М. А. Навчальний посібник Рекомендован мону. Системи зв\

М. А. Навчальний посібник Рекомендован мону. Системи зв'язку та навігації. К.: Вид-во нау, 2009. 212 с. Богуненко М. М. Аеронавігація. Методичні рекомендації
НазваМ. А. Навчальний посібник Рекомендован мону. Системи зв'язку та навігації. К.: Вид-во нау, 2009. 212 с. Богуненко М. М. Аеронавігація. Методичні рекомендації
М.А. Навчальний посібник Рекомендован МОНУ. Системи зв'язку та
Дата27.08.2012
Розмір89.9 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Навчально-методичні праці:


 1. Барабанов Ю.М., Харченко В.П., Міхалочкін М.А. Навчальний посібник Рекомендован МОНУ. Системи зв'язку та навігації. К.: Вид-во НАУ, 2009. - 212 с.

 2. Богуненко М.М. Аеронавігація. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів факультету інформаційних технологій спеціальності 6.100100 "Обслуговування повітряного руху" . - К.: Видавництво Національного авіаційного університету "НАУ-друк", 2009.- 64с.

 3. Браун І.М. Теорія навігаціних систем. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів спеціальносте 7.100118 та 7.090702. - ". -К.: НАУ, 2009. - 20 с.

 4. Ларин В.Ю. Информационная оценка качества измерений и моделирование процессов. Часть ІІ : монография. / [В.Ю. Ларин, Е.Ю. Купцова, В.И. Купцов и др.]. – Донецк : «Вебер», 2009. – 310 с.

 5. Луппо О.Є., Харченко В.П. Автоматизована аеронавігація Навч. посіб. К.: НАУ, 2009. - 348 с. Рекомендовано МОН України

 6. Луппо О.Є., Харченко В.П. Аргунов Г. Ф. Закора С.А. Ешелонування повітряних кораблів. Навч. посіб. К.: НАУ, 2009. - 216 с. Рекомендовано МОН України.

 7. В.П.Харченко, Ю.І.Миронченко. Практична схемотехніка. Навчальний посібник. - К.: НАУ, 2009. - 160 с.

 8. Харченко В.П., Чинченко Ю.В. Прийняття рішень у транспортних системах // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Том 1. - Херсон: ХДМІ. - 2009. – С. 65-68.

 9. Харченко В.П., Міхалочкін М.А. Навчальний посібник. Автоматичні радіокомпаси. К.: Вид-во НАУ, 2009. - 212 сНаукові праці:


 1. Ю.А. Аверьянова, А.А. Аверьянов, Ф.И. Яновский, Алгоритм оцінювання турбулентності поляриметричними метеорологічними радіолокаторами// Вісник -К.: НАУ, 2009. Том 2- стр. 69-73.

 2. Ю.А. Аверьянова, А.А. Аверьянов, Можливості використання радіолокаційної поляриметрії для виявлення небезпечних для авіації атмосферних явищ// АВІА-2009: Матеріали ІХ Міжнародної наково-технічної конференціїя «АВІА-2009», 21-23 вересня, Київ, Україна

 3. В.А. Бородін Методика вибору оптимального складу методів побудови зорового образу динамічної обстановки / В.А. Бородін, С.М. Креденцар // Вісник НАУ. - 2009. - № 2. - С. 123-128.

 4. Васильєв Д.В. Мультимедійне інтерактивне моделювання авіаційної бортової супутникової навігаційної системи / Д.В. Васильєв // Проблеми інформатизації та управління. – К.: НАУ, 2009. – Випуск 2 (26). – С. 16–20.

 5. Васильєв Д.В. Інформаційно-технологічна інтеграція систем управління польотом та повітряним рухом / Д.В. Васильєв // ІХ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених „Політ”: Збірник тез. – К.: Вид-во Нац. Авіац. Ун-ту „НАУ-друк”, 2009. – С.136.

 6. Васюхин М.И. Методика построения зрительного образа динамической остановки в аэронавигационных геоинформационных системах реального времени / М.И. Васюхин, С.М. Креденцар, В.В. Смолий // Матеріали ??? Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Технологія - 2009" з міжнародною участю. - Сєвєродонецьк: ТІ СНУ ім. В.Даля. - 2009. - ч.2. - С. 52-54.

 7. Васюхин М.И. Модульно-иерархическая структура базы картографических данных и метод быстрого построения картографического фона на экране аэронавигационной геоинформационной системы реального времени / М.И. Васюхин, С.М. Креденцар // Вестник Херсонского национального технического университета. - 2009. - № 1(34). - С. 218-224.

 8. Грехов А.М. , Кустов В.О. Бізнес-освіта в умовах економічної кризи // Проблеми міжнародного бізнесу в умовах економічної кризи: Матеріали V науково-практичної конференції. – К.: НАУ, 2009. – С. 8-12.

 9. Грехов А.М. , Кустов В.О. Офшорний бізнес у часи світової економічної кризи// Проблеми міжнародного бізнесу в умовах економічної кризи: Матеріали V науково-практичної конференції. – К.: НАУ, 2009. – С. 12 - 15.

 10. Гріхно Т.I. «Атоматизовані системи тестування» // Проблеми навігації і управління рухом. Професійно-орієнтована авіаційна англійська мова : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів 23-24 листопада 2010 року. К.: - НАУ, 2010р.

 11. Гріхно Т.І. « Програмовані засоби навчання як передумова вдосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів з безпеки руху»:Матеріали першої всеукраїнської науково-методичної конференції «Актуальні проблеми формування англомовної компетенції для спеціальних цілей: компетентнісна парадигма».

 12. Гріхно Т.І. « Програмовані засоби навчання як передумова вдосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів з безпеки руху»: Матеріали X Міжнародної науково-технічної конференції «Авіа-2011».

 13. Конін В. В., Куценко О. В. Методика оцінки параметрів цілісності авіаційною контрольно-корегувальною станцією // Вісник Інженерної академії України.-2009. - вип. 1. - С. 12-17.

 14. Конін В. В., Савчук О. С. Модель сигналу системи GALILEO з новим типом модуляції ВОС // Матеріали IX Міжнародної конференції "Авіа-2009" . - К.: НАУ. - 2009. - Т1. - С.7.21-7. 24.

 15. Креденцар С.М. Структура канала вывода информации на экран аэронавигационной геоинформационной системы реального времени / Креденцар С. М. //Сборник трудов ДонНТУ серии "Информатика, кибернетика и вычислительная техника". - 2009. - Вып. 10(153). - С.152-155: ил. 2. Библиогр.: 10 назв.

 16. Ларин В.Ю. Принципы построения дифференциального измерительного преобразователя / В.Ю. Ларин // Наукові праці Донецького національного технічного університету – Донецьк, 2009. – Вип. 175. – С. 156 – 162. - (Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація).

 17. Ларин В.Ю. Теория построения ферромагнитных преобразователей типа ФоМП / В.Ю. Ларин // Наукові праці Донецького національного технічного університету – Донецьк: ДонНТУ, 2009. – Вип. 176. – С. 127 – 135. - (Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація).

 18. Ларин В.Ю. Разработка математической модели чувствительного элемента ферримагнитного преобразователя / В.Ю. Ларин // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2009. – №2/6 (38). – С. 52–55.

 19. Ларин В.Ю. Разработка математической модели ферримагнитного преобразователя, включенного в генераторные схемы / В.Ю. Ларин, В.П. Квасников // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2009. – №1. (35). – С. 63 – 66.

 20. Ларин В.Ю. Проектирование источника питания синусоидальной формы для измерителя расхода жидкости неразрушающим методом / В.Ю. Ларин, Н.И. Чичикало, Д.Ф. Золотарева, И.Г. Шинкаренко // Вісник Інженерної академії України. – 2009. – №2. – С. 149 – 153.

 21. Ларин В.Ю. Датчик измерения температуры в глубинных слоях пресных водоемов / В.Ю. Ларин, Н.И. Чичикало, В.И. Купцов // Вісник Інженерної академії України. – 2009. – №2. – С. 154 – 158.

 22. Ларин В.Ю. Исследование системы обнаружения водоносных слоев / В.Ю. Ларин, Н.И. Чичикало, П.Я. Доллинер, В.И. Купцов // Вісник Інженерної академії України. – 2009. – №3-4. – С. 138 – 142.

 23. Ларин В.Ю. Алгоритмы прогнозирования деформаций сооружений / В.Ю. Ларин, И.Н. Крамарчук, Е.Ю. Купцова // Вісник Інженерної академії України. – 2009. – №3-4. – С. 278 – 282.

 24. Медведев В. П., Конина Л. А., Конин В. В. Определение траектории и параметров движения объекта методом пассивной локации // Матеріали IX Міжнародної конференції "Авіа-2009" . - К.: НАУ. - 2009. - Т1. - С.7.33-7. 36.

 25. Остроумов І.В. Концепція "Мобільне небо" / І. В. Остроумов // Вісн. НАУ. - 2009. - Т. 40, № 3. - С. 91-95.

 26. Остроумов І.В. Основні переваги застосування концепції "мобільне небо" для України / І. В. Остроумов // Авіа-2009 : міжнародна науково-технічна конференція, 21-23 вересня 2009 р. : матеріали конференції. - К., 2009. - С. 6.45-6.47.

 27. В.В. Павлов, В.І. Чепіженко. Концепция моделирования и анализа эволюции технического состояния сложных технических систем на максимально возможном интервале их жизненного цикла. Кибернетика и вычислительная техника, 2009. — № 157. — С. 3 — 16.

 28. Павлова С.В. Вопросы реализации управления летательными аппаратами в условиях распределенных навигационных ресурсов АСА / С.В. Павлова, Ю.П. Богачук, С.В. Мельников // Кибернетика и вычисл. техника. - 2009. - Вып.156. - С.58-70.

 29. С.В. Павлова, В.І. Чепіженко. Розподілене керування повітряним судном засобами CNS/ATM. АВІА-2011: X міжнародна науково-технічна конференція, 21-23 вересня 2009 р.: тези доп. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту "НАУ-друк", 2009. – Т.IІ. – С. 7.36 -7.39.

 30. Петращук О.П. «Мовне тестування в авіаційній галузі». Науковий журнал. Вісник НАУ №1, 2011.

 31. Петращук О.П., Немлій Л.С. « Комунікативні уміння диспетчера-інструктора під час практичної підготовки диспетчерів-стажерів на тренажерному комплексі» : Матеріали X Міжнародної науково-технічної конференції «Авіа-2011».

 32. Петращук О.П., Немлій Л.С. « Комунікативні уміння диспетчера-інструктора під час практичної підготовки диспетчерів-стажерів на тренажерному комплексі»:Матеріали першої всеукраїнської науково-методичної конференції «Актуальні проблеми формування англомовної компетенції для спеціальних цілей: компетентнісна парадигма».

 33. Петращук О.П. «Придатність тесту з англійської мови в авіації».Науковий журнал. Вісник НАУ №2, 2011.

 34. Петрова О.О. « Типи тестів для вимірювання рівня володіння англійською мовою майбутніми авіадиспетчерами у процесі фахової підготовки »: Матеріали першої всеукраїнської науково-методичної конференції «Актуальні проблеми формування англомовної компетенції для спеціальних цілей: компетентнісна парадигма».

 35. Петрова О.О. « Типи тестів для вимірювання рівня володіння англійською мовою майбутніми авіадиспетчерами у процесі фахової підготовки »: Матеріали X Міжнародної науково-технічної конференції «Авіа-2011»

 36. Питель О.М. «Впровадження компетентнісного підходу до професійної підготовки студентів –майбутніх авіадиспетчерів»: Матеріали першої всеукраїнської науково-методичної конференції «Актуальні проблеми формування англомовної компетенції для спеціальних цілей: компетентнісна парадигма».

 37. Питель О.М. «Впровадження компетентнісного підходу до професійної підготовки студентів –майбутніх авіадиспетчерів»: Матеріали X Міжнародної науково-технічної конференції «Авіа-2011».

 38. Питель О.М. «Іншомовна компетенція диспетчерів управління повітряним рухом та безпека польотів» // Проблеми навігації і управління рухом. Професійно-орієнтована авіаційна англійська мова : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів 23-24 листопада 2010 року. К.: - НАУ, 2010р.

 39. Питель О.М. «Системний підхід до професійної підготовки авіаційних диспетчерів». Науковий журнал. Вісник НАУ №1, 2011.

 40. Питель О.М. « Формування готовності майбутніх авіаційних диспетчерів до ведення радіообміну англійською мовою». Науковий журнал. Вісник НАУ №2, 2011.

 41. Поворозник К. О. « Лінгвістична складова людського фактору як невід`ємна частина професійної надійності фахівців аеронавігації »: Матеріали першої всеукраїнської науково-методичної конференції «Актуальні проблеми формування англомовної компетенції для спеціальних цілей: компетентнісна парадигма».

 42. Поворозник К. О. « Лінгвістична складова людського фактору як невід`ємна частина професійної надійності фахівців аеронавігації »: Матеріали X Міжнародної науково-технічної конференції «Авіа-2011».

 43. Погурельський О.С. , Конін В. В. Дослідження ефективності навігаційних визначень при використанні систем gps та ГЛОНАСС // Матеріали IX Міжнародної конференції "Авіа-2009" . - К.: НАУ. - 2009. - Т1. - С.7.25-7. 28.

 44. Харченко В.П., Чинченко Ю.В. Етапи створення систем керування безпекою польотів // Матеріали IX Міжнар. науково-техн. конф. "АВІА-2009". - Том 1. - К.: НАУ. - 2009. - С. 6.41-6.44.

 45. Харченко В.П., Чинченко Ю.В. Прийняття рішень у транспортних системах // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Том 1. - Херсон: ХДМІ. - 2009. - С. 65-68.

 46. В.І. Чепіженко. Енергетична концепція ядра для моделювання CALS-процесів у складних технічних системах. Вісник НАУ, 2009. — № 3. — С. 76 — 82.

 47. В.І. Чепіженко. Енергетичний підхід до аналізу еволюції технічного і динамічного станів складних технічних систем. Актуальні проблеми розвитку авіаційної техніки : науково-практична конференція: тези доп., Київ, ДНДІА, 2009. — С. 94.

 48. В.І. Чепіженко. Інтегрована математична модель для інформаційно-аналітичного супроводження розробки, модернізації і експлуатації озброєння і військової техніки. Створення та модернізація озброєння і військової техніки МО України в сучасних умовах : науково-технічна конференція: тези доп. — Феодосія, ДНВЦ ЗСУ, 2009. — С. 142.

 49. В.И. Чепиженко. Концепция модельного представления эволюции технического состояния сложных технических систем. Математичне та іметаційне моделювання систем: четверта науково-практична конференція: тези доп. — Київ, ІПММС НАН України, 2009. — С. 280 — 284.

 50. В.И. Чепиженко. Моделирование CALS-процессов в сложных технических системах. АВІА-2009: IX міжнародна науково-технічна конференція, 21-23 вересня 2009 р.: тези доп. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту "НАУ-друк", 2009. – Т.I. – С. 3.4 -3.7

 51. В.І. Чепіженко. Системний підхід до інформатизації процесу переведення і експлуатації державної авіаційної техніки за технічним станом. Новітні технології – для захисту повітряного простору: п’ята наукова конференція: тези доп. — Харків, Харківський університет повітряних сил імені І.Кожедуба, 2009. — С. 47.

 52. В.І. Чепіженко. Формалізація структури функціонального рівня інформаційної системи супроводження експлуатації складних технічних систем. Зб. наук. праць Державного науково-дослідного інституту авіації. — К.: ДНДІА, 2009. — № 5(12). — С. 193 ¬— 198.

 53. Чинченко Ю.В., Остроумов І.В. Застосування електронних підручників для підготовки диспетчерів / Сучасні інформаційні технології в управлінні та професійній підготовці операторів складних систем : Міжнародна науково-практична конференція, 28-29 жовтня 2009 р. : матеріали конференції. - Кіровоград, 2009. - С. 201-204.

 54. Чинченко Ю.В. Принципи створення системи керування безпекою польотів // Тезисы докладов IX международной научной конференции студентов и молодых ученых "Політ 2009". - К.: НАУ. - 2009. - С. 137.

 55. Чинченко Ю.В., Райчев С.Г. Дослідження рівня безпеки польотів в системі обслуговування повітряного руху // Тезисы докладов IX международной научной конференции студентов и молодых ученых "Політ 2009". - К.: НАУ. - 2009. - С. 141.

 56. Yu.A. Averyanova, Ya.I. Puzanov. Simulation of depolarized signal energy redistribution when reflection from weather target// Міжнародна науково-технічна конференція "ПОЛІТ", НАУ 2009 рік

 57. Yu. Averyanova, A. Averyanov, F.J.Yanovsky. Reflected Signal Depolarization Estimate with Single Transceiving Airborne Antenna// Proceedings of Signal Processing Symposium SPS-2009, 28-30 May 2009, Jachranka near Warsaw, Poland. (CD Publication)

 58. Yu. Averyanova, A. Averyanov, F.J.Yanovsky. Reflected signal depolarization estimate with single transceiving antenna// Proc. SPIE Vol. 7502, 75021X (Aug. 5, 2009)

 59. Averyanova Yu.A., Yanovsky F.J., Averyanov A.A. Polarization selective antennas for reflected wave depolarization determination// Proceedings of International Conference on Antenna Theory and Techniques (ICATT 2009), 06-09 October, 2009, Lviv, Ukraine, pp.256-258.

 60. D.Bogunenko, I.Budnikov, M.Bogunenko Problem of communication between pilot and ATC in emergency situation// Наука і молодь. Прикладна серія. Збірник наукових праць. Випуск 9. - К.: Видавництво Національного авіаційного університету "НАУ-друк", 2009. - С.18 - 21.

 61. . Bojko S.B., Mischenko V.V., Sandrakov G.V. The numerical investigation method for evaporated plazma. Журнал обчислювальної та прикладної математики, №2(95),2009, с.3-12.

 62. V.I Chepizhenko. Information-controlling system structure synthesis of operation support of difficult technical systems. Proceedings of the National Aviation University, 2009. — № 4. — P. 14 - 18.

 63. Golyash M.R., Chynchenko Y.V. The principles of application of the European Convergence and Implementation Plan for the providing the safety and efficiency of flights // Тезисы докладов IXІ международной научной конференции студентов и молодых ученых "Політ 2009". - К.: НАУ. - 2009. - С. 139.

 64. F.J.Yanovsky, Yu. A. Averyanova. Doppler-Polarimetric Meteorological Radar Design Concept// Proceedings of Signal Processing Symposium SPS-2009, 28-30 May 2009, Jachranka near Warsaw, Poland. (CD Publication)

 65. Felix Yanovsky, Yuliya Averyanova. New Concept of Multifunctional Weather Radar// Proceedings of Interational Radar Symposium (IRS 2009), 09-11 September, 2009, Hamburg, Germany, pp.449-455.

 66. Kharchenko V., Chynchenko Yu. Features of implementation of safety management system // Logistics and transport. – 2009. – №2. – C. 39-42.

 67. Kharchenko V., Chynchenko Yu., Babeichyk D., Bugayko D. The principles of Single European Sky Program implementation in Ukraine // Proceedings of the National Aviation University. - 2009. - №4. - C. 9-13.

 68. Lazorenko V.A.. PERFORMANCE BASED NAVIGATION AND AIRSPACE CONCEPT Вісник НАУ.2009.№3.

 69. Lupno O.E., KharchenkoV.P., Lazorenko V.A. Performance based navigation and airspace concept Вісник НАУ , №4, НАУ , 2009 , с . 5 - 8 .

 70. Servetnyk O.A., Chynchenko Y.V. Organization of control of error actions level at air traffic control // Тезисы докладов IX международной научной конференции студентов и молодых ученых "Політ 2009". - К.: НАУ. - 2009. - С. 138.

Схожі:

М. А. Навчальний посібник Рекомендован мону. Системи зв\М. А. Навчальний посібник Рекомендован мону. Системи зв'язку та навігації. К.: Вид-во нау, 2009. 212 с. Богуненко М. М. Аеронавігація. Методичні рекомендації
move to 1311-4194
М. А. Навчальний посібник Рекомендован мону. Системи зв\Бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Басюк, Т. М. Основи інформаційних технологій : навчальний посібник / Т. М. Басюк, Н. О. Думанський, О. В. Пасічник; ред. В. В. Пасічник;...
М. А. Навчальний посібник Рекомендован мону. Системи зв\С. М. Єсаулов комп’ютерне проектування електромеханічних пристроїв навчальний посібник
Навчальний посібник з дисципліни «Автоматизоване проектування електромеханічних систем» (для студентів 5 – 6 курсів спец. 092203,...
М. А. Навчальний посібник Рекомендован мону. Системи зв\Як навчальний посібник Суми
К 93 Теоретичні основи теплотехніки: Навчальний посібник/ За редакцією доц. А. Ф. Курилова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. 85с
М. А. Навчальний посібник Рекомендован мону. Системи зв\Навчальний посібник суми видавництво СумДУ
Кузнєцова Т. Аксіологія соціальних комунікацій : Навчальний посібник. – Суми : Вид-во Сумського державного університету, 2012. –...
М. А. Навчальний посібник Рекомендован мону. Системи зв\Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Управління природоохоронною роботою"
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Управління природоохоронною роботою". Вид. Нау, 2008. 64 с. (співавтори Рідей Н. М.,...
М. А. Навчальний посібник Рекомендован мону. Системи зв\Методичні рекомендації щодо укладання робочої програми
Методичні рекомендації щодо укладання робочої програми та регламенту модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни:...
М. А. Навчальний посібник Рекомендован мону. Системи зв\Методичні рекомендації щодо укладання робочої програми
Методичні рекомендації щодо укладання робочої програми та регламенту модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни:...
М. А. Навчальний посібник Рекомендован мону. Системи зв\Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації із суспільних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/2010 навчальному році
Міністерства освіти І науки України від 02. 10. №1/9-50, розміщеному на сайті мону за адресою
М. А. Навчальний посібник Рекомендован мону. Системи зв\С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи