Національна Академія педагогічних наук України Європейська Асоціація з безпеки (Польща) ду «Інститут гігієни та медичної екології імені О. М. Марзєєва амн україни» icon

Національна Академія педагогічних наук України Європейська Асоціація з безпеки (Польща) ду «Інститут гігієни та медичної екології імені О. М. Марзєєва амн україни»
Скачати 47.98 Kb.
НазваНаціональна Академія педагогічних наук України Європейська Асоціація з безпеки (Польща) ду «Інститут гігієни та медичної екології імені О. М. Марзєєва амн україни»
Дата13.12.2012
Розмір47.98 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Національна Академія педагогічних наук України

Європейська Асоціація з безпеки (Польща)

ДУ «Інститут гігієни та медичної екології імені О.М. Марзєєва АМН України»

Міжнародна Академія безпеки життєдіяльності (Україна)

Академія безпеки та основ здоров’я (Україна)

Міжнародна Академія культури безпеки, екології і здоров’я


Інформаційне повідомлення

Міжнародна науково-практична конференція


«Сучасні здоров’язберігальні технології в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»


Шановні науковці, аспіранти, магістранти, здобувачі, студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні здоров’язберігальні технології в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: стан, проблеми та перспективи»,

яка відбудеться 20-21 вересня 2012 р.


Планується робота за такими напрямами:

 • Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх педагогів до впровадження здоров’язберігальних технологій в навчальний процес;

 • Сутність, форми, проекти, програми здоров’язберігального супроводу навчального процесу;

 • Методичне забезпечення здоров’язберігального супроводу в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах;

 • Психолого-педагогічні аспекти формування здорового способу життя в учнівської та студентської молоді;

 • Реалізація наступності дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти в забезпеченні здоров’я дітей, підлітків та молоді;

 • Здоров’язберігальні технології в фізичній культурі, спорті і туризмі: інновації і перспективи розвитку;

 • Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей та молоді.

Формат проведення конференції:

 • урочисте відкриття;

 • пленарне засідання;

 • секційні засідання;

 • круглий стіл.


Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Наукові статті будуть:

• розміщено на Web-сторінці за адресою: http://www.phdpu.edu.ua;

• видрукувано у збірнику наукових праць „Гуманітарний вісник” ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” (зареєстрованому постановою президії ВАК України від 26.05.2010р. №1-05/4) (вимоги до оформлення додаються).


Заявки на участь та матеріали приймаються до 30 червня 2012 р.


Учасники конференції сплачують організаційний внесок, який складає – 100 грн. Організаційний внесок включає організаційні витрати на проведення конференції, видання програми конференції та вартість пересилання збірника. Організаційний комітет бере на себе зобов’язання щодо пересилання збірника матеріалів та програми заочним учасникам конференції. Доктори наук, які беруть участь у конференції, оргвнесок не сплачують.

Учасники конференції фінансові витрати на проїзд, проживання та харчування здійснюють самостійно.

^ Вимоги до оформлення наукової статті:

1. Статті обсягом 8-12 сторінок, оформлені за чинними вимогами (Бюлетень ВАК України № 5, 2009 р.), будуть надруковані у збірнику наукових праць (затвердженому постановою президії ВАК України від 26.05.2010 р., № 1-5/4) обов’язково мають включати такі елементи:

а) постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями (5-10 рядків);

б) аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які посилається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття (1/3 сторінки);

в) формулювання цілей статті (постановка завдання) - 5-10 рядків;

г) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтування отриманих наукових результатів (5-6 сторінок машинописного тексту);

д) висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Статті аспірантів, здобувачів подаються разом із рецензією наукового керівника.

Вимоги до оформлення авторського оригіналу

Поля: нижнє, верхнє – 2 см, праве – 1,5 см, ліве – 3 см. Редактор: МS Word. Гарнітура: Times New Roman, кегель (розмір) 14.

У верхньому лівому куті вказується шифр УДК, у правому куті нижче (через 1 рядок) – ім’я, прізвище (а) автора (ів). Через один рядок подається назва статті друкованими (великими) літерами по центру.

Через 1 рядок після назви статті курсивом подаються анотації (3-5 рядків) і ключові слова (5-8):

а) українською мовою (курсивом) ;

б) через 1 рядок – російською мовою (курсивом);

в) через 1 рядок – англійською мовою (курсивом).

Основний текст статті подається нижче, через 2 рядки. Цитування й посилання внутрішньотекстове з використанням квадратних дужок, де вказується номер у бібліографічному списку і після коми – сторінка, на зразок [1, с. 82]. При оформленні тексту використовувати таку форму лапок та апострофа «...», ’. Лапки закриваються після посилання, наприклад «...[1, с.82]».

Через 1 рядок після основного тексту статті в алфавітному порядку подається бібліографічний апарат за зразком:

ЛІТЕРАТУРА


Список літератури оформляється за вимогами «Бюлетеня вищої атестаційної комісії України» №5, 2009 р.
^

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА


Іваненко Іван Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”.

Якщо авторів два і більше, то відомості про другого й інших подаються з нового рядка.

Обсяг статті – ^ 8-12 сторінок. Орієнтовна вартість однієї сторінки статті – 20 гривень.

Статті подаються в повністю підготовленому до публікації вигляді в одному примірнику. Окремо додається диск з текстом надрукованим в системі Microsoft Word 7.0 та копія квитанції про оплату, які надсилаються за адресою: м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського 30, навчально-науковий відділ, “Гуманітарний вісник” (конференція „Здоров’язберігальні технології ”), 08401.

На окремому аркуші в одному примірнику подаються дані про автора: прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, повна поштова адреса, службовий та домашній телефони.

Рукописи підлягають додатковому редакційному рецензуванню. Прорецензована стаття може бути повернута авторові на доопрацювання. Відхилений оригінал авторові не повертається. Телефон для довідок: 0(4567) 5-46-44.

Кошти проплачувати за наступними реквізитами:

Найменування банку: ПРИВАТБАНК
Номер рахунку: 4627081795460240

Адреса оргкомітету: кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології, ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький, Київська область, індекс 08401.

Секретар оргкомітету – ХАРЧЕНКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

Контактні телефони: 093-207-70-64 e-mail: valeologiya406@mail.ru

Схожі:

Національна Академія педагогічних наук України Європейська Асоціація з безпеки (Польща) ду «Інститут гігієни та медичної екології імені О. М. Марзєєва амн україни» iconПовідомлення №1 16 квітня 2013 року в рамках Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині здоров'я нації» відбудеться науково-практична конференція молодих вчених " актуальні питання гігігєни та екологічної безпеки"
Актуальні питання гігігєни та екологічної безпеки”, організатором якої виступає ду «Інститут гігієни та медичної екології ім. О....
Національна Академія педагогічних наук України Європейська Асоціація з безпеки (Польща) ду «Інститут гігієни та медичної екології імені О. М. Марзєєва амн україни» iconНаціональна академія педагогічних наук україни інститут обдарованої дитини напн україни
Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції, що відбудеться 6-7 грудня 2012 р у актовій залі Інституту...
Національна Академія педагогічних наук України Європейська Асоціація з безпеки (Польща) ду «Інститут гігієни та медичної екології імені О. М. Марзєєва амн україни» iconАкадемія медичних наук україни міністерство охорони здоров'я моз україни державний департамент україни з питань виконання покарань інститут фтизіатрії І пульмонології ім.
Заклад розробник: Інститут фтизіатрії І пульмонології ім. Ф. Г. Яновського амн україни
Національна Академія педагогічних наук України Європейська Асоціація з безпеки (Польща) ду «Інститут гігієни та медичної екології імені О. М. Марзєєва амн україни» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Інститут мистецтв Національна Всеукраїнська музична спілка Європейська Асоціація піаністів-педагогів «epta» – Лондон, Брюссель (Українське відділення Ukr.
Асоціація піаністів-педагогів «epta» – Лондон, Брюссель (Українське відділення Ukr. «epta»)
Національна Академія педагогічних наук України Європейська Асоціація з безпеки (Польща) ду «Інститут гігієни та медичної екології імені О. М. Марзєєва амн україни» iconНаціональна Академія педагогічних наук України Інститут соціальної та політичної психології напн україни
Слюсаревський Микола Миколайович, член-кореспондент напн україни, директор іспп напн україни
Національна Академія педагогічних наук України Європейська Асоціація з безпеки (Польща) ду «Інститут гігієни та медичної екології імені О. М. Марзєєва амн україни» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національна академія педагогічних наук України Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Інститут психології імені Г.
Тернопіль відбудеться ІІ міжнародна науково-практична конференція «Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика»
Національна Академія педагогічних наук України Європейська Асоціація з безпеки (Польща) ду «Інститут гігієни та медичної екології імені О. М. Марзєєва амн україни» iconМіністерство охорони здоров’я України Академія медичних наук України Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи оптимізація
Затверджено на засіданні Проблемної комісії «Медична радіологія» моз та амн україни 30 грудня 2009 року
Національна Академія педагогічних наук України Європейська Асоціація з безпеки (Польща) ду «Інститут гігієни та медичної екології імені О. М. Марзєєва амн україни» iconНаціональна академія педагогічних наук України
Бібік Надія Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, академік напн україни
Національна Академія педагогічних наук України Європейська Асоціація з безпеки (Польща) ду «Інститут гігієни та медичної екології імені О. М. Марзєєва амн україни» iconОсобистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи
Бурда Михайло Іванович – доктор педагогічних наук, професор, академік напн україни, головний учений секретар, Національна академія...
Національна Академія педагогічних наук України Європейська Асоціація з безпеки (Польща) ду «Інститут гігієни та медичної екології імені О. М. Марзєєва амн україни» iconКонкурс на здобуття премій імені видатних учених україни у 2011 році національна академія наук україни оголошує конкурс
З метою відзначення вчених, які опублікували найкращі наукові праці, здійснили винаходи І відкриття, що мають важливе значення для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи