Навчально-методичні праці icon

Навчально-методичні праці
НазваНавчально-методичні праці
Дата27.08.2012
Розмір92.2 Kb.
ТипДокументи

Навчально-методичні праці:


 1. О.Ю Гусєв., Г.В. Кузнєцов, Г.Ф. Конахович., В.І. Корнієнко, Пузиренко О.Ю./ Теорія електричного зв»язку // Нав. посібник. – Львів: Магнолія - 2010. – 364с. Гриф надано МОН України лист № 1/11 – 8603 від 14.10.09. р.

 2. А.А. Кобзева, І.О. Мачалін, В.О. Дорошко / Аналіз інформаційної безпеки // - К.:Вид. ДУІКТ, 2010 – 251с. - .-[Затверджено МОН України як підручник

 3. Конин В. В. Системы спутниковой радионавигации / В.В. Конин, В.П. Харченко. – К.: Холтех, 2010. 520 с

 4. Ларин В.Ю. Новые методики исследования и разработки приборов и систем : монография / В.Ю. Ларин. – Донецк : Вебер, 2010. – 316 с.

 5. Міщенко В.В. Остроумов І.В.Основи теорій математичного моделювання. Методичні рекомендаціїї до виконання лабораторних робіт та 6.100109 «Обслуговування повітряного руху»та та 6.100118 «Системи аеронавігаційного обслуговування»- К:НАУ, 2010.-24 с.

 6. Омельчук І. П. Адаптивні методи виявлення повільних радіолокаційних цілей з оцінюванням швидкості: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. техн. наук: спец. 05.12.17 “Радіотехнічні та телевізійні системи” / І. П. Омельчук. – Київ, 2010. – 20 с.

 7. Основи теорії математичного моделювання: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт / Уклад.: В.В. Міщенко, І.В. Остроумов – К.: НАУ, 2010 – 48с.

 8. Організація повітряного руху: Методичні рекомендації до виконання домашнього завдання / Уклад.: Ю.В. Чинченко. – К.: НАУ, 2010. – 28 с.

 9. Організація повітряного руху: методичні рекомендації до виконання курсового проекту / уклад. Ю.В. Чинченко. – К.: НАУ, 2010. – 28 с.


Наукові праці:


 1. Ю.А. Авер‘янова, А.А. Аверьянов, Ф.И. Яновський . Оцінювання ступеня деполяризації відбитих від гідро метеорів радіохвиль амплітудним методом// Вісник -К.: НАУ, 2010. Том 1- стр. 100-104.

 2. Ю.А. Авер‘янова, А.А. Аверьянов, Ф.И. Яновський, Статистична оцінка впливу турбулентності на зміну кута поляризації відбитих від гідрометеорів радіохвиль// Електроніка та системи управління – К: «НАУ-друк», 2010, №2(24), стор.5-11

 3. П.О. Андрухович, А.В. Карпов, Г.Ф. Конахович / Методика модернізації моделі Хата // Проблеми інформатизації та управління: Збірник наукових праць – К.: НАУ, 2010 – Випуск 1 (29). – с. 97-104.

 4. Андрухович П.О., Шевченко А.О., Одарченко Р.С., Одарченко М.С. Обчислення контрольованої зони радіозакладних пристроїв// Захист інформації: Зб. наук.пр. – Вип.1(29) - К: НАУ, 2010 : С. 302-306;

 5. В.М. Бабенко, А.В. Карпов, В.І. Г.Ф. Конахович, В.І. Корчук / Методика визначення контрольованої зони приміщення за допомогою модифікованої моделі Хата // Сборник научных трудов НАУ «Защита информации» - К.: НАУ, 2010 – Выпуск № 17 – с. 35-40.

 6. В.М. Бабенко, А.В. Карпов, В.І. Г.Ф. Конахович, В.І. Корчук / Методика модернізації моделі хата та моделі COST 231 // Сборник научных трудов НАУ «Защита информации» - К.: НАУ, 2010 – Выпуск № 17 – с. 100-105.

 7. Барабанов Ю.М., Касем Аббуд Махди, Негода А.М. Систематичні похибки при залежному спостереженні для систем спостереження зіткнень.// Електроніка та системи управління, –К.: НАУ , 20 10 . №2(24).-С. 32-37.

 8. Барабанов Ю.М., Шелевицкий І.В., Гуйда О.Г., Негода А.М., Кушнир О.М. Аналіз втрат при компресії відео зображень.// Вісник інженерної Академії України, Миколаєв: Вид-во Нац. ун-ту кораблебудування ім. адм. Макарова, 2010. №2.-С. 145-149.

 9. Васильєв Д.В. Комп’ютерна програма моделювання розв’язань конфліктних ситуацій між повітряними кораблями / Д.В. Васильєв // Проблеми навігації і управління рухом: всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих учених, 23-24 листопада 2010 р.: тези доп. – К.: Інноваційно-видавничий центр «Холтех», 2010. – С. 16.

 10. Васильєв Д.В. Оптимізація розв’язання конфліктних ситуацій між повітряними кораблями з використанням методу динамічного програмування / Д.В.Васильєв // Проблеми інформатизації та управління. – 2010. – № 2 (30). – С. 46–51.

 11. Васильєв Д.В. Оптимальне планування процесів розв’язання конфліктних ситуацій між повітряними кораблями / Д.В. Васильєв // Тези науково-практичного семінару „Авіакосмічні технології та системи”. – К.: „НАУ-друк”, 2010. – С. 13–16.

 12. Васильєв Д.В. Метод динамічного програмування для вирішення задачі оптимізації розв’язання конфліктних ситуацій / Д.В. Васильєв // Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, м. Київ, 7-9 квітня 2010 р., Національний авіаційний університет / редкол. М.С. Кулик та ін. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – Т.1. – С. 7.

 13. О.Г. Голубничий / Моделювання та аналіз роботи широкосмугових радіосистем // Комп’ютерні системи та мережні технології: III міжнар. наук.-техн. конф. 15 – 17 червня 2010 р.: тези доп. – К.: НАУ, 2010. – С. 15.

 14. А.В. Карпов, Г.Ф. Конахович, Г.С. Конахович, Р.С. Одарченко / Методика визначення загального рівня опромінення персоналу в сучасному інформаційному просторі // Наукоємні технології, Науковий журнал НАУ – К.:НАУ, 2010 – Випуск №2 – с.116-121.

 15. В.В.Заєць, В.О. Лобок, В.М. Чуприн / Розроблення досконало секретної системи для семантичного захисту табличних даних // «Проблеми навігації і управління рухом» Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, НАУ К.: Інноваційно-видавничий центр «Холтех», 2010 - С. 122

 16. В.В.Заєць, В.М. Чуприн / Дослідження семантичного методу захисту табличних даних // Захист інформації: Зб.наук. праць. НАУ К.: НАУ,. випуск №1, 2010 – С. 12

 17. А.В. Карпов, Г.Ф. Конахович, Г.С. Конахович, Р.С. Одарченко / Розробка пристрою для визначення еквівалентного шкідливого електромагнітного випромінювання // Наукоємні технології, Науковий журнал НАУ – К.:НАУ, 2010 – Випуск №2 – с.112-115.

 18. Ковалевський Е.О., Куценко О.В. Контроль цілісності супутникової радіонавігаційної системи з використанням груп фільтрів Калмана// Вісник НАУ, №2, 2010 р.

 19. Колганова О.О., Шутко В.М. Багатомасштабний розклад із дробним кроком//Вісник Інженерної академії України: зб. наук. праць. – Миколаїв: Видавництво Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова, 2010. №3-4. – С. 78-82.

 20. Г.Ф. Конахович, М.Г. Луцький, Р.С. Одарченко / Методика визначення радіусу зони обслуговування точки доступу стандарту ІЕЕЕ 802.11g / // Сборник научных трудов НАУ «Защита информации» - К.: НАУ, 2010 – Выпуск № 17 – с. 269-277.

 21. Конин В.В., Погурельский А.С. Разработка технологического ПО для ГЛОНАСС// Материалы XVII Санкт-Петербургской международной конференции по интегрированным навигационным системам, С-Петербург, 2010, с.362.

 22. Г.Ф. Конахович, М.Г. Луцький / Оцінка ефективності побудови комплексних систем захисту інформації в телекомунікаційних системах // Вісник НАУ - К.: НАУ, 2010 – Випуск № 2 (43) – с. 85-94.

 23. Креденцар С.М. Методика и состав информационной технологи построения динамической сцены в аэронавигационных геоинформационных системах реального времени / С.М. Креденцар, С.А. Шаронов // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2010. – № III (54). – С. 66-71

 24. Ларин В.Ю. Анализ математических моделей магнитных сердечников, применяемых в программах EDA / В.Ю. Ларин, Е.В. Шкурников // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси ІІРТК-2010 : тези ІІІ міжнародної науково- практ. конференції, 24-26 травня. – К.: НАУ, 2010. – С. 209–211.

 25. Ларін В.Ю. Аналіз математичних моделей магнітного осердя, що застосовуються в EDA / В.Ю. Ларін, Є.Є. Шкурніков/ Вісник НАУ. – 2010 . - №4. – С . 47–51.

 26. Ларин В.Ю. Методика синтеза форм слов / В.Ю. Ларин, Е.Е. Федоров / Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. – 2010. - №3. – С. 34–43.

 27. Ларин В.Ю. Разработка методики проектирования преобразовательных звеньев для приборов с ФиМП и ФоМП / В.Ю. Ларин/ Вісник ДУІКТ. – 2010. – том 8 (№1). – С. 93–98.

 28. Ларин В.Ю. Структура интеллектуального робототехнического устройства для обнаружения веществ / В.П. Квасников, В.Ю. Ларин // Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси ІІРТК-2010 : тези ІІІ міжнародної науково- практ. конференції, 24-26 травня. – К. : НАУ, 2010. – С. 2 4 –2 5.

 29. В.О. Лобок, В.М. Чуприн, Ю.В.Чуприна / Перспективи розвитку вітчизняної нормативної бази у сфері створення комплексних систем захисту інформації // «Проблеми навігації і управління рухом» Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, НАУ К.: Інноваційно-видавничий центр «Холтех», 2010 - С. 123.

 30. Лобанчикова Н.М. Модель автоматизованої системи захисту території аеропорту від несанкціонованого доступу / Н.М. Лобанчикова, С.М. Креденцар // Науково-технічний журнал «Захист інформації». – 2010. – № 4(49). – С. 5-10.

 31. Луппо О.Є., Лазоренко В.А. Губаренко А.С. Концепція навігації на основі експлуатаційних характетистик Вісник НАУ, №2, НАУ, 2010, с.62-65.

 32. Луцький М.Г., Конахович Г.Ф., Одарченко Р.С. методика визначення радіусу зони обслуговування точки доступу стандарту IEEE 802.11g// Захист інформації: Зб. наук.пр. – Вип.1(29) - К: НАУ, 2010 : С. 268-279.

 33. А.С.Муранов, В.М. Чуприн / Моделі диференційованого обслуговування з гарантованим сервісом // Проблеми інформатизації та управління: Зб.наук. праць НАУ К.: НАУ, випуск № 1 (27), 2010 – С. 5.

 34. О.П. Нечипорук, Р.С. Одарченко, В.Г. Потапов, В.Г. Тараненко, О.П. Ткаліч / Кодирование речи с линейным предсказанием // Захист інформації: науково-технічний журнал № 4 (49) , Київ: НАУ, 2010- c.106

 35. Р.С. Одарченко, Ю.О. Петрова / Перспективи технології LTE в світі // «Проблеми навігації і управління рухом» Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, НАУ, м. Київ – К.: Інноваційно-видавничий центр «Холтех», 2010- с.150

 36. Остроумов І.В. Застосування методів позиціонування у мережі мобільного зв’язку для навігації рухомих об’єктів / І. В. Остроумов // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Том.2 – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2010. – С. 57–59.

 37. Остроумов І.В. Електронний навчальний комплекс системи попередження зіткнень літаків у повітрі / І.В. Остроумов, Ю.В. Чинченко, // Сучасні інформаційні технології в управлінні та професійній підготовці операторів складних систем : Міжнародна науково-практична конференція, 27-28 жовтня 2010 р. : матеріали конференції. – Кіровоград, 2010. – С. 19–22.

 38. Остроумов І.В., Чинченко Ю.В. Електронний навчальний комплекс системи попередження зіткнень літаків у повітрі // Матеріали V Міжнар. науково-практ. конф. «Сучасні інформаційні технології в управлінні та професійній підготовці операторів складних систем». – Кіровоград: ДЛАУ. – 2010. – С. 19-22.

 39. В.В. Павлов, В.И. Чепиженко. Многофункциональная динамическая модель структурного фрактала сложной технической системы. Вісник НАУ. — 2010. — № 1. — С. 89 — 99

 40. В.В. Павлов, В.И. Чепиженко. Математическая модель динамики функционального состояния управляемой системы на всем эксплуатационном интервале жизненного цикла. Кибернетика и вычислительная техника. — 2010. — № 162. — С. 38 — 45

 41. Петращук О.П. Передтренажерний етап – єднальна ланка теоретичної та практичної підготовки диспетчерів керування повітряним рухом / О.П. Петращук, С.І. Рудас // Вісник НАУ. – 2010. - №4(45). – С. 169-173.

 42. Прокопенко, І.Г. Мігель, С.В.,Бабич Д.В. Моделювання сигналів, відбитих від рухомих цілей з урахуванням параметрів траєкторії: Тези доповіді // Матеріали МНТК «Політ-2011», 9-11 квітня 2011 р., Київ. – Київ: НАУ, 2010. – С.33-34.

 43. Столярчук Т.М. Електронний тренажер системи попередження зіткнення літаків у повітрі / Т.М. Столярчук, І. В. Остроумов // Політ-2010. Сучасні проблеми науки : міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7–9 квітня 2010 р.: тези докл. – К., 2010. – С. 34.

 44. Чинченко Ю.В., Строцька Ю.П. Вдосконалення надійності та ефективності мовного каналу зв’язку «Авіадиспетчер – пілот» в аеронавігаційній системі України // Наука і молодь. Прикладна серія. – 2010. – Випуск 10. – С. 3-6.

 45. В.І. Чепіженко. Підхід до управління функціональним станом складних технічних систем на експлуатаційному інтервалі їх життєвого циклу. Вісник НАУ. — 2010. — № 2. — С. 53 — 57

 46. Чинченко Ю.В. Розробка та впровадження «Енциклопедії аеронавігації» з метою забезпечення безпеки польотів в авіаційній транспортній системі України // Матеріали всеукраїнської науково-практ. конф. молодих учених і студентів «Проблеми навігації і управління рухом». – К.: НАУ. – 2010. – С. 28.

 47. В.І. Чепіженко, І.С.Ясенова. Технологія створення інформаційно-керуючої системи супроводження експлуатації авіаційної техніки. Зб. наук. праць Державного науково-дослідного інституту авіації. — К.: ДНДІА. — 2010. — № 6(13). — С. 199 — 206.

 48. В.І. Чепіженко. Інформаційно-енергетична модель еволюції функціонального стану виробів військової авіаційної техніки. Актуальні проблеми розвитку авіаційної техніки ”: науково-практична конференція: тези доп., Київ, ДНДІА, 2010. — С. 72.

 49. В.І. Чепіженко. Проблема управління функціональним станом авіаційної техніки при розширенні експлуатаційного інтервалу її життєвого циклу. Новітні технології – для захисту повітряного простору: п’ята наукова конференція: тези доп. — Харків, Харківський університет повітряних сил імені І.Кожедуба, 2010. — С. 58.

 50. В.И. Чепиженко. Многофункциональная динамическая модель структурного фрактала сложной технической системы. Математичне та іметаційне моделювання систем: п’ята науково-практична конференція: тези доп. — Київ, ІПММС НАН України, 2010. — С. 166 — 168.

 51. Шутко В.М., Шумков В.Г.,Кучерук О.О. Особливості систем моніторингу транспортних засобів на базі GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM)//Вісник Інженерної академії України: зб. наук. праць. – Миколаїв: Видавництво Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова, 2010. №2. – С. 156-158.

 52. Averyanova Yu.A., Yanovsky F.J., Averyanov A.A. Influence of Turbulence onto Depolarization of Signal Reflected from Hydrometeors// Proceedings of International Radar Symposium (IRS 2010), 14-18 June, 2010, Vilnius, Lithuania, pp.501-504.

 53. Yu. Averyanova, A. Averyanov, F.J.Yanovsky, Statistical Estimation of Polarimetric Method Potential for Dangerous Turbulence Detection in Rain// Proceedings of 13th International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory, Kiev 2010, Ukraine.

 54. Averyanova Yu.A., Yanovsky F.J. Polarization Selective Antennas For Radar Application// Proceedings of The Forth World Congress “Safety in Aviation – Space Technologies” (Radar Methods and Systems Symposium (RMSW 2010)), Kiev, Ukraine, September 11-23, 2010. Vol. 2

 55. Barabanov Y.M., Grekhov A.M., Kharchenko V.P. Operational concept of required communication performance.// Proceedings of fourth world congress ‘Aviation in the XXI –st century’ . ICAO, Ministry of education and science of Ukraine, National academy of science of Ukraine, National Aviation University : - Kyiv : National Aviation University , Safety in Aviation and Space Technologies , Volume 1, 2010 . - Р . 21.1 - 21.4 .

 56. V.I Chepizhenko, S.V.Pavlova. The approach to formation of information-controlling system structure synthesis of operation support of difficult technical. Aviation in the XXI-st century”, “Safety in Aviation and Space Technologies: fourth world congress: proceedings. — Kyiv, 2010. — Volume 1. — P. 21.83 — 21.85.

 57. Yu. Chynchenko. Information processing models in air traffic control // Proceedings of the fourth world congress “Aviation in the XXI-st century” “Safety in aviation and space technology” – Kyiv: NAU. – 2010. – P. 21.5-21.8.

 58. Yuliya Averyanova, Felix Yanovsky, Anatoly Averyanov, Turbulence Intensity Classification Based on Estimating Statistical Polarimetric Parameters/ Proceedings of the International Conference on Statistical Methods of Signal and Data Processing (SMSDP-2010), Kiev, Ukraine, October 13-14, pp.95-98.

 59. Grihno Т.I. « Aviation English in communication safety » : Proceedings, The fourth world congress « Aviation in the XXI-st century» ; « Safety in Aviation and Space Technology». September 21-23, 2010.

 60. Kovalevskiy E.A., Vasilyev I.V. Effectiveness of Adaptive Array Under Influence of Different Interferences / Proceedings of the Fourth World Congress «Aviation in the XXI century», vol. 1, Kyiv, 2010.-P.21.79-21.82.

 61. Kuz’menko N.S. Weather Web Service / N.S. Kuz’menko, I.V. Ostroumov // The Fourth World Congress AVIATION IN THE XXI-st CENTURY - Safety in Aviation and Space Technologies. Volume 1. – Kiev: NAU, 2010. – 21.93-21.96 pp.

 62. Kuz’menko N.S. Information management in air traffic / N.S. Kuz’menko, I.V. Ostroumov // Problems of navigation and Air traffic management. International Scientific-Practical Conference of Researches and Students, November 23 – 24, 2010 : theses. – К., 2010. – 33p.

 63. Larin V.J. Application of the guided robot-technical devices is in plant cultivation / V.J. Larin, V.P. Kvasnikov // Aviation in the XXI-st century. Safety in Aviation and Space Technologies : The Fourth world’s congresses materials, 21-23 sept. – K. : NAU, 2010. – Vol.1 – PP. 15.8 – 15.10.

 64. Larin V.J. Intellectual robot-technical device for detection of matters./ V.J. Larin// Aviation in the XXI-st century. Safety in Aviation and Space Technologies. : The Fourth world’s congresses materials, 21-23 sept. – K. : NAU, 2010. – Vol.1 – PP. 15.5 – 15.7.

 65. Ostroumov I.V. Monitoring of private aviation flying / I.V. Ostroumov // The Fourth World Congress AVIATION IN THE XXI-st CENTURY - Safety in Aviation and Space Technologies. Volume 1. – Kiev: NAU, 2010. – 21.90-21.92 pp.

 66. Petraschuk O.P., « Minimizing human error ( language related)» : Proceedings, The fourth world congress « Aviation in the XXI-st century» ; « Safety in Aviation and Space Technology». September 21-23, 2010.

 67. Pitel O.M. « English for specific purposes and content teacher collaboration» : Proceedings, The fourth world congress « Aviation in the XXI-st century» ; « Safety in Aviation and Space Technology». September 21-23, 2010.

 68. Povoroznik K. O. Communicative base formation of aviation experts within the context of human factor » : Proceedings, The fourth world congress « Aviation in the XXI-st century» « Safety in Aviation and Space Technology». September 21-23, 2010.

 69. Solomina N.O. E-learning software of TCAS / N.O. Solomina, I.V. Ostroumov // Problems of navigation and Air traffic management. International Scientific-Practical Conference of Researches and Students, November 23 – 24, 2010 : theses. – К., 2010. – 36p.

 70. Yanovsky F.J., Averyanova Yu.A., Doppler-Polarimetric Radar Meteorological Applications// Proceedings of The Forth World Congress “Safety in Aviation – Space Technologies”,Radar Methods and Systems Symposium (RMSW 2010), Kiev, Ukraine, September 11-23, 2010. Vol. 2,

Схожі:

Навчально-методичні праці iconНавчально-методичні праці
move to 1311-4196
Навчально-методичні праці iconНавчально-методичні праці
move to 1311-4195
Навчально-методичні праці iconОпубліковано 74 наукові та навчально-методичні праці, з яких 27 англійською мовою, у тому числі
Опубліковано 74 наукові та навчально-методичні праці, з яких – 27 англійською мовою, у тому числі
Навчально-методичні праці iconНавчально-методичні праці
Безвісільна О. М., Ларін В. Ю., Чичикало Н.І., Федоров Є.Є., Добржанський О. О. Перетворюючі пристрої приладів. Технологічні вимірювання...
Навчально-методичні праці iconГ. В. Фесенко методичні вказівки
Методичні рекомендації практичних занять з дисципліни «Безпека праці» (для студентів 2-го курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Навчально-методичні праці iconГ. В. Фесенко методичні вказівки
Методичні рекомендації до виконання ргр з дисципліни «Безпека праці» (для студентів 2-го курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Навчально-методичні праці iconГ. В. Фесенко методичні вказівки
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Безпека праці» (для студентів 2-го курсу денної форми навчання напряму...
Навчально-методичні праці iconПро навчально-методичні комісії напрямів підготовки (нмкнп) І навчально-методичні комісії спеціальностей І спеціалізацій (нмкс) Доннту 2003 р. Навчально-методична комісія напряму підготовки
...
Навчально-методичні праці iconПоложення про навчально-методичні комісії напрямів підготовки (нмкнп) І навчально-методичні комісії спеціальностей І спеціалізацій (нмкс) Доннту 2003 р. Навчально-методична комісія напряму підготовки
...
Навчально-методичні праці iconМетодичні розробки з охорони праці у фармації для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету
Тема №1. Організація охорони праці у фармацевтичній галузі як складова системи охорони праці в державі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи