Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «трудове право україни» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «трудове право україни»
Скачати 73.15 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «трудове право україни»
Дата10.05.2013
Розмір73.15 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Юридичний факультет

Кафедра трудового, аграрного та екологічного права


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З КУРСУ «ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ»


 1. Розкрийте поняття предмета трудового права України.

 2. Дайте характеристику трудовим відносинам як складової предмету трудового права.

 3. Визначте сферу дії трудового права.

 4. Назвіть підстави виникнення трудових відносин.

 5. Які види трудових відносин існують в Україні?

 6. Назвіть принципи трудового права України та розкрийте їх зміст.

 7. Перерахуйте відносини, що тісно пов’язані з трудовими як предмет трудового права.

 8. Назвіть особливості методу трудового права.

 9. Вкажіть які функції трудового права України Ви знаєте.

 10. Назвіть відмінності трудового договору та трудової угоди.

 11. Дайте загальну характеристику сторін трудового договору.

 12. Наведіть класифікацію суб’єктів трудового права.

 13. Вкажіть з яких підстав може бути припинено контракт.

 14. Які гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені трудовим законодавством?

 15. В яких випадках трудовий договір може бути розірвано без попередньої згоди профспілкового комітету?

 16. Визначте поняття та структуру тарифної системи оплати праці.

 17. За яких умов укладаються письмові договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність?

 18. Висвітліть порядок припинення трудового договору у зв’язку з переведенням працівника за його згодою на роботу до іншого роботодавця.

 19. Вкажіть який порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.

 20. Який порядок вирішення розбіжностей при укладенні колективного договору.

 21. Назвіть види та порядок надання щорічних додаткових відпусток.

 22. Яку відповідальність несуть керівники за невиплату або несвоєчасну виплату заробітної плати і за яких умов?

 23. Охарактеризуйте соціальні відпустки та порядок їх надання.

 24. Назвіть стадії примирних процедур при вирішенні колективних трудових спорів.

 25. Порядок прийняття і дій колективного договору.

 26. Назвіть види часу відпочинку за трудовим правом.

 27. Вкажіть умови повної матеріальної відповідальності працівників при виконанні та не при виконанні трудових обов’язків.

 28. Розкрийте поняття джерела (форми) трудового права України, виділіть його види та особливості.

 29. Порядок надання додаткових щорічних відпусток за роботу із шкідливими та важкими умовами праці.

 30. Дайте визначення сумісництва, суміщення та заступництва. Розмежуйте ці поняття.

 31. Якими нормативними актами регулюється порядок надання щорічних основних відпусток? Які види цих відпусток Ви знаєте?

 32. Назвіть підстави звільнення працівника з роботи як заходу дисциплінарного стягнення.

 33. Які особливості укладення контракту з керівниками підприємств?

 34. Вкажіть умови та порядок звільнення працівників у зв’язку із скорочення чисельності або штату працівників.

 35. Розкрийте поняття спеціальної дисциплінарної відповідальність за трудовим правом.

 36. Які особливості укладення трудового договору з роботодавцями-фізичними особами?

 37. В яких випадках первинна профспілкова організація або інший уповноважений трудовим колективом орган може вимагати розірвання трудового договору ?

 38. Який порядок розгляду колективних трудових спорів, передбачений чинним трудовим законодавством?

 39. Розкрийте поняття системи трудового права України.

 40. Який порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника?

 41. Назвіть складові елементи організації охорони праці на підприємстві.

 42. Розкрийте поняття колективного договору, визначте його сторони та сферу укладення.

 43. Назвіть хто має переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників.

 44. Який порядок притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності?

 45. Назвіть особливості правового регулювання праці неповнолітніх.

 46. Які види відпусток передбачені трудовим законодавством України?

 47. Організація охорони праці на підприємствах.

 48. Назвіть види та умови роботи за спеціальними режимами робочого часу.

 49. Вкажіть який порядок звільнення з роботи у випадку винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності.

 50. Назвіть які законодавчі гарантії права працівників на оплату праці, передбачені трудовим законодавством?

 51. Які обмеження утримань із заробітної плати, передбачені законодавством?

 52. Поясніть як діє колективний договір в часі та по колу осіб.

 53. Назвіть гарантії для працівників при припиненні трудового договору.

 54. Дайте правову характеристику соціальних відпусток.

 55. Визначте порядок припинення трудового договору за угодою сторін.

 56. Дайте визначення режиму робочого часу. Назвіть види режимів робочого часу.

 57. Строки і порядок застосування дисциплінарних стягнень.

 58. Дайте поняття переведення працівників на іншу тимчасову роботу. Назвіть види переведень.

 59. Перерахуйте загальні режими робочого часу.

 60. Розкрийте поняття матеріальної відповідальності сторін трудового договору. Вкажіть підстави та види матеріальної відповідальності працівників.

 61. Який порядок ведення трудових книжок, передбачений чинним трудовим законодавством?

 62. Визначте порядок поновлення на роботі незаконно звільнених працівників та умови оплати за вимушений прогул.

 63. Розкрийте поняття трудового правопорушення як підстави дисциплінарної відповідальності працівників.

 64. Наведіть класифікацію підстав та умов припинення трудового договору.

 65. Розкрийте поняття часу відпочинку за трудовим правом та вкажіть його види.

 66. Назвіть умови притягнення працівників до матеріальної відповідальності у підвищеному розмірі.

 67. Назвіть особливості формування змісту контракту та визначте сферу його застосування.

 68. Правила залучення працівників до надурочних робіт, роботи у вихідні та святкові дні.

 69. Розкрийте поняття страйку.

 70. Назвіть які обмеження при прийнятті на роботу, передбачені нормами трудового законодавства.

 71. Розпишіть порядок звільнення працівників у зв’язку із зміни в організації виробництва і праці.

 72. Який порядок надання та оплати щорічних відпусток?

 73. Вкажіть особливості регулювання праці сезонних та тимчасових працівників.

 74. Розкрийте поняття, структуру та джерела виплати заробітної плати.

 75. Дайте поняття трудової дисципліни та методів її забезпечення.

 76. Назвіть які умови трудового договору вважаються істотними.

 77. Назвіть додаткові підстави звільнення державних службовців.

 78. Вкажіть умови притягнення службових осіб, винних у незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу до матеріальної відповідальність.

 79. Назвіть особливості укладення трудового договору з іноземцями.

 80. Перерахуйте, які гарантії, передбачені трудовим законодавством при вивільненні працівників.

 81. Розкрийте поняття юридичної відповідальності за трудовим правом, її підстав та видів

 82. Вкажіть порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

 83. Дайте поняття колективних трудових спорів, назвіть їх види та сторони.

 84. Який порядок утворення КТС та порядок її організації її роботи.

 85. Вкажіть умови встановлення випробування при прийнятті на роботу працівників та його юридичне значення.

 86. Розмежуйте поняття переведення працівників на іншу роботу та зміна істотних умов праці.

 87. Дайте поняття соціального діалогу та його видів.

 88. Назвіть види та причини виникнення трудових спорів.

 89. Припинення трудового договору у зв’язку із закінченням строку трудового договору.

 90. Дайте загальну характеристику додатковим щорічним відпусткам за особливий характер праці.

 91. Який порядок звільнення працівника за прогул?

 92. Розірвання трудового договору за систематичне невиконання працівником своїх трудових обов’язків.

 93. Розкрийте поняття робочого часу та його видів за трудовим законодавством.

 94. Назвіть та охарактеризуйте випадки розірвання трудового договору за ініціативою “третіх осіб”.

 95. Окресліть сферу державного регулювання заробітної плати.

 96. Вкажіть особливості укладення трудового договору з державними службовцями.

 97. Проаналізуйте порядок відсторонення працівників від роботи.

 98. Назвіть конституційні гарантії заборони примусової праці.

 99. Назвіть підстави та умови повно матеріальної відповідальності працівників за шкоду заподіяну роботодавцю.

 100. Розкрийте поняття змісту трудового договору та його умов.

 101. Назвіть умови та порядок переміщення працівників.

 102. Вкажіть підстави та умови обмеженої матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю.

 103. Розкрийте поняття фактичного допуску до роботи.

 104. Розпишіть загальний порядок укладення трудового договору.

 105. Чим визначається сфера договірного регулювання оплати праці?

 106. Дайте відповідь на запитання: яка відповідальність передбачена за появу працівника на роботі у нетверезому стані, в стані наркотичного або токсичного сп’яніння.

 107. Розкрийте поняття оплати праці за трудовим правом.

 108. Визначте поняття трудових правовідносин, їх склад та особливості.

 109. Опишіть порядок припинення трудового договору у випадку виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі.

 110. Дайте відповідь на запитання: яка система заходів заохочення, передбачена для працівників, як засіб забезпечення трудової дисципліни?

 111. Назвіть повноваження профспілок у трудових правовідносинах.

 112. Вкажіть підстави та умови колективної (бригадної) матеріальної відповідальності.

 113. Вкажіть в якій формі може бути укладено трудовий договір. В яких випадках дотримання письмової форми є обов’язковим?

 114. Назвіть особливості правового регулювання праці жінок.

 115. Визначте чим регулюється внутрішній трудовий розпорядок на підприємствах, установах, організаціях.

 116. Назвіть форми та системи оплати праці.

 117. Строковий трудовий договір та особливості його укладення.

 118. Вкажіть який порядок покриття шкоди, заподіяної роботодавцю.

 119. Дайте характеристику централізованому та децентралізованому правовому регулюванню трудових відносин.

 120. Перерахуйте категорії працівників, які можуть бути звільнені з роботи за одноразове грубе порушення трудових обов’язків.

 121. Який порядок реєстрації колективних договорів, передбачений чинним законодавством?

 122. Вкажіть особливості правового регулювання праці осіб з пониженою працездатністю.Схвалено кафедрою трудового, аграрного та екологічного права Львівського національного університету імені Івана Франка

Протокол № 1 від 31 серпня 2012 року


Завідувач кафедри проф.. П.Д.Пилипенко

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «трудове право україни» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «екологічне право україни»
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «трудове право україни» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Завдання для самостійної роботи студентів,
Завдання для самостійної роботи студентів, які вивчають навчальну дисципліну «Правове регулювання охорони праці»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «трудове право україни» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «земельне право україни»
На підставі узагальнення та аналізу вітчизняного та міжнародного законодавства, наукових джерел, матеріалів судової практики, підготуйте...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «трудове право україни» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Завдання для самостійної роботи студентів зі спецкурсу «нагляд І контроль за дотриманням трудового законодавства україни.»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «трудове право україни» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Завдання для самостійної роботи студентів зі спецкурсу «правове регулювання трудових відносин державних службовців»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «трудове право україни» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Право приватної власності на землі в Україні та його гарантії. Завдання для проведення практичних занять. – Львів: юридичний факультет...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «трудове право україни» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Правові форми використання земель в Україні. Завдання для проведення практичних занять. – Львів: юридичний факультет Львівського...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «трудове право україни» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права
Парпан Тетяна Валеріївна, доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права, кандидат юридичних наук
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «трудове право україни» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Охорона праці в галузі
Парпан Тетяна Валеріївна, доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права, кандидат юридичних наук
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «трудове право україни» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права «затверджую»
Курсова робота є одним з видів індивідуальних завдань творчого характеру, передбачених навчальним планом освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи