Ігор В. Загороднюк наукові результати за 2002-2007 рр icon

Ігор В. Загороднюк наукові результати за 2002-2007 рр
Скачати 275.25 Kb.
НазваІгор В. Загороднюк наукові результати за 2002-2007 рр
Дата28.08.2012
Розмір275.25 Kb.
ТипДокументи
Ігор В. Загороднюк — наукові результати за 2002–2007 рр.


Загороднюк Ігор Володимирович — кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри екології Луганського НПУ, завідувач лабораторії екології тварин ЛНПУ, віце-президент Українського теріологічного товариства, голова Теріологічної школи.


Частина 1 — публікації 2

Окремі видання (збірки та колективні монографії) за 2002–2007 роки: 2

Головні публікації статейного жанру за 2002–2007 роки: 2

2002 2

2003 3

2004 4

2005 4

2006 5

2007 6

^ Частина 2 — перспективи впровадження 7

Червона книга України 7

Регіональні червоні списки 7

Кадастр фауни ссавців України 7

Регіональна екомережа та сталий розвиток регіону 7Луганськ — 2007


^

Частина 1 — публікації
Окремі видання (збірки та колективні монографії) за 2002–2007 роки:Загороднюк І. (ред.). Теріологія в Україні 2001. — Луганськ, 2002. — 256 с. — (Вісник Луганського державного педагогічного університету. Біологічні науки. Випуск 45).

Загороднюк І., Годлевська Л., Тищенко В., Петрушенко Я. Кажани України та суміжних країн: керівництво для польових досліджень. — Київ, 2002. — 110 с. — (Серія: Праці Теріологічної школи, випуск 3).

^ Загороднюк І. (ред.). Хохуля (Desmana moschata) в басейні Сіверського Дінця / І. Загороднюк, О. Кондратенко, В. Домашлінець та ін. — Київ, 2002. — 64 с. — (Праці Теріологічної школи, випуск 4).

Загороднюк І. В. Польовий визначник дрібних ссавців України. — Київ, 2002. — 60 с. — (Праці Теріологічної Школи, випуск 5).

Карпова Г. А., Мальцев В. И., Лопарев С. А., Ермоленко В. М., Балашев Л. С., Зуб Л. Н., Загороднюк И. В., Цвелых А. Н. Природа Приднепровского Полесья / Под ред. Г. А. Карповой. — Киев: ИНЭКО, 2002. — 204 с.

Шеляг-Сосонко Ю. Р., Дубина Д. В., Вакаренко Л. П., Мовчан Я. І., Дідух Я. П., Загороднюк І. В., Попович С. Ю., Ткач В. П., Михалків В. М., Мінарченко В. М., Царенко П. М., Музичук Г. М., Балашов Л. С., Тищенко В. М., Полуда А. М., Ємельянов І. Г. Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи / За редакцією Ю. Р. Шеляг-Сосонко. — Київ: Хімджест, 2003. — 248 с.

Загороднюк І., Годлевська Л. (упорядн.). Будьте дружні до кажанів. — Київ: ЕКЗО, 2003. — 20 с.

Загороднюк І. В. Вступ до фаху «біологія» та «екологія» (плани лекцій та семінарів). — Ужгород: УжНУ, 2003. — 32 с.

Загороднюк І. Наземні хребетні України та їх охоронні категорії (довідник для семінарів з зоології, екології, та охорони природи). — Ужгород: Ліра, 2004. — 48 с.

Загороднюк І. (ред.). Фауна печер України. — Київ, 2004. — 248 с. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 6).

Загороднюк І. (ред.). Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — 352 с. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 7).

Загороднюк І. (ред.). Фауна в антропогенному середовищі. — Луганськ, 2006. — 246 с. — (Праці Теріологічної школи, випуск 8).

^

Головні публікації статейного жанру за 2002–2007 роки:
2002Загороднюк І. Теріологія в Україні 2001 (передмова редактора випуску) // Вісник Луганського державного педагогічного університету. Біологічні науки. — 2002. — № 1 (45). — С. 6–7.

Петрушенко Я. В., Годлевська О. В., Загороднюк I. В. Дослідження населення кажанів в заплаві Сіверського Донця // Вісник Луганського державного педагогічного університету. Біологічні науки. — 2002. — № 1 (45) (Теріологія в Україні 2002). — С. 121–124.

Загороднюк І. В. Аловиди сарни (Capreolus): природа відмінностей між ними і статус популяцій з України // Вісник Луганського державного педагогічного університету. Біологічні науки. — 2002. — № 1 (45). — С. 206–222.

Загороднюк И., Петрушенко Я. Путешествие в страну летучих мышей // ЭКЗО. — Киев: Бион, 2002. — № 4. — С. 46–57.

Загороднюк І. В., Сребродольська Є. Б., Кондратенко О. В. Нічниця північна (Myotis brandtii) в Україні: результати дослідження зоологічних колекцій Львова // Вестник зоологии. — 2002. — Том 36, N 1. — С. 24.

Загороднюк И. В. Транзитивные таксономические системы и их структура у сусликов (Spermophilus) // Доповіді НАН України (Математика, природознавство, технічні науки). — 2002. — № 9. — С. 185–191.

Загороднюк И. В. Таксономическая ревизия и диагностика грызунов рода Mus из Восточной Европы. Сообщение 2 // Вісті Біосферного заповідника “Асканія-Нова”. — Асканія-Нова, 2002. — Том 4. — С. 130–140.

Загороднюк І., Киселюк О., Поліщук І., Зеніна І. Бальні оцінки чисельності популяцій та мінімальна схема обліку ссавців // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2002. — № 30. — С. 8–17.

Загороднюк І., Кондратенко О. Біотопна диференціація видів як основа підтримання високого рівня видового різноманіття фауни // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2002. — № 30. — С. 106–118.

Кондратенко А. В., Загороднюк И. В. Находки Neomys fodiens в «Провальской степи» (Восточная Украина) // Вестник зоологии. — 2002. — Т. 36, № 4. — С. 78.

Загороднюк І. В., Петрушенко Я. В., Кондратенко О. В., Пилипенко Д. В. Видовий склад та чисельність кажанів Національного природного парку «Святі Гори» (східна Україна) // Вестник зоологии. — 2002. — Том 36, № 6. — С. 60.

Загороднюк І. В., Дикий І. В. IX міжнародна теріологічна школа-семінар «Методики обліку теріофауни» // Вестник зоологии. — 2002. — Том 36, № 6. — С. 97–98.

Загороднюк І. В., Делеган І. В., Дикий І. В., Жила С. М. Проблеми вивчення і моніторингу популяцій хижих ссавців України. (Підсумки семінару в Поліському заповіднику 2002 року) // Науковий вісник / Український Державний лісотехнічний університет. — Львів, 2002. — Вип. 12.3. — С. 48–54.

Загороднюк І., Домашлінець В. Передмова // Загороднюк І., Годлевська Л., Тищенко В., Петрушенко Я. Кажани України та суміжних країн: керівництво для польових досліджень. — Київ, 2002. — С. 5–6. — (Серія: Праці Теріологічної школи, випуск 3).

Загороднюк І. Розділ I. Біологічні особливості та морфологія кажанів // Загороднюк І., Годлевська Л., Тищенко В., Петрушенко Я. Кажани України та суміжних країн: керівництво для польових досліджень. — Київ, 2002. — С. 7–28. — (Серія: Праці Теріологічної школи, випуск 3).

Загороднюк І. Розділ IV. Ключі до визначення кажанів // Загороднюк І., Годлевська Л., Тищенко В., Петрушенко Я. Кажани України та суміжних країн: керівництво для польових досліджень. — Київ, 2002. — С. 63–84. — (Серія: Праці Теріологічної школи, випуск 3).

Загороднюк І. Розділ VI. Додатки // Загороднюк І., Годлевська Л., Тищенко В., Петрушенко Я. Кажани України та суміжних країн: керівництво для польових досліджень. — Київ, 2002. — С. 95–108. — (Серія: Праці Теріологічної школи, випуск 3).

Загороднюк І. Таксономія, ареал, діагностика // Хохуля (Desmana moschata) в басейні Сіверського Дінця. — Київ, 2002. — С. 7–11. — (Праці Теріологічної школи, випуск 4).

Загороднюк І. Історія охорони, фактори ризику // Хохуля (Desmana moschata) в басейні Сіверського Дінця. — Київ, 2002. — С. 16–21. — (Праці Теріологічної школи, випуск 4).

Загороднюк І. Сучасний стан хохулевих угідь // Хохуля (Desmana moschata) в басейні Сіверського Дінця. — Київ, 2002. — С. 25–33. — (Праці Теріологічної школи, випуск 4).

Загороднюк І., Кондратенко О. Огляд повідомлень резидентів // Хохуля (Desmana moschata) в басейні Сіверського Дінця. — Київ, 2002. — С. 34–45. — (Праці Теріологічної школи, випуск 4).

Загороднюк І. Аналіз даних і пропозиції до Плану дій // Хохуля (Desmana moschata) в басейні Сіверського Дінця. — Київ, 2002. — С. 46–51. — (Праці Теріологічної школи, випуск 4).

Загороднюк І. Бібліографія щодо хохулі в Україні // Хохуля (Desmana moschata) в басейні Сіверського Дінця. — Київ, 2002. — С. 58–62. — (Праці Теріологічної школи, випуск 4).

Загороднюк И. В. Млекопитающие // Природа Приднепровского Полесья / Под ред. Г. А. Карповой. — Киев: ИНЭКО, 2002. — С. 139–158.

2003Загороднюк И. Волки в Украине: человек на фоне волка // ЭКЗО. — Киев, 2003. — № 1 (январь-февраль). — С. 20–25.

Загороднюк І. В., Годлевська Л. В. Кажани триби Myotini (Mammalia) у Середньому Подніпров’ї: видовий склад, поширення та чисельність // Вестник зоологии. — 2003. — Том 37, № 2. — С. 31–39.

Загороднюк І., Петрушенко Я. Амфібії як компонент печерних фауністичних угруповань на території України // Вісник Львівського університету (Серія біол.). — 2003. — Випуск 32. — С. 165–171.

Загороднюк І. В. Полоз лісовий (Elaphe longissima) на північному макросхилі Українських Карпат // Вестник зоологии. — 2003. — Том 37, № 3. — С. 22.

Загороднюк І. В. Дика теріофауна районів забудови міста Києва // Науковий вісник Національного аграрного університету: Збірник наукових праць. — Київ, 2003. — Вип. 61: Лісівництво. — С. 145–150. — (“Хребетні в урболандшафті”: Матеріали науково-практичного семінару ” (Київ, 2002)).

Загороднюк І. В. Види нижчих тетрапод України: у природі та на папері // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2003. — Випуск 33. — С. 80–90.

Загороднюк І. В. Населення кажанів урбанізованих територій: добір видів за частотою ультразвукових сигналів // Доповіді НАН України. — 2003. — №N 8. — С. 184–189.

Загороднюк І. Ціна життя тварини з точки зору зоолога // Екосфера. — Ужгород: Ліра, 2003. — Випуск 9–10. — С. 10–14.

Загороднюк І. В. Інвазія як шлях видоутворення // Доповіді НАН України. — 2003. — № 10. — С. 187–194.

Загороднюк І. В., Ємельянов І. Г. Вид в екології як популяційна система та як компонент біотичного угруповання // Вісник Дніпропетровського ун-ту. Серія “Біологія, Екологія”. — 2003. — Випуск 11 (Том 1). — С. 8–13.

Загороднюк І. Дика теріофауна Києва та його околиць і тенденції її урбанізації // Вестник зоологии. — 2003. — Том 37, № 6. — С. 30–38.

Загороднюк І. В. Автогенетичні закономірності формування двійникових комплексів у ссавців // Доповіді НАН України. — 2003. — № 11. — С. 179–187.

Загороднюк І. В., Полуда А. М., Ємельянов І. Г. Фауна України: стан і заходи збереження // Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи / За редакцією Ю. Р. Шеляг-Сосонко. — Київ: Хімджест, 2003. — С. 38–72.

2004Загороднюк І. В. Біологічний вид як ампліфікована сутність: ознаки буферизації та механізми її зрушення // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2004. — Випуск 14. — С. 5–15.

Загороднюк І. В. Поняття Apoda в зоології та його омонімія // Вестник зоологии. — 2004. — Том 38, № 3. — С. 67–72.

Загороднюк І., Фесенко Г. Двійникові таксономічні комплекси серед птахів фауни Східної Європи // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2004. — Випуск 15. — С. 5–19.

Загороднюк І. В. Гірські регіони як зони найвищого видового багатства наземних хребетних України // Ученые записки Таврического национального университета. Серия «Биология, Химия». — 2004. — Том 17 (56), № 2. — С. 33–38. (Summary: p. 236).

Кондратенко О. В., Загороднюк І. В. Склад і структура схожості мікротеріофаун заповідних ділянок східної частини України // Ученые записки Таврического национального университета. Серия «Биология, Химия». — 2004. — Том 17 (56), № 2. — С. 82–89. (Summary: p. 238).

Зізда Ю. Е., Загороднюк І. В. Раритетні види як ознака унікальності регіону (на прикладі теріофауни Карпат) // Сучасні проблеми екології (Збірка матеріалів Всеукраїнської конференції молодих вчених 7–9 жовтня 2004 р.). — Запоріжжя, 2004. — С. 159–163.

Загороднюк І. Рівні морфологічної диференціації близьких видів звірів та поняття гіатусу // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2004. — Вип. 38. — С. 21–42.

Загороднюк І. Спостереження скеляра синього, Monticola solitarius (Muscicapidae), в Українських Карпатах // Вестник зоологии. — 2004. — Том 38, № 5. — С. 56.

Ємельянов І. Г., Загороднюк І. В. Біогеографія // Енциклопедія сучасної України. — Київ, 2004. — Том 3. — С. 5–6.

Загороднюк І. Основи диверсикології (зміст лекцій для спеціалізації “Екологія”). — Ужгород: УжНУ, 2004. — 20 с.

Загороднюк І., Дикий І. Професор Кость Татаринов // Фауна печер України / За редакцією І. Загороднюка. — Київ, 2004. — С. 4–5. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 6).

Загороднюк І. Розділ 1.5. Стратегія охорони підземель // Фауна печер України / За редакцією І. Загороднюка. — Київ, 2004. — С. 26–29. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 6).

Загороднюк І. Розділ 1.7. Особливості спелеофауни і поняття спелеобіонтів // Фауна печер України / За редакцією І. Заго­роднюка. — Київ, 2004. — С. 33–40. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 6).

Зізда Ю., Загороднюк І. Розділ 2.9. Маловивчені групи печерних безхребетних // Фауна печер України / За редакцією І. Заго­роднюка. — Київ, 2004. — С. 76–79. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 6).

Загороднюк І. Розділ 3.1. Земноводні (Lissamphibia) // Фауна печер України / За редакцією І. Загороднюка. — Київ, 2004. — С. 81–84. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 6).

Загороднюк І. Розділ 3.6. Гризуни (Glires) // Фауна печер України / За редакцією І. Загороднюка. — Київ, 2004. — С. 99–101. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 6).

Загороднюк І. Розділ 4.1. Печери як об’єкти заповідного фонду // Фауна печер України / За редакцією І. Загороднюка. — Київ, 2004. — С. 118–125. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 6).

Загороднюк І. Розділ 5.1. Тлумачний словник біоспелеолога // Фауна печер України / За редакцією І. Загороднюка. — Київ, 2004. — С. 181–187. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 6).

Загороднюк І. Годлевська Л. Розділ 5.2. Критерії цінності печер за біотичною компонентою // Фауна печер України / За редак­цією І. Загороднюка. — Київ, 2004. — С. 188–190. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 6).

Загороднюк І., Варгович Р. Розділ 5.3. Контрольний список печерної фауни України // Фауна печер України / За редакцією І. Загороднюка. — Київ, 2004. — С. 191–216. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 6).

Загороднюк І. Розділ 5.4. Бібліографія щодо спелеобіології в Україні // Фауна печер України / За редакцією І. Загород­нюка. — Київ, 2004. — С. 217–239. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 6).

Загороднюк И. Цена жизни животного с точки зрения ученого // Гуманитарный экологический журнал. — 2004. — Том 6, вып. 2. — С. 27–32.

2005Загороднюк И. В., Атамась Н. С. Морфологическая дифференциация хомяков (Cricetidae) Восточной Европы: диагностический вес признаков и структура таксономический отношений // Доповіді НАН України. — 2005. — № 4. — С. 153–160.

Годлевська Л., Петрушенко Я., Тищенко В., Загороднюк І. Зимові скупчення кажанів (Chiroptera) (Chiroptera) у гіпсових печерах Центрального Поділля (Україна) // Вестник зоологии. — 2005. — Том 39, № 2. — С. 37–45.

Загороднюк І., Головачов О. Кладогенез хордових тварин (Chordozoa). Частина 1. Поняття та ознаки типу, взаємини з іншими групами // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2005. — Випуск 16. — С. 5–21.

Дикий І., Загороднюк І. Вовчок садовий (Eliomys quercinus) із Закарпаття у фондах Зоологічного музею імені Бенедикта Дибовського (Львів) // Вестник зоологии. — 2005. — Том 39, № 3. — С. 84.

Загороднюк І. Біогеографія криптичних видів ссавців Східної Європи // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2005. — Випуск 17. — С. 5–27.

Загороднюк І., Зізда Ю. Дослідження гідрофільних угруповань ссавців (звіт про XI Теріологічну школу-семі­нар) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – 2005. – Випуск 17. – С. 195–198.

Колесніков М., Загороднюк І. Мідянка європейська (Coronella austriaca, Colubridae) на заповідних територіях східної частини України // Писанець Є. М. (ред.). Матеріали Першої конференції Українського Герпетологічного Товариства (10–12 жовтня 2005 р., Київ). — Київ: Зоомузей ННПМ НАН України, 2005. — С. 60–63. — (200 с.).

Загороднюк І. В. Закономірності прояву географічної мінливості у двійникових комплексах ссавців (на прикладі роду Sylvaemus) // Доповіді НАН України. — 2005. — № 9. — С. 171–180.

Загороднюк И. (ред.). Фауна Украины: охранные категории (справочник) / Парникоза И. Ю., Годлевская Е. В., Шевченко М. С., Иноземцева Д. Н. — Киев: Киевский эколого-культурный центр, 2005. — 60 с.

Загороднюк И., Дикий И., Сребродольская Е. Современное распространение и ретроспективный анализ ареала крапчатого суслика (Spermophilus suslicus) на западе Украины // Суслики Евразии (Роды Spermophilus, Spermophilopsis): происхождение, систематика, экология, поведение, сохранение видового разнообразия: Материалы российской научной конференции (16–17 ноября 2005 г., г. Москва). — Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2005. — С. 37–39.

2006Загороднюк І. Історія однієї людини (передмова упорядника) // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 7. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 7).

Загороднюк І., Кондратенко О. Sicista severtzovi та близькі до неї форми гризунів в Україні: цитогенетичний та біогеографічний аналіз // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 67–74. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 7).

Кондратенко О., Загороднюк І. Мікротеріофауна заповідних ділянок Східної України за результатами обліків пастками і канавками // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 120–135. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 7).

Загороднюк І., Кондратенко О. Біотопна диференціація видів як основа підтримання високого рівня видового різноманіття фауни // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 139–148. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 7).

Кондратенко О., Загороднюк І. Склад і структура схожості мікротеріофаун заповідних ділянок східної частини України // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 149–155. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 7).

Кондратенко О., Загороднюк І. Зональні фауністичні угруповання дрібних ссавців східної України та їх історичні зміни // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 167–173. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 7).

Загороднюк І., Кондратенко О., Боровик Є. Види комахоїдних — кандидати до Бернських списків // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 174–176. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 7).

Кондратенко О., Загороднюк І. Степові гризуни як кандидати до Бернських списків // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 177–182. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 7).

Загороднюк І., Кондратенко О. Аловиди «бернських» видів гризунів // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 183–188. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 7).

Загороднюк І., Кондратенко О. Хохуля в басейні Сіверського Дінця: стан угідь, фактори згасання і перспективи відновлення популяції // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 189–201. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 7).

Кондратенко О., Загороднюк І., Товпинець М. Нариси про рідкісні види степових ссавців для нового видання Червоної книги України // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 204–210. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 7).

Загороднюк І., Кондратенко О. Сучасне поширення і стан популяцій ховрахів (Spermophilus) на сході України // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 211–214. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 7).

Загороднюк І. Ссавці східних областей України: склад та історичні зміни фауни // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 216–259. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 7).

Наглов В., Загороднюк И. Статистический анализ приуроченности видов и структуры сообществ // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 291–300. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 7).

Загороднюк І. Професіонал [пам’яті Олександра Кондратенка] // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 330–334. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 7).

Загороднюк І., Годлевська О. Бібліографія наукових праць Олександра Кондратенка // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 335–339. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 7).

Загороднюк І. Адвентивна теріофауна України і значення інвазій в історичних змінах фауни та угруповань // Фауна в антропогенному середовищі. — Луганськ, 2006. — С. 18–47. — (Праці Теріологічної школи, випуск 8).

Загороднюк І. Загибель тварин на дорогах: оцінка впливу автотранспорту на популяції диких і свійських тварин // Фауна в антропогенному середовищі. — Луганськ, 2006. — С. 120–125. — (Праці Теріологічної школи, випуск 8).

Загороднюк І., Ільїна Ю. Нові дані про гніздування лелеки білого, Ciconia ciconia (Ciconiiformes, Ciconiidae), на сході України // Вестник зоологии. — 2006. — Том 40, № 5. — С. 456.

Загороднюк І., Зізда Ю. Гніздування ластівки Hirundo rustica (Passeriformes, Hirundinidae) в будівлі Ужгородського університету та проблема антропогенних пасток // Вестник зоологии. — 2006. — Том 40, № 6. — С. 544.

Загороднюк І. Антропогенні пастки та виживання тварин у трансформованому середовищі // Трибуна–12. Материалы Второй международной междисциплинарной конференции по дикой природе, посвященной памяти Ф. Р. Штильмарка / Под ред. В. Е. Борейко. — Киев: Лотос, 2006. — С. 160–171.

2007Загороднюк І. Узгоджена генетична, біогеографічна та морфологічна диференціація у еволюційно молодих видів: аналіз групи Microtusarvalis” (Mammalia) // Доповіді НАН України. — 2007. — № 3. — С. 175–181.

Загороднюк І. Конфлікт через збіг ніш у видів-двійників: оцінка за сталою Хатчінсона // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2007. — Випуск 21. — С. 5–13.

Загороднюк І., Сіренко В. Sorex minutus (Mammalia) у заповіднику «Кам’яні Могили» // Вестник зоологии. — 2007. — Том 41, № 2. — (у друці, 1 стор.).

Zagorodniuk І., Zizda Yu. New records of three rare bat species in Transcarpathian Ukraine // Vestnik zoologii. — 2007. — Vol. 41, № 3. — P. 226.

Загороднюк І. Дрібні ссавці заповідника «Кам’яні Могили»: аналіз складу фауни та історичних змін угруповань // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2007. — Вип. 44. — С. 71–79.

Загороднюк І. Аловиди гризунів групи Sicista «betulina»: просторові взаємини видів з огляду на концепцію лімітуючої схожості // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Біологія. Екологія. — 2007. — Випуск 15, том 1. — С. 45–53. — (12 стор., у друці).

Zagorodniuk I., Postawa T. Spatial and ecomorphological divergence of Plecotus sibling species (Mammalia) in sympatry zone in Eastern Europe // Proc. of the State Nat. Hist. Museum. — L'viv, 2007. — Vol. 23. — P. 215–224.

Загороднюк І., Рєзнік О. Експансія темноголової форми Garrulus glandarius в ареал типово забарвленої сойки на Донбасі // Беркут: Український орнітологічний журнал. — 2007. — Том 16. — (6 стор., у друці).

Загороднюк І., Коробченко М. Поширення та динаміка епізоотій сказу в популяціях ссавців на Луганщині // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2007. — Вип. 45. — (12 стор., у друці).

Загороднюк І. В., Коробченко М. А. Кажани та ліссавіруси: аналіз даних з України та гіпотези міграції сказу в антропоценози // Вісник Луганського педагогічного університету. Біологічні науки. — 2007. — № 16 (132). — С. 104–116.

Загороднюк І. В. Криптичне різноманіття фауни ссавців степової зони Східної Європи // Заповідні степи України. Стан та перспективи їх збереження (Матеріали міжнародної наукової конференції, 18–22.09.2007 р., Асканія-Нова, Україна). — Асканія-Нова, 2007. — С. 52–54.

Коробченко М. А., Загороднюк І. В. Поширення рідкісних видів степових ссавців на сході України за результатами аналізу зоологічних колекцій // Заповідні степи України. Стан та перспективи їх збереження (Матеріали міжнародної наукової конференції, 18–22.09.2007 р., Асканія-Нова, Україна). — Асканія-Нова, 2007. — С. 63–65.

Загороднюк І. В. Ссавці України: географічні та історичні зміни різноманіття фауни і угруповань // «Zoocenosis–2007»: Біорізноманіття і роль тварин в екосистемах (Дніпропетровськ, 9–12.10.2007) — (3 стор., у друці).

Трунов О. П. Загороднюк І. В. Зміни угруповань великих ссавців внаслідок розвитку мисливської діяльності людини // «Zoocenosis–2007»: Біорізноманіття і роль тварин в екосистемах (Дніпропетровськ, 9–12.10.2007) — (3 стор., у друці).

Загороднюк И. Млекопитающие (Mammalia) // Редкие и исчезающие животные Донецкой области. — Донецк, 2007. — (56 с., у друці).

Парнікоза І. Ю., Шевченко М. С., Тимченко І. А., Лопарьов С. О., Годлевська О. В., Загороднюк І. В. Комплексна біологічна цінність святошинських ставів на р. Нивка в м. Києві (обґрунтування створення ландшафтного заказника місцевого значення «Святошинські стави»). — (12 pages, у друці).


Підготовлено 12.10.2007 р.


^

Частина 2 — перспективи впровадження
Червона книга УкраїниОтримані дані є важливими для підготовки нового видання Червоної книги України — головного документу щодо охорони тваринного світу. Окрім того, усі дані, що вносяться до Червоної книги України, є підставою для створення нових територій і об’єктів природно-заповідного фонду. За звітний період створено близько 10 нарисів щодо стану популяцій рідкісних видів в Україні та підготовлено пропозиції щодо змін їхнього охоронного статусу та/або внесення цих видів до Червоної книги України. Автор звіту є експертом Міжнародного союзу охорони природи та членом робочої групи EMA (European Mammal assessment), що діє в рамках природоохоронних ініціатив ЄС. Все це повною мірою відображено в публікаціях за звітний період. Цей напрямок досліджень становить очевидний пріоритет у наукових і природоохоронних дослідженнях в ЛНПУ на національному та міжнародному рівнях.

^

Регіональні червоні спискиВ межах дослідницьких ініціатив автора цього звіту та Лабораторії екології ЛНПУ центральним напрямком поточних досліджень є формування регіонального червоного списку і аналіз даних щодо поширення раритетних видів. На цій основі формується база даних щодо складу та поширення раритетних видів на сході України та проводиться визначеннях найбільш цінних для збереження територій на основі концепції «HOTSPOT» («гарячі території біорізноманіття»). Все це також відображено в публікаціях за звітний період. Завдяки цій активності університет є провідною установою в оцінках біорізноманіття фауни регіону. Цей напрямок досліджень, як і перший (Червона книга України), становить очевидний пріоритет у наукових і природоохоронних дослідженнях в ЛНПУ на регіональному та національному рівнях.

^

Кадастр фауни ссавців УкраїниОдним з центральних напрямків роботи автора і Лабораторії екології є створення кадастру фауни ссавців, включаючи формування повних списків видів та оцінок їхньої чисельності. Автор є головою міжнародної дослідницької мережі «Теріологічна школа» і ведучим відповідного однойменного інтернет-ресурсу www.terioshkola.org.ua, який включає кадастрові дані та електронну бібліотеку (близько 500 електронних джерел інформації). Кадастр фауни є ключовим джерелом для оцінок сучасного стану фауни та їїї історичних змін, аналізу адвентивної, мисливської, раритетної та інших складових фауни. Цьому напрямку присвячена велика кількість публікацій автора, у тім числі автор є провідним в Україні і одним з провідних у світі фахівців щодо криптичного (прихованого) різноманіття теріофауни. Все це повною мірою відображено в публікаціях за звітний період. Цей напрямок досліджень становить очевидний пріоритет у фундаментальних дослідженнях в ЛНПУ на національному та міжнародному рівнях.

^

Регіональна екомережа та сталий розвиток регіонуРозбудова Національної екомережі України в контексті загальноєвропейської ініціативи ECONET своєю головною ланкою має розвиток регіональних екомереж на рівні адміністративних областей. Цей напрямок діяльності активно розвивається автором у співпраці з регіональними, національними і міжнародними дослідницькими центрами і має великі перспективи впровадження, у тім числі в рамках програм сталого розвитку. Ця тематика також відображена у наведених вище публікаціях і продовжує розвиватися великими темпами, у тім числі у співпраці з ЄС щодо перспектив збереження степів Євразії. При подальшому розвитку цієї активності університет може стати провідною установою в програмах розбудови екомережі та обґрунтуванні створення нових заповідних територій регіону, а також програмах сталого розвитку регіону. Цей напрямок досліджень становить очевидний пріоритет у наукових і природоохоронних дослідженнях в ЛНПУ на регіональному та національному рівнях.


Підготовлено 18–20.10.2007 р.


Загороднюк Ігор Володимирович — звіт за наукові дослідження у 2002–2007 роках

Схожі:

Ігор В. Загороднюк наукові результати за 2002-2007 рр iconІгор В. Загороднюк наукові результати за 2002-2007 рр
Загороднюк Ігор Володимирович — кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри екології Луганського нпу,...
Ігор В. Загороднюк наукові результати за 2002-2007 рр iconНаукові напрями та результати досліджень
Згідно з програмою держбюджетного фінансування ндр, у 2010 році кафедра політекономії проводила наукові дослідження за напрямом:...
Ігор В. Загороднюк наукові результати за 2002-2007 рр iconНаукові напрями та результати досліджень
Згідно з програмою держбюджетного фінансування ндр, у 2010 році кафедра політекономії проводила наукові дослідження за напрямом:...
Ігор В. Загороднюк наукові результати за 2002-2007 рр iconНаукові публікації Михайла Колеснікова (2002–2005)
Кондратенко А. В., Колесников М. А., Соловьева Т. В. Современное состояние фауны рукокрылых Луганского заповедника // Вісник Луганського...
Ігор В. Загороднюк наукові результати за 2002-2007 рр iconНаукові публікації Михайла Колеснікова (2002–2005)
Кондратенко А. В., Колесников М. А., Соловьева Т. В. Современное состояние фауны рукокрылых Луганского заповедника // Вісник Луганського...
Ігор В. Загороднюк наукові результати за 2002-2007 рр iconЗагороднюк В. С. Могила як сакральне явище у творчості Т. Шевченка // Південний архів. Вип. 27. – 2004. – С. 11 – 14. Загороднюк В. С
Загороднюк В. С. Могила як сакральне явище у творчості Т. Шевченка // Південний архів. Вип. 27. – 2004. – С. 11 – 14
Ігор В. Загороднюк наукові результати за 2002-2007 рр iconДокументи
1. /2002-2006/русс. вариант/1.0. Неорганическая химия 2002-2006.doc
2. /2002-2006/русс....

Ігор В. Загороднюк наукові результати за 2002-2007 рр iconРезультати науковї діяльності студентів інституту економіки та менеджменту кількість студентів, що залучені до наукових гуртків
Кількість студентів, які приймали участь у і-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (2007-2010 рр.)
Ігор В. Загороднюк наукові результати за 2002-2007 рр iconРезультати науковї діяльності студентів інституту економіки та менеджменту кількість студентів, що залучені до наукових гуртків
Кількість студентів, які приймали участь у і-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (2007-2010 рр.)
Ігор В. Загороднюк наукові результати за 2002-2007 рр iconВчена рада кду
Наукова школа – це усталений науковий колектив, що сформувався за певний період науковцями, наукові інтереси яких були спрямовані...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи