Перелік питань на модуль для студентів 5-го курсу заочної форми навчання icon

Перелік питань на модуль для студентів 5-го курсу заочної форми навчання
Скачати 59.18 Kb.
НазваПерелік питань на модуль для студентів 5-го курсу заочної форми навчання
Дата25.01.2014
Розмір59.18 Kb.
ТипДокументи

КРИМІНАЛІСТИКА

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА МОДУЛЬ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5-ГО КУРСУ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


 1. Генеза і сучасні уявлення про предмет науки криміналістики.

 2. Об’єкти дослідження криміналістики.

 3. Історія становлення системи науки криміналістики. Сучасна традиційна система криміналістики та альтернативні погляди на неї.

 4. Загальне поняття, історія становлення та структура «Методологічних основ криміналістики» як розділу криміналістики.

 5. Завдання, функції, принципи і закони криміналістики.

 6. Найвидатніші представники криміналістичної науки та їх внесок у її становлення.

 7. Становлення і розвиток криміналістики в Україні у науково-дослідних установах та навчальних закладах.

 8. Історія та сучасні уявлення про природу криміналістики.

 9. Поняття методу дослідження в криміналістиці, їх класифікація.

 10. Загальнонаукові методи криміналістики: види, різновиди, характеристика.

 11. Чуттєво-раціональні методи досліджень у діяльності з розкриття і розслідування злочинів.

 12. Моделювання та реконструкція як методи криміналістичних досліджень. Їх види та сфера застосування під час розслідування кримінальних правопорушень.

 13. Математичні та кібернетичні методи у діяльності з розкриття та розслідування кримінальних правопорушень.

 14. Спеціальні (окремі) методи криміналістики. Критерії допустимості використання спеціальних методів криміналістики в кримінальному судочинстві.

 15. Поняття і види криміналістичної ідентифікації.

 16. Об’єкти криміналістичної ідентифікації, їх класифікація.

 17. Суб’єкти криміналістичної ідентифікації.

 18. Поняття ідентифікаційних ознак, їх властивості та класифікація.

 19. Структура процесу криміналістичної ідентифікації (Стадії ідентифікаційного дослідження).

 20. Форми та види криміналістичної ідентифікації.

 21. Поняття, сутність, об’єкти і суб’єкти криміналістичного діагностування.

 22. Структура процесу криміналістичного діагностування.

 23. Поняття, завдання і структура «Криміналістичної техніки» як розділу криміналістики.

 24. Поняття, види і завдання судової фотографії.

 25. Поняття, види і завдання судово-оперативної фотографії.

 26. Методи судово-оперативної фотографії.

 27. Види, методи та правила фотографування місця події.

 28. Правила фотографування речових доказів в натуральну величину.

 29. Поняття, правила виконання, сфера застосування сигналетичної (впізнавальної) зйомки.

 30. Поняття судово-дослідницької фотографії та її методи.

 31. Поняття слідів злочину та їх види у криміналістиці. Система криміналістичного слідознавства.

 32. Поняття трасології, її наукові основи, об’єкти дослідження і завдання, що нею вирішуються.

 33. Поняття та класифікація слідів-відображень.

 34. Сліди-предмети і сліди-речовини як об’єкти дослідження трасології.

 35. Поняття механізму утворення слідів-відображень. Структура механізму слідоутворення.

 36. Загальні правила виявлення, фіксації й вилучення слідів злочину з місця події чи під час проведення інших слідчих дій.

 37. Дактилоскопія, пальмоскопія, еджеоскопія: об’єкти дослідження, завдання та їх можливості щодо ідентифікації людини.

 38. Властивості, загальні та окремі ознаки папілярних візерунків людини.

 39. Загальне поняття та будова папілярних візерунків. Їх типи та різновиди.

 40. Класифікація методів виявлення слідів пальців рук людини.

 41. Механічні (фізичні) методи виявлення слідів пальців рук: види та суть.

 42. Правила і методи фіксації (закріплення) та вилучення слідів рук.

 43. Динамічні сліди: види та ідентифікаційне значення.

 44. Сліди знарядь зламу та інструментів, їх класифікація.

 45. Поняття та види слідів ніг. Їх ідентифікаційне та діагностичне значення.

 46. “Доріжка слідів ніг”, її елементи та криміналістичне значення. Правила фіксації доріжки слідів ніг.

 47. Сліди транспортних засобів, їх види, криміналістичне значення та правила фіксації.

 48. Поняття криміналістичного зброєзнавства і судової балістики. Їх співвідношення та наукові основи.

 49. Поняття судової балістики та її об’єктів (у вузькому і широкому розумінні).

 50. Поняття та ознаки (властивості) вогнепальної зброї як об’єкта судової балістики.

 51. Класифікації вогнепальної зброї в криміналістиці.

 52. Сліди застосування вогнепальної зброї: види та криміналістичне значення

 53. Механізм пострілу і утворення слідів на гільзах та кулях. Їх криміналістичне значення.

 54. Види і характеристика слідів куль на перешкодах.

 55. Будова і класифікації боєприпасів до вогнепальної зброї у криміналістиці.

 56. Правила огляду і фіксації вогнепальної зброї і боєприпасів.

 57. Правила фіксації слідів застосування вогнепальної зброї.

 58. Діагностичні, ідентифікаційні, класифікаційні та ситуаційні завдання, що можуть вирішуватись судово-балістичною експертизою.

 59. Криміналістична документалістика, її система, місце у криміналістиці та наукові основи.

 60. Документ як об’єкт криміналістичного дослідження. Криміналістична класифікація документів.

 61. Види і способи підробки документів. Суть та елементи повної та часткової матеріальної підробки документів.

 62. Способи видалення штрихів та реквізитів документа (підчистка, витравлювання, змивання) як способи часткової підробки документів: їх ознаки та способи виявлення.

 63. Способи внесення необхідних змін без попереднього видалення первісного змісту як способи часткової підробки документів: ознаки та способи виявлення.

 64. Монтаж як спосіб часткової підробки документів: види, ознаки, способи виявлення.

 65. Ознаки технічної підробки підпису і способи її виявлення.

 66. Ознаки підробки печаток і штампів. Способи їх виявлення.

 67. Ознаки і способи виявлення підробки машинописного тексту.

 68. Різновиди, завдання та можливості техніко-криміналістичної експертизи документів.

 69. Методики встановлення тексту спалених документів, відтворення (прочитання) слабковидимих і невидимих текстів.

 70. Поняття писемного мовлення (письмової мови). Загальні та окремі ознаки письмової мови.

 71. Поняття криміналістичного письмовомовного (авторознавчого, судово-лінгвістичного) дослідження документів, його завдання та об’єкти.

 72. Підготовка матеріалів для призначення авторознавчої експертизи. Види порівняльних зразків письмової мови та вимоги до них.

 73. Поняття почерку в криміналістиці, його властивості та ознаки. Формування і зміна навиків почерку.

 74. Загальні і окремі ознаки почерку, їх класифікація та ідентифікаційне значення.

 75. Судово-почеркознавча експертиза: завдання, об’єкти, підготовка матеріалів для залучення експерта і її проведення.

 76. Види зразків почерку для почеркознавчої експертизи, правила їх відібрання й оформлення.

 77. Поняття криміналістичного ототожнення особи за зовнішніми ознаками (габітоскопія), його значення і завдання. Наукові основи та передумови застосування габітології в криміналістиці.

 78. Характеристика та співвідношення властивостей і ознак зовнішності людини. Класифікація ознак зовнішності людини та її елементів.

 79. Способи і засоби збирання інформації про зовнішність людини з метою пошуку та встановлення особи (ототожнення).

 80. Правила (принципи) описання людини за методом „словесного портрету”. Використання методики «словесного портрету» у слідчій та оперативно-розшуковій практиці.

 81. Анатомічні (морфологічні) ознаки зовнішності людини. Система та види.

 82. Загальнофізичні, демографічні та антропологічні ознаки. Їх характеристика та система.

 83. Функціональні властивості (ознаки) зовнішності людини та їх криміналістичне значення.

 84. Суб’єктивні портрети як моделі мислених образів розшукуваних осіб. Поняття, види.

 85. Реконструкція обличчя за черепом як спосіб опосередкованого використання мисленого образу про зовнішність особи.

 86. Судово-експертне дослідження ознак зовнішності людини. Види завдань і питання, які можуть бути вирішені експертним шляхом.

 87. Поняття, наукові основи, історія зародження та значення криміналістичної (кримінальної) реєстрації.

 88. Система криміналістичної реєстрації (класифікації криміналістичних обліків).

 89. Оперативно-довідкові криміналістичні обліки: суть, об’єкти, правила ведення та їх можливості. Юридичні підстави реєстрації окремих категорій осіб.

 90. Криміналістично-пошукові обліки: поняття, об’єкти, порядок поставлення на облік, їх призначення та можливості.

 91. Довідково-допоміжні (інформаційно-довідкові) криміналістичні обліки: поняття, об’єкти, їх призначення та можливості.

Схожі:

Перелік питань на модуль для студентів 5-го курсу заочної форми навчання iconПерелік питань на модуль №1 із земельного права для студентів 4-го курсу денної форми навчання

Перелік питань на модуль для студентів 5-го курсу заочної форми навчання iconПерелік питань на модуль №1 із земельного права для студентів 4-го курсу денної форми навчання

Перелік питань на модуль для студентів 5-го курсу заочної форми навчання iconПерелік питань на контрольну роботу для студентів 5-го курсу заочної форми навчання
Чуттєво-раціональні методи досліджень у діяльності з розкриття і розслідування злочинів
Перелік питань на модуль для студентів 5-го курсу заочної форми навчання iconСутність, функції та призначення менеджменту у страхових компаніях
Перелік питань з дисципліни «Менеджмент у страхових організаціях» для студентів заочної форми навчання
Перелік питань на модуль для студентів 5-го курсу заочної форми навчання iconПерелік питань для підготовки до підсумкового модульного контролю та іспиту з предмету „Фармакологія” для студентів ІІІ і IV курсу зі спеціальності «фармація» та студентів ІІІ курсу зі спеціальності «клінічна фармація» Модуль Загальна фармакологія.
Модуль Загальна фармакологія. Лікарські засоби, які впливають на функції нервової системи та медіаторні процеси
Перелік питань на модуль для студентів 5-го курсу заочної форми навчання iconМіжнародний Соломонів університет Навчально-методичний комплекс
Програма курсу теми І зміст практичних занять завдання для самостійної роботи студентам заочної форми навчання … Перелік екзаменаційних...
Перелік питань на модуль для студентів 5-го курсу заочної форми навчання iconПіб студента №№ теоретичних питань
...
Перелік питань на модуль для студентів 5-го курсу заочної форми навчання iconІ варіант
Тематика контрольних питань з курсу “Редакторський фах” для студентів 211групи заочної форми навчання Інституту філології та журналістики...
Перелік питань на модуль для студентів 5-го курсу заочної форми навчання iconПіб студента №№ теоретичних питань
...
Перелік питань на модуль для студентів 5-го курсу заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України харківська національна академія міського господарства
Охорона праці в галузі”(для студентів 5-го курсу заочної форми навчання для студентів 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи