Міністертство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет затверджую icon

Міністертство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет затверджую
Скачати 174.09 Kb.
НазваМіністертство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет затверджую
Дата02.09.2012
Розмір174.09 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРТСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о. ректора Донецького національного університету

__________________ П. В. Єгоров


Наказ ДонНУ від «22» березня 2012 р.

№ 40/05


ПОРЯДОК

реалізації в Донецькому національному університеті

бюджетної програми з навчання та стажування

в навчальних і наукових закладах за кордоном


Донецьк 2012

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Порядок реалізації в Донецькому національному університеті бюджетної програми з навчання та стажування в навчальних і наукових закладах за кордоном (далі – Порядок) розроблено на основі Постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. № 411 "Питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном" та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.05.2011 р. № 447 "Деякі питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном" з метою реалізації в Донецькому національному університеті (далі – ДонНУ) бюджетної програми 2201250 «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном».

1.2. Порядок визначає процедуру проведення попереднього відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників ДонНУ у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном та вимоги до кандидатів для подальшої рекомендації обраних кандидатур на конкурсну комісію.

1.3. Остаточний відбір осіб на навчання та стажування здійснюється конкурсною комісією, що утворюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

1.4. Конкурс проводиться з метою підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, проведення авторських досліджень із використанням сучасного обладнання і технологій, опанування новітніми унікальними методами, набуття досвіду здійснення науково-дослідної і викладацької діяльності, забезпечення інформаційного обміну, розширення наукових контактів із зарубіжними науковцями.

1.5. Основними завданнями навчання та стажування є: оволодіння знаннями у галузях науки, техніки та вищої освіти; проведення фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень; набуття практичного досвіду з трансферу технологій та управління інноваційною діяльністю.

1.6. Перелік пріоритетних напрямів освіти і науки для навчання та стажування (далі – перелік пріоритетних напрямів освіти і науки) та перелік провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном затверджуються щороку Міністерством освіти і науки, молоді та спорту.

1.7. Навчання та стажування здійснюються з відривом від основного місця навчання та роботи. Особи, що направлені на навчання та стажування, мають право на гарантії і компенсації, які передбачені законодавством.

1.8. Строк навчання або стажування не повинен перевищувати одного року.

1.9. Загальну координацію проведення в ДонНУ відбору осіб для участі в конкурсі здійснює Навчальна лабораторія з методичного забезпечення міждисциплінарного навчання та стажувань спільно з міжнародним відділом. Остаточне рішення щодо подання кандидатів для участі в конкурсі приймає вчена (науково-технічна) рада ДонНУ.


^ 2. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСА


2.1. На навчання та стажування направляються особи, що мають високі досягнення у навчанні, наукові здобутки, проводять на високому науковому рівні фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження та отримали рекомендацію вченої (науково-технічної) ради ДонНУ.

2.2. До конкурсного відбору допускаються громадяни України, що навчаються в ДонНУ за денною формою навчання або працюють за основним місцем роботи.

2.3. Студент, що претендує на проходження навчання у провідному вищому навчальному закладі за кордоном, повинен відповідати таким вимогам:

– мати високі результати навчання за програмою підготовки магістра;

– бути рекомендованим до зарахування на навчання за програмою підготовки магістра в один із провідних вищих навчальних закладів за кордоном (відповідно до переліку, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України);

– мати досягнення у студентській науково-дослідній роботі;

– напрям підготовки (спеціальності) студента повинен відповідати переліку пріоритетних напрямів освіти і науки, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

– володіти англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження навчання, на необхідному рівні;

– мати кошторис витрат на навчання, харчування та проживання під час перебування за кордоном;

– відповідати іншим вимогам, зазначеним в оголошенні МОНмолодьспорту України про проведення конкурсного відбору.

2.4. Аспірант, що претендує на проходження стажування у провідному вищому навчальному закладі чи науковій установі за кордоном, повинен відповідати таким вимогам:

– тематика наукового дослідження повинна відповідати переліку пріоритетних напрямів освіти і науки, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

– мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти;

– брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах;

– володіти англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження стажування, на необхідному рівні;

– мати підтвердження зацікавленості в перебуванні на стажуванні (гарантійний лист про прийняття на стажування) від закордонного навчального закладу або наукової установи;

– мати кошторис витрат на стажування, харчування та проживання під час перебування за кордоном;

– відповідати іншим вимогам, зазначеним в оголошенні МОНмолодьспорту України про проведення конкурсного відбору.

2.5. Науковий або науково-педагогічний працівник, що претендує на проходження стажування у провідному вищому навчальному закладі чи науковій установі за кордоном, повинен відповідати таким вимогам:

– мати науковий ступінь кандидата наук та стаж наукової або науково-педагогічної роботи не менш як три роки;

– тематика наукового дослідження повинна відповідати переліку пріоритетних напрямів освіти і науки, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

– мати стаж роботи у ДонНУ не менш як один рік;

– мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти;

– брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах;

– володіти англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження стажування, на необхідному рівні.

– мати підтвердження зацікавленості в перебуванні на стажуванні (гарантійний лист про прийняття на стажування) від закордонного навчального закладу або наукової установи;

– мати кошторис витрат на стажування, харчування та проживання під час перебування за кордоном;

– відповідати іншим вимогам, зазначеним в оголошенні МОНмолодьспорту України про проведення конкурсного відбору.


^ 3. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ВІДБОРУ


3.1. У ДонНУ відбір проводиться після оголошення Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України щорічного конкурсу з відбору осіб на навчання та стажування у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном, з урахуванням встановлених строків його проведення, переліку пріоритетних напрямів освіти і науки та переліку рекомендованих установ для навчання або стажування.

3.2. Особа, що претендує на проходження навчання або стажування, подає для розгляду на засіданні кафедри та раді факультету наступні документи:

– заява особи з проханням про направлення на навчання або стажування (Додаток 1);

– довідка про результати навчання або звіт про результати провадження науково-дослідної або науково-педагогічної діяльності;

– проект індивідуального плану навчання або стажування, який повинен містити інформацію про мету, завдання, доцільність та строки навчання або стажування, програма навчання або види запланованої наукової роботи, очікувані результати, а також пропозиції щодо продовження проведення досліджень або впровадження їх результатів (Додаток 2);

– виписка з особової справи учасника конкурсу (Додатки 3-5).

3.3. За результатами розгляду на засіданні кафедри та раді факультету робляться витяги з протоколів засідань із висновком про рекомендацію особи на навчання або стажування (Додатки 6-7) та представляються до розгляду вченій (науково-технічній) раді ДонНУ.

3.4. До вченої ради ДонНУ подається список рекомендованих радами факультетів на навчання студентів та стажування аспірантів, науково-педагогічних і наукових працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном. За результатами розгляду документів вчена рада ДонНУ приймає рішення щодо доцільності рекомендації осіб на навчання або стажування і подає свої пропозиції конкурсній комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

3.5. Після ухвалення вченою радою кандидатур осіб, які претендують на проходження навчання або стажування, співробітники Навчальної лабораторії з методичного забезпечення міждисциплінарного навчання та стажувань ДонНУ готують та подають конкурсній комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України такі документи:

– витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної) ради ДонНУ (Додаток 8);

– лист-рекомендацію за підписом ректора ДонНУ (Додаток 9);

– витяги з протоколів засідання кафедри та ради факультету;

– підтвердження зацікавленості в перебуванні на навчанні або стажуванні (гарантійний лист про прийняття на стажування) від закордонного навчального закладу або наукової установи;

– кошторис витрат на навчання, проживання та проїзд до місця навчання й у зворотному напрямі;

– документи, перелічені в п. 3.2 даного Порядку.

3.6. Навчання студентів, стажування аспірантів, науково-педагогічних і наукових працівників за кордоном здійснюється на підставі індивідуальних договорів, укладених з ними та ДонНУ (відповідно до форми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.09.2011 р. №1121 "Про затвердження Примірного договору про направлення на навчання студентів, стажування аспірантів та наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном вищими навчальними закладами III-ІV рівнів акредитації") або державним підприємством «Інформаційно-іміджевий центр» (як одержувачем бюджетних коштів), за рішенням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України відповідно до вимог законодавства України.

3.7. Оформлення документів для навчання та стажування відповідно до вимог провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном і організація виїзду за кордон осіб, що направлені на навчання та стажування, здійснюються особами самостійно після ухвалення конкурсної комісії МОНмолодьспорту України.

3.8. Особи, які будуть рекомендовані конкурсною комісією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України мають бути готові до проведення додаткових відборів у закордонних вищих навчальних закладах, до яких вони направляються на навчання або стажування.

3.9. Особа, що пройшла навчання або стажування, зобов’язана подати протягом місяця після його завершення у письмовій формі звіт про результати навчання або стажування (Додатки 10-11), який розглядається на засіданні кафедри, раді факультету та затверджується вченою (науково-технічною) радою ДонНУ.


^ 4. ФІНАНСУВАННЯ ВИТРАТ


4.1. Фінансування витрат, пов’язаних із проживанням, харчуванням та навчанням, здійснюється за рахунок коштів Державного Бюджету України (бюджетна програма 2201250 «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном»). Оплата навчання, стажування здійснюється не пізніше ніж за тиждень до їх початку на весь період навчання або стажування.

4.2. Фінансування витрат, пов’язаних із навчанням або стажуванням, може здійснюватися за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.


Порядок розроблено науково-дослідною частиною ДонНУ.


В.о. зав. НДЧ С.В. Радіо


Порядок розглянуто та схвалено на засіданні науково-технічної ради ДонНУ.

Протокол № 2 від «05» березня 2012 р.


Голова науково-технічної ради,

проректор з наукової роботи ДонНУ С.В. Беспалова


Учений секретар НТР І.В. Нога


Погоджено:

Проректор з науково-педагогічної роботи

та міжнародних зв’язків С.М. Іванов


Проректор з економічних питань А.В. Рєпа


Начальник юридичного відділу А.В. Фурман

Додаток 1.


В.о. ректора Донецького національного університету

професору П.В. Єгорову

студента (аспіранта, науково-педагогічного працівника)

___________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)


ЗАЯВА


Прошу Вас розглянути на засіданні Вченої ради можливість направити мене на навчання (стажування) в _________________ (навчальний заклад, країна) за рахунок коштів Державного Бюджету України.


До заяви додаю:

– витяг з протоколу засідання кафедри ______________, з висновком про рекомендацію на навчання або стажування

– витяг з протоколу засідання ради ______________ факультету, з висновком про рекомендацію на навчання або стажування


Дата Підпис І.П. Прізвище

Додаток 2.


ПРОЕКТ

індивідуального плану навчання студента або стажування аспіранта (науково-педагогічного або наукового працівника), за кордоном


_______________________________________________________________

(прізвище ім'я та по батькові)

Навчальний заклад, з якого направляється на навчання (стажування) за кордон ______________________________________________________________________

Закордонний навчальний заклад, в якому проходитиме навчання (стажування)_________________________________________________________

(країна, місто, назва навчального закладу)

Назва програми (наукового напряму), за якою буде навчатися (стажуватися) за кордоном ________________________________________________________


Мета навчання (стажування)_________________________________________

_________________________________________________________________

Завдання навчання (стажування)_____________________________________

_________________________________________________________________

Доцільність навчання (стажування) __________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________


Строк навчання (стажування) _____________________________________


Програма навчання (стажування) або види запланованої наукової роботи, очікувані результати, а також пропозиції щодо продовження проведення досліджень або впровадження їх результатів:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


________________ ____________________________________

(дата) (підпис студента (аспіранта, науково-педагогічного працівника)


Висновок Вченої ради Донецького національного університету про результати стажування:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Додаток 3.


ВИПИСКА

з особової справи студента

(претендента на стажування за кордоном)

який/яка навчається в Донецькому національному університеті


Прізвище, ім’я, по-батькові ____________________________________

_______________________________________________________________

Зарахований на навчання наказом №_________ від__________

спеціальність____________________________________________________

Джерело фінансування навчання

_______________________________________________________________

Інформація щодо результатів навчання за програмою підготовки магістра_________________________________________________________

________________________________________________________________

Інформація щодо досягнень у студентській науково-дослідній роботі ________________________________________________________________

_______________________________________________________________


В.о. ректора ДонНУ П.В. Єгоров

Начальник відділу кадрів М.А. Морозова

дата

М.П.

Додаток 4.


ВИПИСКА

з особової справи аспіранта (претендента на стажування за кордоном)

який/яка навчається в Донецькому національному університеті

_________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по-батькові)

Зарахований до аспірантури наказом №_________ від___________________

Джерело фінансування навчання в аспірантурі_______________________________________________________

Тема кандидатської дисертації _______________________________________

затверджена Вченою радою Донецького національного університету

протокол №______від___________

Інформація про складання кандидатських іспитів _________________________________________________________________

Атестований за________рік навчання рішенням Вченої ради Донецького національного університету (протокол №______від___________)


Інформація щодо наукових та науково-методичних праць (зазначаються праці, які опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти)_____________________________________________

Інформація щодо участі в у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах

_________________________________________________________________


В.о. ректора ДонНУ П.В. Єгоров

Начальник відділу кадрів М.А. Морозова


дата

М.П.


*За необхідності вищий начальний заклад може подавати додаткову інформацію щодо претендента окремим документом

Додаток 5.


ВИПИСКА

з особової справи науково-педагогічного або наукового працівника

(претендента на стажування за кордоном)

який/яка працює в Донецькому національному університеті


Прізвище, ім’я, по-батькові ____________________________


Вчений ступінь__________________________________________________

Вчене звання____________________________________________________

Кафедра ________________________________________________________

Посада_________________________________________________________

Інформація щодо роботи за останні три роки відповідно до записів в трудовій книжці__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Перелік навчальних дисциплін, які викладає претендент_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Тематика наукових досліджень роботи________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Інформація щодо наукових та науково-методичних праць ( зазначаються праці, які опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти)___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Інформація щодо участі в зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах___________________________


В.о. ректора ДонНУ П.В. Єгоров


Начальник відділу кадрів М.А. Морозова


дата

М.П.

Додаток 6.


^ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ВИТЯГ

із протоколу № ____

від «__»__________ 20__ р.

засідання кафедри _______________

________________ факультету


ПРИСУТНІ: Перелік присутніх.


СЛУХАЛИ: Про направлення Прізвище, Ім’я, По батькові на навчання (стажування) в ______________ (навчальний заклад, країна)


УХВАЛИЛИ: Клопотати перед радою ______________ факультету та Вченою радою ДонНУ направити Прізвище, Ім’я, По батькові на навчання (стажування) в ____________ (навчальний заклад, країна) з "___" __________ 20__ року по "___" __________ 20__ року за рахунок коштів Державного Бюджету України.


Результати голосування:

За ____

Проти ___

Утримались ____


Завідувач кафедри (підпис) І.П. Прізвище

(науковий ступінь,

вчене звання)


Секретар (підпис) І.П. Прізвище

Додаток 7.


^ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ВИТЯГ

із протоколу № ____

від «__»__________ 20__ р.

засідання ради ________________ факультету


ПРИСУТНІ: Перелік присутніх.


СЛУХАЛИ: Про направлення Прізвище, Ім’я, По батькові на навчання (стажування) в ______________ (навчальний заклад, країна)


УХВАЛИЛИ: Клопотати перед Вченою радою ДонНУ направити Прізвище, Ім’я, По батькові на навчання (стажування) в ____________ (навчальний заклад, країна) з "___" __________ 20__ року по "___" __________ 20__ року за рахунок коштів Державного Бюджету України.


Результати голосування:

За ____

Проти ___

Утримались ____


Голова ради (підпис) І.П. Прізвище

(науковий ступінь,

вчене звання)


Секретар ради (підпис) І.П. Прізвище


Додаток 8.


Витяг

з протоколу засідання Вченої ради

^ Донецького національного університету

(назва вищого навчального закладу)


від _________________________№________


Членів ради___________


Присутні_________


Слухали: Про рекомендацію як претендента на навчання/стажування за кордоном

___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

___________________________________________________________________

(студента, аспіранта, науково-педагогічного працівника)


Ухвалили: Рекомендувати, як претендента на навчання/стажування за кордоном ___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

___________________________________________________________________

(студента, аспіранта, науково-педагогічного працівника)


Результати голосування:

За _______

Проти _______

Утримались _______


Голова Вченої ради П.В. Єгоров


Вчений секретар М.М. Михальченко

Додаток 9.


Лист-рекомендація

Конкурсній комісії з відбору осіб на навчання та стажування за кордоном

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України


^ Донецький національний університет

(назва вищого навчального закладу)


рекомендує, як претендента на навчання/стажування за кордоном

________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

________________________________________________________________

(студента, аспіранта, науково-педагогічного працівника)

за навчальною/науковою програмою ________________________________


Претендент володіє іноземною мовою на необхідному рівні


В.о. ректора П.В. Єгоров


Дата

М.П.

Додаток 10.


ДОВІДКА

про результати навчання


Студента ____________________________________________________

(Прізвище ім'я та по батькові)

Навчальний заклад, з якого направлявся на навчання за кордон _________________________________________________________________

Закордонний навчальний заклад, в якому проходив навчання ________________________________________________________________

(країна, місто, назва навчального закладу)

Назва програми за якою навчався за кордоном __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Результати навчання за кордоном: __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

___________ _______________________

(дата) (підпис студента)

Висновок кафедри________________ про результати навчання студента

(назва)

за кордоном:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________


Висновок Вченої ради Донецького національного університету про результати навчання: _______________________________________________

_____________________________________________________________


Додаток 11.


ЗВІТ

про результати провадження науково-дослідної (науково-технічної) та/або науково-педагогічної діяльності аспіранта (науково-педагогічного працівника)

__________________________________________________________________

(прізвище ім'я та по батькові)


Навчальний заклад, з якого направлявся на стажування за кордон __________________________________________________________________


Закордонний навчальний заклад, в якому проходив стажування __________________________________________________________________

(країна, місто, назва навчального закладу (наукової установи))

Науковий напрям за яким стажувався за кордоном __________________________________________________________________


Результати, які отримав під час стажування за кордоном: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата) (підпис аспіранта (науково-педагогічного працівника))


Звіт розглянуто на засіданні кафедри ________________ (протокол № __ від «__»______________20__ р.).


Висновок Вченої ради Донецького національного університету про результати стажування: _______________________________________________

_______________________________________________________________


 Інформація про вивчені дисципліни та кількість годин на кожну з них, участь у наукових дослідженнях (назва, інформація про виконану особисто студентом роботу, отримані результати) тощо.

 Інформація про участь у наукових дослідженнях (назва та інформація про виконану особисто роботу, отримані результати) тощо.

Схожі:

Міністертство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет затверджую iconМіністертство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет затверджую
Донецькому національному університеті (далі – ДонНУ) бюджетної програми 2201250 «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів,...
Міністертство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет затверджую iconМіністертство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет затверджую
Донецькому національному університеті (далі – ДонНУ) бюджетної програми 2201250 «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів,...
Міністертство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет затверджую iconМіністертство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет затверджую
Донецькому національному університеті (далі – ДонНУ) бюджетної програми 2201250 «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів,...
Міністертство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет затверджую iconМіністертство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет затверджую
Донецькому національному університеті (далі – ДонНУ) бюджетної програми 2201250 «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів,...
Міністертство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет затверджую iconМіністертство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет затверджую
Донецькому національному університеті (далі – ДонНУ) бюджетної програми 2201250 «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів,...
Міністертство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет затверджую icon«донецький національний технічний університет» 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 58 телефон (062) 301 03 64
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1324 від 18. 11. 11 р. Донецький національний технічний університет призначений...
Міністертство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет затверджую iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Україна)
Міністертство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Максимова Алла Василівна
Робота виконана на кафедрі банківської справи Криворізького економічного інституту двнз «Криворізький національний університет» Міністерства...
Міністертство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет затверджую iconУгода про підготовку аспіранта (докторанта) за рахунок державного замовлення № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Міністертство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет затверджую iconМіністерствО освіти І науки, молоді та спорту України бердянський університет менеджменту І бізнесу нагаєць ірина Юріївна
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи