Тема практичного заняття №6 правове регулювання робочого часу icon

Тема практичного заняття №6 правове регулювання робочого часу
Скачати 110.4 Kb.
НазваТема практичного заняття №6 правове регулювання робочого часу
Дата10.03.2013
Розмір110.4 Kb.
ТипДокументи

ТЕМА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 6

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ


Теоретичні питання

 1. Поняття робочого часу та його види.

 2. Правові ознаки нормального робочого часу.

 3. Скорочений робочий час: поняття, види, правове регулювання.

 4. Поняття та види неповного робочого часу.

 5. Надурочний робочий час за трудовим правом.

 6. Режим робочого часу та його види.

 7. Загальні режими робочого часу.

 8. Спеціальні режими робочого часу:


2. Питання для самоконтролю і перевірки


1.Чи містить чинне законодавство визначення робочого часу?

2.Спробуйте охарактеризувати робочий час як норму праці.

3.Чи можна скорочений робочий час вважати різновидом нормального робочого часу?

4.Чи можна в установах встановити меншу норму тривалості робочого часу, ніж це передбачено ч. 1 ст. 50 КЗпП України?

5. Якщо на підприємстві відсутня первинна профспілкова організація (варіант — їх декілька), то чи маємо застосовувати ч. 1 і ч. З ст. 52 КЗпП України?

6.Визначте тривалість робочого дня в суботу працівників віком від 16 до 18 років при шестиденному робочому тижні. Порівняйте знайдений результат з ч. 2 ст. 53 КЗпП України.

7.Як узгоджується екстраординарність проведення надурочних робіт з необхідністю узгодження їх із виборним органом первинної профспілкової організації?

8. Які правові наслідки проведення надурочних робіт без дозволу виборного органу первинної профспілкової організації?

9.За яких умов роботодавець вправі змінити режим роботи працівника? А режим роботи підприємства?

10.Чи може при підсумованому обліку робочого часу обліковий період становити один тиждень? А один рік?

11. Обґрунтуйте, яким чином тривалість перерви для відпочинку і харчування впливає на визначення спеціального режиму робочого часу?

12.Чи розповсюджуються на працівників із ненормованим робочим часом вимоги щодо початку і закінчення робочого дня?

13.Які правові підстави встановлення гнучкого режиму робочого часу?

14. У випадках працівники залучаються до чергування? Якими нормативними актами врегульовано це питання?

15.Чи коригується тривалість робочого часу у нічний час на змінних роботах при шестиденному робочому тижні?

16.Спробуйте скласти перелік посад працівників підприємства щодо яких застосовується режим ненормованого робочого часу.
^

Вирішити задачі


1. Бухгалтер Карп'юк звернулася до юрисконсульта підприємства за порадою. Вважаючи, що її обмежено в правах, оскільки на сесію у ВНЗ, де вона складала іспити, отримала тільки половину навчальної відпустки. Своє рішення адміністрація мотивувала тим, що Карп'юк працює на умовах неповного робочого часу, а тому не користується правом на повну навчальну відпустку. Карп'юк попросила також юрисконсульта Пояснити, чи правильно відділом кадрів до її трудової книжки було зроблено запис про роботу на умовах неповного робочого дня і як це вплине на тривалість її трудового (страхового) стажу, а також на тривалість щорічної відпустки.

Підготуйте відповідь юрисконсульта.


2. Учні середньої школи Залізняк, якому виповнилось 16 років, і Мороз (15 років) влаштувалися на роботу листоношами, їм встановили робочий день тривалістю 6 год. щоденно (36 год. на тиждень), при цьому роз'яснивши, що оплата буде проводитися пропорційно відпрацьованому часу. Залізняк і Мо­роз не погодилися з таким рішенням, заявивши, що здатні працювати хоч по 10 год., щоб заробити більше грошей.

Проаналізуйте ситуацію. Чи було порушено права учнів?


3. У зв'язку із неритмічним надходженням запасних частин начальник складального цеху видав розпорядження про збільшення з 20 січня до кінця місяця робочих змін до 10 год. У зв'язку з тим що виборний орган первинної профспілкової організації згоди на надурочні роботи не давав, а також те, що додаткові кошти для цього фондом заробітної плати не передбачені, адміністрація заводу відмовилася оплатити роботу як надурочну, а перепрацювання робочого часу понад норми дозволила компенсувати відгулами.

Чи допущені порушення трудового законодавства в цьому випадку? Обґрунтуйте відповідь з посиланням на норми трудового законодавства.


4. Гринів була прийнята на посаду бухгалтера приватного підприємства «Кант» на умовах неповного робочого часу. Через два роки на підприємстві відбулася зміна власника, після чого змінилося керівництво підприємства. Новий керівник почав заново формувати штат підприємства. Зокрема, він запропонував Гринів працювати на умовах нормального робочого часу.

Гринів відмовилася, наголошуючи, що під час влаштування на роботу за домовленістю з попереднім керівником їй було встановлено неповний робочий день.

За декілька днів після цієї розмови було видано розпорядження, за яким на підприємстві скасовувалася будь-яка робота на умовах неповного робочого часу. А згодом було видано наказ про звільнення Гринів з посади за п. 6 ст. 36 КЗпП України.

Гринів звернулася із позовом до суду.

Проаналізуйте ситуацію. Яке рішення повинен ухвалити суд?


5.У положенні «Про режим робочого часу» підприємства «Весна», створеного у формі товариства з обмеженою відпові­дальністю, було передбачено:

1) тривалість робочого часу протягом тижня встановлюється:

а) для найманих працівників — 40 год;

б) учасників товариства — 45 год;

2) для жінок, які мають дітей віком до 14 років, тривалість ро­бочого тижня скорочується на 5 год;

3) оплата праці здійснюється за фактично відпрацьований час;

4) в осінньо-зимовий період підприємство працює в режимі п'ятиденного робочого тижня, у весняно-літній — шестиденного робочого тижня.

Прокоментуйте зазначені позиції з огляду на відповідність їх чинному законодавству.


6. До юрисконсульта заводу звернувся начальник дільниці Когут з проханням роз'яснити йому, чи вправі адміністрація зобов'язати його з'являтися на роботу за 30 хв до початку зміни для організації робіт на дільниці. Крім того, йому нерідко доводиться залишатися на роботі після закінчення робочого дня, мають місце також виклики в нічну зміну, у вихідні та святкові дні для усунення виробничих недоліків. Керівник підприємства в додатковій оплаті йому відмовив, пояснивши, що Когут — працівник з ненормованим робочим днем, за що він отримує додаткову відпустку.

Чи правильно вчинив керівник? Як визначити, чи належить Когут до категорії працівників з ненормованим робочим днем?

Чи відповідає режим Когута трудовому законодавству? Чи підлягає компенсації переробка робочого часу Когутом?


7. Горін працював на підставі трудового договору у приватній пекарні на посаді вантажника хлібобулочної машини. Щодня тривалість його роботи коливалася від 10 до 12 годин на добу. За роботу у вихідні, святкові та неробочі дні, до якої він регулярно залучався, йому не було надано ні додаткових днів відпочинку, ні компенсацію у підвищеному розмірі. Від такого перевантаження, як стверджував Горін, у нього з'явилася перевтома і підвищився тиск.

Вважаючи, що порушено його трудові права на оплату праці та на відпочинок, Горін звернувся до директора пекарні із вимогою надати йому додаткові дні відпочинку або виплатити компенсацію за залучення до надурочних робіт та робіт у вихідні, святкові та неробочі дні.

Директор роз'яснив Горіну, що, враховуючи специфіку виробництва, на підприємстві відповідно до графіків змінності, затверджених за погодженням із головою виборного органу первинної профспілкової організації, запроваджено підсумований облік робочого часу, з підсумованим обліковим періодом — декада. За такого режиму роботи так звані перепрацьовані го­дини не вважаються надурочними. Лише залучення до роботи у святкові і неробочі дні можуть вважатися надурочними за умови, що в ці дні не було дотримано скороченої тривалості робочого часу.

Проаналізуйте ситуацію. Чи було порушено права Горіна? За яких умов на підприємстві може встановлюватися підсумований облік робочого часу? Чи розповсюджуються на працівників, які працюють із підсумованим обліком робочого часу, правила статей 54, 59, 65, 70, 72, 73, 106 КЗпП України?


8.Під час прийняття на роботу Колодій касиром їй було встановлено гнучкий режим робочого часу. Однак вже через два місяці його було скасовано. Працівниця звернулася до директора з проханням відновити попередній режим роботи. Адміністрація повідомила, що такий режим роботи виявився неефективним, не був погоджений із виборним органом первинної профспілкової організації. Крім того, на підприємстві відбулися зміни в організації виробництва та праці, а тому довелося перейти на багатозмінний режим роботи. За таких умов гнучкий режим робочого часу встановлювати не рекомендується.

Колодій було запропоновано працювати на умовах неповного робочого дня. Якщо ж вона не погодиться, то може бути звільнена за п. 6 ст. 36 КЗпП України.

Колодій звернулася за роз'ясненням до юрисконсульта заводу. При цьому зазначила, що не є членом профспілки, а тому згоди виборного органу первинної профспілкової організації не потрібно для встановлення їй гнучкого режиму робочого часу. Крім того, вона, як мати неповнолітнього сина, змушена щодня відводити його до школи і забирати звідти. Працювати на умовах неповного робочого часу їй не вигідно, оскільки це істотно відобразиться на заробітку.

Що є підставою для встановлення гнучкого режиму робочого часу? Проаналізуйте ситуацію на відповідність її трудовому законодавству. Виступіть у ролі юрисконсульта та дайте обґрунтовану відповідь, аналізуючи аргументи сторін.

^

НОРМАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ ДО ТЕМИ:


 1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.

 3. Указ Президента України "Про запровадження на території України регіональних графіків початку робочого дня" від 26 квітня 1995р. № 334/95.

 4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про тривалість робочого дня працівників органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування" від 10 грудня 1993р. № 1010.

 5. Постанова Кабінету Міністрів України "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 2 лютого 2011 р. №98 /Урядовий кур’єр від 19 лютого 2011 р. - №32.

 6. Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня / Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. №163.

 7. Положение о порядке и условиях применения скользящего (гибкого) графика работы для женщин, имеющих детей /Утв. Пост. Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 6 июня 1984 г.

 8. Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затв. наказом Мінтрансзв’язку України від 7.06.2010 р. № 340.

 9. Положення про робочий час і час відпочинку водіїв трамвая і тролейбуса / Затв. Держжитлокомунгосп України від 6 грудня 2004 р. № 217.

 10. Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я /Затв. Наказом Міністерства охорони здоров’я від 25 травня 2006 р. №319// Офіційний вісник України від 29 червня 2006. – №24 – ст.1780.

 11. Положення про робочий час і час відпочинку плаваючого складу морського і річкового транспорту України / Затв. наказом Мінінфраструктури України від 29 лютого 2012 р. №135.

 12. Тимчасове положення про вахтовий метод організації робіт на підприємствах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Затв. Наказом МВС України від 20 травня 1999 р. - № 147.

 13. Положення про порядок і умови застосування праці жінок, що мають дітей і працюють неповний робочий час, затв. постановою Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 29 квітня 1980р. // Бюллетень Госкомпраці СРСР. – 1980. – №8.

 14. Порядок застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затв. наказом Міністерства праці і соціальної політики України від 23 березня 2001 р. // Офіційний вісник України від 24.04.2007р. №14. – Ст.634.

 15. Постанова Секретаріату ВЦРПС “Про чергування на підприємствах та в установах” від 02.04.1954р. // СНАоТ. – Т.2.

 16. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій, затв. наказом Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 20.07.1984 р. // Бюлетень Госкомтруда СССР. – 1984. – №11.

 17. Положення про робочий час і час відпочинку водіїв трамвая і тролейбуса № 217 / Затв. Наказом Держжитлокомгоспу України від 6 грудня 2004 р.

 18. Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України / Затв. наказом Мінтрансу України від 02 квітня 2002 р. № 219.

 19. Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 жовтня 1997 р. // Праця і зарплата. – 1997. – № 23.

 20. Постанова Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам Секретариат ВЦСПС "Об утверждений Рекомендаций по применению режимов гибкого рабочего времени на предприятиях, в учреждениях и организациях отраслей народного хозяйства" от 30.05.1985 №162/12-55.

 21. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон / Затв. наказом Міністерства фінансів України від 13 травня 1998 р. №59 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 березня 2011 р. №362)/ Офіційний вісник України від 16 квітня 1998 р. - №13.

 22. Щодо встановлення меншої норми тривалості робочого часу, скороченої тривалості робочого часу, запровадження роботи на умовах неповного робочого часу та правомірності надання відпусток без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням у разі простою з незалежних від працівників причин. Роз'яснення Держнаглядохоронпраці від 15 лютого 2001р. № 10-171.

 23. Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 319 "Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров'я" від 25 травня 2006 р.

 24. Методичні рекомендації щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу / Затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 4 жовтня 2006 р. №359.

 25. Конвенція № 175 Міжнародної Організації Праці "Про роботу на умовах неповного робочого часу" від 24 червня 1994 р. (Женева) // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1965-1999, Том II.

 26. Конвенція N 153 Міжнародної Організації Праці "Про тривалість робочого часу та періодів відпочинку на дорожньому транспорті" від 6 червня 1979 р. (Женева) //Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1965-1999, Том II.

 27. Рекомендація щодо скорочення тривалості робочого часу № 116 від 26 червня 1962 р. Багатостороння угода.

 28. Конвенція про тривалість робочого часу і відпочинку на дорожньому транспорт № 67 від 28 червня 1939 р.

 29. Конвенція МОП про роботу на умовах неповного робочого часу № 175 від 24 червня 1994 р.

 30. Рекомендація МОП про роботу на умовах неповного робочого часу № 182 від 24 червня 1994 р.

 31. Конвенція №47 Міжнародної організації праці «Про скорочення робочого часу до сорока годин на тиждень» від 13 грудня 2003 р.
^

ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ:


 1. Бурак В. Я. Єдність і диференціація правового регулювання трудових відносин робочого часу і часу відпочинку і заробітна плата на підприємствах: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – К., 1999.

 2. Венедиктова В. Регулювання ненормованого робочого часу в умовах ринкової економіки. // Право України. – 1999. - №7.

 3. Гордієнко М. Щодо визначення понятійного апарату інституту робочого часу працівників органів внутрішніх справ // Право і Безпека. – 2004. - № 33.

 4. Поляков Б. Робочий час і час відпочинку у виробничих кооперативах: соціологічно-правові питання. – Радянське право, 1990, №10.

 5. Правове регулювання відхилень від нормальної тривалості робочого часу: Автореф. дис. канд. юрид. наук. – К, 1999.

 6. Процевский А. И. Рабочее время и рабочий день по советскому трудовому праву. – М., Госюриздат, 1963.

 7. Стичинський Б. С. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К.: А.С.К., 2000.

 8. Сыроватская Л. А. О правовом регулировании рабочего времени. – М., 1981.

 9. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2004.

 10. Ярхо А В. Реформа трудового законодательства: рабочее время. // Социалистический труд. – 1989. - № 11.

Схожі:

Тема практичного заняття №6 правове регулювання робочого часу iconТема практичного заняття №6 правове регулювання робочого часу
Чи можна в установах встановити меншу норму тривалості робочого часу, ніж це передбачено ч. 1 ст. 50 Кзпп україни?
Тема практичного заняття №6 правове регулювання робочого часу iconПравове регулювання робочого часу Поняття робочого часу та його види за трудовим законодавством
Трудове законодавство не містить визначення поняття робочого часу, його визначено у науковій літературі
Тема практичного заняття №6 правове регулювання робочого часу iconПравове регулювання часу відпочинку заняття 1 Теоретичні запитання
Перерви для обігріву і відпочинку та перерва для годування дітей: їхня належність до часу відпочинку. Правове регулювання вихідних...
Тема практичного заняття №6 правове регулювання робочого часу iconТема. Правове регулювання часу відпочинку 1 заняття Основні питання
Особливості встановлення вихідних днів на підприємствах, пов’язаних з обслуговуванням населення
Тема практичного заняття №6 правове регулювання робочого часу iconТема Правове регулювання робочого часу
Карпенко попросила пояснити, чи правильно у відділі кадрів у трудову книжку було зроблено запис про роботу з неповним робочим часом...
Тема практичного заняття №6 правове регулювання робочого часу icon21. 05. 2013р на парі з екологічного права буде продовжено розгляд практичного заняття на тему «Правове регулювання екологічної мережі». Кафедра трудового, екологічного та аграрного права

Тема практичного заняття №6 правове регулювання робочого часу iconТема № основи конституційного ладу україни план практичного заняття
Правове становище іноземців, осіб без громадянства та осіб із множинним громадянством
Тема практичного заняття №6 правове регулювання робочого часу iconТема 7: Правове регулювання державних витрат Фінансування органів внутрішніх справ
Правове значення кошторису витрат бюджетної установи, порядок його розробки та затвердження
Тема практичного заняття №6 правове регулювання робочого часу iconТема 14. Механізм правового регулювання
Правове регулювання — це державно-владний вплив на суспільні відносини за допомогою правових засобів, з метою їхнього впорядкування,...
Тема практичного заняття №6 правове регулювання робочого часу iconА. С. Макаренка за рахунок робочого часу факультет післядиплом
Перелік об'єктів інтелектуальної власності, створених працівниками Сумдпу ім. А. С. Макаренка за рахунок робочого часу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи