Монографії icon

Монографії
Скачати 97.92 Kb.
НазваМонографії
Дата10.03.2013
Розмір97.92 Kb.
ТипДокументи

Публікації співробітників Ботанічного саду ЛНУ імені Івана Франка за 2012 рік

Монографії:


 1. Тасєнкевич Л. Рідкісні та зникаючі види рослин Львівщини / Л. Тасєнкевич, Н. Калінович, М. Сорока, Л. Борсукевич, К. Данилюк, Т. Хміль, В. Гончаренко, А. Прокопів, О. Жук, М. Сеник, З. Мамчур, О. Дика, А. Новіков, М. Пірогов. – Львів, 2011. – 124 с.

 2. Томич М. В. Національний природний парк «Гуцульщина». Сер. Рослинний світ / М. В. Томич, Держипільський Л. М., Данилик І. М., Борсукевич Л. М., [та інші]. – К.: Фітосоціоцентр, 2011. – 360 с.

Довідкові видання:

 1. Перелік насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад ЛНУ імені Івана Франка в 2011/2012 році / За ред. А. Прокопіва // А. Прокопів, Л. Борсукевич, Н. Луцишин, М. Могиляк [та ін.] – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 34 с.Статті


Статті у виданнях ІSІ:

 1. Арапетьян Е. Р. Реакція насіння Aster alpinus L. (Asteraceae) на обробку мікроелементами / Е. Р. Арапетьян, Б. М. Паляниця // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2012. – Вип. 59. – С. 315 – 320.

 2. Данилюк К. М. Новий локалітет Рedicularis sceptrum–carolinum L. (Orobanchaceae Vent.) на території України / К. М. Данилюк, Л. М. Борсукевич // Укр. ботан. журн. – 2011. – Т. 68, №2. – С. 805 – 808.

 3. Кобів Ю. Й. Роль придатних мікрооселищ у самовідновленні популяцій рідкісних видів рослин Українських Карпат / Ю. Й. Кобів // Укр. ботан. журн. – 2012. – Т. 69, № 2. – С. 178 – 189.

 4. Kobiv Y. Does Aquilegia transsilvanica Schur (Ranunculaceae) occur in the Ukrainian Carpathians? / Kobiv Y. // Ukr. Botan. Journ. – 2012. – Т. 69, № 4. – С. 493 – 501.

Статті у зарубіжних фахових виданнях:

 1. Arapetyan E. Application of the Very Low Temperatures for the Preservation of Rare
  Plants´ Seed of Ukraine / E. Arapetyan, Yu. Usatenko // Proceedings of 12th Cryogenics 2012 IIR International Conference September 11-14, 2012. Germany: Dresden. P. 150 153.

 2. Mamcur Z., Nadraga M., Prokopiw A. Rosliny biblijne w Ogrodzie Botanicznym Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ivana Franki / Z. Mamcur, M. Nadraga, A. Prokopiw // Czlowiek w Ogrodzie Pana red. Jan Klimek, Jozef Partyka / XX Seminarium Sacrum i Przyroda. Ojcow, 2012 – S. 147 – 150.

Статті у вітчизняних фахових виданнях:

 1. Арапетьян Е. Р. Зберігання насіння малопоширених хвойних рослин при ультранизькій температурі / Е.Р. Арапетьян, М. О. Щербина, Ю. М. Усатенко // Вісті біосферного заповідника "Асканія-Нова". – 2012. – Т. 14. – С. 419 – 423.

 2. Борсукевич Л. М. Спонтанна флора Ботанічного саду Львівського національного університету імені Івана Франка / Л. М. Борсукевич, А. І. Прокопів // Інтродукція рослин. – 2012. – № 3. – С. 57 – 61.

 3. Гелеш М. Б. Особливості формування пагонової системи у Veronica bellidioides L. / М. Б. Гелеш, А. І. Прокопів // Наук. вісн. Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи) – 2012. – Т. 3, вип. 4. – С. 375 – 379.

 4. Гелеш М. Б. Деякі особливості пагоноутворення Veronica alpina L. / М. Б. Гелеш, А. І. Прокопів // Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова» – 2012. – Т. 14. – С. 534 – 537.

 5. Ізмєсть’єва С. В. Самовідновлення популяцій Carex dioica L. (Сyperaceae Juss.) на території Західного Полісся / С. В. Ізмєсть’єва, І. М. Данилик, Л. М. Борсукевич, В. І. Гончаренко // Біологічні студії. – 2011. – Т. 5, № 3. – С. 125 – 134.

 6. Могиляк М. Г. Інтродукційне вивчення Dianthus cruentus Griseb. та Dianthus knappii (Pant.) Aschers. et Kanitz ex Borb. (Caryophyllaceae) / М. Г. Могиляк, М. І. Скибіцька // Вісті Біосферного заповідника «Асканія–Нова». – 2012. – Т. XIV. – С. 174 – 176.

 7. Надрага М. Д. Еколого-біоморфологічні особливості рослин кам’янистих осипів високогір’я Українських Карпат / М. Д.Надрага, А. І. Прокопів // Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова» – 2012. – Т. 14. – С. 465 – 468.

 8. Прокопів А. І. Структурна організація пагонових систем Gentiana L. / А. І. Прокопів // Modern Phytomorphology – № 1. – 2012. – C. 149 – 152.

 9. Скварко К. Вплив лазерного, УФ-С- i червоного світла на проростання насіння Arnica montana L. / Скварко К., Кальмук О., Бено Ю. // Наук. вісн. НЛТУУ. – 2011. – Вип. 21.17. – С.59-65.

 10. Хохла М. Р. Вплив препарату, отриманого з екстракту Галеги лікарської (Galega officinalis L.) на гематологічні показники периферичної крові щурів за умов експериментального цукрового діабету / М. Р. Хохла, Г. Я. Клевета, Я. П. Чайка, М. І. Скибіцька, Н. О. Сибірна // Лабораторна діагностика. – 2011. – №4 (58). – С. 26 – 30.

 11. Хохла М. Р. Цитологічна та біохімічна характеристика периферичної крові щурів за умов експериментального цукрового діабету І типу та введення галеги лікарської / М. Р. Хохла, Г. Я. Клевета, Я. П. Чайка, М. І. Скибіцька, Н. О. Сибірна // Біологічні студії. – 2012. – Т. 6, №1. – С. 37 – 46.

 12. Хохла М. Р. Вплив екстракту галеги лікарської на структурно – функціональний стан мембран еритроцитів щурів за умов експериментального цукрового діабету / М. Р. Хохла, Г. Я. Клевета, Я. П. Чайка, М. І. Скибіцька, Н. О. Сибірна // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2012. – №3. – С.33 – 38.

 13. Щербина М. О. Оцінка життєздатності малопоширених деревних інтродуцентів Ботанічного саду ЛНУ імені Івана Франка / М. О. Щербина, О. Б. Щерба, Г. В. Тимчишин // Вісті Біосферного заповідника «Асканія – Нова». – 2012. – Т. 14. – С. 314 – 317.

Статті у інших вітчизняних виданнях:

 1. Борсукевич Л. Агробіостанція / Л. Борсукевич // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1: А.-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 121.

 2. Борсукевич Л. Арапетьян Емма Робертівна / Л. Борсукевич // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1: А.-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 149.

 3. Борсукевич Л. Баран Євген Іванович / Л. Борсукевич // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1: А.-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 177-178.

 4. Борсукевич Л. Бауер (Ваuer) Карл / Л. Борсукевич // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1: А.-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 185-186.

 5. Борсукевич Л. Блажек (Blazek) Адам / Л. Борсукевич // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1: А.-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 215.

 6. Борсукевич Л. Бонковський (Bąkowski) Петро Станіславович / Л. Борсукевич // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1: А.-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 231.

 7. Борсукевич Л. Вайс (Weiß) Адольф Йосиф Густав / Л. Борсукевич // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1: А.-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 261.

 8. Борсукевич Л. Горб Лідія Костянтинівна / Л. Борсукевич // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1: А.-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 367.
 9. Борсукевич Л. Дудник (Лєнкова) Віра Миколаївна / Л. Борсукевич // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1: А.-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 467.

 10. Борсукевич Л. Дячук Степан Лук’янович / Л. Борсукевич // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1: А.-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 473.

 11. Борсукевич Л. Захисту рослин група / Л. Борсукевич // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1: А.-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 526.

 12. Борсукевич Л. Іваницький (Iwanicki) Єремія-Йосип Григорович / Л. Борсукевич // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1: А.-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 545.
 13. Борсукевич Л. Кульчинський (Kulczyński) Станіслав / Л. Борсукевич, Н. Калинович // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1: А.-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 689 690.

 14. Борсукевич Л. Інтродукції та акліматизації рослин відділ/ Л. Борсукевич, М. Надрага // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1: А.-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 556 – 557.

 15. Борсукевич Л. Інтродукції та акліматизації рослин відділ/ Л. Борсукевич, М. Надрага // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1: А.-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 556 – 557.

 16. Могиляк М. Культурної флори та озеленення відділ / М. Могиляк // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1: А.-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 689.

 17. Надрага М. Борсукевич Любов Миронівна / М. Надрага // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1: А.-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 235.

 18. Надрага М. Живицький Зиновій Миколайович / М. Надрага // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1: А.-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 496.

 19. Надрага М. Кривокульський Степан Григорович / М. Надрага // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1: А.-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 669.

 20. Надрага М. Ботанічний сад / М. Надрага, А. Прокопів // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1: А.-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 236-237.

 21. Прокопів А. І. Структурна організація пагонових систем Gentiana L. / А. І. Прокопів // Modern Phytomorphology – № 1. – 2012. – C. 149. – 152.

 22. Прокопів А. Волгін Сергій Олександрович / А. Прокопів // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2-х т. Т. 1: А-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 302 – 303.

 23. Прокопів А. Козій Григорій Васильович / А. Прокопів, Р. Гулько // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2-х т. Т. 1: А-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 630.

 24. Прокопів А. Дзюбик Наталія Іванівна / А. Прокопів // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2-х т. Т. 1: А-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 440 – 441.

 25. Скварко К. Кальмук Ольга Петрівна / К. Скварко // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1: А.-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 578.

 26. Тимчишин Г. Кармазін Річард Васильович / Г. Тимчишин // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1: А.-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 586.

 27. Хміль Т. Віттманн (Wittmann) Ернест Домінік / Т. Хміль, М. Надрага // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1: А.-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 294.

 28. Щерба О. Дендрології відділ ботанічного саду / О. Щерба // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1: А.-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 433.Тези доповідей:

Тези доповідей на міжнародних конференціях.

 1. Арапетьян Е. Р. Використання рідкого азоту для зберігання насіння на прикладі червонокнижного виду Glaucium flavum Grantz (Papaveraceae) / Е. Р. Арапетьян, Л. М. Борсукевич // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин: Матер. ІІ Міжнар. наук. конф., Умань, Черкаська обл., 9 – 12 жовтня 2012 р. – К., 2012. – С. 218 – 220.

 2. Борсукевич Л. М. До поширення Utricularia intermedia Hayne та Utricularia minor L. в західних регіонах України / Л. М. Борсукевич // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин: Матер. ІІ Міжнар. наук. конф., Умань, Черкаська обл., 9 – 12 жовтня 2012 р. – К., 2012. – С. 68 – 70.

 3. Бено Ю. Ростові процеси на початкових етапах онтогенезу дурмана звичайного та фенхелю звичайного за дії омагніченої води / Ю. Бено, М. Дика, К. Скварко // VIІІ Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» : зб. тез (Львів, 3–6 квітня 2012 р.). – Львів, 2012. – С. 9 – 10.

 4. Могиляк М. Г. Интродукция видов Dianthus L. (Caryophyllaceae) в Ботаническом саду Львовского национального университету имени Ивана Франко / М. Г. Могиляк, М. И. Скибицкая // Интродукция, сохранение и использование биолог. разнообразия мировой флоры: Матер. междунар. конф., посв. 80 – летию ГНУ «Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси», Минск, 19 – 22 июня 2012 г. – Минск, 2012. – Ч. 1. – С. 219 – 220.

 5. Прокопів А. І. Значення субстратів для поширення видів рослин у високогір’ї / А. І. Прокопів // Дендрологія, квітникарство та садово – паркове будівництво: Матер. міжнар. наук. конф., присв. 200 – річчю Нікітського ботанічного саду, Ялта, 5 – 8 червня 2012 р. – Ялта, 2012. – С. 57.

 6. Скибіцька М. І. Збереження ex situ рідкісних рослин природної флори України / М. І. Скибіцька, М. Г. Могиляк // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин: Матер. ІІ Міжнар. наук. конф., Умань, Черкаська обл., 9-12 жовтня 2012 р. – К., 2012. – С. 296 – 299.

 7. Cтефанишин Х. Причини рідкісності погранично–ареальних видів Українських Карпат / Х. Стефанишин, А. Прокопів // Молодь і поступ в біології: тези VІІІ Міжнар. конф. студентів та аспірантів, Львів, 3 – 6 квітня 2012 р. – Львів, 2012. – С. 114 – 115.

 8. Сосновський Є. Спеціалізація членистоногих-фітофагів до рослин-господарів із роду Ficus L. (Moraceae Link) / Є. Сосновський // VIII Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів “Молодь і поступ біології”: зб. тез, 3-6 квітня 2012 р. – Львів, 2012. – С. 113 – 114.

 9. Сосновський Є.В. Структурні особливості листка ліаноподібних фікусів (Ficus L., Moraceae Link) / Є.В. Сосновський // Матер. І Міжнар. наук. конф. “Сучасна фітоморфологія”, 24-26 квітня 2012 р. – Львів, 2012. – С. 187 – 189.

 10. Borsukevych L. A preliminary overview of Trifolio – Geranietea sanguinei T. Müller 1962 class in the Ukrainian Сarpathians / L. Borsukevych // Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services: Abstracts of 9th  European Dry Grassland Meeting, Greece, Presра, 19 – 25 May 2012. – P. 38 – 39.

 11. Borsukevych L. The 20–year succession changes of the grassland vegetation in the Regional landscape park „Nadsyanskiy" (Ukrainian Carpathians) / L. Borsukevych, K. Danyluk // Vegetation databases and large – scale classification: 21st Workshop of European Vegetation Survey, Vienna, Austria, 24–27 May 2012. – P. 74.

 12. Borsukevych L. New data about distribution of rare hydrophilous oceanic species in flora of the Ukraine / L. Borsukevych // Plants in hydrosystems: from functional ecology to weed research: Abstracts of Intern. Symposium on Aquatic Plants, Poznan, Poland, 27 – 31 August 2012. – P. 27.

 13. Borsukevych L. Information population parameters for management of rare bog species (Rivne Natural Reserve, Ukraine) / L. Borsukevych, S. Izmestieva, I. Danylyk // Near – natural restoration: Abstracts of 8th European Conf. on Ecological Restoration, České Budějovice, Czech Republic, September 9 – 14 2012. – P. 108 – 109.

 14. Borsukevych L. The 20–year succession changes of the grassland vegetation in the Regional landscape park „Nadsyanskiy" (Ukrainian Carpathians) / L. Borsukevych, K. Danyluk // Vegetation databases and large – scale classification: 21st Workshop of European Vegetation Survey, Vienna, Austria, 24–27 May 2012. – P. 74.

 15. Prokopiv A. Botanical garden of Lviv national university: from the origin to nowadays // A. Prokopiv / Plant – the source of research material: Abstracts of 2nd international conference and workshop, Lublin, Poland 18-20.octovber 2012 P 85 – 86.

Тези доповідей на вітчизняних конференціях:

 1. Скварко К. О. Вплив 5-бензиліден-2-морфолін-4-іл-1,3-тіазол-4(5н)-он (морфолід) та ІОК на ростові процеси у Agrimonia eupatoria L. / К. О. Скварко, М. І. Скибіцька, М. Г. Могиляк // – Тернопіль, 2012. – С. 189 – 190.

 2. Скварко К. О. Порівняльне дослідження впливу нових регуляторів росту та емістиму С на ростові параметри дурману звичайного / К. О. Скварко, В. В. Карп’як, М. Д. Обушак // Хімія природних сполук: Всеукраїнська наук.-практ. конф. (Тернопіль, 30-31 жовтня 2012 р.). – Тернопіль, 2012. – С. 190 – 191.

 3. Скибіцька М. І. Інтродукція лікарських рослин родини Lamiaceae у Ботанічному саду ЛНУ ім. І.Франка / М. І. Скибіцька, М. Г. Могиляк // Хімія природних сполук: Всеукр. науково-практ. конф., Тернопіль, 30 – 31 жовтня 2012 р. – Тернопіль, 2012. – С. 192 – 193.

Схожі:

Монографії iconРішення Експертної комісії щодо присудження премій за кращі підручники, навчальні посібники та монографії. В номінації «Монографії з актуальних напрямів розвитку науки І техніки» премії присуджено таким монографіям: І премію
Ухвалою Вченою Ради Національного університету «Львівська політехніка» (4 березня 2008 р.) затверджено рішення Експертної комісії...
Монографії iconПоложення «Про організацію та фінансування підготовки монографії у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»» Контроль за виконанням ухвали покласти на першого проректора М.І. Вакуленка
«Про призначення винагороди авторському колективу монографії «Глобальна економіка ХХІ століття: людський вимір» за редакцією
Монографії iconМіжнародному авторському колективу монографії «Глобальний економічний розвиток: тенденції, асиметрії, регулювання»
Щиро вітаю вас з успішним завершенням міжнародного проекту – виданням монографії «Глобальний економічний розвиток: тенденції, асиметрії,...
Монографії iconМонографії «Історичні пісні Запорожжя: регіональні особливості та шляхи розвитку», «Легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини : буття у просторі та часі». Коротке описання розробки
Монографії «Історичні пісні Запорожжя: регіональні особливості та шляхи розвитку», «Легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини :...
Монографії iconОпубліковані монографії в Україні
Безгін К. С., Логачова Л. М., Ситник Л. С., Бервенова Т. М., Амоша О.І., Аптекар С. С. всього 100
Монографії iconПідручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2010-2011 р
move to 0-15609839
Монографії iconПротокол Вченої ради № від
Для кожної з наведених у табл. 1 монографії подати бібліографічний опис – формувати у такому вигляді
Монографії iconЗапитання до кандидатського екзамену
Основні тези та висновки монографії Лаптєва В. В. "Предмет и система хозяйственного права. – М.: "Юрид лит.", 1969."
Монографії icon«Затверджую»
Результати, опубліковані в монографії, отримані при виконанні держбюджетної або господоговірної тематики (вказати назву теми та номер...
Монографії iconПідручники, навчальні посібники і монографії, видані викладачами академії у 2010-2011 р
Формування та реалізація кредитної політики банку: методологія та практика: Монографія
Монографії iconПідручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2010-2011 р
Формування та реалізація кредитної політики банку: методологія та практика: Монографія
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи