Тема Поняття та види трудових спорів icon

Тема Поняття та види трудових спорів
НазваТема Поняття та види трудових спорів
Сторінка1/4
Дата30.07.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Тема 1. Поняття та види трудових спорів.


Теоретичні питання.


 1. Поняття та предмет трудових спорів.

 2. Сторони трудових спорів.

 3. Види трудових спорів.

 4. Загальна характеристика індивідуальних трудових спорів.

 5. Загальна характеристика колективних трудових спорів.

 6. Причини виникнення трудових спорів.

 7. Проблеми вдосконалення законодавства, яке регулює вирішення трудових спорів в Україні.


Додаткові контрольні питання.


 1. Обгрунтуйте доцільність або недоцільність існування комісій по трудових спорах.

 2. Чи може бути спір трудовим з приводу невиконання умов колективного договору про надання позачергового житла працівникам? У якому порядку він повинен вирішуватися?

 3. А спір про виплату допомог матерям з дітьми, якщо це передбачено колективним договором?

 4. Чи може бути стороною трудового спору особа, яка не є працівником?

 5. Хто є стороною колективного трудового спору профспілковий орган, який представляє інтереси найманих працівників, чи самі наймані працівники?

 6. Ваша думка з приводу ефективності проведення примирних процедур при вирішенні колективних трудових спорів.

 7. Ваша думка з приводу необхідності окремого врегулювання порядку вирішення трудових спорів.

 8. До предмету якої галузі права можна віднести правовідносини, що виникають при вирішення трудових спорів.Вирішити задачі.


1. Водій таксі К. уклав договір оренди автомашини, на якій працював, з адміністрацією таксопарку. Орендну плату він зобов’язався сплачувати у твердій сумі, незалежно від виручки. Пропрацювавши два місяці К. виявив, що таксопарк йому не платить заробітної плати. В таксопарку йому пояснили, що оплатою праці є вся виручка, яка у нього залишається після сплати орендної плати. К. звернувся до КТС про вирішення спору. Голова КТС пояснив К., що такий спір не підвідомчий КТС, оскільки тут має місце цивільно-правовий договір оренди. Суд, розглядаючи спір між К. і таксопарком з приводу оплати праці, керувався нормами трудового права. При цьому суд виходив з того, що оренда лише змінила раніше укладений з К. трудовий договір. В якому порядку повинен вирішуватися спір? Ваша думка про правильність рішення суду.


2. При розгляді справи про поновлення на роботі суддя місцевого суду М. перебував у нетверезому стані і по ходу справи відпускав непристойні репліки в адресу позивачки. Голова суду порушив проти нього дисциплінарне провадження. За його розпорядженням 29 травня була створена комісія, яка провела перевірку даних про дисциплінарний проступок судді М. Підготовлена довідка від 23 червня підтверджувала перебування у судовому засіданні у нетверезому стані.

2 липня 2003 року. голова місцевого суду представив матеріали перевірки і доповідну записку про притягнення М. до дисциплінарної відповідальності голові кваліфікаційної комісії суддів.

Через відсутність більшості членів комісії (перебували у відпустках) справу М. розглядали 5 вересня і простою більшістю голосів (6-”за”, 1-”утримався”) його було звільнено від займаної посади відповідно до п.7 ст.40 КЗпП. М. оскаржив рішення атестаційно-дисциплінарної комісії голові апеляційного суду. В якому порядку повинен розглядатися даний спір? Обгрунтуйте вашу думку з приводу наведеної справи.


3.Директор комунального підприємства відмовив у прийомі на роботу підлітку 15 річного віку, обгрунтовуючи свою відмову тим, що по закону особи молодше 16 років можуть бути прийняті на роботу у виняткових випадках і лише за попередньою згодою профкому. Чи правомірна відмова директора? Куди її можна оскаржити? В якому порядку повинен розглядатися даний спір? Вирішіть справу.


4.Інженер підприємства К. у зв’язку з хворобою, яка тривала більше чотирьох м’ясці підряд (важкий перелом ноги), був звільнений з роботи за п.5 ст.40 КЗпП України. К. не погодився із звільненням і звернувся до суду з позово про поновлення на роботі. В обгрунтування своїх вимог К. вказав, що його посада ніким не зайнята, а його обов’язки тимчасово розподілені між колегами по відділу. Суддя вказав К., що в позовній заяві він повинен ще вимагати виплати компенсації за вимушений прогул. К. заперечив, оскільки вважав, що суд сам повинен вирішити це питання. Проаналізуйте аргументи судді і К. Вирішіть спір.


5.Трудвий колектив гідрографічної бази висунув на конференції 15 лютого вимогу про збільшення у зв’язку з інфляцією заробітної плати і про її індексацію. Ці вимоги розглядалися примирною комісією і трудовим арбітражем, але спір вирішений не був. На конференції 19 лютого наймані працівники прийняли рішення про початок безстрокового страйку з 3 березня і попередили про це керівництво 20 лютого. Начальник гідрографічної бази звернувся до суду з позовом про визнання страйку незаконним, оскільки початок його призведе до зриву робіт по підготовці до весняних паводків, що може потягнути за собою значну шкоду. В якому порядку вирішується колективний трудовий спір? Яке рішення повинен винести суд?


Законодавство.

 1. Конституція України.К.1997.

 2. Кодекс Законів про працю України.К.1997.

 3. Цивільно-процесуальний кодекс України.

 4. Закон України „Про судоустрій” від 7 лютого 2002 року.

 5. Закон України „Про виконавче провадження” від 21 квітня 1999 р. // Відомості верховної ради України, 1999, № 24, ст.207.

 6. Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”,від 3 березня 1998 р.// Відомості Верховної Ради України 1998 , №

 7. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя”, від 1 листопада 1996р.Література.

 1. Барабаш А., Гончарова Г. Гарантії трудових прав працівників кооперативів. //Право України, 1992, № 1.

 2. Бурак В.Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні. Київ. 2003р.

 3. Голощапов А.С. Понятие, виды, причины, подведомственность трудовых споров. М.,1980.

 4. Грузінова Л.П. Трудові спори. Київ.2002.

 5. Данилов Е.П. Трудовые споры: комментарии, адвокатская и судебная практика, нормативные акты. М.2004.

 6. Давиденко Г. Зміни в порядку розгляду індивідуальних трудових спорів. //Право України, 1992, №9.

 7. Куренной А.М. Трудовые споры. Практический коммнетарий.М., 2001.

 8. Лаврінчук І. Прцесуальне забезпечення трудових прав в Україні. //Право україни, 2001, № 1.

 9. Лазор В. Поняття трудових спорів, конфліктів та їх позовний та непозовний характер. //Право України, 2002, № 7.

 10. Толкунова В.Н. Трудовые споры и порядок их разрешения. М., 1999.

 11. Толкунова В.Н. Справочник судьи и адвоката по трудовым делам. М., 2004.

 12. Трудові спори: законодавство, коментар, судова практика. Упорядники В.А. Скоробагатько, М.І. Федишин. Київ, 2000.

 13. Чанишева Г.,Фадєєнко А. Розгляд судами справ у спорах, що виникають з трудових правовідносин.// Право України 1998,№8.Тема 2. Розгляд індивідуальних трудових спорів в КТС.


Теоретичні питання.


 1. Проблеми існування досудового порядку вирішення індивідуальних трудових спорів.

 2. Порядок утворення комісій по трудових спорах.

 3. Порядок звернення до КТС за вирішенням індивідуального трудового спору.

 4. Компетенція КТС по вирішенню трудових спорів.

 5. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у КТС. Загальна характеристика.

 6. Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів у КТС про зняття дисциплінарного стягнення.

 7. Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів у КТС про порушення законодавства про оплату праці.

 8. Порядок прийняття рішення КТС по спору та його виконання.

 9. Особливості оскарження рішення КТС.


Додаткові контрольні питання.

 1. Ваші міркування з приводу існування досудового порядку вирішення індивідуальних трудових спорів.

 2. Як на Вашу думку, чи не порушує права роботодавця існуючий порядок утворення комісій по трудових спорах? Запропонуйте свій варіант порядку утворення КТС.

 3. Як розділити компетенцію комісій по трудових спорах, якщо утворюється загальнозаводська комісія і цехова?

 4. Куди звернутися працівнику, якщо комісія по трудових спорах затягує розгляд його спору?

 5. Які на Вашу думку повинні бути обґрунтовані підстави для задоволення клопотання сторони спору про відвід члену КТС?

 6. Чи може КТС розглядати справи про відшкодування моральної шкоди?

 7. Які особливості заяви до КТС про вирішення спору про порушення законодавства про оплату праці?

 8. Які особливості рішення КТС по спору про зняття дисциплінарного стягнення.

 9. Які особливості розгляду справи в КТС про оскарження притягнення працівника до матеріальної відповідальності?

 10. В якому порядку оскаржується рішення КТС? Ваші пропозиції по його вдосконаленню.


Практичне завдання.


Оберіть комісію по трудових спорах на зборах найманих працівників. (Найманими працівниками є всі студенти академічної групи).


Задачі.

 1. 15 квітня 2000 року вахтер М. звернувся до директора заводу із заявою, в якій просив забезпечити його кімнатою у малосімейному гуртожитку згідно умов трудового договору. Директор відмовив йому посилаючись на відсутність вільних кімнат для поселення. 20 квітня М. звернувся із заявою до КТС з проханням вирішити спір. Голова КТС відмовив М. у прийнятті заяви, пояснивши, що такі спори комісія не розглядає і порадив працівнику звернутися до місцевого суду. Яка компетенція КТС по вирішенню трудових спорів? Чи правильно поступив голова КТС? Ваша думка з приводу вирішення даної ситуації.

 2. Профспілковий комітет виступив ініціатором скликання зборів трудового колективу для обрання комісії по трудових спорах. Директор негативно поставився до такої пропозиції пояснивши, що згідно Конституції України всі спори, у тому числі і трудові, вирішує суд і тому потреби у існуванні КТС немає. Крім того на підприємстві за трудовим договором постійно працює лише 12 чоловік, а решта 6 чоловік прийняті для заміни тимчасово відсутніх працівників. На даний час з 12 чоловік, які працюють постійно 1 направлений на стажування за кордон і два на курси підвищення кваліфікації. А якщо на підприємстві працює менше 15 чоловік, то КТС не утворюється. Голова профкому звернувся за роз’ясненням у юридичну консультацію. Проаналізуйте позицію директора з точки зору відповідності чинному законодавству.

 3. На підприємстві за трудовим договором працює 66 чоловік, з них 13 за строковим трудовим договором. 20 чоловік працює за трудовою угодою. На загальні збори, де розглядалося питання обрання комісії по трудових спорах були присутні 41 працівник, 8 працівників були відсутні через перебування у відпустці, 4 – у відрядженні, 2 – через хворобу, решта працівників були відсутні через невідомі причини. За обрання комісії шляхом таємного голосування проголосувало 22 чоловіка. Директор заводу поставив під сумнів правомочність зборів і обрання складу КТС, оскільки вважав, що збори правомочні, якщо на них присутні більшість членів колективу ( в даному випадку не менше 44 чоловіка), а за утворення КТС повинна проголосувати також більшість трудового колективу, і рішення повинно прийматись відкритим голосуванням. Який порядок утворення КТС? Чи правильні міркування директора?

 4. Під час обідньої перерви Ц., виконуючи роботу на замовлення свого сусіда поламав станок. Наказом директора заводу на нього була накладена догана, а також стягнута вартість ремонту станка, оскільки вартість ремонту не перевищувала середньомісячного заробітку Ц. Вважаючи, накладення догани неправомірним, оскільки він вже притягнутий до матеріальної відповідальності Ц. Звернувся до КТС цеху із відповідною заявою. Голова цехової КТС заяву від Ц. не прийняв, оскільки дисциплінарне стягнення накладене директором заводу і тому спір повинен розглядатися загальнозаводською КТС. Як визначити компетенцію комісії по трудових спорах цеху і компетенцію КТС заводу? Чи правильно поступив голова КТС цеху?

 5. 10 квітня 1999 року токар К. написав заяву про виплату йому надбавки до заробітної плати за роботу у шкідливих умовах праці, яка передбачена колективним договором. Через два дні він отримав відповідь від директора заводу з відмовою у виплаті цієї надбавки. Токар К. звернувся до КТС із заявою про вирішення трудового спору. Голова КТС призначив засідання на 20 квітня 1999 року. На нього з’явилося 9 членів із 12 обраних. У ході засідання з’ясувалося, що хоча токар і виконував роботу, що дає йому право на вказану надбавку, але його робоче місце не атестоване за умовами праці. Напишіть заяву до КТС про вирішення вказаного спору. Якими доказами токар повинен обґрунтувати свої вимоги? Вирішіть спір. Напишіть свій варіант рішення КТС.

 6. Вантажник Х. звернувся до КТС із заявою , в якій просив розглянути його трудовий спір з адміністрацією, яка відмовляється надати йому відгул за роботу у вихідні дні. Під час засідання КТС Х. погодився, щоб йому роботу у вихідні дні оплатили у подвійному розмірі, якщо немає можливості надати вільні від роботи дні, про які він просить. Однак комісія по трудових спорах вирішила трудовий спір в користь адміністрації підприємства, вказавши у своєму рішенні, що з причин виробничого характеру надати відгули неможливо. Ці відгули можуть бути надані вантажнику лише через місяць. Напишіть заяву до КТС по фабулі задачі. Дайте оцінку рішення КТС. У якому порядку можна оскаржити рішення КТС?

 7. 30 квітня Б. ознайомився із розпорядженням директора заводу про відмову у наданні йому відпустки з 4 травня. 6 травня він оскаржив рішення директора до КТС. Але оскільки голова КТС у той день був відсутній через перебування у відрядженні, заяву він залишив секретарці директора, яка передала заяву на наступний день. Засідання було призначене на 13 травня, однак із 9 членів КТС з’явилося лише три, у зв’язку з чим було перенесено на 18 травня. 18 травня на засідання з’явилося 7 членів КТС. Б. заявив відвід члену КТС А., оскільки той є родичем дружини директора, а тому може бути зацікавлений у вирішенні справи на користь директора. За відвід проголосувало 4 члени КТС і він був задоволений. У той же день комісія винесла рішення про надання відпустки Б. За нього проголосувало 5 членів КТС. 23 травня рішення було видано сторонам на руки, яке директор виконав на наступний день. Які порушення чинного законодавства допущені у даному випадку?

 8. 10 квітня 2004 року КТС винесла рішення про виплату інженеру П. 100 гривень за надурочну роботу. Головний бухгалтер підприємства відмовився виконати рішення КТС, так як П. є працівником з ненормованим робочим часом і тому права на додаткову оплату за надурочні роботи не має. Директор оскаржив рішення КТС до суду. Одночасно П. звернувся до голови КТС про видачу йому посвідчення для виконання рішення КТС. Який порядок оскарження рішення КТС? Як законодавство регулює порядок виконання рішення комісій по трудових спорах? У ролі директора оскаржте рішення КТС (письмово).Законодавство.

 1. Кодекс Законів про працю України.

 2. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року.// Законодавство України про працю.Л.,2001.

 3. Про практику розгляду судами трудових спорів. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року.// Законодавство України про працю.Л.,2001.

 4. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику застосування судами законодавства про оплату праці”, від 24 грудня 1999 р.// Законодавство України про працю. Л.,2002.


Література.

  1. Давиденко Г. Зміни в порядку розгляду індивідуальних трудових спорів. //Право України, 1992, №9.

  2. Скобелкин В.Н., Передерин С.В., Чуча С.Ю., Семенюта Н.Н. Трудовое процедурно-процессуальное право. Воронеж, 2002.

  3. Смолярчук В.И. Законодательство о трудовых спорах.М.,1966.

  4. Ткаченко В. КТС – це “виробниче народовладдя”. //Право України, 1996, №12.

Тема 3. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у суді.


Теоретичні питання.


 1. Підвідомчість та підсудність індивідуальних трудових спорів.

 2. Строки звернення до суду за вирішенням індивідуального трудового спору.

 3. Особи, які беруть участь у справі.

 4. Треті особи у трудових спорах.

 5. Порядок звернення до суду про вирішення індивідуальних трудових спорів.

 6. Підготовка справи до судового розгляду.

 7. Докази у справах про вирішення індивідуальних трудових спорів.

 8. Загальний порядок судового вирішення індивідуального трудового спору.

 9. Судове рішення по індивідуальних трудових спорах.


Додаткові контрольні питання.

 1. Порівняйте ст. 241-1 КЗпП України та ст.ят.84-89 ЦПК України. Яким чином обчислюються строки у цивільному процесі і у трудових правовідносинах?

 2. З якого моменту обчислюються строки для звернення до суду по індивідуальних трудових спорах?

 3. Назвіть виключну підвідомчість суду по вирішенню індивідуальних трудових спорів.

 4. Назвіть особливості залучення до участі у вирішенні індивідуального трудового спору третіх осіб.

 5. Ваша думка з приводу можливості укладення мирової угоди по трудових спорах.

 6. Чи може суд при розгляді індивідуального трудового спору вийти за межі позовних вимог?


Практичні завдання.

  1. Складіть ухвалу суду про поновлення пропущеного строку для звернення за вирішенням індивідуального трудового спору?

  2. Складіть фабулу задачі про підсудність індивідуального трудового спору.


Задачі.

 1. До компетенції яких органів входить розгляд наступних спорів:

а/ про визнання недійсними умов колективного договору, які суперечать законодавству про працю;

б/ між працівниками і роботодавцем про встановлення умов оплати праці;

в/ про поновлення на роботі працівника, звільненого за порушення порядку прийому на роботу;

г/ про визнання недійсними умов трудового договору;

д/ між працівником і роботодавцем про ненадання відпустки у зв’язку з навчанням;

е/ про розмір допомоги у випадку тимчасової непрацездатності.

 1. Д. працював слюсарем у ремонтному цеху. 10 липня він запізнився на роботу на 15 хвилин, оскільки у зв’язку з ремонтом дороги трамвай не курсував і тому Д. йшов на роботу пішки. За запізнення на роботу на нього наказом директора була накладена догана. Вважаючи притягнення до дисциплінарної відповідальності неправильним Д. звернувся до місцевого суду із відповідною позовною заявою. Суддя відмовив Д. у прийнятті позовної заяви, пояснивши, що трудові спори повинні попередньо розглядатися у КТС, тим більше, що на підприємстві , де працює Д. така комісія створена. Напишіть позовну заяву. Чи правильно поступив суддя?

 2. К. звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі, оскільки вважав своє звільнення незаконним. Він пояснив, що 10 липня 2000 року подав заяву про звільнення за власним бажанням. Але вже 14 липня знову звернувся до директора, повідомивши, що хоче відкликати свою заяву про звільнення. Однак директор відмовив К., пояснивши, що 13 липня був виданий наказ про звільнення його за власним бажанням, відповідно до ст..39 КЗпП України. Якими доказами К. зможе обґрунтувати свої позовні вимоги? Яке рішення винесе суд?

 3. Голова райдержадміністрації Х. на підставі Указу Президента був звільнений з посади з формулюванням “у зв’язку з переходом на іншу роботу”. Він звернувся в суд, пояснивши в позовній заяві, що при його звільненні порушене трудове законодавство і не вказане формулювання причин звільнення. В суді виникло питання, чи має право суд прийняти позовну заяву. Позивач обґрунтовував, що це спір про зміну формулювання причин звільнення і суду він підвідомчий. Суддя сумнівався, чи може суд розглядати питання про законність чи незаконність Указів Президента. Проаналізуйте ситуацію. Вирішіть спір.

 4. Громадянин Р. у жовтні 2003 р. пред’явив позов до школи про виплату йому надбавки до заробітної плати за педагогічний стаж. Позивач зазначив, що працює у школі вчителем з вересня 1999 року. Законом „Про освіту” передбачено виплату надбавки педагогічним працівникам, за педагогічний стаж. Крім того в 2002-2003 роках при наданні щорічної відпустки йому не виплачувалася допомога на оздоровлення. Представник відповідача заявив, що позивачем пропущений трьохмісячний термін звернення до суду, оскільки про порушення свого права він знав і в попередні роки. Які строки звернення до суду по спорах про стягнення заробітної плати? Ваша думка про правомірність заперечень представника відповідача. Вирішіть спір. Напишіть рішення суду по даному спору.

 5. Громадянин К., 1986 року народження, 10 вересня 2003 року звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі і виплату заробітної плати за вимушений прогул. У позовній заяві він зазначив, що у жовтні 2002 року поступив на роботу столяром у ТзОВ „Шкляр”. 21 серпня 2003 року його було звільнено за прогули від 15 липня і 10 серпня 2003 року. Однак у ці дні його викликали у райвійськкомат, як військовозобов’язаного, про, що свідчить відповідна повістка. Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви, оскільки К. є неповнолітнім, а тому не може бути самостійно позивачем у даній справі і запропонував йому попросити батька подати відповідну позовну заяву. Ваша думка з приводу позиції судді. Який процесуальний документ повинен винести суддя у даному випадку?

 6. С. працював в автоколоні №1 автотранспортного підприємства столяром 5-го розряду. Наказом начальника автоколони від 9 червня 2004 року він був відряджений терміном на 1 місяць в автоколону №2 цього ж підприємства із збереженням середнього заробітку за основною роботою для встановлення стелажів і розкладки інструментів і запасних частин. Оскільки С. відмовився виконати цей наказ , начальник автоколони 15 червня змінив свій наказ, виклавши його у новій редакції, що у зв’язку з виробничою необхідністю попередження псування запасних частин до автомобілів і інструментів С. з 16 червня 2004 року скеровується в автоколону №2 для встановлення стелажів і розкладки інструментів і запасних частин терміном на 1 місяць із збереженням середнього заробітку за основною роботою. Вважаючи цей наказ про переведення незаконним, С. до роботи в автоколоні №2 не приступив, у зв’язку з чим був звільнений за п.4 ст.40 КЗпП України, за прогул без поважних причин. С. звернувся до суду із позовною заявою про поновлення на роботі. Складіть позовну заяву про поновлення на роботі. Дайте оцінку обґрунтованості дій адміністрації автотранспортного підприємства. Вирішіть спір по суті.


Законодавство.

 1. КЗпП України.

 2. Цивільно-процесуальний кодекс України.

 3. Закон України “Про виконавче провадження”, від 21 квітня 1999року.

 4. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Кампус Коттон клаб" щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів) від 9 липня 2002 року. Справа N 1-2/2002.

 5. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення положень частин другої, третьої статті 124 Конституції України (справа щодо підвідомчості актів про призначення або звільнення посадових осіб) від 7 травня 2002 року. Справа № 1-1/2002.

 6. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996р.//Законодавство України про працю.Л.,2002.

 7. Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 р. №7.

 8. Про практику розгляду судами трудових спорів. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 р.// Законодавство України про працю. Л.,2002.

 9. Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29 грудня 1992 р.// Законодавство України про працю. Л.,2002.

 10. Про практику застосування судами законодавства про оплату праці. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 грудня 1999 р.// Законодавство України про працю. Л.,2002.


Література.

 1. Бару М. Чи потребують судового захисту трудові спори до виникнення трудових правовідносин// Право України,1996,№5.

 2. Голощапов А.С. Понятие, виды, причины, подведомственность трудовых споров. М.,1980.

 3. Грузінова Л.П. Трудові спори. Київ.2002.

 4. Данилов Е.П. Трудовые споры: комментарии, адвокатская и судебная практика, нормативные акты. М.2004.

 5. Кеник К.И. Судебная практика по трудовым делам. Минск, 2000.

 6. Трудові спори: законодавство, коментар, судова практика. Упорядники В.А. Скоробагатько, М.І. Федишин. Київ, 2000.

 7. Чанишева Г.,Фадєєнко А. Розгляд судами справ у спорах, що виникають з трудових правовідносин.// Право України 1998,№8.


  1   2   3   4

Схожі:

Тема Поняття та види трудових спорів iconТрудові спори поняття, види та причини виникнення трудових спорів
Як І між будь-якими учасниками правовідносин, між суб'єктами трудових та тісно пов'язаних з ними правовідносин можуть виникати спори,...
Тема Поняття та види трудових спорів iconГалузева належність правовідносин, які виникають у зв’язку з вирішенням трудових спорів
У статті розглянуті проблеми поняття правовідносин і поділ їх на матеріальні і процесуальні. Обґрунтовується думка про те, що під...
Тема Поняття та види трудових спорів iconЗакон україни про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) (
Поняття колективного трудового спору (конфлікту) Колективний трудовий спір (конфлікт) це розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових...
Тема Поняття та види трудових спорів iconТема Реалізація правових норм. Правова поведінка. Юридична відповідальність План
Поняття та види правової поведінки. Поняття, види та ознаки правомірної поведінки
Тема Поняття та види трудових спорів iconТема трудова дисципліна та дисциплінарна відповідальність основні питання
Поняття трудової дисципліни. Трудова дисципліна як принцип трудового права, як елемент трудових відносин, як інститут трудового права,...
Тема Поняття та види трудових спорів iconПерелік питань на іспит із спецкурсу «Правове регулювання трудових спорів в Україні»
Взаємодія Національної служби посередництва І примирення з органами державної виконавчої влади
Тема Поняття та види трудових спорів iconТема Поняття, предмет, принципи трудового права України > Власність як основа суспільної організації праці
Трудові колективи, профспілки, державні органи – суб’єкти трудових правовідносин
Тема Поняття та види трудових спорів iconТема. Угоди в цивільному праві
Поняття І види угод. Умови дійсності угод. Недійсні угоди. Види недійсних угод. Умови І строк в угодах
Тема Поняття та види трудових спорів iconПитань, що виносяться на залік для студентів з дисципліни "Вирішення трудових спорів за законодавством України"
Взаємодія Національної служби посередництва І примирення з органами державної виконавчої влади
Тема Поняття та види трудових спорів iconПитань, що виносяться на іспит для студентів з дисципліни "Вирішення трудових спорів за законодавством України"
Взаємодія Національної служби посередництва І примирення з органами державної виконавчої влади
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи