Тематика лекторію для учнів Львівської обласної Малої академії наук Секції біології та екології на 2012-2013 н р icon

Тематика лекторію для учнів Львівської обласної Малої академії наук Секції біології та екології на 2012-2013 н р
Скачати 164.06 Kb.
НазваТематика лекторію для учнів Львівської обласної Малої академії наук Секції біології та екології на 2012-2013 н р
Дата02.12.2012
Розмір164.06 Kb.
ТипДокументи

ТЕМАТИКА ЛЕКТОРІЮ

для учнів Львівської обласної Малої академії наук

Секції біології та екології

на 2012-2013 н.р.
Жовтень 2012 року


ЕКОЛОГІЯ


1. (2.10) Вступ. Екологія як наука. Історія розвитку екології як науки. Рівні організації матерії та царина діяльності сучасної екології. Об’єкти дослідження екології. Основні структурні підрозділи екології. Екологічні закони.


2. (9.10) Основні екологічні терміни і поняття. Елементи навколишнього середовища. Компоненти біогеоценозу – біотоп і біоценоз. Ланцюги живлення.


3. (16.10) Людина і біосфера. Технологічні та екологічні форми дії людини на біосферу. Основні види промислових забруднень. Екологічна свідомість та екологічна культура. Соціально-екологічне виховання. Єдність людини та біосфери.


4. (23.10) Екологічні фактори здоров'я людини. Харчування людини як екологічний фактор. Екологічні проблеми харчування. Концепція захисного харчування.


5. (30.10) Поняття «ноосфера» та його специфіка. Вчення В.І. Вернадського про ноосферу. Ноосферна методологія дослідження майбутнього. Соціосфера. Становлення ноосфери, її різновиди. Умови становлення та існування ноосфери. Ноосфера – прогноз та реальність. Значення вчення про ноосферу.


Старший науковий співробітник

Львівського національного університету

імені Івана Франка, к.б.н. Н.М. Джура


^ Листопад – грудень 2012 року


БОТАНІКА

1. (6.11) Ботаніка як наука та її роль у вирішенні завдань енвайроменталізму.

Місце ботаніки в системі біологічних наук. Поділ на дисципліни за об'єктами та методами досліджень. Роль ботаніки для моніторингу навколишнього середовища.


2. (13.11) Закономірності структурної організації тіла вищих рослин.

Своєрідність будови рослинних організмів. Клітина рослин. Тканинна організація рослин.


3. (20.11) Функціональна спеціалізація частин тіла рослини.

Органи закріплення рослини. Морфологічна організація пагона. Галуження і наростання. Морфологічна різноманітність листків. Брунька.


4. (27.11) Розмноження рослин.

Поняття про вегетативне, нестатеве розмноження та статеве відтворення. Життєвий цикл і чергування "поколінь". Специфіка спорангіїв, спор і гаметангіїв вищих рослин. Статевий процес і умови його здійснення. Розвиток зародка.


5. (4.11) Квітка та її будова.

Оцвітина, андроцей, гінецей, розташування їх елементів на квітколожі. Спіральні, кругові і напівкругові квітки. Симетрія. Андроцей. Гінецей.


6. (11.11) Екологічні групи і життєві форми рослин.

Класифікація рослин за відношенням дофакторів зовнішнього середовища. Життєві форми та їх класифікація.


7. (18.11) Гриби як збірна група організмів.

Загальна характеристика грибів. Розповсюдження й основні екологічні групи грибів. Загальна характеристика лишайників. Екологічні групи лишайників. Місце і роль лишайників у природі і діяльності людини. Ліхенометрія. Ліхеноіндикація. Індикаторні види.


^ 8. (25.11) Водорості як гетерогенна група фотоавтотрофних організмів

Особливості будови та принципи класифікації, загальна характеристика водоростей. Поширення та основні екологічні групи водоростей.


9. Вищі спорові рослини та їх роль у природі

Таксономічне різноманіття вищих спорових рослин, їх поширення та значення.


^ 10. Вищі насінні рослини та їх роль у природі

Таксономічне різноманіття вищих насінних рослин, їх поширення та значення.

11. Антропогенний вплив на рослинний покрив.

Антропогенна еволюція рослинного покриву та її наслідки для фітобіоти.


^ 12. Збереження фіторізноманіття як основа сталого розвитку

Аналіз сучасного стану біорізноманіття та заходи щодо його охорони.


Доцент кафедри ботаніки

Львівського національного університету

імені Івана Франка, к.б.н. Гончаренко В.І.

Січень – лютий 2013 року

ЗООЛОГІЯ


Тема 1. (8.01.) Загальна характеристика одноклітинних (Protozoa)

Систематика типу. Особливості будови та біології типових форм. Значення одноклітинних в природі та практичне значення для людини.


Тема 2. (15.01) Будова та біологія представників типу Sarcomastigophora. Підтип Джгутикові (Mastigophora) та підтип Саркодові (Sarcodina).

Коротка характеристика основних рядів. Типові представники. Паразитичні форми. Трипанозоми – кров’яні паразити. Лейшманії – внутрішньоклітинні паразити. Лямблії та лябліози.

Поділ на класи. Будова і фізіологія. Розмноження. Загальна характеристика класу. Рослинні джгутикові Phytomastigophorea. Коротка характеристика основних рядів. Типові представники.

Загальна характеристика, класу Тваринні джгутикові Zoomastigophorea.

Підтип Саркодові. Загальна характеристика. Надклас Корененіжки Rhizopoda. Загальна характеристика. Клас Справжні амеби. Підклас Голі амеби. Підклас Черепашкові амеби. Клас Зернястосітчасті. Ряд Форамініфери. Будова і фізіологія. Розмноження. Чергування поколінь. Палеонтологія і практичне значення.

Надклас Промененіжки Actinopoda. Особливоcті будови та фізіології. Розмноження. Класифікація надкласу Промененіжки. Коротка характеристика класів Acantharea, Polycystinea, Phaeodarea, Heliozoеa. Типові представники. Значення промененіжок.

Підтип Опалінові Opalinata. Організація та життєвий цикл. Практичне значення паразитичних та вільноживучих джгутикових.


^ Тема 3. (22.01) Систематика будова, біологія та практичне значення представників типу Апікомплексні (Apicomplexa).

Клас Споровики Sporozoea. Поділ на підкласи. Загальна характеристика підкласу Грегарини Gregarinia. Будова та фізіологія. Життєвий цикл і розмноження. Практичне значення. Загальна характеристика підкласу Кокцидії Coсcidia. Будова, розмноження та практичне значення. Кокцидії – збудники небезпечних захворювань. Токсоплазма і токсоплазмози. Саркоспоридії та саркоспоридіози. Загальна характеристика ряду Кров’яні споровики Haemosporidiida. Малярійний плазмодій: життєвий цикл та практичне значення. Малярія: поширення та заходи боротьби з нею. Підклас Піроплазми Piroplasmia. Особливості розвитку. Практичне значення.


^ Тема 4. (29.01) Особливості будови та біології представників типу Інфузорії Ciliophora.


Загальна характеристика та систематика інфузорій. Поділ на класи. Будова і фізіологія. Розмноження, статевий процес, ядерна реорганізація. 3агальна характеристика основних рядів.


^ Тема 5. (5.02) Загальна характеристика багатоклітинних (Metazoa). Будова та біологія представників типу Губки (Spongia або Porifera)

Гіcтологічні особливості та взаємоперетворення клітинних елементів губок. Комірцеві клітини, визначення типу будови залежно від їхнього розміщення. Розмноження губок. Особливості ембріонального розвитку губок.


^ Тема 6. (12.02) Особливості будови та біології представників типу Кишковопорожнинні Coelenterata.

Тип Будова та біологія двошарових тварин. Радіальна симетрія – результат сидячого способу життя. Рухова активність. Утворення м’язових клітин і нервової системи. Жалкі клітини. Поліп та медуза – дві життєві форми кишковопорожнинних. Колоніальні кишковопорожнинні.

Клас Гідроїдні Hydrozoa. Будова одиничних і колоніальних гідроїдних. Будова і розподіл функцій у підкласі Сифонофор. Ускладнення будови медузи порівняно з поліпом: будова гастроваскулярної, нервової системи, органів чуття. Розмноження і розвиток гідроїдних.

Клас Сцифоїдні Scyphozoa. Будова тіла, відмінність від гідроїдних медуз. Розмноження і розвиток: планула, сцифістома, стробіла, ефіра. Значення медуз.

Клас Коралові поліпи Anthozoa. Розмноження, розвиток. Коралові рифи: берегові, бар’єрні, атоли. Способи їх виникнення.


^ Тема 7. (19.02) Особливості будови та біології представників типу Плоскі черви Plathelminthes.

Загальна характеристика та класифікація типу Плоскі черви. Клас Війчасті черви Turbellaria. Будова шкірно-м’язового мішка. Органи травлення безкишкових, багатогіллястокишкових, тригіллястокишкових, прямокишкових турбелярій. Органи виділення, нервова система різних турбелярій. Статева система, розмноження, розвиток.

Клас Трематоди Trematoda. Пристосування до паразитичного способу життя — органи прикріплення, анаеробне дихання. Органи травлення виділення; нервова та статева системи. Розмноження, розвиток трематод. Стадії розвитку трематод: мірацидій, спорициста, редії, церкарії, метацеркарії. Дефінітивні та проміжні живителі трематод. Цикли розвитку фасціоли, дикроцелію, опісторхіса.

Клас Моногенетичні присисні Monogenoidea. Органи прикріплення моногенетичних присиснів із огляду на ектопаразитизм. Пристосування циклу розвитку полістоми до життєвого циклу живителя – жаби.

Клас Стьожкові черви Cestoda. Своєрідність зовнішньої будови цестод: суцільне тіло гвоздичників, сколекс і стробіла більшості цестод. Пристосування до паразитизму: органи прикріплення, відсутність органів травлення, множинні набори статевих органів, анаеробне дихання. Будова органів виділення, нервової системи, статевих органів. Розвиток цестод – личинкові стадії: онкосфера, різні типи фін (цистицерк, ценур, ехінокок, плероцеркоїд); зміна живителів. Цикли розвитку свинячого й бичачого солітерів, стьожака широкого. Філогенія плоских червів.


^ Тема 8. (26.02) Особливості будови та біології представників типу Первиннопорожнинні (Nemathelminthes) та Кільчасті черви (Annelida)

Клас Нематоди Nematoda. Покриви, мускулатура. Органи травлення, виділення. Дихання нематод. Нервова система. Статевий диморфізм. Будова статевих органів. Розмноження, розвиток. Вільноживучі нематоди, їхнє значення. Виникнення паразитизму в нематод. Факультативні й стаціонарні паразити. Цикли розвитку нематод паразитів людини; аскариди, трихінели, ришти. Нематоди – паразити рослин: галова, бурякова, пшенична нематоди.

Сегментація тіла, целом, його функції. Класифікація. Клас Багатощетинкові Polychаeta. Будова тіла повзаючих і сидячих поліхет. Параподії, їхня будова і функції. Будова шкірно-м’язового мішка. Органи травлення поліхет. Дихання й органи дихання поліхет. Органи виділення поліхет. Ступені розвитку нервової системи пеліхет (нервові стовбури, нервова драбина, нервовий ланцюжок). Органи чуття. Кровоносна система. Статеві органи, розмноження, розвиток. Значення поліхет.

Клас Малощетинкові Oligochaeta. Сегментація, будова шкірно-м’язового мішка. Будова целома. Органи травлення: диференціація перед­ньої кишки на відділи, особливості будови середньої кишки. Органи виділення. Дихання олігохет, кровоносна система. Нервова система, органи чуття. Статеві органи, розмноження і розвиток. Значення олігохет.

Клас П’явки Hirudinea. Особливості будови п’явок з огляду на напівпаразитичний спосіб життя. Системи органів п’явок.


^ Тема 9. Особливості будови та біології представників типу Членистоногі Arthropoda.

Сегментація, тагми. Будова кінцівок. Кутикулярний покрив, його значення. Інтенсифікація мускулатури, порожнина тіла. Класифікація.

Підтип Зябродишні, або Ракоподібні, Branchiata, або Crustacea. Загальна характеристика. Поділ тіла на відділи. Будова голови у різних ракоподібних, її придатки. Сегментарний склад грудей різних ракоподібних, будова і функції грудних кінцівок. Сегментарний склад черевця, тенденція до злиття сегментів. Черевні кінцівки вищих раків, їхні функції. Покриви, мускулатура. Органи травлення. Органи виділення. Органи дихання, кровоносна система. Нервова система, органи чуття. Стате­ві органи, розмноження, розвиток. Класифікація. Характеристика класів, підкласів і деяких рядів. Значення ракоподібних.

Підтип Трахейнодишні Tracheata. Характеристика підтипу. Поділ тіла на відділи. Придатки голови у різних підкласів. Придатки тулуба. Покриви тіла, системи органів. Розмноження, розвиток. Характеристика підкласів Губоногі та Двопароногі, їхнє значення.

Клас Комахи, або Відкрито щелепні, Insecta, або Ectognatha. Поділ тіла на відділи. Голова та її придатки – вусики, типи ротових апаратів. Груди та їхні придатки – крила, ноги. Походження крил, їхні видозміни, принцип функціонування крил. Ноги комах, їхня будова, видозміни. Черевце комах, його придатки. Будова покривів тіла, похідні гіподерми, кутикули. Забарвлення комах.

Мускулатура, порожнина тіла. Живлення комах, будова органів травлення. Позакишкове травлення. Органи виділення, кровоносна система, її функції. Дихання комах, будова трахейної системи. Пристосування комах до дихання у водному середовищі.

Нервова система комах (центральна, периферійна, вісцеральна). Органи чуття комах. Ендокринна система.

Будова статевої системи. Розмноження комах. Ембріональний і постембріональний розвиток комах. Систематика, комах – поділ на підкласи і ряди. Характеристика головних рядів комах.

Значення комах у природі. Кровосисні комахи, комахи-паразити тварин і людини. Значення комах для людини.

Підтип Хеліцерові Chelicerata. Загальна характеристика.

Клас Павукоподібні Arachnida. Поділ тіла на відділи, їхні додатки. Покриви, мускулатура. Органи травлення, позакишкове травлення. Органи виділення, органи дихання. Кровоносна система. Редукція систем органів у дрібних павукоподібних кліщів. Нервова система, органи чуття. Статеві органи, розмноження, розвиток. Систематика і значення різних рядів павукоподібних. Філогенія членистоногих.


^ Тема 10. Особливості будови та біології представників типу Молюски (Mollusca).

Загальна характеристика: симетрія, порожнина тіла. Мантія, черепашка. Органи мантійної порожнини. Класифікація молюсків.

Клас Панцирні молюски Loricata, або Polyplacophora. Будова панцира, мантія, мантійна порожнина. М’язи. Органи травлення. Травні залози. Органи дихання – ктенидії. Кровоносна система. Органи чуття. Статева система.

Клас Борозенчасточереві Solenogastres. Загальна характеристика. Особливості будови.

Клас Черевоногі молюски Gastropoda. Асиметрія тіла. Поділ на голову, ногу, тулуб. Видозміни в будові ноги кіленогих і крилоногих молюсків. Будова черепашки. Системи органів: травна, видільна, кровоносна. Поділ на підкласи: Передньозяброві, Задньозяброві, Легеневі. Вирости покривів – адаптивні органи дихання. Нервова система. Органи чуття. Будова статевих органів. Розмноження, розвиток. Значення черевоно­гих молюсків.

Клас Двостулкові молюски Bivalvia. Мантія, будова черепашки. Органи мантійної порожнини – зябра, ротові придатки. Травна система. Органи виділення. Нервова система. Органи чуття. Статева система. Розмноження, розвиток. Личинки – глохідій, вітрильник. Значення двостулкових молюсків.

Клас Лопатоногі молюски Scaphopoda. Особливості будови і cпоcобу життя лопатоногих молюсків.

Клас Головоногі молюски Cephalopoda. Поділ тіла на голову, тулуб . Щупальця, лійка – видозмінена нога. Редукція черепашки. Будова черепашки наутилуса (чотиризяброві). Способи пересування молюс­ків. Органи травлення. Травні залози. Органи дихання. Органи виділення. Внутрішній скелет. Нервова система, органи чуття. Статева система. Розмноження, розвиток. Значення головоногих.


^ Тема 11. Особливості будови та біології представників типу Голкошкірі Echinodermata.

Симетрія тіла. Амбулакральна, псевдогемальна (перигемальна) системи. Клас Морські зірки Asteroidea. Центральний диск і промені. Покриви. Скелет. Амбулакральна (водосудинна) система: мадрепорова пластинка, кам’янистий канал, кільцевий, радіальні канали, ампули, канальці до амбулакральних ніжок, амбулакральні ніжки. Псевдогемальна система – захист і живлення нервової системи (оральне й аборальне кільця, радіальні канали). Кровоносна система. Органи дихання. Нервова система. Органи чуття. Розвиток. Личинки: диплеврула, біпінарія, брахіолярія. Регенерація, зірок. Клас Морські їжаки Echionoidea. Будова скелета. Системи органів: амбулакральна, псевдогемальна, травна, нервова. Органи дихання, органи чуття, статеві органи. Розмноження, розвиток. Личинка – диплеврула, ехіноплутеус. Клас Голотурії Holothuroidea. Органи травлення, органи дихання, нервова, кровоносна cиcтеми. Статеві oргани. Розмноження, розвиток. Значення голотурій. Філогенія голкошкірих.


^ Тема 12. Особливості будови та біології представників типу Хордові Chordata

Загальна характеристика типу хордових та їхнє положення в системі тваринного світу. Головні риси організації хордових. Практичне значення хордових. Походження хордових. Підтип Безчерепні Acrania. Риси організації безчерепних. Біологія, будова і розвиток ланцетника. Підтип Хребетні Vertebrata. Характеристика підтипу Хребетних. Головні риси організації хребетних: форма тіла, покриви, скелет, мускулатура, травна, дихальна, кровоносна, видільна, статева системи. Центральна нервова система й органи чуття. Ускладнення організації та інтенсифікація функцій – головна умова прогресивної еволюції хребетних.


Доцент кафедри

зоології Львівського

національного університету

імені Івана Франка, к.б.н. Іванець О.Р.

Березень – квітень 2013 року


^ ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ І ТВАРИН


 1. (5.03) Предмет, значення та зв’язок фізіології з іншими науками. Методи досліджень, які використовуються у фізіології. Рівні організації живої матерії. Організм. Загальна характеристика організмового рівня організації живої матерії. Рівень фізіологічних систем. Головні принципи фізіологічних досліджень. Закон України Про захист тварин від жорстокого поводження”. Види лабораторних тварин.

 2. (12.03) Нарис з історії розвитку сучасної фізіології. Основні етапи становлення сучасної фізіології. Вклад українських фізіологів. Львівська школа фізіологів.

 3. (19.03) Основні засади клітинної фізіології. Структура, властивості і функції плазматичної мембрани. Транспортування речовин між клітиною і позаклітинним середовищем. Екзоцитоз і ендоцитоз. Проста дифузія через ліпідний шар. Полегшена дифузія. Активне транспортування речовин.

 4. (26.03) Механізми регуляції фізіологічних функцій. Системи внутрішньоклітинних посередників. Система цАМФ. Система цГМФ. Інозитолтрифосфатна система. Са2+-кальмодулінова система. Са2+ як внутрішньоклітинний посередник. Позитивні і негативні прямі у зворотні зв'язки у фізіологічних системах.

 5. (2.04) Біоелектричні потенціали. Мембранний потенціал спокою. Асиметричний розподіл іонів між позаклітинним середовищем і цитоплазмою. Рівняння Нернста. Проникність мембрани для різних іонів. Потенціал дії. Механізм поширення потенціалів дії. Закони проведення потенціалів дії нервовими волокнами.

 6. (9.04) Міжклітинні взаємодії. Міжклітинні контакти (щільний контакт, десмосома, щілинний контакт, синапс). Класифікація синапсів. Передача гальмівних впливів. Часова і просторова сумація постсинаптичних потенціалів.

 7. (16.04) Класифікація м'язів. Фізіологія скелетних м’язів. Нейромоторна одиниця. М'язове волокно. Саркомер. Фізіологічні властивості. Мембрано-міофібрилярний зв’язок. Механізм скорочення. Види скорочення.

 8. (23.04) Фізіологія гладеньких м’язів. Локалізація в організмі. Будова, функції, механізми скорочення. Енергетика м’язового скорочення. Електрофізіологічні властивості.

 9. (30.04) Фізіологічне значення та механізми секреції. Класифікація залоз. Фізіологічні властивості секреторних клітин. Секреторний потенціал. Базальна і стимульована секреція. Особливості Ca2+-сигналізації в екзокринних секреторних клітинах.
 1. Рефлекторна діяльність нервової системи. Загальні принципи рефлекторної діяльності. Рефлекс. Рефлекторна дуга. Класифікація рефлексів. Нервові центри та їх властивості.

 2. Поняття про сенсорні системи, аналізатори, сенсорні органи. Рецептори та їх класифікація. Трансдукція, трансформація і передача сенсорної інформації. Шкірна та м’язова чутливості.

 3. Фізіологія сенсорних систем. Зорова сенсорна система. Оптична система ока. Поняття про кольоровий зір. Утворення зображення. Зорові ілюзії. Слухова сенсорна система. Будова органа слуху. Механізм сприйняття звукових подразників.

 4. Фізіологія сенсорних систем. Нюхова і смакова сенсорні системи. Будова органа нюху. Особливості нюхових рецепторів. Механізм сприйняття запаху. Будова органа смаку. Поняття про основні смаки. Механізм сприйняття смакових подразників.

 5. Роль ЦНС у регуляції рухових функцій організму. Рухові функції спинного мозку. Довгастий мозок і міст. Середній мозок. Рухові функції мозочка. Базальні ганглії. Рухові функції кори великих півкуль головного мозку.

 6. Нервова регуляція вегетативних функцій організму. Поняття про соматичну і вегетативну нервову систему. Особливості організації вегетативної нервової системи. Функції вегетативної нервової системи. Вегетативні рефлекси.

 7. Фізіологія стресу. Поняття про стрес. Види стресу. Фази стресу. Наслідки позитивного та негативного стресу.

 8. Методи дослідження ЦНС. Електроенцефалографія. Томографія. Види томографії. Метод ядерно-магнітного резонансу. Метод рефлексів. Рентгеноскопія.

 9. Фізіологія вищої нервової діяльності. І та ІІ сигнальні системи. Анатомо-фізіологічні основи мови. Механізми пам’яті. Темперамент.

 10. Фізіологічні основи поведінки. Природжені форми поведінки. Поняття про інстинкт. Набуті форми поведінки. Форми навчання. Умовний рефлекс.

 11. Фізіологічні основи сну. Поняття про сновидіння. Теорії сновидінь. Методи дослідження сну.

 12. Гуморальна регуляція функцій організму. Гормони: будова, властивості, механізм дії. Будова ендокринної системи. Взаємодія гормонів у підтриманні гомеостазу кальцію в організмі.

 13. Обмін енергії. Одиниці енергетичного обміну. Методи вивчення інтенсивності метаболізму. Основний обмін. Загальний обмін. Основні засади раціонального харчування.

 14. Температури тіла. Пойкілотермні та гомойотермні організми. Теплоутворення. Тепловіддача. Терморецептори. Механізми регуляції температури тіла.

 15. Поняття про внутрішнє середовище організму. Кров. Лімфа. Міжклітинна рідина. Функції, склад та властивості крові.

 16. Формені елементи крові. Еритроцити. Лейкоцити. Тромбоцити. Гемостаз. Фактори зсідання крові. Групи крові. Системи АВ0 та резус-фактор.

 17. Фізіологічні властивості серця. Серцевий цикл. Електрофізіологічні властивості серця. Автоматія. Провідна система серця. Регулювання діяльності серця.

 18. Фізіологія кровоносних судин. Будова кровоносних судин. Фактори, що визначають рух крові по судинах. Рух крові в артеріях, венах і капілярах. Регулювання кровообігу.

 19. Фізіологія дихальної системи. Значення дихання. Класифікація дихання. Механізм вдиху і видиху. Внутрішньоплевральний тиск і еластичність легень та їхнє значення. Будова органів дихання. Газообмін у легенях. Газообмін у тканинах. Транспорт газів кров’ю. Регулювання дихання.

 20. Фізіологія травної системи. Класифікація травлення. Методи дослідження травної системи. Травлення у ротовій порожнині. Травлення у шлунку.

 21. Фізіологія травної системи. Травлення у тонкому кишківнику. Травлення у товстому кишківнику. Механізми всмоктування. Травні залози.

 22. Фізіологічні механізми виділення. Значення екскреції. Органи виділення. Будова нирки. Нефрон. Механізм утворення сечі.

Узагальнення. Організм як єдине ціле. Інтегративна функція ЦНС. Нейро-гуморальна регуляція процесів життєдіяльності.


Асистент кафедри фізіології людини і тварин

Львівського національного університету

імені Івана Франка Мерлавський В.М.


^ МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ ТА БІОІНФОРМАТИКА

Жовтень, листопад, грудень 2012 року

1. (2.11) Три революції 21-го століття. Поступ сучасної біології. Виклики молекулярної біології.


2. (9.11) Домени клітинного життя. Клітина як молекулярна машина: Еукаріотична клітина. Мембрана Ядро. Пластиди і мітохондрії.


3. (16.11) Клітина як молекулярна машина: Еукаріотична клітина. Цитоскелет. Молекулярні мотори. Внутрішньоклітинний транспорт.


4. (23.11) Клітина як молекулярна машина: Деякі особливості прокаріотичної клітини. Клітинна мембрана архей. Клітинна стінка архей та еубакетрій. Цитоскелет. Сегрегація ДНК. Будова джгутика.


5. (30.11) Потік і перетворення генетичної інформації в клітинах: Основна догма молекулярної біології. Реплікація ДНК. Транскрипція. Трансляція і процесинг білків. Нерибосомальна трансляція.


6. (7.12) Неклітинні форми життя: Віруси і віроїди, пріони. Мімівірус. Позахромосомні носії спадковості у прокаріот.


7. (14.12) Еволюція еволюційних поглядів еволюціоністів. Синтетична теорія еволюції. Молекулярна еволюція. Основні вектори еволюції трьох доменів живого.


8. (21.12) Гени і геноми. Організація геномів еукаріот, бактерій та архей. Мобільні генетичні елементи прокаріот та еукаріот.


9. (28.12) Сучасний погляд на систематику і класифікацію живих організмів. Основні вектори еволюції трьох доменів живого.


Аспірант кафедри генетики

Львівського національного університету

імені Івана Франка Ющук О. С.

Схожі:

Тематика лекторію для учнів Львівської обласної Малої академії наук Секції біології та екології на 2012-2013 н р iconПротокол №4 ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членівБуковинської малої академії наук, членів наукових товариств, об’єднань (2011/2012 н р.)
Буковинської малої академії наук, членів наукових товариств, об’єднань (2011/2012 н р.)
Тематика лекторію для учнів Львівської обласної Малої академії наук Секції біології та екології на 2012-2013 н р iconПротокол №4 ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членівБуковинської малої академії наук, членів наукових товариств, об’єднань (2011/2012 н р.)
Буковинської малої академії наук, членів наукових товариств, об’єднань (2011/2012 н р.)
Тематика лекторію для учнів Львівської обласної Малої академії наук Секції біології та екології на 2012-2013 н р iconПротокол №4 ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членівБуковинської малої академії наук, членів наукових товариств, об’єднань (2011/2012 н р.)
Буковинської малої академії наук, членів наукових товариств, об’єднань (2011/2012 н р.)
Тематика лекторію для учнів Львівської обласної Малої академії наук Секції біології та екології на 2012-2013 н р iconПротокол №4 ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членівБуковинської малої академії наук, членів наукових товариств, об’єднань (2011/2012 н р.)
Буковинської малої академії наук, членів наукових товариств, об’єднань (2011/2012 н р.)
Тематика лекторію для учнів Львівської обласної Малої академії наук Секції біології та екології на 2012-2013 н р iconПротокол №4 ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Буковинської малої академії наук, членів наукових товариств, об’єднань (2011/2012 н р.)
Буковинської малої академії наук, членів наукових товариств, об’єднань (2011/2012 н р.)
Тематика лекторію для учнів Львівської обласної Малої академії наук Секції біології та екології на 2012-2013 н р iconПротокол №4 ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Буковинської малої академії наук, членів наукових товариств, об’єднань (2011/2012 н р.)
Буковинської малої академії наук, членів наукових товариств, об’єднань (2011/2012 н р.)
Тематика лекторію для учнів Львівської обласної Малої академії наук Секції біології та екології на 2012-2013 н р iconПротокол №4 ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Буковинської малої академії наук, членів наукових товариств, об’єднань (2011/2012 н р.)
Буковинської малої академії наук, членів наукових товариств, об’єднань (2011/2012 н р.)
Тематика лекторію для учнів Львівської обласної Малої академії наук Секції біології та екології на 2012-2013 н р iconПротокол №4 ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Буковинської малої академії наук, членів наукових товариств, об’єднань (2011/2012 н р.)
Буковинської малої академії наук, членів наукових товариств, об’єднань (2011/2012 н р.)
Тематика лекторію для учнів Львівської обласної Малої академії наук Секції біології та екології на 2012-2013 н р iconПротокол №4 ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Буковинської малої академії наук, членів наукових товариств, об’єднань (2011/2012 н р.)
Буковинської малої академії наук, членів наукових товариств, об’єднань (2011/2012 н р.)
Тематика лекторію для учнів Львівської обласної Малої академії наук Секції біології та екології на 2012-2013 н р iconПротокол №4 ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Буковинської малої академії наук, членів наукових товариств, об’єднань (2011/2012 н р.)
Буковинської малої академії наук, членів наукових товариств, об’єднань (2011/2012 н р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи