Типова структура Цільової програми підготовки спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх icon

Типова структура Цільової програми підготовки спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх
Скачати 311.51 Kb.
НазваТипова структура Цільової програми підготовки спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх
Дата03.09.2012
Розмір311.51 Kb.
ТипДокументи

Додаток 3

до наказу Мінсім’ямолодьспорту

та НОК України

від "16" березня_2009 р.

806_/58_________


Типова структура Цільової програми підготовки

спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх


1. Вступ.

У вступі до Цільової програми підготовки спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх (далі - ЦПП) необхідно надати стислу інформацію з таких розділів:

1.1. Характерні світові тенденції розвитку виду спорту.

1.2. Співвідношення сил українських спортсменів з основними конкурентами (12 країн) на світових, європейських змаганнях та Олімпійських іграх минулого 4-річчя.

  1. Перспективні напрямки підвищення спортивних результатів у наступному олімпійському циклі (організаційно-управлінські, матеріально-технічні, методичні тощо).

  2. Оптимальна структура побудови річного циклу підготовки (етапність, цикліч­ність, різнорівневі змагання, терміни і особливості підготовки).

  3. Підходи до підвищення спеціальної підготовленості спортсменів та їх зма­гальної діяльності (співвідношення обсягу та інтенсивності навантажень у різних періодах, етапах підготовки, зміна, якщо доцільно, моделей підготовки на загальнопідготовчому або спеціальнопідготовчому, або на передзмагальному етапах та інше).

1.6. Особливості побудови підготовки тренувального процесу і змагальної діяльності збі­рної команди України у напрямках застосування індивідуального або групового методів.

2. Характеристика вихідного стану розвитку виду спорту в Україні (за підсумками щорічної участі у головних змаганнях минулого чотириріччя).

2.1. Командні місця збірної команди України у головних змаганнях минулого чотириріччя.


РікНазва головних змагань,* дисципліна і місце команди України

Технічний результат коман­ди
* Чемпіонат світу , якщо не проводився — Кубок світу або чемпіонат Європи


2.2. Особисті місця членів збірної команди України у головних змаганнях минулого чотириріччя


Рік

Прізвище, ініціали

Назва головних змагань року, дисцип­ліна і місце, * яке посів учасник

Технічний результат

* ^ Внести українських спортсменів, які посіли з 1-го по 20 місця.


З. Прогноз конкурентоспроможності виду спорту у головних змаганнях 20___ - 20____ років

3.1. Прогноз командних результатів участі українських спортсменів у головних змаганнях 20____ - 20____ роківРік

Місце, яке прогнозується зайняти

Назва головних змагань, дисципліна

Технічні результати (або інші критерії, якщо немає коман­дного заліку)


3.2. Прогноз особистих результатів трійки лідерів збірної

команди України у головних змаганнях 20____ - 20_____ роківРік

Прізвище,

ініціали

Назва змагань, дисципліни і місце, яке прогнозується


зайняти


Технічні результати


^ 4. Планування тренувальних та змагальних навантажень в

олімпійському циклі 20_____ — 20______років,

4.1. Планування за роками олімпійського циклуОсновні показники тренування і змагальної діяльності

____ рік

_____ рік

_____ рік

рік

1

Кількість днів тренування

2

Кількість тренувальних занять

3

Кількість днів змагань/стартів

4

Обсяг тренувальних навантажень*

5
%

ЧСС
Інтенсивність

100

>190
тренувальних

95

170-190
навантажень

85

150-17070

130-15040

90-130

6

Обсяг змагальних навантажень*

7

Загальний обсяг навантажень*

8

Контрольні нормативи

* ^ Примітка: обсяг та інтенсивність навантажень вказувати в одиницях виміру залежно від специфіки виду спорту (км, кг, години тощо).


4.2. Календарний план-графік підготовки збірної команди України з виду спорту з розподі­лом тренувальних і змагальних навантажень на поточний _______рік.Основні показники тренування

Січень………грудень

(за кожним місяцем)


Всього за рік
і змагальної діяльності

план

викон.

план

викон.

план

викон.

1

Кількість днів тренування2

Кількість тренувальних занять3

Кількість днів змагань/стартів4

Обсяг тренувальних навантажень *5
%

ЧСС

100

>190


Інтенсивність

95

170-190


тренувальних

85

150-170


навантажень

70

130-150

40

90-1306

Обсяг змагальних навантажень *7

Загальний обсяг навантажень *8

Календар змагань

головні

відбіркові

контрольні

підготовчі9

Навчально-тренувальні збори10

Контрольні нормативи11

Види обстежень12

Відновлювальні заходи

масаж

сауна

фармакол.
* Примітка: обсяг та інтенсивність навантажень вказувати в одиницях виміру залежно від специфіки виду спорту ( км, кг, години, тощо)


^ 5. Система відбору кандидатів у збірну команду України та стартові склади

Рік

Етапи відбору

І

Орієнтовна

кількість

учасників,

які відби-

раються

(чол.)

Термін від-

бору (днів

до головних

змагань)

Критерії відбору (зай-

няті місця або інші

результати на зма-

ганнях певного рівня

або контрольних

тренуваннях, або

сумарна кількість

очок за певною сис-

темою підрахунку

тощо)
Попередній


Заключний


Відбір у стартовий

склад на головні

змагання


Примітка: До системи відбору включаються офіційні континентальні та світові змагання.


^ 6. Організаційні форми підготовки збірної команди України з виду спортуФорми підготовки

Запланований час, % від загальної кількості днів року
рік

рік

рік

___рік

1. На НТЗ і змаганнях у складі збірної команди України.

2. На НТЗ і змаганнях у складі іншої команди (клубної, відомчої, ДСТ, тощо).

3. На місцях мешкання спортсменів.

4. Самостійно.

5. Відпочинок від підготовки, реабіліта­ція тощо^ 7. Необхідні матеріально-технічні умови підготовки збірної

команди України з виду спорту на олімпійське чотириріччя


7.1. Вимоги до спортивних баз, інвентарю, екіпіровки

Основні матеріально-технічні чинники підготовки

Необхідні вимоги щодо якості

Кількісні показники за роками олімпій­ського циклу, %

1. Спортивна база (понят­тя включає характеристи­ку спортивної споруди, стаціонарного інвентарю,

умов для відновлювання, відпочинку тощо)
Запланований час підготовки, від загальної кількості днів року

рік

рік

рік

рік

2. Спортивний інвентар (нестаціонарний, індивіду-

ального або командного користування)
Забезпеченість у цілому збірної команди, від потрібної (у одиницях загальної вартості)

рік

рік

рік

рік
3. Екіпіровка


Забезпеченість у цілому збірної команди, від потрібної (у одиницях загальної вартості)

рік

рік

вік

рік4. Матеріально-технічні за­соби контролю і управлін­ня тренувальним проце­сом, вимірювальна і реєструюча апаратура


руюча апаратура
Забезпеченість у цілому збірної команди, від потрібної (у одиницях загальної вартості)

рік

рік

рік

рік
7.2. Номенклатура матеріально-технічних засобів підготовки, які необхідно придбати на чотириріччя

Найменування засобів

Кількість одиниць

Вартість за одини­цю, грн.

Загальна сума, грн.

Бажані терміни придбання за місяцями, роками^ 8. Кадрове забезпечення підготовки збірної команди України з виду спорту

Посада у штаті збірної команди

Кількість фахівців
рік

рік

рік

рік
є

треба

1. Державний тренер.2. Головних тренерів.3. Провідних тренерів.4. Тренерів з науково-методичного забезпечення.5. Тренерів-лікарів.6. Тренерів масажистів.7. Інших фахівців (вказати профіль діяльності).
^ 9. Фінансове забезпечення підготовки збірної команди України з виду спорту

Джерела фінансуванняОбсяг фінансування, тис. гривень


рік

рік

рік

рік

пла-

нові

потрі-бні


1. За рахунок державного бюджету.
2. За рахунок федерації з виду спорту.
3. За рахунок інших джерел.

^ 10. Науково-методичне і медичне забезпечення підготовки збірної команди України з виду спорту


10.1. Календарний план заходів з науково-методичного

забезпечення ____рікНаймену- вання збору, змагання

Наймену- вання виду обстеження (ПМО, ОЗД, ЕКО, ОО, ПО)

Місце прове­дення

Термін прове­дення

Склад виконавців

1

2

3

4

5

610.2. План заходів з медичного забезпечення на _____ рік


Вид заходу

Зміст процедур

Термін проведення заходів

Виконавці (організації та фахівці)

(наприклад: диспансеризація, лікування, профілактика, підвищення працездатності, стимулювання, відновлення тощо)

(наприклад: для певних спортсменів конкретні: відновлювальний фармакологічний курс препарату, фізіотерапевтичні процедури, обстеження, лікувальний курс ліками, оперативне втручання, відновлення, бальнеологічні процедури, дієта тощо)

^ 11. Контроль реалізації завдань ЦП у році


Контроль здійснюється в терміни, передбачені вимогами, визначеними "Положен­ням про НМЗ...". У звітах відзначається етап підготовки і виконання плану за основними по­казниками тренувального процесу і змагальної діяльності, запланованих місцях у головних або відбіркових змаганнях, показниках тестування спортсменів відповідно до етапу підготовки та реалізації заходів науково-методичного забезпечення підготовки збірних команд України.


Додаток 4

до наказу Мінсім’ямолодьспорту

та НОК України

від "___________" _________2009р.

№ ___________/______________


^ Типова структура річного плану підготовки спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх


1. Структура передбачає індивідуальне планування підготовки спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх та в цілому збірної команди України.

2. Прогнозування спортивних результатів і конкуренції на Іграх
Олімпіади _________ року у_______ (місце проведення).

На підставі підсумків офіційних змагань ____-_____ років - Ігор Олімпіад, чемпіонатів світу - здійснити прогноз спортивного результату і конкуренції, охарактеризувати вірогідних суперників, надати світовий рейтинг спортсменів.

3. Спортсмени - кандидати на участь в Олімпійських іграх та
їх перспективи на Іграх Олімпіади.

Обґрунтувати перспективи спортсменів - кандидатів на участь в Олімпійських іграх на завоювання 1-6 місця, показати можливості спортсмена в умовах жорсткої конкуренції.

4. План-прогноз спортивних результатів українських спортсменів. Модельні характеристики змагальної діяльності, функціональної та техніко-тактичної підготовленості.

Визначити конкретний план-прогноз результатів для провідних спортсменів, охарактеризувати оптимальні моделі змагальної діяльності, функціональної та техніко-тактичної підготовленості (узагальнені та індивідуальні).

5. Періодизація і зміст підготовки протягом заключного етапу
підготовки у передолімпійському році.

Здійснити загальну характеристику процесу підготовки, виділити макроцикли, мезоцикли та їх тривалість, співвідношення роботи різної спрямованості в річному циклі підготовки, охарактеризувати структуру і зміст, обсяг і співвідношення роботи в кожному макроциклі, в періодах, мезоциклі.

6. Структура та зміст етапу безпосередньої підготовки до стартів Ігор Олімпіади.


Визначити тривалість етапу безпосередньої підготовки (завершальні 5-8 тижнів) до головних змагань — Ігор Олімпіади, його структуру, зміст та

місце проведення передолімпійської підготовки. Охарактеризувати особливості підготовки на цьому етапі.

7. Тренувальні засоби і особливості їх застосування:

Дати класифікацію тренувальних засобів, їх характеристику, співвідношення і особливості застосування на різних етапах підготовки протягом річного циклу.

8. Психоемоційна підготовка.

Розкрити особливості психоемоційної підготовки, представити психоемоційні характеристики конкретних спортсменів з урахуванням їх індивідуальних особливостей, охарактеризувати систему засобів психологічної підготовки і регуляцію емоційного стану.

9. Основні принципи засвоєння великих обсягів тренувальної
роботи в заняттях, мікроциклах і мезоциклах.

Охарактеризувати принципи застосування занять з різними за обсягом і спрямованістю навантаженнями, планування занять протягом дня, поєднання занять в мікроциклі і їх сумарна дія на організм спортсменів, поєднання мікроциклів в мезоциклі.

10. Поглиблений етапний, поточний і оперативний контроль в
процесі підготовки. Управління формуванням відставленого
тренувального ефекту. Біохімічна корекція тренувальних навантажень.

Представити види і мету контролю, терміни, методи і особливості проведення контролю. Формування відставленого тренувального ефекту як довготривалої адаптації на високі сумарні навантаження серії мікроциклів та біохімічна корекція процесу підготовки спортсменів.

11. Тренування в умовах середньо гір’я, високогір'я і штучна гіпоксична підготовка.

Обґрунтувати доцільні для підготовки спортсмена в гірських умовах висоти, обґрунтувати терміни і особливості гірської підготовки в річному циклі, особливості застосування штучного гіпоксичного тренування. Цей розділ має місце у видах спорту, де гірська підготовка грає значну роль. Не розглядається в складно-координаційних видах спорту, єдиноборствах.

12. Тренувальна і змагальна діяльність в умовах проведення Олімпійських ігор.

Дати рекомендації з адаптації спортсменів до умов проведення змагань, особливостей адаптації до спортивних трас та споруд.

13. Подолання тимчасового стресу, викликаного віддаленими
перельотами (якщо є).

Розглянути особливості адаптації до перельоту, зміни часового поясу, надати рекомендації з подолання тимчасового стресу, з поведінки перед від'їздом на Олімпійські ігри, під час польоту, із акліматизації на місці з урахуванням програми змагань і часу старту.


14. Харчування, харчові добавки і харчові маніпуляції.

Охарактеризувати режими харчування в різні періоди підготовки з урахуванням термінів і спрямованості роботи в річному циклі, особливості харчування і застосування харчових добавок на етапі безпосередньої підготовки до головних змагань, особливості харчування і застосування рідини в умовах високих температур.

15. Змагальна діяльність.

Показати місце змагальної діяльності в процесі підготовки спортсменів, виділити головні та інші види змагань, показати їх розподіл у завершальному циклі підготовки спортсменів - кандидатів на участь в Олімпійських іграх.

16. За Типовою структурою річного плану підготовки спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх готується план підготовки на заключному етапі.


Схожі:

Типова структура Цільової програми підготовки спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх iconНаказ №806 / 58 Про організацію науково-методичного та медичного забезпечення підготовки спортсменів кандидатів на участь в Олімпійських іграх з метою створення
З метою створення належних умов підготовки спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх
Типова структура Цільової програми підготовки спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх iconПоложення про медичне забезпечення спортсменів кандидатів на участь в Олімпійських іграх
Це положення визначає порядок планування, організації та проведення медичного забезпечення підготовки спортсменів кандидатів на участь...
Типова структура Цільової програми підготовки спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх iconПоложення про організацію науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів України – кандидатів на участь в Олімпійських іграх
Дійсне Положення визначає порядок планування, організації та проведення науково методичного забезпечення (нмз) підготовки спортсменів...
Типова структура Цільової програми підготовки спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх iconДодаток 2 до Положення про організацію нмз підготовки спортсменів України – кандидатів на участь в Олімпійських іграх затверджую
Положення про організацію нмз підготовки спортсменів України – кандидатів на участь в Олімпійських іграх
Типова структура Цільової програми підготовки спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх iconКандидати на участь у ХХХ олімпійських іграх – 2012 (Лондон, Великобританія) зевіна дарина Юріївна
Юнацьких Олімпійських ігор – 2010, чемпіонка та бронзова призерка чемпіонату Європи -2010, триразова чемпіонка світу серед юніорів...
Типова структура Цільової програми підготовки спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх iconКандидати на участь у ХХХ олімпійських іграх – 2012 (Лондон, Великобританія) зевіна дарина Юріївна
Юнацьких Олімпійських ігор – 2010, чемпіонка та бронзова призерка чемпіонату Європи -2010, триразова чемпіонка світу серед юніорів...
Типова структура Цільової програми підготовки спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх iconПрезидент України відзначив стипендіями 19 видатних спортсменів та тренерів з олімпійських видів спорту Дніпропетровщини Президент України Віктор Федорович Янукович призначив стипендії для видатних спортсменів та тренерів з олімпійських видів спорту.
Президент України Віктор Федорович Янукович призначив стипендії для видатних спортсменів та тренерів з олімпійських видів спорту....
Типова структура Цільової програми підготовки спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх iconДокументи
1. /Типова програма ортопед. стоматолог_я 15.06.2011/1.Пояснювальна записка.doc
2....

Типова структура Цільової програми підготовки спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх iconСписок фахівців, що рекомендовані для проведення науково-методичного забезпечення підготовки найсильніших спортсменів кандидатів до олімпійської збірної команди України

Типова структура Цільової програми підготовки спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх iconТипова базисна структура навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах [Текст] : додаток до наказу мон україни від 21.
Типова базисна структура навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах [Текст]...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи