Скварко Костянтин Олександрович icon

Скварко Костянтин Олександрович
Скачати 52.43 Kb.
НазваСкварко Костянтин Олександрович
Дата29.07.2012
Розмір52.43 Kb.
ТипДокументи

Скварко Костянтин Олександрович


Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

E. mail : K.Skvarko@gmail.com


Народився у 1935 р. У 1956 р. закінчив біологічний факультет ЛНУ ім. Ів. Франка, 1958 – 63 р. працював на посаді молодшого наукового співробітника радіобіологічної лабораторії Львівського університету, у 1968 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Вплив іонізуючої радіації на флавіногенез дріжджів C.melibiosi”.У 1970 р. пройшов по конкурсу на посаду старшого наукового співробітника відділу фізіології і біохімії рослин Ботанічного саду ЛНУ ім. Івана Франка. Зараз очолює цей відділ.

^ Сфера наукових інтересів: Вплив фізичних та хімічних факторів на біологічні системи. Біохімічні механізми адаптацій та стресу інтродуцентів на початкових етапах онтогенезу рослин.

Для встановлення можливих механізмів лазерної стимуляції росту рослин та вдосконалення і стандартизації технології передпосівної обробки насіння, на базі Ботанічного саду у 1984 р. створено біофізичну лабораторію, оснащену сучасними гелій-неоновими та гелій-кадмієвим лазерами, сканерами, кліматосвітлокамерою КТLК-1250 (фітотрон). У контрольованих умовах досліджено характер фотоактивації росту рослин за дії низькоенергетичного гелій-неонового і гелій-кадмієвого лазерного випромінювання, червоного та УФ-С- світла. Особливу увагу заслуговує рістстимулююча дія постійного магнітного поля (ПМП) та нових регуляторів росту – морфоліду і нітрилу на проростання насіння, морфогенез та укорінення живців рідкісних, лікарських, декоративних та с/г рослин. Результати досліджень представлені у 150 наукових публікаціях.
^ Наукові стажування: Головний Ботанічний Сад СРСР (ГБС СССР, Москва), Центральний Республіканський Ботанічний Сад ім. Гришка (ЦРБС, Київ).

Член Науково-технічної Ради ботанічного саду ЛНУ ім. Івана Франка, Українського товариства фізіологів рослин, Українського біофізичного товариства та Львівської обласної історико-культурологічної організації ЛОІКО «Меморіял».

За сумлінну роботу під час відбудови пам’ятки архітектури ХІХ століття – Каплиці Матері Божої на вул. Личаківський 125 у м. Львові, пошук та підготовку документів про життя і діяльність отця О.Ковча під час його канонізації, виявленню останків жертв тоталітаризму і активну участь в суспільно-політичних акціях, зв’язаних з вшануванням пам’яті і урочистостях перезахоронення, Комісією Верховної Ради України з питань культури та національного відродження нагороджено у 2002 р. орденом “За вірність”.

Вибрані публікації

Монографії:


^ СКВАРКО К.А. Фотоактивация роста и развития растений низкоэнерге-тическим излучением гелий-неонового лазера./ ЛНУ ім. Івана Франка. – Львов, 1992. – 155 с. –Деп. в ДНТБ України, N 1622-Ук93.

^ СКВАРКО К.О. Лазерна фотоактивацiя насіння. Перспективи, рекомендацiї. –Львiв: Вид. ЛДУ. 1994.– 52 с.

СКВАРКО К.О. Світлолазерна фотоактивація рододендронів / ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 1997. – 86 с. Бібліогр.: 69 назв. Укр. Деп. в УкрІНТЕІ. 08.09.97. N 526. Ук-97

Скварко К.О. Лазерна стимуляція росту і розвитку рослин. / ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – 388 с. Деп. в ДНТБ України. 3.01.2003, №18-Ук2003104.

Статті:

^ СКВАРКО К.О. Вплив рентгенівського проміння на біосинтез флавінів ауксотрофними мутантами C.quilliermondii // Мікробіолог. журнал. – 1978. – В.18. – С. 46-52.

СКВАРКО К.А. Радиостимуляция флавиногенеза дрожжей Сandida guil-liermondii // Прикладная биохимия и микробиология. –1979. – N 5. – C.56 - 62

^ СКВАРКО К.А., ОЛЕЙНИК Я.В., СКИБИЦКАЯ М.И., ГРИЦЫК В.В., и др. Стимуляция роста растений аэронизацией // Методы и средства электрифи-кации многокомпонентных сельскохозяйственных об'ектов. Доклады и сообщения на семинарах Западного Научного центра АН УССР. Львов. 1983.- Препринт N 77.– С. 7435.

^ СКВАРКО К.А., ОЛЕЙНИК Я.В. Характеристика коэффициента поларизации растений, подвергнутых воздействию ионизирующей радиации // Лучевое поражение и его модификация. М.: – Наука. 1985. – С. 142 – 146

^ СКВАРКО К.А., МЕЛЕНЬ Л.А. Об использовании электрофизических методов в ботанических исследованиях // Доклады МОИП. М.: – Наука. 1985. –С. 70 - 74.

Кицера А.Е., Скварко К.О., Прокопив И.М. Применеие гелий-неоновых излучений лазера в ренологии // Применение лазров в медицине. К.: 1985. – С.27-28

^ СКВАРКО К.А., СКИБИЦКАЯ М.И. О применении светолазерных устройств для фотоактивации и выведения растений из органического покоя. // Доклады МОИП М.: – Наука. – 1986. – С.85–89

^ СКВАРКО К.О., ЖИВИЦКИЙ З.Н., МЕЛЬНИК О.В. Фотолазерна біостимуляція насіння нових сортів томатів // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологична. Біофізика складних систем. Львів: Світ. –1990.– В. 20. – С.83-90.

^ СКВАРКО К.О., ДЕМКІВ О.Т. Зміни вмісту Са++ та внутрішньоклітинного рН під впливом низькоенергетичного гелій-неонового лазерного випромінювання в корінчиках хрінниці посівної // Фізіол. біох. культ. росл. – 1994. – 26 – N 1. – С. 26 - 31.

^ SKVARKO K., DEMKIV O. The influence of laser radiation on the contents and distribution of Ca2+ in the root haivs of plants //Cell Biol. Iutern. –1994. – V 18, – N 5. P. 565.

СКВАРКО К.О., ДЕМКІВ О.Т., СОКАЛЬСЬКА О.І., СКРИПА І.Д. Вплив низько-енеpгетичних лазеpних випpмінювань на феpментативну активність паpостків кукуpудзи в pеальному часі. /Фiзiолого-бiохiмiчна оцiнка дiї техногенних факторiв на рослини. // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 1997.– В.24.– С. 81-88.

^ SKVARKO K., DEMKIV O. Influence of laser irradiation on the content of Ca++ root hairs. // The 2-nd Parnas Conference. 11 – 13 September 1998. Gdansк 1998. –P.29-30.

Скварко К.О., Демків О.Т. Фотоіндукція росту і розвитку рослин. // В кн. Фізіологія рослин в Україні на межі тисячоліть. Київ. 2001. Т. 1. – С.401– 404.

Скварко К. Вплив прооксидантів та інгіторів перекисного окислення ліпідів на схожість насіння Lepidium sativum L. В умовах лазерної стимуляції росту // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна . 2001 Вип.27. с.253–261.

Гумецький Р., Скварко К. Математичний аналіз динаміки росту хрінниці посівної залежно від часових умов лазерної стимуляції //Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. 2002. Вип. 28. С. 3–10.

К.О. Скварко, Н.М.Бучко Вплив про- та антиоксидантів перекисного окислення ліпідів на схожість насіння та ритмічний ріст фотоактивованих паростків шавлії мускатної // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. – 2002. -Вип. 31. – С. 275-282

Скварко К., Бучко Н., Скрипа І. Вміст фотосинтетичних пігментів і суми цукрів у листях шавлії мускатної та нагідок лікарських за умов лазерної стимуляції росту рослин // Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2003. Вип. 33. – С.185 – 191

Скварко К., Скрипа І. Вплив гелій-неонового лазерного випромінювання, УФС- і червоного світла на схожість та проростання Rhododendron kotschyi Simonk // Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2004. Вип. 36. – С.224 – 229

^ Скварко К.О., Гумецький Р.Я. Скрипа І.Д. Вплив нових регуляторів росту на схожість насіння та ростові процеси Rhododendron kotschyi Simonk в умовах лазерної фото активації / Інтродукція та збереження рослинного різноманіття // Вісник Київ. ун-ту 2005. Вип. – 9. – С.55-56

К.Скварко, Т.Починок. Вплив лазерного випромінювання, УФ-С- та червоного світла на схожість та проростання насіння Carlina acaulis L. та Carlina onopordifolia Bass. / // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2010. – Вип. 52. – С. 199 – 207.

К.О.Скварко, О.П.Кальмук, Ю.Й.Бено. Вплив лазерного,УФ-С- і червоного світла на проростання насіння Arnica Montana L. //Наук. вісник ЛНТУ України. – 2011. Вип. 21. 17. – С.59 – 65.


Патенти

Скварко К.О., Билинская И.С., Дацюк Н.М., Горчак Х.А. Способ получения лимонной кислоты: SU 1221242 A, СССР, № 3646798; Заявлено 27.09.1983; опубликовано 30.03.86. – Бюл. № 12. – 3 с.

Скварко К.О., Прокопів А.І., Скрипа І.Д. Спосіб стимуляції проростання рододендронів: Пат. 7935 України, AO1G7/00, AO1H1/00 Україна. Заяв подана 20.12.2004 за № 20041210458. Вх № 34909 ; Опубл. 15.07.05 – Бюл. №7. – 4 с.

Скварко К.О, Карп’як В.В., Скрипа І.Д. 5-бензиліден-2-морфолін-4-іл-1,3-тіазол-4(5Н)-он (морфолід), який виявляє рістстимулюючу активність. Пат. 52428 МПК С12 N1/38; C07D 413/00; С07d 417/00; А01N 43/72, номер заявки u201002425, опубл. 25.08.10. – Бюл. № 16. – 10 с. Львівський національний університет імені Івана Франка.

К.О.Скварко, В.В.Карп’як, І.Д.Скрипа 5-бензиліден-2-[4-(2-ціаноетил) піперазиніл] 1,3-тіазол-4(5н)-он (нітрил), який виявляє рістстимулюючу активність. Пат. 55943 МПК С12 N1/38; C07Д 413/00; С07D 417/00; А01N 43/72, номер заявки u201009077 опубл. 27.12.2010. – Бюл. № 24. – 12 с. Львівський національний університет імені Івана Франка.Схожі:

Скварко Костянтин Олександрович iconЛатишев костянтин олександрович
Підвищення міжнародної конкурентоспроможності продукції автобудівного підприємства
Скварко Костянтин Олександрович iconЛатишев костянтин олександрович
Підвищення міжнародної конкурентоспроможності продукції автобудівного підприємства
Скварко Костянтин Олександрович iconБаклицький іван Олександрович
Баклицький іван Олександрович ХІ. 1944, Городище Черкас обл.) – психолог, канд психол наук (Стан психічної напруги регулювальників...
Скварко Костянтин Олександрович iconБаклицький іван Олександрович
Баклицький іван Олександрович ХІ. 1944, Городище Черкас обл.) – психолог, канд психол наук (Стан психічної напруги регулювальників...
Скварко Костянтин Олександрович iconДокументи
1. /Управл_ння персоналом та економ_ка прац_/Маг_стри/_ващенко Євген Олександрович маг..doc
Скварко Костянтин Олександрович iconПротокол засідання №2 Ради молодих учених Інституту інформаційних технологій
Жуков Михайло Станіславович, Ємець Ігор Миколайович, Сафонов Єгор Олександрович, Семенков Віталій Васильович, Скачко Валерій Валеріойвич,...
Скварко Костянтин Олександрович iconКосяченко Костянтин Леонідович кандидат фармацевтичних наук радник Міністра охорони здоров’я України

Скварко Костянтин Олександрович iconПротокол засідання №3 Ради молодих учених Інституту інформаційних технологій
Сафонов Єгор Олександрович, Семенков Віталій Васильович, Скачко Валерій Валеріойвич, Смагіна Ольга Олександрівна, Тітаков Сергій...
Скварко Костянтин Олександрович iconП.І. Б. (повністю): Шапошников Костянтин Сергійович
Дисципліни: інституціональна економіка, теорія господарства, стратегія підприємства, макроекономічне прогнозування
Скварко Костянтин Олександрович iconПротокол засідання №1 Ради молодих учених Інституту інформаційних технологій
Скачко Валерій Валеріойвич, Смагіна Ольга Олександрівна, Тітаков Сергій Олександрович, Цодікова Наталія Олександрівна, Швиров Вячеслав...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи