М. Стаханов Соціальна реабілітація дітей та молоді icon

М. Стаханов Соціальна реабілітація дітей та молоді
Скачати 51.29 Kb.
НазваМ. Стаханов Соціальна реабілітація дітей та молоді
Дата28.08.2012
Розмір51.29 Kb.
ТипДокументи

УДК 316.614-053.6

Гречуха Євген

м.Стаханов

Соціальна реабілітація дітей та молоді

Через несприятливі обставини з’являються різноманітні відхилення у соціалізації, що відображаються у прояві неадекватної поведінки і ставлення дітей та молоді до норм і

вимог всієї системи суспільних відносин, в які включається людина на кожному етапі її становлення і розвитку.

Відхилення у соціалізації, за яких дезадаптація носить антисуспільний характер, що суперечить нормам моралі та права, має назву десоціалізації.

Основною ознакою десоціалізації є відчуження індивіда від соціальних інститутів, які виступають основними носіями установлених норм, моралі і прав. У такій ситуації

відбувається вплив різних асоціальних і злочинних субкультур із власними, корпоративними нормами і цінностями, які носять антигромадський характер.

Розроблення цієї проблеми продовжили А. Макаренко та С. Шацький, які у 20-ті роки заклали основні принципи соціальної роботи з важковиховуваними дітьми і підлітками [1].

В основі їхньої педагогічної теорії, підтвердженої багаторічною практикою, лежить ідея створення педагогом виховного соціального середовища. С. Шацький вважав, що одним з них можуть стати клуби за інтересами, які дають змогу дітям і підліткам розкрити "свої інстинкти", особливо соціальні інстинкти, суть яких полягає у прагненні вчитися життю, пристосовуватися до життя, оволодівати соціальним досвідом, включатися в соціалізацію.

У 60-ті роки минулого сторіччя простежується тенденція до поглибленого вивчення аналізованої проблеми, зокрема, у психологічному, соціально-правовому і медичному

аспектах. Причому причини девіантної поведінки вбачалисяв особливостях вікового розвитку особистості, у відчуженні від "нормальних" дітей, своєрідності прояву протесту проти "пригнічення" їхніх інтересів тощо.

В.Сухомлинський запропонував інший метод — використання різноманітних засобів стимулювання самовихован-ня особистості [3]. В його рекомендаціях домінантною вис-

тупає орієнтація на індивідуальний стиль побудови педагогічного процесу, на гуманізацію засобів виховання девіантних підлітків.

Процес перевиховання є довготривалим і складним,він передбачає: вивчення середовища, в якому виховувалась особистість; аналіз позитивних і негативних рис характеру індивіда; формування позитивної установки і усунення недоліків у його загальному розвитку; прискорення позитивних начал, наявних в особистості.Поступово термін "перевиховання" починає заміщуватися терміном "реабілітація", що означає "відновлення"(Франція); паралельно висувається термін "нормалізація"(Данія, Швеція). Термін "реабілітація" набуває міжнародного визнання, що призводить до появи понять: медична реабілітація,психологічна реабілітація, педагогічна реабілітація,соціальна реабілітація. Причому соціальна реабілітація передбачає відновлення соціальних відхилень, порушених

зв’язків і відносин із середовищем. Зазначені види реабілітації мають багатий і різноманітний зміст. Вони є своєрідним відображенням соціально-педагогічного оптимізму і гуманізму.Суть реабілітаційного підходу у соціальному середовищі визначається як комбіноване і координоване застосування медичних, соціальних, педагогічних, професійних заходів, спрямованих на компенсацію дефекту, соціального відхилення.

Важливими принципами у соціально-педагогічній реабілітації є:

1) заміна домінуючого у виховній роботі педагога на

самого вихованця, який визначає зміст і методи роботи пе-

дагога;

2) орієнтація на потенційну соціально-психологічну повноцінність особистості, котра реабілітується, і повернення її у звичне соціальне середовище;

3) постійне вивчення так званої "винятковості" індивіда в процесі корекційно-реабілітаційної роботи має здійс-нюватися у тісній взаємодії педагога і психолога.Поняття соціальна реабілітація дітей девіантної поведінки можна визначити як своєрідну систему, яка забезпечує відновлення у них порушених соціальних зв’язків і відносин, ідентифікацію індивіда як суб’єкта власної життєдіяльності.

Вітчизняна превентивна практика, на відміну від Заходу, де панує корекційно-реабілітаційна робота, побудована на індивідуальних діагностично-корекційних психологічних програмах, досить тривалий час мала чітку спрямованість на створення педагогічно організованого середовища.Зокрема, за методикою А. Макаренка ресоціалізуючим фактором виступає колектив завдяки включенню підлітка в систему гуманізованих міжособистісних відносин[1]. Соціальна реабілітація в такій ситуації відбувалася за рахунок__"паралельного" впливу колективу, який виконував ресоціалізаційну функцію.Ця методика, як свідчить практика, досить успішно спрацьовує і в тимчасових колективах, і в різних дозвіллєвих соціально-педагогічних центрах та клубах.На сучасному етапі виділяють такі принципи соціально-педагогічної реабілітації: опора на позитивні якості особистості;· реабілітація потреби дитини чи підлітка у самоствердженні;· формування в них життєвих прагнень; розвиток корисних інтересів і вищих духовних цінностей вихованця, ось тут-то педагогам потрібно сповна використовувати можливості бібліотеки як навчального закладу (її фонди, як правило, формуються відповідно до потреб дітей та підлітків),так і книгозбірень педагогічного спрямування. Доцільно, як свідчить багаторічний досвід, і саму молодь активніше залучати до книги, надійного помічника у соціальній реабілітації цієї категорії юних читачів· глибока повага і довіра у взаємовідносинах із дітьми і молоддю. На основі зазначених принципів і змісту соціальної реабілітації визначають соціально-педагогічні завдання і функції, які вона спроможна вирішувати [2].


Література

1. Макаренко А. С. Методика виховання / А. С. Макаренко // Тво-

ри : у 7 т. — К., 1954. — Т. 5. — С. 97 —119.

2. Соціальна робота: технологічний аспект : навч. посіб. / за ред.

Капської А. Й. — К. : Центр навч. л-ри, 2004. —352 с.

3. Сухомлинський В. О. Вправляння — один із методів виховання

свідомої дисципліни / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори :

у 5 т.— К., 1977. — Т. 5. — С. 16—29.


Заявка


1 Прізвище, ім’я, по-батькові Гречуха Євген Валерійович


2 Фото автора


3 Авторська довідка Викладач психолого-педагогічних

дисциплін, магістр

4 Назва навчального закладу Стахановський педагогічний

коледж ЛНУ імені Тараса

Шевченка


5 Науковий керівник Ярита І.І.,к.п.н.,голова ПЦК психолого-

педагогічних дисциплін

6 Назва доповіді Соціальна реабілітація дітей та молоді


7 Адреса для листування (повна) 94100, Луганська область, м. Брянка

м-н Тополя, буд. 40, кв. 140


8 Контактний телефон 095-24-25-404


9 Напрямок (секція) Психолого-педагогічні науки


10 E-mail grechuhae@mail.ru

Схожі:

М. Стаханов Соціальна реабілітація дітей та молоді iconТема кількість годин
Особливості та принципи діагностики, класифікація професійних захворювань. Організація та проведення медичних оглядів працівників...
М. Стаханов Соціальна реабілітація дітей та молоді iconФізична реабілітація дітей зі сколіозом в умовах школи-інтернату навчальний посібник одеса 2009
Фізична реабілітація дітей зі сколіозом в умовах школи-інтернату. Навчальний посібник
М. Стаханов Соціальна реабілітація дітей та молоді iconСтудентська соціальна служба “відгук” та група лідерів
Вас чекають: Чернівецький міський центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді вул. Шептицького, 23 ІІІ пов., т. 52-64-34
М. Стаханов Соціальна реабілітація дітей та молоді iconЛюбов Різник, Оксана Іванова
Реабілітація дітей з обмеженими функціональними можливостями як соціально-педагогічна проблема
М. Стаханов Соціальна реабілітація дітей та молоді iconДяченко юлія леонідівна
Фізична реабілітація дітей 4−6 років із гіпермобільністю суглобів в умовах навчальних закладів
М. Стаханов Соціальна реабілітація дітей та молоді iconАфанасьєва олександра сергіївна
Фізична реабілітація слабкочуючих дітей середнього шкільного віку з порушенням постави
М. Стаханов Соціальна реабілітація дітей та молоді iconЗаконодавче забезпечення прав дітей, молоді та сімей з дітьми в Україні
Загальна характеристика законодавства України щодо дітей, молоді та сімей з дітьми
М. Стаханов Соціальна реабілітація дітей та молоді icon"Затверджую" проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й
Предмет і задачі професійної патології. Особливості діагностики професійного захворювання. Лікарсько-трудова експертиза при професійних...
М. Стаханов Соціальна реабілітація дітей та молоді iconПоложення про фестиваль додається. Дякуємо за співпрацю. Директор Центру Л. М. Левчук Положення про ХІ міський фестиваль художньої творчості дітей та молоді з особливими потребами
Ніжинський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді оголошує ХІ міський фестиваль художньої творчості дітей та молоді...
М. Стаханов Соціальна реабілітація дітей та молоді iconПоложення про проведення Чемпіонату Сумської відкритої
Квн міста Суми та Сумської області щодо створення умов для творчого, інтелектуального І духовного розвитку дітей та молоді, виявлення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи