Положення про проведення Фестивалю науки в Донецькому національному університеті icon

Положення про проведення Фестивалю науки в Донецькому національному університеті
Скачати 61.69 Kb.
НазваПоложення про проведення Фестивалю науки в Донецькому національному університеті
Дата28.08.2012
Розмір61.69 Kb.
ТипДокументи

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о. ректора ДонНУ


____________ П.В. Єгоров.

Наказ № 37/05

20.03.2012 р.


ПОЛОЖЕННЯ

про проведення Фестивалю науки

в Донецькому національному університеті

 1. Загальні положення:

  1. Дане положення визначає загальні правила проведення Фестивалю науки (Далі - Фестивалю) в Донецькому національному університеті. Будь-який підрозділ університету може ініціювати внесення змін до Положення не пізніше ніж за 2 місяці до проведення чергового Фестивалю. Зміни та пропозиції розглядаються на засіданні Організаційного комітету Фестивалю (далі – Оргкомітету), за результатами розгляду приймається відповідне рішення. Зміни до положення вносяться наказом ректора або проректора з наукової роботи.

  2. ^ Терміни і місце проведення. Фестиваль в Донецькому національному університеті проходить щорічно на виконання Указу Президента України від 16 травня 2008 р. № 444/2008 «Про Додаткові заходи Щодо забезпечення розвитку наукової сфери» та приурочений до професійного свята науковців - Дня науки. Дати проведення Фестивалю узгоджуються з датами Всеукраїнського фестивалю науки, які визначаються відповідними постановами Президії НАН України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Остаточне рішення про терміни проведення Фестивалю затверджуються наказом ректора за поданням Організаційного комітету. Місцем проведення Фестивалю є територія університету. Основні майданчики: головний корпус та будівлі факультетів ДонНУ. На підставі рішення Оргкомітету, окремі заходи Фестивалю можуть проходити в інших організаціях міста та області.

  3. ^ Організатори фестивалю. Організаторами та ініціаторами Фестивалю виступають підрозділи Донецького національного університету – факультети, Рада молодих вчених, Студентське наукове товариство, науково-дослідна частина, наукова бібліотека, відділ реклами и зв'язків із громадськістю, прес-центр, Студентський клуб та інші підрозділи.

  4. ^ Співорганізатори Фестивалю. Співорганізаторами та партнерами Фестивалю можуть виступати представники органів державної влади та місцевого самоврядування, наукових установ, загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, громадських організацій, підприємств різних форм власності.

  5. ^ Мета Фестивалю. Метою Фестивалю є популяризація наукової діяльності, демонстрація суспільству місця і ролі науки в розвитку сучасного світу, актуальності і необхідності впровадження наукових знань в практику, залучення абітурієнтів.

  6. Завдання фестивалю:

 • демонстрація новітніх науково-технічних досягнень;

 • формування мотивації до занять науковими дослідженнями серед учнівської молоді та студентів;

 • посилення престижу наукової діяльності в Донецькій області та в Україні;

 • підвищення інноваційної активності серед молоді в науково-технічній сфері;

 • підвищення ролі науки в розвитку суспільства.

  1. Інформація про хід проведення фестивалі розміщується на офіційному сайті Донецького національного університету www.donnu.edu.ua , на науковому порталі ДонНУ - research.donnu.edu.ua , висвітлюється в ЗМІ. 
 1. ^ Функції організаторів фестивалю.

  1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Фестивалю здійснює Організаційний комітет Фестивалю (далі Оргкомітет), до складу якого входять заст. деканів з наукової роботи, члени Ради молодих вчених, представники Студентського наукового товариства, інших підрозділів університету, які беруть участь у Фестивалі науки. Також, до складу Оргкомітету можуть входити представники органів державної влади та місцевого самоврядування, наукових установ, загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, громадських організацій та інших партнерів Фестивалю.

  2. Науково-дослідна частина Донецького національного університету здійснює загальну координацію заходів Фестивалю, складає список заходів на основі поданих заявок, висвітлює інформацію про хід Фестивалю на сайті Донецького національного університету, самостійно або спільно з іншими підрозділами розробляє положення про конкурси, готує проекти наказів про нагородження, складає попередні кошториси витрат на проведення заходів Фестивалю, подає документи на розгляд Оргкомітету та затвердження керівництва, координує проведення засідань Оргкомітету;

  3. Прес-центр ДонНУ самостійно або спільно з підрозділами готує прес-релізи про заплановані та проведені заходи, інші інформаційно-аналітичні матеріали, розсилає їх у відповідні видання, надає необхідну інформацію за запитами ЗМІ, забезпечує фото-та відео-зйомку заходів Фестивалю.

  4. Відділ реклами та зв'язків з громадськістю ДонНУ розробляє рекламну продукцію, пов'язану з проведенням Фестивалю - друковану продукцію (грамоти, подяки), символіку, сувеніри, поширює інформацію про хід Фестивалю серед громадськості, сприяє Оргкомітету в пошуку спонсорів для проведення Фестивалю;

  5. Студентський клуб самостійно або спільно з іншими підрозділами готує програму культурно-масових заходів, які супроводжують проведення Фестивалю - театральних постановок, музичних номерів, ігрових конкурсів, та інших пізнавально-розважальних заходів.

  6. Наукова бібліотека самостійно або спільно з іншими підрозділами готує пропозиції щодо запрошення на Фестиваль відомих вчених для читання публічних лекцій, організовує наукові диспути, науково-пізнавальні конкурси, перегляди науково-популярних фільмів.

  7. Факультети спільно з представниками Ради молодих вчених та Студентського наукового товариства вносять пропозиції про проведення конференцій, круглих столів, пізнавальних екскурсій по наукових лабораторіях, фотовиставок, конкурсів серед студентів та учнів загальноосвітніх закладів, а також інших науково-популярних заходів як на факультетах, так і в актовому залі університету.
 1. Основні напрямки Фестивалю.

  1. Семінари, круглі столи, конференції.

  2. Конкурси наукових і творчих робіт.

  3. Цикл науково-популярних лекцій провідних вчених з пріоритетних напрямів науки.

  4. Виставки науково-технічних та інноваційних досягнень.

  5. Інтерактивні виставки, демонстрація техніки.

  6. Тематичні екскурсії по музеям.

  7. Екскурсії по наукових лабораторіях.

  8. Демонстрація науково-популярних фільмів.

  9. Цікаві наукові експерименти, пізнавальні ігри.

  10. Інтелектуальні змагання.

  11. Дні відкритих дверей учасників Фестивалю.

  12. Фотовиставки.

  13. Культурно-масові заходи (концерти, виставки творчості).
 1. Умови участі у Фестивалі.

  1. Інформація про проведення Фестивалю з умовами участі в конкурсах та інших заходах Фестивалю розсилається по науковим організаціям, загальноосвітнім та вищим навчальним закладам Донецька та Донецької області, розміщується у засобах масової інформації для залучення до участі всіх зацікавлених сторін. До участі у Фестивалі також запрошуються приватні підприємці, комерційні структури, громадські організації та інші установи на умовах партнерів і спонсорів Фестивалю.

  2. Для участі у Фестивалі представники підрозділів ДонНУ, а також всіх зацікавлених організацій та установ не пізніше, ніж за місяць до проведення Фестивалю подають заявку на участь у Фестивалі та організації окремих заходів Фестивалю. На підставі заявок, що надійшли складається програма проведення Фестивалю, яка обговорюється на засіданні Оргкомітету.

  3. Заявки на участь у Фестивалі супроводжуються попереднім кошторисом та зазначенням необхідних ресурсів на проведення того чи іншого заходу, вказується джерело покриття витрат на проведення заходу.

  4. Форма заявки та терміни її подачі розсилаються потенційним учасникам разом з інформацією про проведення Фестивалю завчасно, але не пізніше, ніж за 1,5 місяці до проведення Фестивалю.
 1. Матеріальне забезпечення Фестивалю.

  1. На підставі поданих заявок з попередніми кошторисами на проведення заходів складається загальний кошторис проведення Фестивалю.

  2. Заявки на проведення заходів, що передбачають витрати на проведення за рахунок фонду Донецького національного університету, розглядаються Оргкомітетом на конкурсній основі.

  3. Загальний кошторис фестивалю, схвалений Оргкомітетом, подається на розгляд ректора і затверджується разом із наказом про проведення Фестивалю.

  4. За підсумками проведення Фестивалю видається наказ про нагородження грамотами та/або преміювання найбільш активних і креативних учасників Фестивалю.


Проректор з наукової роботи С.В. Беспалова


Погоджено:


В.о. зав. НДЧ С.В. Радіо


Директор наукової бібліотеки Н.О. Карягіна


Начальник відділу реклами і

зв’язків з громадськістю В.Г. Попова


Начальник юридичного відділу А.В. Фурман

Схожі:

Положення про проведення Фестивалю науки в Донецькому національному університеті iconПоложення про проведення Фестивалю науки в Донецькому національному університеті
Фестивалю. Зміни та пропозиції розглядаються на засіданні Організаційного комітету Фестивалю (далі – Оргкомітету), за результатами...
Положення про проведення Фестивалю науки в Донецькому національному університеті iconПоложення про проведення Фестивалю науки в Донецькому національному університеті
Фестивалю. Зміни та пропозиції розглядаються на засіданні Організаційного комітету Фестивалю (далі – Оргкомітету), за результатами...
Положення про проведення Фестивалю науки в Донецькому національному університеті iconНаказ №933/06 Про підсумки конкурсу монографій
«Про Фестиваль науки у ДонНУ», наказу від 20. 04. 2011 №49/05 «Про проведення конкурсу на кращу монографію», «Положення про конкурс...
Положення про проведення Фестивалю науки в Донецькому національному університеті iconНаказ №933/06 Про підсумки конкурсу монографій
«Про Фестиваль науки у ДонНУ», наказу від 20. 04. 2011 №49/05 «Про проведення конкурсу на кращу монографію», «Положення про конкурс...
Положення про проведення Фестивалю науки в Донецькому національному університеті iconМiнiстерство освiти І науки україни донецький національний технiчний унiверситет донецький національний унiверситет донецька філія державного закладу
Донецькому національному технічному університеті та Донецькому національному університеті 11-13 квітня 2006 року. Конференція присвячується...
Положення про проведення Фестивалю науки в Донецькому національному університеті iconПоложення про конкурс “кращий молодий науковець доннует”
Дане Положення встановлює порядок визначення кращого молодого науковця в Донецькому національному університеті економіки І торгівлі...
Положення про проведення Фестивалю науки в Донецькому національному університеті iconПоложення про організацію відпрацювань студентами пропущених занять у Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького Загальні положення
Пропущені студентами практичні, семінарські, лабораторні заняття та лекції підлягають відпрацюванню
Положення про проведення Фестивалю науки в Донецькому національному університеті iconРішення №3 Положення про рейтингове оцінювання в Донецькому державному університету управління
Дане Положення про рейтингове оцінювання (в подальшому «Положення») вводиться з метою створення І впровадження в Донецькому державному...
Положення про проведення Фестивалю науки в Донецькому національному університеті iconДата проведення
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 27. 02. 2012 року №11-25/7 в Українському державному університеті фінансів...
Положення про проведення Фестивалю науки в Донецькому національному університеті iconНаказ №37/05 Про проведення Фестивалю науки в ДонНУ
На виконання Указу Президента України від 16 травня 2008 р. №444 «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи