Розділ Основні напрями розвитку сучасної економічної теорії icon

Розділ Основні напрями розвитку сучасної економічної теорії
Скачати 50.76 Kb.
НазваРозділ Основні напрями розвитку сучасної економічної теорії
Дата28.12.2012
Розмір50.76 Kb.
ТипДокументи
1. /AdamSmit.doc
2. /Inst-zm.doc
3. /Kene.doc
4. /Keyns2.doc
5. /Maltus.doc
6. /Neoliberalizm.doc
7. /Petti.doc
8. /Sen-Simon.doc
9. /Serednyovichchya.doc
10. /St.Greciya.doc
11. /Testu Avstr.doc
12. /Testu Merkant.doc
13. /Testu Olimp.doc
14. /Testu Rikardo.doc
15. /Testy Istor.shkola.doc
16. /Testy Say.doc
17. /Testy Sismondi.doc
Розділ Класична школа політекономії Політекономія А. Сміта
Розділ Основні напрями розвитку сучасної економічної теорії
Розділ Класична школа політекономії. Фізіократія Ф. Кене
Розділ Основні напрямки розвитку сучасної економічної теорії
Положення Т. Мальтус був противником Закону про бідних: а так; б ні. Т. Мальтус був прихильником "Хлібних законів": а так; б ні. На думку Т. Мальтуса зростання населення само по собі забезпечує зростання попиту: а так; б ні
Розділ Основні напрямки розвитку сучасної економічної теорії
Розділ Класична школа політекономії. Політична арифметика У. Петті
Розділ Критична школа політекономії. Економічні ідеї К. А. Сен-Сімона
Тема Економічні ідеї феодальної Європи
Розділ Економічні ідеї древності і середньовіччя. Економічна думка Стародавньої Греції
4 Австрійська школа. Є. Бем-Баверк
Розділ Економічні ідеї древності і середньовіччя Меркантилізм
Олімп економічної науки
Розділ Класична школа політекономії. Політекономія Д. Рікардо
Розділ Неокласичні школи економічної теорії Історична школа. В. Рошер
Положення Ж. Б. Сея про неможливість економічних криз: а так; б ні. Доходи підприємця, за визначенням Ж. Б. Сея, являють собою винагороду за його промислові здібності, за його таланти, діяльність, дух порядку і керівництво
Розділ Критична школа політекономії Політекономія С. Сісмонді

Розділ 5. Основні напрями розвитку сучасної економічної теорії.

5.1. Інституціоналізм.

Інституціоналізм – це складне і суперечливе явище. Він має такі риси, які затруднюють визначення його меж, з’ясування природи, ролі і місця в сучасній науці. Інституціоналізм є внутрішньо неоднорідним і мінливим, він по-різному проявляється на різних етапап своєї історії. Цей напрямок економічної думки є конгломератом поглядів економістів різної орієнтації, він є інтернаціональним вченням з істотними націонаольними особливостями. І тому дати йому єдину характеристику дуже складно.

Інституціоналістів завжди відрізняло прагнення до емпіризму. Інституціоналізм відрізняється від звичних концепцій і тим, що тут не зустрінеш особливого захоплення складними формулами і графіками. Інституціоналісти вважають, що рушійною силою економіки є не тільки матеріальні чинники, але й духовні, моральні, правові та інші, взяті в історичному контексті.

Інституціоналізм – це альтернатива неокласичному напрямку економічної теорії. Це до певної міри критичний і опозиційний класикам і неокласикам напрямок в економічній науці. Інституціоналізм нині суттєво допомагає розібратися в хитросплетіннях господарських механізмів і в цьому його актуальність та значущість.


* * *

Частина І. Оцініть нижченаведені положення.

 1. На початку ХІХ ст. в Англії з’явився новий напрям економічної теорії – інституціоналізм:

а) так;

б) ні.

 1. Характерною рисою інституціоналізму є проголошення ідеї “соціального контролю” над економікою:

а) так;

б) ні.

 1. Дж.Р.Коммонс був засновником соціально-психологічного інституціоналізму:

а) так;

б) ні.

 1. Предметом теорії інституціоналізму є інституції - категорії, які відображають обряди, звички, мотиви поведінки, згруповані за такими суб’єктами, як сім’я, фірма, держава і передбачені історичними особливостями, рівнем техніки і технологій, розповсюдженням інформації:

а) так;

б) ні.

 1. Т.Веблен запозичив у У.Мітчела генетичний метод дослідження:

а) так;

б) ні.

 1. Інституціоналізм сформувався в Англії в 20-30-их роках ХХ століття:

а) так;

б) ні.

 1. Дж.Коммонс – прихильник еволюціоналізму:

а) так;

б) ні.

 1. Ринок без інституціоналізації породжує тіньову економіку і корупцію:

а) так;

б) ні.

 1. Термін “нова інституціональна економіка” ввів О.Уільямсон:

а) так;

б) ні.

 1. У.К.Мітчелл був засновником кон’юнктурно-статистичного інституціоналізму:

а) так;

б) ні.


* * *

Частина ІІ. Вкажіть на єдиноправильний варіант відповіді.

 1. Хто із представників інституціоналізму є автором книги “Економічні цикли” (1913)?

а) У.Мітчелл;

б) Дж.Коммонс;

в) Дж.Гелбрейт;

г) Т.Веблен.

 1. Засновником якого напряму інституціоналізму був Т.Веблен?

а) соціально-психологічного;

б) соціально-правового;

в) кон’юнктурно-статистичного;

г) індустріально-технологічного.

 1. Який інститут із нижченаведених лежить в основі соціально-психологічного інституціоналізму?

а) школа;

б) суди;

в) інстинкт;

г) гроші.

 1. Вперше інституціоналізм як напрям економічної теорії з’явився в:

а) Англії;

б) Франції;

в) США;

г) Німеччині.

 1. Термін “інституціоналізм” ввів в економічну науку:

а) Веблен;

б) Гамільтон;

в) Коммонс;

г) Мітчелл.

 1. Дж.Коммонс у своїх працях на перший план висував:

а) психологічні фактори;

б) юридичні і правові норми;

в) біологічні фактори;

г) соціальні фактори.

 1. Яка з перелічених праць написана У.Мітчеллом?

а) “Розподіл багатства”;

б) “Теорія бездіяльного класу”;

в) “Економічні цикли”;

г) “Правові основи капіталізму”.

 1. Хто є автором праці “Правові основи капіталізму”?

а) Дж.Гелбрейт;

б) У.Мітчелл;

в) Дж.Коммонс;

г) Т.Веблен.

 1. Хто заснував Гарвардської барометр кон’юнктури?

а) У.Мітчелл;

б) Ф.Перру;

в) Т.Веблен;

г) У.Гамільтон.

 1. Методологія інституціоналістів найбільше спільних рис має з методологією:

а) чиказької школи;

б) історичної школи;

в) класичної школи;

г) критичної школи.

 1. Інституціоналізм можна охарактеризувати як:

а) теорія контролю суспільства над економікою;

б) теорія монополізації ринку;

в) теорія реалізації і криз;

г) теорія економічного зростання.

 1. Хто з перелічених Нобелівських лауреатів не належить до інституціоналістів:

а) Дж.Б’юкенен;

б) Р.Коуз;

в) Г.Беккер;

г) Дж.Гікс.

13 Кого із інституціоналістів називали “американським Марксом”:

а) Т.Веблен;

б) Дж.Коммонс;

в) У.Мітчелл;

г) Р.Коуз.

 1. Т.Веблен у своїх працях на перший план висував:

а) соціальні чинники;

б) юридичні норми;

в) правові норми;

г) психологічні і біологічні фактори.

 1. Яка праця не належить Т.Веблену?

а) “Теорія бездіяльного класу”;

б) “Інженери і система цін”;

в) “ Розподіл багатства”;

г) “Привілейовані групи і стан промислової техніки”.

 1. Хто з нижче наведених науковців не належав до інституціоналістів?

а) Т.Веблен;

б) Дж.Коммонс;

в) У.Мітчелл;

г) Дж. Гікс.

 1. Хто з представників інституціоналізму сформував теорію суспільного вибору?

а) М.Б’юкенен;

б) Р.Коуз;

в) Дж.Гелбрейт;

г) Т.Веблен.

 1. Яка праця належить перу Р.Коуза?

а) “Економічні цикли”;

б) “Правові основи капіталізму”;

в) “Природа фірми”;

г) “Розподіл багатства”.

 1. Хто був лідером соціально-правового напрямку інституціоналізму?

а) Т.Веблен;

б) У.Мітчелл;

в) Р.Коуз;

г) Дж.Коммонс.

 1. Хто запровадив у науковий обіг категорію “трансакційні витрати”?

а) Дж.Гелбрейт.;

б) У.Мітчелл;

в) Р.Коуз;

г) Дж.Коммонс.


* * *

Частина ІІІ. Проаналізуйте і прокоментуйте нижченаведені вислови інституціоналістів з позиції сучасної економічної науки


і господарської практики.

 1. “Інститути – це результати процесів, що відбувалися в минулому, вони пристосовані до обставин минулого і, відповідно, не є в повній згоді з вимогами теперішнього часу”. ( Т.Веблен)

 2. “Цикли – це специфічне явище, притаманне лише сфері інститутів підприємництва”. (У.Мітчелл)

 3. “Життя людини в суспільстві так само, як і життя інших видів – боротьба за існування, а, отже, це процес відбору і пристосування”. ( Т.Веблен)

 4. “Моральні норми і традиції, а не інтелект і розважливий розум дозволили людям піднятися над рівнем дикунів”. (Т.Веблен)

 5. “В дні моєї молодості подейкували, що якщо глупість дуже велика, щоб сказати, то її можна проспівати…В сучасній же економічній науці її можна висловити мовою математики”. ( Р.Коуз)

 6. “Життєвий рівень має природу звички. Він являється звичним мірилом і задає звичний порядок реагування на визначені стимули”. ( Т.Веблен)

 7. “Політика – є складовою системою обміну між індивідами, що в ній останні колективно намагаються досягти своєї приватної мети, оскільки не можуть реалізувати її з допомогою звичайного ринкового обміну”. (Дж.Б’юкенен)Ключі до 5.1.

Частина І.

 1. б; 2. а; 3. б; 4. а; 5. 6. б; 7. а; 8. а; 9. а; 10. а.


Частина ІІ.

1. а; 2. а; 3. в; 4. в; 5. б; 6. б; 7. в; 8. в; 9. а; 10. б; 11. а; 12. г; 13. а; 14. г; 15. в; 16. г; 17. а; 18. в; 19. г; 20. в.

Схожі:

Розділ Основні напрями розвитку сучасної економічної теорії iconОснови економічної теорії як навчальна дисципліна. Метою викладання дисципліни „Основи економічної теорії ”
Метою викладання дисципліни „Основи економічної теорії ” є опанування студентами системи категорій та найактуальніших теоретичних...
Розділ Основні напрями розвитку сучасної економічної теорії iconАнотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного...
Розділ Основні напрями розвитку сучасної економічної теорії iconАнотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного...
Розділ Основні напрями розвитку сучасної економічної теорії iconАнотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного...
Розділ Основні напрями розвитку сучасної економічної теорії iconАнотація навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного...
Розділ Основні напрями розвитку сучасної економічної теорії iconО. В. Родіонов напрями розвитку соціально-екологічної діяльності підприємств
Соціальна І екологічна діяльність розглянута як складові розвитку конкурентоспроможності І репутації підприємств. Визначені основні...
Розділ Основні напрями розвитку сучасної економічної теорії iconРозділ Предмет, мета І завдання дисципліни
Предметом вивчення економічної теорії є закономірності розвитку ринкового господарства та обгрунтування вибору суб’єктами ринку способів...
Розділ Основні напрями розвитку сучасної економічної теорії iconСекція 1 Актуальні напрями розвитку теорії та практики управління

Розділ Основні напрями розвитку сучасної економічної теорії iconТипова навчальна програма з дисципліни " психологія вищої школи"
Завдання психології вищої школи відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, “Національної Доктрини розвитку освіти в Україні”....
Розділ Основні напрями розвитку сучасної економічної теорії iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи теорії перекладу» для студентів ІІІ курсу інституту мов світу спеціальності «Прикладна лінгвістика»
...
Розділ Основні напрями розвитку сучасної економічної теорії iconТема Предмет І методи дослідження економічної теорії
Предмет економічної теорії та еволюція його визначення різними школами світової економічної думки. Економіка й економічна теорія,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи