Положення про медичне забезпечення спортсменів кандидатів на участь в Олімпійських іграх icon

Положення про медичне забезпечення спортсменів кандидатів на участь в Олімпійських іграх
Скачати 132.76 Kb.
НазваПоложення про медичне забезпечення спортсменів кандидатів на участь в Олімпійських іграх
Дата03.09.2012
Розмір132.76 Kb.
ТипДокументи


Додаток 2

до наказу Мінсім’ямолодьспорту

та НОК України

від "16"березня 2009 р.

___806_/58_______

ПОЛОЖЕННЯ


про медичне забезпечення спортсменів - кандидатів

на участь в Олімпійських іграх

  1. Загальні положення.

1.1. Це положення визначає порядок планування, організації та проведення медичного забезпечення підготовки спортсменів - кандидатів на участь в Олімпійських іграх.

1.2. Медичне забезпечення спортсменів - кандидатів на участь в Олімпійських іграх здійснюється відповідно до чинного законодавства.

1.3. Організаційними формами медичного забезпечення є медичний контроль за станом здоров’я спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх на навчально-тренувальних зборах (далі - НТЗ) та змаганнях, участь у плануванні тренувального процесу, консультації спеціалістів за профілем, диспансеризація, відновлювальні заходи та лікування, забезпечення медичними препаратами та предметами медичного призначення.

1.4. Проведення диспансеризації, організація лікування та консультації спеціалістів за профілем членів штатних збірних команд України здійснюється у лікарсько-фізкультурних та інших медичних закладах.

1.5. Для всіх видів спорту складається річний план медичного забезпечення, в якому помісячно відтворюються усі періоди підготовки спортсменів, враховуючи заплановану участь у змаганнях, та необхідні медичні заходи.


2. Мета й основні завдання медичного забезпечення спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх.

2.1. Метою медичного забезпечення спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх є тривале збереження високої спортивної працездатності, визначення відповідності фізичних навантажень функціональним можливостям організму, проведення комплексних заходів з підвищення функціональних можливостей організму спортсменів збірних команд.

2.2. Завдання:

медичне забезпечення підготовки та участі спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх у міжнародних спортивних заходах;

участь у плануванні тренувального процесу, розробці індивідуальних планів підготовки спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх;

профілактика і виявлення ранніх стадій надмірного навантаження спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх;

забезпечення разом з головними тренерами збалансованого харчування спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх відповідно до специфіки виду спорту та періоду підготовки;

проведення, спільно з тренерами, заходів з прискорення відновлювальних процесів, використовуючи науково обґрунтовані методики режиму тренувань, відпочинку та харчування спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх;

здійснення систематичного контролю за виконанням санітарно-гігієнічних правил утримання місць тренувань, змагань та умовами побуту;

складання разом з головним та особистим тренером карти призначення медико-відновлювальних засобів для забезпечення підготовки спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх;

організація диспансерного спостереження за станом здоров’я спортсменів збірних команд України та проведення лікувально-профілактичних і відновлювальних заходів;

інформування тренерів, керівників команди про зміни в стані здоров’я спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх і участь у корекції тренувальних навантажень;

здійснення постійного зв’язку з медичними установами, які проводять лікування та спостерігають за здоров’ям спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх;

втілення в практику апробованих рекомендацій, отриманих в результаті наукових досліджень;

проведення інформаційно-просвітницької роботи із спортсменами – кандидатами на участь в Олімпійських іграх щодо питань санітарно-гігієнічних правил в місцях НТЗ та змагань;

проведення заходів, спрямованих на попередження використання спортсменами – кандидатами на участь в Олімпійських іграх заборонених субстанцій та методів.


^ 3. Функції організацій у проведенні медичного забезпечення.

3.1. Експертна рада з питань підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських іграх:

визначає основні напрямки медичного забезпечення спортсменів-кандидатів на участь в Олімпійських іграх;

здійснює експертизу та вносить корективи до цільових програм і планів підготовки спортсменів-кандидатів на участь в Олімпійських іграх з питань медико-біологічного забезпечення;

оцінює діяльність виконавців медичного забезпечення спортсменів-кандидатів на участь в Олімпійських іграх та інформує про результати керівництво Мінсім’ямолодьспорту і НОК України;

сприяє впровадженню в практику науково обґрунтованої системи медико-біолгічного забезпечення з підготовки спортсменів-кандидатів на участь в Олімпійських іграх;


^ 3.2. Департамент олімпійського спорту:

координує організацію та здійснює контроль за реалізацією державної політики з питань медичного забезпечення спортсменів-кандидатів на участь в Олімпійських іграх;

вживає в межах своїх повноважень заходів щодо медичного, фармакологічного забезпечення спортсменів-кандидатів на участь в Олімпійських іграх під час міжнародних і всеукраїнських спортивних заходів, страхування спортсменів-кандидатів на участь в Олімпійських іграх;

інформує керівництво Мінсім’ямолодьспорту і НОК України про хід медичного забезпечення спортсменів збірних команд України;

організує роботу з попередження вживання допінгових речовин спортсменів-кандидатів на участь в Олімпійських іграх.

^ 3.3. Медична служба збірних команд України:

проводить роботу з медичного забезпечення спортсменів збірних команд України та проведення лікувально-профілактичних і відновлювальних заходів під час навчально-тренувальних зборів та змагань;

здійснює взаємодію з Українським центром спортивної медицини, обласними закладами спортивної медицини та іншими закладами Міністерства охорони здоров’я України, Академією медичних наук, Державним науково-дослідним інститутом фізичної культури і спорту, Національним антидопінговим центром, вищими навчальними закладами сфери фізичної культури і спорту з питань медико-біологічного забезпечення спортсменів-кандидатів на участь в Олімпійських іграх;

формує графік диспансерного огляду спортсменів-кандидатів на участь в Олімпійських іграх;

вчасно інформує територіальні заклади спортивної медицини та Український центр спортивної медицини про зміни у стані здоров’я спортсменів-кандидатів на участь в Олімпійських іграх, що знаходяться на зборах і змаганнях в Україні та за її межами;

бере участь у роботі комплексних наукових груп;

координує роботу з організації медичного забезпечення кандидатів на участь в Олімпійських іграх на базах олімпійської підготовки;

вивчає потребу в медичній апаратурі для забезпечення підготовки спортсменів-кандидатів на участь в Олімпійських іграх;

здійснює інформаційно-просвітницьку діяльність з питань боротьби з використанням допінгу у спорті серед спортсменів-кандидатів на участь в Олімпійських іграх;

- здійснює лікарсько-педагогічні спостереження (ЛПС).

Лікарсько-педагогічні спостереження є спільним контролем лікарів та тренерів за всім процесом навчальної та тренувальної роботи.

Здійснюючи ЛПС, лікар проводить таку роботу:

вивчає умови, в яких проводяться заняття або змагання;

знайомиться з організацією та методикою проведення занять;

досліджує вплив змагальних та тренувальних навантажень на організм спортсмена;

визначає стан загальної і спеціальної тренованості спортсмена;

дає тренерам рекомендації відносно поточного та перспективного планування тренувань.

План ЛПС складається спільно з тренером. Обстеження повинно бути комплексним, відображати зрушення у стані основних функціональних систем, що забезпечують працездатність організму. Методи ЛПС можуть бути як простими (вимірювання артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, визначення фізіологічної кривої та інтенсивності тренування, випробування з додатковими і повторними специфічними навантаженнями), так і складними, бригадними (проведення ЕКГ, біохімічних аналізів, імунологічних і цитологічних методів) для оцінки ефективності тренувального процесу.

ЛПС здійснюється не менше одного разу на місяць. Результати проведених спостережень повинні в максимально короткий термін доводитись до відома тренера команди для корекції тренувального режиму.


^ 3.4. Центр спортивної травматології Національного університету фізичного виховання і спорту України

надає консультації спортсменам-кандидатам на участь в Олімпійських іграх;

проводить діагностику захворювань і травм;

забезпечує першочергове амбулаторне та, при необхідності, стаціонарне лікування спортсменів-кандидатів на участь в Олімпійських іграх за списком, який щорічно затверджується Мінсім’ямолодьспортом та НОК на безкоштовній основі (крім лікарських засобів);

проводить навчання тренерського персоналу збірних команд з надання невідкладної медичної допомоги при травмах;

розробляє рекомендації з діагностики та амбулаторного лікування захворювань кістково-м’язової системи;

формує потребу в сучасному медичному устаткуванні.


^ Організація проведення медичного забезпечення.

4.1. Диспансерне спостереження.

Диспансерне спостереження за спортсменами збірних команд України здійснюється з метою:

одержання повної інформації про стан здоров’я, функціональний стан організму та рівень загальної фізичної працездатності спортсменів на основних етапах підготовки;

проведення профілактичних лікувальних заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я спортсменів, підвищення та збереження їх високої спортивної працездатності;

виявлення передпатологічних та патологічних відхилень у стані здоров’я;

визначення допуску до тренувань та змагань і внесення корекції в плани тренувань спортсменів відповідно до рівня здоров’я та функціонального стану.

Диспансерне спостереження включає:

поглиблене медичне обстеження двічі на рік (на початку підготовчого періоду та за 1-1,5 місяці до основних стартів), спортсменам до 18 років - тричі на рік;

етапні планові медичні обстеження (ЕМО);

додаткові медичні обстеження (ДМО);

лікарсько-педагогічні спостереження (ЛПС);

обстеження в комплексних наукових групах (КНГ);

лікувально-профілактичні та відновлювальні заходи.

До диспансерного контингенту включаються спортсмени – кандидати на участь в Олімпійських іграх, список яких, з визначенням виду спорту та кваліфікації спортсмена, затверджується наказом Мінсім'ямолодьспорту.

Річний план-графік проходження диспансерного обстеження носить зведений характер, погоджується тренерами команд з Експертною радою з питань підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських іграх.

Не допускається проходження функціональних обстежень без наявності довідки з результатами диспансерного обстеження.

4.2. Поглиблене медичне обстеження.

Поглиблене медичне обстеження є основним розділом диспансерного спостереження за спортсменами і проводиться спеціалізованими лікувально-профілактичними закладами.

Обстеження спортсменів проводиться згідно з формою лікарсько-контрольної карти диспансерного спостереження спортсмена № 062/0.

При проведенні поглибленого медичного обстеження необхідно дотримуватись таких умов:

достатній період для відновлення після відповідальних змагань; відсутність інтенсивного тренування напередодні та в день обстеження;

проведення тестування за відсутністю у спортсменів протипоказань.

Загальний обсяг обстеження обов'язково включає в себе:

1) збір загального та спортивного анамнезу;

  1. антропометрію;

  2. лабораторні обстеження - загальні аналізи крові та сечі;

  3. клініко-біохімічний аналіз венозної крові з метою:

виявлення регуляторів енергетичного метаболізму - кортизолу, тестостерону, інсуліну;

оцінки тиреоїдного статусу: ТЗ загальний, Т4 загальний, ТТГ (тиреотропін);

оцінки рівня ферментів: АЛТ (аланінамінотрансфераза),
АСТ (аспартатамінотрансфераза), ЛФ (лужна фосфатаза), КФК (креатинфосфокіназа);

оцінки біохімічних показників: глюкози, холестерину, тригліцеридів, фосфору, статевих ознак (для спортсменів молодого віку);

  1. флюорографію;

  2. функціональні обстеження: ЕКГ в спокої та після навантаження, УЗД сердця;

  3. проведення тестування загальної працездатності:

велоергометричний тест або біг на тредбані до відмови від роботи (для циклічних видів спорту та спортивних ігор);

велоергометричний тест PWC-170 (для спортивних єдиноборств, швидкісно-силових, складно-координаційних видів спорту). Перед та після проведення тесту вимірюється артеріальний тиск, а під час проведення тестування реєструється частота серцевих скорочень;

8) огляди лікарів-спеціалістів: кардіолога, невропатолога, уролога, ендокринолога, хірурга, офтальмолога, ортопеда-травматолога, психотерапевта, отоларинголога, дерматолога, стоматолога, гінеколога та ін.;

9) огляд лікаря зі спортивної медицини з проведенням функціональної проби з дозованим фізичним навантаженням; в якості проб використовуються стандартні або специфічні для конкретного виду спорту навантаження.

Для спортсменів, які мають відхилення у стані здоров'я і захворювання, проводяться додаткові дослідження, обсяг і глибина яких залежить від особливості кожного конкретного випадку .

Загальний обов'язковий обсяг обстеження може бути розширений і погоджений з лікарями та тренерами команд у період підготовки спортсменів до відповідальних міжнародних змагань - Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи.

Для окремих видів спорту проводяться додаткові функціональні дослідження.

Для видів спорту, які спеціалізуються на витривалість:

ехокардіографія, ритмографія, реовазографія, дослідження функції зовнішнього дихання;

визначення загальної фізичної працездатності (ІГСТ, МІЖ, PWC-170).

Спортсменам з боксу та кікбоксингу: лектроенцефалографія, комп'ютерна томографія мозку.

Спортсменам зі стрільби: дослідження зорового аналізатора, тональна аудіометрія.

Спортсменам з важкої атлетики та метання (легка атлетика): рентгенографія хребта або комп'ютерна чи магнітно-резонансна томографія.

Спортсменам складно-технічних видів: дослідження функцій вестибулярного, нервово-м'язового апарату.

3а даними обстеження складається висновок, який містить оцінку стану здоров'я спортсменів і рекомендації.

За результатом проведення ПМО проводиться підготовка висновку, який включає в себе:

1) оцінку стану здоров'я кожного спортсмена:

здоровий;

практично здоровий (з відхиленнями у стані здоров'я або стійко компенсованими захворюваннями, поза загостренням та не перешкоджають виконанню тренувань у повному обсязі);

має хвороби, що потребують лікування та обмеження процесу тренування;

має хвороби, що потребують усунення від занять спортом (тривалого або постійного);

2) оцінку фізичного розвитку у відповідності до стандартів, що включають в себе відсоток жирових відкладень та маси м'язів, соматичний та ростовий розвиток, паспортний та біологічний вік;

3) комплексну оцінку рівня функціонального стану та загальної працездатності;

4) скринінгові ознаки порушення стану здоров’я;

5) слабкі ланцюжки адаптації;

6) тривалість багатофазного відновлювання функцій провідних систем організму;

7) допуск спортсмена до тренувань та змагань.

Висновок узагальнює заключення всіх спеціалістів, які брали участь в обстеженні спортсменів, показники всіх використаних при цьому методів дослідження, функціональних проб. Висновок оформляється письмово і обов’язково доводиться до відома спортсмена, лікаря команди та тренера. Тренер разом з лікарем контролює своєчасне виконання призначень та рекомендацій.

4.3. Етапні планові медичні обстеження (ЕМО).

ЕМО проводяться один раз в квартал. Комплексні обстеження складаються залежно від виду спорту, направленості спортивного тренування, мети та завдання дослідження на кожному етапі. Досліджуються системи, які в основному підлягали впливу тренувальних навантажень. Дослідження проводяться в умовах диспансеру або можуть бути замінені виїздом бригади спеціалістів на місце зборів. Обсяг ЕМО визначається лікарем, виходячи з його уявлення про стан спортсмена. Дослідження повинні допомогти лікарю прослідкувати за розвитком спортивної форми спортсмена на всіх етапах підготовки та за динамікою його функціонального стану.

4.4. Додаткові медичні обстеження (ДМО).

Додаткові медичні обстеження проводяться перед відновленням занять після перенесених захворювань, травм, перенавантаження, після довготривалих перерв у тренуваннях, а також за бажанням спортсмена або рекомендаціями тренерів при наявності ознак зниження працездатності і відсутності росту спортивних результатів, перевтоми і захворювання.

Відповідно до правил змагань з деяких видів спорту лікарські обстеження учасників проводяться безпосередньо перед початком змагань. Це відноситься до учасників змагань з боксу, марафонського бігу, спортивної ходьби, бігу на дистанцію більш 20 км, лижних гонок на 50 км і більше, багатоденних велосипедних і автомобільних гонок, підводного плавання, марафонських запливів. Крім цих обстежень під час змагань з боксу, боротьби проводяться лікарські обстеження щоденно перед зважуванням спортсмена. ДМО мають на меті вирішення питання щодо допуску спортсмена до змагань та тренувань.

4.5. Лікувально-профілактичні та відновлювальні заходи.

За результатами диспансерного обстеження складаються індивідуальні плани лікування спортсменів згідно з виявленою патологією. При призначенні лікувальних заходів чітко вказується їх характер, терміни проведення, тривалість і дозування. Всі гострі захворювання, травми або загострення хронічних хвороб слід лікувати негайно після їх виявлення. Вказуються всі види лікування: амбулаторне, стаціонарне, санаторно-курортне. Обов’язково слід відмітити чи потрібно при призначеному лікуванні тимчасово припинити тренування або змінити їх характер. Для відновлення працездатності спортсменів використовуються всі засоби: педагогічні, психологічні та медико-біологічні. У випадках, що вимагають стаціонарного лікування, спортсмени направляються до профільних стаціонарних відділень лікувально-профілактичних закладів. Для консультативної допомоги залучаються клініки науково-дослідних інститутів та діагностичних центрів.

Неприпустимий передчасний допуск спортсмена до тренування і необґрунтоване затягування відновлювального режиму.

^ 5. Контроль за організацією медичного забезпечення спортсменів-кандидатів на участь в Олімпійських іграх.

Контроль за організацією медичним забезпеченням спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх здійснюється Медичною службою збірних команд Мінсім’ямолодьспорту.

Контроль за станом здоров'я спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх здійснюється тренерами-лікарями штатних збірних команд України.

Результати диспансерного спостереження за спортсменами збірних команд протягом року доводяться до відома тренерів збірних команд, Експертної ради та керівництва Мінсім’ямолодьспорту.


Схожі:

Положення про медичне забезпечення спортсменів кандидатів на участь в Олімпійських іграх iconПоложення про організацію науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів України – кандидатів на участь в Олімпійських іграх
Дійсне Положення визначає порядок планування, організації та проведення науково методичного забезпечення (нмз) підготовки спортсменів...
Положення про медичне забезпечення спортсменів кандидатів на участь в Олімпійських іграх iconНаказ №806 / 58 Про організацію науково-методичного та медичного забезпечення підготовки спортсменів кандидатів на участь в Олімпійських іграх з метою створення
З метою створення належних умов підготовки спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх
Положення про медичне забезпечення спортсменів кандидатів на участь в Олімпійських іграх iconДодаток 2 до Положення про організацію нмз підготовки спортсменів України – кандидатів на участь в Олімпійських іграх затверджую
Положення про організацію нмз підготовки спортсменів України – кандидатів на участь в Олімпійських іграх
Положення про медичне забезпечення спортсменів кандидатів на участь в Олімпійських іграх iconТипова структура Цільової програми підготовки спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх
У вступі до Цільової програми підготовки спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх (далі цпп) необхідно надати стислу...
Положення про медичне забезпечення спортсменів кандидатів на участь в Олімпійських іграх iconКандидати на участь у ХХХ олімпійських іграх – 2012 (Лондон, Великобританія) зевіна дарина Юріївна
Юнацьких Олімпійських ігор – 2010, чемпіонка та бронзова призерка чемпіонату Європи -2010, триразова чемпіонка світу серед юніорів...
Положення про медичне забезпечення спортсменів кандидатів на участь в Олімпійських іграх iconКандидати на участь у ХХХ олімпійських іграх – 2012 (Лондон, Великобританія) зевіна дарина Юріївна
Юнацьких Олімпійських ігор – 2010, чемпіонка та бронзова призерка чемпіонату Європи -2010, триразова чемпіонка світу серед юніорів...
Положення про медичне забезпечення спортсменів кандидатів на участь в Олімпійських іграх iconПрезидент України відзначив стипендіями 19 видатних спортсменів та тренерів з олімпійських видів спорту Дніпропетровщини Президент України Віктор Федорович Янукович призначив стипендії для видатних спортсменів та тренерів з олімпійських видів спорту.
Президент України Віктор Федорович Янукович призначив стипендії для видатних спортсменів та тренерів з олімпійських видів спорту....
Положення про медичне забезпечення спортсменів кандидатів на участь в Олімпійських іграх iconСписок фахівців, що рекомендовані для проведення науково-методичного забезпечення підготовки найсильніших спортсменів кандидатів до олімпійської збірної команди України

Положення про медичне забезпечення спортсменів кандидатів на участь в Олімпійських іграх iconПро затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів
Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 року n 456, з метою створення єдиної системи визначення придатності кандидатів у водії...
Положення про медичне забезпечення спортсменів кандидатів на участь в Олімпійських іграх iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Олімпійських іграх доступні лише особливо обдарованим спортсменам, по-перше, які мають явно виражені природні задатки до досягнень...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи