Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» icon

Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»
Скачати 222.76 Kb.
НазваДержавний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»
Дата19.10.2012
Розмір222.76 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії університету


_________________ Ступнік М.І.

«____» ____________________ 2012 р.


ПРОГРАМА

Творчого конкурсу для прийому на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

за напрямом підготовки 6.020204 Музичне мистецтво


Криворізький педагогічний інститут


Факультет мистецтв


Музично-педагогічне відділення


Кафедра музикознавства, інструментальної

та хореографічної підготовки


Кафедра методики музичного виховання,

співу та хорового диригування


Кривий Ріг

2012

ЗМІСТ

Вступ

 1. Перелік дисциплін, що виносяться на вступне випробування та вимоги до програми сольного виступу.

 2. Орієнтовні варіанти програм сольних виступів.

 3. Критерії оцінювання сольних виступів.

 4. Рекомендована література для підготовки до вступного випробування.ВСТУП


Вступне випробування для абітурієнтів, що вступають до Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» за напрямом підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво», проводиться у формі творчого конкурсу, метою якого є визначення наявності музичних здібностей, якісного рівня сформованості спеціальних знань, інструментально-виконавських і співацьких умінь та навичок абітурієнта, їх відповідності вимогам навчально-виховного процесу у вищій школі.

Зміст програми вступного випробування включає в себе знання, отримані абітурієнтами - випускниками загальноосвітніх шкіл, спеціалізованих позашкільних навчальних закладів (музичних шкіл, шкіл мистецтв, музичних студій, гуртків тощо), спеціалізованих середніх навчальних закладів (музичних, педагогічних училищ з музичною спеціалізацією) у межах програм шкільного курсу «Музичне мистецтво», програм спеціалізованих позашкільних та середніх навчальних закладів з профільних дисциплін напряму підготовки «Музичне мистецтво», предметом яких є розвиток інструментально-виконавських та співацьких здібностей дитини (учня, студента).

Інструментально-виконавські та співацькі знання, уміння і навички є профілюючими у фаховій підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва і визначають основні напрями підготовки вчителя музики всебічно розвинутого, озброєного новітніми методами навчання та виховання, здатного формувати художньо-естетичні смаки та ідеали підростаючого покоління засобами музичного мистецтва.

Вчитель музичного мистецтва сучасної школи повинен максимально розвивати музичні задатки дітей, їх потреби, інтереси та здібності, бути спроможним закласти основи практичних музичних навичок та теоретичних знань з метою виховання активних та професійно грамотних слухачів та любителів музики, учасників художньої самодіяльності. Для цього йому треба досконало володіти музичним інструментом та мати професійну вокальну підготовку.

Сьогодні вчитель музики – це музикант-професіонал широкого профілю, котрий повинний:

  • на високому професійному рівні вести уроки музики з використанням музичного інструменту та співацького голосу у початковій, загальноосвітній та спеціалізованій школі, гімназії, ліцеї;

  • вільно володіти музичним інструментом та співацьким голосом – вміти виконувати сольні твори (уривки творів) зарубіжних та вітчизняних композиторів, що рекомендовані шкільною програмою; акомпанувати, брати участь в ансамблях; вести різні види позакласної роботи, пов’язаної з естетичним вихованням школярів;

  • знати методику викладання гри на інструменті та методику .постановки голосу з врахуванням специфіки роботи в початковій, загальноосвітній, спеціалізованій школі, гімназії, ліцеї (позакласні види роботи), музичній школі та педагогічному училищі (з музичною спеціалізацією);

  • застосовувати на практиці відповідно до сучасних вимог досягнення передової інструментально-виконавської та вокально-виконавської педагогіки та методики;

  • бути натхненником та організатором усіх видів музичної творчості учнів.


Вступне випробування за напрямом підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» (творчий конкурс) проводиться у формі концертного сольного виступу і складається з двох творчих завдань - гри на музичному інструменті та сольного співу.


Оцінка виставляється загальна.


Для прослуховування одного абітурієнта відводиться 0,33 години.


Кількість членів предметної комісії на групу абітурієнтів – 3 особи.


^ 1. Перелік дисциплін, що виносяться на вступне випробування та вимоги до програми сольного виступу


На вступне випробування виносяться наступні дисципліни:


Гра на музичному інструменті: абітурієнт повинен виконати на музичному інструменті два різнохарактерних твори: поліфонію, твір крупної форми (частину сонати або концерту, варіації, рондо), п’єсу або етюд (за вибором).


Сольний спів: абітурієнт повинен проспівати два різнохарактерних вокальних твори в академічній, народній або естрадній манері (за вибором).


^ 2. Орієнтовні варіанти програм сольних виступів


Орієнтовні програми з гри на музичному інструменті


Фортепіано

Поліфонічні твори

І.С.Бах. Прелюдії та фуги (ДТК, І, ІІ т.). Партити. Англійські сюїти.

І.С.Бах-Ф.Бузоні. Хоральні органні прелюдії.

І.С.Бах-С.Фейнберг. Хоральні органні прелюдії.

В.Бібік. Прелюдії та фуги.

Д.Букстехуде. Органна прелюдія та фуга ре мінор (транскр. С.Прокоф’єва).

С.Павлюченко. Прелюдія та фуга ре мінор.

П.Хіндеміт. Інтерлюдії та фуги.

Д.Шостакович. Прелюдії та фуги.

І.С.Бах. Триголосні інвенції. Французькі сюїти. Фуги.

І.С.Бах-Д.Кабалевський. Маленькі органні прелюдії та фуги.

Г.Гендель. Сюїти.

О.Лядов. Фуги.

Л.Колодуб. Фуга.

С.Павлюченко. Прелюдія та фуга Соль мажор.

М.Римський-Корсаков. Фуга ре мінор.

Г.Фрід. Інвенція.

І.С.Бах. Двоголосні інвенції. Нотний зошит Анни Магдалени Бах.

І.Х.Бах. Маленькі прелюдії.

І.Беркович. Поліфонічні п’єси для фортепіано.

О.Гольденвейзер. Фугета.

І.Крігер. Сарабанда.

В. Моцарт. Арії.

Г.Гендель. Сарабанда з варіаціями. Поліфонічні п’єси для фортепіано.

М.Глинка. Фуга ля мінор.


^ Твори крупної форми

Л.Бетховен. Сонати. Варіації. Концерти для фортепіано з оркестром.

В.Моцарт. Сонати. Варіації. Концерти для фортепіано з оркестром.

Й.Гайдн. Сонати. Анданте з варіаціями фа мінор.

А.Караманов. Варіації.

М.Метнер. Сонати.

М.Клементі. Сонати.

Ф.Мендельсон. Блискуче капричіо.

М.Глинка. Варіації на тему Моцарта.

Д.Скарлатті. Сонати.

Д.Бортнянський. Сонати.

А. Костін. Сонатина з пригодами.

А.Хачатурян. Сонатина До мажор.

І.Беркович. Концерт Соль мажор.

Л.Бетховен. Сонатини.

І.Дюссек. Сонатина Соль мажор.

М.Клементі. Сонатини.

Ф.Кулау. Сонатини.

С.Майкапар. Варіації на російську тему, ор.8.

Д. Чимароза. Соната Сі-бемоль мажор.


П’єси

Л.Бетховен. Багателі.

К.Дебюссі. Бергамазька сюїта. Прелюдії.

В.Задерацький. Мікроби лірики.

В.Кірейко. Акварелі.

О.Лядов. Прелюдії ор.27, ор.36, ор.42.

Ф.Надененко. Танцювальна сюїта.

С.Прокофьєв. Швидкоплинності. Гавот соль мінор.

С.Рахманінов. Музичні моменти. Прелюдії.

П.Чайковський. Роздум. Романс Фа мажор.

І.Шамо. Картини російських живописців. Веснянка.

Ф.Шопен. Полонези. Ноктюрни. Етюди.

Ф.Шуберт. Експромти ор.90. Музичні моменти ор.94.

Р.Шуман. Фантастичні п’єси.

О.Аренський. Елегія соль мінор.

А.Баланчівадзе. Ноктюрн фа-дієз мінор.

Л.Бетховен. Рондо До мажор ор.51.

Е.Гріг. Ноктюрн. Менует. Серце поета.

Д.Кабалевський. Прелюдії.

Ф.Мендельсон. Пісні без слів.

Б.Барток. Вечір у секейрів.

І.Беркович. Десять ліричних п’єс.

О.Гнєсіна. Марш.

Е.Гріг. Ліричні п’єси.

В.Косенко. 24 дитячих п’єси ор.15.

С.Прокоф’єв. Прогулянка, Тарантела.

Я.Степовий. Колискова, Танок.

П.Чайковський. Дитячий альбом.

Р.Шуман. Альбом для юнацтва.

О. Білаш. Тетянчин альбом.


^ Баян – акордеон

Д.Букстехуде. Органна прелюдія та фуга Сі-бемоль мажор.

В.Семенов. Болгарська сюїта.

В.Зубицький. В стилі А.П’яццоли.

Н.Паганіні-Ф.Ліст. Етюд Мі-бемоль мажор.

К. Мясков. Етюд до-мінор.

В.Золотарьов. Ферапонтів монастир.

М.Чайкін. Прелюдія та фуга ля мінор.

Г.Ханмамедов. Хазар.

В.Булавко. Концертна п’єса на тему укр.нар.п. «Ґандзя».

А. Репніков. Концерт-поема

М.Россі. Токата.

Ф.Кулау. Сонатина До мажор.

В.Золотарьов. Дитяча сюїта №3.

А.Лемуан. Етюд ре-мінор.

К.Черні. Етюд соль-мінор.

Ф.Дандріє. Дудочники.

М.Мошковський. Болеро.

П.Чайковський. Романс Фа-мінор.

В.Моцарт. Рондо.

А. П’яццола. Забуття.

І.С.Бах. Сарабанда.

О.Даргомижський. Меланхолійний вальс.

М.Корецький. Увиванець.

С.Тітов. Етюд До-мажор.

А.Шусор. Етюд ля-мінор.

А.Аверкін. Кадриль.

А.Лядов. Прелюдія.

Ф.Кулау. Сонатина До-мажор.

Д.Шостакович. Вальс-шарманка.

Ю.Гонцов. В російському стилі.


Гітара

І.С.Бах. Прелюдія, алегро і фуга Ре-мажор.

М.Висоцький. Варіації на тему рос.нар.п. «Чем тебя я огорчила».

Ф.Таррега. Арагонська хота.

Е.Віла Лобос. Етюд №1.

Д.Прат. Етюд Мі-мажор.

С.Вейс. Жига з лютневої сюїти.

Ф.Морено-Таррега. Фандангільо.

Г.Лорка. Легенда.

Й.Йовичич. Македонська фантазія.

М. Кошкін. Ашер-вальс.

Н.Ронкаллі. Пасакалія соль-мінор.

Е.Віла-Лобос. Прелюдія №1.

М.Джуліані. Тарантела.

Д.Агуадо. Етюд Ре-мажор.

Ф.Каруллі. Етюд Соль-мажор.

І.С.Бах. Гавот з сюїти №5.

П.Полухін. Фантазія на тему укр.нар.п. «Щедрик».

А.Іванов-Крамськой. Танок з тамбурином.

А.Лара. Гранада.

М. Кошкін. Сюїта в 4-х частинах.

М.Каркассі. Андантино.

Ф.Сор. Менует.

М.Михайленко. Танок.

М.Джуліані. Етюд ля-мінор.

Ф.Сор. Етюд Ля-мажор.

М.Понсе. Мексиканське скерцино.

Д.Брубек. Караван.

Д.Чимароза. Сонатина Ля мажор.

Б.Дваріонас. Вальс.

А.Шевченко. Українська пісня.


Балалайка

І.С.Бах. Буре з сюїти №1.

П.Нечипоренко. Варіації на тему Н.Паганіні.

Є.Тростянський. Роздум і гротеск. Ноктюрн.

В.Андрєєв. Вальс-каприс.

Рос.нар.п. в обр. О.Шалова «По небу, по синему».

В.Городовська. Концертні варіації на тему рос.нар.п. «Калинка».

К.Мясков. Концерт №2, ІІ ч.

Й.Гайдн. Соната До-мажор.

Ю.Гонцов. Варіації на російську тему.

М.Рожков. Романс «Я встретил вас».

Д.Скарлатті. Соната Мі-мажор.

Б.Стус. Как у дяди, у Петра.

В.Доброхотов. Уральська плясова.

В.Моцарт. Рондо.

М.Будашкін. Концертні варіації «Вот мчится тройка почтовая».

Є.Биков. Пара голубів.

В.Аксентьєв. Гумореска. Алегро.

М.Різоль. Російські наспіви.

Л.Гранозіо. Іспанська гітара.

О.Ілюхін. Перепляс.

Б.Стус. Роздум.

Рос.нар.п. в обр. О.Шалова «Волга-реченька глубокая».

В.Андрєєв. Метелик.

В.Білецький – Н.Розанова. Марш-гротеск.

І.Тамарін. Охотний ряд.

К.Вебер. Вальс.

Л. Бетховен. Менует.

Г.Камалдінов. Полька-піцикато.


Домра

А.Вівальді. Концерт ля-мінор.

П.Чайковський. Мелодія.

О.Циганков. Варіації на тему рос.нар.п. «Перевоз Дуня держала».

А.Гайденко. Романс.

Ц.Кюї. Апасіонато.

О.В’єтан. Мрії.

І.Фролов. Іспанська фантазія.

Б.Міхєєв. Протяжна та весела.

О.Гуревич –Р.Гарєєв. Старе банджо.

О. Циганков. Тустеп.

Г.Гендель. Ларго.

М.Будашкін. Концерт І ч.

Г.Венявський. Мазурка.

Л.Обер. Тамбурин. Жига.

С.Рахманінов. Італійська полька.

Н.Лапінський. Концерт Ре-мажор, фінал.

Ф.Крейслер. Вальс «Муки кохання».

В.Івко. Варіації на лемківську тему.

Б.Міхєєв. Серенада.

М.Комаровський. Танок.

І.Марченко. Елегія.

Л.Матвійчук. Ескізи.

Л.Бетховен. Менует.

М.Лисенко. Романс.

Н.Паганіні. Кантабіле.

Укр.нар.п. в обр. Л.Матвійчук. На вулиці скрипка грає.

Й.Рафф. Каватина.

В.Моцарт. Рондо з сонати Ля-мажор.

І. Марченко. Танок.


Бандура

М.Сейбер. Прелюдія і фуга ля мінор.

С.Баштан. Концертні варіації на тему укр.нар.п. «Йшли корови із діброви».

К.Мясков. Елегія. Фантазія на українські теми з фортепіано.

О.Герасименко. Відлуння. Концертні варіації для бандури та фортепіано. Прелюд.

В.Кухта. Концертний етюд. Скерцо.

В. Маціяка. Арабеска.

Г.Гендель. Алегро і сарабанда.

Н.Заремба. Фантазія на тему укр.нар.п. «Чи я в лузі не калина була».

Е.Максвел. Відлив.

В.Павліковський. Ранок в Карпатах.

Н.Поклад. Народна пісня.

В.Сокальський. Жарти (переклад С.Баштана).

О. Герасименко. Варіації на тему укр.нар.п. «Ой вербо, вербо».

А. Омельченко. Український народний танець «Горлиця».

О. Варламов, переклад Р. Корчевського. Красный сарафан.

Б. Шейко. Варіації на тему укр.нар.п. «Женчичок-бренчичок».

Й.С.Бах. Менует.

В.Полевой. Таночок.

Л.Бетховен. Менует.

Д.Чимароза. Соната Ля-мажор.

М.Дремлюга. Прелюдія та фуга.

А. Корелі. Прелюдія.

Р. Шуман. Маленький романс.

Й. Гайдн. Менует.

К. Нефе. Менует.


Скрипка

І.С.Бах. Партита №2. Сарабанда і жига.

Е.Лало. Іспанська симфонія, І ч.

П.Сарасате. Андалузький романс.

Л.В’єтан. Концерти.

І.Фролов. Романс.

Д.Шостакович. Романс.

І.Венявський. Концерт №2.

К.Сен-Санс. Концерт №3.

В.Моцарт. Концерти.

Г.Телеман. Фантазія і ларго.

С.Мач. Концертино Ля-мажор.

М.Скорик. Мелодія.

В.Корчмарьов. Іспанський танок.

Ш.Данкля. Варіації на тему Пучіні.

А.Вівальді. Соната Соль-мажор. Концерт ля-мінор.

Ш.Беріо. Фантазія на тему «Душечка девица».

К.Мострас. Східний танець.

М.Глинка. Ноктюрн «Розлука». Мазурка.

І.С.Бах. Інвенція сі-мінор.

Ш.Данкля. Вступ. Тема з варіаціями.

Р.Шуман. Майская песня.

Ф.Спендіаров. Колискова.

А.Хачатурян. Андантино.

М.Поплавський. Полонез.

Д.Люллі. Гавот.

А.Вівальді. Концерт Соль-мажор.


^ Дерев’яні духові

Й.С. Бах. Сициліана та алегро. Соната для органа.

Дж. Пешетті. Престо.

Д.Бортнянський. Соната.

К.Вебер. Концерт фа-мінор.

П. Крестон. Соната.

М. Готліб. Концерт.

Л. Чугунов. Концертино.

П. Дезмонд. Сюїта (3 ч.).

В. Монті. Чардаш.

К. Вайль. Кажи пошепки.

Д.Скарлатті. Соната ре-мінор.

А.Луков. Скерцо.

Г.Телеман. Соната (ІІІ, ІV частини).

К. Хало. Фокстрот.

О. Негруца. Ноктюрн.

Р. Лятте. Прогулянка.

Ж. Люллі. Гавот.

А. Косма. Опавшие листья.

Р. Шуман. П’єса з альбому для юнацтва.

Л.Бетховен. Алегрето з сонати для фортепіано. Сонатини.

Н. Обер. Престо.

В. Гомес. Романс.

В. Моцарт. Менует з «Маленької нічної серенади».

Г.Ф.Гендель. Адажіо. Гавот з варіаціями.

К.Глюк. Мелодія з опери «Орфей».

П.Чайковський. Солодка мрія.

В. Моцарт. Менует. Сільський танець.

Й.С. Бах. Арія.

С. Франк. Прелюдія.

Ж.Ф. Рамо. Менует.


^ Мідні духові

В. Моцарт. Сонатина.

Дж. Гершвін. Рапсодія в стилі блюз.

Б.Крог-Спінолі. Конкурсне соло.

Б. Дваріонас. Тема з варіаціями.

С. Рахманінов. Елегія.

Є. Боцца. В стилі Баха.

Б. Леонов. Концертний етюд.

Й.С. Бах. Allegro spiritoso.

В. Блажевич. Концерт № 5.

Ф. Варнаке. Концертна п’єса.

Л. Бетховен. Екосез.

А. Варламов. Красный сарафан.

Р. Глієр. Ескіз.

М. Рацхвергер. Жарт.

Р. Паке. Концерт № 1.

Й.С. Бах. Аріозо. Арія.

Й. Гайдн. Andante cantabile.

П. Чайковський. Колискова.

В. Моцарт. Сільські танці. Менует.

Г. Свиридов. Старовинний танець.

Е. Мотелі. Сарабанда.

Д. Шостакович. Танок.

Д. Новаковський. Концертино, ІІ частина.

Н. Раков. Пісня.

Р. Корсаков. Вітер по морю гуляє.

Г.Ф. Телеман. Арія.

Т. Салютринська. Розповідь.


Орієнтовні програми з сольного співу


Академічна манера співу

Гендель Г.Ф. Dignare.

Бетховен Л. Сл. Й.Гете. Сурок.

Варламов О. Сл. Н.Циганкова. Красный сарафан.

Шишкін О. Сл. М.Лермонтова. Нет, не тебя так пылко я люблю.

Шишкін О. Обр. М.Сахарова. Слушайте, если хотите.

Музика і сл. О.Обухова. Калитка.

Харито Н. Сл. В.Шумського. Отцвели хризантемы.

Хайт Ю. Сл. П.Германа. Не надо встреч.

Вечер ко мне девица. Російська народна пісня. Обр. А.Косопова.

Заспіваймо пісню веселеньку. Українська народна пісня.

Джордані Т. Caro mio ben.

Мартіні Ж.-П. Восторг любви.

Крем’є О. Сл. С.В’євегера. Когда умирает любовь.

Керн Дж. Сл. О.Харбаха. Дым.

Santa Lucia. Неаполітанська народна пісня. Пер. А.Горчакової.

Аляб’єв О. Сл. невідомого автора. Я вижу образ твой.

Балакірєв А. Сл. О.Кольцова. Обойми, поцелуй.

Варламов О. Сл. невідомого автора. Мне жаль тебя.

Над полями да над чистыми. Російська народна пісня. Обр. Л.Шохіна. Дивлюсь я на небо. Українська народна пісня. Обр. В.Заремби.

Бах-Гуно. Ave Maria.

Шуберт Ф. Сл. Л.Рельштаба. Серенада.

Варламов О. Сл. невідомого автора. Что мне жить и тужить.

Римський-Корсаков М. Сл. О.Майкова. О чем в тиши ночей.

Римський-Корсаков М. Сл. О.Пушкіна. Редеет облаков летучая гряда.

Свиридов Г. Сл. Дюмануа Ф. Маритана.

Кос-Анатольський А. Зоряна ніч.

Не будите меня молоду. Російська народна пісня. Обр. М.Красєва.

Там, де Ятрань круто в’ється. Українська народна пісня. Обр. В.Йориша.

Гандзя. Українська народна пісня. Обр. П.Бойченка.


^ Народна манера співу

Грицю, Грицю, до роботи. Українська народна пісня.

І шумить, і гуде. Українська народна пісня.

Ой, джигуне, джигуне. Українська народна пісня.

Несе Галя воду. Українська народна пісня.

Вийди, вийди, Іванку. Українська народна пісня.

Лугом іду, коня веду. Українська народна пісня.

Женчичок-бренчичок. Українська народна пісня.

Щедрик-щедрик, щедрівочка. Українська народна пісня.

За городом качки пливуть. Українська народна пісня.

Во поле берёза стояла. Російська народна пісня.

Марічко. Українська народна пісня.

Ой, єсть в лісі калина. Українська народна пісня.

Десь тут була подоляночка. Українська народна пісня.

Галя по садочку ходила. Українська народна пісня.

По дорозі жук, жук. Українська народна пісня.

Чом ти не прийшов. Українська народна пісня.

Тиха вода. Українська народна пісня.

Тихо над річкою. Українська народна пісня.

Коло мої хати зацвіли блавати. Українська народна пісня.

В саду гуляла. Українська народна пісня.

В кінці греблі ростуть верби. Українська народна пісня.

Ніч яка місячна. Українська народна пісня.

Місяць на небі. Українська народна пісня.

Ой, за гаєм, гаєм. Українська народна пісня.

Бодай ся когут знудив. Українська народна пісня.

Цвіте терен. Українська народна пісня.

Ой, під вишнею, під черешнею. Українська народна пісня.

Ой, дівчино, шумить гай. Українська народна пісня.

Ой, з-за гори кам’яної. Українська народна пісня.

Ой, на горі два дубки. Українська народна пісня.

Меладзе К. Сл. Д.Гольде. Квітка-душа.

Шамо І. Сл. Ю.Рибчинського. Три поради.

Зуєв О. Сл. Зінченка. П’є журавка воду.

Поклад І. Сл. Ю.Рибчинського. Чарівна скрипка.

Верменич В. Сл. М.Сингаївського. Чорнобривці.

Пашкевич А. Сл. М.Негоди. Степом, степом.

Шашкевич А. Сл. Д.Луценка. Мамина вишня.

Поклад І. Сл. Б.Олійника. Пісня про матір («Посіяла матір»).

Ой, роде наш красний, роде наш прекрасний. Українська народна пісня.

Закувала зозуленька на стодолі на розі. Українська народна пісня.

Зеленеє жито, зелене. Українська народна пісня.

Ой, казала мені мати. Українська народна пісня.

Ой, не ходи Грицю та й на вечорниці. Українська народна пісня.

Ой, на Івана, та й на Купала. Українська народна пісня.

Ой устану ранесенько. Українська народна пісня.


^ Естрадна манера співу

Шаферан І. Сл. Я.Петера. Листья желтые.

Муз. і сл. А.Лорак. Тара-ріра.

Муз. і сл. Н.Могілевської. Місяць.

Муз. і сл. Д.Гаденка. Зорепад.

Муз. і сл. І. Білик. Снег.

Михайлюк В. Сл. М.Юрейчук. Черемшина.

Брейтбург О. Сл. Е.Муравйова. Новый год.

Муз. і сл. А.Байдо. Заколдованный круг.

Муз. і сл. А.Потапенка. Почему.

Муз. і сл. І.Чекова. Для тебя.

Муз. і сл. С.Пархоменка. Мне с тобой хорошо.

Балан І. Сл. Ю.Латуненка. Город зеленого цвета.

Муз. і сл. С.Карпова. Любовь – это яд.

Муз. Е. Ханка, сл. Ю. Рибчинського. Верба.

Сл. і муз. А. Шевченко. Вчера.

Муз. О. Осадчого, сл. І. Кошежевої. Вспоминай меня всегда.

Муз. Р. Паулса, сл. Р. Рождественського. Любовь настала.

Муз. А. Пашкевича, сл. Д. Луценка. Малина вишня.

Муз. Р. Паулса, сл. И. Рєзника. Старинные часы.

Муз. І. Шамо, сл. Ю. Рибчинського. Три поради.

Сл. А. Малишка, муз. П. Майбороди. Київський вальс.

Муз. А. Бабаджаняна, сл. Р. Рождественського. Ноктюрн.

Сл. А. Малишка, муз. П. Майбороди. Рідна мати моя.

Муз. Н. Рибнікова, сл. А. Вознесенського. "Я тебя никогда не забуду" з рок-опери "Юнона и Авось".

Сл. і муз. К. Меладзе. Кажуть, все мине.

Сл. і муз. К. Меладзе. Опять метель.

Сл. С. Ротару, муз. В. Матецького. Белая зима.

Сл. і муз. М. Науменко. Бум-бум.

Сл. і муз. Олени Мельник. Моїй Україні.

Муз. Р. Квінти, сл. В. Кіровського. Чекай.

Elvis Presley. Blue Suede Shoes.

"Мама" з реп. Світлани Лазарєвої.

Сл. і муз. О. Білаша. Україні.

"Dream a little dream of me" з мюзиклу "Chicago"

Муз. Л. Дутковського, сл. М. Ткача Якщо любиш, кохай.

Муз. М. Минкова, сл. В. Тушнової. Не отрекаются любя.

Муз. М. Тарівєрдієва, сл. Р. Рождественського "Мгновения" з телефільму "Семнадцать мгновений весны".

Муз. Є. Мартинова, сл. М. Круганцева. Заклятье.

Муз. Н. Рибнікова, сл. А. Вознесенського "Аллилуйя" з рок-опери "Юнона и Авось".

Муз. А.Хаславського, сл. Б.Пастернака. Свеча горела.

"Cabaret" з мюзиклу "Cabaret"

Сл. и муз. І. Парцхвалі. Новый год.

Сл. і муз. М.Мозгового. Минає день, минає ніч.


^ 3. Критерії оцінювання сольних виступів


Критерії оцінювання гри на музичному інструменті

При оцінюванні гри на музичному інструменті враховуються наступні критерії:

   • стилістична грамотність;

   • яскравість розкриття художнього образу музичного твору;

   • володіння засобами музично-образної виразності – звуковидобуванням та інтонуванням, темпо-ритмічними та динамічними характеристиками музичного виконавства;

   • технічна досконалість виконання;

   • володіння мистецтвом педалізації.


Оцінка виставляється за 200-бальною системою нарахування балів і відповідає наступним показникам:


Початковий рівень (100 - 139 балів): абітурієнт не виконує екзаменаційних вимог щодо програми (грає один твір, виконує музичний текст з помилками та на слабкому технічному рівні або виконує не до кінця вивчений твір тощо), невпевнено володіє музичним інструментом, має низький рівень володіння технічними засобами гри на інструменті та засобами музично-образної виразності, допускає серйозні помилки при виконанні музичних творів, не володіє педалізацією.

Середній рівень (140 – 159 балів): абітурієнт недостатньо володіє технічними прийомами гри на інструменті та засобами музично-образної виразності, допускає помітні стилістичні та технічні помилки при виконанні музичних творів, недостатньою мірою відтворює художній образ музичного твору, володіє слабкими навичкам педалізації.

Достатній рівень (160 - 179 балів): абітурієнт достатньо вільно володіє виконавсько-технічними прийомами гри на музичному інструменті, відносно грамотно інтерпретує текст музичного твору (стильові особливості, виразність інтонування, метро-ритм, штрихи, динаміка, мелізми), володіє засобами педалізації, відносно адекватно відтворює музичну форму та художній образ, допускає незначні стилістичні та технічні помилки при виконанні музичних творів.

Високий рівень (180-200 балів): абітурієнт вільно володіє стильовими, технічними і художньо-виконавськими прийомами гри на музичному інструменті, грамотно інтерпретує текст музичного твору, адекватно відтворює музичну форму та художній образ, демонструє індивідуальний виконавський стиль, яскравий артистизм та сценічність.


Критерії оцінювання сольного співу

При оцінюванні сольного співу враховуються наступні критерії:

   • культура звукоутворення;

   • рівність звуковедення;

   • співацьке дихання;

   • чистота інтонування;

   • дикція і артикуляція;

   • стилістична грамотність;

   • художній рівень виконання, артистизм.


Оцінка виставляється за 200-бальною системою нарахування балів і відповідає наступним показникам:


Початковий рівень (100 - 139 балів): абітурієнт не виконує екзаменаційні вимоги щодо програми (співає один твір, виконує музичний текст з помилками та на слабкому технічному рівні або виконує не до кінця вивчений твір тощо), має невірні уявлення про культуру звукоутворення; несформовані вміння звуковедення, навички співацького дихання, інтонування; допускає серйозні помилки при дотриманні стильових особливостей виконання музичних творів; має низький рівень володіння технічними засобами співу та засобами музично-образної виразності.

Середній рівень (140 – 159 балів): абітурієнт недостатньо володіє співацькими виконавсько-технічними вміннями і навичками, а саме: культурою звукоутворення, вмінням звуковедення, навичками співацького дихання, чистоти інтонування; допускає помітні помилки при дотриманні стильових особливостей виконання музичних творів; має задовільний рівень володіння технічними засобами співу та засобами музично-образної виразності.

Достатній рівень (160 - 179 балів): абітурієнт володіє співацькими виконавсько-технічними вміннями і навичками, такими як: культура звукоутворення, рівність звуковедення, співацьке дихання і опора звуку, чистота інтонування; показує вміння грамотного прочитання стильових особливостей вокальних творів; має достатній рівень володіння технічними засобами співу та засобами музично-образної виразності; допускає технічні та стильові помилки несуттєвого характеру.

Високий рівень (180-200 балів): абітурієнт під час виконання демонструє вокальну компетентність і має високий рівень культури звукоутворення, рівне звуковедення, нижньореберно-діафрагматичне співацьке дихання і відчуття опори звуку, чисте інтонування; дотримується стильових особливостей при виконанні вокальних творів; творчо підходить до передачі характеру, настрою, емоційного змісту твору; демонструє індивідуальний виконавський стиль, яскравий артистизм та сценічність.


^ 4. Рекомендована література для підготовки до вступного випробування 1. Алексеев А. Д. История фортепианного искусства. - Ч. 1 - 3. – М., 1962 - 1988.

 2. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. – М., 1971.

 3. Апатский В.Н. Теория и практика игры на духовых инструментах. – К.: «Музична Україна», 1989. – 136 с.

 4. Баренбойм Л. А. Музыкальная педагогика и исполнительство. – Л., 1974.

 5. Беркман Т.Л. Методика обучения игре на фортепиано: Пособие для студентов-заочников музыкально-педагогических факультетов.–М., 1977.

 6. Браудо И. Об органной и клавирной музыке. - Л., 1976.

 7. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. - М., 1953.

 8. Голубовская Н. О музыкальном исполнительстве. – Л., 1985.

 9. Зимин П. История фортепиано и его предшественников. – М., 1968.

 10. Клин В. Л. Українська радянська фортепіанна музика (1917 – 1977). – К., 1980.

 11. Курковський Г. Питання фортепіанного виконавства. – К., 1983.

 12. Малинковская А. Фортепианно-исполнительское интонирование. - М., 1990.

 13. Михайлов М. Стиль в музыке. - Л., 1981.

 14. Модр А. Музыкальные инструменты. – М., 1959.

 15. Москаленко В. Творческий аспект музыкальной интерпретации. К проблеме анализа: Исследование. – К., 1994.

 16. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. - М., 1982.

 17. Николаев А. Очерки по истории фортепианной педагогики и теории пианизма. – М., 1980.

 18. Тимакин Е. М. Воспитание пианиста. – М., 1984.

 19. Фейнберг С. Е. Мастерство пианиста. – М., 1978.

 20. Царева Е. М. Жанр музыкальный // Музыкальная энциклопедия. – Т. 2. – М., 1974. – С. 383 – 388.

 21. Цераши Х. Виолончель, контрабас и другие музыкальные инструменты: Пер. с нем. – М.: Музыка, 1979. – 72 с.

 22. Цыпин Г. М. Обучение игре на фортепиано. - М., 1984.

 23. Яремко Б. І. Етноінструментознавство: Навч. посібник. – Рівне, 2003.

 24. Газарян С. С. В мире музыкальных инструментов. – М., 1985.

 25. Горская Е. «Детский альбом» П. И. Чайковского // Музыка и ты: Альманах для школьников. – Вып. 7. – М., 1988. - С. 74 – 77.

 26. Гольденвейзер А. О музыкальном искусстве. - М., 1975.

 27. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. – М., 1961.

 28. Музыкальные жанры. – М., 1968.

 29. Отюгова Т., Галембо А., Гурков И. Рождение музыкальных инструментов. – Л. – М., 1986.

 30. Пекарский М. Ударные инструменты // Музыка и ты: Альманах для школьников. – Вып. 7. – М., 1988. - С. 39 – 44.

 31. Перельман Н. В классе рояля. – Л., 1970.

 32. Юдина Е. И. Мой первый учебник по музыке и творчеству: Азбука музыкально-творческого саморазвития. – М., 1997.

 33. Вокальні твори на вірші Лесі Українки. – К.: Музична Україна, 1997. – 46 с.

 34. Вчімося співати: [збірник пісень для 1-3 кл.] / упоряд. М.К. Яскулко. – Харків: Ранок, 2000. – 128 с.

 35. Гнидь Б.П. Історія вокального мистецтва / Б.П.Гнидь. – К.: НМАУ, 1997. – 242 с.

 36. Ємельянов В.В. Фонопедичний метод розвитку голосової функції і співацького голосу / В.В. Ємельянов. – Самара, 1981. – 48 с.

 37. Зелененька Г.О. Співають діти / Г.О.Зелененька. – К., 2000. – 89 с.

 38. Лисенко І. Словник співаків України / І.Лисенко. – К., 1997. – 354 с.

 39. Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса / Д.Люш. – К.: Музична країна, 1988. – 139 с.

 40. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению: [учеб.пособ. для студ. пед. ин-тов] / А.Г.Менабени. – М.: Просвещение, 1987. – С. 4-70.

 41. Начальное обучение пению / под ред. М.А. Румер, Н.Д. Орловой. – М.: АПН РСФСР, 1960. – С. 8-29.

 42. Овчаренко Н.А. Основи вокальної методики: [наук.-методич. посіб.] / Н.А. Овчаренко. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2006. – 116 с.

 43. Огороднов Д. Основные принципы вокального воспитания / Д.Огороднов. – К.: Музична Україна, 1989. – 142 с.

 44. Огороднов Д.Е. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе / Д.Е. Огороднов. – К.: Музична Україна, 1989. – 156 с.

 45. Юцевич Ю.С. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу: [навч.-метод. посіб.] / Ю.С. Юцевич. – К., 1998. – С. 12-150.


Словники

 1. Крунтяева Т., Молокова Н., Ступель А. Словарь иностранных музыкальных терминов. – Л., 1985.

 2. Энциклопедический музыкальный словарь / Отв. ред. Г. В. Келдыш. - М., 1959.

 3. Энциклопедический словарь юного музыканта / Сост. В. В. Медушевский, О. О. Очаковская. – М., 1985.

 4. Юцевич Ю. Є. Музика. Словник-довідник. – Тернопіль, 2003.


Електронні ресурси

Інтернет-сайти:

classic. chubrik. ru

classic-music. ru

music. edu. ru

Схожі:

Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconІ. Загальні положення Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»
move to 0-17125801
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconДоговір про підготовку фахівців № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет», в особі ректора Мінаєва О. А., який діє на підставі...
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» icon273 від 30. 05. 2012 тарифи на основні платні освітні послуги Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»

Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconУгода про підготовку аспіранта (докторанта) за рахунок державного замовлення № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад криворізький національний університет
Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» icon273 від 30. 05. 2012 тарифи на основні платні освітні послуги Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»
move to 1453-6244
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» icon273 від 30. 05. 2012р. Тарифи на основні платні освітні послуги Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»
move to 1453-6242
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи