Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права
Скачати 330.31 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права
Дата26.01.2014
Розмір330.31 Kb.
ТипЗакон

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра трудового, аграрного та екологічного права


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ


Завдання для проведення практичних занять


Львів 2012


РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


РОЗРОБНИКИ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ:

Парпан Тетяна Валеріївна, доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права, кандидат юридичних наук


Обговорено та рекомендовано до видання Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»


«____» ______________ 2012 року, Протокол № 1


Тема практичного заняття № 1.

Поняття трудових відносин державних службовців та їх правове регулювання


Теоретичні питання

 1. Поняття та види державної служби.

 2. Функції, завдання та принципи державної служби.

 3. Право на державну службу та право на працю: співвідношення понять.

 4. Джерела права, що регулюють трудові відносини державних службовців.

  1. Конституційно-правові основи державної служби.

  2. Закон України “Про державну службу” – основний нормативний акт, що регулює відносини праці державних службовців.

  3. КЗпП України – як джерело регулювання трудових відносин державних службовців.

  4. Спеціальне законодавство, яке регулює трудові відносини державних службовців.

  5. Нормативно-правові акти договірного характеру у врегулюванні трудових відносин державних службовців.

5. Поняття та види трудових правовідносин державних службовців.

6. Трудові правовідносини державних службовців як елемент державної служби.

7. Трудові правовідносини інших працівників, які працюють в державному органі.

8. Суб’єкти трудових правовідносин в системі державної служби: поняття та види.

9. Визначення працівника та роботодавця в системі державних органів та їх апараті.

10. Правовий статус державного службовця.


Питання для самоконтролю і перевірки


 1. Назвіть статті Конституції України, які визначають засади регулювання трудових відносин державних службовців у нашій державі.

 2. Як співвідносять наступні поняття: «право на працю», «право на зайнятість», «право на державну службу»?

 3. Які форми реалізації права на працю Ви знаєте? Чи можна вважати державну службу однією з таких форм?

 4. Чи є принципи трудового права, тими засадами, які повинні бути покладені в основу правового регулювання трудових відносин державних службовців?

 5. Спробуйте виділити особливості правового регулювання праці державних службовців?

 6. Назвіть сторонами колективного договору в державному органі?


Вирішити задачі

1. Коваленко з 1 вересня 2011 р. був прийнятий на посаду юрисконсульта Чортківської міської ради. У зв’язку з проблемами, що виникли під час підготовки до зимового опалювального сезону голова міської ради своїм розпорядженням призначив Коваленка відповідальним за вказану ділянку роботи. Починаючи з жовтня 2011 р. і до кінця опалювального сезону Коваленку було встановлено доплату до посадового окладу в розмірі 30% від середньомісячного заробітку.

Прокурор району за результатами перевірки фінансової діяльності міської ради порушив адміністративне провадження щодо Коваленка оскільки вважав, що отримання доплати ним у розмірі 30% середньомісячного окладу підпадає під дію Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції".

Згодом, було прийнято постанову про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення за пунктом 1 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" і за рішення суду оштрафовано на суму у двадцять неоподаткованих мінімумів.

Коваленко оскаржив цю постанову до апеляційного суду Тернопільської області.

Спробуйте розібратися у наведеній ситуації. Чи поширюється на Коваленка чинність Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції"?


2. В одному державному органі виник спір між працівниками (державними службовцями) і виборним органом первинної профспілкової організації з приводу того, хто повинен представляти інтереси працівників при веденні переговорів з укладення колективного договору. Ситуація ускладнювалася тим, що 88 з 108 працівників державного органу висловили недовір’я виборному органу первинної профспілкової організації та обрали власного представника для ведення переговорів з укладення колективного договору.

Як вирішити цю конфліктну ситуацію?


Нормативний матеріал до теми

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 41.

 2. Кодекс Законів про Працю України від 10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1971. - № 50.

 3. Митний кодекс України від 13 березня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 44-45, № 46-47, № 48. - Ст.552.

 4. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 52. – Ст. 490.

 5. Закон України “Про державну службу” від 17 листопада 2011 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2012. - № 26. - Ст.273.

 6. Закон України «Про державну виконавчу службу» від 24 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 36-37. – Ст. 243.

 7. Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011  р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - №40. – Ст.404.

 8. Закон України «Про дипломатичну службу» від 20 вересня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 5. – Ст. 29.

 9. Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №53. – ст.793.

 10. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - №41-42, № 43, № 44-45. – Ст.529.

 11. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №33. – Ст.175.

 12. Закон України “Про зайнятість населення” від 5 липня 2012 р. // Голос України. – 18.08.2012. - №153-154.

 13. Закон України “Про колективні договори і угоди” від 1 липня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 361.

 14. Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” від 15 вересня 1999р. // Офіційний вісник України. – 1999. - №38.

 15. Указ Президента України «Про деякі питання впорядкування статусу державних службовців» від 11 червня 2001 р. // Праця і зарплата. – 2001. – №23.

 16. Указ Президента України «Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні» від 20 лютого 2006 р.

 17. Концепція Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року / Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 р. № 411.


Література до теми

 1. Атаманчук Т.В., Казанцев Н.М. Базовые аспекты концепции государственной службы в Российской Федерации // Ежегодник. Государственная служба России. М., 1996.

 2. Бахрах Д.Н. Государственная служба : основные понятия, ее составляющие, содержание, принципы // Государство и право. 1996. № 112 – с.9-12.

 3. Воловик В. Про галузеву належність правовідносин, пов’язаних з застосуванням праці мілітаризованих державних службовців // Право України. 1999. № 2. – с.96 – 98.

 4. Воловик В. Про трудоправовий статус державних службовців // Право України. – 1997. – № 1. – С.63.

 5. Государственная служба : теория и организация. Курс лекцій / Под общ. ред. Е.В. Охотского и В.Г. Игнатова. Ростов на Дону, 1998.

 6. Державна служба в Україні : організаційно-правові основи і шляхи розвитку / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. К.,1999.

 7. Дубенко С.Д. Державна служба в Україні : Посібник. К., 1998.

 8. Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні / За заг. ред. Н.Р. Нижник. К., 1999.

 9. Запорожець М. Сутність та особливості державно-службових відносин у судах // Право України. – 2007. - № 4. – С.18 -21.

 10. Іншин М.І. Особливості правового регулювання державної служби України // Право і безпека. 2002. № 2. – с.52 – 56;

 11. Іншин М.І. Правове регулювання службово-трудових відносин в Україні : Монографія. – Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 337с.

 12. Іншин М.І. Правові питання розвитку службово-трудових відносин в сфері державної служби України // Право і безпека. 2002. № 4. – с.67 – 71;

 13. Коваленко В. Співвідношення понять «право на державну службу» та «право на працю» як наукових правових категорій: постановка питання // Право України. – 2006. - № 1. – С.103 -108.

 14. Лаврінчук І.П. Правовий статус державного службовця як учасника трудових правовідносин /Автореф. дис. канд. юрид. наук. – К., 1999.

 15. Малиновський В.Я. Державна служба: теорія і практика. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2003.

 16. Мельник О. Державний службовець: право на соціальний захист // Людина і влада. – 2000. - №1-2. – С.17-21.

 17. Неумивайченко Н. Державна служба: розмежування і взаємозв’язок трудових і адміністративних правовідносин // Вісник Академії правових наук України. 2001. № 2 (25). – с.155 – 163;

 18. Нижник Н.Р. Державна служба – специфічний фактор зміцнення державного управління // Зб. Наук. Праць Української Академії державного управління при Президентові України. 1998. Вип.1. 1998.

 19. Парпан Т.В. Стан та перспективи правового регулювання трудових відносин державних службовців // Підприємництво, господарство і право. 2012. - №7. – С.87-94.

 20. Петришин А.В. Государственная служба. Историко – теоретические предпосылки, сравнительно – правовой и логико – понятийный анализ : Монография, Х., 1998.

 21. Петришин О.В. Державна служба в Україні : особливості загальної теорії права // Вісник Академії правових наук України. 2001. №2. – с.34 – 41.

 22. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права : Монографія. Львів, 1999.

 23. Процевський О. Новий зміст права на працю – основа реформування трудового законодавства України // Право України. – 1999. – № 6. – С.101.

 24. Старилов Ю.Н. Институт государственной службы : содержание и структура // Государство и право. 1996. № 5. – с. 14 – 24.


Тестові завдання для перевірки знань

1. Трудове право регулює трудові відносини

 1. військовослужбовців збройних сил України

 2. атестованих працівників органів Міністерства внутрішніх справ України

 3. державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

 4. осіб, що відбувають покарання у виправно-трудових установах

 5. осіб, які уклали трудову угоду на виконання певної роботи

 6. членів виробничих кооперативів


2. До принципів державної служби не належить принцип:

1) верховенства права;

2) патріотизму та служіння народу України;

3) обов’язкової політичної приналежності;

4) рівного доступу до державної служби;

5) професіоналізму.


3. Принципами державної служби є:

1) вільний доступ до державної служби;

2) прозорість діяльності;

3) колективна відповідальність державних службовців;

4) політична підкованість;

5) необов’язковість наявності відповідної освіти.


4. Які із зазначених тверджень не відповідають законодавству?

 1. державні службовці мають право брати участь у розгляді питань і прийнятті в межах своїх повноважень рішень;

 2. державні службовці мають право одержувати від державних органів, підприємств, установ і організацій, необхідну фінансову підтримку для здійснення своїх повноважень;

 3. державні службовці мають право на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

 4. державні службовці зобов’язані сумлінно виконувати свої службові обов'язки;

 5. основним обов’язком державного службовця є недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина.


5. Твердження про те, що це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів– це державна служба

А. вірно

В. не вірно

6. Твердження про те, що Закон України «Про державну службу» не поширюється на Президента України, Прем'єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України:

А. вірно

В. не вірно

7. Твердження про те, що Закон України «Про державну службу» поширюється на народних депутатів України:

А. вірно

В. не вірно

8. Твердження про те, що державний службовець під час виконання службових обов'язків не має права вчиняти дії, що демонструють його політичні погляди або свідчать про особливе ставлення до певних політичних партій є:

А. вірно

В. не вірно

9. Твердження про те, що державний службовець під час виконання службових обов'язків повинен вчиняти дії, що демонструють його політичні погляди або свідчать про особливе ставлення до певних політичних партій

А. вірно

В. не вірно

10. Громадянин України, який займає посаду в державних органах та їх апараті, одержує заробітну плату за рахунок державних коштів, здійснює встановлені для цієї посади повноваження щодо практичного виконання завдань і функцій держави, вважається:

 1. службовцем Автономної Республіки Крим;

 2. державним службовцем;

 3. громадським діячем;

 4. політичним діячем;

 5. керуючим державними справами.

11. Керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій вважаються:

 1. державними арбітрами;

 2. державними посадовцями;

 3. роботодавцями;

 4. посадовими особами;

 5. службовими особами.

12. Розташуйте джерела, які регулюють трудові відносини державних службовці за їх юридичною силою (від найменшого до найбільшого)

 1. колективний договір

 2. Закон України «Про державну службу»

 3. Кодекс законів про працю України

 4. Положення про проведення атестації державних службовців / Затв. Постановою Кабінету Міністрів України

 5. Загальні правила поведінки державного службовця / Затв. наказом Головдержслужби Українитема практичного заняття №2

Порядок виникнення трудових відносин державних службовців та проходження державної служби


1. Підстави виникнення трудових відносин державних службовців.

2. Вступ на державну службу.

2.1.Вимоги до осіб, які вступають на державну службу.

2.2. Обмеження щодо вступу на державну службу.

3. Порядок проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби.

3.1. Порядок формування конкурсної комісії та її діяльність.

3.2. Юридичне значення проведення конкурсного відбору.

4. Порядок призначення на посаду державної служби.

5. Порядок формування кадрового резерву в системі державної служби.

6. Випробування при прийнятті на державну службу. Правові наслідки випробування.

7.Порядок оформлення трудових правовідносин державних службовців.

8. Проходження державної служби.

8.1. Класифікація посад в державному органі.

8.2. Ранги державних службовців.

8.3. Переведення та переміщення державних службовців. Ротація кадрів.

9. Підвищення рівня професійної компетентності державного службовця.

10.Правове регулювання стажування державних службовців.

11. Атестація державних службовців.


Питання для самоконтролю і перевірки

 1. Дайте визначення та охарактеризуйте такі поняття: посада, посадові обов’язки, кваліфікація, спеціальність, службові обов’язки, службові повноваження.

 2. Яка різниця між обранням за конкурсом та обранням на виборну посаду?

 3. У чому полягає відмінність між випробовуванням та стажуванням?

 4. Що таке кадровий резерв? Який порядок його формування?

 1. Складіть перелік документів, які повинні бути надані особами, які вступають на державну службу.

 1. Які наслідки відмови державного службовця від переведення на іншу посаду?

 2. Спробуйте зробити відповідні записи до трудової книжки про прийом на роботу державного службовця у відповідності з встановленими правилами.

 3. Напишіть декілька наказів про призначення на посаду державної служби.


^ Вирішити задачі

1. Громадянин Д. виявив бажання взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади начальника відділу відповідного обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Працівник відділу кадрів державного органу надав його перелік документів, необхідних для подання до конкурсної комісії. А саме:

1) заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

2) копія документа про вищу освіту;

3) копія документа, який посвідчує особу;

4) декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру згідно із Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

5) заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками.

Яким особам надано право брати участь у конкурсі на зайняття вакантної посади в державному органі?

Чи всі з зазначених документів є необхідними для подачі до конкурсної комісії?


2. Керівником державного органу, за пропозицією конкурсної комісії, зазначеною у відповідному протоколі її засідання, громадянину П. було встановлено випробування строком 6 місяців. П. не погодився із рішенням про призначення випробування, оскільки вважав пропозицію конкурсної комісії не обґрунтованою, адже за її підсумками його рекомендовано на зайняття відповідної посади державної служби. До того ж, термін, який визначив для нього керівник державного органу є занадто тривалим і не передбачений КЗпП України.

Який порядок та строки встановлення випробування при прийнятті на державну службу? Чи правомірні вимоги П.?


Нормативний матеріал до теми

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 41.

 2. Закон України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. -№ 52.- Ст. 490.

 3. Закон України “Про державну службу” від 17 листопада 2011 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2012. - № 26. - Ст.273.

 4. Конвенція Міжнародної Організації Праці № 29 про примусову чи обов’язкову працю від 1 травня 1932 року // Праця і зарплата, січень 1995 р.

 5. Конвенція 105 Міжнародної Організації праці про скасування примусової праці від 25 червня 1957 року / Ратифікована Законом України від 5 жовтня 2000 р.

 6. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.

 7. Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про затвердження Концепції ротації кадрів на окремих посадах державних службовців” від 18 березня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – Ст. 606.

 8. Указ Президента України «Про Комплексну програму підготовки державних службовців» від 9 листопада 2000 р. // Урядовий кур’єр: Орієнтир. -2000. – 6 грудня.

 9. Указ Президента України «Про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей, щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» від 25 січня 2012 р.

 10. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування” від 7 липня 2010р.

 11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про ранги державних службовців» від 19 червня 1996 р. № 658.

 12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої — третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України та Кабінетом Міністрів України» від 21 лютого 2007 р. №272.

 13. Постанова Кабінету Міністрів “Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців» від 28 грудня 2000 р. № 1922.

 14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження наукової програми дослідження розвитку державної служби та вдосконалення кадрового забезпечення державного управління» від 8 серпня 2001 р. //Офіційний вісник України. – 2001. - № 32. – Ст.1477.

 15. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування» від 26 жовтня 2001 р. № 1440.

 16. Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» від 15 лютого 2002 р. //Вісник державної служби України. - №1. – 2002. – С.64.

 17. Постанова Кабінету Міністрів України «Про надання державним службовцям службового житла, а також компенсації витрат на проживання та інших витрат у зв’язку з тимчасовим переведенням на іншу посаду державної служби до іншого населеного пункту» від 18 липня 2012 р. № 681.

 18. Постанова Кабінету Міністрів України «Про віднесення посад працівників Апарату Верховної Ради України до відповідних категорій посад державних службовців» від 7 липня 2010 р. № 1360.

 19. Порядок проведення атестації посадових осіб митної служби / Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1984.

 20. Положення про порядок проходження стажування у державних органах / Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1994 р.

 21. Порядок присвоєння рангів державним службовцям / Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 680.

 22. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання віднесення деяких посад працівників Адміністрації Президента України до відповідних категорій посад державних службовців» від 25 травня 2011 р. №446.

 23. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про віднесення деяких посад працівників Державної судової адміністрації до відповідних категорій посад державних службовців» від 7 грудня 2011 р. №1230.

 24. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про віднесення деяких посад працівників обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій до відповідних категорій посад державних службовців» від 21 березня 2012 р. №143.

 25. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів на період до 2014 року щодо реалізації Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» від 18 липня 2012 р. № 480.

 26. Порядок підвищення рівня професійної компетентності державних службовців / Затв. наказом Національного агентства України з питань державної служби від 6 квітня 2012 р. № 65.

 27. Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців / Затв. наказом Головного управління державної служби України від 8 липня 2011 р. № 164.


Література до теми

 1. Єрьоменко В. Вдосконалювати конкурсне заміщення посад державних службовців // Право України. 1997. № 5. – с.52 – 55;

 2. Жернаков В. Поняття примусової праці за законодавством України // Право України. – 1997. – №10. – С. 35.

 3. Лаврінчук І.П. Особливості правового регулювання проходження служби державними службовцями // Право України. 1998. № 3. – с.71 – 74.

 4. Малиновський В.Я. Державна служба: теорія і практика. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2003.

 5. Пилипенко П.Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003. – 146 с.

 6. Процевський В. Виникнення трудових правовідносин з державними службовцями // Право України. – 2001. – № 8. – С.78.

 7. Процевський О. Новий зміст права на працю – основа реформування трудового законодавства України // Право України. – 1999. – № 6. – С. 101-105.

 8. Служебная карьера / Под общ. ред. Е.В. Охотського. М., 1998.

 9. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. вищ. навч. закл./ П.Д.Пилипенко, В.Я.Бурак, З.Я.Козак та ін.; За ред.П.Д.Пилипенка. – 3-те вид., перероб. і доп. – К.: «Видавничий Дім «Ін Юре», 2007.

 10. Юшко А. Правові аспекти ротації кадрів як один із шляхів запобігання корупції // Право України. – 1999. - №7.Тестові завдання для перевірки знань


1. На державну службу може вступити особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) відповідно до вироку суду позбавлена права займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, або обіймати відповідні посади;

4) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5) має громадянство України.


2. На державну службу не може вступити особа, яка:

1) відповідно до вироку суду позбавлена права займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, або обіймати відповідні посади;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість погашена або знята в установленому законом порядку;

3) за рішенням суду визнана дієздатною;

4) має громадянство України;

5) піддавалася дисциплінарному стягненню за трудове правопорушення.


3. У разі незгоди державного службовця на продовження проходження державної служби у зв'язку із зміною істотних умов служби він подає керівникові державної служби відповідну заяву не пізніш як за ______ к.д. з дня ознайомлення з повідомленням про зміну істотних умов служби.


4. Які із зазначених тверджень не відповідають законодавству?

 1. державні службовці мають право брати участь у розгляді питань і прийнятті в межах своїх повноважень рішень;

 2. державні службовці мають право одержувати від державних органів, підприємств, установ і організацій, необхідну інформацію з питань, що належать до їх компетенції;

 3. захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних органах та у судовому порядку;

 4. державні службовці мають безперешкодно ознайомлюватись з матеріалами, що стосуються проходження ним державної служби, в необхідних випадках давати особисті пояснення;

 5. державні службовці не зобов’язані постійно вдосконалювати організацію своєї роботи і підвищувати професійну кваліфікацію.


5. Твердження про те, що у разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень державний службовець зобов’язаний негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові

А. вірно

В. не вірно

6. Час, протягом якого державний службовець відповідно до правил внутрішнього службового розпорядку має виконувати свої посадові обов'язки – це:

1) вільний від відпочинку час;

2) робочий час державного службовця;

3) час відпочинку державного службовця;

4) службовий час;

5) режим роботи державного службовця.


7. Порядок вступу на посаду державної служби третьої та четвертої категорії проводиться у наступній послідовності (з перших дій до останніх):

1. складання присяги;

2. проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби;

3. проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції";

4. прийняття рішення про призначення на посаду;

5. проходження випробування при призначенні на посаду державної служби.


8. Засідання конкурсної комісії є повноважним, якщо на ньому присутня(і) не менше_________від її складу.


9. Право на державну службу з урахуванням вимог щодо рівня професійної компетентності, напряму підготовки (спеціальності) та обмежень, установлених Законом, мають громадяни України, яким виповнилося _______ років. (18)


10. Державні службовці підвищують свою кваліфікацію постійно, у тому числі через навчання у відповідних навчальних закладах, як правило, не рідше одного разу на _____ р.


11. Рішення конкурсної комісії приймається ___________ голосів присутніх на її засіданні членів цієї комісії.


12. Протягом _______ днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу кандидат надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки.


13. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом ______ днів після його завершення.


14. При прийнятті на державну службу може встановлюватися випробування терміном до ________ міс.


тема практичного заняття №3

Підстави та порядок припинення державної служби. Дисциплінарна відповідальність державних службовців.


 1. Поняття та класифікація підстав припинення трудових відносин державних службовців.

  1. Припинення трудових відносин державних службовців за підставами, передбаченими КЗпП України.

  2. Підстави припинення трудових відносин державних службовців, передбачені Законом України “Про державну службу”.

 2. Оформлення припинення державної служби.

 3. Особливості звільнення з державної служби окремих категорій державних службовців.

 4. Правові наслідки та соціальні гарантії при звільненні державних службовців.

 5. Дисциплінарна відповідальність державних службовців: поняття та підстави притягнення.

 6. Види та порядок застосування дисциплінарних стягнення, які застосовуються до державних службовців.

 7. Відсторонення державного службовця від виконання посадових обов’язків.


Питання для самоконтролю і перевірки

 1. Назвіть особливості складу дисциплінарних проступків окремих категорій державних службовців.

 2. Що слід розуміти під відстороненням державного службовця від роботи?

 3. Чи правильно вважають, що трудову дисципліну можна порушувати і при цьому не нести дисциплінарної відповідальності?

 4. Чи підлягають державні службовці спеціальній дисциплінарній відповідальності?

 5. Напишіть проект наказу (розпорядження) про притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності.

 6. Складіть проекти наказів на звільнення і відповідні записи формулювань звільнення у трудові книжки відповідно до кожної підстави припинення трудового договору.


^ Вирішити задачі

1. Керівник державного органу отримавши від С. письмове пояснення щодо вчинення останнім дисциплінарного проступку, через два дні видав наказ про притягнення С. до дисциплінарної відповідальності та накладення на нього суворої догани. С., вважаючи безпідставним звинувачення у порушенні правил внутрішнього службового розпорядку, з метою його спростування вимагав провести службове розслідування.

Чи вправі С. вимагати проведення службового розслідування? Чи підлягає задоволенню його вимога? Обґрунтуйте відповідь.


2. Інспектора районної податкової адміністрації Дмитрук було звільнено з роботи за п1. ст.41 КЗпП України з мотивуванням “за одноразове грубе порушення закону про засади запобігання і протидії корупції”.

Під час розглядання справи у суді, куди Дмитрук звернулася з позовом про поновлення на роботі, з’ясувалося, що звільнення проведено на підставі матеріалів, які поступили до податкової адміністрації з судових органів.

Представник відповідача подав до суду документи, згідно з якими Дмитрук, навчаючись заочно на 4-му курсі економічного факультету оплатила навчання за безготівковим рахунком через приватну фірму, де її чоловік працював директором. Прокурор району порушив адміністративне провадження за п. 1 ст. 6 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"проти Дмитрук. Суд визначив їй міру покарання у вигляді штрафу. Щодо звільнення останньої з роботи за вчинення правопорушення у постанові суду нічого не зазначалося. Позивачка просила поновити її на роботі.

Спробуйте вирішити справу. Напишіть рішення суду.


Нормативний матеріал до теми

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // "Відомості Верховної Ради України" 1996 р. № 30 від 23/07/1996.

 2. Закон України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. -№ 52.- Ст. 490.

 3. Закон України “Про зайнятість населення” від 5 липня 2012 р. // Голос України. – 18.08.2012. - №153-154.

 4. Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011  р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - №40. – Ст.404.

 5. Загальні правила поведінки державного службовця / Затв. наказом Головдержслужби України від 4 серпня 2008 р. № 214.

 6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 23 Закону України "Про державну службу", статті 18 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", статті 42 Закону України "Про дипломатичну службу" (справа про граничний вік перебування на державній службі та на службі в органах місцевого самоврядування) від 16 жовтня 2007 року. Справа N 1-16/2007.


Література до теми

 1. Бущенко П., Венедиктов В. Поняття “систематичне порушення трудових обов’язків”: розбіжності у теорії та практиці // Радянське право. – 1990. – №9.

 2. Венедиктов В. Проблеми відповідальності у трудовому праві: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. – К., 1999.

 3. Дмитренко Ю., Дмитренко Е. Актуальні питання дисциплінарної відповідальності держслужбовців // Газета «Правовий тиждень». -№8(81) від 19 лютого 2008 року.

 4. Малиновський В.Я. Державна служба: теорія і практика. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2003.

 5. Неумивайченко Н. Припинення трудових правовідносин з державними службовцями // Право України. – 2001. – № 4. – С.62.

 6. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К: А.С.К., 2000.


Тестові завдання для перевірки знань

1. До державних службовців застосовуються такі види дисциплінарних стягнень:

1) зауваження;

2) догана;

3) штраф;

4) попередження;

5) позбавлення квартальної премії.


2. Етика поведінки державного службовця полягає в тому, що державний службовець повинен:

 1. сумлінно виконувати свої службові обов'язки;

 2. шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, отримуватися високої культури спілкування;

 3. не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію державного службовця;

 4. організовувати навчання і професійну підготовку колег по питанням державної службі;

 5. не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби;


3. Підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності є:

1) вчинення ним злочину;

2) вчинення ним дисциплінарного проступку;

3) вчинення ним адміністративного правопорушення;

4) порушення порядку вступу на державну службу;

5) подання неправдивих відомостей.


4. До службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, може застосовуватися такій захід дисциплінарного впливу як:

1) попередження про звільнення;

2) попередження про неповну службову відповідність;

3) останнє попередження;

4) суворе зауваження;

5) суворе попередження.


5. Розмежуйте підстави припинення державної служби у зв'язку з виявленням або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі та у зв’язку із відставкою державного службовця

1. набуття громадянства іншої держави;


2. принципова незгода з рішенням державного органу чи посадової особи;


3. набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";


4. неможливість виконання державним службовцем службових обов'язків за станом здоров'я за наявності медичного висновку;


5. зайняття державним службовцем посади, яка безпосередньо підпорядкована близькій їй особі

А. припинення державної служби у зв'язку з виявленням або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі


Б. припинення державної служби у зв’язку із відставкою державного службовця


В. не є жодною з цих підстав


6. Розмежуйте підстави припинення трудових відносин державних службовців, передбачені КЗпП України та Законом України «Про державну службу»

1.виявлення або виникнення обставин,що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі;

2. поновлення на посаді відповідно до рішення суду, що набрало законної сили, державного службовця, який раніше її займав;

3. відмови державного службовця від прийняття Присяги ;

4. скорочення чисельності або штату, або ліквідація державного органу;

5. призначення державного службовця на політичну посаду.

А. підстави, передбачені КЗпП України


Б. підстави, передбачені Законом України «Про державну службу»


В. не є жодною з цих підстав


7. Розмежуйте підстави припинення державної служби у зв’язку із відставкою державного службовця та порушенням умов реалізації права на державну службу

1. призначенням державного службовця на політичну посаду;

2. набрання законної сили рішенням суду про визнання особи недієздатною;

3. етичні перешкоди для перебування на державній службі

4. втрата громадянства України;

5. стан здоров'я, що перешкоджає виконанню службових повноважень(за наявності медичного висновку).

А. припинення державної служби у зв’язку із відставкою державного службовця


Б. припинення державної служби у зв’язку із порушенням умов реалізації права на державну службу

В. не є жодною з цих підстав


8. Розмежуйте підстави припинення державної служби за вчинення дисциплінарного проступку та підстави припинення державної служби у зв'язку з виявленням або виникненням обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі

1. прогул, тобто відсутність державного службовця на робочому місці більше трьох годин підряд протягом робочого дня без поважних причин;

2. наявність не погашеної судимості за вчинення злочину

3. наявність відносин безпосередньої підпорядкованості близьких осіб;

4. досягнення державним службовцем граничного віку проходження державної служби;

5. протягом останнього року було накладено адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

А. у зв'язку з виявленням або виникненням обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі


Б. підстави припинення державної служби за вчинення дисциплінарного проступку


В. не є жодною з цих підстав


9. Розташуйте етапи загального порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців (з перших дій до останніх)

 1. створення комісії для проведення службового розслідування;

 2. прийняття суб’єктом призначення рішення про проведення службового розслідування;

 3. отримання письмового пояснення від порушника службової дисципліни;

 4. складання висновку про наявність чи відсутність у діях державного службовця дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 5. залучення відповідних фахівці до службового розслідування.


10. Граничний вік перебування на державній службі становить ____років.


тема практичного заняття №4

Правове регулювання робочого часу, часу відпочинку і оплати праці державних службовців


 1. Загальні правові засади робочого часу та особливості його регулювання для державних службовців.

 2. Режими робочого часу державних службовців.

 3. Особливості залучення державних службовців до роботи в нічний час, у святкові, неробочі та вихідні дні.

 4. Відрядження державного службовця.

 5. Час відпочинку державних службовців та особливості його правового регулювання.

 6. Порядок надання та правове забезпечення відпусток державних службовців.

  1. Порядок надання щорічних основної та додаткової оплачуваних відпусток державним службовцям.

  2. Відкликання з відпустки.

  3. Інші види відпусток за трудовим законодавством, що можуть бути надані державним службовцям.

  4. Оплата відпусток.

 7. Правове регулювання оплати праці державних службовців.

  1. Порядок встановлення посадових окладів державним службовцям.

  2. Структура заробітної плати.

  3. Доплати і надбавки державним службовцям: підстави, розміри та порядок встановлення.

 8. Гарантії та компенсації у сфері оплати праці для державних службовців.

 9. Преміювання та інші види заохочення державних службовців.


Питання для самоконтролю і перевірки

 1. Чи може робочий час виступати нормою праці державного службовця?

 2. Чи можуть державні службовці працювати на умовах скороченого або неповного робочого часу? Якщо - так, то в яких випадках?

 3. Які відпустки державних службовців не належать до часу відпочинку?

 4. Яка різниця між доплатами і надбавками? Чи можуть доплати і надбавки для державних службовців встановлюватися локальними актами?

 5. Чи є мінімальна заробітна плата гарантією виплати державному службовцю? А слідчому міліції? (див. ч. 2 ст. 95 КЗпП України).

 6. Чи може бути розмір посадового окладу державного службовця бути меншим за мінімальну заробітну плату?


^ Вирішити задачі

1. Експерт секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради, який пропрацював шість місяців, звернувся із заявою про надання йому щорічної основної відпустки. У відділі кадрів йому порахували відпустку мінімальної тривалості згідно з Законом України “Про державну службу”. Експерт не погодився з таким рішенням, пояснивши, що він до цього пропрацював 7 років на посаді заступника керівника відділення Національної служби посередництва і примирення в області, а отже має право ще на додаткову оплачувану відпустку, за стаж державного службовця.

Проаналізуйте законодавство, яке регулює надання відпусток державним службовцям. Які підстави надання щорічних додаткових відпусток державним службовцям? Якої тривалості має бути надана відпустка у наведеному випадку?


2. Керівником державного органу, на час проведення службового розслідування Р. було відсторонено від роботи. При цьому, керівник зажадав від Р. виходити на роботу, наголосивши на тому, що Р. повинен дотримуватися правил внутрішнього службового розпорядку, в тому числі щодо робочого часу, та сприяти проведенню службового розслідування. Р. вважав такі вимоги безпідставними.

Проаналізуйте ситуацію. З’ясуйте, які з наведених вимог є правомірними.


3. Спеціаліст першої категорії Головного управління санаторно-курортних закладів в Автономній Республіці Крим Державного управління справами Романчук звернулась за консультацією до юрисконсульта. Вона вважала, що їй неправомірно було скорочено на половину тривалість відпустки у зв’язку із навчанням для складання іспитів у вузі. Таке рішення керівник державного органу мотивував тим, що Романчук отримує вже другу освіту, до того ж працює на умовах випробувального строку, а тому не має права на повну відпустку. Романчук просила пояснити, чи правильно у відділі кадрів до трудової книжки було зроблено запис про роботу з випробувальним строком і як це вплине на обчислення її трудового стажу, а також на тривалість щорічної відпустки.

Виступіть у ролі юрисконсульта та підготуйте письмову відповідь.


Нормативний матеріал до теми

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // "Відомості Верховної Ради України" 1996 р. № 30 від 23/07/1996.

 2. Закон України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. -№ 52.- Ст. 490.

 3. Закон України “Про державну службу” від 17 листопада 2011 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2012. - № 26. - Ст.273.

 4. Закон України “Про оплату праці” від 25 квітня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995 р. - № 17. – Ст. 121.

 5. Закон України “Про відпустки” від 15 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №2.

 6. Порядок відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової оплачуваних відпусток/ Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012 р. № 605.

 7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 2 лютого 2011 р. № 98.

 8. Наказ Міністерства праці України № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 2 жовтня 1996 р.

 9. Положення про забезпечення жилими приміщеннями державних службовців Міністерства соціальної політики / Затв. Наказом Міністерства соціальної політики України від 27 квітня 2012 р. №  248.Література до теми

 1. Дубенко С.Д. Державна служба в Україні : Посібник. К., 1998.

 2. Іншин М.І. Правове регулювання службово-трудових відносин в Україні : Монографія. – Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 337с.

 3. Малиновський В.Я. Державна служба: теорія і практика. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2003.

 4. Неумивайченко Н.М. Особливості виникнення, зміни та припинення трудових відносин державних службовців /Автореф. дис. канд. юрид. наук. – Харків, 2002.

 5. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. вищ. навч. закл./ П.Д.Пилипенко, В.Я.Бурак, З.Я.Козак та ін.; За ред.П.Д.Пилипенка. – 3-те вид., перероб. і доп. – К.: «Видавничий Дім «Ін Юре», 2007.


Тестові завдання для перевірки знань

1. Твердження про те, що для виконання невідкладної і непередбаченої роботи державні службовці не зобов'язані за розпорядженням керівника органу, в якому вони працюють, з'являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного трудового законодавства:

А. вірно

В. не вірно

2. Твердження про те, що частина невикористаної відпустки повинна бути надана державному службовцю до завершення відповідного року

А. вірно

В. не вірно

3. Тривалість та режим роботи, час відпочинку державного службовця визначаються:

 1. Законом України «Про державну службу»

 2. законодавством про працю з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про державну службу»

 3. виключно трудовим законодавством

 4. угодою сторін

 5. законодавством про працю з урахуванням інтересів державного органу


4. Державному службовцю надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю _____календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі _______________ заробітної плати.


5. За кожний рік державної служби по досягненню ________річного стажу державної служби державному службовцю надається один календарний день додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як ______ календарних днів.


6. Преміювання державних службовців, які займають посади державної служби груп II, III, IV, V, здійснюється керівником державної служби у державному органі у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як ____ відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.


7. Державному службовцю встановлюється надбавка за ранг у співвідношенні до ________заробітної плати залежно від присвоєного йому рангу:


8. Заробітна плата державного службовця складається з:

 1. посадового окладу

 2. доплат за напруженість у роботі

 3. надбавок до посадового окладу

 4. премій

 5. щомісячних винагород.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Охорона праці в галузі
Парпан Тетяна Валеріївна, доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права, кандидат юридичних наук
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «трудове право україни»
Перерахуйте відносини, що тісно пов’язані з трудовими як предмет трудового права
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права iconФорма № н 03 Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка «затверджую»
Парпан Тетяна Валеріївна, доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права, кандидат юридичних наук
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права «затверджую»
Курсова робота є одним з видів індивідуальних завдань творчого характеру, передбачених навчальним планом освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права «затверджую»
Курсова робота є одним з видів індивідуальних завдань творчого характеру, передбачених навчальним планом освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «екологічне право україни»
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Завдання для самостійної роботи студентів зі спецкурсу «нагляд І контроль за дотриманням трудового законодавства україни.»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «земельне право україни»
На підставі узагальнення та аналізу вітчизняного та міжнародного законодавства, наукових джерел, матеріалів судової практики, підготуйте...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Завдання для самостійної роботи студентів,
Завдання для самостійної роботи студентів, які вивчають навчальну дисципліну «Правове регулювання охорони праці»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра трудового, аграрного та екологічного права iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Правові форми використання земель в Україні. Завдання для проведення практичних занять. – Львів: юридичний факультет Львівського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи