Гах Роман м. Тернопіль деякі аспекти впливу польської системи фізичного виховання на становлення І розвиток фізичного виховання в україні (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) icon

Гах Роман м. Тернопіль деякі аспекти впливу польської системи фізичного виховання на становлення І розвиток фізичного виховання в україні (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)
Скачати 32.31 Kb.
НазваГах Роман м. Тернопіль деякі аспекти впливу польської системи фізичного виховання на становлення І розвиток фізичного виховання в україні (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)
Дата27.08.2012
Розмір32.31 Kb.
ТипДокументи

УДК 37.037(438) «ХІХ/ХХ»

Гах Роман

м. Тернопіль


ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ПОЛЬСЬКОЇ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛ. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.)


Вихід національної освіти на загальноєвропейський рівень, гуманізація й демократизація навчально-виховного процесу у загальноосвітніх школах України, застосування нових педагогічних технологій, пошук найоптимальніших концептуальних підходів до розвитку національної освіти, зумовлюють зростання наукового і практичного інтересу до вивчення зарубіжного досвіду у сфері освіти. Таким чином, вивчення зарубіжних систем освіти (перш за все європейських), об’єктивний аналіз і пошуки освітніх зразків і досягнень, з одночасним врахуванням національних особливостей і власних здобутків у цій галузі сприятиме успіху вітчизняній освітній реформі у складних економічних умовах.

Фізичне виховання є однією з найстарших форм впливу суспільства на дитину. Виростаючи з ігрової діяльності, пройшовши етап виживання і забезпечення життєдіяльності, увібравши в себе елементи військової підготовки, акумулювавши традиції олімпійських ігор, врешті-решт, фізичне виховання посіло своє почесне місце в педагогічних системах як невід’ємний елемент культури.

Варто зауважити, Польща є найближчою нам за географічним положенням, культурою, багатовіковими історичними зв’язками та слов’янським менталітетом. Ця країна має цікаві традиції та великий досвід у розвитку системи фізичного виховання, оскільки ідеї обов’язкового фізичного виховання у системі шкільної освіти розглядались ще у 1773 році в Уставі Комісії народної світи. Вони також були обґрунтовані в одній з перших в Європі монографій польського вченого-лікаря Є.Снядецького «Про фізичне виховання дітей». Вже в другій половині ХІХ ст. для польських шкіл актуальною була проблема предмету гімнастики у загальноосвітніх школах.

Протягом багатьох століть плече з плече проживало польське та українське населення на території Галичини. Два сусідніх народи генерували свою історію невідокремлено один від одного. Так і системи фізичного виховання розвивалися невіддільно – маючи спільні риси, все ж зберігали свою самобутність. У щоденному житті в обох середовищах активну участь брали також євреї, вірмени та німці. З бігом часу зростала народна свідомість українського суспільства. На нашу думку виникнення польської народної свідомості дещо випереджувало аналогічний процес в Україні. Тому деякі рішення, зв’язані з творенням деяких ідей і українських установ, були на зразок польських рішень, у тому числі в сфері еволюції української фізичної культури. Часова відмінність в культурно-творчих процесах не була дуже великою. В означений нами період обидва народи підлягали австрійському праву і розвивалися згідно з рівнем своїх політичних лідерів а також прошарком інтелігенції. Великий вплив на суспільний розвиток також мала церква, в польському середовищі – католицька, в українському православна та греко-католицька. Збільшення кількості українського і польського населення також залежало від кількісної переваги в користуванні мовою в даному середовищі. В галицьких умовах поляки були політично упривілейовані. Польська домінація а також невдалі починання довести до порозуміння привели до перманентного конфлікту в польсько-українських інтересах. Незважаючи на те, що тривалість присутності обох народів на території Галичини належить ствердити, що відносини мали характер географічної, історичної, політичної, етнічної, суспільної, релігійної та культурної межі.

Відношення польського руху фізичного виховання та спорту до подібних українських структур було байдужим. Польська влада дещо гальмувала розвиток українського фізичного виховання. Такий стан речей дуже часто негативно позначався на діяльності українських гімнастино-спортивних організаціях, які могли бути потенційними союзниками на шляху до порозуміння. В діяльності польських і українських спортивних організацій, які діяли одне біля одного, було багато прикладів позитивного співробітництва. Ці відносини псувала антагоністична політика, яка була вимушена пригнічувати діяльність спортивних організацій.

Таким чином, головними причинами, які мали негативний вплив на становлення та розвиток українського фізичного виховання були політичні умови, пов’язані з безперервними прагненнями створення української держави. Такий стан речей сприяв негативним суспільним відносинам, з однієї сторони українська патріотична діяльність, а з другої репресійна діяльність польської влади. Створена ситуація на межі існування обох народів не дозволяла асимілюватися, проводилась політика неможливості співіснування цих народів.


Література


1. Gaj J. Dzieje kultury fizycznej w Polsce / Jerzy Gaj, Kajetan Hadzelek. – Poznan: Akademia wychowania fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. – 1997. – 293 s.


2. Wroczynski R. Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu / Ryszard Wroczynski. – Wroclaw: Wydawnictwo BK. – 2003. – 335 s.

3. Zaborniak S. Kultura fizyczna ludnosci ukrainskiej na ziemiach polskich (1868 - 1939) / Stanislaw Zaborniak. – Rzeszow: Wydawnictwo uniwersytetu Rzeszowskiego. – 2007. – 543 s.

Схожі:

Гах Роман м. Тернопіль деякі аспекти впливу польської системи фізичного виховання на становлення І розвиток фізичного виховання в україні (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) iconСистема фізичного виховання (ФВ) як поняття теорії фізичного виховання
Сучасний стан та перспективи реформування національної системи фізичного виховання в україні
Гах Роман м. Тернопіль деякі аспекти впливу польської системи фізичного виховання на становлення І розвиток фізичного виховання в україні (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "фізичне виховання" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
Поняття про засоби фізичного виховання. Фізична вправа – основний І специфічний засіб фізичного виховання
Гах Роман м. Тернопіль деякі аспекти впливу польської системи фізичного виховання на становлення І розвиток фізичного виховання в україні (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "спорт" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
...
Гах Роман м. Тернопіль деякі аспекти впливу польської системи фізичного виховання на становлення І розвиток фізичного виховання в україні (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) iconПитання до самостійної роботи для студентів ІV курсу Інституту фізичного виховання І спорту Спеціальність «Фізичне виховання»
Поняття про засоби фізичного виховання. Фізична вправа – основний І специфічний засіб фізичного виховання
Гах Роман м. Тернопіль деякі аспекти впливу польської системи фізичного виховання на становлення І розвиток фізичного виховання в україні (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) iconФакультет фізичного виховання та спорту
Дисципліна «Теорія І методика фізичного виховання» є основною І профілюючою в навчальному плані підготовки фахівців з фізичного виховання...
Гах Роман м. Тернопіль деякі аспекти впливу польської системи фізичного виховання на становлення І розвиток фізичного виховання в україні (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) iconПоложення «Про переведення» на наступний освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки «Спеціаліст» та «Магістр»
...
Гах Роман м. Тернопіль деякі аспекти впливу польської системи фізичного виховання на становлення І розвиток фізичного виховання в україні (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) iconМетодичні вказівки до практичних занять з фізичного виховання для студентів першого курсу медичного факультету, надані на розгляд кафедрою фізичного виховання Дондму
Добровольська Н. О., Федорова Г. В., Калмикова В.І., Паламарчук М. О., Вітовський В. С., Кувшинчіков І. М., Гуржеєва Н.І., Начата...
Гах Роман м. Тернопіль деякі аспекти впливу польської системи фізичного виховання на становлення І розвиток фізичного виховання в україні (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) iconЗасоби фізичного виховання як складові даного педагогічного процесу. Аналіз підходів до класифікації засобів фізичного виховання, та ознак цих класифікацій
Тема: сучасна систематика засобів І методів фізичного виховання, проблематика їх удосконалення. Концепція побудови занять у фізичному...
Гах Роман м. Тернопіль деякі аспекти впливу польської системи фізичного виховання на становлення І розвиток фізичного виховання в україні (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) iconПроблематика точної постановки завдань у фізичному вихованні. Аналіз сутнісного змісту принципів, що регламентують процес фізичного виховання
Чинники, що визначають мету фізичного виховання (біологічні І соціальні потреби особистості, потреби суспільства). Специфічність...
Гах Роман м. Тернопіль деякі аспекти впливу польської системи фізичного виховання на становлення І розвиток фізичного виховання в україні (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) iconНосаль А. Г. Педагогічні аспекти фізичного виховання молоді в спадщині А. С. Макаренка
Педагогічні аспекти фізичного виховання молоді в спадщині А. С. Макаренка/А. Г. Носаль// Вісн. Луган нац ун-ту імені Тараса Шевченка....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи