Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Скачати 38.06 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Дата10.05.2013
Розмір38.06 Kb.
ТипЗакон

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Юридичний факультет

Кафедра трудового, аграрного та екологічного права


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗІ СПЕЦКУРСУ «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ» 1. Дайте визначення поняття «державна служба».

 2. Назвіть принципи державної служби.

 3. Вкажіть функції та завдання державної служби.

 4. Проведіть співвідношення понять: право на державну службу і право на працю.

 5. Розкрийте поняття трудових правовідносин державних службовців. Виділіть їх види.

 6. Проведіть класифікацію джерел, які регулюють трудові відносини державних службовців.

 7. Визначте конституційно-правові основи державної служби.

 8. КЗпП України – як джерело регулювання трудових відносин державних службовців.

 9. Закон України “Про державну службу” – основний нормативний акт, що регулює відносини праці державних службовців.

 10. Нормативно-правові акти договірного характеру у врегулюванні трудових відносин державних службовців.

 11. Розкрийте зміст трудоправового статусу державних службовців.

 12. Види трудових правовідносин працівників, які працюють в державних органах та їх апараті.

 13. Трудові правовідносини державних службовців як елемент державної служби.

 14. Назвіть суб’єктів трудових правовідносин в системі державної служби та дайте їх зальну характеристику.

 15. Назвіть правові підстави виникнення трудових правовідносин державних службовців.

 16. Назвіть вимоги, які передбачені законодавством щодо осіб, які поступають на державну службу.

 17. Порядок проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби.

 18. Порядок формування конкурсної комісії та її діяльність.

 19. Правове регулювання проходження стажування державних службовців. Результати стажування.

 20. Яке юридичне значення має проведення конкурсного відбору при вступі на державну службу?

 21. Який порядок призначення на посаду державної служби?

 22. Порядок формування кадрового резерву в системі державної служби.

 23. Вкажіть строки та умови проходження випробування при прийнятті на державну службу.

 24. Назвіть правові наслідки проходження випробування на державній службі.

 25. Порядок оформлення трудових відносин державних службовців.

 26. Визначте основні елементи проходження державної служби.

 27. Проведіть класифікацію посад в державному органі.

 28. Виділіть особливості переведення та переміщення державних службовців.

 29. Розкрийте поняття «ротація кадрів».

 30. З’ясуйте яким чином здійснюється підвищення рівня професійної компетентності державного службовця.

 31. Який порядок проходження стажування державних службовців?

 32. Порядок проведення атестації державних службовців.

 33. Вкажіть правові наслідки проходження атестації державними службовцями.

 34. Розкрийте поняття робочого часу державного службовця.

 35. Визначте особливості залучення державних службовців до роботи в нічний час, у святкові, неробочі та вихідні дні.

 36. Назвіть особливості відсторонення державних службовців від виконання посадових обов’язків.

 37. Розкрийте поняття часу відпочинку державних службовців та особливості його правового регулювання.

 38. Дайте загальну характеристику видів відпочинку державного службовця.

 39. Назвіть види та порядок надання відпусток державним службовцям.

 40. Розкрийте поняття заробітної плати державного службовця та її структуру.

 41. Назвіть підстави, розміри та порядок встановлення доплат і надбавок державним службовцям.

 42. Перерахуйте гарантії та компенсації у сфері оплати праці для державних службовців.

 43. Назвіть методи забезпечення трудової дисципліни державних службовців.

 44. Які заходи заохочення застосовуються до державних службовців? З’ясуйте порядок їх застосування.

 45. Визначте поняття, підстави та види дисциплінарної відповідальності державних службовців:

 46. Розкрийте зміст поняття «дисциплінарний проступок».

 47. Назвіть склад та види дисциплінарних проступків окремих категорій державних службовців

 48. Перерахуйте, які дисциплінарні стягнення застосовуються до державних службовців і вкажіть якими нормативним актами вони передбачені.

 49. .Здійсність класифікацію підстав припинення трудових відносин державних службовців.

 50. Вкажіть особливості звільнення з державної служби окремих категорій державних службовців.

 51. Назвіть підстави відставки державного службовця.

 52. Назвіть спеціальні підстави розірвання трудового договору з окремими категоріями державних службовців. Який порядок звільнення за цими підставами.

 53. Розкрийте порядок оформлення припинення державної служби.

 54. Вкажіть правові наслідки та соціальні гарантії при звільненні державних службовців.

 55. Дайте визначення поняття «соціального захисту державних службовців» та розкрийте його значення та зміст.

 56. Назвіть особливості пенсійного забезпечення державних службовців.Схвалено кафедрою трудового, аграрного та екологічного права Львівського національного університету імені Івана Франка

Протокол № 1 від 31 серпня 2012 року


Завідувач кафедри проф.. П.Д.Пилипенко

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Правові форми використання земель в Україні. Завдання для проведення практичних занять. – Львів: юридичний факультет Львівського...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Право приватної власності на землі в Україні та його гарантії. Завдання для проведення практичних занять. – Львів: юридичний факультет...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Завдання для самостійної роботи студентів зі спецкурсу «нагляд І контроль за дотриманням трудового законодавства україни.»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «трудове право україни»
Перерахуйте відносини, що тісно пов’язані з трудовими як предмет трудового права
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права «затверджую»
Курсова робота є одним з видів індивідуальних завдань творчого характеру, передбачених навчальним планом освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права «затверджую»
Курсова робота є одним з видів індивідуальних завдань творчого характеру, передбачених навчальним планом освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права
Парпан Тетяна Валеріївна, доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права, кандидат юридичних наук
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «екологічне право україни»
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Охорона праці в галузі
Парпан Тетяна Валеріївна, доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права, кандидат юридичних наук
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «земельне право україни»
На підставі узагальнення та аналізу вітчизняного та міжнародного законодавства, наукових джерел, матеріалів судової практики, підготуйте...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи