Перелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 06 – аграрне право; земельне право; екологічне право; природоресурсове право Аграрне право icon

Перелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 06 – аграрне право; земельне право; екологічне право; природоресурсове право Аграрне право
Скачати 44.83 Kb.
НазваПерелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 06 – аграрне право; земельне право; екологічне право; природоресурсове право Аграрне право
Дата03.07.2013
Розмір44.83 Kb.
ТипДокументи

Перелік питань

для вступного іспиту в аспірантуру

зі спеціальності 12.00.06 – аграрне право; земельне право; екологічне право; природоресурсове право

Аграрне право:

 1. Аграрне право як галузь права, його історичні витоки та особливості.

 2. Предмет аграрного права України; його зміст та особливості.

 3. Принципи та система аграрного права України.

 4. Особливості джерел аграрного права

 5. Конституція України – правова основа джерел аграрного права.

 6. Поняття, види й особливості аграрних правовідносин.

 7. Поняття і класифікація суб’єктів аграрного права.

 8. Форми й методи регулятивної діяльності державних органів у сільському господарстві.

 9. Поняття соціального розвитку села.

 10. Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення.

 11. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення.

 12. Поняття та види сільськогосподарських кооперативів.

 13. Поняття та загальна характеристика правового статусу фермерських господарств.

 14. Земельні правовідносини у фермерському господарстві.

 15. Майнові правовідносини у фермерському господарстві.

 16. Поняття та основні ознаки особистого селянського господарства.

 17. Правовий режим майна та земель особистого селянського господарства.

 18. Особливості аграрно-правового регулювання договірних правовідносин у сільському господарстві.

 19. Класифікація договірних зобов’язань у сільському господарстві.

 20. Контрактація та інші окремі договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції.


Земельне право:

 1. Предмет земельного права та його особливості.

 2. Методи регулювання земельних відносин.

 3. Принципи земельного права.

 4. Система земельного права.

 5. Співвідношення земельного права із суміжними галузями права та його місце у правовій системі України.

 6. Правове забезпечення земельної реформи.

 7. Поняття та види земельних правовідносин.

 8. Суб’єкти, об’єкти та зміст земельних правовідносин.

 9. Підстави виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин.

 10. Поняття, особливості та класифікація джерел земельного права.

 11. Конституція України – системоутворююче джерело земельного права.

 12. Закони як джерела земельного права.

 13. Загальна характеристика права власності на землю.

 14. Суб’єкти та об’єкти права власності на землю.

 15. Права та обов’язки власників земельних ділянок.

 16. Поняття, основні риси та юридична природа приватизації земель.

 17. Особливості приватизації земель сільськогосподарського призначення та інших категорій земель.

 18. Поняття та юридичні ознаки оренди землі.

 19. Договір оренди земельної ділянки.

 20. Поняття та класифікація обмежень прав на землю.

 21. Земельні сервітути як форма обмеження прав на землю.

 22. Гарантії прав на землю.

 23. Способи захисту прав на землю.

 24. Відшкодування збитків власникам земельних ділянок і землекористувачам.

 25. Вирішення земельних спорів.

 26. Система і функції управління у галузі використання та охорони земель.

 27. Поняття і зміст правової охорони земель.

 28. Загальна характеристика відповідальності за порушення земельного законодавства.

 29. Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення.

 30. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення.

 31. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення.

 32. Фермерське землекористування.

 33. Особливості правового режиму земель у межах населених пунктів.

 34. Поняття і склад земель житлової та громадської забудови.

 35. Поняття, склад та використання земель природно-заповідного призначення.

 36. Землі оздоровчого призначення та їх використання.

 37. Визначення, склад та використання земель рекреаційного призначення.

 38. Поняття, склад та загальна характеристика правового регулювання земель лісового фонду.

 39. Загальна характеристика правового регулювання земель водного фонду.

 40. Загальна характеристика правового регулювання земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.


Екологічне право:

 1. Предмет екологічного права. Поняття екологічного права.

 2. Принципи екологічного права.

 3. Система екологічного права.

 4. Екологічні права громадян: поняття і види.

 5. Право громадян на безпечне навколишнє природне середовище.

 6. Право на одержання екологічної інформації.

 7. Право громадян на відшкодування в судовому порядку шкоди, заподіяної їх здоров’ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище.

 8. Поняття та зміст права власності на природні ресурси.

 9. Підстави і порядок припинення права власності на природні ресурси.

 10. Поняття права природокористування.

 11. Правова класифікація видів природокористування.

 12. Поняття відповідальності в екологічному праві.

 13. Екологічні правопорушення як підстава відповідальності та їх класифікація.

 14. Поняття права водокористування. Загальна характеристика.

 15. Поняття, об’єкти і суб’єкти права користування надрами.

 16. Право лісокористування.

 17. Суб’єкти, види і підстави права використання тваринного світу.

 18. Поняття і правова класифікація територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

 19. Особливості природокористування в заповідниках.

 20. Право користування атмосферним повітрям та його особливості.


Завідувач кафедри П.Д. Пилипенко


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВСТУПУ ЗНАХОДЯТЬСЯ У РОЗДІЛІ «ДЛЯ СТУДЕНТІВ» НА САЙТІ КАФЕДРИ

Схожі:

Перелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 06 – аграрне право; земельне право; екологічне право; природоресурсове право Аграрне право iconПерелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 05 – трудове право; право соціального забезпечення Трудове право
Відповідальність керівників за невиплату або несвоєчасну виплату заробітної плати
Перелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 06 – аграрне право; земельне право; екологічне право; природоресурсове право Аграрне право iconПрограма дисципліни Аграрне право для студентів галузі знань 0304 «Право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Аграрне право» для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Перелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 06 – аграрне право; земельне право; екологічне право; природоресурсове право Аграрне право iconПояснювальна записка Аграрне право України охоплює систему аграрних норм як предмет ап І об’єкт його вивчення права громадянина України як сільгоспвиробника та аграрні права громадян.
Завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни “Аграрне право” / укладач В.І. Горевий. – Суми: Сумський державний університет,...
Перелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 06 – аграрне право; земельне право; екологічне право; природоресурсове право Аграрне право iconПрограма державної атестації з правових дисциплін для студентів окр «Магістр» спеціальності
«Кримінальне право», «Основи соціально-правового захисту особистості», «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері», «Право соціального...
Перелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 06 – аграрне право; земельне право; екологічне право; природоресурсове право Аграрне право iconПрограма державної атестації з соціально-правових дисципліни для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
Програма розроблена на підставі типових програм з дисциплін «Житлове право», «Кримінальне право», «Міжнародне право», «Основи соціально-правового...
Перелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 06 – аграрне право; земельне право; екологічне право; природоресурсове право Аграрне право iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки професор Коцан І. Я. “ ” 2013 р. Програма
Цивільне право України”, “Цивільний процес”, “Кримінальне право”, “Кримінальний процес”, “Адміністративне право”, “Трудове право”,...
Перелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 06 – аграрне право; земельне право; екологічне право; природоресурсове право Аграрне право iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки професор Коцан І. Я. “ ” 2013 р. Програма
Цивільне право України”, “Цивільний процес”, “Кримінальне право”, “Кримінальний процес”, “Адміністративне право”, “Трудове право”,...
Перелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 06 – аграрне право; земельне право; екологічне право; природоресурсове право Аграрне право iconПрограма державної атестації з соціально-правових дисциплін для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
«Галузеве законодавство в соціальній роботі», «Житлове право», «Конституційне право України», «Міжнародне законодавство в галузі...
Перелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 06 – аграрне право; земельне право; екологічне право; природоресурсове право Аграрне право iconПитання до іспиту з дисципліни "Аграрне право"

Перелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 06 – аграрне право; земельне право; екологічне право; природоресурсове право Аграрне право iconЗатверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради
Кожному студенту видаються тестові завдання – по 10 тестів для кожної з шести дисциплін: «Конституційне право України», «Цивільне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи