Питання на модуль №1 з права соціального забезпечення. Сформулюйте визначення поняття «соціальне забезпечення» icon

Питання на модуль №1 з права соціального забезпечення. Сформулюйте визначення поняття «соціальне забезпечення»
Скачати 98.92 Kb.
НазваПитання на модуль №1 з права соціального забезпечення. Сформулюйте визначення поняття «соціальне забезпечення»
Дата26.01.2014
Розмір98.92 Kb.
ТипДокументи

Питання на модуль № 1 з права соціального забезпечення.


 1. Сформулюйте визначення поняття «соціальне забезпечення».

 2. Визначте співвідношення понять «соціальний захист» і «соціальне забезпечення».

 3. Обґрунтуйте публічний або приватний характер права соціального забезпечення.

 4. Розкрийте зміст концепції непрацездатності для обґрунтування сфери соціально-забезпечувальних правовідносин.

 5. Розкрийте зміст концепції соціальної аліментарності для обґрунтування сфери соціально-забезпечувальних правовідносин.

 6. Розкрийте зміст концепції індивідуальної форми розподілу для обґрунтування сфери соціально-забезпечувальних правовідносин.

 7. Розкрийте зміст концепції соціального ризику для обґрунтування сфери соціально-забезпечувальних правовідносин.

 8. Обгрунтуйте структуру предмета права соціального забезпечення.

 9. Розкрийте зміст ознаки метода права соціального забезпечення – характер юридичних фактів, що виступають підставами для виникнення правовідносин соціального забезпечення.

 10. Розкрийте зміст ознаки метода права соціального забезпечення – правове становище суб’єктів правовідносин.

 11. Розкрийте зміст ознаки метода права соціального забезпечення – характер встановлення прав і обов’язків суб’єктів.

 12. Розкрийте зміст ознаки метода права соціального забезпечення – характер юридичних засобів впливу для забезпечення виконання зобов’язань.

 13. Визначте структуру Загальної частини права соціального забезпечення.

 14. Визначте структуру Спеціальної частини права соціального забезпечення.

 15. Розкрийте зміст принципу всезагальності права на соціальне забезпечення.

 16. Наведіть законодавчі положення, які підтверджують дію принципу всезагальності права на соціальне забезпечення.

 17. Розкрийте зміст принципу залежності права на соціальне забезпечення від соціального ризику.

 18. Наведіть законодавчі положення, які підтверджують дію принципу залежності права на соціальне забезпечення від соціального ризику.

 19. Розкрийте зміст принципу соціального страхування як принципу права соціального забезпечення.

 20. Наведіть законодавчі положення, які підтверджують дію принципу соціального страхування.

 21. Розкрийте зміст принципу гарантування соціальним забезпеченням гідного рівня життя особи.

 22. Наведіть законодавчі положення, які підтверджують дію принципу гарантування соціальним забезпеченням гідного рівня життя особи.

 23. Розкрийте зміст принципу відповідності соціального забезпечення міжнародним стандартам соціального захисту.

 24. Наведіть законодавчі положення, які підтверджують дію принципу відповідності соціального забезпечення міжнародним стандартам соціального захисту.

 25. Сформулюйте визначення поняття джерел права соціального забезпечення та окресліть їх коло.

 26. Сформулюйте особливості джерел права соціального забезпечення.

 27. Наведіть положення Закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», які регулюють правовідносини соціального забезпечення.

 28. Сформулюйте визначення поняття прожиткового мінімуму та перелічіть для яких соціального-демографічних груп населення він встановлюється.

 29. Визначте сферу застосування прожиткового мінімуму як базового соціального стандарту.

 30. Дайте визначення поняття «рівень забезпечення прожиткового мінімуму» та його значення при обчисленні розміру соціальних виплат.

 31. Сформулюйте визначення поняття державних соціальних гарантій, перелічіть їх види та визначте співвідношення з державними соціальними стандартами.

 32. Визначте поняття та правові ознаки правовідносин соціального забезпечення.

 33. Назвіть основні види правовідносин соціального забезпечення.

 34. Визначте поняття та правові ознаки соціально-забезпечувальних правовідносин.

 35. Визначте фактичний юридичний склад, який зумовлює виникнення соціально-забезпечувальних правовідносин.

 36. Поняття та правові ознаки соціально-страхових правовідносин.

 37. Поняття та правові ознаки процедурних правовідносин.

 38. Поняття об’єкта правовідносин соціального забезпечення. Що є об’єктом соціально-забезпечувальних правовідносин?

 39. Сформулюйте поняття та правові ознаки (пояснити) пенсії як родового поняття у сфері соціального забезпечення.

 40. Види пенсій за різними критеріями.

 41. Сформулюйте поняття та правові ознаки (пояснити) допомоги як родового поняття у сфері соціального забезпечення.

 42. Види соціальних допомог за різними критеріями.

 43. Поняття та правові ознаки соціального обслуговування згідно із ЗУ «Про соціальні послуги».

 44. Види соціального обслуговування за законодавством України.

 45. Сформулюйте поняття та правові ознаки (пояснити) соціальної пільги як родового поняття у сфері соціального забезпечення.

 46. Види соціальних пільг за законодавством України.

 47. Поняття та види об’єктів процедурних правовідносин.

 48. Сформулюйте визначення страхового стажу за правом соціального забезпечення. Особливості обчислення страхового стаду, притаманні всім видам страхового стажу.

 49. Порядок обчислення страхового стажу для призначення пенсій в солідарній системі пенсійного забезпечення (1 рівень).

 50. Порядок обчислення страхового стажу в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності .

 51. Сформулюйте визначення спеціального трудового стажу за правом соціального забезпечення. Назвіть особливості його обчислення.

 52. Види спеціального трудового стажу за законодавством України. (з посиланням на нормативно-правові акти)

 53. Перелічіть види трудової діяльності, які зараховуються до вислуги років. (з посиланням на нормативно-правові акти)

 54. Визначте поняття суб’єкта права соціального забезпечення. Види суб’єктів права соціального забезпечення, залежно від функції, яку вони виконують.

 55. Правосуб’єктність громадян у сфері соціального забезпечення.

 56. Загальні суб’єкти права на соціальне забезпечення в Україні.

 57. Сім’я як суб’єкт права соціального забезпечення.

 58. Спеціальні суб’єкти права на соціальне забезпечення в Україні. Особливості підтвердження спеціального правого статусу.

 59. Суб’єкти соціально-страхових правовідносин у сфері соціального забезпечення.

 60. Назвіть суб’єкти, які надають соціальне забезпечення за законодавством України.

 61. Перелічіть державні органі, які надають соціальне забезпечення за законодавством Україні.

 62. Перелічіть основні повноваження Міністерства соціальної політики у сфері соціального забезпечення.

 63. Основні завдання Фонду соціального захисту інвалідів України.

 64. Повноваження державної служби зайнятості у сфері соціального забезпечення.

 65. Особливості правового статусу соціальних страхових фондів. Види соціальних страхових фондів в Україні.

 66. Повноваження Пенсійного фонду України у сфері соціального забезпечення.

 67. Повноваження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

 68. Повноваження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України.

 69. Повноваження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

 70. Спеціалізовані підприємства,установи, організації, які надають соціальне забезпечення (не менше 5).

 71. Перелічіть суб’єктів та їх повноваження, які сприяють в отриманні соціального забезпечення в Україні.

 72. Назвіть суб’єктів, які надають соціальне обслуговування за законодавством України.

 73. Поняття та правові ознаки соціального ризику.

 74. Назвіть основні соціальні ризики та організаційно-правові форми соціального забезпечення в рамках яких здійснюється забезпечення названих соціальних ризиків (з посиланням на законодавство).

 75. Класифікація соціальних ризиків, залежно від їх змісту (з посиланням на законодавство).

 76. Наукове поняття непрацездатності, її види та юридичні факти, що їх зумовлюють.

 77. Загальний пенсійний вік в Україні та нормативно-правові акти, які його встановлюють.

 78. Назвіть категорії осіб (за критеріями та з посиланням на законодавство), яким встановлено спеціальний пенсійний вік.

 79. Поняття тимчасової непрацездатності. Перерахуйте юридичні факти, що зумовлюють тимчасову непрацездатність особи.

 80. Назвіть процедуру встановлення та фіксації тимчасової непрацездатності особи, що працює за трудовим договором.

 81. Назвіть процедуру встановлення та фіксації тимчасової непрацездатності особи у випадку необхідності догляду за хворим членом сім’ї.

 82. Назвіть процедуру встановлення та фіксації тимчасової непрацездатності особи у випадку вагітності та пологів.

 83. Причини тимчасової непрацездатності та порядок їх встановлення.

 84. Перелічіть строки, на які може видаватися листок тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

 85. Назвіть юридичні факти, що визначають настання стійкої втрати працездатності. Ким встановлюються та фіксуються?

 86. Поняття інвалідності. Перерахуйте критерії обмеження життєдіяльності за законодавством України, які впливають на отримання статусу інваліда.

 87. Групи інвалідності та критерії їх встановлення за законодавством України.

 88. Перелічіть причини інвалідності за законодавством України та спосіб їх встановлення.

 89. Підстави направлення особи до МСЕК з метою встановлення інвалідності.

 90. Перерахуйте випадки встановлення інвалідності без зазначення терміну переогляду.

 91. Поняття нещасного випадку. Визначте основні стадії розслідування нещасного випадку на виробництві

 92. Перелічіть випадки, коли нещасний випадок обов’язково вважається таким, що стався на виробництві (не менше десяти).

 93. Поняття професійного захворювання та порядок його розслідування.

 94. Дайте визначення поняття «безробіття», закріплене у ЗУ «Про зайнятість населення». Назвіть етапи реєстрації особи реєстрації безробітною.

 95. Поняття малозабезпеченості. Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для визначення малозабезпеченості.

 96. Перерахуйте непрацездатних членів сім’ї померлого годувальника, що мають право на страхові виплати у разі його смерті. Хто визнається таким, що був на утриманні померлої особи?

 97. Поняття складної життєвої обставини згідно із ЗУ «Про соціальні послуги». Види складних життєвих обставин за законодавством України.

 98. Сформулюйте поняття організаційно-правової форми соціального забезпечення.

 99. Сформулюйте поняття та мету соціального страхування.

 100. Назвіть види організаційно-правових форм соціального забезпечення і перелічіть критерії для їх виділення.

 101. Сформулюйте поняття загальнообов’язкового державного соціального страхування та назвіть його види за законодавством України.

 102. Сформулюйте завдання законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 103. На яких принципах ґрунтується загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 104. Перелічіть суб’єктів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 105. Сформулюйте поняття застрахованої особи та поясніть правове значення посвідчення застрахованої особи в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 106. Сформулюйте поняття страхувальника.

 107. Перелічіть страховиків та сформулюйте поняття страхових фондів відповідно до Основ про загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 108. Мінімальний страховий внесок та його значення в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 109. Перелічіть види соціального забезпечення, які фінансуються за рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 110. Перелічіть принципи збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 111. Перелічіть відомості, які зазначаються у договорі про добровільну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 112. Перелічіть випадки, коли орган доходів і зборів відмовляє у в укладенні договору про добровільну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 113. Перелічіть випадки, коли договір про добровільну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування може бути достроково розірваний.

 114. Назвіть рівні пенсійного страхування відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та поясніть, на яких принципах ґрунтується кожен із цих рівнів.

 115. Перелічіть суб’єктів та види виплат, які здійснюються в солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

 116. Перелічіть суб’єктів та види виплат, які здійснюються в накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

 117. Перелічіть осіб, які мають право на добровільну участь в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

 118. Перелічіть підстави припинення участі в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

 119. Перелічіть джерела формування коштів Пенсійного фонду.

 120. Перелічіть джерела формування та напрямки використання коштів накопичувальної системи пенсійного страхування.

 121. Перелічіть страхові випадки в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

 122. Перелічіть види соціального забезпечення, які надаються в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

 123. Перелічіть категорії осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності та тих, які на добровільних засадах можуть брати участь у цій системі

 124. Перелічіть види страхових виплат у разі ушкодження здоров’я або смерті потерпілого у зв’язку з нещасним випадком чи професійним захворюванням.

 125. Перелічіть види соціальних послуг, які можуть надаватися в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків та професійного захворювання.

 126. Перелічіть категорії осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, та тих, які можуть добровільно застрахуватися в цій системі

 127. Перелічіть види страхових виплат, які можуть отримати застраховані особи в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

 128. Перелічіть види соціальних послуг, які можуть отримати застраховані особи в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

 129. Перелічіть суб’єктів недержавного пенсійного страхування і сформулюйте поняття вкладників і учасників недержавних пенсійних фондів

 130. Сформулюйте поняття і перелічіть види пенсійних виплат, що здійснюються в системі недержавного пенсійного страхування.

Схожі:

Питання на модуль №1 з права соціального забезпечення. Сформулюйте визначення поняття «соціальне забезпечення» iconТема 1: Поняття, метод і система права соціального забезпечення
Болотіна Н. Б. До питання про модель соціального забезпечення в Україні // Державність. – 1993. №2
Питання на модуль №1 з права соціального забезпечення. Сформулюйте визначення поняття «соціальне забезпечення» iconТема Поняття, предмет, метод І система права соціального забезпечення
Поняття соціального забезпечення, соціального захисту, соціальної політики держави
Питання на модуль №1 з права соціального забезпечення. Сформулюйте визначення поняття «соціальне забезпечення» iconІ. Теоретичні питання
Місце соціального ризику в структурі юридичного факту, що зумовлює реалізацію права на соціальне забезпечення
Питання на модуль №1 з права соціального забезпечення. Сформулюйте визначення поняття «соціальне забезпечення» iconСистема соціального забезпечення громадян в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
Отація в дослідженні охарактеризовані основні елементи системи соціального забезпечення в Україні. Охарактеризовано право громадян...
Питання на модуль №1 з права соціального забезпечення. Сформулюйте визначення поняття «соціальне забезпечення» iconПитання на модуль №1 з права соціального забезпечення, для заочної форми навчання

Питання на модуль №1 з права соціального забезпечення. Сформулюйте визначення поняття «соціальне забезпечення» iconКонтрольні питання з дисципліни «Трудове право»
Поняття трудового права як галузі права. Відмежування трудового права від суміжних галузей права (цивільного, адміністративного права,...
Питання на модуль №1 з права соціального забезпечення. Сформулюйте визначення поняття «соціальне забезпечення» iconТематик а курсових робіт для студентів стаціонару 3 курсу з Права соціального забезпечення на 2012 – 2013 н р
Соціально-забезпечувальні відносини – складова частина предмету права соціального забезпечення
Питання на модуль №1 з права соціального забезпечення. Сформулюйте визначення поняття «соціальне забезпечення» iconЗавдання для самостійної роботи студентів, які вивчають спецкурс «Теоретичні проблеми права соціального забезпечення»
Проаналізуйте концепцію соціальної аліментарності та її значення для обґрунтування предмета права соціального забезпечення в сучасних...
Питання на модуль №1 з права соціального забезпечення. Сформулюйте визначення поняття «соціальне забезпечення» iconЛекція №4 соціальне партнерство. Колективні договори І угоди поняття та види соціального партнерства Соціальне партнерство є системою
Соціальне партнерство розглядають також як складову предмета трудового права та принцип трудового права, на основі якого здійснюється...
Питання на модуль №1 з права соціального забезпечення. Сформулюйте визначення поняття «соціальне забезпечення» iconПитання на залік для магістрів із спецкурсу «теоретичні проблеми права соціального забезпечення»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи