Програма З дисципліни Теорія І методика викладання обраного виду спорту icon

Програма З дисципліни Теорія І методика викладання обраного виду спорту
Скачати 293.98 Kb.
НазваПрограма З дисципліни Теорія І методика викладання обраного виду спорту
Дата12.09.2012
Розмір293.98 Kb.
ТипПрограма

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ


Кафедра атлетичних видів спорту


ЗАТВЕРДЖУЮ: ЗАТВЕРДЖУЮ:
Проректор з навчальної роботи Декан факультету спорту

доцент_________ В.Ф.Музика доцент______ В.О.Бережанський

«__»___________2009р. «__»___________2009р.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з дисципліни “Теорія і методика викладання обраного виду спорту”

(цикл важкої атлетики)

(для іноземних студентів І-ІУ курсів)


Обговорено і затверджено

на засіданні кафедри АВС

«27» серпня 2009р. № 1

Зав.кафедрою АВС,

к.н.ф.в. і с.________ Ф.І.Загура


Львів

2009


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програмний матеріал призначений для фахівців за кваліфікаційним рівнем “Бакалавр”.

Програма забезпечує опанування знаннями, вміннями та навиками, які є достатніми для проведення планування, організації, управління, обліку та контролю роботи з фізичного виховання, педагогічній, навчально-тренувальній, спортивній та фізкультурно-оздоровчій роботі, проведення та відбору здібної молоді, матеріально-технічному забезпеченню навчально-тренувального процесу та ін.

Програма передбачає вивчення курсу з теорії та методики викладання силових видів спорту, що надає можливість отримання спеціальності за фахом тренера з силових видів спорту.

Навчальний процес даної програми складається з лекцій, методичних, практичних, семінарських занять, а також навчальної практики. Крім цього, передбачається самостійна робота студентів і тренування в підвищенні спортивної майстерності.

До самостійної роботи студентів входить: вивчення науково-методичної літератури, складання планів-конспектів занять, ведення та аналіз щоденників тренувань, проведення педагогічних спостережень та досліджень, методична робота в підготовці курсових або кваліфікаційних робіт, участь в педагогічній та тренерській практиках. В період навчання, студенти залучаються до роботи у федераціях з силових видів спорту, виконують вимоги щодо підвищення суддівського рівня. Однією з умов якісної теоретичної і практичної підготовки студентів є їх активна участь в роботі наукового студентського гуртка, комплексної наукової групи кафедри, наукових конференцій та семінарах.

Підвищення спортивної майстерності здійснюється протягом усього періоду навчання. В ході спортивно-тренувальних занять студенти підвищують свою спортивну підготовку, набувають знань, умінь і навиків, які потрібні тренеру та судді в практичній діяльності. Участь у змаганні і суддівстві та виконанні спортивних вимог є обов’язковою частиною роботи студентів.


^ 2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


І-й рік навчання – 108 год.


^ Зміст навчального матеріалу

Всього годин

Лекції

Методичні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

Тема 1. Вступ до спеціалізації

2

2

-

-

-

-

Тема 2. Історія розвитку силових видів спорту, еволюція теорії та методики тренувань

10

2

2

-

2

4

Тема 3. Основні поняття та терміни класифікації фізичних вправ в силових видах спорту

8

2

2

-

2

2

Тема 4. Основи техніки виконання змагальних, спеціально-допоміжних вправ

70

2

2

40

4

24

Тема 5. Організація науково-дослідної роботи в силових видах спорту

10

2

4

-

2

-

Тема 6. Основи організації навчально-тренувальних занять в силових видах спорту.

4

2

-

-

-

2

Тема 7. Організація та проведення змагань в силових видах спорту

4

-

-

-

2

2

РАЗОМ:

108

12

10

40

12

34


Тема 1. Вступ до спеціалізації.

Характеристика та зміст курсу спеціалізації. Місце силових видів спорту в системі підготовки спортсменів України. Вплив занять з обтяженням на організм людей. Силові вправи – засіб розвитку граничної сили, м’язової маси та інших фізичних властивостей.

Спортивна класифікація, вагові категорії для чоловіків і жінок, розрядні нормативи та їх значення в підготовці спортсменів. Система підготовки та перепідготовки тренерських кадрів. Роль інституту фізичної культури в розвитку теорії та методики тренувань в силових видах спорту. Найважливіші наукові дослідження в силових видах спорту.

Організація курсу спеціалізації, форми занять, види контролю. Порядок вивчення програмного матеріалу.


^ Тема 2. Історія розвитку силових видів спорту, еволюція теорії та методики тренувань.

Виникнення силових видів спорту. Етапи розвитку важкої атлетики, гирьового спорту та культуризму. Роль гуртка Гарнич-Гарницького. Перші чемпіонати Росії та України. Розвиток і вдосконалення змагань, розроблення вагових категорій і правил змагань. Розвиток силових видів спорту у жінок. Вступ федерацій з видів спорту до міжнародних організацій. Участь спортсменів України в олімпійських іграх, чемпіонатах світу і Європи.

^ Тема 3. Основні поняття та терміни. Класифікація фізичних вправ в силових видах спорту.

Значення класифікації та термінології, принципи побудови термінів, розподіл у групах. Загальні та спеціальні терміни в силових видах спорту. Класифікація основних і допоміжних вправ у важкій атлетиці, пауерлифтингу, гирьовому спорті та культуризмі. Ранжування спеціально-допоміжних вправ. Базові та формуючі вправи в культуризмі. Зв’язок класифікації, систематики та термінології.


^ Тема 4. Основи техніки виконання змагальних, спеціально-допоміжних і загально-розвиваючих вправ.

Теорія. Поняття техніки виконання вправ. Зовнішня та внутрішня структура рухів спортсменів. Фазова структура змагальних і спеціально-допоміжних вправ у важкій атлетиці, пауерлифтингу, гирьовому спорті та культуризмі.

Практика. Вивчення та аналіз періодів, фаз і елементів в техніці ривка, поштовху у важкій атлетиці та гирьовому спорті; присідань, жиму, лежачи на тязі – в пауерлифтингу; довільної композиції та обов’язкових поз – в культуризмі. Перегляд матеріалів змагальної діяльності.

Вивчення та аналіз спеціально-допоміжних і загально-розвиваючих вправ, які використовуються для розвитку силових можливостей та м’язової маси окремих частин тіла з різними обтяженнями; штангою, гирями, гантелями, амортизаторами, на блоках і тренажерах. Базові вправи в культуризмі. Методи страхування та самострахування в виконанні вправ на навчально-тренувальних заняттях.


^ Тема 5. Організація науково-дослідної роботи в силових видах спорту.

Мета та завдання в проведенні науково-дослідної роботи в силових видах спорту. Об’єкт і предмет досліджень. Організація наукової роботи студентів. Поняття курсової та кваліфікаційної робіт. Найпростіші методи досліджень: аналіз літературних джерел, методи опитування та анкетування, оформлення результатів досліджень.


^ Тема 6. Основи організації навчально-тренувальних занять в силових видах спорту.

Теорія. Інвентар і устаткування для занять силовими видами спорту. Експлуатація, система зберігання та профілактика. Методика побудови літніх спортивних майданчиків. Гігієнічні умови місць занять та вимог до тих, хто тренується в силових видах спорту. Підготовчі заходи в організації навчально-тренувальних занять. Принципи комплектування навчальних гуртків. Урок – основна форма організації тренувальних занять.

Основи побудови тренувальних занять в тижневих циклах: завдання, структура, основні засоби, адаптація, варіативність тренувального навантаження.

Практика. Оволодіння навичками проведення підготовчої частини уроку. Подання та виконання команд, формування вмінь правильно називати, записувати та показувати вправу. Послідовність використання загально-розвиваючих і спеціально-допоміжних вправ і І-ій частині заняття. Складання конспекту І-ої частини тренувального заняття.

Тема 7. Організація та проведення змагань в силових видах спорту.

Значення та класифікація змагань. Програма змагань. Загальні вимоги. Особливості змагальної діяльності в силових видах спорту. Організація змагань, положення, правила, документація, складання кошторису. Система заліку та визначення переможців. Права та обов’язки учасників змагань: спортсменів, тренерів, представників, суддів.


ІІ рік навчання – 108 год.


^ Зміст навчального матеріалу

Всього

годин

Лекції

Методичні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

Тема 1. Актуальні питання розвитку силових видів спорту

2

2

-

-

-

-

Тема 2. Методика навчання техніці змагальних, спеціально-допоміжних і загально-розвиваючих вправ в силових видах спорту

32

2

2

24

2

4

Тема 3. Методи наукових досліджень в силових видах спорту

18

2

2

4

2

8

Тема 4. Особливості підготовки підлітків, юнаків, жінок і осіб похилого віку в проведенні занять оздоровчого напрямку

12

2

2

2

2

4

Тема 5. Оволодіння навичками проведення окремих частин навчально-тренувальних занять

32

2

2

-

2

26

Тема 6. Структура тренувальних занять в мезоциклах підготовки

10

2

2

2

2

2

РАЗОМ

108

12

10

32

10

44Тема 1. Актуальні питання розвитку силових видів спорту. Особливості розвитку силових видів спорту за минулий рік: основні тенденції, позитивні та негативні сторони, нове в правилах змагань і методиці тренувань. Аналіз головних змагань року з участю українських спортсменів.

^ Тема 2. Методика навчання техніці змагальних, спеціально-допоміжних і загально-розвиваючих вправ в силових видах спорту.

Теорія. Реалізація загально-дидактичних принципів і методів в процесі навчання. Структура процесу навчання. Механізм формування рухових навичок. Форми організації навчальних занять. Методика навчання техніці змагальних і спеціально-допоміжних вправ у важкій атлетиці, гирьовому спорті, пауерлифтингу та культуризмі.

Практика. Методика навчання загально-розвиваючим і підводячи вправам в силових видах спорту. Оволодіння навичками навчання техніці змагальних і спеціально-допоміжних вправ. Методична послідовність використання та вивчення частин, періодів, прийомів і елементів силових вправ. Використання технічних засобів і тренажерів в навчанні. Особливості навчання вправам в культуризмі. Оволодіння навичками страхування та самострахування.

^ Тема 3. Методи наукових досліджень в силових видах спорту. Характеристика методів наукових досліджень у важкій атлетиці, гирьовому спорті, пауерлифтингу та культуризмі. Методи вивчення сторін підготовки спортсмена. Наукова апаратура, методи спостережень, умови опрацювання протоколів досліджень. Технічні засоби забезпечення навчально-тренувального процесу.

^ Тема 4. Особливості силової підготовки підлітків, юнаків, жінок і осіб похилого віку в проведенні занять оздоровчого напрямку.

Вплив занять з обтяженнями на організм юних спортсменів: опорно-руховий апарат, серцево-судинну систему. Дозування навантажень з урахуванням віку та фізичного стану осіб, що займаються силовими вправами. Організація та зміст навчально-тренувальних занять оздоровчого напрямку. Складання тренувальних програм для спортсменів різної статі та рівня підготовки. Педагогічний та лікарський контроль за станом здоров'я спортсменів. Організація секцій атлетизму, гирьового спорту та пауерлифтингу за місцем проживання. Обладнання та інвентар для занять оздоровчого напрямку.

^ Тема 5. Оволодіння навичками проведення окремих частин навчально-тренувальних занять.

Практика. Методика проведення І, ІІ та ІІІ частин навчально-тренувальних занять з групами початкової підготовки. Мета, завдання та структура кожної частини занять. Компоненти тренувального навантаження та їх розподіл. Роль викладача, тренера, інструктора під час занять. Методика складання конспектів занять для спортивно-оздоровчих груп і груп початкової підготовки. Методика використання правильної термінології. Підбір та складання програми тренувань.

Тема 6. Структура тренувальних занять в мезоциклах підготовки.

Теорія. Мета, завдання та терміни поточного планування. Характеристика мезоциклів підготовки різної спрямованості. Форми робочого плану: поурочна, графічна та сітьова.

Практика. Методика складання робочих планів. Визначення завдань та основних і допоміжних засобів. Приблизний робочий план новачків-важкоатлетів, культористі, гирьовиків, пауерлифтерів (гуртовий).


ІІІ рік навчання – 108 год.


^ Зміст навчального матеріалу

Всього

годин

Лекції

Семінарські

Практично-методичні

Самостійна робота

Тема 1. Система підготовки спортсменів силових видів спорту

24

2

2

10

10

Тема 2. Структура підготовленості спортсменів у силових видах спорту

26

3

2

11

10

Тема 3. Рухові якості та методика розвитку в силових видах спорту

26

3

2

9

12

Тема 4. Відновлення спеціальної працездатності в силових видах спорту

18

2

2

6

8

Тема 5. Матеріально-технічне забезпечення підготовки спортсменів у СВС

14

-

2

6

6

Всього годин:

108

10

10

42

46


^ ТЕМА 1. СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ СИЛОВИХ ВИДІВ СПОРТУ

Принципи та основні методичні положення підготовки спортсменів. Мета, завдання, засоби спортивної підготовки. Періодизація спортивної підготовки в СВС. Характеристика компонентів тренувального навантаження в/атлетики, п/ліфтингу, гирьового спорту. Динаміка тренувальних навантажень в різних періодах підготовки. Структура тренувань в річних циклах підготовки.

^ ТЕМА 2. СТРУКТУРА ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СПОРТСМЕНІВ У СИЛОВИХ ВИДАХ СПОРТУ.

2-1. Фізична підготовка спортсменів.

Завдання фізичної підготовки. Загальна і спеціальна фізична підготовка. Методи розвитку силових можливостей і м’язової маси. Фактори, які впливають на розвиток сили. Традиційні і нетрадиційні методи розвитку сили і м’язової маси. Характеристика динамічного і статичного режимів м’язової діяльності. Методи і засоби розвитку швидкісної та вибухової сили, активної та пасивної гнучкості.

Визначення динамічної та тактичної сили та м’язової маси спортсменів. Оволодіння методиками вимірювання динамічної, статичної та вибухової сили м’язів, кистьової та станової сили, обхватних розмірів тіла м’язів за допомогою антропометрії.

Методи і засоби вдосконалення фізичної підготовки в силових видах спорту. Основи побудови тренувань та розподілу навантажень в різних групах силових вправ у важкій атлетиці, пауерліфтингу, гирьовому спорті та культуризмі.

2-2. Технічна підготовка спортсменів.

Завдання технічної підготовки. Методи та засоби вдосконалення техніки иконання змагальних і спеціально-допоміжних вправ в силових видах спорту. Засоби термінової інформації і тренажери для вдосконалення техніки силових вправ.

2-3. Психологічна і морально-вольова підготовка спортсмена.

Завдання загальної психологічної підготовки перед тренуваннями та змаганнями. Управління нервово-психічним відновленням організму спортсменів. Методи і засоби виховання вольових якостей. Методи регулювання психічного стану спортсменів в різних умовах змагальної діяльності.

2-4. Змагальна, тактична, інтелектуальна і інтелектуальна підготовка.

Спрямованість і види змагань в залежності від свого місця в системі підготовки спортсменів. Особливості змагальної діяльності в залежності від виду спорту. Методи та засоби регулювання маси талі спортсменів в процесі підготовки до змагань. Загальна та спеціальна розминка на змаганнях. Стратегія та тактика змагальної діяльності. Завдання спеціальної тактичної підготовки. Методика визначення перших підходів і варіанти додавання ваги у важкоатлетів і пауерліфтерів. Особливості змагальної діяльності в культуризмі. Характеристика інтелектуальної та інтегральної підготовки спортсменів.

^ ТЕМА 3. РУХОВІ ЯКОСТІ ТА МЕТОДИКА РОЗВИТКУ В СИЛОВИХ ВИДАХ СПОРТУ.

Сила – як провідна фізична якість. Форми прояву сили. Поняття «внутрішнь м’язова ». та «міжм’язова» координація. Напрямки розвитку силових здібностей та збільшення м’язової маси.

Гнучкість – як фізична якість. Різновиди гнучкості стосовно силових видів спорту. Характер вправ, що застосовуються для розвитку гнучкості.

Витривалість. Різновиди витривалості спортсменів. Силова витривалість та методики її розвитку на прикладі гирьового спорту.

^ Координаційні здібності. Спритність – як фізична якість для оволодіння складно-координаційними рухами в СВС. Чинники, що ускладнюють координацію рухів (на прикладі в/атлетики). Види координаційних здібностей за особливостями прояву та критеріїв оцінки.

^ ТЕМА 4. ВІДНОВЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ В СИЛОВИХ ВИДАХ СПОРТУ

Раціональне харчування, режим, педагогічні, бальнеологічні, фізіотерапевтичні та лікарський контроль. Режим дня та характер харчування в силових видах спорту. Поняття про допінг і його шкідливий вплив.

^ ТЕМА 5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ У СВС.

Характеристика обладнання та інвентаря для занять у спеціалізованому залі силової підготовки.

Використання тренажерних пристроїв в підготовці спортсменів силових видів спорту.

Практичне засвоєння методик тренувань на тренажерах пристроях для розвитку максимальної сили та збільшення м’язової маси спортсменів СВС.


ІУ курс – 149 годин

^ Зміст навчального матеріалу

Всього годин

Лекції

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

Тема 1. Актуальні питання розвитку силових видів спорту

4

-

-

2

2

Тема 2. Особливості суддівства національних змагань

19

2

12

2

3

Тема 3. Структура і планування багаторічної підготовки спортсменів.

26

4

4

2

16

Тема 4. Спортивний відбір, орієнтація та селекція в ході багаторічної підготовки.

15

2

5

2

6

Тема 5. Прогнозування та моделювання спортивної діяльності

11

2

1

2

6

Тема 6. Основи професійної діяльності спортсменів і особливості підготовки в складі збірних команд.

14

2

2

2

8

Тема 7. Професійна діяльність тренера в силових видах спорту

10

2

4

2

2

Тема 8. Змагальна діяльність кваліфікованих спортсменів

22

2

2

2

16

Тема 9. Основи науково-дослідної роботи

16

2

2

2

10

Тема 10. Організація і проведення навчально-спортивної роботи з підлітками

7

2

2

-

3

РАЗОМ:

144

20

34

18

72


Тема 1. Актуальні питання розвитку силових видів спорту. Розвиток силових видів спорту в минулому році: основні тенденції, позитивні та негативні боки, нові положення в правилах змагань, в методиці тренувань, методичному забезпеченні. Аналіз головних змагань року (міжнародних і національних) за участю українських спортсменів.

^ Тема 2. Особливості суддівства національних змагань.

Календарний план спортивних міроприємств, положення і правила змагань. Методика призначення головної суддівської колегії. Діяльність оргкомітету при підготовці змагань. Особливості суддівства змагань на помості у складі суддівської бригади. Документація змагань і її підготовка. Визначення переможців та нагородження спортсменів. Підрахунок командних досягнень.

^ Тема 3. Структура і планування багаторічної підготовки спортсменів.

Тривалість та структура багаторічної підготовки спортсменів. Характеристика етапів підготовки в силових видах спорту. Раціональне співвідношення засобів підготовки. Перспективне і поточне планування спортивної підготовки. Тенденції зростання спортивних досягнень спортсменів з різними вагозростовими та віковими показниками. Особливості підготовки культуристів в річному циклі. Особливості підготовки спортсменів в ДЮСШ і СДЮШОР.

^ Тема 4. Спортивний відбір, орієнтація та селекція в ході багаторічної підготовки.

Визначення понять: відбір, орієнтація, селекція, придатність. Відбір і орієнтація на І етапі відбору (вітчизняна та Болгарська школи). Відбір і селекція на ІІ, ІІІ, ІУ і У етапах багаторічної підготовки. Вік спортсменів для початку спеціалізованої підготовки та терміни виконання нормативів МС, МСМК у представників силових видів спорту. Динаміка силових і морфологічних показників на етапах відбору. Засоби та методи відбору: загальні, інструментальні та спеціальні.

^ Тема 5. Прогнозування та моделювання спортивної діяльності. Короткострокове, середньострокове та надстрокове прогнозування. Вікові показники початку занять і досягнення граничних результатів у представників силових видів спорту. Методи прогнозування віковагових показників і спортивних досягнень засобами екстраполяцій, експертних оцінок і моделювання. Модельні характеристики спеціальної фізичної, технічної, психологічної, функціональної підготовленості, тренувального процесу та змагальної діяльності у спортсменів силових видів спорту.

Тема 6. Основи професійної діяльності спортсменів і особливості підготовки в складі збірних команд.

Особливості підготовки спортсменів в Віспах, ШВСМ, МЦОПах. Умови заключення контрактів зі спортсменами збірних команд. Особливості тренувальної і змагальної діяльності в період навчально-тренувальних зборів. Планування та організація НТЗ, основна документація збору, науково-методичне забезпечення збору.

^ Тема 7. Професійна діяльність тренера в силових видах спорту.

Теорія. Вимоги до сучасного наставника. Завдання, які вирішує тренер в підготовці спортсменів. Педагогічні здібності тренера та їх характеристика. Рівень педагогічної майстерності тренера, особисті якості, взаємовідносини з колективом. Особливості професійної діяльності тренера в підготовці важкоатлетів і пауерлифтерів.

Практика. Участь в роботі науково-практичної конференції фахівців важкої атлетики, засіданнях федерації важкої атлетики України. Відвідування Олімпійської навчально-тренувальної бази Конча-Заспа. Знайомство з методикою роботи тренерської ради збірної команди України з важкої атлетики та планування тренувальних навантажень. Знайомство з сучасною літературою з теорії та практики підготовки спортсменів високої кваліфікації.

^ Тема 8. Контроль та облік спортивного вдосконалення.

Система комплексного контролю в підготовці спортсменів. Характеристика методів педагогічного контролю. Етапний, поточний та оперативний контроль в силових видах спорту. Облік ефективності спортивної підготовки. Документи обліку спортивного вдосконалення. Вимоги до тестових вправ. Контроль за рівнем спеціальної фізичної та технічної підготовленості спортсменів. Контроль за тренувальними навантаженнями та змагальною діяльністю спортсменів.

^ Тема 9. Діяльність міжнародних і національних федерацій в силових видах спорту.

Структура міжнародних і національних федерацій в силових видах спорту. Мета та завдання роботи, структура керівних органів ІВФ і їх функції. Робота європейської федерації важкої атлетики. Діяльність Федерації важкої атлетики України. Особливості роботи тренерської ради та колегії суддів, науково-методичної комісії.


3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПІДГОТОВКА
^

І-й рік навчанняНадбання умінь та навичок відбирати, опрацьовувати та аналізувати джерела спеціальної літератури, користуватися методами опитування, анкетування та опрацювання їх підсумків.


2-й рік навчання

Знайомство з пристроями та приладами термінової інформації для контролю за процесом навчання силовим вправам: за допомогою крейдяного та струменевого наконечників, пристрою для визначення висоти піднімання штанги.

Надбання умінь та навичок користуватися методами спостережень, антропометрії, анкетування, пульсометрії, визначення АТ, каліперметрії, гоніометрії, реєстрації траєкторії руху, кистьової та станової динамометрії. Умови опрацювання протоколів досліджень.


3-й рік навчання

Оволодіння уміннями та навичками визначати динамічну, статичну і вибухову силу м’язів спортсменів за допомогою динамографів і пристрою Абалакова.

Ознайомлення та проведення частини педагогічного експерименту з використанням контрольного тестування в спеціально допоміжних вправ, визначення показників вибухової сили м’язів ніг, гоніографії, каліперметрії, динамометрії, пульсометрії та АТ.

Оволодіння уміннями та навичками опрацювання протоколів досліджень з подальшим складанням схем, таблиць, графіків, малюнків, звітів у двох і більше гуртках досліджень. Оформлення висновків і методичних рекомендацій.


4-й рік навчання.


Оволодіння уміннями та навичками користування найпростішими методами відбору. Визначення зовнішніх морфологічних показників, фізичних можливостей, тестування швидкісних і силових якостей, визначення гнучкості. Облік вагозростових даних, визначення психологічної стійкості до тренувальних навантажень.

Оволодіння методами прогнозування вікозростових і морфлогічних показників, спортивних досягнень методами екстраполяції, експертних оцінок і моделювання.


^ Перелік умінь і навичок, які повинні отримати студенти


 1. Оволодіння навичками побудови програм підготовки для спортсменів спортивних шкіл, спортивних клубів та ШВСМ.

 2. Оволодіння навичками користування засобами відновлення у процесі побудови програм підготовки.

 3. Набуття умінь та навичок в роботі суддівської бригади на змаганнях національного рівня (на посадах: секретар – дублера, помічника секретаря, секретаря-хронометриста, судді при учасниках, судді на табло тощо).


^ Основи науково-дослідної роботи, практичні вміння та навички, які мають отримати студенти

1. Оволодіння уміннями та навичками визначити вплив занять з обтяженнями на організм осіб різного віку та статті за допомогою пульсометрії, визначення АТ, частоти дихання тощо.

2. Оволодіння уміннями та навичками визначити рівень фізичної підготовленості осіб різного віку та статі, що займаються атлетизмом чи шейпінгом з подальшим аналізом рівня функціональної підготовленості та корекції тренувальних навантажень.

3. Навчитися складати раціон харчування осіб, що займаються силовими видами спорту з урахуванням фармакологічних засобів відновлення, що дозволені до вживання.


^ Ситуаційні задачі до комплексних контрольних завдань


1. Спортсмен вагової категорії 91кг. скаржиться на погану працездатність, втому, небажання займатися силовими вправами. Аналіз щоденника тренувань спортсмена показав, що загальне навантаження обрано вірно. Однак підрахунок кількості виконаних спроб 90% ваги та більше показали, що вони складають у підготовчому періоді – 4,5%, а у змагальному – 2,5%. Як Ви вважаєте, в чому причина низької працездатності і втоми спортсмена? Чи вірно застосував рекомендації щодо виконання спроб 90% ваги та більше? Хто з фахівців розробляв модельні показники кількості піднімань ваги 90% та більше?

2. Спортсмен вагової категорії – 83кг. має краще досягнення у ривку – 120кг., у ривку з напівприсідом – 100кг., ривку із вису – 115кг., присіданні зі штангою на випростаних догори руках – 130кг. Розрахуйте передбачений результат у ривку з використанням таблиці модельних показників у спеціально-підготовчих вправах. Хто з фахівців розробляв такі модельні показники? Назвіть не менше 3-х першоджерел, де містяться рекомендації з модельних показників у спеціально-підготовчих вправах.

3. Ефективність виконання змагальних спроб впливає на змагальний результат важкоатлета. Складіть варіанти додавання ваги та таких умов:

а) після успішної спроби спортсмен не зробив замовлення наступної ваги;

б) після невдалої спроби спортсмен не зробив замовлення наступної ваги,

в) у першій спробі спортсмен підняв 110кг., а у другій замовив 113, 5кг. (рекордна вага). Чи має він на це право? Що говорять правила змагань на цю тему?

4. Вас призначили головним суддею змагань обласного рівня. Хто крім Вас повинен входити до складу ГСК? За який термін до початку змагань призначається склад ГСК? Коли на Ваш погляд, ГСК має право закінчити свою роботу? Якими суддівськими документами повинні керуватися члени ГСК?

5. Вам треба скласти раціональний харчовий раціон для спортсменів, що займаються силовими видами спорту. Назвіть кількість склад білків, жирів та вуглеводів та їх щодобову потребу. Які, на Ваш погляд, вітаміни треба вживати за умовами важких силових тренувань? Назвіть 3 першоджерела, де наведені рекомендації по збалансованому харчуванню спортсменів.

6. У процесі селекційних заходів на 4 етапі багаторічної підготовки Ви отримали завдання визначити товщину жирового шару тіла важкоатлета. За допомогою яких з наведених далі методик можна це зробити: міотонометрія, спірографія, електро-кардіографія, каліперметрія, динамо-метрія? Розкрийте методику визначення товщини жирового шару спорт-смена. Що вона дає?


^ Теми рефератів для самостійної роботи студентів


Особливості побудови річного макроциклу підготовки з обраного виду спорту 2 год.

Особливості побудови мезоциклу підготовчого періоду в обраному виду спорту 2 год.

Особливості побудови мезоциклу змагального періоду в обраному виді спорту 2 год.

Умови організації та проведення послідовних і паралельних педагогічних експериментів в обраному виді спорту 2 год.

Умови побудови узагальнених і індивідуальних моделей підготовленості спортсменів в обраному виді спорту 2 год.

Особливості використання педагогічних засобів відновлення в обраному виді спорту 12год.


Усього: 22 годин


Список рекомендованої навчальної та довідкової літератури


 1. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. – М.: ФиС, 1978. – 223 с.

 2. Бельский И.В. Основы спеиальной силовой подготовки высококвалифицированных спортсменов в тяжелоатлетических видах спорта. – Минск: Технопринт, 2000. – 206с.

 3. Вейдер Джо. Система построения тела. – М.: ФиС, 1991. – 112 с.

 4. Дворкин Л.С. Тяжелая атлетика [Текст]: учебник для вузов /Л.С.Дворкин; 1-я и 2-я главы – Л.С.Дворкин, А.П.Слободян. – М.: Советский спорт, 2005. – 600 с.

 5. Ефимов А.А., Олешко В.Г. Основы теории атлетизма. – К., КГИФК, 1992. – 28 с.

 6. Лапутин Н.П., Олешко В.Г. Управление тренировочным процессом тяжелоатлетов. – К.: Здоровье, 1982. – 120 с.

 7. Медведев А.С. Система многолетней тренировки в тяжелой атлетике. Учебное пособие для тренеров. – М.: ФиС, 1986. – 272 с.

 8. Основы управления подготовкой юных спортсменов. /Под ред. М.Л.Набатниковой/. – М.: ФиС, 1982. – 280 с.

 9. Поляков В.А., Воропаев В.Г. Гиревой спорт. Метод.пособие. – М.: ФиС, 1980. – 80 с.

 10. Платонов В.Н. Подготовка квалифицированных спортсменов. – М.: ФиС, 1986. – 286 с.

 11. Плехов В.М. Возьми в спутники силу. – М.: ФиС, 1988. – 240 с.

 12. Теория спорта. /Под.ред. В.Н.Платонова/. – К.: Высшая школа, 1987. – 424 с.

 13. Тяжелая атлетика и методика преподавания. - /Под ред. А.С. Медведева/. – М.: ФиС, 1986. – 112 с.

 14. Тяжелая атлетика. Учебник для институтов физической культуры. - /Под ред. А.Н. Воробьева/. – М.: ФиС, 1988. – 238 с.

 15. Тяжелоатлеты Украины. /Драга В.В., Кравцов П.Н./. – К.: доровье, 1985. – 176 с.

 16. Хартманн Ю., Тюннеманн Х. Современная силовая тренировка. – Берлин, Шпортферлаг, 198. – 334 с.

 17. Черняк А.В. Методика планирования тренировки тяжелоатлета. – М.: ФиС, 1978. – 136 с.

 18. Шубов В.М. Красота силы. – М.: Сов. спорт., 1990. – 59 с.^ ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедра атлетичних видів спорту


РЕЦЕНЗІЯ

на «Навчальну програму» з дисципліни

«Теорії і методики обраного виду спорту»

студентів І-ІУ курсів факультету спорту,

які спеціалізуються в атлетичних видах спорту


«Навчальна програма» для даної дисципліни розроблена для підготовки фахівців з кваліфікованим рівнем «бакалавр».

За представленою «Навчальною програмою» навчальний процес, який складається із теоретичних, методичних і практичних занять дозволяє озброїти студентів сучасними знаннями, сформувати в них професійні вміння, навички для самостійної педагогічної діяльності.

Лекційний курс складений з урахуванням сучасного стану теорії та практики силових видів спорту, а також матеріалу, який засвоюють студенти при вивченні інших профільних дисциплін.

Матеріал практичних занять спрямований на закріплення отриманих на лекціях, знань і формування в студентів професійних вмінь і навичок для самосійної педагогічної діяльності за обраною спеціальністю.

За структурою, формою і змістом «Навчальна програма» з дисципліни «Теорії і методики обраного виду спорту», яку представив доц. Мартин В.Д. може бути використана у навчальному процесі студентів факультету спорту.


Рецензент

Зав.кафедрою ВВС,

Доцент М.М.Чаплінський


^ ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедра атлетичних видів спорту


РЕЦЕНЗІЯ

на «Навчальну програму» з дисципліни

«Теорії і методики обраного виду спорту»

студентів І-ІУ курсів факультету спорту,

цикл силових видів спорту


«Навчальна програма» складена у відповідності до вимог ступеневої підготовки фахівців з кваліфікаційним рівнем «Бакалавр».

Навчальний процес з дисципліни розроблений з урахуванням поступового оволодіння студентами знань, вмінь і навичок з всіх напрямків спортивно-педагогічної діяльності та підготовки спортсменів з силових видів спорту з урахуванням їх особливостей.

Лекційний матеріал охоплює основні теми даної спеціалізації, ґрунтується на основних положеннях сучасної теорії і методики силових видів спорту, при цьому планомірно розподілений по роках навчання.

Засвоєння дидактичного матеріалу на практичних заняттях в повному обсязі дозволяє студентам виконати вимоги, що поставлені перед даною дисципліною і підвищити особистий рівень спортивної кваліфікації.

Представлена «Навчальна програма» розроблена зав.кафедрою АВС, доцентом Мартином В.Д. за структурою, змістом, відповідає встановленим вимогам і може бути впроваджена у навчальний процес факультету спорту ЛДУФК


Рецензент

Доцент кафедри АВС П.П.Ревін


Схожі:

Програма З дисципліни Теорія І методика викладання обраного виду спорту iconКафедра спорту та допризовної підготовки „затверджую”
Назва дисципліни Програма з навчальної дисципліни. „Теорія та методика обраного виду спорту” дз пнпу імені К. Д. Ушинського, 2012...
Програма З дисципліни Теорія І методика викладання обраного виду спорту iconРобоча програма
Робоча навчальна програма з дисципліни „Теорія І методика обраного виду спорту” (Тімовс) для студентів І курсу передбачає формування...
Програма З дисципліни Теорія І методика викладання обраного виду спорту iconРобоча програма
Робоча навчальна програма з дисципліни „Теорія І методика обраного виду спорту” (Тімовс) для студентів ІІ курсу передбачає формування...
Програма З дисципліни Теорія І методика викладання обраного виду спорту icon«Теорія І методика обраного виду спорту»
Програма забезпечує опанування знаннями, вміннями І навичками, які є достатніми для проведення планування, організації, обліку та...
Програма З дисципліни Теорія І методика викладання обраного виду спорту icon«Теорія І методика обраного виду спорту»
Програма забезпечує опанування знаннями, вміннями І навичками, які є достатніми для проведення планування, організації, обліку та...
Програма З дисципліни Теорія І методика викладання обраного виду спорту iconТеорія та методика викладання історії (за вимогами кредитно-модульної системи) Одеса – 2011 удк ббк теорія та методика викладання історії
Теорія та методика викладання історії. Програма навчального курсу. Пнпу ім. К. Д. Ушинського, 2011. – 17 с
Програма З дисципліни Теорія І методика викладання обраного виду спорту iconЛьвівський державний університет фізичної культури
Дисципліна „Теорія І методика обраного виду спорту” (Тімовс) зі спеціалізації спортивної боротьби займає провідне місце серед інших...
Програма З дисципліни Теорія І методика викладання обраного виду спорту iconКафедра спорту та допризовної підготовки „затверджую”
Назва дисципліни Програма з навчальної дисципліни. – «Теорія та методика викладання плавання» дз пнпу імені К. Д. Ушинського, 2010...
Програма З дисципліни Теорія І методика викладання обраного виду спорту iconКафедра спорту та допризовної підготовки „затверджую”
Назва дисципліни Програма з навчальної дисципліни – “Теорія І методика викладання легкої атлетики дз пнпу імені К. Д. Ушинського,...
Програма З дисципліни Теорія І методика викладання обраного виду спорту iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
«загальні основи педагогіки», «дидактика», «теорія виховання». «історія педагогіки», «методика викладання української мови», «методика...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи