Тема 6 правове забезпечення екологічної безпеки теоретичні питання icon

Тема 6 правове забезпечення екологічної безпеки теоретичні питання
Скачати 102.52 Kb.
НазваТема 6 правове забезпечення екологічної безпеки теоретичні питання
Дата30.07.2012
Розмір102.52 Kb.
ТипДокументи

ТЕМА 6 ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Екологічна безпека, як складова національної безпеки України.

 2. Поняття та зміст екологічної безпеки.

 3. Стандартизація і нормування у сфері забезпечення екологічної безпеки.

 4. Поняття та види державних стандартів.

 5. Поняття і види екологічних нормативів.

 6. Поняття і види екологічних вимог щодо окремих видів діяльності.

 7. Вимоги екологічної безпеки щодо планування та забудови територій.

 8. Вимоги екологічної безпеки щодо продуктів харчування та продукції сільськогосподарського виробництва.

 9. Екологічні вимоги щодо використання атомної енергії та забезпечення раціональної безпеки.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕВІРКИ

 1. Назвіть пріоритетні заходи охорони довкілля визначені Основними напрямками державної політики України та Основними засадами (стратегією) державної екологічної політики України на період до 2020 року.

 2. Назвіть ознаки екологічної безпеки

 3. Чому екологічна безпека вважається складовою національної безпеки?

 4. Яке значення для досягнення безпечного для життя і здоров'я довкілля мають державні стандарти? Наведіть приклади.

 5. Які екологічні нормативи можете Ви назвати? Що покладено в основу екологічного нормування?

 6. Що таке екологічні вимоги? Для яких об’єктів та видів діяльності їх встановлюють?

 7. Як впливають на забезпечення екологічної безпеки генетично модифіковані продукти?

 8. Назвіть заходи забезпечення радіаційної безпеки.

 9. Як поділяється територія населеного пункту з урахуванням переважного функціонального використання?

 10. У чому суть Генеральної схеми планування територій України?

 11. Письмово скласти проект правил благоустрою населеного пунку.


^ ВИРІШИТИ ЗАДАЧІ

1. Група мешканців с.Солонка Львівської області звернулись до керівників автозаправки “Лукойл” з вимогою перенести автозаправну станцію за межі вказаного населеного пункту.

В обґрунтування своєї вимоги громадяни зазначили, що випари бензину негативно впливають на здоров’я людей, викликаючи головокружіння, нудоту, приступи астми та загострення хронічних захворювань, алергічні реакції. Особливу стурбованість викликає здоров’я дітей. Крім цього, відстань між будинками та автозаправкою є меншою за нормативно визначену. А часткові витоки бензину під час заправки автомобілів забруднює ставок загального користування, який знаходиться поблизу.

Керівник екологічної служби «Лукойлу» пояснив, що умови зберігання бензину відповідають нормам екологічної безпеки, тому у населення Солонки немає підстав для хвилювання, а захворюваність населення залежить від загального погіршення екологічного стану довкілля в Україні. До того ж, забруднення ставка нафтопродуктами не має ніякого значення, бо селищна рада ще торік наклала заборону на купання і вилов риби у ставку.

Після цього громадяни звернулись до Державного управління екології Львівської обл. Не отримавши відповіді, вони звернулись до суду з позовом до “Лукойлу” з вимогами про перенесення автозаправки за межі селища, захист порушеного права на екологічну безпеку у вигляді фінансування побудови нового корпусу дитячої лікарні та закупівлю обладнання на власні кошти.

Окреслити коло суспільних відносин, що склались.

Чи підлягає позов задоволенню?

Вирішити справу.


2. Конструкторське бюро Жидачівського целюлозно-паперового комбінату внесло на розгляд дирекції комбінату раціоналізаторську пропозицію, відповідно до якої пропонувалось внести зміни у технологічний процес, оздобивши устаткування спеціальними агрегатами, які дозволяють суттєво збільшити обсяги виробленої продукції. У техніко-економічному обґрунтуванні раціоналізаторської пропозиції зазначалось, що, запровадивши таку новацію, комбінат спроможний буде виробляти продукції більше на 2,5 млн. грн. щорічно. Дирекція підприємства своєю вказівкою запровадила пропозицію на виробництві.

Через деякий час виявилось, що збільшення обсягів вироблення продукції призводить до збільшення обсягів відходів виробництва. Тому надлишкову кількість відходів, які вже не могли утилізуватись у межах первісно визначеного обсягу валового виробництва, дирекція вирішила вивозити на пустир, який знаходився неподалік заводу, а щоб звалище відходів не псувало навколишній краєвид, було прийняте рішення засипати відходи чорноземними ґрунтами, які бралися по домовленості із КСП “Колос” з його полів, тимчасово не зайнятих у сільськогосподарському виробництві.

При перевірці державною екологічної інспекцією додержання заводом вимог екологічного законодавства на це підприємство було накладено штраф і зобов’язано усунути виявлені порушення.

Вважаючи таке рішення неправомірним завод звернувся до господарського суду із вимогою скасувати акт нормативного характеру.

Визначити коло суспільних відносин.

Чи підлягає позов задоволенню?

Вирішити справу.


3. До районної державної екологічної інспекції звернулась громадянка за захистом своїх порушених екологічних прав і розповіла про те, що кожного вечора невідомий забруднювач довкілля здійснює викиди забруднюючих речовин з неприємним запахом (аміак, пил) в атмосферне повітря. На думку громадянки, це здійснює підприємство, що знаходиться на сусідній вулиці. Крім цього, двірник уже декілька днів спалює сухе листя і побутове сміття біля будинку. На вимогу громадян-мешканців будинку припинити спалювання листя та сміття він послався на те, що його немає куди вивозити, адже діяльність міського сміттєспалювального заводу тимчасово заборонена (зупинена) органами державного санітарного нагляду.

Визначити коло суспільних відносин, які виникають.

Які існують форми захисту права громадян на безпечне для життя та здоров’я довкілля?

До яких органів, крім зазначеного вище, можна звернутись за захистом порушених прав громадян у ситуації, що склалась?

Вирішити справу.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Андрейцев В.І. Екологічний ризик у системі правовідносин екологічної безпеки// Право України 1999,– №1,– с.62-69

 2. Андрейцев В. І. Конституційно-правові засади національної екологічної безпеки // Вісник Київського університету. Юридичні науки. – 2001. – Вип. 41. – С. 5-20.

 3. Андрейцев В. І. Право громадян на екологічну безпеку: превентивні гарантії реалізації та захисту // Право України. – 2001. - № 12. – С. 15-20.

 4. Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: проблеми конституційно-правового забезпечення // Право України. – 2001. – № 4. – С. 8 – 11.

 5. Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: система спеціально-правових способів захисту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2003. – Вип. 54. – С. 103 – 109.

 6. Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: система спеціально-правових способів захисту (продовження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2003. – Вип. 55. – С. 147 – 153.

 7. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навч. та наук.-практ. посібн. – К.: Знання-Прес, 2002. – 331 с.

 8. Андрейцев В. І. Проблеми кодифікації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. - Випуск 42. – С. 5-14.

 9. Андрейцев В. І. Проблеми конституціоналізації об’єктного складу права екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2000. - Випуск 40. – С. 5-13.

 10. Балюк Г.І. Правові аспекти забезпечення ядерної та радіаційної (радіоекологічної) безпеки в Україні: / Київський національний ун – т ім. Т. Шевченка. – К.– 196 с.

 11. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / В.К. Попов, А.П. Гетьман, С.В. Разметаев та ін.; За ред. В.К. Попова, А.П. Гетьмана. – Харків: Право, 2001. – 479 с.

 12. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / Г.І. Балюк, М.В. Краснова, Ю.С. Шемшученко та інші; За ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: “Юридична думка”, 2005. – 848 с.

 13. Кобецька Н.Р. Екологічне право України. Навчальний посібник. – К. Юрінком Інтер, 2007. – 352с.

 14. Право довкілля (екологічне право): навч. посібник. Для студ. Вищ. Навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин (та ін.); за ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2010. – с. 21.

 15. Природноресурсове право України: Навч. посібник / За ред. І.І. Каракаша. – К.: Істина, 2005. С.121-134.


Законодавство

 1. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - N 30. - Ст. 141.

 2. Про основи національної безпеки України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 39

 1. Житловий кодекс Української РСР від 30 червня 1983 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1983. - Додаток до N 28. - Ст. 573.

 2. Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28 лютого 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - N 16. - Ст. 200.

 3. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - N 41. - Ст. 546.

 4. Закон України “Про охорону атмосферного повітря” від 16 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - N 50. - Ст. 678.

 5. Закон України “Про основи містобудування” від 16 листопада 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - N 52. - Ст. 68.

 6. Закон України “Про Цивільну оборону України” від 3 лютого 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - N 14. - Ст. 124.

 7. Закон України “Про дорожній рух” від 30 червня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - N 31. - Ст. 338.

 8. Закон України “Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - N 5. - Ст. 21.

 9. Лісовий кодекс України від 21 січня 2006року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - N 17. - Ст. 99.

 10. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - N 27. - Ст. 218.

 11. Кодекс торговельного мореплавства України від 9 грудня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - N 47. - Ст. 349.

 12. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - N 12. - Ст. 81.

 13. Закон України “Про екологічну експертизу” від 9 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 8. – Ст. 54.

 14. Закон України “Про пестициди і агрохімікати” від 2 березня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - N 14. - Ст. 91.

 15. Закон України “Про виключну (морську) економічну зону України” від 16 травня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - N 21. - Ст. 152.

 16. Водний кодекс України від 6 червня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - N 24. - Ст. 189.

 17. Закон України “Про приєднання України до Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду” від 12 липня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - N 44. - Ст. 222.

 18. Закон України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - N 47. - Ст. 256.

 19. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 24. – Ст. 170.

 20. Закон України “Про електроенергетику” від 16 жовтня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - N 1. - Ст. 1.

 21. Закон України “Про відходи” від 5 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - N 36-37. - Ст. 242.

 22. Закон України “Про війська Цивільної оборони України” від 24 березня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - N 19. - Ст. 172.

 23. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 20-21. – Ст. 190.

 24. Закон України “Про архітектурну діяльність” від 20 травня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - N 31. - Ст. 246.

 25. Закон України “Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року та Угоди про імплементацію Частини XI Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року” від 3 червня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - N 31. - Ст. 254.

 26. Закон України “Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля” від 6 липня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - N 34. - Ст. 296 (див. також саму Конвенцію).

 27. Закон України “Про аварійно-рятувальні служби” від 14 грудня 1999 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 4. - Ст. 25.

 28. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - N 25-26. - Ст. 131.

 29. Закон України “Про перевезення небезпечних вантажів” від 6 квітня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - N 28. - Ст. 222.

 30. Закон України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” від 8 червня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - N 40. - Ст. 337.

 31. Закон України “Про зону надзвичайної екологічної ситуації” від 13 липня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - N 42. - Ст. 348.

 32. Закон України «Про стандартизацію»

 33. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»

 34. Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами»,

 35. Закон України «Про електроенергетику»

 36. Закон України «Про захист людини від іонізуючого випромінювання»,

 37. Закон України «Про залізничний транспорт»,

 38. Закон України «Про космічну діяльність»,

 39. Закон України «Про захист прав споживачів»,

 40. Закон України «Про питну воду та водопостачання»

 41. Закон України "Про благоустрій населених пунктів"

 42. Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів"

 43. Закон України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання"

 44. Законом України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

 45. Закон України “Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами” від 14 вересня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - N 44. - Ст. 374.

 46. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Урядовий кур’єр. – 2001. – 25 листопада.

 47. Закон України “Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення” від 13 грудня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - N 14. - Ст. 96.

 48. Закон України “Про приєднання України до Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою” від 4 липня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - N 35. - Ст. 260.

 49. Постанова Верховної Ради України “Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища” від 29 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - N 46. - Ст. 637.

 50. Постанова Кабінету Міністрів України N 554 від 27.07.1995 «Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку»

 51. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року N 173

 52. ДБН 360-92 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень"

 53. Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 р. N 105

Схожі:

Тема 6 правове забезпечення екологічної безпеки теоретичні питання iconТема Поняття охорони праці та її правове забезпечення Література до теми
Амелічева Л. П. Забезпечення безпеки праці як умови трудового договору: дис канд юрид наук. К., 2008. 209 с
Тема 6 правове забезпечення екологічної безпеки теоретичні питання iconРозділ 1 наукові основи безпеки життєдіяльності глава Теоретичні основи безпеки життєдіяльності 1 Предмет «Безпека життєдіяльності»
Безпека життєдіяльності (бжд) – це наука, що вивчає теоретичні основи взаємодії людини з навколишнім середовищем І способи забезпечення...
Тема 6 правове забезпечення екологічної безпеки теоретичні питання iconСтупак А. В., асистент Житомирський державний технологічний університет проблеми банківської безпеки в контексті забезпечення фінансової безпеки україни
Наслідки цих явищ в більшій мірі відобразилися саме на стані банківського сектору країни, а отже, нагального вирішення потребує питання...
Тема 6 правове забезпечення екологічної безпеки теоретичні питання iconКалендарний план лекцій з безпеки життєдіяльності
Безпека життєдіяльності як наука І навчальна дисципліна. Законодавче І нормативно-правове забезпечення безпеки життєдіяльності
Тема 6 правове забезпечення екологічної безпеки теоретичні питання iconУдк 621. 91. Лук’янов С. Т., Хороманська О. Г. (Україна) Деякі аспекти державного регулювання діяльності цивільної авіації за сучасних умов
Рення умов та використання повітряного простору людиною за допомогою повітряних суден. Діяльність цивільної авіації підлягає регулюванню...
Тема 6 правове забезпечення екологічної безпеки теоретичні питання iconПовідомлення №1 16 квітня 2013 року в рамках Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині здоров'я нації» відбудеться науково-практична конференція молодих вчених " актуальні питання гігігєни та екологічної безпеки"
Актуальні питання гігігєни та екологічної безпеки”, організатором якої виступає ду «Інститут гігієни та медичної екології ім. О....
Тема 6 правове забезпечення екологічної безпеки теоретичні питання icon1. Забезпечення екологічної безпеки I підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов'язком
Забезпечення екологічної безпеки I підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи...
Тема 6 правове забезпечення екологічної безпеки теоретичні питання iconРозпорядження " 14 " 11 20 1 1 р. №171/роз м. Київ Про поселення студентів Інституту екологічної безпеки до гуртожитку
...
Тема 6 правове забезпечення екологічної безпеки теоретичні питання iconРозпорядження " 14 " 11 20 1 1 р. №172/роз м. Київ Про поселення студентів Інституту екологічної безпеки до гуртожитку
...
Тема 6 правове забезпечення екологічної безпеки теоретичні питання iconПитання заліку із спецкурсу «Правове регулювання недержавного пенсійного забезпечення»
Поняття та загальна характеристика законодавства про недержавне пенсійне забезпечення України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи