Перелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 05 – трудове право; право соціального забезпечення Трудове право icon

Перелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 05 – трудове право; право соціального забезпечення Трудове право
Скачати 46.36 Kb.
НазваПерелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 05 – трудове право; право соціального забезпечення Трудове право
Дата03.07.2013
Розмір46.36 Kb.
ТипДокументи

Перелік питань

для вступного іспиту в аспірантуру

зі спеціальності 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення


Трудове право:

 1. Види часу відпочинку за трудовим правом. Щоденний і щотижневий відпочинок.

 2. Відносини, що пов’язані з трудовими, як предмет трудового права України.

 3. Відповідальність керівників за невиплату або несвоєчасну виплату заробітної плати.

 4. Відповідальність працівників за появу на роботі у нетверезому стані, стані наркотичного чи токсичного сп’яніння.

 5. Відпустки державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування.

 6. Гарантії для працівників при припиненні трудового договору.

 7. Гарантії для працівників при укладенні трудового договору.

 8. Гарантії права працівників на оплату праці та обмеження утримань із заробітної плати.

 9. Гарантійні та компенсаційні виплати за трудовим правом.

 10. Джерела (форми) трудового права України: поняття, види та особливості.

 11. Договірне регулювання трудових відносин в Україні.

 12. Загальний порядок укладення трудового договору. Фактичний допуск до роботи.

 13. Звільнення з роботи за одноразове грубе порушення керівним працівником трудових обов’язків.

 14. Звільнення з роботи працівника за вчинення аморального проступку.

 15. Звільнення з роботи у випадку винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності.

 16. Звільнення працівника за прогул.

 17. Згода профспілкового органу як умова розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

 18. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність.

 19. Контракт як різновид трудового договору. Зміст, форма та сфера його застосування.

 20. Матеріальна відповідальність службових осіб, винних у незаконному звільненні, або переведенні працівника на іншу роботу.

 21. Обмежена матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю та перспективи її існування.

 22. Організація охорони праці на підприємстві.

 23. Особливості методу трудового права.

 24. Особливості правового регулювання праці жінок.

 25. Особливості правового регулювання праці сезонних та тимчасових працівників.

 26. Особливості трудового договору з роботодавцями-фізичними особами.

 27. Переведення працівників на іншу постійну роботу.

 28. Переведення працівників на іншу тимчасову роботу.

 29. Письмові договори про повну індивідуальну відповідальність.

 30. Поновлення на роботі незаконно звільнених працівників та оплата за вимушений прогул.

 31. Поняття трудових правовідносин , їх склад та особливості.

 32. Поняття, підстави та види дисциплінарної відповідальності.

 33. Поняття, підстави та види матеріальної відповідальності сторін трудового договору.

 34. Поняття, сторони та зміст трудового договору.

 35. Поняття, сфера та порядок укладення колективних договорів та угод.

 36. Порядок залучення працівників до надурочних робіт, роботи у вихідні та святкові дні.

 37. Порядок надання та оплати щорічних відпусток.

 38. Порядок притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності.

 39. Правове регулювання неповного і скороченого робочого часу.

 40. Правове регулювання проведення страйку.

 41. Правове регулювання сумісництва, суміщення і заступництва.

 42. Правове регулювання щорічних додаткових відпусток.

 43. Правове регулювання щорічних основних відпусток.

 44. Правовий статус профспілок у трудових правовідносинах.

 45. Предмет трудового права України.

 46. Принципи трудового права України.

 47. Роботодавець як суб’єкт трудових правовідносин.

 48. Розгляд індивідуальних трудових спорів в КТС.

 49. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

 50. Розірвання трудового договору з керівником внаслідок невиплати заробітної плати.

 51. Розірвання трудового договору за розкрадання майна роботодавця.

 52. Розірвання трудового договору при виявленні невідповідності працівника займаній посаді, або виконуваній роботі.

 53. Спеціальна дисциплінарна відповідальність працівників.

 54. Сторони та зміст колективного договору.

 55. Строковий трудовий договір та особливості його укладення.

 56. Тарифна система. Форми та системи оплати праці.

 57. Умови та підстави припинення трудового договору і їх класифікація.

 58. Форма трудового договору.

 59. Форми соціального партнерства.

 60. Централізоване і децентралізоване правове регулювання трудових відносин.


Право соціального забезпечення:

 1. Соціальне забезпечення: поняття, функції.

 2. Поняття та правові ознаки страхових пенсійних виплат.

 3. Соціально-забезпечувальні відносини та їх види в Україні.

 4. Поняття та предмет права соціального забезпечення.

 5. Недержавні організаційно-правові форми соціального забезпечення.

 6. Метод права соціального забезпечення.

 7. Поняття та правові ознаки державних пенсій.

 8. Система права соціального забезпечення.

 9. Пенсійне забезпечення державних службовців.

 10. Функції права соціального забезпечення.

 11. Пенсійне забезпечення посадових осіб органів місцевого самоврядування.

 12. Джерела права соціального забезпечення України: загальна характеристика.

 13. Умови та порядок виплати пенсії у солідарній пенсійній системі.

 14. Поняття та види соціально-забезпечувальних правовідносин.

 15. Пенсії особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 16. Громадяни як суб’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин.

 17. Страхувальники як суб’єкти солідарної пенсійної системи.

 18. Допомоги в разі тимчасової непрацездатності.

 19. Соціальні фонди як суб’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин.Завідувач кафедри П.Д. Пилипенко


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВСТУПУ ЗНАХОДЯТЬСЯ У РОЗДІЛІ «ДЛЯ СТУДЕНТІВ» НА САЙТІ КАФЕДРИ

Схожі:

Перелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 05 – трудове право; право соціального забезпечення Трудове право iconПерелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 06 – аграрне право; земельне право; екологічне право; природоресурсове право Аграрне право
Форми й методи регулятивної діяльності державних органів у сільському господарстві
Перелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 05 – трудове право; право соціального забезпечення Трудове право iconПрограма державної атестації з правових дисциплін для студентів окр «Магістр» спеціальності
«Кримінальне право», «Основи соціально-правового захисту особистості», «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері», «Право соціального...
Перелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 05 – трудове право; право соціального забезпечення Трудове право iconПрограма державної атестації з соціально-правових дисципліни для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
Програма розроблена на підставі типових програм з дисциплін «Житлове право», «Кримінальне право», «Міжнародне право», «Основи соціально-правового...
Перелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 05 – трудове право; право соціального забезпечення Трудове право iconПрограма державної атестації з соціально-правових дисциплін для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
«Галузеве законодавство в соціальній роботі», «Житлове право», «Конституційне право України», «Міжнародне законодавство в галузі...
Перелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 05 – трудове право; право соціального забезпечення Трудове право iconМетодичні вказівки для виконання практичних завдань з дисципліни „Трудове право”
Трудове право”(для студентів 4 курсу денної форми навчання за спеціальністю 050200 Менеджмент організацій (бакалавр)
Перелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 05 – трудове право; право соціального забезпечення Трудове право iconЗатверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради
Кожному студенту видаються тестові завдання – по 10 тестів для кожної з шести дисциплін: «Конституційне право України», «Цивільне...
Перелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 05 – трудове право; право соціального забезпечення Трудове право iconМетодичні рекомендації для студентів денної та заочної форми навчання по написанню рефератів з курсу "трудове право"
Формою самостійної роботи студентів денного та заочного відділення є підготовка реферату на тему з курсу “Трудове право”
Перелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 05 – трудове право; право соціального забезпечення Трудове право iconП/п Прізвище, ініціали
Бакалавр: Сімейне право, Господарське право, Право соціального забезпечення, Право інтелектуальної власності
Перелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 05 – трудове право; право соціального забезпечення Трудове право iconП/п Прізвище, ініціали
Бакалавр: Сімейне право, Господарське право, Право соціального забезпечення, Право інтелектуальної власності
Перелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 05 – трудове право; право соціального забезпечення Трудове право iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму 030601 менеджмент при вивченні дисципліни «трудове право»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи