Звіт про науково-дослідну роботу кафедри фізичної географії та геології за 1999 рік icon

Звіт про науково-дослідну роботу кафедри фізичної географії та геології за 1999 рік
Скачати 110.14 Kb.
НазваЗвіт про науково-дослідну роботу кафедри фізичної географії та геології за 1999 рік
Дата17.09.2012
Розмір110.14 Kb.
ТипЗвіт
Проректору КДПУ з наукової роботи Буряку В.К.


ЗВІТ

про науково-дослідну роботу кафедри фізичної географії та геології за 1999 рік


НАУКОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Склад колективу: кандидатів наук – 4

доцентів - 3


старших викладачів – 2

асистентів - 2

Всього в колективі працює – 7 чоловік:

 1. Шипунова В.О., к.г.н., доцент, завідувач кафедрою.

 2. Казаков В.Л., к.г.н., доцент.

 3. Калініченко О.О., к.г-м.н., старший викладач.

 4. Леонова І.В., к.г-м.н., доцент.

 5. Булгакова Г.В., старший викладач.

 6. Ярков С.В., асистент.

 7. Завальнюк О.Й., асистент.^ КІЛЬКІСНИЙ І ЯКІСНИЙ СТАН ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ КАФЕДРИ


Усього

В т.ч. жінок

Докторів наук / професорів

В т.ч. жінок

Кандидатів наук / доцентів

В т.ч. жінок

Кількість викладачів пенсійного віку

7

5

-

-

4/3

3

-^

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХНа протязі 1999 року викладачі кафедри брали участь у кількох Всеукраїнських, Міжнародних і регіональних конференціях і семінарах:

 1. «Географія та екологія» (м. Кривий Ріг) – конференція проведена викладачами факультету спільно з Криворізьким відділом Українського географічного товариства.

 2. «Науково-методичне забезпечення навчального процесу з топографії і картографії на географічних факультетах університетів та в школах з поглибленим вивченням географії» (м. Харків).

 3. «Сучасна географія та навколишнє природне середовище» (м. Вінниця).

 4. ІІІ Регіональна наукова конференція «Геологія і мінералогія рудних районів» (м. Кривий Ріг).

 5. «Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України» (м. Київ).

 6. «Охорона довкілля», ІV Всеукраїнська конференція (м. Кривий Ріг).^

УЧАСТЬ В ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХШестеро членів кафедри (окрім Леонової І.В.) є дійсними членами Криворізького відділу Українського географічного товариства. Доцент кафедри – Казаков В.Л. працює головою цього відділу (з жовтня 1998 року), Завальнюк О.Й. – вчений секретар цього відділу УГТ. Тричі, на протязі 1999 року Казаков В.Л., як член Президії УГТ брав участь у науково-організаційних засіданнях цього центрального органу товариства.

Члени кафедри провели значну організаційну роботу по проведенню регіональної науково-практичної конференції «Географія та екологія Кривбасу», яка відбулася 14-15 жовтня 1999 року на базі географічного факультету. За матеріалами, що представлені в якості доповідей, складений збірник наукових праць, який був виданий напередодні конференції. Члени кафедри (Шипунова В.О. та Казаков В.Л.) виступили членами редакційної колегії конференції, а Казаков В.Л. відповідальним редактором та відповідальним за комп’ютерну верстку і випуск самого збірника (матеріали про конференцію подані окремо).

Члени кафедри (Шипунова В.О., Казаков В.Л., Калініченко О.О.) завершують рукопис навчального посібника для вчителів і студентів “Природнича географі Кривбасу”. На наступний рік стоїть завдання щодо друку цього посібника.

Казаков В.Л. взяв участь у науковому семінарі з сучасних проблем розвитку географії, який відбувся у березні 1999 року при кафедрі розміщення продуктивних сил Криворізького економічного інституту Київського Національного економічного університету.

Такі викладачі як Казаков В.Л. та Калініченко є дійсними членами Криворізької філії (Екоцентр-К) Національного екологічного центру України. Вони брали активну участь у впровадженні в життя проекту заповідання природи балки Кобильної, який був розроблений колективом викладачів кафедри у 1999 році.


^

ДРУКОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬНа протязі звітного періоду викладачами кафедри написана та опублікована низка наукових робіт загальним обсягом 4,5 умов. друк. аркушів. Нижче наведений список опублікованих робіт працівників кафедри за 1999 рік.

Шипунова В.О.

 1. Оценка природных рекреационных ресурсов Криворожского района и пути совершенствования их использования // Географія та екологія Кривбасу. Матер. наук.-практ. конф. – Кривий Ріг, 1999. – с. 9-10. (0,1 умов. друк. аркуш.).

 2. Карст балки Кобильної // Географія та екологія Кривбасу. Матер. наук.-практ. конф. – Кривий Ріг, 1999. – с. 17-20. (0,2 умов. друк. аркуш.), (в співавторстві з Казаковим В.Л.).


Казаков В.Л.

 1. Геосистема як об’єкт вивчення географії в світлі закону системності // Географія та сучасність. Зб. наук. праць НДПУ ім. М.Драгоманова. Випуск 1. – К.: Видавництво НДПУ, 1999. – с.26-31. (0,3 умов. друк. аркуш.).

 2. Геоекосистема – об’єкт вивчення геоекології // Географія та сучасність. Зб. наук. праць НДПУ ім. М.Драгоманова. Випуск 1. – К.: Видавництво НДПУ, 1999. – с.31-37. (0,3 умов. друк. аркуш.).

 3. Зміст геоекологічних карт // Науково-методичне забезпечення навчального процесу з топографії і картографії на географічних факультетах університетів та в школах з поглибленим вивченням географії. Матер. ІV-го Міжнар. наук.-метод сем. з топографії та картографії. – Харків, 1999. – с. 51-52. (0,1 умов. друк. аркуш.).

 4. Стан і перспективи природничо-географічних досліджень в Кривбасі // Географія та екологія Кривбасу. Матер. наук.-практ. конф. – Кривий Ріг, 1999. – с. 3-5. (0,1 умов. друк. аркуш.).

 5. Природна ландшафтна структура району балки Кобильної // Географія та екологія Кривбасу. Матер. наук.-практ. конф. – Кривий Ріг, 1999. – с. 10-13. (0,2 умов. друк. аркуш.).

 6. Карст балки Кобильної // Географія та екологія Кривбасу. Матер. наук.-практ. конф. – Кривий Ріг, 1999. – с. 17-20. (0,2 умов. друк. аркуш.), (в співавторстві з Шипуновою В.О.).

 7. Геоекологічні дослідження в Кривбасі // Географія та екологія Кривбасу. Матер. наук.-практ. конф. – Кривий Ріг, 1999. – с. 54-55. (0,1 умов. друк. аркуш.).

 8. Узагальнена модель впливу промислових геотехнічних систем на довкілля // Географія та екологія Кривбасу. Матер. наук.-практ. конф. – Кривий Ріг, 1999. – с. 60-63. (0,2 умов. друк. аркуш.).

 9. Програма та структура курсу “Загальна гідрологія”. – Кривий Ріг: Міра, 1999. – 18 с. (0,6 умов. друк. аркуш.).

 10. Програма курсу “Загальна геоморфологія”. – Кривий Ріг: Міра, 1999. – 18 с. (0,6 умов. друк. аркуш.).

 11. Геоекологічний аналіз // Сучасна географія та навколишнє природне середовище. Матер. наук. конф. – Вінниця, 1999. – с. 34-36. (0,1 умов. друк. аркуш.).

 12. Геоморфологія відвалів Кривбасу // Геолого-мінералогічний вісник. - № 2. – 1999. – с. 46-51. (0,2 умов. друк. аркуш.).

 13. Геоморфологія провальних зон Кривбасу // Охорона довкілля: екологічні, освітянські, медичні аспекти. Матер. ІV Всеукр. Конф. ІІІ частина. – Кривий Ріг, 1999. – с. 29-31. (0,1 умов. друк. аркуш.).


Калініченко О.О.

 1. Гидрогеологические условия района балки Кобыльная // Географія та екологія Кривбасу. Матер. наук.-практ. конф. – Кривий Ріг, 1999. – с. 50-51. (0,1 умов. друк. аркуш.).


Леонова І.В.

 1. Некоторые особенности развития долины р. Ингулец // Географія та екологія Кривбасу. Матер. наук.-практ. конф. – Кривий Ріг, 1999. – с. 7-9. (0,1 умов. друк. аркуш.).

 2. История формирования рельефа в районе среднего течения реки Ингулец (Кривбасс) // Географія та екологія Кривбасу. Матер. наук.-практ. конф. – Кривий Ріг, 1999. – с. 13-15. (0,1 умов. друк. аркуш.).

 3. Эволюция микроклимата в условиях Кривбасса // Географія та екологія Кривбасу. Матер. наук.-практ. конф. – Кривий Ріг, 1999. – с. 31-33. (0,1 умов. друк. аркуш.).


Завальнюк О.Й.

 1. Проблемы изучения социально-географических процессов // Географія та екологія Кривбасу. Матер. наук.-практ. конф. – Кривий Ріг, 1999. – с. 43-46. (0,2 умов. друк. аркуш.).

 2. Соціально-географічні аспекти регіональної політики // УГЖ. - № 2. – с. 15-19. (0,3 умов. друк. аркуш.).

 3. Социальные импульсы развития территории // Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України. Матер. наук.-практ. конф. – Київ: Знання України, 1999. – с. 23-25. (0,1 умов. друк. аркуш.).

 4. Теория развития изучения социально-географических процессов // Ученые записки Симферопольского университета. – Симферополь: Изд-во СДУ, 1999. – 37-41. (0,2 умов. друк. аркуш.).^

ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ ЗА 1999 РІК

Загальний обсяг видань / умов. друк. аркуш.

Із загальної кількості видань

Монографії

Підручники

Навчально-метод. посібники

Зб. наук. праць

Статті в журналах і наук. збірниках

Тези

Усього

З них

Для сер. шк.

Для вищ.шк.

Усього

З них

Для сер. шк.

Для вищ.шк.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

23/4,5

-

-

-

-

2

-

2

-

5

18^ НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ПО КАФЕДРАЛЬНІЙ ТЕМІ


У грудні 1999 році закінчується кафедральна науково-дослідна тема «Вивчення ландшафтної структури району балки Кобильної, з метою розробки проекту по її заповіданню». Над темою працювало 5 працівників кафедри – Казаков В.Л. (керівник теми), Шипунова В.О., Калініченко О.О., Ярков С.В., Завальнюк О.Й. Дослідження за темою здійснювалися з 1997 року.

Основні результати досліджень: вивчені ландшафтоутворюючі (природничі і суспільні) процеси та чинники, вивчена організація провідних геокомпонентів і самих ландшафтних геосистем району балки Кобильної, проведена геоекологічне оцінювання ступеня антропогенної порушеності та природної збереженості ландшафтів, обгрунтована природничо-суспільна цінність ландшафтів і необхідність створення в рамках досліджуваної території заповідної території, розроблений проект заповідання природи балки Кобильної і створення в її межах регіонального ландшафтного парку «Кобильна балка».

Результати емпіричних і практичних конструктивних досліджень зведені у звіті по кафедральній темі. Кінцеві підсумки дослідження затверджені на засіданні кафедри від 25.11.99 року, протокол №3. Звіт по темі додається.

На засіданні кафедри від 25.11.99 р. був обговорений, а потім і затверджений проект нової кафедральної науково-дослідної теми: «Географічні аспекти прогнозування надзвичайних природних явищ в місті Кривому Розі». План роботи по новій темі розрахований на 3 роки - 2000-2002 рр. План нової науково-дослідної роботи по кафедрі наводиться нижче. Такі викладачі як Леонова І.В. та Булгакова Г.В. здійснювали наукову роботу за індивідуальними планами.

Доцент кафедри - Казаков В.Л. у листопаді 1999 року розпочав підготовку навчального посібника для студентів географічних факультетів вузів – «Теоретична географія».


^ НАУКОВІ ЗВ’ЯЗКИ ТА КОНТАКТИ КАФЕДРИ


На протязі звітного 1999 року викладачами кафедри підтримувалися наукові та ділові стосунки з кількома науковими установами України та Росії.

 • Криворізький технічний університет.

 • Інститут географії України.

 • Національний Таврійський державний університет ім. В.Вернадського (колишній Сімферопольський університет).

 • Криворізький ботанічний сад.

 • Національний педуніверситет ім. М.Драгоманова.

 • Криворізький економічний інститут при Національному економічному університеті.

 • Криворізький екологічний центр – Екоцентр-К.

 • Науково-дослідний гірничорудний інститут.

 • Науково-дослідний інститу промислової медицини.

 • Національний університет ім.Т.Шевченка (географічний факультет).^

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВНа протязі 1999 року викладачами кафедри серед студентів здійснювалася наступна робота: працював проблемний географічний гурток, проведення індивідуальної наукової роботи та наукової студентської конференції, написання дипломних робіт.

Географічний гурток. Має проблемно-пізнавальний характер. Орієнтований на студентів початкових курсів (І-ІІІ). В рамках роботи гуртка, на його щомісячних засіданнях, опрацьовувались сучасні проблеми географії, готувалися та виконувалися доповіді студентів і викладачів, здійснювалися туристичні походи до Кримських гір. При географічному гуртку працює туристичний клуб. Всього в роботі гуртка задіяні 65 студентів.

У жовтні 1999 року перед студентами виступив Стів Слейкі - викладач географії з університету м. Пасадени (штат Каліфорнія, США) на тему «Сучасний стан і особливості географічної освіти в США». У листопаді 1999 року на одному з засідань гуртка з лекцією виступили фахівці геофізики Центральної геофізичної партії (м. Кривий Ріг) – Золотарьова Л.Й. та Бабков Ю.Б. на тему: «Біоенергетичні методи географічних і екологічних досліджень».

Наприкінці березня 1999 року була проведена студентська наукова конференція, де заслухано 7 доповідей. В основному доповіді підготовлені на підставі матеріалів дипломних, а також курсових робіт. Зі студентами здійснювалася й індивідуальна наукова робота у вигляді консультацій, які виконувались понад того погодинного навантаження, що відведене для курсових і дипломних робіт, особливо зі студентами І-ІІ курсів.

Під керівництвом провідних викладачів (Шипунова В.О., Казаков В.Л., Леонова І.В.) на кафедрі у 1999 році підготовлено 7 дипломних робіт, які були захищені студентами у червні цього року. Три дипломні роботи виконувалися за кафедральною дослідною темою. Чотири дипломні роботи підготовлені студентами-заочниками. Серед студентів ІV-V курсів на протязі 2000-2001 рр. готуються ще 8 дипломних робіт, причому основну частку складають студенти денного відділення факультету.


^ ПІДГОТОВКА ДИСЕРТАЦІЙ


На протязі звітного 1999 року по кафедрі захисту докторських і кандидатських дисертацій не було.

Такі викладачі кафедри – Ярков С.В., Завальнюк О.Й., Булгакова Г.В. завершують рукописи кандидатських дисертацій. У 2000 році планують захист Ярков С.В. і Завальнюк О.Й.

В аспірантурі ніхто не навчається та не був направлений на навчання, так як всі викладачі, що не мають наукового ступеня, свого часу вже закінчили аспірантури.


^

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇВосени 1999 року, згідно з наміченим планом, свою фахову кваліфікацію підвищили двоє викладачів.

Шипунова В.О. – стажування пройдене на географічному факультеті Сімферопольського державного університету, термін проходження – 1.10.-31.10.1999 р.

Леонова І.В. – стажування пройдене на геологорозвідувальному факультеті Криворізького технічного університету, термін проходження – 1.11.-30.12.1999 р.

В наступному 2000 році підвищення кваліфікації на геологорозвідувальному факультеті Криворізького технічного університету заплановано у Калініченко О.О.


Зав. кафедрою, к.г.н., доцент Шипунова В.О.

Схожі:

Звіт про науково-дослідну роботу кафедри фізичної географії та геології за 1999 рік iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 2002 р кафедри фізичної географії та геології
Тема кафедральної ндр: “Географічні аспекти прогнозування можливих надзвичайних ситуацій (НС) в межах міста Кривого Рогу”
Звіт про науково-дослідну роботу кафедри фізичної географії та геології за 1999 рік iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 2001 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр
Тема кафедральної ндр: “Географічні аспекти прогнозування можливих надзвичайних ситуацій (НС) в межах міста Кривого Рогу”
Звіт про науково-дослідну роботу кафедри фізичної географії та геології за 1999 рік iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 2000 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр
Тема кафедральної ндр: “Географічні аспекти прогнозування можливих надзвичайних ситуацій (НС) в межах міста Кривого Рогу”
Звіт про науково-дослідну роботу кафедри фізичної географії та геології за 1999 рік iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 200 7 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: "Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону"
Ндр має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають...
Звіт про науково-дослідну роботу кафедри фізичної географії та геології за 1999 рік iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 2005 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: "Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону"
Ндр має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають...
Звіт про науково-дослідну роботу кафедри фізичної географії та геології за 1999 рік iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 2003 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: "Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону"
Ндр має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають...
Звіт про науково-дослідну роботу кафедри фізичної географії та геології за 1999 рік iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 200 6 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: "Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону"
Ндр має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають...
Звіт про науково-дослідну роботу кафедри фізичної географії та геології за 1999 рік iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 2004 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: "Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону"
Ндр має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають...
Звіт про науково-дослідну роботу кафедри фізичної географії та геології за 1999 рік iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробник: Шипунова В. О., кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної географії та геології
Звіт про науково-дослідну роботу кафедри фізичної географії та геології за 1999 рік iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Калініченко О. О., кандидат геолого-мінералогічних наук, ст викладач кафедри фізичної географії та геології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи