Розділ Класична школа політекономії Політекономія А. Сміта icon

Розділ Класична школа політекономії Політекономія А. Сміта
НазваРозділ Класична школа політекономії Політекономія А. Сміта
Дата28.12.2012
Розмір47.8 Kb.
ТипДокументи
1. /AdamSmit.doc
2. /Inst-zm.doc
3. /Kene.doc
4. /Keyns2.doc
5. /Maltus.doc
6. /Neoliberalizm.doc
7. /Petti.doc
8. /Sen-Simon.doc
9. /Serednyovichchya.doc
10. /St.Greciya.doc
11. /Testu Avstr.doc
12. /Testu Merkant.doc
13. /Testu Olimp.doc
14. /Testu Rikardo.doc
15. /Testy Istor.shkola.doc
16. /Testy Say.doc
17. /Testy Sismondi.doc
Розділ Класична школа політекономії Політекономія А. Сміта
Розділ Основні напрями розвитку сучасної економічної теорії
Розділ Класична школа політекономії. Фізіократія Ф. Кене
Розділ Основні напрямки розвитку сучасної економічної теорії
Положення Т. Мальтус був противником Закону про бідних: а так; б ні. Т. Мальтус був прихильником "Хлібних законів": а так; б ні. На думку Т. Мальтуса зростання населення само по собі забезпечує зростання попиту: а так; б ні
Розділ Основні напрямки розвитку сучасної економічної теорії
Розділ Класична школа політекономії. Політична арифметика У. Петті
Розділ Критична школа політекономії. Економічні ідеї К. А. Сен-Сімона
Тема Економічні ідеї феодальної Європи
Розділ Економічні ідеї древності і середньовіччя. Економічна думка Стародавньої Греції
4 Австрійська школа. Є. Бем-Баверк
Розділ Економічні ідеї древності і середньовіччя Меркантилізм
Олімп економічної науки
Розділ Класична школа політекономії. Політекономія Д. Рікардо
Розділ Неокласичні школи економічної теорії Історична школа. В. Рошер
Положення Ж. Б. Сея про неможливість економічних криз: а так; б ні. Доходи підприємця, за визначенням Ж. Б. Сея, являють собою винагороду за його промислові здібності, за його таланти, діяльність, дух порядку і керівництво
Розділ Критична школа політекономії Політекономія С. Сісмонді

Розділ 2. Класична школа політекономії

2.3. Політекономія А.Сміта


Історики формування економічної науки найчастіше пов’язують з іменем і працями Адама Сміта – видатного шотландського вченого кінця XVIII ст. І хоч економічна наука починається дійсно не з цієї особи, але саме він став тим, хто створив першу повноцінну працю “Дослідження про природу і причини багатства народів”, де викладені загальні основи цієї науки – теорія виробництва і розподілу. Вся ця праця пронизана високою ідеєю очевидної і простої системи природної свободи волі, до якої, як видавалось А.Сміту, іде весь світ. Завдяки цьому він і тепер лишається живою фігурою економічної науки.

Ш.Жід писав про А.Сміта, що “…його книга служила керівництвом для всіх наступних економістів і давала їм точку відліку для їхніх досліджень”1.


* * *

Частина I. Оцініть нижченаведені положення.


1. Праця А.Сміта “Дослідження про природу та причини багатства народів”складається з 4 книг:

а) так;

б) ні.

2. Предметом політичної економії за А.Смітом є вивчення економічного розвитку суспільства і підвищення його добробуту:

а) так;

б) ні.

3. Вартість товару за А.Смітом визначається як сума зарплати, ренти і прибутку:

а) так;

б) ні.

 1. За А.Смітом праця у сфері послуг є продуктивною:

а) так;

б) ні.

 1. Нагромадження капіталу за А.Смітом є наслідком заощаджень:

а) так;

б) ні.

 1. Праця вчителя за А.Смітом є продуктивною:

а) так;

б) ні.

 1. Поділ праці за А.Смітом породжує схильність до обміну:

а) так;

б) ні.

 1. Першоджерелом багатства А.Сміт вважав працю:

а) так;

б) ні.

 1. Під капіталом А.Сміт розумів запас продукції, що приносить прибуток, або з допомогою праці створює нові блага:

а) так;

б) ні.

 1. За А.Смітом монопольна ціна є найвищою ціною:

а) так;

б) ні.


* * *

Частина II. Вкажіть на єдиноправильний варіант відповіді


    1. Джерелом багатства за А.Смітом є:

а) гроші;

б) земля;

в) сільське господарство і промисловість;

г) зовнішня торгівля.

 1. До рушійних сил ринкової економіки А.Сміт зачисляв:

а) дію законів попиту і пропозиції;

б) повну зайнятість;

в) сильну державну владу;

г) цільові державні капіталовкладення.

 1. Вперше терміни “основний” і “оборотний капітал” в економічну науку запровадив:

а) Ф.Кене;

б) К.Маркс;

в) А.Сміт;

г) Д.Рікардо.

 1. “Видима рука ринку” за А.Смітом – це:

а) дія законів попиту і пропозиції;

б) економічний егоїзм індивіда;

в) регулювання господарського життя державою;

г) економічне шпигунство.

 1. А.Сміт був видатним економістом:

а) Англії;

б) Франції;

в) Ірландії;

г) Шотландії.

 1. Праця А.Сміта “Дослідження про природу і причини багатства народів” вийшла друком у:

а) 1780;

б) 1782;

в) 1784;

г) 1776.

7. Основи теорії витрат виробництва заклав:

а) Ф.Кене;

б) А.Сміт;

в) Д.Рікардо;

г) Ж.Б.Сей.

8. Першоосновою будь-якого доходу, як і будь-якої мінової цінності, за А.Смітом є:

а) заробітна плата, прибуток і рента;

б) процент;

в) заробітна плата;

г) рента і прибуток.

 1. Хто з класиків-економістів виділив три стани економіки держави: зростання, падіння, застій?

а) Ф.Кене;

б) Д.Рікардо;

в) К.Маркс;

г) А.Сміт.

 1. Яка економічна категорія є вихідною в теоретичній системі А.Сміта?

а) товар;

б) гроші;

в) поділ праці;

г) багатство.

 1. Зі скількох книг складається праця А.Сміта “Багатство народів”?

а) одна;

б) три;

в) чотири;

г) п’ять.

 1. Кому адресувались слова А.Сміта: “Деякі глибокомислячі лікарі думали, що для здоров’я політичного організму необхідні суворий режим дієти і регламентація”?

а) У.Петті;

б) Ф.Кене;

в) П.Буагільбер;

г) А.Тюрго.

 1. Пригадайте приклад А.Сміта про спеціалізовану мануфактуру по виробництву шпильок. Якою була денна продуктивність праці одного робітника цієї мануфактури?

а) 48000;

б) 4800;

в) 240;

г) 20.

 1. Скільки за А.Смітом основних економічних функцій повинна виконувати держава?

а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 5.

 1. Хто за А.Смітом є “економічною людиною”?

а) підприємець;

б) лихвар;

в) фінансист;

г) досконалий егоїст, що прагне до особистого збагачення.

 1. Яке із нижчеперечислених джерел багатства є, на думку А.Сміта, найважливішим?

а) сільське господарство;

б) промисловість;

в) внутрішня торгівля;

г) зовнішня торгівля.

 1. Яка проблема в книзі А.Сміта “Багатство народів” є центральною?

а) визначення вартості;

б) державних фінансів;

в) економічного розвитку суспільства і підвищення його добробуту;

г) збільшення капіталу.

 1. Дослідженням якої проблеми А.Сміт завершує свою книгу “Багатство народів”?

а) державні борги;

б) видатки держави;

в) доходи держави;

г) системи політичної економії.

 1. В якій книзі “Багатства народів” досліджуються проблеми нагромадження капіталу”?

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

 1. Дослідженням якої наукової проблеми А.Сміт розпочинає свою знамениту працю “Багатство народів”?

а) грошей;

б) поділу праці;

в) ціни;

г) доходів.


* * *

Частина III. Проаналізуйте та прокоментуйте нижченаведені вислови А.Сміта з позиції сучасної економічної науки

і господарської практики.


    1. “Кожній людині, яка не порушує законів справедливості, надається право абсолютно вільно дбати…про свої власні інтереси”.

    2. “…Схильність до обміну й була тим, що породило поділ праці”.

    3. “Де велика власність, там і велика нерівність”.

    4. “Не від благих намірів м’ясника, пивовара або булочника очікуємо ми отримати свій обід, а від дотримання ними своїх власних інтересів”.

    5. “Коли людина виходить з власної вигоди – це неминуче призводить її до надання переваги тому заняттю, яке найбільш вигідне суспільству”.

    6. “Я ніколи не чув, щоб багато доброго було зроблено тими, хто пов’язаний з торгівлею товарами колективного споживання”.

    7. “Гроші – це велике колесо обігу”.Ключі до 2.3.

Частина І.

1. б; 2. а; 3. а; 4. б; 5. а; 6. б; 7. а; 8. а; 9. а; 10. а.


Частина ІІ.

1. в; 2. а; 3. в; 4. в; 5. г; 6. г; 7. г; 8. а; 9. г; 10. в; 11. г; 12. б; 13. б; 14. б; 15. г; 16. а; 17. в; 18. в; 19. а; 20. б.1 Жид Ш., Рист Ш. История єкономических учений. – М.: Свобода, 1918. – С.28.

Схожі:

Розділ Класична школа політекономії Політекономія А. Сміта iconСтипендіальна програма імені Джона Сміта
Набір на програму імені Джона Сміта здійснюється за підтримки Британської Ради від імені меморіального Фонду Джона Сміта й адмініструється...
Розділ Класична школа політекономії Політекономія А. Сміта iconПрограма Джона Сміта
Оголошено про прийом заявок на участь у Стипендіальній програмі Джона Сміта (the John Smith Fellowship Programme) в 2013 році
Розділ Класична школа політекономії Політекономія А. Сміта iconОбгрунтувати виникнення і розвиток політекономії. Проаналізувати предмет політекономії

Розділ Класична школа політекономії Політекономія А. Сміта iconТема 10
За Адамом Смітом, Давидом Рікардо, Карлом Марксом класична політекономія базує свої концепції на фундаментальному понятті — вартість....
Розділ Класична школа політекономії Політекономія А. Сміта iconСамостійна робота студентів за темою 1
Первісна економічна думка та її представники. Меркантилізм. Фізіократи. Класична школа політичної економії
Розділ Класична школа політекономії Політекономія А. Сміта iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Відокремлений підрозділ
Віденська класична школа. Основні історичні принципи жанрові пріоритети та особливості музичної мови
Розділ Класична школа політекономії Політекономія А. Сміта iconНових надходжень до бібліотеки квітень
Федорченко, А. М. Теоретична фізика [Текст] : Підручник т. 1 : Класична механіка І електородинаміка / А. М. Федорченко. – У 2-х т....
Розділ Класична школа політекономії Політекономія А. Сміта iconЗміст розділ загальні положення 2 розділ 2 виробничі та трудові відносини 3 розділ 3 відпустки 7 розділ 4 забезпечення продуктивної зайнятості 9 розділ 5 оплата праці 11 розділ 6 охорона праці 15
Додаток 2 Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту
Розділ Класична школа політекономії Політекономія А. Сміта iconТема макроекономіка як наука
Класичні постулати економічної теорії: раціональна поведінка‚ “невидима рука” А. Сміта‚ теорія загальної рівноваги
Розділ Класична школа політекономії Політекономія А. Сміта iconПлан роботи наукового семінару кафедри політекономії

Розділ Класична школа політекономії Політекономія А. Сміта iconПлан роботи наукового семінару кафедри політекономії на 2010 рік

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи