Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Охорона праці в галузі icon

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Охорона праці в галузі
Скачати 249.61 Kb.
НазваМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Охорона праці в галузі
Дата06.05.2013
Розмір249.61 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра трудового, аграрного та екологічного права


Охорона праці в галузі


Завдання для проведення практичних занять


Львів 2012


РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


РОЗРОБНИКИ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ:

Парпан Тетяна Валеріївна, доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права, кандидат юридичних наук

Лещух Данило Романович, доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права, кандидат юридичних наук


Обговорено та рекомендовано до видання Вченою Радою юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальності 7.03040101 «Правознавство»)


Тема 1 Міжнародні норми в галузі охорони праці


I. Теоретичні питання

1. Соціальне партнерство (соціальний діалог) в охороні праці. 2.Соціальне

партнерство як принцип законодавчого та нормативно-правового

забезпечення охорони праці.

3. Соціальний діалог в Європейському Союзі.

4. Стандарт SA 8000 «Соціальна відповідальність».

5. Міжнародний стандарт ISO 26000 «Настанова по соціальній

відповідальності».

6. Вимоги до забезпечення охорони праці в структурі соціальної

відповідальності.

7. Нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства.

8. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці.

9. Основні напрямки співробітництва.

10. Організація об’єднаних націй. Всесвітня організація охорони здоров’я.

11. Міжнародна агенція з атомної енергії. Міжнародна організація праці.

12. Європейський Союз. Співдружність незалежних держав.

13. Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі.

14. Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці.

15. Галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та

виробничого середовища.

16. Положення про організацію системи управління охороною праці в галузі.


I I. Питання для самоконтролю

 1. Розкрийте зміст конституційного права громадянина і людини на належні, безпечні і здорові умови праці.

 2. Розкрийте зміст понять: «охорона праці», «охорона здоров’я», «безпека праці», «техніка безпеки». «виробнича санітарія».

 3. Охарактеризуйте поняття «охорона праці» як інститут трудового права, як елемент трудових відносин, як правовий принцип трудового права, як функцію трудового права, як систему законодавства.

 4. Чи охорона праці регулюється нормами інших галузей права, а не лише трудового?

 5. Обґрунтуйте відповідь на запитання, чи норми Закону України «Про охорону праці» поширюються лише на найманих працівників.

 6. Чи типові та примірні правила, інструкції, положення здійснюють безпосереднє регулювання охорони праці на підприємстві, в установі, організації? Чи є вони обов’язковими?

 7. Чи є різниця між правилами з охорони праці та інструкціями з охорони праці? Як співвідносяться інструкції з охорони праці та посадові інструкції?

 8. Чи зобов’язаний роботодавець-фізична особа приймати локальні нормативно-правові акти з охорони праці?

 9. Чинне законодавство встановлює вимогу про включення нормативно-правових актів з охорони праці до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

Чи є чинним акт, який не включено до цього реєстру?

 1. Чи реєструються нормативно-правові акти з охорони праці у Міністерстві юстиції України?

11. Охарактеризуйте основні складові системи управління охороною праці.

12. На яких рівнях може здійснюватися управління охороною праці?

13. Охарактеризуйте можливі види стимулювання діяльності з охорони

праці.

14. Що таке інтегральний показник безпечності, який використовується при

проведені паспортизації виробництв?

15. У чому суть національної концепції розвитку у галузі управління

охороною праці?

16. Охарактеризуйте основні напрямки впровадження національної

концепції розвитку у галузі управління охороною праці.

17. Зробіть перелік основних функцій управління охороною праці в

структурі систем управління охороною праці.

18. Які завдання управління охороною праці в структурі систем управління

охороною праці відносяться до основних?

19. Які організації приймають участь у міжнародному співробітництві в

галузі охорони праці?

20. У чому полягає принцип "трипартизму" щодо прийняття рішень в

МОП?

21. Розкрийте призначення міжнародних стандартів SA 8000 «Соціальна

відповідальність» і ISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності».


^ I I I . Творчі завдання

1. Складіть перелік-пропозицію локальних нормативно-правових актів з охорони праці, що повинні прийматися на підприємстві, в установі, організації.

2. Проаналізуйте 1-2 колективні договори на їх відповідність чинним нормативно-правовим актам України з охорони праці. Аналіз викладіть у письмовій формі.

3. Складіть проект відповідних положень, розділів, додатків до колективного договору, що регулюють охорону праці. Додатки викладіть схематично й узагальнено.

4. Дайте письмову характеристику відповідності законодавства України міжнародним договорам з охорони праці.

5. Виберіть одну генеральну угоду, що укладалася в Україні, ознайомтесь із зобов'язаннями сторін у сфері охорони праці та проведіть аналіз (дослідження) фактичного виконання сторонами своїх зобов'язань.

6. ^ Аналіз співробітництва України з Міжнародною організацією праці (МОП) та Європейським Союзом (ЄС) у галузі охорони праці

Індивідуальне завдання передбачає аналіз співробітництва України з Міжнародною організацією праці та Європейським союзом у галузі охорони праці на прикладі однієї конвенції МОП, ратифікованих Україною.варіанта

Завдання

^ Нормативно-правовий акт

1

Проаналізуйте відповідність державної політики у галузі охорони праці конвенції МОП, що відповідає Вашому варіантові


Конвенція МОП №14 про щотижневий відпочинок на промислових підприємствах, 1921 р. (ратифіковано 29.05.68).


2

^ Проаналізуйте права та обов'язки фізичних та юридичних осіб, які гарантовані конвенцією МОП, що відповідає вашому варіантові

3

^ Проаналізуйте відповідність державної політики у галузі охорони праці конвенції МОП, що відповідає вашому варіантові


Конвенція МОП №45 про застосування праці жінок на підземних роботах у будь-яких шахтах, 1935 р. (ратифіковано 30,06,61).

4

^ Проаналізуйте права та обов'язки фізичних та юридичних осіб, які гарантовані конвенцією МОП, що відповідає вашому варіантові

5

^ Проаналізуйте відповідність державної політики у галузі охорони праці конвенції МОП, що відповідає вашому варіантові


Конвенція МОП №103 про охорону материнства, 1952 р. (ратифіковано 11.08.56).6

^ Проаналізуйте права та обов'язки фізичних та юридичних осіб, які гарантовані конвенцією МОП, що відповідає вашому варіантові

7

^ Проаналізуйте відповідність державної політики у галузі охорони праці конвенції МОП, що відповідає вашому варіантові


Конвенція МОП № 115 про захист трудящих від іонізуючої радіації, 1960 р. (ратифіковано 29.05.68).


8

^ Проаналізуйте права та обов'язки фізичних та юридичних осіб, які гарантовані конвенцією МОП, що відповідає вашому варіантові

9

^ Проаналізуйте відповідність державної політики у галузі охорони праці конвенції МОП, що відповідає вашому варіантові

Конвенція МОП №120 про гігієну в торгівлі та установах, 1964 р. (ратифіковано 29.05.68).10

^ Проаналізуйте права та обов'язки фізичних та юридичних осіб, які гарантовані конвенцією МОП, що відповідає Вашому варіантові

11

^ Проаналізуйте відповідність державної політики у галузі охорони праці конвенції МОП, що відповідає вашому варіантові

Конвенція МОП №122 про політику в галузі зайнятості, 1964 р. (ратифіковано 29.05.68).12

^ Проаналізуйте права та обов'язки фізичних та юридичних осіб, які гарантовані конвенцією МОП, що відповідає Вашому варіантові

13

^ Проаналізуйте відповідність державної політики у галузі охорони праці конвенції МОП, що відповідає вашому варіантові

Конвенція МОП №123 про мінімальний вік допуску на підземні роботи в шахтах і рудниках, 1965 р. (ратифіковано 04.02.70),14

^ Проаналізуйте права та обов'язки фізичних та юридичних осіб, які гарантовані конвенцією МОП, що відповідає ваиіому варіантові

15

^ Проаналізуйте відповідність державної політики у галузі охорони праці конвенції МОП, що відповідає вашому варіантові

Конвенція МОП №124 про медичний огляд молодих людей з метою визначення їх придатності до пращ на підземних роботах у шахтах і рудниках, 1965 р. (ратифіковано 04.02.70).

16

^ Проаналізуйте права та обов'язки фізичних та юридичних осіб, які гарантовані конвенцією МОП, що відповідає вашому варіантові

17

^ Проаналізуйте відповідність державної політики у галузі охорони праці конвенції МОП, що відповідає Вашому варіантові

Конвенція МОП №138 про мінімальний вік для прийняття на роботу, 1973 р. (ратифіковано 07.03.79).18

^ Проаналізуйте права та обов'язки фізичних та юридичних осіб, які гарантовані конвенцією МОП, що відповідає вашому варіантові

19

^ Проаналізуйте відповідність державної політики у галузі охорони праці конвенції МОП, що відповідає ваиіому варіантові


Конвенція МОП №142 про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів, 1975 р. (ратифіковано 07.03.79).


20

^ Проаналізуйте права та обов'язки фізичних та юридичних осіб, які гарантовані конвенцією МОП, що відповідає вашому варіантові

21

^ Проаналізуйте відповідність державної політики у галузі охорони праці конвенції МОП, що відповідає вашому варіантові

Конвенція МОП №144 про тристоронні консультації (міжнародні трудові норми),

1976 р. (ратифіковано 17.12.93).22

^ Проаналізуйте права та обов'язки фізичних та юридичних осіб, які гарантовані конвенцією МОП, що відповідає вашому варіантові

23

^ Проаналізуйте відповідність державної політики у галузі охорони праці конвенції МОП, що відповідає ваиіому варіантові

Конвенція МОП №160 про статистику праці, 1985 р. (ратифіковано 03.05.90).


24

^ Проаналізуйте права та обов'язки фізичних та юридичних осіб, які гарантовані конвенцією МОП, що відповідає вашому варіантові

25

^ Проаналізуйте відповідність державної політики у галузі охорони праці конвенції МОП, що відповідає вашому варіантові

Конвенція МОП №154 про сприяння колективним переговорам, 1981 р. (ратифіковано 04.02.94).26

^ Проаналізуйте права та обов'язки фізичних та юридичних осіб, які гарантовані конвенцією МОП, що відповідає вашому варіантові

27

^ Проаналізуйте відповідність державної політики у галузі охорони праці конвенції МОП, що відповідає вашому варіантові

Конвенція МОП №158 про припинення трудових відносин з ініціативи підприємства, 1982 р. (ратифіковано 04.02.94).28

^ Проаналізуйте права та обов'язки фізичних та юридичних осіб, які гарантовані конвенцією МОП, що відповідає вашому варіантові

29

^ Проаналізуйте відповідність державної політики у галузі охорони праці конвенції МОП, що відповідає вашому варіантові

Конвенція МОП №156 про рівне ставлення і рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов'язками, 1981 р. (ратифіковано 22.10.99).

30

^ Проаналізуйте права та обов'язки фізичних та юридичних осіб, які гарантовані конвенцією МОП, що відповідає вашому варіантові

31

^ Проаналізуйте відповідність державної політики у галузі охорони праці конвенції МОП, що відповідає вашому варіантові

Конвенція 132 (1970 p., ратифікована в 2001) про оплачувані відпустки.

32

^ Проаналізуйте права та обов'язки фізичних та юридичних осіб, які гарантовані конвенцією МОП, що відповідає вашому варіантові

33

^ Проаналізуйте відповідність державної політики у галузі охорони праці конвенції МОП, що відповідає вашому варіантові

Конвенція 140 (1974 p., ратифікована в 2002) про оплачувані навчальні відпустки.

34

^ Проаналізуйте права та обов'язки фізичних та юридичних осіб, які гарантовані конвенцією МОП, що відповідає вашому варіантові

35

^ Проаналізуйте відповідність державної політики у галузі охорони праці конвенції МОП, що відповідає вашому варіантові

Конвенція 135 (1971 p., ратифікована в 2003 р.) про представників працівників.36

^ Проаналізуйте права та обов'язки фізичних та юридичних осіб, які гарантовані конвенцією МОП, що відповідає вашому варіантові

37

^ Проаналізуйте відповідність державної політики у галузі охорони праці конвенції МОП, що відповідає вашому варіантові

Конвенція 159 (1983 p., ратифікована в 2003 р.) про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів.38

^ Проаналізуйте права та обов'язки фізичних та юридичних осіб, які гарантовані конвенцією МОП, що відповідає вашому варіантові

39

^ Проаналізуйте відповідність державної політики у галузі охорони праці конвенції МОП, що відповідає вашому варіантові

Конвенція 150 (1978 p., ратифікована в 2004 р.) про адміністрацію праці.40

^ Проаналізуйте права та обов'язки фізичних та юридичних осіб, які гарантовані конвенцією МОП, що відповідає вашому варіантові


Тема 2 Система управління охороною праці в організації


^ I. Теоретичні питання

1.Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління

охороною праці (СУОП).

2.Забезпечення функціонування та побудова СУОП в організації.

3.Положення про СУОП, структура та зміст його розділів.

4.Політика в галузі охорони праці.

5.Примірний розподіл функціональних обов’язків з охорони праці керівників,

посадових осіб і фахівців підприємства галузі.

6.Пріоритет функцій забезпечення безпеки. Ефективність функціональної

структури СУОП.

7.Планування заходів з охорони праці. Види планування та контролю стану

охорони праці. Мета та основні параметри планів. Аналітична та оперативна

частини Плану.

8.Галузеві системи управління охороною праці. Мета та принципи

функціонування.

9.Організаційна та функціональна структури СУОПГ.

10.Регіональні системи управління охороною праці, мета, принципи та

основні функції.

11.Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів

місцевого самоврядування.


I I. Питання для самоконтролю

1. Які органи державної влади здійснюють загальне державне управління

охороною праці?

2. Що входить до компетенції Кабінету Міністрів України в сфері

управління охороною праці?

3. Які питання входять до компетенції міністерств та інших центральних

органів виконавчої влади в сфері управління охороною праці?

4. Охарактеризуйте основні положення щодо організації охорони праці на

виробництві.

5. Яка нормативно-правова база використовується для організації

СУОПП?

6. Охарактеризуйте основні обов’язки посадових осіб підприємства в

сфері охорони праці.

7. Охарактеризуйте основні обов’язки працівників підприємства,

установи чи організації щодо виконання вимог з охорони праці.

8. Кому підпорядковується служба охорони праці на підприємстві?

9. Відповідно з яким нормативним документом на підприємстві

створюється служба охорони праці?

10. На які види поділяється планування роботи з охорони праці на

виробництві?

11. За якими етапами повинен здійснюватися процес планування заходів з

охорони праці?

12. У чому полягають функції управління охороною праці щодо організації

та координації робіт в сфері охорони праці?

13. З якою метою виконується облік, аналіз та оцінка показників охорони

праці?

14. Які існують види контролю за станом охорони праці та

функціонуванням системи управління охороною праці?

15. В чому полягає стимулювання діяльності з охорони праці?

16. Як повинно здійснюватись інформаційне забезпечення з питань

охорони праці?

17. Охарактеризуйте загальну структуру управління охороною праці.

18. На яких рівнях здійснюється управління охороною праці?

19. Які структури здійснюють управління охороною праці на

загальнодержавному рівні?

20. Які структури здійснюють управління охороною праці на

регіональному рівні?

21. Які структури здійснюють управління охороною праці на галузевому

рівні?

22. Згідно з ст. 13 Закону України «про охорону праці» роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення вимог законодавства щодо створення системи охорони праці на виробничому рівні. На Вашу думку, що спід розуміти під «безпосереднього відповідальністю роботодавця»? Наведіть приклади такої відповідальності роботодавця.

23. Чи міжнародні угоди передбачають створення служби охорони праці як один із заходів створення та забезпечення безпечних і здорових умов праці? Чи створюються аналогічні служби в інших державах?

24. Проанапізуйте порядок створення та ліквідаці'і служби охорони праці та обґрунтуйте відповідь на наступні питання:

1) створення служби охорони праці є правом чи обов'язком роботодавця,

2) чи створюється служба охорони праці роботодавцем-фізичною особою?

4. Які критерії впливають на організаційно-правову форму служби охорони праці?

25. Проаналізуйте ст. 15 Закону України «Про охорону праці» та Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 р. № 255, і дайте відповіді на наступні питання:

1) чи є обов'язковими приписи спеціалістів служби охорони праці для керівників підприємств, установ, організацій?

2) хто має право скасовувати приписи спеціаліста служби охорони праці? Чи керівника підприємства, установи, організації може скасувати припис спеціаліста служби охорони праці? А керівник служби охорони праці?

3) які правові наслідки настають у разі скасування припису спеціаліста службі праці? Які правові наслідки настануть у разі відмови посадової особи одержати чи виконати припис спеціаліста служби охорони праці?

6. Чи буде нести юридичну відповідальність роботодавець за відмову від надання аргументованої відповіді, якщо він не погоджується з рекомендація, винесеними з питань охорони праці? А за невиконання рекомендованих заходів?

7. Чи зобов'язаний роботодавець забезпечити за свій рахунок позачерговий медичний огляд працівників, які зайнятті на роботах з важкими і шкідливими чи небезпечними умовами праці?

8. Як проводиться працевлаштування працівника у разі незадовільних результатів при повторній перевірці знань з охорони праці?

9. Що таке аудит охорони праці? Які заходи потрібно втілити в Україні з метою його запровадження?

10. Чи всі роботодавці (юридичні та фізичні особи) повинні виділяти кошти на витрати з охорони праці? Чи здійснюється фінансування охорони праці у громадській організації фізичною особою, що найняла няньку? Якщо так. то у якому розмірі?


^ I I I . Творчі завдання

1. Дайте письмову характеристику відповідності законодавства України міжнародним стандартам з організації управління охороною праці.

2. Проведіть порівняльний аналіз правового регулювання організації управління охороною праці в Україні та в одній з іноземних держав, щодо:

1) створення служб з охорони праці,

2) проведення атестації робочих місць за умовами праці,

3) здійснення фінансування заходів з охорони праці,

4) проведення медичних оглядів працівників,

5) проведення навчання з охорони праці,

6) проведення розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань.

3. Дослідіть правові питання зарубіжного та національного досвіду з економічного стимулювання роботодавців у забезпеченні безпечних і здорових умов праці.


Тема 3 Травматизм та професійні захворювання вгалузі. Розслідування нещасних випадків.


^ I. Теоретичні питання

1.Загальні положення та визначення. Мета та завдання розслідування

нещасних випадків.

2.Обов’язки роботодавця щодо розслідування нещасних випадків.

3.Обставини, за яких проводиться розслідування.

4.Встановлення зв’язку нещасного випадку з виробництвом.

5.Розслідування та облік нещасних випадків, хронічних професійних

захворювань і отруєнь на виробництві. Розслідування нещасних випадків.

6.Спеціальне розслідування нещасних випадків.

7.Організація розслідування, склад комісій з розслідування, основні

документи.

8.Особливості розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого

характеру.

9.Дослідження та профілактика виробничого травматизму.

10.Основні причини виробничих травм та професійних захворювань.

Розподіл травм за ступенем тяжкості.

11.Методи дослідження виробничого травматизму.

12.Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму

та професійної захворюваності в галузі.


I I. Питання для самоконтролю


I I I . Творчі завдання


^ V. Задачі

1. Працівник Пархоменко, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, в результаті падіння з висоти був тяжко травмований. За результатами розслідування встановлено виробничий травматизм. Крім виплат у рамках загальнообов'язкового соціального страхування, керівник заводу призначив виплату працівникові одноразової допомоги, яку працівник одержав наступного місяця.

Працівники заводу, знаючи потерпілого як злісного порушника трудової та виробничої дисципліни, вважали, що керівник діяв неправильно, і вимагали перегляду цього рішення. Вимога працівників була ухвалена на конференції профспілкової організації і передана керівнику.

Керівник звернувся до юрисконсульта заводу, щоб він надав правове обґрунтування законності вимог працівників. Дайте правовий аналіз наведеної ситуації.


2. Підготуйте пакет документів з розслідування нещасного випадку, що трапився на виробництві.


3. Територія підприємства розміщена по обидва боки міської вулиці. Працівник Симоненко по дорозі до свого робочого місця йшов через вулицю по пішохідному переходу, послизнувся на слизькій поверхні, впав і отримав травму. Нещасний випадок трапився о 07:45 год. Враховуючи викладене і те, що робочий час Симоненка розпочинається о 08:00 год., комісія з розслідування цього нещасного випадку прийшла до висновку, що в результаті травмування працівника необхідно скласти акт за формою НТ - невиробничий травматизм.

Симоненко не погодився з доводами комісії. Він вважав, що у його ситуації наявний виробничий травматизм, оскільки він у цей час також вирішував виробничі питання. Не погоджуючись з висновками комісії, працівник оскаржив її дії до територіального управління Держгірпромнагляду. Керівник управління прийняв рішення, яким зобов'язав адміністрацій підприємства скласти акт за формою Н-1 - виробничий травматизм. Дайте правовий аналіз наведеної ситуації.


4. Слюсарі Петренко та Іваненко відмовились проходити вступний інструктаж при прийнятті їх на роботу. Головному інженеру Охріменку вони пояснили, що мають високу кваліфікацію і стаж роботи більше 18 років, а тому витрачати час на проведення інструктажу, який з ними проводили вже десятки разів, немає потреби. Інженер погодився і запропонував формально розписатись в журналі реєстрації про проходження навчання.

Через місяць Іваненко у результаті отруєння вуглекислим газом під час проведення ремонтних робіт у каналізаційному колодязі помер. Головного інженера Охріменко було притягнуто до кримінальної відповідальності.

Чи повинен нести відповідальність головний інженер? Проаналізуйте ситуацію.


5. На підприємстві у червні проводилося навчання та перевірка знань з охорони праці. Згідно з наказом керівника таке навчання мав пройти майстер Пимоненко. Останній відмовився проходити навчання, посилаючись на те, що у травні цього ж року він проходив підвищення кваліфікації у столичному вищому навчальному закладі, у тому числі з питань охорони праці. До того ж у склад комісії підприємства, що проводила навчання і перевірку знань, входив викладач, який навчав Пимоненка під час підвищення кваліфікації.Не звертаючи уваги на доводи Пимоненка, керівник підприємства видав наказ про накладення на нього догани за порушення трудової дисципліни. Оскарживши наказ до комісії по трудових спорах, працівник зазначив, що комісія підприємства з навчання та перевірки знань не навчала його питанням охорони праці, а тому не мала морального права перевіряти його знання. До того ж комісія була нелегітимною, оскільки у її складі приймав участь державний інспектор територіального управління Держгірпромнагляду, роботу якого підприємство не оплатило, та новоприйнятий член профспілки, до складу якої сам Пимоненко не входить.

Дайте правовий аналіз ситуації. Чи правомірні вимоги Пимоненка?


6. Слюсар Півень, виконуючи роботу у стані алкогольного сп’яніння, отримав травму голови. У результаті проведеного розслідування нещасного випадку комісією було складено акт за формою Н-1, у якому зазначалось, що причиною нещасного випадку стала винна поведінка потерпілого. З огляду на це, директор заводу видав наказ про накладення на слюсаря Півня догани і про позбавлення його виплат по листку тимчасової непрацездатності.

Чи правомірні дії директора?


7. Територія підприємства розміщена по обидва боки міської вулиці. Працівник Іщенко по дорозі до свого робочого місця йшов через вулицю по пішохідному переходу, послизнувся на слизькій поверхні, впав і отримав травму. Нещасний випадок трапився о 07:45 год. Враховуючи викладене і те, що робочий час Іщенка розпочинається о 08:00 год., комісія з розслідування цього нещасного випадку прийшла до висновку, що у результаті травмування працівника необхідно скласти акт за формою НТ – невиробничий травматизм. Іщенко не погодився з доводами комісії. Він вважав, що у його ситуації наявний виробничий травматизм, оскільки він у цей час також вирішував виробничі питання. Не погоджуючись з висновками комісії, працівник оскаржив її дії до територіального управління Держгірпромнагляду. Керівник управління прийняв рішення, яким зобов’язав адміністрацію підприємства скласти акт за формою Н-1 – виробничий травматизм.

Дайте правовий аналіз наведеної ситуації.


8. З метою профілактики грипу ТзОВ «Ярів» провело вакцинацію своїх працівників. Витрати на зазначені заходи були включені до складу валових витрат. У ході податкової перевірки інспектором було звернуто увагу на невідповідність таких дій вимогам чинного законодавства. Податковий інспектор також стверджував, що витрати роботодавця, пов’язані із забезпеченням працівників питною водою, зокрема придбання питної води, склянок, тримачів склянок та пляшок не можуть бути віднесені до таких. Так само, на думку інспектора, не можна зараховувати до валових витрати, що здійсненні на придбання фірмового одягу для вантажників, а саме, чоловічих спортивних костюмів із зображенням товарного знаку підприємства. Відтак, за результатами первірки на підприємство було накладено штраф у розмірі 10000 грн.

Директор підприємства не погодився з доводами податкового інспектора. Спростовуючи їх, він звернув увагу на те, що частина найманих працівників ТзОВ «Явір» зайняті у сфері обслуговування населення і постійно контактують з людьми, а відтак, обов’язково повинні мати щеплення від грипу. Крім цього, у зимовий період вологість у приміщеннях ТзОВ зменшується у зв’зку з постійним опаленням, що, безперечно, вимагає забезпечення працівників питною водою. Забезпечення вантажників спортивними костюмати, вважав директор, є заходом необхідним для виконання ними своїх професійних обов’язків.

Дайте правовий аналіз наведеної ситуації.


Тема 4 Спеціальні розділи охорони праці в галузі

професійної діяльності


^ I. Теоретичні питання

1.Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності

чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового

процесу.

2.Загальні вимоги безпеки в галузі.

3.Вимоги до санітарного контролю за станом повітря робочої зони.

4.Вимоги до засобів індивідуального захисту.

5.Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень. Утримання

території підприємств галузі.

6.Вимоги безпеки праці під час експлуатації систем опалення, вентиляції і

кондиціювання повітря.

7.Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці в галузі. Шкідливі хімічні

речовини, біологічні чинники, виробничий пил. Вібрація, шум, інфразвук,

ультразвук. Виробничі випромінювання. Мікроклімат робочої зони.

8.Важкість праці: Динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці.

Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна

напруженість, монотонність праці.


I I. Питання для самоконтролю

Тема 5 Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях

 1. Вимоги безпеки до лабораторних приміщень та обладнання для наукових досліджень.

 2. Організація наукових досліджень та основні наукові проблеми в галузі охорони праці.

 3. Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, галузеві науково-дослідні інститути з питань охорони праці, відділи та лабораторії з питань охорони праці галузевих науково-дослідних інститутів.

 4. Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Загальнодержавна (національна), галузеві, регіональні програми.

 5. Аналіз професійного та виробничого ризиків.

 6. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності: мета і методи аналізу.

 7. Використання статистичної звітності і актів розслідування нещасних випадків і професійних захворювань в аналітичній роботі. Показники частоти та тяжкості травматизму.

 8. Автоматизовані системи управлінні охороною праці, обліку, аналізу та дослідження травматизму.


I I. Питання для самоконтролю


1. У чому полягають основні функції органів санітарно-епідеміологічної

служби Міністерства охорони здоров’я?

2. Хто здійснює відомчий контроль в сфері охорони праці?

3. Що таке внутрішній контроль і ким він здійснюється?

4. Які права мають уповноважені найманими працівниками особи з

питань охорони праці?


I I I . Творчі завдання


 1. Зробіть перелік основних структур, які здійснюють державний нагляд

за додержанням законодавчих та інших нормативних документів з охорони

праці?

2. Проведіть правовий аналіз матеріалів перевірок конкретних підприємств, здійснених посадовими особами Державного комітету України промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду чи його територіальних органів.

3. Складіть порівняльну таблицю повноважень:

а) державних штатних і позаштатних інспекторів,

б) суб'єктів, що здійснюють громадський контроль за охороною праці.

4. Дослідіть правове регулювання здійснення нагляду та контролю за дотриманням законодавства про охорону праці в одній із іноземних держав.


^ V. Задачі


 1. За наслідками цільової перевірки, проведеної державним інспектором Державного комітету України промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, виявлено порушення законодавства про охорону праці, зокрема, відсутність інструкцій з охорони праці. Юрисконсульт не погоджувався з тим, що порушено законодавство, оскільки на підприємстві прийняті відповідні посадові та робочі інструкції, в яких міститься повний перелік завдань та обов'язків, повноважень працівників, у тому числі і з охорони праці, безпечного ведення робіт та екологічної безпеки.

Не погодившись з доводами юрисконсульта, державний інспектор наклав штраф. Підприємство звернулося в суд про визнання незаконним накладення штрафу.

Яке рішення повинен прийняти суд?

Схожі:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Охорона праці в галузі iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права
Парпан Тетяна Валеріївна, доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права, кандидат юридичних наук
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Охорона праці в галузі iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «трудове право україни»
Перерахуйте відносини, що тісно пов’язані з трудовими як предмет трудового права
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Охорона праці в галузі iconФорма № н 03 Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка «затверджую»
Парпан Тетяна Валеріївна, доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права, кандидат юридичних наук
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Охорона праці в галузі iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права «затверджую»
Курсова робота є одним з видів індивідуальних завдань творчого характеру, передбачених навчальним планом освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Охорона праці в галузі iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права «затверджую»
Курсова робота є одним з видів індивідуальних завдань творчого характеру, передбачених навчальним планом освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Охорона праці в галузі iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Завдання для самостійної роботи студентів,
Завдання для самостійної роботи студентів, які вивчають навчальну дисципліну «Правове регулювання охорони праці»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Охорона праці в галузі iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «екологічне право україни»
...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Охорона праці в галузі iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Завдання для самостійної роботи студентів зі спецкурсу «нагляд І контроль за дотриманням трудового законодавства україни.»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Охорона праці в галузі iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «земельне право україни»
На підставі узагальнення та аналізу вітчизняного та міжнародного законодавства, наукових джерел, матеріалів судової практики, підготуйте...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Охорона праці в галузі iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Правові форми використання земель в Україні. Завдання для проведення практичних занять. – Львів: юридичний факультет Львівського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи