Програма комплексної науково-дослідної роботи за темою «регіональні антропогенні ландшафти: теорія І практика» icon

Програма комплексної науково-дослідної роботи за темою «регіональні антропогенні ландшафти: теорія І практика»
Скачати 84.18 Kb.
НазваПрограма комплексної науково-дослідної роботи за темою «регіональні антропогенні ландшафти: теорія І практика»
Дата17.09.2012
Розмір84.18 Kb.
ТипРішення

Міністерство освіти і науки України

Криворізький державний педагогічний університет


Кафедра фізичної географії та геології


ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗА ТЕМОЮ «РЕГІОНАЛЬНІ АНТРОПОГЕННІ ЛАНДШАФТИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»


Зав. кафедрою фізичної географії

та геології к.г.н., доц. Казаков В.Л.


Кривий Ріг

2008 р.


ПРОГРАМА

науково-дослідної роботи кафедри фізичної географії та геології за комплексною темою на 2008-2012 рр.


Назва теми комплексної теми

Підстава для виконання

Керівник (прізвище, ім`я, по батьк. вч. зв., наук. ступ), виконавці

Обґрунтування теми та завдання дослідження

Термін виконання

Очікувані наукові, практичні, соц.-економічні результати

Поча-ток (рік, квар-тал)

Кін-ець (рік,

квар-тал)

1

2

3

4

5

6

7

«^ Регіональні антропогенні ландшафти: теорія і практика»

Рішення кафедри фіз. географії і геології від 06.12.

2007 р., протокол №4

Керівник: к.г.н., доц. Казаков В.Л.

Виконавці: к.г.н., доц. Шипунова В.О., д.г.н., проф. Паранько І.С., к.г-м.н. ст. викл. Калініченко О.О., ст. викл. Ярков С.В., ас. Лакомова О.Й., ас. Казакова Т.А., ас. Пацюк В.С., ас. Манаєнкова І.О., ас. Кочергін Г.В.

Тема обумовлена метою продовження регіональних досліджень антропогенних ландшафтів (АЛ) в промисловому регіоні на прикладі об’єкту вивчення – Криворізького природно-господарського району. Кривбас, при цьому виступає головним полігоном регіональних досліджень АЛ в Україні. Предметом роботи є – генезису, історії розвитку, структури, екологічних проблем і оптимізації АЛ. Подібні дослідження мали місце, але не є закінченими по багатьом напрямам, тому тема має наукову новизну, є актуальною і як такою, що має практичне значення.

Для реалізації поставленої мети розроблені такі завдання: 1)аналіз вивченості АЛ Кривбасу; 2)аналіз генезису АЛ; 3)дослідження історичних АЛ промислових територій; 4)аналіз розвитку АЛ; 5)проведення експедиційних досліджень з метою вивчення геокомпонентної, функціональної та територіальної структури історичних і сучасних АЛ; 6)дослідження екологічних проблем, які пов’язані з функціонуванням АЛ; 7)розробка прикладних проектів оптимізації АЛ краю.

2008

I

2012

IV

Очікувані результати: 120 статей (загальний обсяг 38,0 ум. друк. арк.), 45 тез і матеріалів наукових конференцій (загальний обсяг 12,0 ум. друк. арк.), 3 монографії, 4 кандидатські дисертації, одна докторська дисертація, 5-ть збірників наукових праць, підготовка 2-х фотоальбомів, проведення 3-х наукових конференцій


^ ПРОГРАМА І ЕТАПУ

науково-дослідної роботи кафедри фізичної географії та геології на 2008-2009 рр.


Назва етапу, що виконується в поточних роках

Підстава для виконання

Керівник (прізвище, ім`я, по батьк. вч. зв., наук. ступ), виконавці

Обґрунтування теми та завдання дослідження

Термін виконання

Очікувані наукові, практичні, соц.-економічні результати

Поча-ток (рік, квар-тал)

Кін-ець (рік,

квар-тал)

1

2

3

4

5

6

7

«Історичні зміни ландшафтів і їх геокомпонентів території Криворізького регіону»

Рішення кафедри фіз. географії і геології від 06.12.

2007 р., протокол №4

Керівник: к.г.н., доц. Казаков В.Л.

Виконавці: к.г.н., доц. Шипунова В.О., д.г.н., проф. Паранько І.С., к.г-м.н. ст. викл. Калініченко О.О., ст. викл. Ярков С.В., ас. Лакомова О.Й., ас. Казакова Т.А., ас. Пацюк В.С., ас. Манаєнкова І.О., ас. Кочергін Г.В.

Тема І етапу обумовлена метою проведення піонерних історико-географічних досліджень розвитку АЛ на прикладі об’єкту вивчення – Кривбасу. Подібні дослідження не здійснювались взагалі, тому тема має значну наукову новизну, є актуальною і суспільно значущою для розвитку техногенного туризму, розвитку заповідної справи, екологічних коридорів тощо.

Для реалізації поставленої мети розроблені такі завдання: 1)аналіз вивченості історичних АЛ краю; 2)визначення генезису історичних АЛ Кривбасу; 3)модельні реконструкції структури і функціонування АЛ; 4)аналіз історії формування АЛ в історичний час (18-20 ст.); 5)проведення експедиційних досліджень з метою оцінки ступеня збереженості історичних АЛ та визначення їх територіальної організації; 6)картографування та районування історичних АЛ регіону на ключових ділянках; 7)розробка прикладних проектів використання історичних АЛ краю; 8)оцінка екологічних ризиків в процесі історичного розвитку АЛ Кривбасу.

2008

I

2009

IV

Очікувані результати: 60 статей (загальний обсяг 15,0 ум. друк. арк.), 30 тез і матеріалів наукових конференцій (загальний обсяг 5,0 ум. друк. арк.), рукопис монографії «Сучасні та втрачені ландшафти Криворіжжя» (загальний обсяг 10,0 ум. друк. арк.), 3 кандидатські дисертації, докторська дисертація. Проведення Міжнародної науково-практичної конференції.

Підготовка 2-х збірників наукових праць. Підготовка фотоальбому «Історичні антропогенні ландшафти Кривбасу»^ ПРОГРАМА ІІ ЕТАПУ

науково-дослідної роботи кафедри фізичної географії та геології на 2010-2011 рр.


Назва етапу, що виконується в поточних роках

Підстава для виконання

Керівник (прізвище, ім`я, по батьк. вч. зв., наук. ступ), виконавці

Обґрунтування теми та завдання дослідження

Термін виконання

Очікувані наукові, практичні, соц.-економічні результати

Поча-ток (рік, квар-тал)

Кін-ець (рік,

квар-тал)

1

2

3

4

5

6

7

«^ Структурно-функціональна організація сучасних антропогенних ландшафтів Криворізького регіону»

Рішення кафедри фіз. географії і геології від 06.12.

2007 р., протокол №4

Керівник: к.г.н., доц. Казаков В.Л.

Виконавці: к.г.н., доц. Шипунова В.О., д.г.н., проф. Паранько І.С., к.г-м.н. ст. викл. Калініченко О.О., ст. викл. Ярков С.В., ас. Лакомова О.Й., ас. Казакова Т.А., ас. Пацюк В.С., ас. Манаєнкова І.О., ас. Кочергін Г.В., ас. Задорожня Г.М.

Тема ІІ етапу обумовлена метою продовження структурних і функціональних регіональних досліджень сучасних АЛ на території об’єкту вивчення – Криворізького природно-господарського району. Предметом роботи на ІІ етапі є – геокомпонентна, функціональна та геопросторова структура АЛ Кривбасу. Подібні дослідження мали місце, але не є закінченими по багатьом напрямам, тому тема має наукову новизну, є актуальною і як такою, що має практичне значення.

Для реалізації поставленої мети розроблені такі завдання: 1)аналіз вивченості структури сучасних АЛ Кривбасу; 2)територіальної структури АЛ; 3)вивчення процесів, які відбуваються в межах головних класів АЛ Кривбасу; 4)аналіз геокомпонентного складу АЛ – геологічної будови, рельєфу, вод, ґрунтів, клімату, рослинності, тваринного світу; 5)проведення експедиційних досліджень з метою вивчення геокомпонентної, функціональної та територіальної структури сучасних АЛ; 6)розробка класифікацій АЛ Криворіжжя; 7)складення карт і схем районування АЛ Кривбасу.

2010

I

2011

IV

Очікувані результати: 60 статей (загальний обсяг 15,0 ум. друк. арк.), 30 тез і матеріалів наукових конференцій (загальний обсяг 5,0 ум. друк. арк.), рукопис монографії «Антропогенні ландшафти Кривбасу: генезис, структура, розвиток» (загальний обсяг 10,0 ум. друк. арк.), 2 кандидатські дисертації, докторська дисертація. Проведення Міжнародної науково-практичної конференції.

Підготовка 2-х збірників наукових праць. Підготовка фотоальбому «Сучасні антропогенні ландшафти Кривбасу»

^ ПРОГРАМА ІІІ ЕТАПУ

науково-дослідної роботи кафедри фізичної географії та геології на 2012 р.


Назва етапу, що виконується в поточному році

Підстава для виконання

Керівник (прізвище, ім`я, по батьк. вч. зв., наук. ступ), виконавці

Обґрунтування теми та завдання дослідження

Термін виконання

Очікувані наукові, практичні, соц.-економічні результати

Поча-ток (рік, квар-тал)

Кін-ець (рік,

квар-тал)

1

2

3

4

5

6

7

«^ Екологічні проблеми та конструктивно-географічні основи оптимізації антропогенних ландшафтів Кривбасу»

Рішення кафедри фіз. географії і геології від 06.12.

2007 р., протокол №4

Керівник: к.г.н., доц. Казаков В.Л.

Виконавці: к.г.н., доц. Шипунова В.О., д.г.н., проф. Паранько І.С., к.г-м.н. ст. викл. Калініченко О.О., ст. викл. Ярков С.В., ас. Лакомова О.Й., ас. Казакова Т.А., ас. Пацюк В.С., ас. Манаєнкова І.О., ас. Кочергін Г.В., ас. Задорожня Г.М.

Тема ІІІ етапу обумовлена метою проведення регіональних досліджень екологічних проблем і визначення основ оптимізації на прикладі об’єкту вивчення – Криворізького регіону. Предметом роботи є – екологічні проблеми, принципи та способи оптимізації АЛ. Подібні дослідження мали місце, але не є закінченими по багатьом напрямам, тому тема має наукову новизну, є актуальною і як такою, що має практичне значення.

Для реалізації поставленої мети розроблені такі завдання: 1)аналіз вивченості екологічних проблем, які пов’язані з існуванням АЛ Кривбасу; 2)аналіз принципів і методів оптимізації АЛ, які проводились і здійснюються в регіоні; 3)польові дослідження сучасного екологічного стану та процесів в межах АЛ та їх геокомпонентів; 4)складення картосхем і районування екологічного стану АЛ; 5)проведення експедиційних досліджень з метою вивчення напрямів оптимізації АЛ і шляхів подолання екологічних проблем; 6)розробка прикладних проектів оптимізації АЛ краю.

2012

I

2012

IV

Очікувані результати: 30 статей (загальний обсяг 8,0 ум. друк. арк.), 15 тез і матеріалів наукових конференцій (загальний обсяг 2,0 ум. друк. арк.), рукопис монографії «Оптимізація антропогенних ландшафтів Кривбасу» (загальний обсяг 10,0 ум. друк. арк.), 1 кандидатські дисертації. Проведення Міжнародної науково-практичної конференції.

Підготовка збірника наукових праць

Схожі:

Програма комплексної науково-дослідної роботи за темою «регіональні антропогенні ландшафти: теорія І практика» iconПлан науково-дослідної роботи за темою на 2013 рік
У виконанні плану науково-дослідної роботи за темою в 2013 році будуть приймати участь чол професорсько-викладацького складу
Програма комплексної науково-дослідної роботи за темою «регіональні антропогенні ландшафти: теорія І практика» iconРегіональні аспекти розвитку банківського сектора (на прикладі Харківського регіону) (01099U008864) Науковий керівник науково-дослідної роботи
Науковий керівник науково-дослідної роботи: Директор Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного...
Програма комплексної науково-дослідної роботи за темою «регіональні антропогенні ландшафти: теорія І практика» iconЗвіт з наукової роботи кафедри іноземних мов за 2011 рік І. Результати науково-дослідної роботи кафедри : Результати науково-дослідної роботи кафедри
Викладачі кафедри працюють над загальною кафедральною темою „Використання медіа технологій у викладанні іноземних мов у немовному...
Програма комплексної науково-дослідної роботи за темою «регіональні антропогенні ландшафти: теорія І практика» iconПлан науково-дослідної роботи за темою на 2014 рік
Загальна кількість викладачів та співробітників, які приймають участь у виконанні завдань плану ндр
Програма комплексної науково-дослідної роботи за темою «регіональні антропогенні ландшафти: теорія І практика» iconТема науково-дослідної роботи. Розділ, що зараз виконується. Звіти з науково-дослідної роботи
Тема Інтегративні технології формування І розвитку професійних та особистісних якостей фахівців
Програма комплексної науково-дослідної роботи за темою «регіональні антропогенні ландшафти: теорія І практика» iconТема науково-дослідної роботи кафедри біології спорту та напрями досліджень: 22 «Розробка комплексної системи визначення індивідуально-типологічних властивостей спортсменів на основі прояву геному»
Метою наукової теми 22 є розробка комплексної системи визначення індивідуально-типологічних властивостей спортсменів на основі генотипування...
Програма комплексної науково-дослідної роботи за темою «регіональні антропогенні ландшафти: теорія І практика» iconТема науково-дослідної роботи кафедри біології спорту та напрями досліджень: 22 «Розробка комплексної системи визначення індивідуально-типологічних властивостей спортсменів на основі прояву геному»
Метою наукової теми 22 є розробка комплексної системи визначення індивідуально-типологічних властивостей спортсменів на основі генотипування...
Програма комплексної науково-дослідної роботи за темою «регіональні антропогенні ландшафти: теорія І практика» iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Програма навчальної дисципліни ландшафти України
Робоча програма складена на основі: освітньо-професійної програми гсво напряму 040104 ”Географія
Програма комплексної науково-дослідної роботи за темою «регіональні антропогенні ландшафти: теорія І практика» icon"затверджено"
Відділ госпдоговірних науково-дослідних робіт є структурним підрозділом науково-дослідної частини І підпорядковується проректору...
Програма комплексної науково-дослідної роботи за темою «регіональні антропогенні ландшафти: теорія І практика» iconНачальнику науково-дослідної частини
Ставлю Вас до відома, що в результаті виконання покладених на мене посадових обов’язків у рамках науково-дослідної роботи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи