. – Ст. 80.

 12. Закон України „Про туризм” від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 31. – Ст. 241.

 13. Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 р. № 1805-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 39. – Ст. 333. – (із останніми змінами від 13.01.2011 р.).

 14. Закон України „Про курорти” від 05.10.2000 р. № 2026-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 50. – Ст. 435

 15. Закон України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» від 21.09.2000 р. № 1989-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 47. – Ст. 405.

 16. Закон України «Про охорону археологічної спадщини» від 18.03.2004 р. № 1626-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 26. – Ст. 361. – (із останніми змінами від 13.01.2011 р.).

 17. Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки» від 20.04.2004 р. № 1692-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 32. – Ст. 390.

 18. Закон України «Про екологічну мережу» від 24.06.2004 р. № 1864-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 45. – Ст. 502.

 19. Закон України «Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах» від 17.03.2011 р. № 3159-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 40. – Ст. 400.

 20. Указ Президента України «Про біосферні заповідники України» від 26.11.1993 р. № 563/93 // http://zakon1.rada.gov.ua.

 21. Указ Президента України «Про резервування цінних природних територій для наступного заповідання» від 24.04.1998 р. № 374/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 17. – Ст. 620.

 22. Указ Президента України «Про території природно-заповідного фонду загальнодержавного значення» від 21.02.2002 р. № 167/2002 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 9. – Ст. 394.

 23. Постанова Кабінету Міністрів України „Про заходи щодо охорони водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення” від 23 листопада 1995 року № 935 // http://zakon1.rada.gov.ua.

 24. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку водних об’єктів, що відносяться до категорії лікувальних” від 11.12.1996 р. № 1499 // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – № 21. – Ст. 584.

 25. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Списку історичних населених місць України» від 26.07.2001 р. № 878 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 31. – Ст. 1402.

 26. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України» від 27.12.2001 р. № 1760 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 52. – Ст. 2372.

 27. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини» від 28.12.2001 р. № 1768 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 1. – Ст. 6.

 28. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам’ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України» від 13.03.2002 р. № 316 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – Ст. 585.

 29. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць» від 13.03.2002 р. № 318 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – Ст. 587.

 30. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного значення» від 29.08.2002 р. № 1287 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 36. – Ст. 1693. – (із останніми змінами від 16.06.2004 р.).

 31. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення» від 25.08.2004 р. № 1094 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 34. – Ст. 2261.

 32. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Державну службу з питань національної культурної спадщини» від 15.03.2006 р. № 336 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 11. – Ст. 761.

 33. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство культури і туризму України» від 08.11.2006 р. № 1566 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 45. – Ст. 3010.

 34. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок” від 16.05.2007 р. № 733 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 37. – Ст. 1483.

 35. Постанова Кабінету Міністрів України «Про занесення об’єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України» від 03.09.2009 р. № 928 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 68. – Ст. 2344.

 36. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку заповідної справи на період до 2020 року» від 08.02.2006 р. № 70-р // Офіційний вісник України. – 2006. – № 6. – Ст. 315.

 37. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Положення про єдині державні знаки та аншлаги на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду України» від 29.03.1994 р. № 30 // http://zakon1.rada.gov.ua.

 38. Наказ Міністерства охорони здоров’я України „Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів” від 19.06.1996 р. № 173 // http://zakon1.rada.gov.ua.

 39. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Міністерства культури і мистецтв України «Про затвердження Положення про зоологічний парк загальнодержавного значення» від 20.02.1998 р. № 21/46 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 17. – Стор. 231.

 40. Наказ Міністерства екології і природних ресурсів України «Про затвердження Структури, змісту і порядку ведення паспорта водно-болотного угіддя міжнародного значення» від 27.12.2002 р. № 524 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 4. – Ст. 165.

 41. Наказ Міністерства культури і мистецтв України «Про затвердження тимчасових форм дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам’ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою» від 24.05.2005 р. № 329 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 24. – Ст. 1359.

 42. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Положень про Проекти організації територій установ природно-заповідного фонду України» від 06.07.2005 р. № 245 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 31. – Ст. 1913.ІІ Література:

 1. Андрейцев В. І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії / Володимир Іванович Андрейцев. – [2-ге вид., випр.]. – К.: Знання, 2007. – 445 с.

 2. Балушка Н. Особливості правового режиму земель водно-болотних угідь за законодавством України / Н. Балушка // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 2006. – Випуск 43. – С. 235-241.

 3. Бевз О. В. Історичні ареали населених місць: поняття, юридичні ознаки та їх закріплення в українському законодавстві / О. В. Бевз // Проблеми законності. – 2010. – Випуск 108. – С. 218-224.

 4. Бевз О. Юридична природа поняття „історичні ареали населених місць” та їх значення у складі земель істотко-культурного призначення / Олена Бевз // Юридична Україна. – 2009. – № 11-12. – С. 200-207.

 5. Булах І. Г. Правове регулювання використання та охорони земель оздоровчого призначення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 / І. Г. Булах. – Донецьк, 2010. – 19 с.

 6. Голованюк А. Й. Правовий режим земель природно-заповідного фонду: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / А. Й. Голованю. – К., 2008. – 19 с.

 7. Донець О. В. Визначення земель історико-культурного призначення за Земельним Кодексом України / О. В. Донець // Проблеми законності. – 2007. – Випуск 90. – С. 108-112.

 8. Донець О. В. Деякі проблемні питання визначення дефініції «землі історико-культурного призначення» / О. В. Донець // Ученые записки Таврического національного университета им. В. И. Вернадського. Серия «Юридические науки». – 2008. – Том 21 (66). – № 2. – С. 258-261 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журналу: http://science.crimea.edu/zapiski/2008/law/uch_21_2l/039_donets_ov.pdf

 9. Донець О. В. Охорона земель історико-культурного призначення: конституційно-правові засади / О. В. Донець // Проблеми законності. – 2008. – Випуск 98.

 10. Донець О. В. Правове регулювання використання земель історико-культурного призначення / О. В. Донець // Четверті юридичні читання: матеріали Міжнародної наукової конференції, 3-4 квітня 2008 р. – К., 2008. – С. 352-353.

 11. Земельне право України: підручник / [Беженар Г. М., Бондар Л. О., Гавриш Н. С. і ін.]; за ред. О. О. Погрібного та І. І. Каракаша. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К.: Істина, 2009. – 600 с.

 12. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Андрейцев В. І., Балюк Г. І., Гетьман А. П. та ін.]; за заг. ред. В.І. Семчика. – [3-є вид., перероб. і доп.]. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2007. – 896 с.

 13. Кулинич П. Ф. Правовий режим земель рекреаційного призначення / П. Ф. Кулинич // Земельне право України. Теорія і практика. – 2008. – № 5-6. – С. 31-40.

 14. Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підручник / Анатолій Миколайович Мірошниченко. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 712 с.

 15. Мірошниченко А. М. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / А. М. Мірошниченко, Р. І. Марусенко. – К.: Правова єдність, 2009. – 496 с.

 16. Науково-практичний коментар Водного кодексу України / [Багай Н. О., Кобецька Н. Р., Миро ненко І. В. та ін.]; за заг. ред. Н. Р. Кобецької. – Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2010. – № 11. – 360 с.

 17. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / [Бондар Л. О., Гетьман А. П., Гончаренко В. Г. та ін.]; за заг. ред. В. В. Медвечука. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 654 с.

 18. Науково-практичний коментар Лісового кодексу України / [Балюк Г. І., Власенко Ю. Л., Гетьман А. П. та ін.]; за ред. Г. І. Балюк. - Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2009. – № 10. – 368 с.

 19. Палій Н. І. Правове регулювання використання та охорони земель рекреаційного призначення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 / Н. І. Палій. – К., 2011. – 20 с.

 20. Пеліванова Н. Особливості правового режиму територій, пов’язаних з охороною археологічної спадщини / Надія Пеліванова // Юридична Україна. – 2009. – № 5. – С. 92-98.

 21. Пеліванова Н. Поняття та правові ознаки території, пов’язаної з охороною археологічної спадщини / Надія Пеліванова // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 7. – С. 101-105.

 22. Петлюк Ю. С. Законодавче забезпечення охорони та використання земель оздоровчого призначення в РФ / Ю. С. Петлюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Право». – 2011. – Вип. 165 частина 1.

 23. Петлюк Ю. Землі оздоровчого призначення як категорія земель України: етапи розвитку законодавства / Юрій Петлюк // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 2. – С. 83-86.

 24. Петлюк Ю. Нормативно-правове забезпечення управління в галузі використання та охорони земель оздоровчого призначення / Юрій Петлюк // Юридична Україна. – 2010. – № 5. – С. 84-88.

 25. Петлюк Ю. Особливості використання земель оздоровчого призначення / Юрій Петлюк // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 5. – С. 94-97.

 26. Петлюк Ю. Правова охорона як основний змістоутворюючий елемент правового режиму земель оздоровчого призначення / Юрій Петлюк // Юридична Україна. – 2008. – № 7. – С. 86-90.

 27. Петлюк Ю. С. Правовий режим земель оздоровчого призначення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 / Ю. С. Петлюк. – К., 2009. – 16 с.

 28. Семчик В. І. Земельне право України: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. зал.] / Семчик В. І., Кулинич П. Ф., Шульга М. В. – К.: Вид. Дім „Ін Юре”, 2008. – 600 с.

 29. Скляр М. До питання про розмежування земель рекреаційного та земель іншого цільового призначення / Марина Скляр // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 2. – С. 87-89.

 1. Скляр М. М. Окремі історико-правові аспекти правового режиму земель рекреаційного призначення [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/18_NilN_2007/Pravo/23085.doc.htm

 2. Скляр М. М. Правовий режим земель рекреаційного призначення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 / М. М. Скляр. – К., 2012. – 24 с.

 3. Скляр М. Про особливості використання земель рекреаційного призначення / Марина Скляр // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 10. – С. 55-57.

 4. Скляр М. Про поняття „землі рекреаційного призначення” / Марина Скляр // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 1. – С. 39-41.

 5. Федорович І. В. Поняття та ознаки курорту // І. В. Федорович // Збірник наукових праць за результатами Міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин в Україні” (м. Хмельницький, 14-15 травня 2010 року). – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. – С. 263-267.

 1. Федорович І. В. Поняття та склад земель оздоровчого призначення / І. В. Федорович // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції (3-4 лютого 2011 року). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 254-255.Керівники курсу доц. Федорович В. І.

доц. Ващишин М. Я.

Схожі:

Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Правовий режим земель рекреаційного призначення (26, 27 І 30 березня 2012 р.) iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Земельне право України» на ІІ семестр 2013-2014 н р. для юрд 41-44 (І потік)
...
Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Правовий режим земель рекреаційного призначення (26, 27 І 30 березня 2012 р.) iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Земельне право України» на ІІ семестр 2013-2014 н р. для юрд 45-47 (ІІ потік)
...
Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Правовий режим земель рекреаційного призначення (26, 27 І 30 березня 2012 р.) iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Земельне право України» на ІІ семестр 2013-2014 н р. для юрд 4В-4Д (ІV потік)
...
Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Правовий режим земель рекреаційного призначення (26, 27 І 30 березня 2012 р.) iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Земельне право України» на ІІ семестр 2013-2014 н р. для юрд 48-4Б (ІІІ потік)
...
Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Правовий режим земель рекреаційного призначення (26, 27 І 30 березня 2012 р.) iconПравовий режим земель лісогосподарського призначення (9, 10, 13 квітня)
Особливості управління в галузі використання та охорони земель лісогосподарського призначення
Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Правовий режим земель рекреаційного призначення (26, 27 І 30 березня 2012 р.) iconТема 15: правовий режим земель сільськогосподарського призначення
Поняття та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення
Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Правовий режим земель рекреаційного призначення (26, 27 І 30 березня 2012 р.) iconТема 15: правовий режим земель сільськогосподарського призначення
Поняття та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення
Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Правовий режим земель рекреаційного призначення (26, 27 І 30 березня 2012 р.) iconТема: правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення
Поняття та склад земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення
Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Правовий режим земель рекреаційного призначення (26, 27 І 30 березня 2012 р.) iconТема: правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення
Поняття та склад земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення
Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Правовий режим земель рекреаційного призначення (26, 27 І 30 березня 2012 р.) icon2 заняття) заняття І (25, 28, 29 березня 2013 р.) І основні питання
Законодавство, що визначає правовий режим земель житлової та громадської забудови
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи