Тема. Управління в сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів. Правове регулювання екологічної експертизи icon

Тема. Управління в сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів. Правове регулювання екологічної експертизи
Скачати 171.82 Kb.
НазваТема. Управління в сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів. Правове регулювання екологічної експертизи
Дата30.07.2012
Розмір171.82 Kb.
ТипДокументи

ТЕМА. УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

1. Поняття, зміст, та види управління в сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів.

2 Система та повноваження органів управління у сфері природокористування та охорони довкілля.

3. Компетенція органів місцевого самоврядування в сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів

4. Громадське управління в сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів.

5. Основні функції управління в сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів:

А) Ведення кадастрів та обліку;

Б) Екологічний моніторинг;

В) Стандартизація та нормування;

Г) Екологічне планування, прогнозування та програмування

Д) Екологічний контроль;

Е) Інші функції управління.

6.Правове регулювання оцінки впливу на довкілля. Співвідношення ОВНС і екологічної експертизи

7.Поняття, зміст та види екологічної експертизи.

8.Об’єкти та суб’єкти екологічної експертизи.

9.Порядок проведення екологічної експертизи. Висновок екологічної експертизи.

10.Державна екологічна експертиза. Оскарження висновку державної екологічної експертизи, правові наслідки.

11.Участь громадськості у проведенні державної екологічної експертизи.

12.Громадська екологічна експертиза.

13.Особливості здійснення оцінки впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕВІРКИ

 1. Дайте визначення поняття «управління у сфері природокористування та охорони довкілля».

 2. Вкажіть види, форми та методи управління у сфері природокористування та охорони довкілля.

 3. Які критерії поділу органів державного управління в сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів на органи загальної та спеціальної компетенції.

 4. Назвіть органи управління спеціальної компетенції та їхні повноваження.

 5. Які завдання покладено на Міністерство екології та природних ресурсів?

 6. Якими правами наділено Міністерство екології та природних ресурсів у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки.

 7. Якими повноваженнями наділенні державні інспектори у сфері здійснення екологічного контролю?

 8. Якими правами та обов’язками наділені громадські інспектори з охорони довкілля?

 9. Назвіть основні функції управління у сфері природокористування та охорони довкілля.

 10. Охарактеризуйте кадастри природних ресурсів як функцію управління у сфері природокористування та охорони довкілля.

 11. В чому суть екологічного моніторингу. Які його основні завдання, функції та види?

 12. Чим різняться між собою стандартизація та нормування у сфері охорони довкілля?

 13. У чому відмінність між «плануванням», «прогнозуванням» і «програмуванням»?

 14. У чому суть і відмінність між гранично допустимими концентраціями (ГДК) забруднюючих речовин і гранично допустимими викидами (ГДВ) і скидами (ГДС) забруднюючих речовин?

 15. У чому полягає екологічне ліцензування?

 16. На основі норм законодавства встановіть, до компетенції яких конкретно державних органів належить право припинення, зупинення чи обмеження діяльності підприємств та інших об’єктів, у випадку порушення ними вимог екологічного законодавства.

 17. Які функції управління прямо чи опосередковано спрямовані на інформаційне забезпечення охорони довкілля?

 18. Дайте визначення поняття "екологічний контроль", які види та завдання екологічного контролю

 19. Назвіть основні завдання екологічного аудиту.

 20. Вкажіть мету екологічної експертизи ?

 21. На яких принципах базується проведення екологічної експертизи?

 22. Назвіть класифікації видів екологічної експертизи?

 23. Що таке заява про екологічні наслідки діяльності?

 24. Які відомості повинна містити заява про екологічні наслідки?

 25. З яких стадій складається екологічна експертиза?

 26. Поняття та зміст висновку екологічної експертизи?

 27. Правове значення висновків державної та громадської експертизи?

 28. Протягом якого часу висновок державної екологічної експертизи вважається дійсним?

 29. Хто здійснює фінансування екологічної експертизи?

 30. Яким вимогам повинен відповідати експерт, щоб проводити екологічну експертизу?

 31. Назвіть права та обов’язки експерта екологічної експертизи?

 32. В яких випадках проводиться повторна екологічна експертиза? А додаткова?^ ВИРІШИТИ ЗАДАЧІ

1. Громадянка Коваль звернулась до Управління Мінприроди із скаргою про те, що на вулиці, де вона проживає, зрізані дерева: тополя, береза та липи, які протягом багатьох років виконували захисні, естетичні та інші функції.

Під час розгляду цієї справи було встановлено, що громадянин Войтович звертався до Тресту зеленого господарства із проханням зрізати зазначені дерева, оскільки їх крони перешкоджають сонячному світлу, від чого в його будинку стало холодно та підвищилась вологість.

Не дочекавшись відповіді на своє звернення, Войтович зрізав дерева, про що було складено протокол державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища.

До кола повноважень яких органів належать питання утримання насаджень у місті? Чи правомірно поступив Войтович? Які органи покликані вирішити дану справу. Обґрунтуйте шляхи вирішення цієї справи.


2. Під час проведення моніторингу стану довкілля в області комісією з представників Мінприроди, Держводгоспу, Держлісгоспу було винесено рішення про тимчасову заборону (зупинення) діяльності державного підприємства лісового господарства, що спеціалізується на заготівлі, реалізації та переробці деревини. Діяльність підприємства проводиться з грубим порушенням вимог природоохоронного законодавства: в процесі виробничої діяльності здійснюється забір підземних вод для виробничих та господарсько-побутових потреб без дозволу на спеціальне водокористування.

Вжиті заходи щодо припинення правопорушення (приписи щодо отримання відповідних ліцензій, притягнення до адміністративної відповідальності) не призвели до усунення виявлених порушень, тому було прийнято рішення тимчасово заборонити (зупинити) діяльність державного підприємства лісового господарства, пов’язану із забором підземних вод.

Визначити коло правовідносин, що склалися. Дати характеристику функцій управління в галузі екології. Визначити правомірність дій членів комісії. Вирішити справу.


3. У статуті новоствореної фірми “Кортіс“ ЛТД одним із напрямків діяльності є виробництво виробів з пластмаси. Це, як відомо, веде до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Після завершення процедури реєстрації, закупки необхідного обладнання, заключення договорів про співробітництво фірма розпочала свою діяльність по переробці відходів.

Чи всі необхідні згідно законодавства вимоги по здійсненні такої діяльності дотримано керівниками фірми? Хто здійснює ліцензування даного виду діяльності? Затвердження яких нормативів необхідно для здійснення цього виду діяльності? Куди потрібно звертатися керівництву цієї юрособи для отримання необхідних дозволів?


4. Під час перетину державного кордону України на залізничній станції „Хутір Михайливський” працівниками служби екологічного контролю на кордоні (далі – Служба) оглядався вантаж двох вагонів – продукти харчування рослинного і тваринного походження для діабетиків, які направлялись із Самари львівському підприємству „Здорові продукти”.

Працівники Служби вимагали надання спеціальних дозволів, які б підтверджували законність добування деяких рослин та тварин, з яких виготовлено відповідні продукти.

Представники львівського підприємства-імпортера заперечували проти вказаної вимоги, наголошуючи, що єдиним необхідним документом на продукцію є сертифікат якості, виданий лабораторією в м. Самарі.

Начальник Служби заборонив ввіз продуктів в Україну, а зібрані по справі матеріали передав органам прокуратури для порушення кримінальної справи.

„Здорові продукти” оскаржили дії Служби до суду.

Визначити види правовідносин, що виникли. Чи відповідають дії Служби нормам чинного екологічного законодавства України? Надати правову оцінку позиції підприємства „Здорові продукти”.

Вирішити справу.


5. Членами студентської дружини охорони природи, які одночасно є громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища, при проведенні рейду по басейну ріки Дністер по перевірці дотримання екологічного законодавства було виявлено ряд порушень, пов'язаних зі збором не знешкоджених стічних вод та побутових відходів, розорюванням земель та вирубкою дерев на берегах ріки, будівництвом літніх ферм для худоби у поймі ріки та інші. За всіма виявленими порушеннями ними були складені протоколи, направлені у Державне управління Мінприроди у Львівській області.

Чи правомірні дії членів студентської дружини? Яким нормативно-правовим актом регулюється діяльність громадських інспекторів охорони навколишнього природного середовища в Україні? Які органи можуть притягнути до відповідальності осіб, що вчинили виявлені правопорушення?

6. В адміністративний суд звернулась громадська організація “Екологія Право-Людина” про визнання недійсним висновку державної екологічної експертизи щодо плану реконструкції Львівського заводу скловиробів АТ “Галичина”, згідно якого передбачалось збільшення об’ємів виробництва у два рази та розширення території заводу.

У позові було вказано, що даний проект не був погоджений з органами санепідемстанції, і не дотримано вимоги про санітарно-захисну зону щодо житлових будинків, розташованих навколо території заводу. Перевіркою, що була проведена санепідемстанцією, встановлено перевищення ГДВ агресивного пилу та піску, а також рівнів шуму. Громадяни, які проживають навколо заводу та представники громадської організації проводили зустрічі з директором заводу, але питання залишилось не вирішеним. Дізнавшись, що матеріали реконструкції заводу подані у Держуправління Мінекресурсів, громадяни звернулись з листом до начальника цього управління з проханням не надавати позитивного висновку державної екологічної експертизи, але він не врахував листа.

Визначте суспільні відносини, про які йдеться в цій задачі. Чи підлягає позов задоволенню? Вирішіть справу. Надайте консультацію та рекомендацію громадянам і громадській організації стосовно чого, що ще необхідно зробити.


7. Під час розгляду міськвиконкомом генерального плану забудови міста було запропоновано з метою впорядкування руху автотранспорту та зменшення навантаження на центральну частину міста прокласти автомагістраль. Вказана магістраль має проходити через декілька парків міста та історичний ландшафтний парк. Прокурор природоохоронної прокуратури вказав у листі міськраді, що прокладення автомагістралі призведе до зменшення території парків, і що воно суперечить чинному законодавству, оскільки генплан не має позитивного висновку екологічної експертизи. Лист прокурора не був врахований, і генеральний план міста, складовою частиною якого є прокладення автомагістралі, був затверджений на сесії міськради. Прокурор опротестував це рішення як незаконне.

Чи обґрунтований протест прокурора? Напишіть протест. Вирішіть справу.


8.В Держуправління екобезпеки подано проектні матеріали будівництва фабрики по переробці пластикового посуду. В поданих матеріалах відсутній розділ “Оцінка впливу на оточуюче середовище”.

Обґрунтуйте та напишіть позитивний чи негативний висновок державної екологічної експертизи.


9. Громадськістю Пустомитівського району була проведена громадська екологічна експертиза проекту надання земельної ділянки для захоронення відходів та будівництва заводу по переробці відходів. Згідно висновку громадської екологічної експертизи вказаний завод спричинить значне забруднення навколишнього середовища. Висновок громадської екологічної експертизи був негативним. У ньому вказувалось, що представлені в проекті технології є екологічно небезпечними, і вони не відповідають сучасному рівню розвитку науки і техніки. Проекти надання земельної ділянки для захоронення відходів і будівництва заводу по переробці відходів отримали позитивний висновок державної екологічної експертизи. Рекомендації громадської екологічної експертизи не були враховані.

Яке юридичне значення має висновок громадської екологічної експертизи? Дайте консультацію громадянам. Вирішіть справу.


10. Для проведення незалежної екологічної експертизи впливу діяльності спільного підприємства по переробці та компостуванню відходів виробництва холдинговою компанією "Еврика" створено тимчасовий еколого-експертний колектив. Керівник цього колективу звернувся до районної санітарно-епідеміологічної станції з пропозицією надати всі відомості про стан захворюваності населення, що проживає поблизу зазначеного підприємства, та дані, що характеризують санітарно-епідеміологічну та екологічну обстановку у місті з урахуванням інших антропогенних чинників.

Головний лікар санітарно-епідеміологічної станції відмовився надати таку інформацію, посилаючись на те, що комерційна фірма може отримати таку інформацію тільки на компенсаційних засадах. Оскільки компанія "Еврика" взяла на себе зобов’язання дати комплексну екологічну оцінку району та його впливу на здоров’я населення, то вона має провести необхідні дослідження і відповідно до отриманих даних проаналізувати й оцінити діяльність екологічно небезпечного підприємства, за рахунок коштів якого і має бути проведена екологічна експертиза. Керівник тимчасового еколого-експертного колективу оскаржив цю відмову в Міністерство охорони здоров’я, вважаючи це порушенням правового статусу експерта екологічної експертизи.

Чи підлягає скарга задоволенню? Вирішити справу.


11. Державне підприємство "Дельта-Лоцман" розробило робочий проект створення глибоководного суднового ходу Дунай-Чорне море на українській ділянці дельти та отримало позитивний висновок державної екологічної експертизи щодо ОВНС робочого проекту створення глибоководного суднового ходу Дунай-Чорне море на українській ділянці дельти.

Директор благодійного фонду "Екоправо-Львів" подав позов до суду про визнання недійсним висновку Державної екологічної експертизи, який надало Міністерство охорони навколишнього природного середовища України.

Позивач просить суд:

1) зобов’язати Державне підприємства "Дельта-Лоцман" провести публічні слухання або відкриті засідання з метою врахування громадської думки з питань ОВНС робочого проекту та забезпечити позивачу можливість взяти участь у проведенні повторної державної екологічної експертизи робочого проекту "Створення глибоководного суднового ходу Дунай-Чорне море" в складі державних еколого-експертних комісій;

2) визнати висновок державної екологічної експертизи щодо робочого проекту "Створення глибоководного суднового ходу "Дунай-Чорне море на українській ділянці дельти, 1 етап" недійсним.

Визначити види правовідносин, що склалися. Який порядок проведення державної екологічної експертизи? Який порядок проведення громадської екологічної експертизи? Чи законні вимоги „Екоправо Львів” Вирішити справу.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ.навч.закладів / А.П.Гетьман В.К.Попов, М.В.Шульга та ін.; за ред.А.П.Гетьмана та М.В.Шульги – Харків.: Право, 2005. –С.3-27.

 2. Екологічне право України: Академічний курс./ Під. ред. Шемшученка Ю.С./ К.2008.

 3. Право довкілля (екологічне право) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.; за ред. П.Д.Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2010. С. 45-67.

 4. Природноресурсове право України: Навч. посібник / За ред. І.І. Каракаша. – К.: Істина, 2005. С.121-134.

 5. Кобецька Н.Р. Екологічне право України. Навчальний посібник. – К. Юрінком Інтер, 2007. – 352с.

 6. Голиченков А.К. Экологический контроль: теория и практика правового регулирования. – М.: МГУ, 1992.

 7. В. Костицький Екологія перихіного періоду: право, держава, економіка. Укр. інформаційно-правовий центр, 2001.

 8. Тустановська І.В. Застосування екологічного законодавства органами Мінекобезпеки України // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наук. статей викладачів юридичного факультету. – Випуск 2. – Івано-Франківськ: Плай, 1998. – С.116-126.

 9. Управління у сфері охорони довкілля та природокористування в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення. ВЕГО "МАМА-86" К.2003.

 10. Шемшученко Ю.С. Державний і громадський контроль в галузі охорони навколишнього природного середовища. – К.: “Знання“, 1980. – 48 с.

 11. Екологічний контроль: питання теорії і практики. Наукове видання. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. К. 1999.

 12. Андрейцев В.І. Екологічне право. – К.: Вентурі, 1996.

 13. Андрейцев В.И., Пустовойт М.А., Калиновський С.В. та ін. Екологічна експертиза: право і практика. – К.: Урожай, 1992. – 206 с.

 14. Кравченко С.М., Походзяєв В.А. Оцінка впливу на навколишнє середовище поняття та правові підстави // Вісник Львівського університету. – 1994. – Вип. 31. – С. 59-62.

 15. Лазор О. Екологічна експертиза: теорія, методологія, практика. – Львів, 2002.

 16. Проблеми підвищеної ролі державної, наукової і громадської екологічної експертизи // Тез.доп. і вист. учасн. наук.-практ. конф. – Львів, 1991. – 123 с.ЗАКОНОДАВСТВО

 1. Конституція України. Закон України від 28 червня 1996 р.

 2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 // Відомості Верховної Ради України 2002, N3-4 від 25.01.2002, ст.27.

 3. Водний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №24. – Ст.189.

 4. Лісовий кодекс Ураїни // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №17. – Ст.99.

 5. Кодекс України про надра // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №36. – Ст.340.

 6. Про охорону навколишнього природного середовища Закон України від 25 червня 1991 р.

 7. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Закон України від 24 лютого 1994 р. // Голос України. – 1994. – 8 квітня.

 8. Про місцеве самоврядування Закон України від 21 травня 1997 р.

 9. Про місцеві державні адміністрації Закон України від 5 травня 1999 р.

 10. Про основи містобудування Закон України від 16.11. 92

 11. Основи законодавства України про охорону здоров‘я Закон України // Голос України. – 1992. – 15 грудня.

 12. Про Кабінет міністрів України Закон України від 16 травня 2008 року.

 13. Про тваринний світ Закон України від 13.12.2001р.

 14. Про охорону атмосферного повітря Закон України від 21.06.2001р.

 15. Про поводження з радіоактивними відходами Закон України від 30 червня 1995 р.

 16. Про природно-заповідний фонд Закон України від 16 червня 1992 р.

 17. Про рослинний світ Закон України від 9 квітня 1999 р

 18. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань Закон України»від 14 січня 1998 р.

 19. Про зону надзвичайної екологічної ситуації Закон України від 13 липня 2000 р.

 20. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів Закон України від 19.12.95№ 481/95-ВР

 21. Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії Закон України від 11.01.00

 22. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності Закон України від 06.09.05

 23. Про лікарські засоби Закон України від 04.04.96

 24. Про ліцензування певних видів господарської діяльності” Закон України від 01.06.00

 25. Про інформування громадськості з питань що стосуються довкілля. Постанова Верховної Ради України від 4.11.2004р.

 26. Постанова ВРУ від 29.10.1992р. «Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, і організацій і об’єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища».

 27. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади Указ Президента від 09.12.2010.№1085/2010 // Офіційний вісник України вiд 17.12.2010 - 2010 р., № 94, стор. 15, стаття 3334, код акту 53839/2010.

 28. Указ Президента України «Про положення про Міністерство екології та природних ресурсів України» від 13 квітня 2011 року №452/2011 // Офіційний вісник України вiд 26.04.2011 - 2011 р., № 29, стор. 255, стаття 1258, код акту 56051/2011.

 29. Указ Президент України «Про Державне агентство земельних ресурсів України від 8 квітня 2011  № 445/2011// Офіційний вісник України вiд 26.04.2011 - 2011 р., № 29, стаття 1253.

 30. Указ Президента України «Про Державну інспекцію сільського господарства України» від 13 квітня 2011 року № 459/2011 // Офіційний вісник України вiд 26.04.2011 - 2011 р., № 29, стор. 302, стаття 1265, код акту 56058/2011.

 31. Указ Президента України «Про Міністерство аграрної політики та продовольства України» від , 23 квітня 2011 року N 500/2011 // Офіційний вісник України вiд 04.05.2011 - 2011 р., № 31, стаття 1326.

 32. Указ Президента України «Про Положення про Державну екологічну інспекцію України» від 13 квітня 2011 року № 454/2011 // Офіційний вісник України вiд 26.04.2011 - 2011 р., № 29, стор. 272, стаття 1260, код акту 56053/2011.

 33. Указ Президента України «Про Положення про Державне агентство лісових ресурсів України» від 13 квітня 2011 року №458/2011 // Офіційний вісник України від 26.04.2011 - 2011 р., № 29, стор. 296, стаття 1264, код акту 56057/2011.

 34. Указ Президента України «Про Положення про Державне агентство водних ресурсів України» від 13 квітня 2011 року № 453/2011 // Офіційний вісник України вiд 26.04.2011 - 2011 р., № 29, стор. 267, стаття 1259, код акту 56052/2011.

 35. Указ Президента України «Про Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України» від 6 квітня 2011 року № 400/2011// Офіційний вісник України вiд 26.04.2011 - 2011 р., № 29, стор. 122, стаття 1235, код акту 56017/2011.

 36. Кабінет Міністрів України;  Постанова, Положення  вiд 16.06.2004  № 770 Про урядові органи державного управління у складі Міністерства охорони навколишнього природного середовища

 37. Постанова КМУ “Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності” 20.11.00 № 1719

 38. Постанова КМУ “Про затвердження Положення про дозвільну систему” 12.10.92 № 576

 39. Постанова КМУ “Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру” 07.12.05 № 1176

 40. Постанова КМУ “Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу” 29.11.00 №1755

 41. Постанова Пленуму ВСУ “Про Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"” 13.09.00 № 01-8/493

 42. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку. Закон України від 8 лютого 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №12. – Ст.10.

 43. Про відходи. Закон України від 5 березня 1998 р. // Голос України. – 1998. – №70. – 14 квітня.

 44. Про затвердження Інструкції з оформлення Міністерства охорони навколишнього природного середовища України матеріалів про адміністративні правопорушення. Наказ Мінприроди від 5.07.2004р., № 264.

 45. Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля. Постанова КМ України від 30.03.98 №391 // Офіційний Вісник України. – 1998. – №13. – Ст.495.

 46. Про затвердження Положення про регіональні кадастри природних ресурсів: постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2001р.

 47. Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України: Наказ Мін буду України від 10.04.2006р.

 48. Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 27 лютого 2002р. № 88.

 49. Про охорону навколишнього природного середовища. Закон України від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №41. – Ст.546.

 50. Про екологічну експертизу. Закон України від 9 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №8. – Ст.54.

 51. Про ратифікацію Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті. Закон України від 19.03.1999р. // Відомості Верховної Ради України, 1999, № 18, ст. 153.

 52. Про об’єкти підвищеної небезпеки. Закон України від 18 січня 2001 р. // Голос України. – 2001. – 6 березня.

 53. Про регулювання містобудівної діяльності Закон України від 17.02.2011 р. № 3038-VІ // Голос України вiд 12.03.2011 - № 45.

 54. Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. №554 // ЗП Уряду України. – 1995. – №10. – Ст.252.

 55. Про порядок передачі документації на державну екологічну експертизу. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 1995 р. №870 // ЗП Уряду України. – 1996. – №3. – Ст.85.

 56. Про нормативи витрат на проведення державної екологічної експертизи. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 1996 р. №644 // ЗП Уряду України. – 1996. – №13. – Ст.367.

 57. Про затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2003 р. № 483.

 58. Про затвердження Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля Наказ Мін природи 18.12.2003 N 168.

 59. Державні будівельні норми (ДБН А.2.2-1-2003) визначено «Проектування. Склад та зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд», затверджені Наказом Держбуду України від 15.12.2003р. № 214

 60. Про затвердження Інструкції про здійснення державної екологічної експертизи. Наказ Мінекобезпеки від 07.06.1995р. (втратив чинність).

Схожі:

Тема. Управління в сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів. Правове регулювання екологічної експертизи iconПлан практичних занять із земельного права України для студентів ІV курсу денної форми навчання тема 12
Загальна характеристика управління у сфері використання та охорони земель: поняття, види, правове регулювання
Тема. Управління в сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів. Правове регулювання екологічної експертизи iconПовідомлення про Другий міжнародний науковий семінар: „ Природні ресурси регіону: проблеми метризації, використання та охорони, присвячений 25-ти річчю кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи
Географічний факультет, кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи
Тема. Управління в сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів. Правове регулювання екологічної експертизи iconПовідомлення за підсумками роботи ІV міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів»
Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів підготовлена і проведена 12-14 квітня 2005 року Донецькими...
Тема. Управління в сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів. Правове регулювання екологічної експертизи iconПовідомлення за підсумками роботи ІI міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів»
Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів підготовлена і проведена 15-17 квітня 2002 року Донецькими...
Тема. Управління в сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів. Правове регулювання екологічної експертизи iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Правове регулювання охорони праці» на І семестр 2012-2013 р р. для юрд 41-45 (І потік)
Державна політика у сфері охорони праці. Поняття та правове забезпечення охорони праці
Тема. Управління в сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів. Правове регулювання екологічної експертизи iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Правове регулювання охорони праці» на І семестр 2012-2013 р р. для юрд 4Б-4Д (ІV потік)
Державна політика у сфері охорони праці. Поняття та правове забезпечення охорони праці
Тема. Управління в сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів. Правове регулювання екологічної експертизи iconПовідомлення за підсумками роботи ІIІ міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів»
Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів підготовлена і проведена 13-15 квітня 2004 року Донецькими...
Тема. Управління в сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів. Правове регулювання екологічної експертизи iconМетодичні розробки з патентознавства для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету
Тема №1. Поняття права інтелектуальної власності. Система органів управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності...
Тема. Управління в сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів. Правове регулювання екологічної експертизи iconПовідомлення за підсумками роботи V міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів»
Донецькими національним технічним університетом, національним університетом і Донецькою філією Державного закладу Державний екологічний...
Тема. Управління в сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів. Правове регулювання екологічної експертизи iconМетодичні розробки з патентознавства для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету
Тема №1. Патентознавство як наука. Поняття права інтелектуальної власності. Система органів управління у сфері охорони прав на об’єкти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи