Борсукевич Любов Миронівна icon

Борсукевич Любов Миронівна
Скачати 45.17 Kb.
НазваБорсукевич Любов Миронівна
Дата29.07.2012
Розмір45.17 Kb.
ТипДокументи

Борсукевич Любов Миронівна
Народилася 16 лютого 1977 року у м. Червоноград Львівської області, у 1999 році закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка. З 1999 року – інженер відділу природної флори ботанічного саду ЛНУ ім. І. Франка, куратор колекції водно-болотних рослин, яка налічує близько 180 таксонів. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Вища водна рослинність басейнів верхньої течії Дністра, Прута та Західного Бугу” у спеціалізованій вченій раді Інституту ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України (м. Київ). Автор понад 70 наукових публікацій.

У 2007 стажування в Ягеллонському університеті (Краків, РП) (Fundusz Królowej Jadwigi). Відзначена подякою Ректора Університету (2007) за багаторічну сумлінну працю і здобутки у науково-колекційній роботі.

З 2009 року член Українського ботанічного товариства.

Член видавничої ради енциклопедії: Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т.: А.-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.

Наукові інтереси:

 • Флористика, фітоценологія, зокрема, синтаксономія водної та болотної рослинності;

 • Охорона біорізноманіття природної флори

Основні праці:

 1. Борсукевич Л.М. Етапи і напрямки дослідження вищої водної флори і рослинності Східної Галичини // Наук. записки держ. природозн. Музею НАН України. – 2007. – Вип. 23. – C. 157-170.

 2. Кобів Ю., Прокопів А., Гелеш М., Надрага М., Борсукевич Л. Поширення і стан популяцій рідкісних, загрожених та ендемічних видів рослин у північній частині прикордонної ділянки Чивчинських гір (Українські Карпати) // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2007. – Вип. 45. – С. 71-84.

 3. Kobiv Y., Helesh М., Borsukevych L. Saussurea porcii Degen (Asteraceae) in the Svydovets mountains (Ukrainian Carpathians): location, coenotic conditions, population parameters and conservation // Ukr. Botan. Zurn. – 2007. – Т. 64, № 6. –Р. 825-832.

 4. Борсукевич Л.М. Тадеуш Феліксович Вільчинський (до 120-річчя від дня народження) // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Інтродукція та збереж. росл. різноманіття. – 2007. – № 15-17. – С. 54-56.

 5. Борсукевич Л.М. Поширення та еколого-ценотичні особливості Сladium mariscus (L.) Pohl. на Львівщині // Укр. ботан. журн. – 2008. – Т. 65, №1. – С. 58-65.

 6. Борсукевич Л.М. Історичні аспекти та актуальні завдання досліджень вищої водної рослинності Східної Галичини // Вісник Одеського нац. ун-ту. Сер. біол. – 2008. – Т. 13, вип. 14. – С. 149-154.

 7. Борсукевич Л.М. Морфологічні особливості, поширення та еколого-ценотична характеристика Zannichelia palustris L. на території Східної Галичини // Биол. вестник. – 2008. – Т. 12, №1. – С. 3-5.

 8. Борсукевич Л., Каміньський Р. Поширення та ценотична приуроченість Aldrovanda vesiculosa L. в Шацькому національному природному парку // Биол. вестник. – 2008. – Т. 12, № 2. – С. 51-54.

 9. Скибіцька М.І., Могиляк М.Г., Борсукевич Л.М., Щербина М.О., Щерба О.Б., Євтух В.П. Оцінка успішності інтродукції ефіроолійних рослин у Ботанічному саду ЛНУ імені Івана Франка // Биол. вестник. – 2008. – Т. 12, № 1. – С. 24-29.

 10. Арапетьян Е., Борсукевич Л., Білінська І. Ефективність комплексу мікроелементів на схожість насіння Alyssum gmelinii Jord. та Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. // Інтродукція рослин. – 2009. – № 3. – С. 80-83.

 11. Борсукевич Л.М. Нове місцезнаходження Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze на території Львівської області // Укр. ботан. журн. – 2009. – Т. 66, №2. – С. 208-212.

 12. Борсукевич Л.М. Созологічна оцінка вищої водної рослинності Східної Галичини // Природничий альманах. Сер. Біол. науки. – 2009. – Вип. 12. – С. 28-36.

 13. Борсукевич Л.М. Структурно-порівняльний аналіз вищої водної флори Східної Галичини // Чорноморський ботан. журн. – 2009. – Т. 5, №1. – С. 80-90.

 14. Скибіцька М., Прокопів А., Борсукевич Л. Біологічні особливості рідкісних і ендемічних видів лікарських рослин Українських Карпат в умовах культури // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2009. – Вип. 24. – С. 166–169.

 15. Кобів Ю., Прокопів А., Гелеш М., Борсукевич Л. Поширення, стан популяцій та характеристика оселищ рідкісних і загрожених видів рослин у північній частині Свидовця (Українські Карпати) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2009. – Вип. 49. – С. 63-82.

 16. Арапетьян Е.Р., Борсукевич Л.М. Вплив температури рідкого азоту (-1960С) на схожість насіння рідкісного виду Сladium mariscus (L.) Pohl. (Сyperaceae) // Таврійський наук. вісн. – 2010. – Вип. 71. – Част. 2. – С. 187-191.

 17. Данилик І.М., Середницька С.Л., Борсукевич Л.М. Онтогенез Carex davalliana (Cyperaceae) в природних популяціях і умовах культури // Таврійський наук. вісн. – 2010. – Вип. 71. – Част. 2. – С. 87-91.

 18. Борсукевич Л.М. Groenlandia densa (L.) Fourr. (Potamogetonaceae) – представник нового для флори України роду // Укр. ботан. журн. – 2010. – Т. 67, №1. – С. 100-103.

 19. Борсукевич Л.М. Сингенетичні зміни вищої водної рослинності басейнів верхніх течій Дністра, Прута та Західного Бугу // Вісн. Львів. ун-ту. Серія біол. – 2010. – Вип. 54. – С. 107-114.

 20. Борсукевич Л.М., Данилюк К.М. Нові місцезнаходження Glyceria declinata Bréb. в Українських Карпатах // Укр. ботан. журн. – 2010. – Т. 67, №5. – С. 694-699.

 21. Борсукевич Л.М. Синтаксономічний склад класу Potametea Klika in Klika et Novak 1941 водойм басейнів верхів’їв Дністра, Пруту та Західного Бугу // Наук. записки держ. природозн. музею. – 2010. – Вип. 26. – С. 123-136.

 22. Борсукевич Л.М. Збереження біорізноманіття водно-болотних угідь шляхом оптимізації регіональної екомережі (басейн верхньої течії Дністра, Прута та Західного Бугу) // Наук. вісник УкрДЛТУ. – 2010. – Вип. 20.6. – С. 85-93.

 23. Лисенко Г., Данилик І., Борсукевич Л. Порівняльна синфітоіндикаційна оцінка Подільських лучних степів // Вісн. Львів. ун-ту. Серія біол. – 2010. – Вип. 53. – С. 9-18.

 24. Борсукевич Л.М., К. М. Данилюк Нові місцезнаходження Glyceria declinata Bréb. в Українських Карпатах // Укр. ботан. журн. – 2010. – Т. 67, №5. – С. 694-699.

 25. Борсукевич Л.М., Данилюк К.М. Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (Orchidaceae) у Ґорґанах (Українські Карпати) // Укр. ботан. журн. – 2011. – Т. 68, №2. – С. 205-208.

 26. Борсукевич Л. Сингенетичні зміни вищої водної рослинності басейнів верхніх течій Дністра, Прута та Західного Бугу // Вісн. Львів. ун-ту. Серія біол. – 2010. – Вип. 54. – С. 107-114.

 27. Данилик І.М., Борсукевич Л.М. Нове місцезнаходження Оphrys apifera Нuds. (Оrchidaceae) в Україні // Укр. ботан. журн. – 2011. – Т. 68, №1. – С. 58-64.

 28. Арапетьян Е.Р., Борсукевич Л.М. Вплив кріозберігання нв життєздатність насіння Alyssum gmelinii Jord. (Brassicaceae) / Е. Р. Арапетьян // Наук. вісн. НЛТУУ. – 2010. – Вип. 20.16. – С. 115–117.


Довідкові видання:


 1. Гулько Р., Борсукевич Л. Вайс Адольф Йозеф. Професори Львівського національного університету імені Данила Галицького: 1784-2006. – Львів: Наутілус, 2006. - С. 26-27.

 2. Бібліографічний покажчик праць співробітників ботанічного саду Львівського національного університету імені Івана Франка (1945-2005) / Укладач Л.М. Борсукевич. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 2007. – 160 с.

 3. Борсукевич Л., Маскаль М. Справжня перлина Львова // Город, сад, пасіка, довкілля. Календар-альманах. – 2007. – С. 48-50.

 4. Прокопів А.І. Борсукевич Л.М. Ботанічний сад Львівського національного університету імені Івана Франка // Заповідні території України: Ботанічні сади та дендропарки. – Київ, 2009. – С. 153-162.

 5. Каталог лікарських рослин Ботанічних садів і дендропарків України / Довідковий посібник за ред. А. П. Лебеди // Л.М. Борсукевич, Н.В. Луцишин, М.Г. Могиляк, А.І. Прокопів, М.І. Скібіцька, О.Б. Щерба та ін. – К.: Академперіодика, 2009. – 159 с.

Схожі:

Борсукевич Любов Миронівна iconЛ. М. Борсукевич // Вісн. Львів ун-ту. Сер біол. 2010. Вип. 54. С. 107 114
Перелік насіння, яке пропонує на обмін ботанічний сад лну ім. І. Франка у 2010 – 2011 році / За ред. А. Прокопіва // А. Прокопів,...
Борсукевич Любов Миронівна iconПроблеми розвитку інноваційної діяльності підприємств в україні та шляхи їх вирішення дроздовська Христина Миронівна, керівник Шмигельська Марія Іванівна, Вишнянський коледж лнау
Дроздовська Христина Миронівна, керівник Шмигельська Марія Іванівна, Вишнянський коледж лнау
Борсукевич Любов Миронівна iconТарангул Любов Миколаївна
Тарангул Любов Миколаївна. У своєму виступі вона охарактеризувала основні вимоги щодо організації та проведення міжнародного порівняльного...
Борсукевич Любов Миронівна iconЛ. М. Шутенко. Моя любов – Академія!
Ш 97 Л. М. Шутенко. Моя любов – Академія! : біобібліографічний покажчик / Харк нац акад міськ госп-ва; уклад. Н. Б. Давидова, О....
Борсукевич Любов Миронівна iconНародні звитяжці за В. Антоновичем «Петро Конашевич-Сагайдачний»
Мета: більше дізнатися про історію рідного краю; познайомити дітей з народними звитяжцями, викликати повагу та любов до Гетьманів...
Борсукевич Любов Миронівна iconАкадемік апн україни Любов Іванівна Мацько
П79 Академік апн україни Любов Іванівна Мацько : Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І. Тарасова; Національний педагогічний університет...
Борсукевич Любов Миронівна iconАкадемік апн україни Любов Іванівна Мацько
П79 Академік апн україни Любов Іванівна Мацько : Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І. Тарасова; Національний педагогічний університет...
Борсукевич Любов Миронівна iconМонографії
Тасєнкевич Л. Рідкісні та зникаючі види рослин Львівщини / Л. Тасєнкевич, Н. Калінович, М. Сорока, Л. Борсукевич, К. Данилюк, Т....
Борсукевич Любов Миронівна iconСліпецька юлія Миронівна
З 2008 по 2011 р аспірантка кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2010 р асистент кафедри...
Борсукевич Любов Миронівна iconЧернявська Любов Валентинівна

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи