«Проблеми української термінології СловоСвіт 2012», яка відбудеться в Національному університеті «Львівська політехніка» icon

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2012», яка відбудеться в Національному університеті «Львівська політехніка»
Скачати 61.48 Kb.
Назва«Проблеми української термінології СловоСвіт 2012», яка відбудеться в Національному університеті «Львівська політехніка»
Дата27.08.2012
Розмір61.48 Kb.
ТипРегламент


Шановн

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

XІI Міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології

СловоСвіт 2012»,

яка відбудеться в Національному університеті «Львівська політехніка»

27–29 вересня 2012 року
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
 • Теоретичні засади термінознавства та лексикографії

 • Лексикографія та міжмовні зв’язки

 • Нормування та стандартизація термінології

 • Термінологія природничих знань (фізична, хеміко-біологічна, технічна, охорони здоров’я, сільськогосподарська тощо)

 • Термінологія гуманітарних знань (мовознавча, суспільно-політична, правнича, військово-спортивна, філософсько-богословська тощо)

РЕГЛАМЕНТ
 • Доповідь на пленарному засіданні – 20 хв.

 • Доповідь на секційному засіданні – 10 хв.

 • Виступ у дискусії, повідомлення – 5 хв.^ ЯК ОФОРМИТИ СТАТТЮ
 1. Обсяг статті: не менше 3-х сторінок (у Вісник – не менше 5-ти сторінок).

 2. Структура статті має відповідати вимогам до фахових видань України й складатися з таких частин: 1) суть проблеми; 2) аналіз останніх досліджень та публікацій; 3) формулювання мети статті; 4) виклад основного матеріялу; 5) висновки; 6) перелік літератури.

 3. Текстовий редактор: MS Word, формат файла rtf.

 4. Сторінка формату А4 (210х297 мм); поля: ліве – 1,8 см, праве – 2,5 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2,7 см.

 5. Текст: шрифт Times New Roman, розмір 12; у разі використання інших шрифтів треба подати їх елек-тронні версії. Міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка – 1 см. Посилання на літературу в тексті подавати за зразком: [7, с. 19; 8, с. 237; 12]. Підзаголовки виокремлювати грубим шрифтом Times New Roman розміру 11 посередині рядка.

 6. Рядки: 1-й рядок справа – номер УДК (грубий шрифт); 2-й справа – ім’я та прізвище автора (грубий шрифт); 3-й справа – повна назва організації; через рядок – посередині назва статті (грубий шрифт, розмір 14); через рядок – справа похилим шрифтом: знак ©, автор(и), рік видання; через рядок – анотація українською мовою (до 60-ти слів); через рядок – анотація англійською мовою (до 60-ти слів); після анотацій перелічити ключові слова кожною мовою (до 8-ми слів); через рядок – текст статті. 1. Нумерований перелік літератури подати в кінці статті одним абзацом через крапку з комою (шрифт похилий) у порядку посилання, оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

 2. Рисунок (діаграма): у форматі TIF, JPG або BMP з роздільною здатністю від 300 dpi додатково подати окремим файлом; рисунок, виконаний засобами MS Word, згрупувати в один об’єкт; розмір шрифту – 10.

 3. Таблиці: у форматі МS Word; заголовок подати над таблицею справа похилим шрифтом, напр., Таблиця 1; назва таблиці – у наступному рядку посередині грубим шрифтом.

 4. У тексті не використовувати переноси та автоматичну нумерацію приміток.

 5. Обов’язковий підпис автора (-ів) у кінці статті.Зі зразком оформлення статті та переліку літератури можна ознайомитися на інтернет-сторінці tc.terminology.lp.edu.ua

Редколегія не розглядатиме статтю, оформлену з порушенням вимог або яка не відповідає тематиці конференції.

За рекомендацією редколегії статтю буде опубліковано або в збірнику наукових праць конференції, або у Віснику Національного університету «Львівська політехніка» серія «Проблеми української термінології», який є в переліку фахових видань.

Після конференції опубліковані статті будуть розміщені на інтернет-сторінці ТК СНТТ.
^ ЯК ПОДАТИ МАТЕРIЯЛИ • Комплект матеріялів:

1) два роздруки статті, оформленої за правилами (див. Як оформити статтю);

2) електронна форма статті;

3) дві засвідчені рецензії (внутрішня та зовнішня) від фахівців із науковим ступенем (принаймні одна від філолога) за усталеними вимогами (акту-альність, новизна, значення, недоліки, рекомен-дації). Якщо автор бажає опублікувати статтю у збірнику наукових праць конференції – рецензії не потрібні;

^ 4) заповнена Анкета учасника;

5) два конверти з марками. • Для авторів з Львівської політехніки – на першій сторінці статті підпис завідувача кафедри з дозволом до друку, для інших авторів – супровідний лист на бланку організації на ім’я проректора з наукової роботи НУ «Львівська політехніка» із проханням дозволити публікацію статті. • Після повідомлення про прийняття статті до публікації автори мають оплатити за видання кожної сторінки 20 грн. та організаційний внесок 65 грн. (гроші переказувати на адресу оргкомітету, секретареві Ользі Володимирівні Мацейовській) • Матеріяли надіслати до 15 червня 2012 р. на адресу оргкомітету конференції; після зазначеного терміну (але не пізніше 15 липня) оплата за кожну сторінку – 40 грн.

^ АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ


НУ «Львівська політехніка», гол. корпус, к. 237,

вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна

тел./факс: (032) 2582-256

е-пошта: rytsar@polynet.lviv.ua

інтернет-сторінка: www.tc.terminology.lp.edu.ua
^ Рекламні матеріяли


У друкованих виданнях конференції можна розмістити рекламні матеріяли, що відповідають тематиці конференції. Матеріяли подавати за вимогами до оформлення статті (пп. 3, 4, 5, 8).

Оплата за розміщення реклами:

 • одного рядка – 20 грн.

 • половини сторінки – 100 грн.

 • цілої сторінки – 150 грн.

ПРОЖИВАННЯ


Інформацію про готелі Львова розміщено в інтернеті: http://hotels24.lviv.ua

Організатори можуть забронювати місце в готелі-гуртожитку НУ «Львівська політехніка» (вул. Відкрита, 1, корп. 10, тел. (032) 238-60-20). Для цього необхідно зробити потрібну позначку в анкеті та подати її в оргкомітет.

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України

Держспоживстандарт України

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості

Національний університет «Львівська політехніка»

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

Наукове товариство імені Тараса Шевченка

Львівське відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка

Український термінологічний центр Америки (США і Канади)


XІI Міжнародна

наукова конференція


ПРОБЛЕМИ

УКРАЇНСЬКОЇ

ТЕРМІНОЛОГІЇ

СловоСвіт 2012


ПОВІДОМЛЕННЯ


www.tc.terminology.lp.edu.ua


«Мова нашого люду є така, що в ній [з]найдемо гідні засоби термінології,

хоч би для десяти народів»

І. Г. Верхратський
27–29 вересня 2012 р.

Україна, Львів

Схожі:

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2012», яка відбудеться в Національному університеті «Львівська політехніка» icon«Проблеми української термінології СловоСвіт 2012», яка відбудеться в Національному університеті «Львівська політехніка»
Термінологія природничих знань (фізична, хеміко-біологічна, технічна, охорони здоров’я, сільськогосподарська тощо)
«Проблеми української термінології СловоСвіт 2012», яка відбудеться в Національному університеті «Львівська політехніка» iconШановний(а) п. Інформуємо Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка»
Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка» 15 16 вересня 2011 р відбудеться ІІ міжнародна науково-практична...
«Проблеми української термінології СловоСвіт 2012», яка відбудеться в Національному університеті «Львівська політехніка» iconШановний(а) п. Інформуємо Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка»
Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка» 19 20 вересня 2013 р відбудеться ІІІ міжнародна науково-практична...
«Проблеми української термінології СловоСвіт 2012», яка відбудеться в Національному університеті «Львівська політехніка» iconШановний(а) п. Інформуємо Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка»
Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка» 19 20 вересня 2013 р відбудеться ІІІ міжнародна науково-практична...
«Проблеми української термінології СловоСвіт 2012», яка відбудеться в Національному університеті «Львівська політехніка» iconШановний(а) п. Інформуємо Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка»
Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка» 19 20 вересня 2013 р відбудеться ІІІ міжнародна науково-практична...
«Проблеми української термінології СловоСвіт 2012», яка відбудеться в Національному університеті «Львівська політехніка» iconШановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства»,...
«Проблеми української термінології СловоСвіт 2012», яка відбудеться в Національному університеті «Львівська політехніка» iconПроблеми української термінології
Вкажіть, чи плануєте зупинитися в готелі-гуртожитку ну «Львівська політехніка», та зазначте кількість місць для бронювання
«Проблеми української термінології СловоСвіт 2012», яка відбудеться в Національному університеті «Львівська політехніка» iconДуховно – моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід”, яка відбудеться у Національному університеті „Острозька академія”
Яка відбудеться у Національному університеті „Острозька академія” на гуманітарному факультеті
«Проблеми української термінології СловоСвіт 2012», яка відбудеться в Національному університеті «Львівська політехніка» iconОрганізатори конференції національний університет «Львівська політехніка» проблематика (секції)
З 20 по 22 листопада 2012 року в Національному університеті «Львівська політехніка» буде про­ведено іv-ту Науково-практичну конференцію...
«Проблеми української термінології СловоСвіт 2012», яка відбудеться в Національному університеті «Львівська політехніка» iconОрганізатори конференції національний університет «Львівська політехніка» проблематика (секції)
З 20 по 22 листопада 2012 року в Національному університеті «Львівська політехніка» буде про­ведено іv-ту Науково-практичну конференцію...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи