Могиляк М. Г. Рід вероніка (Veronica L.). Каталог музейних фондів: Зб наук пр icon

Могиляк М. Г. Рід вероніка (Veronica L.). Каталог музейних фондів: Зб наук пр
Скачати 27.72 Kb.
НазваМогиляк М. Г. Рід вероніка (Veronica L.). Каталог музейних фондів: Зб наук пр
Дата29.07.2012
Розмір27.72 Kb.
ТипДокументи

Могиляк Марія Григорівна (22.10.1953, м. Львів) – ботанік-рослинник, канд. с.-г. наук (1996), ст. наук. співроб. Закінчила біол. ф-т Львів. ун-ту (1975), аспірантуру НДІ землеробства і тваринництва зах. регіону УААН (1990). У 1975-78 мол. наук. співроб. Львів. наук.-природозн. музею АН; 1978-84 учителювала. З 1984 працює у Ботан. саді Львів. ун-ту (1998-2011 зав. відділу культурної флори і озеленення).

Наукові інтереси: інтродукційне вивчення нових для Заходу України декор. трав’яних рослин, збагачення асортименту культ. рослин видами природної флори різних регіонів, дослідження особливостей онтогенезу, репродуктивної здатності, методів культивування. Зібрала велику колекцію декор. багаторічників (бл. 500 таксонів), побудовану за ботаніко-географічним принципом, де представлено інтродуковану природну флору України, Європи, Азії, Америки.

Член Укр. ботан. тов-ва. Бл. 70 наук. праць, зокрема:

 1. Могиляк М.Г. Рід вероніка (Veronica L.). Каталог музейних фондів: Зб. наук. пр. – К.: Наук. думка, 1979. – С. 41-46.

 2. Могиляк М.Г. Біологічні особливості деяких злакових газоноутворюючих трав у західному Лісостепу України. Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 1999. – Вип. 2.– С. 15-16.

 3. Могиляк М.Г. Феноритмотипи трав’янистих багаторічників, культивованих у ботанічному саду ЛНУ ім. І. Франка. Наук. вісн. УкрДЛТУ. – 2001. – Вип. 11.5. – С. 222-226.

 4. Могиляк М.Г. Досвід інтродукції Alyssum repens Baumg. і Alyssum montanum L. в ботанічному саді ЛНУ ім. І.Франка. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2004. – Вип. 36. – С. 310-314.

 5. Могиляк М.Г., Скибіцька М.І. Інтродукційне вивчення декоративних рослин родини Asteraceae у ботанічному саду Львівського національного ун-ту ім. Івана Франка. Наук. вісн. – УкрДЛТУ. – 2004. – Вип 14.8. – С. 363 – 366.

 6. Арапетьян Е.Р., Могиляк М.Г., Усатенко Ю.М. Використання методів кріотехнології для зберігання насіння рідкісного виду гвоздики граціанополітанської (Dianthus gratianopolitanus Vill., Caryophyllaceae). Інтродукція рослин. – 2006, №2. – С. 71-74.

 7. Могиляк М.Г., Павлишин С.Б., Скибіцька М.І., Скварко К.О. Деякі особливості онтогенезу Centaurea carpatica (Porс.) Porc. (Asteraceae) в культурі. Матер. ХІІ з'їзду Укр. ботан. тов. – Одеса, 2006. – С. 343.

 8. Арапетьян Е.Р., Могиляк М.Г., Галан М.Б. Використання мікроелементів як екзогенних чинників індукції проростання насіння Hosta sieboldiana (Hook) Engl. Наук. записки Терн. НПУ ім. В.Гнатюка. Сер. біол. – 2007. – №3 (33). – С.19-21.

 9. Могиляк М.Г., Прокопив А.И. Формирование коллекции ирисов в ботаническом саду ЛНУ им. И.Франко. Матер. междунар. науч. конф. посвящ. 75-летию ЦБС НАН Беларуси (12-15 июня 2007 г., г. Минск) – Минск: Эдит ВВ, 2007. – Т.2 – С.61.

 10. Арапетьян Е.Р., Могиляк М.Г., Галан М.Б. Стимуляція проростання насіння волошки карпатської Centaurea carpatica (Porc.) Porc. (Asteraceae) сполуками мікроелементів міді та бору. Укр. ботан. журн. – Т. 64. – 2007. – № 6. – С. 885-891.

 11. Скибіцька М.І., Борсукевич Л.М., Могиляк М.Г. [та ін.] Оцінка успішності інтродукції ефіроолійних рослин у Ботанічному саду ЛНУ ім. Івана Франка. Біологічний вісник. – Т. 12. – 2008. – № 1. – С. 24-29.

 12. Могиляк М.Г., Скибіцька М.І., Скварко К.О., Арапетьян Е.Р. Інтродукція Anthemis monantha Willd. (Asteraceae) в Західному Лісостепу України. Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2009. – Вип. 21. – С. 161-162.

 13. Могиляк М.Г., Прокопів А.І. Біологічні особливості Leontopodium alpinum Cass. (Asteraceae) в культурі. Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2009. – Вип. 21. – С. 163-164.

 14. Борсукевич Л.М., Луцишин Н.В., Могиляк М.Г., Прокопів А.І., Скибіцька М.І. [та ін.] Каталог лікарських рослин ботанічних садів і дендропарків України. Довідковий посібник за ред. А.П. Лебеди – К.: Академперіодика. – 2009. – 159 с.

 15. Могиляк М.Г., Скибіцька М.І., Федоровська Я.А. Збереження біологічного різноманіття рідкісних і декоративних рослин природної флори України в умовах культивування. Таврійський наук. вісн. – 2010. – Вип. 71, част. 2. – С. 223-226.

 16. Скибіцька М.І, Могиляк М.Г., Паляниця Б.М. Насіннєва продуктивність Polemonium caeruleum L. в умовах культури ботанічного саду ЛНУ ім. І.Франка. Таврійський наук. вісн. – 2010. – Вип. 71, част. 2. – С. 226-230.

 17. Скибіцька М.І., Прокопів А.І., Борсукевич Л.М., Могиляк М.Г. [та ін.] Збереження рослин Червоної книги України у колекційних фондах ботанічного саду Львівського національного університету імені Івана Франка. Матер. Междунар. науч. конф. “Растительний мир в Красной книге Украины: реализация глобальной стратегии сохранения растений” (Киев, 11 - 15 октября 2010 г.). – К., 2010. – С. 301-304.

 18. Могиляк М.Г., Арапетьян Е.Р. Насіннєве розмноження Dianthus deltoides L. (Caryophyllaceae) за впливу ультранизьких температур. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2011. – Вип. 56. – С. 55-59.

Схожі:

Могиляк М. Г. Рід вероніка (Veronica L.). Каталог музейних фондів: Зб наук пр iconБаньоі вероніка федорівна кандидат філологічних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін та української мови ЗакДУ
Баньоі вероніка федорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін та української мови ЗакДУ
Могиляк М. Г. Рід вероніка (Veronica L.). Каталог музейних фондів: Зб наук пр iconВаріанти завдань контрольної роботи №1 Оцінка основних І обігових фондів І амортизаційних відрахувань. Розрахунок собівартості продукції
Розрахувати середньорічну балансову вартість І обсяг товарної продукції. Сумарна вар-тість основних фондів підприємства на початок...
Могиляк М. Г. Рід вероніка (Veronica L.). Каталог музейних фондів: Зб наук пр iconАнотований каталог
Рецензент: І. О. Захарова, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету підвищення кваліфікації Сумського оіппо
Могиляк М. Г. Рід вероніка (Veronica L.). Каталог музейних фондів: Зб наук пр iconКаталог праць викладачів тнеу за 2013 рік
Каталог видань тнеу за 2013 рік : бібліограф посіб. / уклад. В. В. Гриськів, Н. П. Ліжанська. – Тернопіль : тнеу, 2014. – с – (Видання...
Могиляк М. Г. Рід вероніка (Veronica L.). Каталог музейних фондів: Зб наук пр iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Державні доходи. Податки та податкова система. Принципи організації податкової системи та її функції. Види податків. Державний кредит...
Могиляк М. Г. Рід вероніка (Veronica L.). Каталог музейних фондів: Зб наук пр iconПодковырина Е. Н., зав. Нтод библиотеки уипа электронный каталог как современная информационно-поисковая система библиотеки «Компьютер выдает только то, что в него ввели. Секрет успеха не информация, но люди»
Будучи одним из основных проявлений информатизации библиотек, эк создает условия для реализации одного из главных принципов открытого...
Могиляк М. Г. Рід вероніка (Veronica L.). Каталог музейних фондів: Зб наук пр iconОсобливості диверсифікації форм фінансової підтримки розвитку малого підприємництва на регіональному рівні
Облеми вдосконалення форм фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого підприємництва на основі створення і діяльності недержавних...
Могиляк М. Г. Рід вероніка (Veronica L.). Каталог музейних фондів: Зб наук пр iconЗ 1971 року бібліотека розташовується в новій будівлі по вул Першотравневий, 20, де І розпочався активний процес формування фондів. 1974 р
Першотравневий, 20, де І розпочався активний процес формування фондів. 1974 р до фонду бібліотеки з Харківського політехнічного інституту...
Могиляк М. Г. Рід вероніка (Veronica L.). Каталог музейних фондів: Зб наук пр iconАлла Дуброва, Вероніка Трофімчук
Професійне спрямування вивчення іноземної мови на немовних факультетах та цілі навчання читання, говоріння й аудіювання
Могиляк М. Г. Рід вероніка (Veronica L.). Каталог музейних фондів: Зб наук пр icon1835-1950 з фондів бібліотек Сумського обласного
Рідкісні книги (1835-1950) з фондів бібліотек Сумського обласного краєзнавчого музею та Сумського обласного художнього музею ім....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи