Секція біологічних наук icon

Секція біологічних наук
Скачати 109.43 Kb.
НазваСекція біологічних наук
Дата30.07.2012
Розмір109.43 Kb.
ТипДокументи

СЕКЦІЯ БІОЛОГІЧНИХ НАУК

Аудиторія 333, вул. Грушевського, 4


Керівник секції – доц. Хамар І.С.

Секретар секції – доц. Дудок К.П.


Пленарне засідання – 1 лютого, 10 год 00 хв


 1. Про підсумки та перспективи науково-дослідної роботи колективу біологічного факультету. Доц. Хамар І.С.

 2. Особливості водообміну рослин Сarex hirta L. за дії нафтового забруднення ґрунту. Доц. Цвілинюк О., асп. Коровецька Г.В., асп. Буньо Л.В., проф. Терек О.І.

 3. Нові докази концепції Са2+-функціональних одиниць. М.н.с. Великопольська О.Ю., аспір. Манько Б.О., проф. Манько В.В.

 4. Доробок львівських ботаніків у нових виданнях Червоної та Зеленої книг України. ^ Доц. Гончаренко В.І., проф. Тасєнкевич Л.О.

 5. Біосинтез мономіцинів як модель для створення нових фосфогліколіпідних антибіотиків. С.н.с. Осташ Б.О., асп. Макітринський Р.П., асп. Рабик М.В., асп. Забуранний Н.В., асист. Осташ І.С., проф. Уокер С., проф. Федоренко В.О.

 6. Молекулярні основи розвитку оксидативно-нітративного стресу за умов цукрового діабету. С.н.с. Дрель В.Р., проф. Сибірна Н.О.

 7. Трофічні взаємовідносини тварин архіпелагу Аргентинських островів. Доц. Дикий І.В.

 8. Вплив гідроген сульфіду на мікроорганізми. Асист. Галушка А.А., проф. Гудзь С.П.


^ ПІДСЕКЦІЯ БІОХІМІЇ, ГЕНЕТИКИ ТА МІКРОБІОЛОГІЇ

Аудиторія 333, вул. Грушевського, 4


Керівник підсекції – проф. Сибірна Н.О.

Секретар підсекції – асист. Бродяк І.В.


Перше засідання – 2 лютого, 10 год 00 хв

 1. Реорганізація актинового цитоскелету у клітинах лінії J774 за дії ліпополісахариду. ^ Доц. Клевета Г.Я.

 2. Трансдукція лектиноіндукованого сигналу через фосфатидилінозитол-3'-кіназний шлях у нейтрофільних гранулоцитах периферичної крові за цукрового діабету 1 типу. Асист. Бродяк І.В., доц. Дудок К.П., проф. Сибірна Н.О.

 3. Протекторний вплив поліфенолів виноградних вин на периферичну нервову систему щурів за умов цукрового діабету 1-го типу. Асп. Гнатуш А., с.н.с. Дрель В.Р., проф. Сибірна Н.О.

 4. Вплив агматину на основні шляхи метаболізму NO за умов цукрового діабету 1-го типу. ^ М.н.с. Люта М.Я., доц. Климишин Н. І., с.н.с. Бурда В.А., с.н.с. Федорович А.М.

 5. Вплив лектинів на рівень транслокації р85α/РІ3'-кінази між мембраною і цитозолем у мононуклеарних лейкоцитах людей, хворих на цукровий діабет 1-го типу. Асп. Здіорук М.І., асист. Бродяк І.В., проф. Сибірна Н.О.

 6. Перерозподіл та структурні зміни сіаловмісних глікопротеїнів мембран лейкоцитів периферичної крові людей, хворих на цукровий діабет 1-го типу. Асп. Ференц І., асист. Бродяк І.В., проф. Сибірна Н.О.

 7. Морфо-функціональні зміни системи крові щурів за дії екстрактів галеги лікарської (Galega officinalis L.). Асп. Хохла М., доц. Чайка Я.П., доц. Клевета Г.Я.

 8. Ефект введення червоного вина на окремі показники периферичної крові за умов низькоінтенсивного рентгенівського опромінення. М.н.с. Старанко У.В., с.н.с. Дацюк Л.О.

 9. Лектиніндукована агрегація лейкоцитів периферичної крові щурів та активність ферментів метаболізму L-аргініну за дії рентгенівського опромінення на фоні введення субстрату та інгібітора NO-синтази. Асп. Перетятко Ю.В., проф. Сибірна Н.О.

 10. Роль оксиду азоту у відповіді клітин меланом людини на голодування за аргініном. Асп. Чень О., проф. Сибірна Н.О.


^ ПІДСЕКЦІЯ БОТАНІКИ

Аудиторія 332, вул. Грушевського, 4


Керівник підсекції – проф. Тасєнкевич Л.О.

Секретар підсекції – доц. Гончаренко В.І.


Перше засідання – 2 лютого, 10 год 00 хв

 1. Ендемізм флори Карпат – екологічні та хорологічні особливості. Проф. Тасєнкевич Л.О.

 2. Сучасні уявлення про рослинний покрив центральної Європи під час останнього льодовикового періоду. Доц. Калінович Н.О.

 3. Урбанофільні епіфітні мохи. Доц. Мамчур З.І.

 4. Класифікація явищ самонесумісності у рослин. Доц. Одінцова А.В.

 5. Ценотична структура ліхенофлори Українського Розточчя. Асист. Пірогов М.В.

 6. Морфологія та васкулярна анатомія квітки Barnardia japonica (Thunb.) Schult. & Schult. – Асист. Дика О.О.

 7. Анатомо-морфологічна організація вегетативних органів деяких високогірних представників родини Asteraceae. Асп. Починок Т.В.


^ ПІДСЕКЦІЯ Зоології та гідробіології

Аудиторія 316, вул. Грушевського, 4


Керівник підсекції – проф. Царик Й.В.

Секретар підсекції – асист. Лєснік В.В.


Перше засідання – 2 лютого, 10 год 00 хв

 1. Моніторинг стану червонокнижних та ужиткових видів тварин. Проф. Царик Й.В.

 2. Вертикальні міграції гідробіонтів та фактори, що їх зумовлюють. Доц. Хамар І.С.

 3. Методика детекторних обліків кажанів. Доц. Сребродольська Є.Б.

 4. Біологічні індикатори стану природних екосистем. С.н.с. Горбань І.М.

 5. Структура угруповань зоопланктону озер Шацького національного природного парку. Асист. Назарук К.М.

 6. Прісноводні молюски – господарі личинок трематод на Львівщині. Доц. Яворський І.П.

 7. Методологічні підходи до вивчення угруповань енхітреїд. Асист. Яворницька І.В.

 8. Оологічна колекція Зоологічного музею ЛНУ імені Івана Франка, її особливості та цінність. Зав. зоол. музею Шидловський І.В.


^ ПІДСЕКЦІЯ ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ І ТВАРИН, БІОФІЗИКИ ТА БІОІНФОРМАТИКИ

Аудиторія 321, вул. Грушевського, 4


Керівник підсекції – проф. Санагурський Д.І.

Секретар підсекції – доц. Целевич М.В.


Перше засідання – 2 лютого, 10 год 00 хв

 1. Аналіз ферментативного гідролізу АТФ Na+, K+-помпою мембран зародків в’юна за дії низькоінтенсивного випромінювання гелій-неонового лазера. М.н.с. Мандзинець С.М., доц. Бура М.В., проф. Санагурський Д.І.

 2. Зміни АТФазної активності мембран гепатоцитів щурів за дії ріанодину та ІФ3 після перфузування печінки інсуліном. Доц. Бичкова С.В.

 3. Активність Ca2+-АТФази зародків холоднокровних у ранньому ембріогенезі. Асп. Зинь А.Р., проф. Санагурський Д.І.

 4. Регулювання активності Na+, K+-АТФази зародків в’юна катіонами натрію та калію. ^ Асп. Романюк М.С., проф. Санагурський Д.І.

 5. Вплив глютамінового похідного 1,4-нафтохінону на активність Na+, K+-АТФази мембран зародків в’юна in vivo та in vitro. Асп. Генега А.Б., проф. Санагурський Д.І.

 6. Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз клітин печінки курей за дії гіпохлориту натрію різних концентрацій. Асист. Головчак Н.П.

 7. Інтенсивність процесів ліпопероксидації у зародків в’юна за дії флюміквілу у різних концентраціях. Доц. Тарновська А.В.

 8. Зміни показників перекисного окиснення та системи антиоксидантного захисту зародків в’юна за дії синього та зеленого світла. Асп. Семочко О.М., проф. Санагурський Д.І.

 9. Вплив постійного магнітного поля на ростові параметри рослин. С.н.с. Скварко К.О.


^ ПІДСЕКЦІЯ БІОХІМІЇ, ГЕНЕТИКИ ТА МІКРОБІОЛОГІЇ

Аудиторія 333, вул. Грушевського, 4


Керівник підсекції – проф. Гудзь С.П.

Секретар підсекції – доц. Перетятко Т.Б.


Друге засідання – 2 лютого, 14 год 00 хв


 1. Властивості штамів актинобактерій, виділених із вугільного відвалу Червоноградської центральної збагачувальної фабрики. ^ Асп. Грень Т.П., с.н.с. Осташ Б.О., с.н.с. Громико О.М., проф. Федоренко В.О.

 2. Індукування генних і хромосомних мутацій зразками харчових ароматизаторів синтетичного походження. Асп. Боднар І.В., доц. Боднар Л.С.

 3. Відновлення сірки бактеріями Desulfuromonas acetoxidans. Асп. Чайка О.М., доц. Перетятко Т.Б., проф. Гудзь С.П.

 4. Особливості асиміляційної редукції діоксиду карбону бактеріями Chlorobium limicola Ya-2002. Доц. Горішний М.Б., проф. Гудзь С.П.

 5. Роль сульфатвідновлювальних бактерій у регулюванні рівня сульфатів, сірководню та важких металів у техногенних водоймах. С.н.с. Мороз О.М., інж. Клим І.Р., проф. Гудзь С.П.

 6. Участь фотосинтезувальних сіркових бактерій у перетворенні сполук сірки. Доц. Гнатуш С.О., асист. Кушкевич І.В., асп. Лаврик С.В.

 7. Зміни мікрофлори кишечника щурів за впливу ніпагіну та ніпазолу. Асп. Скочиляс Н.Б., доц. Колісник Я.І.

 8. Використання різних джерел азоту і синтез глікогену Chlorobium limicola Ya-2002. Асп. Левицька О.В., проф. Гудзь С.П.


^ ПІДСЕКЦІЯ БОТАНІКИ

Аудиторія 332, вул. Грушевського, 4


Керівник підсекції – проф. Тасєнкевич Л.О.

Секретар підсекції – доц. Гончаренко В.І.


Друге засідання – 2 лютого, 14 год 00 хв

 1. Просвітницька роль колекцій Ботанічних садів. Доц. Прокопів А.І.

 2. Колекція малопоширених багаторічників ботанічного саду ЛНУ імені Івана Франка – джерело збагачення, вивчення та збереження генофонду декоративних рослин. С.н.с. Могиляк М.Г.

 3. Початкові етапи онтогенезу деяких видів роду Allium L. М.н.с. Федоровська Я.А.

 4. Результати інтродукції лікарських рослин у ботанічному саду ЛНУ імені Івана Франка. С.н.с. Скибіцька М.І.

 5. Еколого-біологічні основи розмноження рододендронів. С.н.с. Тимчишин Г.В.

 6. Созологічна оцінка вищої водяної рослинності басейну Дністра. Інж. Борсукевич Л.М.

 7. Особливості біоморфології Veronica aphylla L. Інж. Гелеш М.Б.


ПІДСЕКЦІЯ Зоології та гідробіології

Аудиторія 316, вул. Грушевського, 4


Керівник підсекції – проф. Царик Й.В.

Секретар підсекції – асист. Лєснік В.В.


Друге засідання – 2 лютого, 14 год 00 хв

 1. Гідробіологічні дослідження водойм м. Львова. Доц. Іванець О.Р.

 2. Біологія і поширення риб-криптобіонтів у водоймах Західної України. Асист. Лєснік В.В.

 3. Орнітоценози угруповань лучної та прибережно-водяної рослинності рівнинної частини Західної України. Інж. Сеник М.А.

 4. Зообентосні угруповання водойм басейну Західного Бугу. C.н.с. Савицька О.М.

 5. Топічні зв’язки дятла звичайного в умовах Розточчя. Хранитель фондів Затушевський А.Т.

 6. Роль хребетних і безхребетних тварин у відтворенні рослин Українських Карпат (Північний макросхил Чорногори). Асп. Сачок О.С.

 7. Міграція коловодника болотяного (Tringa glareola) в орнітологічному заказнику «Чолгинський». Асп. Струс Ю.М.


^ ПІДСЕКЦІЯ ФІЗІОЛОГІЇ, ЕКОЛОГІЇ ТА БІОХІМІЇ РОСЛИН

Аудиторія 332, вул. Грушевського, 4


Керівник підсекції – проф. Терек О.І.

Секретар підсекції – доц. Микієвич І.М.


Перше засідання – 3 лютого, 10 год 00 хв

 1. Зміни біохімічного складу насіння Гінкго дволопатевого (^ Ginkgo biloba L.) з різних кліматичних зон за неоднакових умов стратифікації. Доц. Баранов В.І., проф. Гузь М.М., студ. Скрипець Х.І., інж. Остудімов А.О.

 2. Оцінка токсичності техногенно забруднених ґрунтів за допомогою рослин. Доц. Микієвич І.М.

 3. Протекторна роль регулятора росту рослин Біолан у стресових умовах. Доц. Романюк Н.Д.

 4. Формування оксидантного стресу у рослин за дії іонів міді та цинку. Доц. Пацула О.І.

 5. Ранні стресові реакції рослинної клітини. Асист. Карпин О.Л., проф. Терек О.І.

 6. Формування й функціонування симбіотичних систем сої у нафтозабрудненому ґрунті. С.н.с. Величко О.І., проф. Терек О.І.

 7. Еколого-токсикологічна діагностика нафтозабруднених ґрунтів у процесі їх фіторемедіації. Н.с. Джура Н.М., проф. Терек О.І.


^ ПІДСЕКЦІЯ БІОХІМІЇ, ГЕНЕТИКИ ТА МІКРОБІОЛОГІЇ

Аудиторія 333, вул. Грушевського, 4


Керівник підсекції – проф. Федоренко В.О.

Секретар підсекції – доц. Черник Я.І.


Третє засідання – 3 лютого, 10 год 00 хв

 1. Вплив нокауту гена pttg на морфо-функціональну характеристику еритроцитів мишей. Асп. Канюка О.П., доц. Філяк Є.З., проф. Сибірна Н.О.

 2. Роль нокауту гена pttg у розвитку аутоімунних процесів у мишей. Асп. Афанасьєв С., доц. Філяк Є.З., проф. Стойка Р.С.

 3. Функціонування гена swiss cheese у різних типах тканин Drosophila melanogaster. Асп. Могиляк І.І., асист. Матійців Н.П., доц. Черник Я.І.

 4. Пошук білків Drosophila melanogaster, які взаємодіють з дистрофіном і дистрогліканом у процесі міграції аксонів. Асп. Рішко В.М., доц. Черник Я.І.

 5. Вплив генів-модифікаторів різних функціональних груп на прояв мутантного фенотипу за геном дистрофіну у Drosophila melanogaster. Доц. Голуб Н.Я.

 6. Селекція продуцента тейкопланіну Actinoplanes teichomyceticus. С.н.с. Громико О.М., проф. Федоренко В.О.

 7. Резистентні до антибіотиків мутанти штаму Streptomyces sioyaensis зі зміненою антибіотичною активністю. Асп. Грубський Я.П., студ. Лопатнюк М.М., проф. Федоренко В.О.

 8. Транспозонний мутагенез у штамі-продуценті сіоміцину ^ Streptomyces sioyaensis. Асп. Мироновський М.Л., с.н.с. Осташ Б.О., к.б.н. Лужецький А.М., проф. Федоренко В.О.

 9. Негативні механізми регуляції біосинтезу моеноміцинів у Streptomyces ghanaensis. Асп. Рабик М.В., с.н.с. Осташ Б. О., проф. Федоренко В.О.

 10. Спрямована інактивація і надекспресія гена tcp28 у штамі-продуценті тейкопланіну Actinoplanes teichomyceticus. Асп. Забуранний Н.В., с.н.с. Осташ Б.О., проф. Федоренко В.О.

 11. Біосинтез біологічно-активних метаболітів рекомбінантами, отриманими внаслідок міжвидового злиття протопластів актиноміцетів. Асп. Кобилянський А.М., к.б.н. Лужецький А.М., проф. Бехтольд А., проф. Федоренко В.О.

 12. Роль гена lndY у біосинтезі ландоміцину Е та інших антибіотиків. ^ Асп. Ципік О.В., с.н.с. Осташ Б.О., проф. Федоренко В.О.

 13. Пошук регуляторних генів у штамах актиноміцетів за допомогою транспозонного мутагенезу. М.н.с. Горбаль Л.О., к.б.н. Лужецький А.М., проф. Федоренко В.О.^ ПІДСЕКЦІЯ ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ І ТВАРИН, БІОФІЗИКИ ТА БІОІНФОРМАТИКИ

Аудиторія 321, вул. Грушевського, 4


Керівник підсекції – проф. Клевець М.Ю.

Секретар підсекції – доц. Бичкова С.В.


Друге засідання – 3 лютого, 10 год 00 хв


 1. Комплексна оцінка фізичного здоров’я підлітків. Доц. Дика М.В., доц. Галан М.Б.

 2. Особливості пермеабілізації ізольованих секреторних клітин слинних залоз. Асп. Котлярова А.Б.

 3. Залежність стимульованого сукцинатом дихання секреторних клітин слинних залоз личинки дзвінця від активності каналів вивільнення депонованого Са2+. М.н.с. Великопольська О.Ю.

 4. Дослідження дихання ацинарних клітин підшлункової залози щурів. Асп. Манько Б.О., проф. Клевець М.Ю.

 5. НАД- і ФАД-залежні шляхи енергозабезпечення ізольованих гепатоцитів за дії інсуліну. Асист. Мерлавський В.М., доц. Іккерт О.В.

 6. Системи транспортування Са2+ ендоплазматичного ретикулуму пермеабілізованих гепатоцитів за дії екстракту ^ Thladiantha dubia. Доц. Король Т.В., м.н.с. Вац. Ю.О.

 7. Роль канабіноїдних рецепторів у регулюванні кальцієвого гомеостазу та функціонування підщелепної слинної залози щурів. Асп. Нецик О.В., доц. Федірко Н.В.


^ ПІДСЕКЦІЯ ФІЗІОЛОГІЇ, ЕКОЛОГІЇ ТА БІОХІМІЇ РОСЛИН

Аудиторія 332, вул. Грушевського, 4


Керівник підсекції – проф. Терек О.І.

Секретар підсекції – доц. Микієвич І.М.


Друге засідання – 3 лютого, 14 год 00 хв

 1. Зміни гормонального балансу у ^ Carex hirta L. за дії нафти. Асп. Буньо Л.В., доц. Цвілинюк О.М.

 2. Стан пігментної системи рослин Zea mays L. та Triticum aestivum за дії іонів кадмію та саліцилової кислоти. Асп. Бойко І.В., доц. Кобилецька М.С., проф. Терек О.І.

 3. Оксидантні реакції ріпаку та соняшнику за дії важких металів та трептолему. Асп. Бакун В.Р., доц. Пацула О.І., проф. Терек О.І.

 4. Вплив регуляторів росту рослин на фізіолого-біохімічні показники кукурудзи. Асист. Мамчур О.В., проф. Терек О.І.

 5. Використання ультранизьких температур у фізіології. С.н.с. Арапетьян Е.Р.

 6. Порівняльне дослідження дії деяких стимуляторів росту на вегетативне розмноження магнолії Суланжа. М.н.с. Кальмук О.П.


Схожі:

Секція біологічних наук iconНавчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів
Р. П. Піскун – доктор біологічних наук, професор, завідуюча кафедрою медичної біології, Т. Л. Полеся – кандидат біологічних наук,...
Секція біологічних наук iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: Климишин О. С., доктор біологічних наук, доцент; Дикий І. В., кандидат біологічних наук, доцент
Секція біологічних наук iconАктуальні проблеми дослідження довкілля Матеріали ІІІ регіональної наукової конференції студентів та молодих учених
Касьяненко Г. Я., кандидат хімічних наук, доцент; Корнус А. О., кандидат географічних наук, доцент; Говорун О. В., кандидат біологічних...
Секція біологічних наук iconДоцент, кандидат біологічних наук
Ан урср. Кандидат біологічних наук (1972), старший науковий співробітник (1981). Член Львівського відділення Українського ентомологічного...
Секція біологічних наук iconЗавідувач кафедри біології, доктор біологічних наук, професор Романенко О. В
Професор кафедри ботаніки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор біологічних наук, професор Соломаха В....
Секція біологічних наук iconМо­но­гра­фія Су­ми "Ви­дав­ництво Сум­ДУ"
М. В. Погорєлов – кандидат медичних наук; В.І. Бумейстер – доктор біологічних наук; Г. Ф. Ткач – кандидат медичних наук; С. Д. Бончев;...
Секція біологічних наук iconСекція 6: Наноелектроніка самоорганізація в колективній поведінці
Відомо, що використання моделей, які базуються на методах нелінійної динаміки та теорії самоорганізації, дозволило пояснити структуроутворення...
Секція біологічних наук iconНавчальна програма курортологія
Завьялов В. П., доктор біологічних наук, професор, державний університет, м. Херсон
Секція біологічних наук iconЗавідувач кафедри біології, доктор біологічних наук, професор Романенко О. В
move to 1136-73740
Секція біологічних наук iconПрограма вступного випробування
Марциновський В. П, професор, кандидат біологічних наук, зав кафедри біології рдгу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи