Правовий режим земель лісогосподарського призначення (9, 10, 13 квітня) icon

Правовий режим земель лісогосподарського призначення (9, 10, 13 квітня)
Скачати 106.46 Kb.
НазваПравовий режим земель лісогосподарського призначення (9, 10, 13 квітня)
Дата30.07.2012
Розмір106.46 Kb.
ТипЗадача

ПЛАН

практичних занять з курсу «Земельне право України»

для студентів 4-го курсу денної форми навчання


ТЕМА 20: ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(9, 10, 13 квітня)

Основні питання

 1. Поняття та склад земель лісогосподарського призначення.

 2. Особливості правового режиму земель лісогосподарського призначення.

 3. Право власності на землі лісогосподарського призначення.

 4. Право користування землями лісогосподарського призначення.

 5. Особливості управління в галузі використання та охорони земель лісогосподарського призначення.

 6. Особливості правової охорони земель лісогосподарського призначення.

 7. Відповідальність за порушення правового режиму земель лісогосподарського призначення.Додаткові питання

 1. Регламентація правового режиму земель лісогосподарського призначення Земельним і Лісовим кодексами України.

 2. Розмежуйте поняття лісової ділянки та земельної лісової ділянки.

 3. Дайте визначення лісу, лісового фонду та земельної лісової ділянки.

 4. Поділ лісів на категорії.

 5. Види користування землями лісогосподарського призначення (за термінами і метою).

 6. Поняття й особливості лісового сервітуту.

 7. Особливості відшкодування втрат лісогосподарського виробництва.Вирішити задачі

Задача 1.

Товариство пасічників звернулося до держлісгоспу із заявою про виділення їм у тимчасове користування для розміщення пасіки суміжних із лісом сільськогосподарських угідь. Взамін товариство зобов’язалося забезпечувати держлісгосп продуктами бджільництва. Така угода була укладена і зареєстрована держлісгоспом.

Інспектор по земельних ресурсах району виніс рішення про незаконність цієї угоди та наклав на відповідальних осіб цієї угоди адміністративний штраф. Це рішення держлісгоспом було оскаржено до суду.

Чи підлягає протест задоволенню? Вирішити справу.


Задача 2.

Фермер Раєвський уклав угоду з начальником місцевого лісгоспу Сіренком про надання йому у тимчасове користування 15 га лісових угідь під сінокоси та 24 га під пасовища. У свою чергу він зобов’язався передавати безоплатно для працівників лісгоспу м'ясо-молочні продукти харчування.

Цю угоду вони вирішили нотаріально посвідчити. Приватний нотаріус Рибалко відмовився посвідчити цю угоду, вважаючи, що її складено з порушенням умов земельного законодавства. Незважаючи на це сторони стали виконувати взяті зобов’язання.

Через 6 місяців після підписання угоди частина лісових угідь, яка була передана під сінокоси, увійшла до створеного природного національного парку, дирекція якого заборонила здійснювати відповідні роботи. Начальник лісгоспу запропонував інші рівнозначні угіддя, однак фермер відмовився від них через їх віддаленість і припинив виконання взятих зобов’язань.

Лісгосп звернувся до суду.

Чи підлягає позов задоволенню? Вирішити справу.


Задача 3.

На базі міжрайонного лісгоспу створено спільне підприємство із залученням іноземного капіталу для виробництва меблів та різних столярних виробів. Для здійснення господарської діяльності підприємства потрібні значні земельні площі і воно звернулося до районної державної реєстрації з відповідним клопотанням. Районна держадміністрація відмовила у задоволенні прохання, вважаючи, що така діяльність не може здійснюватися на землях лісогосподарського призначення і запропонувала угіддя лісових згарищ.

Чи правомірна відмова районної державної адміністрації? Вирішити справу.


Задача 4.

Іноземне представництво фірми «Legis» звернулось до районної ради із заявою про виділення частини лісових угідь для зведення об’єктів культурно-оздоровчого та рекреаційного призначення.

Районна рада задовольнила клопотання іноземного представництва, надавши йому у тимчасове користування 8,2 га лісових угідь. Керівництво лісгоспом оскаржило це рішення до суду, вважаючи його незаконним. У матеріалах справи зазначалося, що на цих угіддях функціонує дитяча організація «Юний натураліст». Незважаючи на те, що іноземне представництво виділило значні кошти на облаштування і благоустрій нових угідь цій дитячій організації, вказані землі використовуються не за призначенням, оскільки здійснювалася вирубка деревини. Тому рішення районної ради, на думку керівників лісництва, підлягає опротестуванню.

Чи підлягає скарга задоволенню? Вирішити справу.


Рекомендовані джерела:


І Законодавство

 1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3. – Ст. 27.

 2. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. № 3852-ХІІ (в ред. від 08.02.2006 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 21. – Ст. 170. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3. – Ст. 27.

 3. Закон України „Про природно-заповідний фонд України” від 16 червня 1992 року № 2456-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 502.

 4. Закон України „Про мисливське господарство та полювання” від 22 лютого 2000 року № 1478-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 18. – Ст. 132.

 5. Закон України „Про використання земель оборони” від 27 листопада 2003 року № 1345-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 14. – Ст. 209.

 6. Постанова Кабінету Міністрів України „Про розміри та порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню” від 17 листопада 1997 року № 1279 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 47. – Ст. 40.

 7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил поліпшення якісного складу лісів» від 12 травня 2007 року № 724 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 37. – Ст. 1478.

 8. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок” від 16 травня 2007 року № 733 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 37. – Ст. 1483.

 9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів» від 23 травня 2007 року № 761 // Офіційний вісник України. – 2007. – №39. – Ст. 31.

 10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення державного лісового кадастру та обліку лісів» від 20 червня 2007 року № 848 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 46. – Ст. 1885.

 11. Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України» від 10 квітня 2006 року № 105 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 31. – Ст. 2276.


ІІ Література

 1. Земельне право України: підручник / [Беженар Г. М., Бондар Л. О., Гавриш Н. С. і ін.]; за ред. О. О. Погрібного та І. І. Каракаша. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К.: Істина, 2009. – 600 с.

 2. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Андрейцев В. І., Балюк Г. І., Гетьман А. П. та ін.]; за заг. ред. В.І. Семчика. – [3-є вид., перероб. і доп.]. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2007. – 896 с.

 3. Крассов О. И. Соотношение правовых режимов земель государственного лесного фонда и земель иных категорий [Электронный режим] / О. И. Крассов // правоведение. – 1981. – № 6. – С. 72-76. – Режим доступа: http://law.edu.ru./article.asp?articleID=188684

 4. Кулинич П. Правовий режим полезахисних лісосмуг та проблеми його вдосконалення / П. Кулинич // Право України. – 2007. – № 11. – С. 62-68.

 5. Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підручник / Анатолій Миколайович Мірошниченко. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 712 с.

 6. Мірошниченко А. М. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / А. М. Мірошниченко, Р. І. Марусенко. – К.: Правова єдність, 2009. – 496 с.

 7. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / [Бондар Л. О., Гетьман А. П., Гончаренко В. Г. та ін.]; за заг. ред. В. В. Медвечука. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 654 с.

 8. Науково-практичний коментар Лісового кодексу України / [Балюк Г. І., Власенко Ю. Л., Гетьман А. П. та ін.]; за ред. Г. І. Балюк. - Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2009. – № 10. – 368 с.

 9. Семчик В. І. Земельне право України: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. зал.] / Семчик В. І., Кулинич П. Ф., Шульга М. В. – К.: Вид. Дім „Ін Юре”, 2008. – 600 с.

 10. Чопик О. П. Основні ознаки правового режиму земель лісогосподарського призначення / О. П. Чопик // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції. 4-5 лютого 2009 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – С. 268-270.

 11. Чопик О. П. Переведення земель лісогосподарського призначення у запас: проблеми законодавства та практики / О. П. Чопик // Університетські наукові записки. – 2009. – № 4 (32). – С. 150-155.

 12. Чопик О. П. Поняття лісу як об’єкта правового регулювання / О. П. Чопик // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – Вип. 50. – С. 224-229.

 13. Чопик О. П. Поняття та склад земель лісогосподарського призначення [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://intkorf.org/chopik-op-ponyattya-ta-sklad-zemel-lisogospodarskogo-priznachennya/

 14. Чопик О. П. Про заходи охорони земель лісогосподарського призначення / О. П. Чопик // Юридична Україна. – 2011. – № 2. – С. 68-74.ТЕМА 21: ^ ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ

(16, 17, 20 квітня)

Основні питання

 1. Поняття та склад земель водного фонду.

 2. Особливості правового режиму земель водного фонду.

 3. Право власності на землі водного фонду.

 4. Право користування землями водного фонду та його види.

 5. Особливості управління в галузі використання та охорони земель водного фонду.

 6. Особливості правової охорони земель водного фонду.

Відповідальність за порушення правового режиму земель водного фонду.


Додаткові питання

 1. Яка роль Водного кодексу у регламентації правового режиму земель водного фонду?

 2. Яким законодавством визначається правовий режим підземних вод?

 3. До складу якої категорії земель належать острови і прибережні захисні смуги, зайняті лісами?

 4. Які водні об’єкти можуть бути у приватній власності і за яких умов?

 5. Особливості оренди земельних ділянок водного фонду.

 6. Особливості правового режиму водоохоронних зон.

 7. Особливості правового режиму пляжної зони.Вирішити задачі

Задача 1.

Фермерське господарство «Світанок» зверталося до районної державної адміністрації з проханням передати у приватну власність озеро площею 2,3 га. Рада відмовила у задоволенні заяви, мотивуючи це тим, що це озеро знаходиться за межею населеного пункту, в якому функціонує це господарство.

Дайте правовий аналіз ситуації. Хто може бути суб’єктом права приватної власності на землі водного фонду?


Задача 2.

Фермерське господарство «Соняшник», створене у 2000 році, використовує земельну ділянку площею 6 га на праві постійного користування. Крім того, є озеро площею 2,2 га, надане у тимчасове користування на 10 років. Фермер Онисько звернувся до сільської ради із заявою про приватизацію цього озера. Голова сільської ради відмовив йому і порадив оформити договорі оренди.

Чи правомірне рішення голови сільської ради?


Задача 3.

Адміністрація санаторію «Лиманський» вирішила укласти договір оренди частини озера Сиваш з метою використання його у лікувальних та оздоровчих цілях. В якому порядку оформляється договір оренди водних об’єктів? Хто може бути орендодавцем водних об’єктів загальнодержавного і місцевого значення? Чи дозволяється суборенда водного об’єкта?


Задача 4.

Рішенням Сакської районної адміністрації була встановлена пляжна зона вздовж прибережної захисної смуги Чорного моря і прийнято рішення про надання частини цієї земельної ділянки на умовах суперфіцію ТЗоВ «Дельфін» для будівництва аквапарку.

Прокурор району опротестував дане рішення. Проаналізуйте ситуацію.


Задача 5.

Яхт-клуб «Сирена» використовував на засадах довгострокової оренди озеро площею 4 га з 2002 р. по 2012 р. По завершенню терміну оренди президент «Сирени» вирішив продовжити використання озера в рекреаційних цілях і звернувся до райдержадміністрації з відповідною заявою.

Райдержадміністрація опублікувала в пресі офіційну інформацію про виставлення на земельні торги права оренди озера і зобов’язала «Сирену» знести всі зведені нею будівлі та споруди у прибережній захисній смузі.

Яхт-клуб оскаржив дане рішення до адміністративного суду. Проаналізуйте ситуацію.


Рекомендовані джерела:


І Законодавство

 1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3. – Ст. 27.

 2. Водний кодекс України від 06.06.1995 р. № 213/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – Ст. 189.

 3. Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів (Рамсарська конвенція від 02.02.1971 р.), ратифікована Законом України «Про участь України в Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів» від 29.10.1996 р. № 437/96-вр // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 50. – Ст. 257.

 4. Закон України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 р. № 2918-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 16. – Ст. 112.

 5. Постанова Кабінету Міністрів України „Про заходи щодо охорони водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення” від 23 листопада 1995 року № 935 // http://zakon1.rada.gov.ua

 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них» від 08 травня 1996 р № 486 // http://zakon1.rada.gov.ua

 7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку користування землями водного фонду» від 13 травня 1996 р. № 502 // http://zakon1.rada.gov.ua

 8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії судноплавних» від 12 червня 1996 р. № 640 // http://zakon1.rada.gov.ua

 9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними» від 14 квітня 1997 р. № 347 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 16. – Стор. 80.

 10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів» від 18 грудня 1998 р. № 2024 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 51. – Стор. 31.

 11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней і паводків» від 31 січня 2001 р. № 87 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 5. – Ст. 188.

 12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного значення» від 29.08.2002 р. № 1287 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 36. – Ст. 1693. – (із останніми змінами від 16.06.2004 р.).

 13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду» від 12 липня 2005 р. № 557 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 28. – Ст. 1631.

 14. Наказ Державного комітету України по водному господарству «Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення правил охорони водних ресурсів на землях водного фонду, пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, порушення правил їх експлуатації» від 29 грудня 2001 р. № 290 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 4. – Ст. 151.


ІІ Література

 1. Земельне право України: підручник / [Беженар Г. М., Бондар Л. О., Гавриш Н. С. і ін.]; за ред. О. О. Погрібного та І. І. Каракаша. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К.: Істина, 2009. – 600 с.

 2. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Андрейцев В. І., Балюк Г. І., Гетьман А. П. та ін.]; за заг. ред. В.І. Семчика. – [3-є вид., перероб. і доп.]. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2007. – 896 с.

 3. Кулинич П. Ф. Правовий режим земель водного фонду / П. Ф. Кулинич // Земельне право України. Теорія і практика. – 2008. – № 5-6. – С. 18-30.

 4. Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підручник / Анатолій Миколайович Мірошниченко. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 712 с.

 5. Мірошниченко А. М. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / А. М. Мірошниченко, Р. І. Марусенко. – К.: Правова єдність, 2009. – 496 с.

 6. Науково-практичний коментар Водного кодексу України / [Багай Н. О., Кобецька Н. Р., Миро ненко І. В. та ін.]; за заг. ред. Н. Р. Кобецької. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 360 с.

 7. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / [Бондар Л. О., Гетьман А. П., Гончаренко В. Г. та ін.]; за заг. ред. В. В. Медвечука. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 654 с.

 8. Семчик В. І. Земельне право України: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. зал.] / Семчик В. І., Кулинич П. Ф., Шульга М. В. – К.: Вид. Дім „Ін Юре”, 2008. – 600 с.Керівники курсу доц. Федорович В. І.

доц. Ващишин М. Я.

Схожі:

Правовий режим земель лісогосподарського призначення (9, 10, 13 квітня) iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Земельне право України» на ІІ семестр 2013-2014 н р. для юрд 45-47 (ІІ потік)
...
Правовий режим земель лісогосподарського призначення (9, 10, 13 квітня) iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Земельне право України» на ІІ семестр 2013-2014 н р. для юрд 41-44 (І потік)
...
Правовий режим земель лісогосподарського призначення (9, 10, 13 квітня) iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Земельне право України» на ІІ семестр 2013-2014 н р. для юрд 4В-4Д (ІV потік)
...
Правовий режим земель лісогосподарського призначення (9, 10, 13 квітня) iconПравовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Правовий режим земель рекреаційного призначення (26, 27 І 30 березня 2012 р.)
Тема 18: правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Правовий режим земель рекреаційного...
Правовий режим земель лісогосподарського призначення (9, 10, 13 квітня) iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Земельне право України» на ІІ семестр 2013-2014 н р. для юрд 48-4Б (ІІІ потік)
...
Правовий режим земель лісогосподарського призначення (9, 10, 13 квітня) iconТема 15: правовий режим земель сільськогосподарського призначення
Поняття та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення
Правовий режим земель лісогосподарського призначення (9, 10, 13 квітня) iconТема 15: правовий режим земель сільськогосподарського призначення
Поняття та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення
Правовий режим земель лісогосподарського призначення (9, 10, 13 квітня) iconТема: правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення
Поняття та склад земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення
Правовий режим земель лісогосподарського призначення (9, 10, 13 квітня) iconТема: правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення
Поняття та склад земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення
Правовий режим земель лісогосподарського призначення (9, 10, 13 квітня) icon2 заняття) заняття І (25, 28, 29 березня 2013 р.) І основні питання
Законодавство, що визначає правовий режим земель житлової та громадської забудови
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи