Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Сторінка2/4
Дата10.03.2013
Розмір0.63 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4
^ ТЕМА 4: НАБУТТЯ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛІ НА ПІДСТАВІ ВИДІЛЕННЯ В НАТУРІ ЗЕМЕЛЬНОГО ПАЮ


ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Загальна характеристика законодавства у сфері паювання земель.

 2. Поняття та зміст паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам та організаціям.

 3. Порядок паювання земель.

 4. Юридична природа права на земельну частку (пай).

 5. Суб’єкти права на земельну частку (пай).

 6. Права власників земельних часток (паїв).

 7. Порядок виділення земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості) із земель, переданих у колективну власність.

 8. Паювання земель державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій.

 9. Оренда земельних часток (паїв) без виділення в натурі (на місцевості).

 10. Відчуження права на земельну частку (пай).


^ ДОДАТКОВІ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Визначте співвідношення понять „приватизація” та „паювання” земель.

 2. Розмежуйте поняття „середня земельна частка” та „земельна частка (пай)”.

 3. Встановіть відмінності між правовим режимом земельної частки (паю) у землях державних та комунальних підприємств та правовим режимом земельної частки (паю) у землях, що були передані у колективну власність сільськогосподарських підприємств.

 4. Які документи підтверджують наявність у особи права на земельну частку (пай)?

 5. Що є підставою для виділення земельної частки (паю) в натурі?

 6. Що означає виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) „єдиним земельним масивом”?

 7. Хто має право здійснювати розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)?

 8. Хто визначає порядок розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)?

 9. Що є підставою для виділення двох чи більше земельних часток (паїв) у натурі єдиною земельною ділянкою у спільну власність?

 10. Як оформляються результати розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)?

 11. З якого моменту виникає право на земельну частку (пай)?


Завдання:

Визначте відмінності договору оренди земельної частки (паю) від договору оренди земельної ділянки, склавши порівняльну таблицю.
Критерій розмежування

Договір оренди земельної частки (паю)

Договір оренди земельної ділянки

1.

Правове регулювання2.

Поняття договору3.

Предмет договору4.

Сторони договору5.

Зміст договору6.

Форма договору7.

Порядок реєстрації договору.8.

Орендна плата9.

Порядок укладення договору.10.

Момент набрання чинності.11.

Підстави припинення договору.
ЗАДАЧІ


Задача 1.

Член КСП Ференц вирішив вийти з підприємства і попросив надати йому земельну ділянку поруч із селом біля річки. Рішенням правління КСП його прохання про вихід з КСП було задоволено, але земельну ділянку йому було надано в кінці найдальшого від села поля, оскільки за рішенням загальних зборів саме в цьому місці була виділена площа для забезпечення всіх колишніх членів КСП земельними паями.

Громадянин Ференц оскаржив рішення правління КСП до суду. Яке рішення має ухвалити суд? Вирішіть справу.


Задача 2.

Громадянка Колодій працювала вихователькою в колгоспному дитячому садку. У наданні їй земельного паю було відмовлено.

Чи мають працівники соціальної сфери на земельну частку (пай)? Чи тотожні поняття „земельна частка” та ;земельний пай”? Яким законодавством і як регулюється їх правовий режим?


Задача 3.

До Берегівського районного суду Закарпатської області надійшло 11 позовних заяв із вимогами про видачу сертифіката на право власності на земельну частку (пай) і виділення цієї частки в натурі (на місцевості). При цьому в п’яти із них позови пред’явлено до районного відділу земельних ресурсів та реорганізованої комісії КСП, в інших чотирьох – до районної державної адміністрації, сільської ради та комісії по реорганізації КСП й у двох справах – до районного відділу земельних ресурсів та ліквідаційної комісії сільськогосподарських підприємств.

Усі позови суд задовольнив. Але оскільки відповідачами за позовами були різні органи, суд відповідно ухвалив рішення, згідно з яким в одних випадках видати сертифікати на земельну частку (пай) і виділити земельну ділянку в натурі зобов’язав Берегівський районний відділ земельних ресурсів, в інших – районний відділ земельних ресурсів та ліквідаційну комісію або райдержадміністрацію – видати сертифікати, а сільську раду і ліквідаційну комісію (комісію з реформування КСП) – виділити земельні паї в натурі.

Визначте коло суспільних відносин та належного відповідача за такими вимогами. Чи законне рішення ухвалив суд? Вирішіть справу.


Задача 4.

Громадянин Б. у 1998 році влаштувався на роботу в радгосп „Добробут” с. Нивки Тернопільської області. На початку 2000 року радгосп було реорганізовано у відкрите акціонерне товариство „Нива”, а 20 вересня цього року ВАТ „Нива” було видано державний акт на право колективної власності на землю. Громадянин Б. звільнився з ВАТ „Нива” у листопаді 2000 року за власним бажанням та переїхав на постійне проживання до міста Тернопіль. У 2003 році громадянин Б. повернувся у с. Нивки й почав вести особисте селянське господарство. Від односельців він дізнався, що майже всі колишні працівники ВАТ „Нива”, які звільнилися з підприємства у 2000 році, отримали землю. Громадянин Б. звернувся до ВАТ „Нива” з проханням виділити йому земельну ділянку та отримав письмову відповідь про те, що його право на земельну частку (пай) може бути визнано лише в судовому порядку, для цього йому потрібно звернутися до районного суду з відповідним позовом. Грошей на державне мито та послуги адвоката у громадянина Б. не було і він не став звертатися до суду. У 2005 році акції ВАТ „Нива” були викуплені закордонним інвестором, який поновив виробництво і почав сплачувати пристойну орендну плату за орендовані у громадян земельні ділянки. Громадянин Б. вирішив, що він дарма не звернувся до суду у 2003 році і треба це зробити зараз.

Чи має громадянин Б. право на земельну частку (пай) із земель колективної власності ВАТ „Нива”?

Чи можна на сьогоднішній день визнати право громадянина Б. на земельну частку (пай)?

Проаналізуйте ситуацію.


Задача 5.

Член КСП Буряк виїхав за кордон. Чи залишається за ним право на земельну частку (пай)? Які тут можуть бути варіанти відповідей?


^ РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА


І Законодавство

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3. – Ст. 27.

 3. Закон України „Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю)” від 18 січня 2001 року № 2242-ІІІ // Верховної Ради України. – 2001. – № 11. – Ст. 55 (втратив чинність на підставі Закону України від 11 грудня 2003 року № 1377-ІV).

 4. Закон України „Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)” від 5 червня 2003 року № 899-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 38. – Ст. 314.

 5. Указ Президента України „Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям” від 8 серпня 1995 року № 720/95 // http://zakon1.rada.gov.ua

 6. Указ Президента України „Про гарантування захисту економічних інтересів та поліпшення соціального забезпечення селян-пенсіонерів, які мають право на земельну частку (пай) від 15 грудня 1998 року № 1353/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 50. – Ст. 24.

 7. Указ Президента України „Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян-власників земельних ділянок та земельних часток (паїв) від 2 лютого 2002 року № 92/2002 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 6. – Ст. 239.

 8. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження форми сертифіката на право на земельну частку (пай) і зразка Книги реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай)” від 12 жовтня 1995 року № 801 // http://zakon1.rada.gov.ua

 9. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження порядку реєстрації договорів оренди земельної частки (паю) від 24 січня 2000 року № 119 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 4. – Ст. 113.

 10. Постанова Кабінету Міністрів України „Про організацію робіт та методику розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)” від 4 лютого 2004 року № 122 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 5. – Ст. 241.


ІІ Судова практика

 1. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. № 7. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/E5DB134E2C2BE3D7C3256EBD00373408?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=E5DB134E2C2BE3D7C3256EBD00373408&Count=500&

 2. Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин: постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011 р. № 6 – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua


ІІІ Основна навчальна та наукова література

 1. Земельне право України: підруч. / [Балюк Г. І., Коваленко Т. О., Носік В. В. та ін.]; за ред. В. В. Носіка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2008. – 511 с.

 2. Земельне право України: Підручник / [Шульга М. В., Анісімова Г. В., Багай Н. О. і ін.]; за ред. докт. юрид наук, проф. М. В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

 3. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Андрейцев В. І., Балюк Г. І., Гетьман А. П. та ін.]; за заг. ред. В.І. Семчика. – [3-є вид., перероб. і доп.]. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2007. – 896 с.

 4. Коваленко Т. О. Правове регулювання оренди земель сільськогосподарського призначення відповідно до Сертифікату на право на земельну частку (пай) / Т. О. Коваленко // Земельне право України. Теорія і практика. – 2006. – № 6. – С. 33-41.

 5. Коваленко Т. О. Право на земельну частку (пай): підстави набуття / Т. О. Коваленко // Актуальні питання приватизації та оцінки земель: Збірник наук. праць / Під ред. Б. А. Семенка. – Суми: ВВП ”Мрія – 1” ЛТД, 1999. – С. 48-54.

 6. Кулинич П. Ф. Закон України „Про виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”: Науково-практичний коментар / Кулинич П. Ф. – К., 2004. – 38 с.

 7. Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підручник / Анатолій Миколайович Мірошниченко. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 712 с.

 8. Мірошниченко А. М. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / А. М. Мірошниченко, Р. І. Марусенко. – К.: Правова єдність, 2009. – 496 с.

 9. Мірошниченко А. М. Правова природа та проблеми реалізації права на земельну частку (пай) / А. М. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – Випуск 63-64. – С. 37-40.

 10. Носік В. В. Щодо правової природи земельної частки (паю) / В. В. Носік, Т. О. Коваленко // Право України. – 2000. – № 3. – С. 48-53.

^ ТЕМА 5: ПРАВОВИЙ СТАТУС ВЛАСНИКІВ ЗЕМЛІ


ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Поняття та особливості правового статусу власників землі.

 2. Права власників земельних ділянок за Земельним кодексом України та іншим законодавством.

 3. Обов’язки землевласників.


^ ДОДАТКОВІ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Права власників землі відчужувати земельні ділянки.

 2. Права власників землі на використання у встановленому порядку для власних потреб наявних на земельні ділянці загальнопоширених корисних копалин.

 3. Обов’язок дотримуватися правил добросусідства.


^ РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА


І Законодавство

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3. – Ст. 27.


ІІ Судова практика

 1. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. № 7. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/E5DB134E2C2BE3D7C3256EBD00373408?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=E5DB134E2C2BE3D7C3256EBD00373408&Count=500&

 2. Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин: постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011 р. № 6 – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua


ІІІ Основна навчальна та наукова література

 1. Земельне право України: підруч. / [Балюк Г. І., Коваленко Т. О., Носік В. В. та ін.]; за ред. В. В. Носіка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2008. – 511 с.

 2. Земельне право: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. В. І. Семчика і П. Ф. Кулинина. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – 423 с.

 3. Земельне право України: підручник / [Беженар Г. М., Бондар Л. О., Гавриш Н. С. і ін.]; за ред. О. О. Погрібного та І. І. Каракаша. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К.: Істина, 2009. – 600 с.

 4. Земельне право України: Підручник / [Шульга М. В., Анісімова Г. В., Багай Н. О. і ін.]; за ред. докт. юрид наук, проф. М. В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

 5. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Андрейцев В. І., Балюк Г. І., Гетьман А. П. та ін.]; за заг. ред. В.І. Семчика. – [3-є вид., перероб. і доп.]. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2007. – 896 с.

 6. Каракаш И. И. Право собственности на землю и право землепользования в Украине: Научно-практ. пособие / Илья Иванович Каракаш. – К.: Истина, 2004. – 216 с.

 7. Коваленко Т. О. Обов’язки власників земельних ділянок / Т. О. Коваленко // Законодавство України: Наук.-практ. коментарі. – 2005. – № 6. – С. 14-22.

 8. Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підручник / Анатолій Миколайович Мірошниченко. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 712 с.

 9. Мірошниченко А. М. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / А. М. Мірошниченко, Р. І. Марусенко. – К.: Правова єдність, 2009. – 496 с.

 10. Семчик В. І. Земельне право України: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. зал.] / Семчик В. І., Кулинич П. Ф., Шульга М. В. – К.: Вид. Дім „Ін Юре”, 2008. – 600 с.

 11. Шульга М. В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях / М. В. Шульга. – Х.: Консум, 1998. – 223 с.^ ТЕМА 6: ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ


ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Підстави припинення права приватної власності на земельну ділянку: поняття, види та їх характеристика.

 2. Добровільна відмова від права власності або права постійного користування земельною ділянкою.

 3. Підстави для примусового припинення права власності на землю.

 4. Припинення права приватної власності на земельну ділянку особи, якій земельна ділянка не може належати на праві власності.

 5. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб.

 6. Примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності.

 7. Конфіскація земельної ділянки.


^ ДОДАТКОВІ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. У чому полягає припинення права приватної власності на землю?

 2. З’ясуйте зміст наступних понять: „випадок”, „підстава”, „умова”, „порядок” припинення права приватної власності на землю.

 3. У ст. 140 ЗКУ визначені підстави чи випадки припинення права власності на землю? Відповідь обґрунтуйте.

 4. Які юридичні наслідки настають з припиненням права власності на земельну ділянку?

 5. З якого моменту припиняється право власності на земельну ділянку?

 6. Який порядок припинення права власності на землю особи, якій земельна ділянка не може належати на праві власності?

 7. Наявність яких юридичних фактів необхідна для припинення права власності на земельну ділянку у випадку добровільної відмови землевласника від земельної ділянки?

 8. Визначте зміст угоди про передачу права власності на земельну ділянку.

 9. За наявності яких умов припиняється право власності на землю у випадку конфіскації земельної ділянки?

 10. Розкрийте зміст понять «суспільні потреби» та «суспільна необхідність».

 11. Чи може частина земельної ділянки бути об’єктом право відношення викупу для суспільних потреб? Проаналізуйте законодавчий та доктринальний підходи.

 12. Визначте особливості провадження у справах за адміністративними позовами про примусове відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності.


^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Проблеми правового регулювання відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

 2. Окремі аспекти примусового припинення права власності на земельну ділянку.

 3. Правові засади добровільної відмови від права власності на земельну ділянку.


^ РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА


І Законодавство

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3. – Ст. 27.

 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.

 4. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-36, № 37. – Ст. 446.

 5. Закон України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” від 1 липня 2004 року № 1952-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 51. – Ст. 553.

 6. Закон України „Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу в Україні” від 19 квітня 2007 року № 962-VІІ (в ред. Закону від 05.06.2009 р. № 1474-VІ) // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 44. – Ст. 656.

 7. Закон України „Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності” від 17 листопада 2009 року № 1559-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 1. – Ст. 2.

 8. Закон України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» від 17 травня 2012 року № 4765-VІ // Офіційний вісник України. – 2012. – № 45. – Ст. 1741.


ІІ Судова практика

 1. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. № 7. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/E5DB134E2C2BE3D7C3256EBD00373408?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=E5DB134E2C2BE3D7C3256EBD00373408&Count=500&

 2. Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин: постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011 р. № 6 – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 3. Земельні ділянки. Законодавство. Роз’яснення. Судова практика. // Бюлетень законодавства і юридичною практики. – 2008. – № 12. – 416 с.

 4. Практика розгляду судами земельних спорів, 2009. // Бюлетень законодавства і юридичної практики. – 2010. – № 5. – 348 с.

ІІІ Основна навчальна та наукова література

 1. Бусуйок Д. В. Правове регулювання виникнення, здійснення та припинення прав на землю: Навч. посібник / За заг. ред. П. Ф. Кулинина. – К.: Вид-во Європейського університету, 2010. – 185 с.

 2. Єрмоленко В. Правові проблеми добровільної відмови від земельної ділянки сільськогосподарського призначення / Володимир Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 7. – С. 116-119.

 3. Земельне право України: підруч. / [Балюк Г. І., Коваленко Т. О., Носік В. В. та ін.]; за ред. В. В. Носіка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2008. – 511 с.

 4. Земельне право України: підручник / [Беженар Г. М., Бондар Л. О., Гавриш Н. С. і ін.]; за ред. О. О. Погрібного та І. І. Каракаша. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К.: Істина, 2009. – 600 с.

 5. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Андрейцев В. І., Балюк Г. І., Гетьман А. П. та ін.]; за заг. ред. В.І. Семчика. – [3-є вид., перероб. і доп.]. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2007. – 896 с.

 6. Ільків Н. Примусове відчуження земельних ділянок та об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені з мотивів суспільної необхідності: правові проблеми / Н. Ільків, О. Ільницький // Право України. – 2011. – № 5. – С. 231-241.

 7. Каракаш И. И. Право собственности на землю и право землепользования в Украине: Научно-практ. пособие / Илья Иванович Каракаш. – К.: Истина, 2004. – 216 с.

 8. Костяшкін І. О. До питання правового регулювання припинення прав на землю / І. О. Костяшкін // Університетські наукові записки. – 2007. – № 1 (21). – С. 164-169.

 9. Костяшкін І. О. Окремі питання припинення прав на земельну ділянку / І. О. Костяшкін // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 2007 р. 1-2 черв.: У 2-х т. / Уклад. Т. Д. Климчик, І. М. Якушев. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім.. Лесі Українки, 2007. – Т. ІІ. – С. 46-48.

 10. Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підручник / Анатолій Миколайович Мірошниченко. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 712 с.

 11. Мірошниченко А. М. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / А. М. Мірошниченко, Р. І. Марусенко. – К.: Правова єдність, 2009. – 496 с.

 12. Носік В. В. Припинення права приватної власності на землю в Україні / В. В. Носік // Земельне право України. Теорія і практика. – 2006. – № 6. – С. 42-48.

 13. Пащенко О. М. Правові проблеми відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільних необхідності / О. М. Пащенко // Співвідношення екологічного, природоресурсного, земельного та аграрного права: матеріали круглого столу 9 грудня 2011 р. / За заг. ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. – Х.: Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2011. – С. 84-89.

 14. Семчик В. І. Земельне право України: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. зал.] / Семчик В. І., Кулинич П. Ф., Шульга М. В. – К.: Вид. Дім „Ін Юре”, 2008. – 600 с.

 15. Федорович В. І. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності: проблеми правового регулювання / В. І. Федорович // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 4-5 червня 2010 р. / уклад. Вознюк Н. І., Климчик Т. Д., Крисюк Ю. П., Старко О. Л., Старчук О. В., Шевчук І. М., Чупринський Б. О. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2010. – С. 527-528.

 16. Федорович В. І. Правове регулювання викупу земельних ділянок для потреб, пов’язаних з проведенням чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні / В. І. Федорович // Збірник наукових праць за результатами Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин в Україні» (м. Хмельницький, 14-15 травня 2010 року). – Хмельницький: видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. – С. 32-35.


ІV Додаткова навчальна та наукова література

 1. Бековська Г. Якщо процес добровільної відмови від земельної ділянки завершується укладенням угоди про передачу права власності, то відбувається її відчуження / Ганна Бековська // Землевпорядний вісник. – 2011. – № 2. – С. 20-21.

 2. Вівчаренко О. А. Окремі проблеми захисту суб’єктивних прав на землю в світлі законодавчих новел примусового відчуження земель приватної власності / О. А. Вівчаренко // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Випуск 47. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – С. 464-468

 3. Данилко Н. І. Засади правового регулювання викупу земельних ділянок для суспільних потреб органами місцевого самоврядування / Н. І. Данилко // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Випуск 56. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. – С. 399-404.

 4. Єлісєєва О. В. Класифікація випадків та підстав припинення права приватної власності на земельну ділянку / О. В. Єлісєєва // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К.: ІДІП НАН України. – Вип. 26. – С. 433-439.

 5. Єлісєєва О. В. Припинення права приватної власності на земельну ділянку за законодавством України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / О. В. Єлісєєва. – К., 2006. – 21с.

 6. Єлісєєва О. В. Юридична природа поняття „припинення права приватної власності на земельну ділянку” / О. В. Єлісєєва // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К.: ІДІП НАН України. – 2004. – Вип. 25. – С. 450-456.

 7. Ільків Н. В. Окремі аспекти відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності / Н. В. Ільків, О. В. Ільницький // Довідник нотаріуса. – 2011. – № 2. – С. 2-96.

 8. Інютіна О. Примусове припинення прав власників на землю / Олена Інютіна // Земельне право України. Теорія і практика. – 2008. – № 4. – С. 31-34.

 9. Кирєєва І. В. Деякі питання припинення права на земельну ділянку / І. В. Кирєєва // Проблеми законності. – 2005. – Випуск 73. – С. 134-139.

 10. Кирєєва І. В. Припинення права використання земельних ділянок внаслідок їх невикористання / І. В. Кірєєва // Співвідношення екологічного, природоресурсного, земельного та аграрного права: матеріали круглого столу 9 грудня 2011 р. / За заг. ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. – Х.: Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2011. – С. 134-138.

 11. Кулинич П. Добровільна відмова від сільськогосподарської землі в період дії мораторію: чи законна вона? / Павло Кулинич // Землевпорядний вісник. – 2011. – № 2. – С. 17-19.

 12. Кулинич П. Ф. Підстави припинення прав на землю: деякі теоретичні та практичні проблеми / П. Ф. Кулинич // Земельне право України. Теорія і практика. – 2006. – № 2. – С. 31-36.

 13. Настіна О. І. Відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності як підстава набуття державою права власності на землю / О. І. Настіна // Збірник наукових праць за результатами Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин в Україні» (м. Хмельницький, 14-15 травня 2010 року). – Хмельницький: видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. – С. 70-72.

 14. Скрипник В. Вилучення земельних ділянок для суспільних потреб як особлива підстава припинення права власності / Володимир Скрипник // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 6. – С. 28-31.

 15. Тоцький Б. А. Реалізація принципу пропорційності при вилученні земельних ділянок для суспільної необхідності / Б. А. Тоцький // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 4. – С. 352-356.

 16. Туцький Ю. Еколого-правовий характер викупу земельних ділянок для суспільних потреб / Ю. Туцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2012. – Випуск 92. – С. 97-100.

 17. Туцький Ю. В. Частина земельної ділянки як об’єкт правовідношення викупу для суспільних потреб / Ю. В. Туцький // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції „Дев’яті осінні юридичні читання” (м. Хмельницький, 12-13 листопада 2009 року): У 4-х частинах. – Частина друга: „Конституційне право. Адміністративне право. Фінансове право. Інформаційне право. Земельне право. Аграрне право. Екологічне право. Природоресурсне право. Трудове право та право соціального забезпечення”. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. – С. 182-184.

 18. Харченко О. С. Правове регулювання відносин з відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності / О. С. Харченко // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 1. – С. 169-173.1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Правові форми використання земель в Україні. Завдання для проведення практичних занять. – Львів: юридичний факультет Львівського...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Завдання для самостійної роботи студентів зі спецкурсу «нагляд І контроль за дотриманням трудового законодавства україни.»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Завдання для самостійної роботи студентів зі спецкурсу «правове регулювання трудових відносин державних службовців»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «трудове право україни»
Перерахуйте відносини, що тісно пов’язані з трудовими як предмет трудового права
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права «затверджую»
Курсова робота є одним з видів індивідуальних завдань творчого характеру, передбачених навчальним планом освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права «затверджую»
Курсова робота є одним з видів індивідуальних завдань творчого характеру, передбачених навчальним планом освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права
Парпан Тетяна Валеріївна, доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права, кандидат юридичних наук
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «екологічне право україни»
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Охорона праці в галузі
Парпан Тетяна Валеріївна, доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права, кандидат юридичних наук
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «земельне право україни»
На підставі узагальнення та аналізу вітчизняного та міжнародного законодавства, наукових джерел, матеріалів судової практики, підготуйте...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи